Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

MR. JACOB PIETERSZ. VAN LEYDEN alias GOEDSOT

MR. JACOB PIETERSZ. VAN LEYDEN alias GOEDSOT

1. Pieternelle


MR. JACOB PIETERSZ. VAN LEYDEN ALIAS GOEDSOT

Zijn afkomst is onduidelijk; blijkens zijn positie aan het hof stond hij in aanzien; we troffen hem alleen als notaris te Leiden aan. Zijn dochter huwde binnen het patriciaat.

functies:

notaris, verm. sinds 28 sep. 1370 (Ke. 402, 403, Egmond 1 f. 71v. en Egmond 383); 21 nov. 1378 verm. als vicaris van St. Pieterskerk te Middelburg en in de parochiekerk van Mariakerke op Walcheren (Van Riemsdijk, Tresorie, 189); 1389-90 verm. als kanunnik van de Hofkapel en grafelijk kapelaan (ibidem, 192), eveneens als bezitter van de prebenda dormitorii in de Utrechtse Dom en bezitter van de ½ kerk van Poortvliet (ibidem, 189); klerk van het register 1391-1402 (zie hfdst. 6).

varia:

21 nov. 1378 verzocht hertog Albrecht de paus om een beneficie voor hem; 1389-90 opnieuw, te Luik (Van Riemsdijk, Tresorie, 410 en 414).

familie:

missch. was hij een zoon van Pieter Goedsot, die een huis te Leiden aan de Steenschuur bezat (18 nov. 1371; Ke. 417 f. 151v.). Ook komt in Leiden een Willem Pieter Goedsotsz. voor (16 okt. 1386; Ke. 608).

dochter:

1. Pieternelle

zij tr. Jan van der Mersche Jan Grietenz.z. (zie ald.).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl