Home: www.janvanhout.nl <—

 

Vereniging Jan van Hout
De Vrienden van het Leidse Archief
 
Over de Vereniging Jan van Hout
Een bloeiend archief is van groot belang voor allen die de geschiedenis en cultuur van Leiden en omstreken een warm hart toedragen. Op 24 november 1988 kreeg het Leids Archief zijn eigen vriendenvereniging. De vereniging kreeg de naam van Jan van Hout, stadssecretaris van Leiden van 1564 tot 1609. Deze bestuursambtenaar heeft veel betekend voor de vorming, het behoud en de toegankelijkheid van de Leidse stadsarchieven. Mede dankzij zijn visie en werklust werd het Regionaal Archief Leiden een schatkamer voor historisch onderzoek
 
Doelstellingen en werkwijze
Het belangrijkste doel van de Vereniging Jan van Hout is het versterken van de band tussen Archief en gebruikers en belangstellenden. De Vereniging organiseert lezingen en symposia over historische onderwerpen, veelal over onderzoek in archiefbronnen uit de regio. De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden en iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van Leiden en omstreken. Vier maal per jaar komt er een Nieuwsbrief uit waarin de activiteiten staan vermeld. Op haar website publiceert de Vereniging Jan van Hout onderzoeksresultaten en bronnen. Zo’n 2500 pagina’s met genealogische en bestuurlijke informatie en een interactieve database zijn op deze site te vinden. Leden van de Vereniging werken als vrijwilliger mee aan projecten voor het ontsluiten van bronnen. Met gelden uit het door de Vereniging gestichte Schelhaasfond worden bijdragen geleverd aan de aankoop en restauratie van archiefstukken.
 
Doe mee en wordt lid
Een bloeiend archief vraagt om een bloeiende vriendenvereniging. Om bovenstaande doelstellingen mogelijk te maken is de Vereniging Jan van Hout voortdurend op zoek naar nieuwe leden, naar mensen die nieuwsgierig zijn naar het rijke verleden van hun stad en regio en die wellicht al regelmatig een bezoek brengen aan de studiezaal van het Regionaal Archief. Ook vrijwilligers die een steentje kunnen bijdragen aan het ontsluiten van bronnen voor verder wetenschappelijk onderzoek of hulp kunnen bieden bij het onderhouden van de website zijn van harte welkom.
Het lidmaatschap van Jan van Hout geeft de mogelijkheid met andere historisch geďnteresseerden ervaringen en onderzoekstips uit te wisselen en maakt van uw zoektocht naar familie-, stads- of streekgeschiedenis geen eenzaam avontuur.
Wilt u lid worden van onze Vereniging, dan is een briefje (Postbus 16113, 2301 CG Leiden) of mailtje ( ) aan het secretariaat voldoende. De contributie bedraagt minimaal € 12,50 per kalenderjaar.
 
Bestuur Vereniging Jan van Hout
Drs. W. Bleijie voorzitter  
Mw.drs. J.A. van Doorn-Beersmasecretaris
Mw. L.D. Tromp-Genangpenningmeester 
Mw.drs. A.J.M. Frijns redactie, vacature
C. Wallebestuurslid  
Mw.drs. A.H. Netiv Archivaris RAL 
Ing. F. van Cleef Ver. Oud Leiden 
R. Veldhuyzen van Zanten Ver. Oud Leiden 
Drs. J.G. Endhoven NVG, afd. Rijnland 
Adviseurs
Drs. C. de Graaf RAL, Archiefinspectie 
vacaturewebmaster