Home <— Pluche <—

 

Het Leidse Pluche
de Leidse Gemeenteraad 1851 - 2007

 

 
Werkgroep Leidse Gemeenteraad :  
 
mw. drs. A.D. van Berge Henegouwen 
drs. W. Bleijie 
mw. drs. J.A. van Doorn - Beersma 
drs. D.J. Faber 
J. Gaykema 
A. van Houten 
mw. M.J.A. Portheine - ter Kuile 
drs. A. Schouten 
 

 

  de Publicatie "Het Leidse Pluche"  
Deze publikatie dankt haar ontstaan aan het grote project Leidse Stadsgeschiedenis, dat in het najaar van 2002 heeft geresulteerd in het verschijnen van het eerste van vier boekdelen over de geschiedenis van de Sleutelstad.
In het kader van dit project heeft de Vereniging Jan van Hout - de vereniging van vrienden van het Gemeentearchief - in 1999 een werkgroep gevormd voor het ontsluiten van bronnen en het doen van onderzoek ter ondersteuning van de auteurs van de stadsgeschiedenis.
  de Raadsleden
In het boek "Het Leidse Pluche" zijn een groot aantal gegevens van de ruim 600 Leidse Raadsleden vermeld.
Deze gegevens zijn het resultaat van onderzoek in de diverse bronnen bij de Gemeenteraad en Openbare Archieven. Alle gegevens zijn vastgelegd in de Pluche Database. Uit deze database is, i.v.m. de omvang van het drukwerk, een keuze gemaakt voor de publicatie. Deze restrictie geldt niet voor een web - publicatie, de "ruimte" bij webpagina's is minder beperkt dan die bij een boekwerk.
Enerzijds zult U dus hier meer gegevens aantreffen dan in het boek. Het betreft dan voornamelijk achtergrondinformatie en lidmaatschappen van verenigingen etc. Ook zijn in het boek de Raadsvertegenwoordigingen en de Netwerkfuncties gecombineerd.
Anderzijds hebben wij niet alle gegevens uit het boek kunnen publiceren. Reden daarvoor is de nieuwe privacy wetgeving die na het verschijnen van het Pluche boek van kracht is geworden.
  Verkiezingen
Bij de verdeling van de zetels kan onderscheid worden gemaakt tussen de tijdperken vóór de invoering van het evenredigheidssysteem in 1919 en daarna.
1851-1918. In de eerste jaren na de invoering van de nieuwe gemeentewet van 1850 waren het de lokale kiesverenigingen die de kandidaten aanbevolen. De nadruk lag hierbij op de persoon; zijn onafhankelijkheid, zijn deskundigheid, enz. Politieke afkomst was niet doorslaggevend. Dit beeld veranderde in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Kiesverenigingen sloten zich aan bij landelijke partijen en de kandidaat werd steeds meer partijman.
1919 - heden. Het partijdenken kreeg zijn vaste vorm bij de invoering van het evenredigheidssysteem in 1919. Vanaf die tijd gingen de plaatselijke afdelingen van de landelijke parijen kandidatenlijsten indienen waaruit de kiezer een keuze kon maken.
In de hele periode van 1919 tot en met 1998 was er slechts één echte stadspartij: Leiden weer gezellig (1986).
  Commissies
Gedurende het bestaan van de Leidse Gemeenteraad zijn er zo'n 100 Commissies geweest. Deze commissies hadden een grote verscheidenheid van aandachtsgebied, levensduur en samenstelling
De "grootste" commissie is de"Commissie voor de Financiën". Gedurende de lange levensduur van deze commissie hebben 135 raadsleden hieraan deelgenomen. De "Commissie voor de Financiën" bestond exact 44741 dagen, ofwel 134 jaar, van 1852 tot 1986.
De kleinste en "kortste" commissie was de "Commissie voor de Onderhandelingen betreffende opheffing van het Utrechtse Jaagpad" met slechts 5 leden. Deze commissie heeft slecht 27 dagen bestaan, van 19 juni t/m 9 juli 1876.
  Raadsvertegenwoordigingen
Hier zijn de instanties, organisaties, samenwerkingsorganen etc. opgenomen waarin het Raadslid als vertegenwoordiger namens de Raad optrad.
  Persoonlijk Netwerken
Van groot belang voor het plaatsen van de raadsleden is de kennis van hun persoonlijke positie in de samenleving. Het nieuw gekozen raadslid is geen onbeschreven blad. Zij of hij brengt een stukje samenleving de raadszaal binnen. Het raadslid heeft een meer of minder uitgebreid Netwerk. Dit onderdeel is zeker niet volledig omdat hiervoor geen vaste bronnen aanwezig zijn.
  Informatie  
Deze de meeste gegevens zijn bijgewerkt tot 3 oktober 2007.
Als U meer informatie (of foto's) heeft dan houden wij ons aanbevolen.
Voor alle reacties op het Leidse Pluche : 
 
Bram van Houten : 
Zie voor meer en recente informatie over de huidige gemeenteraad :
http://www.leiden.nl/gemeente/bestuur

 

PublicatieAuteurHome
Het Leidse Pluche
2006
Vereniging
Jan van Hout
www.janvanhout.nl