Home <— Pluche <— Netwerk <—

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :   
Persoonlijke Netwerken : Instellingen N ...
Volgend Jaar

 

 Netwerk / RaadslidFunctie  van tot Link
  N. J. C. M.
1 Peters, J.A.      
  N.V. "Broodfabriek Ceres"
1 Sasse, H.M. Commissaris 1911 1920
  N.V. "De Leidsche Bouwvereniging"
1 Obreen, H.L.A. Commissaris, Penningmeester (tijdelijk) 1882 1889
2 Obreen, H.L.A. Commissaris 1890 1891
3 Kroon, A.W. Commissaris *Voorzitter 1903 1914
4 Jaeger, D. Commissaris 1920 1920
5 Vries, E. de Voorzitter 1920 1920
  N.V. "De Leidsche Broodfabriek"
1 Krantz, B.F. Commissaris 1867 1878
2 Iterson JAz., J.E. Commissaris *Secretaris 1872 1889
3 Driessen, P.L.C. Commissaris *Voorzitter 1890 1903
4 Siegenbeek van Heukelom, D.E. Commissaris 1890 1900
5 Kroon, A.W. Commissaris 1903 1914
6 Hartevelt Az., J. Commissaris 1911 1914
7 Jaeger, D. Commissaris 1920 1920
  N.V. "De Leidsche Dekenfabriek"
1 Obreen, H.L.A. Commissaris *Secretaris 1888 1891
2 Stürler, A.L. de Commissaris 1888 1889
3 Was, F. President-commissaris 1888 1900
4 Stürler, A.L. de Commissaris *Secretaris, wnd. 1890 1895
  N.V. "De Leidsche Katoenvlechterij en Nettenfabriek v/h Jaeger & Co. "
1 Alma Lz., P. Commissaris 1892 1900
2 Jaeger, D. Directeur, adjunct 1908 1920
3 Hartevelt Az., J. Commissaris 1911 1914
  N.V. "De Leidsche Sleepstoombootmaatschappij"
1 Hartevelt Az., J. Voorzitter *Secretaris 1890 1894
  N.V. "De Leidsche Stoombootmaatschappij de Volharding"
1 Deckhuyzen, M.C. Commissaris 1903 1920
  N.V. "Maatschappij tot exploitatie van het Badhuis te Leiden"
1 Obreen, H.L.A. Commissaris 1890 1891
2 Siegenbeek van Heukelom, D.E. Commissaris 1890 1895
  N.V. "Nationaal Veem"
1 Fokker, A.J. Commissaris 1920 1920
  N.V. Chemische Fabriek "Hollandia"
1 Stürler, A.L. de Commissaris 1890 1892
  N.V. Leidsche Brand-assurantiemaatschappij
1 Lisman, M.H.A. Commissaris 1867 1875
2 Scheltema, J. Commissaris 1867 1875
  N.V. Leidsche Volkskeuken
1 Scheltema, J. Bestuurslid *Penningmeester 1872 1873
2 Lisman, M.H.A. Bestuurslid *President 1876 1881
3 Poole, S. le Bestuurslid 1881 1881
  N.V. Mij. tot exploitatie van het Badhuis te Leiden
1 Obreen, H.L.A. Commissaris 1887 1891
2 Siegenbeek van Heukelom, D.E. Commissaris 1887 1889
  N.V. Verz. Mij. "Vooruit"
1 Kooistra, F. Commissaris 1929 1941
  Nationaal Fonds ter onderst. v. nagel. betr. v. gevallen mil. in N. Indië
1 Hamel, J.A. van Voorzitter 1911 1911
  Nationaal Park "De Hoge Veluwe"
1 Postma, J.K.T. Bestuurslid    
  Nationale Ver. tot steun aan Miliciens, afd. Leiden e.o.
1 Hamel, J.A. van Bestuurslid 1908 1914
2 Poole, S.J. le Bestuurslid 1908 1914
3 Gijselaar, N.C. de Ere-voorzitter 1920 1920
  Nationale Woningraad
1 Oostveen, H. Bestuurslid 1939  
2 Oostveen, H. Bestuurslid 1940  
  Natiopnaal Fonds Sport Gehandicapten, Den Haag
1 Michiels v. Kessenich, A.T.P.E.M. Bestuurslid    
  Natuurwetenschappelijke Ver. "Aesculapius"
1 Boon Mesch, A.H. van der Beschermheer 1865 1866
  Ned. Aannemers- & Patroonsbond voor de Bouwnijverheid in Ned.
1 Huurman, B.J. Secretaris / Penningmeester 1937 1940
  Ned. Aannemersbond, afd. Leiden
1 Huurman, B.J. Voorzitter 1908 1908
2 Zitman, J. Penningmeester 1908 1920
3 Planjer, H.J. Voorzitter 1911 1920
4 Huurman Dz., B.J. Lid 1926  
5 Splinter Gz., J. Secretaris 1926  
  Ned. Bank
1 Was, F. Adviseur 1885  
  Ned. Bijbelgenootschap, afd. Leiden
1 Puttkammer, J.N. van Secretaris *Penningmeester *Bibliothecaris 1844 1873
2 Rutgers, A. Bestuurder *President 1852 1875
3 Limburg Stirum, A.O.E. Graaf van Voorzitter 1856 1858
4 Moen, J.B. de Bestuurder 1858 1865
5 Tichler, P.L. Bestuurder 1863 1867
6 Meerburg, S.A. Bestuurder 1864 1866
7 Stoffels, H.P.C. Bestuurder 1867 1873
8 Lisman, M.H.A. Bestuurslid 1876 1892
9 Bredius, J. Bestuurslid 1892 1892
10 Kempen, A.E. van Bestuurslid 1894 1897
11 Corts, A. Bestuurslid 1899 1914
12 Corts, A. Bestuurslid 1911  
13 Corts, A. Bestuurslid 1912  
14 Briët, P.E. Voorzitter 1914  
  Ned. Blindeninstituut, te Amsterdam
1 Kneppelhout v. Sterkenburg, K.J.F.C. Correspondent 1858 1869
  Ned. Bond van R. K. handels-, kantoor- en winkelbedienden, afd. Leiden
1 Heemskerk, P. Voorzitter 1911 1914
  Ned. Bond van zeepfabrikanten
1 Sanders, J.F.X. Voorzitter 1937 1938
  Ned. Bond voor Post- en Telegraafbeambten "de Post", afd. Leiden
1 Kooistra, F. Voorzitter Muziekvereniging "H.M.Koningin Wilhelmina" 1900 1903
  Ned. Centr. Bond van Chr. arbeiders i. d. voeding- en genotmidd. bedrijven
1 Kuivenhoven, D.M. Voorzitter, vakgroep verduurz.levensmiddelen 1920 1920
  Ned. Centrum Buitenlanders
1 Demirbas, N. Beleidsmedewerker 1988 1996
  Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, afd. Leiden
1 Outeren, G.P. van Bestuurder *voorzitter 1839 1854
2 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek), D. Thesaurier 1839 1866
3 Outeren, J. van Secretaris *Voorzitter *Penningmeester 1843 1884
4 Tollens, H.P.J. Bestuurder *Penningmeester 1858 1877
5 Bijleveld, R.Th. Bestuurder *Secretaris 1865 1877
6 Buttingha Wichers, N.L.J. van Bestuurslid 1890 1892
7 Lip, J.C. van der Secretaris / penningmeester *bestuurslid 1894 1903
8 Bosman, A.G.   1940 1941
  Ned. Genootschap tot Zedelijke verbetering van gevangenen
1 Würtz, H.P.H. Bestuurslid 1937 1941
  Ned. Genootschap tot Zedelijke verbetering van gevangenen, afd. Leiden
1 Bemmelen, J.M. van Bestuurslid 1937  
  Ned. Genootschap v. Informatica (NGI)
1 Kradolfer, J.W.A. Voorzitter, vice-Vz.   1998
  Ned. Genootschap van Leraren
1 Bleijie, W. Lid    
  Ned. Grafische Bond
1 Rosmalen, A. van Penningmeester 1920 1920
  Ned. Gustaaf Adolf Vereniging, Hoofdbestuur
1 Knappert, L. Voorzitter 1908 1914
  Ned. Handelmaatschappij, kiesdistrict Leiden
1 Fremery, P.I. de Plv.commissaris 1859 1882
2 Poole, S.J. le Commissaris 1859 1866
3 Krantz, B.F. Plv.commissaris 1867 1878
4 Scheltema, J. Plv.commissaris 1882 1882
5 Poole, S. le Plv.commissaris 1883 1889
6 Poole, S. le Commissaris 1890 1891
  Ned. Herv. Diaconie
1 Reijden, J.A. van der Collectant 1920  
  Ned. Herv. Gem.
1 Bake, J. Ouderling 1822 1823
2 Hartevelt Jz., A. Ouderling 1827 1832
3 Kaathoven, C.W.H. van Ouderling 1831 1832
4 Boon Mesch, A.H. van der Ouderling 1834 1852
5 Gevers, H. Ouderling 1836 1841
6 Puttkammer, J.N. van Ouderling 1836 1837
7 Baert, W.C. Ouderling 1838 1839
8 Moen, J.B. de Ouderling 1838 1855
9 Rutgers, A. Ouderling 1840 1846
10 Wttewaall, B.W. Ouderling 1847 1850
11 Stoffels, H.P.C. Diaken 1852 1852
12 Tichler, P.L. Ouderling 1852 1867
13 Huyser, H.C. Ouderling 1854 1859
14 Damsté Wilhelmy, G. Diaken 1856 1867
15 Scheltema, J. Diaken *Ouderling 1856 1873
16 Hartevelt, H.C. Diaken 1858 1868
17 Suringar, L.D. Diaken 1861 1868
18 Geus, G.A. de Ouderling 1863 1870
19 Eigeman, A.H. Ouderling 1869 1878
20 Hasselbach, J.J. Collectant, Voorzitter, vice- 1869 1882
21 Mulder, P.J. Diaken, Secretaris 1869 1889
22 Hoeken, P.J. van Diaken 1872 1882
23 Tieleman, C.C. Diaken 1875 1879
24 Bredius, J. Ouderling 1879 1879
25 Pera, W. Ouderling 1885 1887
26 Mulder, P.J. Diaken 1892 1899
27 Corts, A. Voorzitter, vice- 1903  
28 Lip, J.C. van der Lid 1903  
29 Sasse, H.M. Secretaris 1903  
30 Briët, P.E. Diaken 1908 1914
31 Huurman, B.J. Diaken 1911 1914
32 Mulder, P.J. Diaken 1911 1911
33 Mulder, J.P. Diaken 1914 1920
34 Lip, J.C. van der Voorzitter 1920  
35 Elkerbout, F. Ouderling 1926 1941
36 Lekkerkerker, G. Ouderling 1930 1938
  Ned. Herv. Gem. , Cie. ter verkrijging behoorlijk predikanten tractement
1 Meijnen, J.B. Voorzitter 1920 1920
  Ned. Herv. Gem. , Cie. v. Financiën
1 Wilbrink, Jac. Lid 1930 1938
  Ned. Herv. Gem. , Cie. van toezicht op het Godsdienstigonderwijs
1 Eigeman, A.H. Quaestor 1872 1880
  Ned. Herv. Gem. , Classicaal bestuur
1 Boon Mesch, A.H. van der Bestuurslid 1872 1874
2 Rutgers, A. Lid 1872 1874
3 Bredius, J. Bestuurslid 1881 1887
  Ned. Herv. Gem. , College van colectanten
1 Reijden, J.A. van der Lid 1920 1920
  Ned. Herv. Gem. , College van collectanten voor de diaconie-armen
1 Splinter Gz., J. Lid 1908 1914
  Ned. Herv. Gem. , College van Notabelen
1 Boon Mesch, A.H. van der Voorzitter 1870 1874
2 Kaathoven, C.W.H. van Lid 1872 1875
3 Meijnen, J.B. Voorzitter, vice- 1890 1920
4 Sasse, H.M. Lid *Secretaris, 2e 1892 1894
5 Lip, J.C. van der Lid *Voorzitter, 2e 1895 1899
6 Huurman, B.J. Lid 1903 1908
  Ned. Herv. Gem. , Gemeentecommissie
1 Puttkammer, J.N. van Lid *Secretaris *Voorzitter, vice- 1846 1869
2 Lisman, M.H.A. Lid *President *Vice-president 1852 1889
3 Rutgers, A. Lid *President *Vice-president *Voorzitter 1852 1875
4 Cock, H. Lid 1856 1866
5 Krantz, B.F. Lid 1856 1860
6 Scheltema, J. Secretaris 1858 1869
7 Kneppelhout v. Sterkenburg, K.J.F.C. Lid 1863 1869
8 Cock, C. Lid 1868 1869
9 Tichler, P.L. Lid 1868 1874
10 Wttewaall, B.W. Lid 1868 1869
11 Geus, G.A. de Lid 1871 1871
12 Suringar, L.D. Lid 1874 1880
13 Bredius, J. Lid *Vice-voorzitter 1880 1889
14 Hoeken, P.J. van Lid *Voorzitter, vice- 1884 1914
15 Bredius, J. Voorzitter, vice- 1890 1892
16 Lisman, M.H.A. Voorzitter 1890 1892
17 Kempen, A.E. van Lid *Secretaris *Voorzitter 1892 1900
18 Sasse, H.M. Lid *Secretaris 1895 1920
19 Lip, J.C. van der Lid *Voorzitter 1900 1920
20 Mulder, P.J. Lid 1903 1920
  Ned. Herv. Gem. , Kiescollege
1 Boon Mesch, A.H. van der Lid 1869 1874
2 Brandeler, W.C. van den Lid 1869 1875
3 Cock, C. Lid 1869 1908
4 Hubrecht, C.W. Lid 1869 1872
5 Kaathoven, C.W.H. van Lid 1869 1878
6 Kneppelhout v. Sterkenburg, K.J.F.C. Lid 1869 1869
7 Lisman, M.H.A. Lid 1869 1892
8 Rutgers, A. Lid 1869 1873
9 Scheltema, J. Lid 1869 1869
10 Tichler, P.L. Lid 1869 1874
11 Bredius, J. Lid 1881 1892
12 Hoeken, P.J. van Lid 1884 1914
13 Meijnen, J.B. Lid 1892 1914
14 Kempen, A.E. van Lid 1893 1900
15 Sasse, H.M. Lid 1895 1914
16 Kuivenhoven, D.M. Lid 1900 1903
17 Mulder, P.J. Lid 1900 1914
18 Elkerbout, F. Lid 1903 1903
19 Huurman, B.J. Lid 1908 1908
20 Lip, J.C. van der Lid 1908 1914
  Ned. Herv. Gem. , Provinciaal Kerkbestuur Zuid-Holland
1 Rutgers, A. Bestuurslid 1875 1875
  Ned. Herv. Gem. , Ver. van Kerkeraadsleden en gemachtigden
1 Mulder, P.J. Bestuurslid 1903 1903
  Ned. Herv. Kerk
1 Bleijie, W. Ouderling / Kerkvoogd    
2 Peters, J.A.      
  Ned. Herv. Kerk, wijkgemeente Hoogl. kerk
1 As, F.M. van lid    
  Ned. Herv. Kiesvereniging "De Ned. Herv. Kerk"
1 Meijnen, J.B. Lid 1926  
  Ned. Herv. Kiesvereniging "Geloof & Belijdenis"
1 Elkerbout, F. Lid 1926  
  Ned. Jeugdgemeenschap
1 Haan-Groen, N.A. den Voorzitster, vice- 1966  
  Ned. Kath. Sportbond Leiden
1 Biegstraaten, P.F.S. Voorzitter    
  Ned. Kring van Politicologen
1 Hoekema, J.Th. Lid    
  Ned. Mettray, afd. Leiden
1 Baert, W.C. Bestuurslid 1867 1867
2 Fremery, P.I. de Penningmeester 1867 1877
3 Librecht Lezwijn, P.C. Bestuurslid 1867 1884
4 Rieu, P. du Voorzitter 1867 1883
  Ned. Mij. ter bevordering der Nijverheid te Haarlem, afd. Leiden
1 Boon Mesch, A.H. van der Bestuurder *Commissaris *Voorzitter 1831 1874
2 Hoeven, J. van der Bestuurder 1834 1854
3 Baert, W.C. Penningmeester 1840 1845
4 Moen, J.B. de Bestuurder 1842 1844
5 Breuk, H.R. de Bestuurder 1848 1856
6 Meerburg, S.A. Bestuurder 1849 1858
7 Stoffels, H.P.C. Bestuurder 1852 1856
  Ned. Mij. ter bevordering der Nijverheid, afd. Leiden
1 Tollens, H.P.J. Bestuurder 1865 1873
2 Bijleveld, R.Th. Bestuurder 1868 1868
3 Scheltema, J. Bestuurder 1868 1868
4 Hoeven, J. van der Bestuurslid 1874 1877
5 Poole, L.G. le Bestuurslid 1876 1878
6 Stürler, A.L. de Secretaris / Voorzitter 1877 1889
7 Lisman, M.H.A. Bestuurslid 1878 1881
8 Zillesen, P. Bestuurslid 1886 1887
9 Tieleman, C.C. Bestuurslid 1889 1889
  Ned. Mij. ter Bevordering van Nijverheid, dep. Leiden
1 Stürler, A.L. de Voorzitter *Bestuurslid*vice-voorzitter 1890 1895
2 Tieleman, C.C. Bestuurslid 1890 1900
3 Verhey v. Wijk, W.F. Secretaris *Bestuurslid *Voorzitter 1890 1920
4 Kempen, A.E. van Bestuurslid *Secretaris 1891 1899
5 Poole, S.J. le Bestuurslid *Secretaris 1891 1895
6 Hartevelt Az., J. Secretaris / Voorzitter 1900 1914
7 Jaeger, D. Secretaris 1914 1914
  Ned. Mij. tot bevordering der Geneeskunst, afd. Leiden
1 Iterson JAz., J.E. Secretaris, 2e *Voorzitter 1874 1889
2 Rhijn, A. van Voorzitter *Secretaris / Penningmeester 1880 1881
  Ned. Mij. tot bevordering der Geneeskunst, afd. Leiden e.o.
1 Nijkamp, A. Secretaris / penningmeester 1885 1886
2 Stigter, D. Voorzitter 1908 1908
3 Rhijn, A. van Voorzitter 1920 1920
  Ned. Mij. van Nijverheid & Handel
1 Postma, J.K.T. Hoofdbestuurslid    
  Ned. Mij. van Tuinbouw en Plantkunde, afd. Leiden e.o.
1 Romburgh, F. van Bestuurslid *Secretaris 1893 1914
  Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel
1 Vos, M.B. Secretaris 1926  
  Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel afd. Leiden
1 Bosman, A.G. Lid 1929 1941
  Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde
1 Romburgh, F. van Secretaris 1911  
  Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, afd. Leiden e.o.
1 Obreen, H.L.A. Voorzitter 1878 1884
2 Stokhuyzen, F. Secretaris 1878 1880
  Ned. Mil. Ver. "Onze Vloot"
1 Heeres, J.E. Voorzitter, plv. 1908  
2 Ridder, N. de Bestuurslid 1908  
3 Poole, S.J. le Bestuurslid 1911  
4 Reimeringer Gz., A.L. Voorzitter 1911  
  Ned. Natuurhistorische Ver. , afd. Leiden
1 Lidth de Jeude, Th.W. van Voorzitter, vice- 1908 1908
  Ned. Onderling Pensioen- en Weduwefonds, te Leiden
1 Hubrecht, C.W. Commissaris 1863 1871
2 Sande, M.G. ten Commissaris 1863 1867
  Ned. Onderwijzersgenootschap, afd. Leiden
1 Goeje, M.J. Ere-voorzitter 1867 1879
  Ned. Padvinders Organisatie
1 Poole, S.J. le Voorzitter 1914  
  Ned. Pensioenvereniging van Rijksambtenaren, afd. Leiden
1 Kooistra, F. Voorzitter, vice- 1903 1911
2 Witmans Mz., A.I. Voorzitter 1903 1903
  Ned. Pensioenvereniging voor werklieden, afd. Leiden
1 Donner, J.H. Bestuurslid 1886 1887
2 Verhey v. Wijk, W.F. Bestuurslid 1889 1889
3 Verhey v. Wijk, W.F. Bestuurslid 1890 1914
  Ned. Protestantenbond, afd. Leiden
1 Damsté Wilhelmy, G. Bestuurslid 1879 1881
2 Hartevelt, H.C. Bestuurslid 1880 1880
3 Eerdmans, B.D. Bestuurslid 1903 1903
4 Kokxhoorn, G.H. Bestuurslid 1908 1908
5 Knappert, L. Voorzitter 1911 1914
6 Vos, J.M. Lid, Secretaris (1931) 1926  
  Ned. R. K. Bond van Hotel-Café-Restauranthouders en Slijters te Utrecht
1 Coster, E.J. Afd.Leiden, vice-voorzitter 1920 1935
  Ned. R. K. Middenstand
1 Klugt, M.B. van der Bestuurslid    
  Ned. R. K. Volksbond, afd. Leiden
1 Lombert, H. Penningmeester, 2e 1911 1914
  Ned. R. K. Volksbond, afd. Leiden, Cie. voor een eigen gebouw
1 Lombert, H. Secretaris / Penningmeester 1911 1914
  Ned. Schaakbond, afd. Leiden
1 Rhijn, A. van Praeses 1893 1895
2 Dissel, E.F. van Vice-praeses 1895 1895
  Ned. Schildersgezellenbond, afd. Leiden
1 Groeneveld, T. Voorzitter 1908 1908
  Ned. Toneelverbond
1 Bosman, A.G. Lid 1937 1938
2 Itallie-v. Embden, H.W.B. Pres. 1937 1938
  Ned. Ver. "Onze Vloot", afd. Leiden e.o.
1 Goeje, M.J. Bestuurslid 1908 1908
2 Heeres, J.E. Plv.voorzitter 1908 1908
3 Kroon, A.W. Bestuurslid 1908 1914
4 Ridder, N. de Bestuurslid 1908 1908
5 Fokker, A.J. Bestuurslid 1914 1914
  Ned. Ver. Bescherming Voetgangers
1 Mar, J.N. de la      
  Ned. Ver. oprichting v. Herstellingsoorden voor Handels-en Kantoorbed.
1 Filippo WFz., H. Voorzitter Prop.cie. voor Leiden e.o. 1908 1908
  Ned. Ver. tot afschaffing van Alcoholhoudende dranken, afd. Leiden
1 Eck, D.A. van Voorzitter 1911 1911
  Ned. Ver. tot afschaffing van sterke drank, afd. Leiden
1 Dercksen, J.M.E. Secretaris / Penningmeester 1859 1866
  Ned. Ver. tot afschaffing van sterke drank, afd. Leiden II
1 Sijtsma, K. Penningmeester 1899 1899
  Ned. Ver. tot bescherming van dieren afd. Leiden e.o.
1 Sande Bakhuyzen, A. van de Beschermheer 1937 1941
  Ned. Ver. tot bevordering v. arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten
1 Stralen, J.J. van Lid 1940  
  Ned. Ver. tot Integratie v. Homoseksualiteit (COC) afd. Den Haag/Leiden
1 Putten, J.J.B. van der Secretaris   1978
  Ned. Ver. v. Luchtbescherming
1 Sande Bakhuyzen, A. van de Ere-voorzitter 1940 1941
  Ned. Ver. van Suikerzieken
1 Jong, M. de Voorzitter 1970  
  Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium"
1 Bosch, J. Voorzitter 1911  
2 Briët, P.E. Adviseur 1911  
  Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium", afd. Leiden
1 Pera, W. Commissaris van toezicht 1893 1903
2 Bosch, J. Voorzitter 1897 1914
3 Elkerbout, F. Penningmeester, 2e > 1e 1900 1914
  Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium", afd. Leiden, Cie van Advies
1 Briët, P.E. Lid *Voorzitter 1908 1920
  Ned. Zendelinggenootschap, afd. Leiden
1 Moen, J.B. de Bestuurslid 1863 1865
2 Tichler, P.L. Penningmeester 1866 1871
3 Eigeman, A.H. Bestuurslid 1872 1880
  Ned. Zendingsgenootschap, afd. Leiden
1 Knappert, L. Penningmeester 1908 1908
  Ned. Zuid Afrika vereniging
1 Elst, A. van der Secretaris 1914  
  Ned. Zuid Afrika vereniging, afd. Leiden e.o.
1 Elst, A. van der Secretaris 1914 1914
2 Elst, A. van der Secretaris 1920 1920
  Nederduits Herv. kerk
1 Huurman Dz., B.J. Diaken 1911  
2 Mulder, J.P. Diaken 1911  
  Nederduits Herv. kerk, Diakenen
1 Briët, P.E. Voorzitter 1914  
  Nederduits Herv. kerk, kiescollege
1 Lip, J.C. van der Lid 1915  
  Nederlands Fabrikaat afd. Leiden
1 Knibbe, P.G. Secretaris / Penningmeester 1929 1938
  Nederlands Padvindstersgilde
1 Haan-Groen, N.A. den Landelijk presidente 1966  
  Netwerk Bouwen & Wonen van het NIROV
1 Lenferink, H.J.J. lid curatorium    
  NFSG (Ned. Fonds Sport Gehandicapten)
1 Elzenga, C. Regie-manager    
  Nieman Holding B. V. , Projectontw. Mij.
1 Kret, A.J. Commissaris    
  Niet vermeld
1 Stoffels, H.P.C. Vroedmeester 1852 1855
2 Stoffels, H.P.C. Gecommitteerde tot het werk der fabrieken 1867 1876
3 Laat de Kanter, L.M. de Gecommitteerde tot het werk der fabrieken 1877 1893
4 Bool, H.J. Gecommitteerde tot het werk der fabrieken 1888 1891
  Noord- en Zuidhollandsche Reddingmaatschappij
1 Leembruggen, A.C. Correspondent 1842 1854
  Noorlander Beheer Nederland B. V.
1 Kret, A.J. Commissaris    
  NS
1 Postma, J.K.T. Overheids commissaris    
  NVVH, Ver. tot verzorg. v. kl. kinderen
1 Bosman, A.G. Presidente 1929 1930
 

 

PublicatieAuteurHome
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout
www.janvanhout.nl