Home <— Leidse Lasten

 

 
SA Leiden SA II, 4387
Tweehonderdste Penning
SA Leiden SA II, 4028
Klein Familiegeld
Auteur
Gerrit Jan Peltjes
   
   
 

Deze site biedt de mogelijkheid gegevens te bevragen van meer dan 4000 inwoners van Leiden in het jaar 1674. De gegevens zijn afkomstig uit twee belastingkohieren uit het stadsarchief van Leiden, dat van de Tweehonderdste Penning en dat van het Klein Familiegeld. Deze gegevens zijn middels diverse ingangen te bereiken.

Door de overeenkomsten in tijd (1674) en plaats (de stad Leiden binnen de wallen) is het niet verwonderlijk, dat personen in beide kohieren voorkomen. De kohieren sluiten elkaar voor een deel uit, enerzijds doordat kooplieden en renteniers uitgesloten waren van het Klein Familiegeld en anderzijds doordat voor het Klein Familiegeld wel veel "mindervermogenden" - personen wier vermogen onder de ondergrens van 1000 gulden van de Tweehonderdste Penning bleef - zijn aangeslagen.

De vermelding van personen is niet altijd identiek; ook de spelling van namen is vaak verschillend. Door vergelijking van achternamen, voornamen, patronymica, titels, beroepen en volgorde van de aanslagen in de kohieren werden in beide kohieren 668 aanslagen gevonden als betrekking hebbend op dezelfde persoon. Dit aantal is 33% van het aantal aangeslagenen in de Tweehonderdste Penning (totaal 2016) en ongeveer 24% van dat in het Familiegeld (totaal 2721).
Deze personen zijn tevens vermeld in de z.g. "combi-tabel". Deze tabel kan als "link" gebruikt worden tussen de beide kohier-tabellen.

 

Leiden, juni 2005

Gerrit Jan Peltjes

Deze informatie is afkomstig uit een bij het Nederlands Historisch Data Archief gedeponeerde dataset:
dataset titel: Belastingregister Leiden 1674, nummer D0019, gedeponeerd door
de postdoctorale opleiding "Historische Informatiekunde", het European Social Fund/DABURH, Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Leiden.
De data zijn verzameld door G.J. Peltjes.

http://www.dans.knaw.nl/databases/nhda/study/15019/

 
  
  
 
AuteurPublicatieHome
Gerrit Jan PeltjesLeidse Lasten 1674www.janvanhout.nl