Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

DIRK HILLENZ.

DIRK HILLENZ.

1. Pieter Dirk Hillenz.z.

2. Willem Dirk Hillenz.z.

3. Dirk Dirk Hillenz.z.


DIRK HILLENZ.

ovl. voor 22 aug. 1409 (Ga. 456 p. 34).

woonhuis:

14 mei 1409 verm. van het woonhuis van zijn weduwe aan de Breestraat; hierop had Claas Jansz. Vos (tevoren Jan Duker en Jan Costijnsz.'s erfgenamen) 2 s. 6 p.pay. rente, die zij toen afkocht (Ga. 456 p. 15).

familie:

tr. Margriet (Ga. 440 f. 5). Zij kocht 22 aug. 1409 renten: 18 comans groten (waarvan 2 s. met houde) op een huis en erf aan de Vismarkt; 18 comans groten met ½ houde op een huis en erf aan St. Pieterskerkstraat; 4 comans groten met ½ houde op een huis en erf aan St. Pieterskerkstraat (Ga. 456 p. 34). Huurde 1417-18 een ½ raamstede van St. Pieterskerk tegen 14 s.pay. (Ke. 323 (11) f. 10). Zij ovl. voor 3 feb. 1427 (Ga. 456 p. 34).

Kinderen (Ga. 440 f. 5):

1. Pieter Dirk Hillenz.z.

ovl. voor 21 feb. 1412 (Ke. 323 (9) f. 7v.).

functie:

homan te Overmare 1410 (Secr. 84 f. 238v.).

rentebezit:

3 juli 1411 27½ nobel op Poes Stevensz. huis en erf, 17 feb. 1412 afgeschat (RA. 50 f. 124).

familie:

zijn weduwe en kinderen huurden ¼ raamstede van St. Pieterskerk, verm. 1412-13 en later (Ke. 323 (9) f. 7v., 323 (11) f. 11).

2. Willem Dirk Hillenz.z.

ovl. 1411-12? (Ga. 334 (16) f. 17).

woonhuis:

in St. Pietersparochie (Ke. 323 (6) f. 13v.).

3. Dirk Dirk Hillenz.z.

ovl. 1443 (Ke. 418 p. 37).

functie:

kerkmr. van O.L.V.kerk 1415-16.

beroep:

linnenwever (1398-1418; W. 428 f. 109; Ke. 323 (1) f. 8v.).

huisbezit:

* een huis en erf, belast met een rente voor St. Pieterskerk, verkocht 1403-04 (Ke. 323 (6) f. 13v.).

landbezit:

* een erf in St. Pietershoeve tussen Hoeflaan en Vliet verm. 1398-99 en 99-1400 (Ke. 323 (1) f. 8v., (2) f. 7v.).

* 1409-10 ½ raamstede, gehuurd van St. Pieterskerk; 1417-18 in andere handen (Ke. 323 (8) f. 7v. en 323 (11) f. 10v.

* 1417-18 raamstede, gehuurd als boven (Ke. 323 (11) f. 12v.).

* 1417-18 raamstede, gehuurd als boven (Ke. 323 (11) f. 10v. en 19).

rentebezit:

40 s.pay. op land en erf te Hazerswoude; 26 aug. 1410 aan de H. Geest overgedragen (W. 428 f. 109).

varia:

droeg door moeder gekochte renten 3 feb. 1427 over aan St. Catharinagasthuis (Ga. 456 p. 15 en 34).

familie:

tr. Geertruud (Ke. 418 p. 37; Ga. 440 f. 5 en Kam, 'Memorieboek', 211).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl