Rijnlandse Links
Op deze pagina staan een aantal links naar
onze zusterverenigingen en andere instellingen
die zich bezig houden met
historisch of regionaal onderzoek
 
Archiefnet
Dirk van Eck Stichting
Werkgroep Historie Groenoord
Hoogheemraadschap van Rijnland
Katwijks Museum
Koninklijke Nedelandse Oudheidkundige Bond
Historie Haarlemmertrekvaart / Leidsevaart
Ned. Genealogische Ver. Afdeling Rijnland
NIWI, Ned. Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten
Pieterskerk
Pilgrim Archives
Oud Leiden
Stichting Historisch Genootschap "De Blauwe Tram"
Stichting Industrieel Erfgoed Leiden STIEL
Stichting Oud-Zoeterwoude
Universiteit Leiden, Faculteit der Letteren
Historische Kring Voorhout