Home <— Leids Patriciaat

Previous PageHome PageNext Page

JAN VAN AMMERSOYEN

JAN VAN AMMERSOYEN


JAN VAN AMMERSOYEN

ovl. na 7 aug. 1391 (W. 428 f. 69v.).

woonhuis:

aan de Breestraat, verm. 26 mei 1355 (bij de verkoop van een erf achter zijn schuur) en 7 aug. 1391 (Secr. 1609, W. 428 f. 69 v.).

rentebezit:

* 22 jan. 1355 10 s.g.g. op een huis en erf aan de Vollersgracht, 13 feb. 1355 verkocht (Ke. 669).

* 9 s.g.g. met houde op 3 aaneengesloten huizen en erven in de steeg achter zijn woonhuis, bij de Vollersgracht, 21 dec. 1358 verkocht (Ke. 672).

varia:

hij zal identiek zijn met Jan van Herlaer, die 30 juni 1352 het huis van Wouter van den Veen in erfleen verkreeg, gelegen aan de Breestraat, hoek Diefsteeg, na verbeuring door deze (GvH. 244 f. 13).

familie:

tr. Elisabeth, dr. van Gerrit Gorisz. van der Bregghe (zie ald.)


Previous PageTop Of PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.janvanhout.nl