Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

DIRK VAN DEN HOEC (HOIC)

DIRK VAN DEN HOEC (HOIC)

1. Jacob Dirksz. van den Hoec

2. Frank Dirksz. van den Hoeke


DIRK VAN DEN HOEC (HOIC)

functie:

schepen 1350-51, 51-52.

landbezit:

een kamp land onder Oegstgeest bij de Hofdijc, verkocht 9 mei 1346 aan de abdij van Egmond (Egmond 515).

varia:

zegel: een gaande leeuw (Ga. 784, 14 dec. 1351).

familie:

missch. waren zijn zoons:

1. Jacob Dirksz. van den Hoec

tr. Katrine (Ke. 416 f. 15).

2. Frank Dirksz. van den Hoeke

verm. 10 apr. 1358 (Ke. 493 f. 61).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl