Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

AARND BOLLEKIJN (BOLLEN, BOLLETGENS)

AARND BOLLEKIJN (BOLLEN, BOLLETGENS)

1. Aarnd


AARND BOLLEKIJN (BOLLEN, BOLLETGENS)

ovl. na 10 sep. 1364 (Secr. 19 f. 1v.), begr. St. Pieterskerk (Kam, 'Memorieboek', 190).

functie:

schepen 1361-62.

woonhuis:

aan de Breestraat, verm. 3 jan. 1358 (W. 429 f. 11 en tafel); hierop vermaakte Hendrik Strevelant 17 mrt. 1334 1 £ g.g. rente aan de H. Geest (W. 1195).

landbezit:

2 hofsteden te Marendorp, samen met Jan Bollekijn bezeten; voor 21 dec. 1360 verkocht (Ke. 493 f. 116).

borgstelling:

10 sep. 1364 Dirk van den Hove (Secr. 19 f. 1v.).

familie:

tr. 1e Belletien (Kam, 'Memorieboek', 190); tr. 2e Ave, ovl. 1399-1400, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (2) f. 13v.), dr. van Rembrand Vinkenz.z.; zij hertr. Dirk Adamsz. (zie Pieter Gobburgenz. c.s.). Zoon uit het 1e huwelijk:

1. Aarnd

(Ga. 334 (4) f. 7v.)

tr. wrsch. Hadewi (1380 verm. van haar huis en erf te Marendorp, de H. Geest had hierop 5 s.pay. rente, W. 1765 f. 13v.).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl