Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

WILLEM SCICKERSZ.

WILLEM SCICKERSZ.

1. Zeger Willem(sz.)(Scickersz.z.)

2. Philips (Willem) Scickersz.


WILLEM SCICKERSZ.

ovl. voor 23 jan. 1382 (of reeds voor 18 nov. 1377 ?) (W. 428 f. 45 en 39v.).

woonhuis:

op zijn huis en erf bezaten Floris die Meyer en mr. Pieter Michielsz. 10 s.g.g. rente (Secr. 84 f. 36).

rentebezit:

* 1 £ pay. op een huis erf en 3 kameren daarnaast, met 2 boomgaarden en erven, tussen Hooi- en Oostgracht, aan de H. Geest vermaakt voor memoriediensten, wrsch. reeds voor 18 nov. 1377 (W. 428 f. 39v. en 45); overdracht echter 23 jan. 82 door Ludolf Jansz. (Stantvast; W. 428 f. 45).

familie:

tr. Geertruud Zegersz. (W. 428 f. 45, zie Dammas Zegersz. c.s.).

Zoons:

1. Zeger Willem(sz.)(Scickersz.z.)

ovl. na 13 okt. 1433 (W. 429 f. 144).

functie:

H. Geestmeester 1412-13

beroep:

drapenier (vgl. bezit raamstede); korenkoper (1406-07, Ga. 334 (14) f. 12v.).

woonhuis:

in St. Pietersparochie 1403-04 (Ke. 323 (6) f. 13v.).

landbezit:

* 1401-02 een erf tussen Nieuwe Vollersgracht en Hoeflaan in St. Pietershoeve, afkomstig van zijn schoonvader en 1403-04 opnieuw in diens handen (Ke. 323 (3) f. 8v., (4) f. 10v., (5) f. 14 en (6) f. 10).

* ½ van 4½ morgen land (andere ½ van zijn broer) in het Brede of Grote Weer te Leiderdorp, reeds 19 apr. 1382 in zijn bezit en 31 dec. 1391 verkocht (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 177 en v., 178 en 179).

* ¼ raamstede, gehuurd van St. Pieterskerk, alleen 1409-10 verm. (Ke. 323 (8) f. 7v.).

* 1417-18 1 raamstede als boven (Ke. 323 (11) f. 12).

rentebezit:

* 30 okt. 1409 renten op huizen en erven in de boomgaard achter Gerrit Lams huis, in de steeg: 8 s.g.g. op Pieter Buytewech Dirksz.'s huis en erf, verder renten van 15 s.g.g., 9 s.g.g., 18 p.g.g., 18 p. en 18 p.g.g.; deze renten vermaakte hij 13 okt. 1433 aan de H. Geest (W. 429 f. 142).

* 14 feb. 1419 25 s.pay. op een huis en erf aan de Middelste gracht, 16 sep. 1424 aan de H. Geest geschonken (W. 428 f. 132v.).

familie:

tr. Machteld, dr. van Louwe Jan Bettenz.z. (Kam, 'Memorieboek', 166, zie ald.).

2. Philips (Willem) Scickersz.

functie:

1394 oudschut (Blok, Hollandsche stad, I 326).

woonhuis:

aan de Breestraat; hierop was een rente van 20 comans groten gevestigd, die 18 feb. 1404 in handen van St. Catharinagasthuis kwam (Ga. 455 f. 63v.).

huisbezit:

* 1412-13 een huis en erf te Leiden (Ke. 323 (9) f. 15).

* een huis en erf aan de Weversteeg, verm. 1421; hierop bezat de H. Geest 6 p.pay. (W. 429 f. 3 en tafel).

* een huis en erf aan de Vollersgracht, verm. 1421; hierop had de H. Geest 10 s.pay. rente (W. 429 f. 56 en tafel).

landbezit:

* 4½ morgen land te Alphen, 7 jan. 1398 verkocht aan de H. Geest (W. 428 f. 82v.).

* ½ van 4½ morgen land (andere ½ van zijn broer) in het Brede of Grote Weer te Leiderdorp, reeds 19 apr. 1382 in zijn bezit en 4 nov. 1392 verkocht (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 177 en v., 178 en v.).

rentebezit:

30 mei 1419 een rente op een huis en erf aan de Rijn (Ke. 58).

familie:

tr. Lijsbeth, ovl. na 1413-14, toen zij een kerkstoel in St. Pieterskerk kocht (Ke. 323 (6) f. 14v.).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl