Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

HENDRIK SIMONSZ., gezegd BRONSTIEN

HENDRIK SIMONSZ., gezegd BRONSTIEN


HENDRIK SIMONSZ., GEZEGD BRONSTIEN

ovl. 28 juni 1369, begr. St. Pancraskerk (Ke. 415 f. 20v.).

functie:

kanunnik van St. Pancras (Ke. 415 f. 20v.).

familie:

zoon van Simon Matthijsz. en Barte (Ke. 415 f. 20v.). Zijn zuster Wive huwde Jan van Hilleghom (zie ald.). Missch. was zijn grootvader de Matthijs 'Bronskiaen' naar wie een steeg werd genoemd (1372 en 1375 verm.), lopend vanaf de Breestraat (Leverland, 'Inquisitio conexuum', 100).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl