Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

CODDE

CODDE

I. KERSTANT CODDE

1. Willem Kerstantsz., volgt IIa.

2. Reiner Kerstansz.

3. Willem Codde

4. Heer Gerrit Codde

5. Geertruud

IIa. WILLEM KERSTANTSZ.

1. Alijd

2. Jan Gode Willem Kerstants.z.z.

IIb. WILLEM CODDE

1. dochter

2. dochter

3. Bazelis Codde, volgt IIIb.

IIIb. BAZELIS CODDE

1. Claas Bazelisz.

2. Thomas Bazelisz.

3. Gerrit Bazelisz.

4. Willem Bazelisz.


CODDE

I. KERSTANT CODDE

rentebezit:

wrsch. van hem afkomstig: 1 £ pay. op een huis en erf aan Hogelandskerkgracht, door zijn zonen Willem en Gerrit 25 mei 1378 aan St. Pancraskapittel geschonken voor memoriediensten (Ke. 415 f. 56).

borgstelling:

* 26 juli 1365 Bazelis Codde (Secr. 19 f. 4).

* 4 jan. 1368 Jan Dirksz., van Oudshoorn (Secr. 19 f. 13).

* 29 dec. 1371 Clemens Jansz., van Nieuwkoop (Secr. 19 f. 29).

familie:

tr. Alijd, zr. van Stefanie, Gerrit Goedes echtgenote (Ke. 415 f. 56, 416 f. 50v., 418 f. 55v., zie Dammas Zegersz. c.s.).

kinderen:

1. Willem Kerstantsz., volgt IIa.

2. Reiner Kerstansz.

(DuO. 1978 f. 61).

functies:

grfl. klerk van de kost 1393-1401 en 03-04; mr. van het lardier sinds 1401 (zie hfdst. 6); gasthuismr. 1410-11, 11-12, 15-16, 17-18; kerkmr. van St. Pieter 1412, 13-14, 14-15; burgemr. 1412-13.

woonhuis:

in het Wanthuisvierendeel (1407-08, Ke. 323 (7) f. 48v.).

landbezit:

land aan Doedijnslaan te Wassenaar, samen bezeten met Zeger Dammasz., zijn neef (zie Dammas Zegersz. c.s.); beloofde vrijwaring toen Zeger zijn deel 23 sep. 1413 verkocht (DuO. 1978 f. 61).

rentebezit:

* 16 jan. 1391 1 £ pay op een huis en erf aan de Oostgracht, 23 okt. 1393 aan St. Catharinagasthuis overgedragen (Ga. 455 f. 17).

* 26 okt. 1401 1 hoet tarwe p.j. uit de renten van Noord-Holland, verkregen bij zijn aanstelling tot levenslang mr. van het lardier (Van Riemsdijk, Tresorie, 181).

3. Willem Codde

zie IIb.

4. Heer Gerrit Codde

functies:

priester, doceerde te Parijs de artes 9 mei 1370 (Denifle, Auctarium, I 356, 22-24); pastoor van Alphen, verm. 27 jan. 1371 en 25 mei 1378 (Brom, Bullarium, II 183, Ke. 415 f. 56).

opleiding:

studeerde te Parijs de artes, studie voltooid 1368, licentiaat 29 apr. 1370, (Denifle, Auctarium, I 327, 44-46; 354, 33-36; magister in art., verm. 27 jan. 1371 (Brom, Bullarium, II 183).

woonhuis:

aan de Hooigracht, verkocht hierop 7 apr. 1396 een rente van 10 s.pay. (Ga. 455 f. 47).

varia:

voor hem werd 27 jan. 1371 een beneficie gereserveerd in de Paulusabdij te Utrecht (Brom, Bullarium, II 183).

5. Geertruud

ovl. 2 okt. 1411, begr. St. Pieterskerk; tr. Dammas Zegersz. (Ke. 416 f. 50v., zie ald.).

IIa. WILLEM KERSTANTSZ.

ovl. 1401-02, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (4) f. 13v.).

functies:

H. Geestmr. 1385-86, 86-87, 87-88, 88-89, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94, 96-97, 99-1400, 00-01; schepen 1397-98.

woonhuis:

verm. als belender 14 mrt. 1396 aan de Roggenbroetsteeg (W. 975); zijn weduwe woonde 10 juni 1416 aan de Nieuwe Rijn (Ke. 1043).

rentebezit:

* 6 juni 1368 1 £ pay. op 1/3 huis en erf aan de Hooigracht, 3 jan. 1369 overgedragen (W. 428 f. 31).

* 14 sep. 1380 14 s.pay. op een huis en erf aan St. Nicolaasgracht, 29 aug. 1399 overgedragen aan de H. Geest (W. 428 f. 85v.).

* 28 apr. 1385 40 s.pay. op een huis en erf aan de Breestraat, 21 apr. 1394 overgedragen aan de H. Geest (W. 428 f. 78v.).

* 10 dec. 1388 1 £ pay. op een huis en erf aan de Oostgracht en:

* 1 £ pay. op een huis en erf aan de Oostgracht, hoek Vledersteeg; deze beide renten droeg zijn zoon Jan Gode 26 jan. 1403 over aan de H. Geest voor memoriediensten (W. 428 f. 95v.).

borgstelling:

* 5 mei 1372 Gerrit Clemensz. en Willem Claassz. (Secr. 19 f. 30v.).

* 9 jan. 1385 Bertelmeeus Hermansz. (Secr. 19 f. 66).

* 8 okt. 1390 Aarnd Dirksz. van Leeuwen (Secr. 19 f. 84).

* 16 apr. 1392 Bertelmeeus Dirksz. (Secr. 19 f. 90v.).

* 21 mrt. 1396 Walich Jansz. (Secr. 19 f. 108).

varia:

zegel: de Leidse sleutels met ster in het schildhoofd (Ke. 653, 11 juni 1398).

familie:

voor 11 okt. 1372 (Ke. 420 f. 33) Clemense (Femense), ovl. 1417-18, begr. St. Pieterskerk (Kam, 'Memorieboek', 16), Ga. 334 (25) f. 19v., Ke. 323 (11) f. 17); dr. van Zeger (zie Dammas Zegersz. c.s.). Zij kocht 1403-04 een kerkstoel in St. Pieterskerk (Ke. 323 (6) f. 14).

kinderen:

1. Alijd

(Kam, 'Memorieboek', 160), ovl. 1398-99, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (1) 10).

2. Jan Gode Willem Kerstants.z.z.

ovl. voor 29 mrt. 1436 (Voorne D f. 20, zie Berwoud Willemsz.).

rentebezit:

1 Eng. nobel op een huis en erf in St. Pietershoeve, in de nieuwe vrijheid, afkomstig van zijn schoonvader; 21 mei 1404 aan de H. Geest overgedragen (W. 428 f. 98).

familie:

tr. Aagte, dr. van Berwout Willemsz. (zie ald.).

IIb. WILLEM CODDE

ovl. na 3 okt. 1416 (Secr. 1647).

landbezit:

* 9 juli 1411 20 morgen land, te Oudshoorn, strekkend van de Nuwensloot tot de Swette, leen van de Binckhorst (Hoek, 'Rept. Binckhorst', 91).

* land te Oudshoorn, verm. 3 okt. 1416 (Secr. 1647).

borgstelling:

* 12 jan. 1391 Aarnd Bostelmansz. (Secr. 19 f. 86).

* 8 mrt. 1404 Frederik Willemsz. (Secr. 20 f. 16v.).

varia:

beloofde 2 juli 1396 vrijwaring met en t.b.v. Gerrit Jan Dirksz. (Secr. 1466).

familie:

kinderen:

1. dochter

tr. Gerrit; hun zoon Pieter Gerritsz. werd 9 sep. 1411 verm. (Hoek, 'Rept. Binckhorst', 91).

2. dochter

tr. Simon, hun dr. Machteld Simonsdr. tr. Huge Koenraadsz., verm. 24 okt. 1440 (ibidem).

Bastaard:

3. Bazelis Codde, volgt IIIb.

IIIb. BAZELIS CODDE

ovl. na 9 sep. 1411 (ibidem).

beroep:

veekoper (ca. 1388, Secr. 84 f. 4).

woonhuis:

te Marendorp (1399-1400, Rek. Lei., I 84; werd de Coddesteeg naar zijn familie genoemd?).

varia:

werd 26 juli 1365 Leids poorter met 16 £ en Kerstant Codde als borg (Secr. 19 f. 4); opnieuw poorter 2 juni 1376 met 20 £ en Willem Reinersz. als borg (Secr. 19 f. 42v.).

familie:

tr. ? Aagte (Ke. 7 f. 73).

kinderen:

1. Claas Bazelisz.

landbezit:

* 16 aug. 1388 een erf in de Herencamp, gekocht van de Duitse Orde, die er een rente op behield (DuO. 1978 f. 25).

* 1398 een erf in St. Pietershoeve tussen Hoeflaan en Vliet, gekocht van Jan Blijfhiers kinderen; hierop had St. Pieterskerk een rente met houde; 1407-08 in andere handen (Ke. 323 (4) f. 11v. en volgende rek.; 323 (7) f. 11v.).

familie:

tr. wrsch. 1e Ermgard Claas Louwerisz.dr. (zie ald. en Ke. 7 f. 73); tr. 2e Duve (ibidem).

2. Thomas Bazelisz.

priester (ibidem).

3. Gerrit Bazelisz.

(ibidem).

4. Willem Bazelisz.

(ibidem)

tr. Alijd, verm. 29 mrt. 1416 (RA. 50 f. 164). Zoon:

a. Claas Willem Bazelisz.z.

verm. 29 mrt. 1416 (RA. 50 f. 164).


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl