Home <— Leidse Lasten <—

 

Reg. Archief Leiden, SA II, 4028 
Leidse Lasten 1674 
Auteur: Gerrit Jan Peltjes 
Klein Familiegeld 
Totalen per Bon / Beroep 

Burgstreng Klein Familiegeld  

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Burgstreng40,370,09
Burgstrengaardewerkverkoopster10,050,05
Burgstrengaardewerkwinkel10,100,10
Burgstrengapotheker20,150,08
Burgstrengapothekerswinkel10,200,20
Burgstrengbakker40,400,10
Burgstrengbakker en kruidenier10,100,10
Burgstrengbeddemaakster10,150,15
Burgstrengbeddemaker20,200,10
Burgstrengbinnenvader van het weeshuis10,100,10
Burgstrengblikslager10,050,05
Burgstrengbode met de roede10,050,05
Burgstrengboekbinder20,070,04
Burgstrengboelhuismeester10,300,30
Burgstrengbontverkoper10,050,05
Burgstrengbontwerker10,050,05
Burgstrengboonverkoopster10,100,10
Burgstrengbrandewijnverkoopster10,100,10
Burgstrengbrandewijnverkoper10,050,05
Burgstrengbrouwer21,000,50
Burgstrengdekenwerker10,020,02
Burgstrengdeurwaarder en winkel10,100,10
Burgstrengdraaier10,050,05
Burgstrengemolumenten20,800,40
Burgstrengfranjemaker10,050,05
Burgstrengfruitkoper10,050,05
Burgstrenggemaakte klerenverkoper10,050,05
Burgstrengglasverkoper10,150,15
Burgstrengglazenmaker20,070,04
Burgstrenggoudsmidswinkel10,150,15
Burgstrenggrafmaker10,100,10
Burgstrenggrofsmid10,020,02
Burgstrenghoedenstoffeerder10,150,15
Burgstrengijzerkramer10,150,15
Burgstrengin greinen10,050,05
Burgstrengkaarsenmaker10,150,15
Burgstrengkaaskoper10,050,05
Burgstrengkalandrier10,150,15
Burgstrengkalkdrager10,050,05
Burgstrengkantverkoper10,050,05
Burgstrengkleermaker70,360,05
Burgstrengkleermaker en winkel10,050,05
Burgstrengklein winkeltje20,040,02
Burgstrengklerenverkoper20,150,08
Burgstrengklerk ter griffie10,050,05
Burgstrengklompenmaker10,020,02
Burgstrengknecht van de greinhal10,050,05
Burgstrengkoekbakker40,550,14
Burgstrengkok20,150,08
Burgstrengkoperslager10,050,05
Burgstrengkorenkoper20,250,12
Burgstrengkorenverkoper10,300,30
Burgstrengkousenkoper10,100,10
Burgstrengkousenverkoopster10,050,05
Burgstrengkousenverver20,150,08
Burgstrengkousenwinkel20,100,05
Burgstrengkruidenier20,350,18
Burgstrengkruidenierswinkel20,200,10
Burgstrenglakenkoper20,350,18
Burgstrenglakenverkoper10,150,15
Burgstrenglakenwerker10,050,05
Burgstrenglakenwinkel30,400,13
Burgstrenglandmeter en winkelier10,100,10
Burgstrengleerverkoper10,050,05
Burgstrenglinnenwinkel30,150,05
Burgstrenglogementhouder op de Burch10,150,15
Burgstrengloodgieter10,050,05
Burgstrengmakelaar in greinen10,100,10
Burgstrengmakelaar in koren30,400,13
Burgstrengmeester kleermaker20,100,05
Burgstrengmeester metselaar20,070,04
Burgstrengmeester steenhouwersknecht10,050,05
Burgstrengmeester timmerman20,100,05
Burgstrengnastelingmaakster10,150,15
Burgstrengnastelingmaker20,300,15
Burgstrengnastelwinkel10,050,05
Burgstrengnotaris10,100,10
Burgstrengpassementwerker10,100,10
Burgstrengpottenverkoper20,100,05
Burgstrengroklijfmaker10,050,05
Burgstrengsaaiwerker10,050,05
Burgstrengschilder10,100,10
Burgstrengschipper op Zeeland en winkel10,050,05
Burgstrengschoenmaker60,400,07
Burgstrengschoolmeester30,120,04
Burgstrengschrijnwerker10,020,02
Burgstrengstoffenwinkel10,050,05
Burgstrengtabaksverkoper10,050,05
Burgstrenguitdrager10,050,05
Burgstrengverfster10,100,10
Burgstrengverkoopt hare wrongen [haar]10,020,02
Burgstrengvisverkoopster10,050,05
Burgstrengwijnkoper20,300,15
Burgstrengwijnverkoper10,050,05
Burgstrengwinkel10,050,05
Burgstrengwinkelier in bonen10,050,05
Burgstrengwinkelier in garen10,050,05
Burgstrengwinkelier in vlas10,050,05
Burgstrengwinkelierster10,050,05
Burgstrengwinkeltje20,100,05
Burgstrengwitwerker10,050,05
Burgstrengzeepzieder10,150,15
Burgstrengzijdelakenkoper10,100,10
Burgstrengzijdelakenwinkel50,400,08
Burgstrengzilversmid10,100,10

