Adobe.pdf
formaat
Nieuwsbrieven
&
Agenda
Redactieadres :
 
 

 

HART VOOR LEIDEN:
JAN VAN HOUT (1542-1609)
 vrijdag 11 december 2009 
de Aankondiging

In december 2009 zal de Vereniging Jan van Hout, de vriendenvereniging van het Leids Archief, herdenken dat haar naamgever vierhonderd jaar geleden overleed.
Op vrijdag 11 december a.s. is daartoe een symposium georganiseerd in de Tuinzaal van Sociëteit De Burcht, Burgsteeg 14 te Leiden.
 
Tevens vindt op deze dag de presentatie plaats van een in opdracht van de Vereniging Jan van Hout door dr.K.J.S. Bostoen geschreven monografie over Jan van Hout (1542-1606). Dit boek zal verschijnen in de Zeven Provinciën Reeks van Uitgeverij Verloren te Hilversum.
 
Deelname aan dit symposium is mogelijk door overmaking van een bedrag van € 20,00 op postgiro 133096 of bankrekening nr. 56.63.37.150 t.n.v. de Vereniging Jan van Hout onder vermelding ‘symposium’. S.v.p. bij de omschrijving duidelijk uw naam en adres vermelden.
U kunt zich ook per e-mail opgeven via sec5@janvanhout.nl. Eerst na ontvangst van uw betaling wordt uw deelneming definitief.
 
Het aantal plaatsen is beperkt. Ruim voor de datum van 11 december 2009 worden de toegangskaarten aan u verzonden.
 
Symposiumprogramma
09.30Zaal open. Ontvangst met koffie/thee
10.00Welkomstwoord door voorzitter drs. W. Bleijie.
Overdracht van het dagvoorzitterschap aan prof.dr. D.E.H. de Boer (Universiteit Groningen).
10.15Dr.G.A.C. van der Lem (Universiteitsbibliotheek Leiden):
Jan van Hout, Willem van Oranje en de Opstand
10 45Prof.dr. W. Otterspeer (UniversiteitLeiden):
Het Leidse tetragram. Over Jan van Hout en de vier eerste universitaire instellingen
11.15koffiepauze
11.30Prof.dr. R.C.J. van Maanen (Universiteit Leiden):
Jan van Hout als stadssecretaris
12.00Discussie
12.30
14.00
LUNCH
De lunch wordt gezamenlijk gebruikt in het aan de overkant gelegen restaurant Het Koetshuis
14.00Boekpresentatie aan de gemeentesecretaris van Leiden,
mr.drs. P.I.M. van den Wijngaart door auteur dr.K.J.S. Bostoen.
14.30Em.prof.dr. C. Heesakkers (Universiteit van Amsterdam):
De vrienden van Jan van Hout op grond van Alba amicorum
15.00Prof.dr. J.M. Koppenol (Vrije Universiteit Amsterdam):
Jan van Hout en de rederijkers
15.30theepauze
15.45Drs. J.F. Dröge (Bureau voor Bouwhistorie Leiden):
Bouwen met Jan van Hout
16.15Discussie
16.45Borrel
17.45Einde
 c
Impressies van het Symposium
  zie voor meer informatie de Nieuwsbrief : februari 2010  
  
 Louise Tromp en Hans Endhoven verwelkomen de gasten 
  
 Cootje van Doorn met Dick de Boer 
  
 dagvoorzitter Dick de Boer roept op tot discussie 
  
  
 Wim Bleijie en Ariela Netiv (archivaris) 
  
  
  
 Paul van den Wijngaart met Kees Walle 
  
 Karel Bostoen overhandigt het eerste exemplaar van
"Hart voor Leiden"
aan Paul van den Wijngaart (gemeentesecretaris)
 
  
 Chris Heesakkers overhandigt het eerste exemplaar van
"het Vruntbuuc"
aan Jori Zijlmans (Lakenhal)
 
  
 Herdenking in de Pieterskerk
Links Robert Oomes
 
  
 Paul van den Wijngaart legt een krans op het graf van Jan van Hout 
  
 Einde van de herdenking in de Pieterskerk 
- - - - - -