Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

JACOB DIDDENZ.

JACOB DIDDENZ.


JACOB DIDDENZ.

ovl. voor 12 juli 1342 (W. 428 f. 8v.).

functie:

H. Geestmr. 1341-42.

woonhuis:

verm. als belender aan de Breestraat of daarachter 23 mrt. 1337 (Ke. 493 f. 40v.). Hij besprak op de ½ van zijn woonhuis aan de Maarsmansteeg 5 s.g.g. rente t.b.v. de H. Geest (W. 429 f. 6 en tafel).

varia:

betaalde 1333 de baljuw van Rijnland 16 s. wegens vechten te Leiden (GvH. 1861 f. 4v.).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl