Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

PIETER WILLEMSZ

PIETER WILLEMSZ


PIETER WILLEMSZ

functie:

schout 1333.

landbezit:

wrsch. hij: 10 morgen land te Stompwijk, leen van Polanen, opgedragen t.b.v. Dirk Poesz. (Nass. Dom 44 (6461) f. 334v.-335).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl