Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

DIRK VAN OESTGEEST

DIRK VAN OESTGEEST

1. Dirk

2. Katrine

3. Geertruud


DIRK VAN OESTGEEST

Blijkens zijn zegel behoorde Dirk van Oestgeest tot het adellijke geslacht van die naam (zie Willem van Oestgeest).

functies:

schepen 1398-99, 99-1400, 1410-11.

beroep:

wijnkoper (1409-10, Ke. 323 (8) f. 22); won turf (zie landbezit).

woonhuis:

aan de Breestraat, verm. 17 feb. 1422 (W. 428 f. 132); in het Wolhuisvierendeel ca. 1390, in het Vleeshuisbon 1407-08 (Blok, Hollandsche stad, I 324; Ke. 323 (7) f. 49v.).

landbezit:

* Screvelantshoern te Warmond, 29 dec. 1386 verkocht (Secr. 1723).

* 27 jan. 1395 5 morgen veenland tussen Zegwaard en Zevenhuizen, gekocht van de graaf (GvH. 228 f. 153 en v.).

rentebezit:

19 feb. 1404 een schuldbrief van 114 nobel, afgeschat 15 juni 1410 (RA. 50 f. 93).

borgstelling:

25 mei 1390 Claas Gerritsz. (Secr. 19 f. 83v.).

varia:

zegel: een ankerkruis (Secr. 1529, 26 feb. 1399); was betrokken bij de verzoening inzake de moord op Floris van Rijsoirde, als maag van Willem Hermansz. (26 mrt. 1415, zie Gerrit Alewijnsz. c.s.); pachter van de Hoettiende van Waddinxveen 1397 (GvH. 1475 f. 7v.).

familie:

tr. Margriet (NH. Kerkvoogdij 2032 f. 2) en tr. Erkenraad (Ke. 7 f. 59). Kinderen bij Erkenraad:

1. Dirk

2. Katrine

3. Geertruud

(Ke. 7 f. 59).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl