Home <— Pluche <— Netwerk <—

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :   
Persoonlijke Netwerken : Instellingen V ...
Volgend Jaar

 

 Netwerk / RaadslidFunctie  van tot Link
  V&O
1 Kneppelhout v. Sterkenburg, K.J.F.C. Best.lid    
  V. V. V. Leiden
1 Lijten, J. Secretaris / Penningmeester 1976 1993
  Vakavondschool voor Volwassenen
1 Hoogenboom, P. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1914 1920
2 Zitman, J. Bestuurslid 1920 1920
  Vakbond
1 Brands, J.M.      
2 Maat, J.      
  Vakbond de Unie
1 Elzenga, C. Bestuurslid    
  VARA
1 Peters, J.A.      
2 Sloos, D.J.G. Presidium voorzitter    
  Ver. "Algemeen Kiesrecht"
1 Eck, D.A. van Voorzitter, 2e 1893 1893
  Ver. "Bouwkunst en Vriendschap"
1 Hasselbach, J.J. Secretaris, vice- 1879 1880
  Ver. "de Laeckenhal"
1 Elst, A. van der Secretaris 1903 1903
  Ver. "De Leidsche Padvinders"
1 Sande Bakhuyzen, A. van de Beschermheer 1937 1941
  Ver. "Eigen Hulp", district Leiden e.o.
1 Laat de Kanter, L.M. de Bestuurslid 1878 1878
2 Lith, P.A. van der Bestuurslid 1878 1878
3 Kroon, A.W. Bestuurslid 1879 1879
4 Kokxhoorn, G.H. Bestuurslid *Secretaris *penningmeester 1893 1920
  Ver. "Fortuna"
1 Romburgh, F. van Penningmeester 1911 1914
  Ver. "Geloof & Wetenschap"
1 Wilmer, Th.B.J. Voorzitter, vice- 1926  
2 Donders, H.F.A. Lid 1940  
  Ver. "Het Kaasmerk"
1 Reede, M.H. de Commissaris 1931  
  Ver. "Het Metalen Kruis", afd. Leiden, 1e sectie
1 Henkes, I. Penningmeester 1854 1858
2 Huyser, H.C. President 1854 1861
3 Wttewaall, B.W. Bestuurslid 1854 1856
4 Tollens, H.P.J. Vice-president 1856 1856
5 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek), D. Bestuurslid 1858 1858
  Ver. "Het Nederlandsch Opvoedingshuis"
1 Librecht Lezwijn, P.C. Penningmeester 1866 1866
2 Wttewaall, B.W. Hoofdbestuurslid 1866 1866
  Ver. "Het Volksgebouw"
1 Eck, D.A. van Bestuurslid 1931 1941
2 Kooistra, F. Penningmeester 1931 1941
  Ver. "Lucas van Leyden"
1 Idenburg, P.J. Bestuurslid 1937  
  Ver. "Musis Sacrum"
1 Hartevelt, H.C. Voorzitter, 2e 1871 1871
2 Veefkind, H.N. Secretaris 1871 1874
3 Masijk Huyser van Reenen, J.J. van Bestuurslid *Voorzitter 1873 1877
4 Scheltema, J. Secretaris 1875 1876
5 Suringar, L.D. Bestuurslid 1878 1880
6 Masijk Huyser van Reenen, J.J. van Voorzitter 1886 1889
7 Masijk Huyser van Reenen, J.J. van Ere-voorzitter 1890 1908
8 Gruting, D. van Voorzitter 1911 1914
9 Planjer, H.J. Secretaris / penningmeester *vice-voorzitter 1914 1920
10 Zwiers, H.J. Voorzitter 1920 1920
  Ver. "Musis Sacrum", Concertcommissie
1 Mulder, A. Lid 1920 1920
  Ver. "Musis Sacrum", Gebouwencommissie
1 Planjer, H.J. Lid 1929 1930
  Ver. "Musis Sacrum", Sub-commissie studentenleden
1 Scheltema, J. Praeses, vice- 1874 1876
  Ver. "Oost en West", afd. Leiden
1 Hamel, J.A. van Voorzitter 1914 1920
2 Heeres, J.E. Bestuurslid 1914 1914
  Ver. "Oud Leiden"
1 Bleijie, W. Lid    
2 Pluijm, W.A.B. van der Bestuurslid    
3 Knappert, L. Bestuurslid *Voorzitter 1908 1910
4 Poole, S.J. le Penningmeester 1908  
5 Reimeringer Gz., A.L. Bestuurslid 1908  
6 Sande Bakhuyzen, A. van de Ere-voorzitter 1937 1941
7 Aalders, J.A.E. Ledenadministrateur 1943 1989
8 Aalders, J.A.E. Bestuurslid, Lid v.Verdienste 1974 1989
  Ver. "Pro Juventute", arrondissement Den Haag, afd. Leiden
1 Heeres, J.E. Voorzitter 1911 1914
  Ver. "s Zomers Buiten"
1 Kooistra, F. Voorzitter 1926  
  Ver. "Tot Heil der Armen"
1 Tichler, P.L. Bestuurslid 1860 1864
  Ver. "Uit Liefde"
1 Romburgh, F. van Secretaris, 2e 1899 1900
2 Witmans Mz., A.I. Voorzitter 1908  
3 Boer Az., S. Adjunct-penningmeester 1911 1914
  Ver. "Volksspeeltuinen"
1 BriŽt, P.E. Bestuurslid 1908 1920
2 Elst, A. van der Voorzitter 1908 1920
3 Elst, A. van der Voorzitter 1911  
  Ver. Chr. Handeldrijvenden & Industrieele Middenstand in Nederland
1 Tas, P. van der Secretaris 1934 1941
  Ver. Chr. Middelbaar Onderwijs
1 Es, J.G. van Lid 1931 1932
  Ver. Christelijk Armbezoek
1 Poole, S. le Lid 1865 1871
  Ver. Christelijke Jeugdhulp
1 Geelkerken-Brusse, I. Voorzitter    
  Ver. Ezrat Noosjiem
1 Leman Mz., S. [Echtg.e=] Lid 1920  
  Ver. Handhaving protestantsche vrijheid in de Ned. Herv. Gemeente
1 Damstť Wilhelmy, G. Bestuurslid 1873 1873
  Ver. herstellingsoord "De Leidse Buitenschool"
1 Es, J.G. van Afgev. Gem.Leiden 1934 1938
2 Groeneveld, T. Bestuurslid 1934 1941
  Ver. Jan van Hout
1 Bleijie, W. Voorzitter 2007  
  Ver. Katholiek Leiden
1 Lombert, H. Voorzitter, vice- 1937  
  Ver. Koninginnedag
1 Sande Bakhuyzen, A. van de Ere-voorzitter 1931 1941
2 Sanders, J.F.X. Secr. 2e / Penningm. 1931 1935
  Ver. Leidsche Geld- & Effectenhandel
1 Reimeringer Gz., A.L. Secretaris 1908  
2 Reimeringer Gz., A.L. Voorzitter 1920  
  Ver. Ned. Gemeenten
1 Lenferink, H.J.J. lid db. En ab    
  Ver. Ned. Gemeenten cie Ruimtel. Ordening
1 Lenferink, H.J.J. lid    
  Ver. Ned. Gemeenten cie Wonen & Bouwen
1 Lenferink, H.J.J. voorz.    
  Ver. Ned. Gemeenten Cie. Volkshuisvesting
1 Tesselaar, D.J. Lid    
  Ver. onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw", afd. Leiden
1 Driessen, P.L.C. Bestuurslid *Wnd.voorzitter 1892 1903
  Ver. Oud bestuurs- en Raadsleden (COR)
1 Velzen, L.J. van Lid    
  Ver. Oud leerl. v. d. Ambachtsschool (VOLA)
1 Weerlee, J.J. van Bestuurslid    
  Ver. Pieters & Academiewijk en Levendaal West
1 Cruijsen, R. van Voorzitter    
  Ver. Schoolkindervoeding
1 Boer Az., S. Commissaris *Penningmeester 1903 1920
2 Witmans Mz., A.I. Secretaris 1911  
  Ver. SociŽteit Leiden
1 Velzen, L.J. van Penningmeester    
  Ver. ter Bevordering van de bouw van Werkmanswoningen
1 Was, F. Bestuurslid 1892 1893
2 Juta, H.C. Bestuurslid *Penningmeester 1894 1908
3 Kroon, A.W. Bestuurslid 1894 1914
4 Lidth de Jeude, Th.W. van Bestuurslid 1895 1920
5 Aalberse, P.J.M. Bestuurslid 1908 1914
6 Pot, C.W. van der Penningmeester *Buitengewoon lid 1911 1920
7 Tepe, A.F.L.M. Bestuurslid 1920  
  Ver. tot bestrijding van drankmisbruik "Het Kruisverbond"
1 Aalberse, P.J.M. Secretaris *Bestuurslid 1900 1903
  Ver. tot bev. der gezondheid in de Typografische vakken, afd. Leiden
1 Elkerbout, A. Voorzitter 1911 1920
  Ver. tot bevordering Fabrieks- en Handwerksnijverheid
1 Heukelom jr., J. van President, vice- *Voorzitter 1856 1864
2 Holtz, J. Bestuurslid 1858  
3 Leembruggen, A.C. President 1858 1858
  Ver. tot Bevordering van Bouwkunst
1 Splinter Gz., J. Voorzitter, vice- 1914 1920
  Ver. tot bevordering van de Opleiding tot Instrumentmakers
1 Idenburg, P.J. Bestuurslid 1934 1941
  Ver. tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer
1 Fockema Andreae, S.J. Voorzitter 1903 1903
2 Korevaar P. Az., J. Voorzitter, 2e 1903 1903
3 Romburgh, F. van Secretaris 1903 1903
4 Fokker, A.J. Bestuurslid 1908 1911
5 Fokker, A.J. Penningmeester, 2e 1911  
6 Hartevelt Az., J. Voorzitter 1914 1914
  Ver. tot Bouw van Werkmanswoningen
1 Hartevelt Az., J. Bestuurslid 1908  
  Ver. tot Instandh. v. Scholen voor Lager-& MULO onderw. op Geref. grondsla
1 Veenendaal, J. Bestuurslid 1931 1941
  Ver. tot Instandhouding van Bijz. Scholen
1 Sasse, H.M. Voorzitter, vice- 1908  
  Ver. tot instandhouding van het Kolff-fonds
1 Bool, H.J. Voorzitter *Ere-voorzitter 1885 1897
2 Hamel, J.A. van Bestuurslid 1885 1889
3 Hamel, J.A. van Bestuurslid *Voorzitter 1890 1920
4 Schneither Az., J.J. Bestuurslid 1890 1892
5 Fokker, A.J. Bestuurslid 1908 1920
6 Hamel, J.A. van Voorzitter 1926  
  Ver. tot instandhouding van het Kolff-fonds, Bestuur
1 Schneither Az., J.J. Bestuurslid 1887 1892
  Ver. tot instandhouding van het Leidsch Muziekcorps (ex Schutterij)
1 Hamel, J.A. van Voorzitter 1908 1920
2 Sanders, J.F.X. Bestuurslid *2e.secretaris / penningmeester 1908 1935
3 Timp, G.P. Bestuurslid 1908 1914
4 Fokker, A.J. Bestuurslid 1911 1914
5 Gijselaar, N.C. de Beschermheer 1911 1920
6 Vergouwen, J.P. Bestuurslid 1911 1914
  Ver. tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen, Cie. van toezicht
1 Kroon, A.W. Lid 1908 1908
  Ver. tot Opleiding van Bewaarschoolhouderessen
1 Heeres, J.E. Voorzitter 1911  
  Ver. tot Opleiding van Bewaarschoolhoudsters
1 Goeje, M.J. Voorzitter 1908 1908
2 Heeres, J.E. Voorzitter 1911 1914
  Ver. tot opleiding van Chr. bewaarschool onderwijzeressen
1 Es, J.G. van Voorzitter 1934 1941
  Ver. tot Opr. & Instandh. v. scholen voor L. & M. U. L. O. op Geref. grondslag
1 Parmentier, D. Penningmeester 1927  
  Ver. tot Opr. & Instandh. v. scholen voor L. O. & M. U. L. O. o
1 Boot, P. Bestuurslid 1911  
  Ver. tot opr. -& instandh. van scholen v. L. O. en MULO op geref. grondslag
1 Es, J.G. van Penningmeester 1931 1938
  Ver. tot Opr. en Expl. van Volkssanatoria, subcommissie Leiden
1 Driessen, P.L.C. Lid 1899 1903
2 Drucker, H.L. Penningmeester 1899 1903
3 Juta, H.C. Lid 1899 1908
4 Nijkamp, A. Lid 1899 1899
5 Siegenbeek van Heukelom, D.E. Lid 1899 1900
6 Was, F. Ere-voorzitter 1899 1900
7 Meuleman, C.F.Th.J. Lid 1908 1908
8 Hamel, J.A. van Lid 1911 1914
  Ver. tot oprichting en instandh. van scholen op Geref. grondslag
1 Mulder, A. Secretaris, 2e 1899 1900
2 Pera, W. Voorzitter, vice- *Bestuurslid 1899 1900
3 Boot, P. Bestuurslid 1911 1914
4 Lange, J. de Bestuurslid 1920 1920
  Ver. tot Organisatie van Chr. -maatschappelijke Arbeid
1 Bosch, J. Secretaris 1920  
2 Elkerbout, F. Secretaris, 2e 1937 1940
3 Schoneveld, A.J. Bestuurslid 1940 1941
  Ver. tot Organisatie van Chr. -maatschappelijke Arbeid in kerkwijk IV
1 Bosch, J. Bestuurslid 1911 1920
2 BriŽt, P.E. Secretaris 1911 1911
  Ver. Tot Steun aan Verwaarloosden & Gevallenen
1 Vos, J.M. Secretaris 1926 1935
  Ver. tot Stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel
1 Beekenkamp, C.   1940  
  Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid
1 Siegenbeek van Heukelom, D.E. Sectie Secretaris 1887 1889
  Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid, 1e sectie
1 Iterson JAz., J.E. Voorzitter 1879 1889
  Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid, 1e sectie Onderz. v. woningen
1 Siegenbeek van Heukelom, D.E. Secretaris 1890 1893
  Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid, 2e Sectie
1 Boon Mesch, A.H. van der Voorzitter 1868 1874
  Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid, 3e Sectie
1 Evers, J.C.G. Voorzitter 1868 1872
  Ver. tot Verbetering der Volksgezondheid, Bestuur
1 Zaaijer, T. Secretaris / Penningmeester 1868 1870
2 Iterson JAz., J.E. Secretaris / Penningmeester 1874 1878
  Ver. van de H. Vincentius Š Paulo
1 Driessen, J.P.J. Bestuurslid *Penningmeester 1881 1889
2 Driessen, J.P.J. Vice-president *Penningmeester *Bestuurslid 1890 1914
3 Spendel, H.W. Mag. meester kledingmag. 1926  
  Ver. van de H. Vincentius Š Paulo, Conferentie v. d. H. Dominicus
1 Laan, W. van der Penningmeester 1920 1920
  Ver. van de H. Vincentius Š Paulo, Conferentie v. d. H. Petrus
1 Driessen, J.P.J. Voorzitter 1908 1914
  Ver. van de H. Vincentius Š Paulo, Leesbibliotheek
1 Spendel, H.W. Secretaris / Penningmeester 1911 1911
  Ver. van de H. Vincentius Š Paulo, Liefdewerk voor Kinderbescherming
1 Driessen, J.P.J. President 1908 1920
2 Spendel, H.W. Secretaris 1911 1914
  Ver. van Handelaren in gedistilleerd "St. Jan"
1 Coster, E.J. Secretaris 1926  
  Ver. van Hoofden van Scholen in Nederland, afd. Leiden
1 Laan, W. van der Secretaris 1920 1920
  Ver. van Huiseigenaren
1 Rij, Tj. van Voorzitter / Admin.    
  Ver. van Huiseigenaren "Het Poortgebouw"
1 Sloos, D.J.G. Voorzitter 1994  
  Ver. van Huiseigenaren voor Leiden e.o.
1 Botermans, J.N. Commissaris 1911 1914
  Ver. van Kantoorb. ,Hand. reiz. s en Ambt. en "Genootsch. Kennis is Macht"
1 Veenendaal, J. Bestuurslid 1940  
  Ver. van Leidsche Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten
1 Riedel, J.A. Voorzitter 1914 1920
  Ver. van Leidse IndustriŽlen
1 Lijten, J. Bestuurslid 1966 1970
2 Lijten, J. Bestuurslid 1976 1983
  Ver. van Ned. Patroons "Boaz", afd. Leiden e.o.
1 Hoeken, J.J. van Voorzitter, 2e 1893 1899
2 Mulder, P.J. Bestuurslid 1893 1899
3 Pera, W. Voorzitter 1893 1899
4 Poole, S.J. le Secretaris 1893 1893
  Ver. van Onderofficieren der Schutterij "Pugno pro Patria"
1 Scheltema, J. Beschermheer, oud majoor-commandant 1881 1886
  Ver. van Onderwijzers en Onderwijzeressen in het arr. Leiden
1 Meijnen, J.B. Bestuurslid 1894 1897
  Ver. van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Holland
1 Goeje, M.J. Voorzitter 1873 1879
  Ver. van Oud-leerlingen van het Genootschap "M. S. G. "
1 Planjer, H.J. Lid 1920 1920
  Ver. van Politicologen
1 Buijing, H. Lid    
  Ver. van Staathuishoudkunde
1 Tuinier, G.A.      
  Ver. van Toerzeilers
1 Tesselaar, D.J. Lid    
  Ver. van Vrijzinnig Hervormden te Leiden
1 Knappert, L. Voorzitter, onder- 1914  
2 Knappert, L. Voorzitter, vice- 1914 1920
3 Knappert, L. Voorzitter 1920  
4 Mulder, A. Voorzitter, onder- 1920  
5 Mulder, A. Voorzitter, vice- 1920 1920
  Ver. van Zondagsscholen
1 Poole, L.G. le Secretaris / penningmeester 1890 1894
2 Tieleman, C.C. Bestuurslid *Secretaris / penningmeester 1890 1903
3 Eerdmans, B.D. Bestuurslid 1900 1903
4 Kokxhoorn, G.H. Bestuurslid 1908 1908
5 Knappert, L. Voorzitter 1911 1920
6 Sijtsma, K. Bestuurslid 1911 1920
  Ver. voor Chr. Onderwijs
1 Huurman, B.J. Bestuurslid 1929 1932
2 Reede, M.H. de Bestuurslid 1937 1941
  Ver. voor Christelijk Onderwijs aan on- en minvermogenden
1 Bredius, J. Bestuurslid 1891 1892
2 Sasse, H.M. Bestuurslid *Penningmeester *vice-voorzitter 1891 1920
3 Mulder, P.J. Bestuurslid 1908 1914
4 BriŽt, P.E. Voorzitter 1914  
5 Sasse, H.M. Lid 1914  
6 Sasse, H.M. Voorzitter, vice- 1920  
  Ver. voor Christelijke Belangen
1 Poole, S. le Bestuurslid 1860 1860
  Ver. voor de Geld- & Effectenhandel voor Leiden e.o.
1 Tas, P. van der Bestuurslid 1934 1941
  Ver. voor de Handeldrijvende en IndustriŽle Middenstand
1 Romijn, A.J. Rechtskundig adviseur 1926 1935
  Ver. voor de Leidsche Geld- en Effectenhandel
1 Sasse, H.M. Penningmeester 1920 1920
  Ver. voor Ex. Politieke gevangenen uit de bezettingstijd, afd. Leiden
1 Questroo, L. Div. funties    
  Ver. voor Lijkverbranding, afd. Leiden
1 Zaalberg, G. Bestuurslid 1877 1877
2 StŁrler, A.L. de Bestuurslid 1879 1887
3 Deckhuyzen, M.C. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1890 1900
4 Lidth de Jeude, Th.W. van Bestuurslid *Voorzitter 1897 1914
5 Eecke, R. van Bestuurslid 1911 1911
6 Itallie-v. Embden, H.W.B. Voorzitter 1926  
  Ver. voor misvormden te Leiden
1 Bosman, A.G. Voorzitter 1934 1941
  Ver. voor Onderwijzers & Onderwijzeressen
1 Vos, J.M. Penningmeester 1926  
  Ver. voor Schoolkinderkleding & -voeding
1 Braggaar-de Does, C.P.   1940  
  Ver. voor Schoolkinderkleding & -voeding te Leiden
1 Elkerbout, F. Bestuurslid 1940 1941
  Ver. voor Volkenbond en Vrede
1 Itallie-v. Embden, H.W.B. Lid 1937 1938
  Ver. voor Vrouwengeschiedenis
1 Hesselink, E.Q. Lid    
  Ver. Vrienden Vrijplaats Koppenhinksteeg
1 Hees, G.J.A. van Bestuurslid    
2 Hees, G.J.A. van Bestuurslid 2000  
  Ver. Vrijz. Herv. Kerk
1 Weerlee, J.J. van Bestuurslid    
  Ver. Wijk VIII Ned. Herv. Gemeente
1 Lekkerkerker, G. Penningmeester 1934 1938
  Ver. Zon- en Leven
1 Zelfde, P. van 't Secretaris 1987 1993
  Ver.van/voor Ned.IndustriŽlen
1 Eigeman, A.H. Landelijk voorzitter    
  Verbond van Nationaal Herstel
1 Vries, C.P. Voorzitter    
  Verbond voor Nationaal Volksherstel
1 WŁrtz, H.P.H. Penningmeester 1937  
  Verenigde Gast- en Leprooshuizen
1 Outeren, G.P. van Regent 1835 1844
2 Gevers, H. Regent 1838 1844
3 Boon Mesch, A.H. van der Commissaris 1859 1859
4 Kaathoven, C.W.H. van Commissaris *Voorzitter 1859 1867
5 Poole, S.J. le Commissaris 1859 1866
6 Kluit, M.A. Commissaris 1860 1863
7 Tollens, H.P.J. Commissaris 1864 1867
8 Scheltema, J. Commissaris 1867 1867
9 Meerburg, S.A. Commissaris 1868 1869
10 Stoffels, H.P.C. Voorzitter 1868 1872
11 Bijleveld, R.Th. Commissaris 1870 1872
12 Eigeman, A.H. Commissaris 1871 1872
  Vereniging "Waarde der Kleinigheden"
1 Hoeven, H. van der Lid 1886 1888
2 Hoeven, H. van der Bestuurslid 1890 1899
  Vereniging Lau Mazirel
1 Tesselaar, D.J. Voorzitter    
  Vereniging voor (openbaar) volksonderwijs
1 Drijber, J. Voorzitter    
  Verhuurdersbond Leiden e.o.
1 Lange, Jan de Secretaris, 2e 1934 1938
  Verhuurdersbond van Huiseigenaren Leiden e.o.
1 Botermans, J.N. Commissaris 1911  
2 Botermans, J.N. Bestuurslid 1914  
3 Splinter Gz., J. Commissaris 1931 1932
  Verplegingsfonds v. d. CoŲp. "Vooruit"
1 Kooistra, F. Voorzitter 1929 1938
  Verzekerings Mij "Vooruit"
1 Jongeleen, A.J. Bestuurslid 1934  
  Verzekerings Mij "Vooruit" N.V.
1 Stralen, J.J. van Bestuurslid 1930 1931
  Vietnambeweging
1 Walle, C. Lid    
  VNG commissie financien
1 Dam, H. van      
  Voetbalver. "DOCOS"
1 Biegstraaten, P.F.S. Bestuurslid    
  Voetbalver. "Unitas"
1 Wepster, A.H.D. Bestuurslid    
  Voetbalver. "V. W. V. "
1 Duivesteijn, J.G.P.J. Bestuurslid    
  Volksbond tegen drankmisbruik
1 Itallie-v. Embden, H.W.B. Lid 1926  
  Volksbond tegen drankmisbruik, afd. Leiden
1 Korevaar P. Az., J. Penningmeester 1903 1908
2 Fischer, H.W. Voorzitter 1914 1914
  Volksleeszaal
1 Lip, J.C. van der Bestuurslid *Voorzitter 1893 1894
2 Vlugt, W. van der Voorzitter 1895 1899
  Volksonderwijs, afd. Leiden
1 Boer Az., S. Penningmeester 1911 1920
2 Zwiers, H.J. Voorzitter 1911 1914
3 Eerdmans, B.D. Voorzitter 1920 1920
4 Romijn, A.J. Lid 1934  
  Volkszangschool, Dep. Leiden Mij tot Nut van het Algemeen
1 Eecke, R. van Voorzitter 1929 1934
2 Riedel, J.A. Bestuurslid 1929  
  Voogdijraad
1 BriŽt, P.E. Secretaris 1908 1920
2 Fockema Andreae, S.J. Voorzitter 1908 1908
3 Kerstens, L.M.J.H. Bestuurslid 1908 1908
4 Pera, W. Bestuurslid 1908 1920
5 Driessen, J.P.J. Bestuurslid 1911 1920
6 Heeres, J.E. Voorzitter 1911 1914
7 Elst, A. van der Bestuurslid 1920 1920
  Voormalige Weeskamer
1 Gevers, H. Gecommitteerde 1841 1852
  Vredegerecht
1 Luzac, C.J. Plv.Rechter 1822 1829
  Vrije Universiteit Amsterdam, Treasury Management
1 Nat, M. van der Hoogleraar 1993  
  Vrijheidsbond
1 Planjer, H.J. Bestuurslid 1919  
2 Eerdmans, B.D. Voorzitter 1926  
  Vrijwillige Brandweer
1 Splinter Gz., J. Plv.hoofd 1920 1931
2 Sande Bakhuyzen, A. van de Hoofd 1934  
  Vrijwillige Brandweer Wassenaar
1 Geertsema, A.C. Hoofd-brandwacht 1994  
  Vrijwilligers projecten div. terreinen
1 Fallaux-v. Duuren, C.      
  Vrijwilligerswerk
1 Schoonderwoerd den Bezemer, D. van   2003 2005
  Vrijz. Chr. Federatie
1 Vos, J.M. Voorzitter, 2e 1931 1935
2 Riedel, J.A. Voorzitter 1934 1941
  Vrijz. Democratische Bond, Afd. Leiden
1 Itallie-v. Embden, H.W.B. Voorzitter 1929 1938
  Vrijz. Democratische Kiesvereniging "Vooruitgang"
1 Sijtsma, K. Secretaris *bestuurslid 1903 1914
2 Zitman, J. Penningmeester 1903 1914
3 Fokker, A.J. Voorzitter *Bestuurslid 1908 1911
4 Pot, C.W. van der Bestuurslid 1914 1914
  Vrijz. Herv. Kerk, Kerkeraad
1 Mulder, P.J. Lid 1903  
  Vrijz. Herv. Kiesvereniging "Geloof en Vrijheid"
1 Sijtsma, K. Voorzitter 1914 1920
  Vrijz. Kiesvereniging
1 Buys, J.Th. Bestuurslid *Voorzitter 1888 1889
2 Fockema Andreae, S.J. Bestuurslid *Voorzitter 1888 1903
3 Hamel, J.A. van Bestuurslid *Penningmeester 1888 1899
4 Hasselbach, J.J. Bestuurslid 1888 1899
5 Hoeven, H. van der Bestuurslid 1888 1889
6 Was, F. Bestuurslid *Voorzitter 1888 1893
7 Hoeven, H. van der Voorzitter, vice- *Secretaris 1890 1897
8 Deckhuyzen, M.C. Bestuurslid 1892 1900
9 Vries v. Heyst, M.C. de Secretaris 1894 1894
10 Witmans Mz., A.I. Bestuurslid *Secretaris 1897 1903
11 Romburgh, F. van Bestuurslid *2e.secretaris 1900 1914
12 Zwiers, H.J. Bestuurslid 1903 1903
13 Boer Az., S. Penningmeester 1908 1914
14 Gruting, D. van Bestuurslid 1908 1908
15 Planjer, H.J. Bestuurslid 1908 1914
16 Roem, J. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1908 1914
17 Verhey v. Wijk, W.F. Voorzitter 1908 1908
18 Gruting, D. van Voorzitter, vice- 1911  
19 Korff, K.H. Bestuurslid 1911 1914
  Vrouwennetwerk Leiden
1 Jonge-Doelman, M. de      
  VVD
1 Elzenga, C.      
2 Vries, G.M. de Div. functies 1981  
  VVD afd. Leiden
1 Brink, H.M. van den Lid campagneteam    
2 Drijber, J. Secretaris    
3 Vonk, P.J.J. Secretaris    
  VVD afd. Leiden, vorming & scholing
1 Gruting-Wijnhold, M.J. van      
  VVD prop. cie.
1 Langerak, N.P.      
  VVV & VIRO
1 Portheine, F. Voorzitter, vice- 1966 1970
 

 

PublicatieAuteurHome
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout
www.janvanhout.nl