Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

FLORIS MUYL

FLORIS MUYL


FLORIS MUYL

functie:

kerkmr. van O.L.V.kerk 1356-57.

familie:

dochter:

Femeynse, tr. Gijsbrecht Coninxz. Zij ovl. onderweg naar Rome (Ga. 440 f. 15).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl