Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

DANIEL COPPENZ.

DANIEL COPPENZ.


DANIEL COPPENZ.

ovl. tussen 17 feb. 1356 en 19 nov. 1358 (W. 428 f. 48 en Ga. 786, vgl. ook Hoek, 'Wassenaar', 103).

woonhuis:

te Marendorp aan de straat, bij Donkersteeg en Mare, voor 9 feb. 1360 door zijn neef Jan van Santen Aarnd Coppenz.z. verkocht aan Michiel van der Heyde; dit perceel omvatte 3 hofsteden. Hierop hield Gerrit Heinenz. Rottier 40 s. rente met houde in leen van de burggraaf (Hoek, 'Wassenaar', 103; Huisarch. Twickel, Reg. AA f. 31; zie Van den Hove). Belender te Marendorp 17 feb. 1356 (W. 428 f. 48).

landbezit:

* de Groete Weyde en het Smalle Weer te Zoeterwoude, met Jan uter Wike bezeten en voor 10 feb. 1345 verkocht (Ga. 784).

* 5 morgen 1 hond land (d.i. ½ van de Niedel) en een uiterdijk daarbij, te Zoeterwoude, voor 10 feb. 1345 gekocht van Jan van Egmond uter Wike (Ga. 784).

* 16 hond land aan de Leidse vaart te Zoeterwoude, samen met Aarnd Coppenz., zijn broer, bezeten; dit land was 19 nov. 1358 in handen van Jan van Santen, zoon van Aarnd, die het verkocht (Ga. 786).

* land te Heemskerk, gepacht van de abdij van Egmond, verm. 1344-45 (Egmond 763 f. 56).

varia:

pachter van de grfl. visserij tussen Leiden en Haarlem 1333, samen met Jan van den Rine (Hamaker, Rek. Holl., I 171).

familie:

broer van Aarnd Coppenz., deze verbeurde voor 22 feb. 1339 Arnd Tsgravenwere te Hazers- en Zoeterwoude (1 morgen land, GvH. 218 f. 23).

Diens zoon Jan van Santen bezat goederen afkomstig van Daniel (zie hoger) en droeg 15 jan. 1359 renten over, 3 s.g.g. op zijn woonhuis te Marendorp, 3 s.g.g. op een huis en erf aan de Oude Rijn, 12 p.g.g. op 2 huizen en erven ald. en 24 s.g.g. op een kamer aan de straat van Marendorp, alsmede 5 s.g.g. op een huis en erf ald.; alles met de houde (Ke. 573).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl