Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

DIRK IJDENZ.

DIRK IJDENZ.


DIRK IJDENZ.

functies:

gasthuismr. 1327-28; schepen 1328.

landbezit:

* 1/3 van een kamp land te Oegstgeest (afkomstig van 'Erlewijn scomaker', een ander 3e deel behoorde aan Gerrit Alewijnsz.), 14 dec. 1327 verkocht aan St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 36v.).

* 1½ morgen land te Zoeterwoude ten noorden van Rodenburger wetering verm. 1326-30, samen bezeten met zijn zwager Jacob (Ke. 493 f. 87).

* 3 morgen 4 gaard land ten zuiden van Leiden, onder Zoeterwoude, samen bezeten met Jan van der Bregghe, verm. 1326-30 (Ke. 493 f. 87v.)

* 8 morgen 11 gaard 4 voet land, ten zuiden van Rodenburger wetering onder Zoeterwoude verm. 1326-30, het voorgaande behoorde mogelijk hiertoe (Ke. 493 f. 88).

* 4 morgen 2 hond 6½ gaard land ten zuiden van Leiden, samen bezeten met Andries die Bruun (Ke. 493 f. 88).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl