Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

VAN DER HANT II

VAN DER HANT II

I. N.N

1. Huge van der Hant, volgt II.

2. Alijd

II. HUGE VAN DER HANT

1. Jan Hugenz. van der Hant, volgt III.

2. Zoete

III. JAN HUGENZ. VAN DER HANT

1. Zoete


VAN DER HANT II

Deze familie vormde met Van der Hant I één geslacht, blijkend uit zegel en familienaam, alsmede uit de namen Jan en Huge, in beide families gedragen.

I. N.N

gedurende lange tijd schout van Leiderdorp (voor 22 aug. 1365; vgl. Ke. 400, Amb. hrlh. Oegstgeest 752).

kinderen:

1. Huge van der Hant, volgt II.

2. Alijd

ovl. 1414-15 (RA. 50 f. 137, W. 428 f. 124).

huisbezit:

* 7 dec. 1386 een huis en erf aan St. Pieterskerkstraat (eigenaar Jan Dirks Brunen Tsceriaersz., Ga. 455 f. 62, 16 mrt. 1387 verm., W. 429 f. 243v.).

* een huis en erf aan de Vollersgracht, 10 mrt. 1400 aan Claas Jansz. Vos verkocht met behoud van een daarop gevestigde rente (vgl. rentebezit, 1399) (Ga. 456 p. 38).

* 28 okt. 1396 een huis en erf aan St. Pieterskerkstraat; hierop rustte 43 comans groten rente (Ke. 631).

* 2 juni 1409 een huis en erf aan de Nieuwe Kerksteeg, hierop rustte 30 s.pay. rente met houde, 3 aug. 1410 voor haar weer overgedragen (Secr. 1475).

rentebezit:

* 18 apr. 1386 32 s.pay. op een huis en erf aan de Hogewoerd, met consent van zoon Herman aan St. Catharinagasthuis overgedragen voor memoriediensten (29 mrt. 1390; Ga. 455 f. 41v.).

* 3 mrt. 1387 20 comans groten op een huis en erf in Coppenhincsteeg; in opdracht van haar 9 dec. 1409 aan St. Catharinagasthuis overgedragen (Ga. 455 f. 73).

* 12 dec. 1392 22 s.g.g. op het huis en erf van Baarnd Jansz. van Leyden, door haar zoon op haar overgedragen; 5 dec. 1415 verkocht aan de H. Geest voor haar (W. 428 f. 124).

* 18 sep. 1399 6 s.g.g. met de houde op een huis en erf (van Claas Jansz. Vos sinds 10 mrt. 1400) aan de Vollersgracht (RA. 50 f. 137; Ga. 456 p. 38).

* 10 mrt. 1400 32 s. 8 p.pay. op een huis en erf aan de Diefsteeg; 20 apr. 1411 voor haar aan de H. Geest verkocht (W. 428 f. 110v.).

* 10 s.pay. op een huis en erf aan de Crepelsteeg, verm. 20 juni 1402, toen zij zich dit huis en erf liet toeëigenen i.v.m. betalingsachterstand (Ga. 1355 f. 4v.).

familie:

tr. Jan heren Hermansz., ovl. voor 18 apr. 1386 (Ga. 455 f. 41v.). Zoon:

Herman Jansz. (Ga. 440 f. 9; W. 428 f. 124); hij is missch. dezelfde als Herman Jansz. van Zwieten, schepen en burgemeester, zie ald.

II. HUGE VAN DER HANT

functies:

schout 1364, 67, 75-78; schepen 70-71, 71-72, 73-74, 78-79, 83-84, 84-85, 85-86, 89-90; burgemr. 68-69, 69-70, 72-73, 76-77, 81-82, 86-87, 87-88, 90-91, 91-92, 94-95.

woonhuis:

belender te Leiden 14 sep. 1357 (DuO. 1978 f. 50v.).

borgstelling:

* 3 mrt. 1382 Claas Willem Gibenz. (Secr. 19 f. 56).

* 21 jan. 1383 Simon Reinersz. en stiefkinderen (Secr. 19 f. 59v.).

* 3 nov. 1384 Simon van der Eme (Secr. 19 f. 65v.).

* 27 okt. 1389 Jan Alewijnsz. (Secr. 19 f. 81v.).

* 31 okt. 1389 Hendrik Hendriksz. (Secr. 19 f. 81v.).

* 20 okt. 1394 Jan van Zijl (Secr. 19 f. 102).

* 21 sep. 1412 Simon Jansz. (Secr. 20 f. 44).

* 6 nov. 1417 Jacob Woutersz. die Ketelboeter (Secr. 20 f. 56v.).

varia:

zegel: gevierendeeld, 1e kwartier een hand, 2e en 3e fijn geruit, 4e kwartier blank (Ke. 631, 3 feb. 1386); bemiddelde 8 feb. 1388 bij de boedelscheiding van Michiel van der Heydes nalatenschap (Secr. 84 f. 37).

familie:

tr. Haasken, ovl. ca. 1400 (Ga. 444 f. 5v.).

kinderen:

1. Jan Hugenz. van der Hant, volgt III.

2. Zoete

ovl. 1407-08, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (7) f. 13v.).

III. JAN HUGENZ. VAN DER HANT

functie:

schepen 1398-99, 99-1400, 01-02, 05-06.

huisbezit:

1406 een huis en erf te Leiden, voor 56 Eng. nobel gekocht (RA. 50 f. 55v.).

rentebezit:

* 1414-15 43 s. 4 p.pay. op het huis van zijn dr. Zoete, van St. Catharinagasthuis gekocht voor 37 £ 6 s. 8 p. pay. (Ga. 334 (21) f. 19).

* 29 juni 1416 30 plakken licht geld op de inboedel van Bertelmeeus Claasz. (RA. 50 f. 200v.).

borgstelling:

* 17 sep. 1392 Dammas Jan Deurschijnsz. (Secr. 19 f. 91v.).

* 16 nov. 1401 Jacob Jansz. (Secr. 20 f. 9).

* 12 juni 1404 Alewijn Engelbrechtsz. (Secr. 20 f. 17v.).

* 5 jan. 1406 Jacob Doedenz. (Secr. 20 f. 22).

* 27 apr. 1406 Huge Huge Jan Willemsz.z. (Secr. 20 f. 22v.).

varia:

pachter van de tiende van Kerkwerve en Oegstgeest 1399 (GvH. 1477 f. 11v.); trad herhaaldelijk op t.b.v. zijn tante Alijd bij overdrachten door haar.

familie:

tr. Baarte; zij droeg 2 mrt. 1434 een rente van 6 s.g.g. op een huis en erf aan de Vollersgracht over, afkomstig van Alijd Jan heren Hermansz., tante van haar man (Ga. 456 p. 38). Dochter:

1. Zoete

op haar huis bezat haar vader een rente, zie hoger.


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl