Sitemap www.janvanhout.nl
Publicaties
periode publicatie onderwerpingang pag's
1253
1564
Rijnland OAR 11,12,13 Rijnland
waterschap
historie
topografie
record details
summaries
keywords
record type
register (transcription)
160
1300
1420
Leids Patriciaat historie
topografie
genealogie
persoonsnaam 250
1385
1390
Catharina Gasthuis historie charters 10
1398
1428
Pieterskerk historie jaar 15
1420
1510
Stedelijke Elites historie
topografie
genealogie
naam
familie
beroep
onderwerp
170
1436
1478
Kleermakersgilde historie charters 10
1460
1465
Vestmeesters historie jaar 10
1498 Vermogens
belasting
historie
topografie
genealogie
folio
naam
voornaam
patroniem
beroep
bedrag
bon
130
1502
Vermogens
belasting
historie
belasting
folio
toenaam
voornaam
patroniem
beroep
bedrag
bon
10
1508 Gedwongen
Lening
Poederoijen
historie
lening
folio
toenaam
voornaam
patroniem
beroep
bedrag
bon
10
1561 Tiende Penning historie
topografie
genealogie
folio, naam
voornaam
patroniem
beroep
bedrag
bon
150
1595 Nopende het Dijckgraef- en Heemraetschap van Rijnlant historie
topografie
waterschap
Rijnland
hoofdstuk
folio
atlas
kaarten
100
1600
1795
Buurthouden historie
topografie
genealogie
regiokaart
buurtnaam
buurtheer
straatnaam
250
1674 Leidse Lasten historie
topografie
genealogie
klein familiegeld
200e penning
naam
voornaam
patroniem
beroep
bedrag
bon.
80
1674 Bonkaart historie
topografie
bon
tijdvak
stadsuitleg
80
1780
1830
Het zoet van de macht Regenten
Leidse
weeshuis
regenten 250
1828
2006
Begraafplaats
Zijlpoort
Begraafplaats
begrafenissen
naam, voornaam, parochie enz. inter-actieve database
1850
2007
het Leidse Pluche gemeenteraad
politiek
raadslid
jaar
commissie
1000
1929
1955
Collegenotulen B&W Leiden gemeenteraad
politiek
straat, onderwerp, partij enz. inter-actieve database
Informatie
VerenigingInformatie over de vereniging
Nieuws & InfoAgenda
Nieuwsbrieven
Rijnlandse Linkslinks
 Sitemap