Gansoorde Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Gansoordeaerdewinckeltge10,020,02
Gansoordebacker20,100,05
Gansoordebrandewijnvercooper20,120,06
Gansoordebrouwer10,250,25
Gansoordechirurgijn10,050,05
Gansoordecleermaecker10,100,10
Gansoordecleermaker10,050,05
Gansoordecruydenierswinckel10,100,10
Gansoordecruydenierswinckell10,100,10
Gansoordecruydenierswinckeltgen10,050,05
Gansoordedoctor geen practijcq10,050,05
Gansoordegarenwinckel10,050,05
Gansoordegarenwinckell10,020,02
Gansoordegeneert hem met boeren [agrariŽr]10,050,05
Gansoordegesworen bidder10,050,05
Gansoordehout een considerabell commissaell10,300,30
Gansoordekaersemaecker10,100,10
Gansoordeklandelaer10,020,02
Gansoordekleermaecker10,020,02
Gansoordekoeckebacker10,050,05
Gansoordekomenijwinckel10,020,02
Gansoordekorendrager10,020,02
Gansoordekouckebacker10,050,05
Gansoordekousewinckell10,020,02
Gansoordekruydenier10,100,10
Gansoordekuyper10,050,05
Gansoordeleervercooper10,000,00
Gansoordelindewinckell20,070,04
Gansoordemeester cleermaker10,020,02
Gansoordemeter op de greinhall10,020,02
Gansoordemetselaer20,100,05
Gansoordenastelmaker10,020,02
Gansoordepotvercooper10,050,05
Gansoorderocklijffmaecker10,050,05
Gansoordesaeywercker20,040,02
Gansoordeschoolmeester10,020,02
Gansoordespeckvercooper10,050,05
Gansoordesteentiensbacker10,050,05
Gansoordetimmerman30,090,03
Gansoordetwijnder10,020,02
Gansoordeuytdraechsterswinckell10,050,05
Gansoordevellebloter coopman10,050,05
Gansoordevercoopt brandewijn10,050,05
Gansoordeverwer10,100,10
Gansoordeverwster10,050,05
Gansoordevettewarier10,150,15
Gansoordewieldrayer10,020,02

Gasthuisvierendeel Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Gasthuisvierendeel50,130,03
Gasthuisvierendeeladvocaat10,150,15
Gasthuisvierendeelapotheker20,400,20
Gasthuisvierendeelappelkoper10,020,02
Gasthuisvierendeelbakker40,350,09
Gasthuisvierendeelbakster10,050,05
Gasthuisvierendeelbarbier10,020,02
Gasthuisvierendeelbidder10,020,02
Gasthuisvierendeelbode20,200,10
Gasthuisvierendeelboekverkoper10,020,02
Gasthuisvierendeelbontwerker10,050,05
Gasthuisvierendeelbrandewijnstoker10,020,02
Gasthuisvierendeelbrandewijnverkoopster20,120,06
Gasthuisvierendeelbrandewijnverkoper30,200,07
Gasthuisvierendeelchirurgijn10,050,05
Gasthuisvierendeelfranjemaker10,050,05
Gasthuisvierendeelfranse kramer10,020,02
Gasthuisvierendeelfruitverkoper10,050,05
Gasthuisvierendeelgarentwijner10,100,10
Gasthuisvierendeelgriffier10,200,20
Gasthuisvierendeelherbergier60,290,05
Gasthuisvierendeelhoedenkramer10,100,10
Gasthuisvierendeelhoedenstoffeerder10,050,05
Gasthuisvierendeelhoenderverkoper20,050,02
Gasthuisvierendeelhoutkraamster10,020,02
Gasthuisvierendeelijzerkramer10,050,05
Gasthuisvierendeelijzerwinkel10,020,02
Gasthuisvierendeelkaarsenmaker10,100,10
Gasthuisvierendeelkleermaker20,040,02
Gasthuisvierendeelknecht op de marktschuit10,050,05
Gasthuisvierendeelknecht op de marktschuit van Den Haag10,020,02
Gasthuisvierendeelkousenreder10,020,02
Gasthuisvierendeelkousenverkoopster10,020,02
Gasthuisvierendeelkraankruier40,170,04
Gasthuisvierendeelkruidenier20,200,10
Gasthuisvierendeellakenverkoper10,200,20
Gasthuisvierendeellandmeter10,150,15
Gasthuisvierendeelloodgieter10,050,05
Gasthuisvierendeelmakelaar20,200,10
Gasthuisvierendeelmandenmaker10,020,02
Gasthuisvierendeelmeester timmerman10,100,10
Gasthuisvierendeelmessenmaker10,050,05
Gasthuisvierendeelmetselaar10,050,05
Gasthuisvierendeelmuziekmeester10,020,02
Gasthuisvierendeelnotaris20,150,08
Gasthuisvierendeelop de Vismarkt10,050,05
Gasthuisvierendeelordinarishouder10,100,10
Gasthuisvierendeelpachter en vettewaaier10,100,10
Gasthuisvierendeelroklijfmaker10,050,05
Gasthuisvierendeelschilder10,050,05
Gasthuisvierendeelschipper op Delft10,150,15
Gasthuisvierendeelschoenmaakster10,020,02
Gasthuisvierendeelschoenmaker20,100,05
Gasthuisvierendeelschoolmeester40,220,06
Gasthuisvierendeelschrijnwerker10,020,02
Gasthuisvierendeelslotenmaker10,100,10
Gasthuisvierendeelsnijder40,160,04
Gasthuisvierendeelspoelmaker10,050,05
Gasthuisvierendeelsteenhouwer10,020,02
Gasthuisvierendeeltimmerman10,100,10
Gasthuisvierendeeltimmermansknecht10,020,02
Gasthuisvierendeeltingieter10,100,10
Gasthuisvierendeelviskoper50,160,03
Gasthuisvierendeelwaagmeester10,100,10
Gasthuisvierendeelwijnwerker10,020,02
Gasthuisvierendeelwinkelier20,040,02
Gasthuisvierendeelzilversmid20,200,10

Havenbon Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Havenbon10,050,05
Havenbonad idem (laeckendrapier)60,240,04
Havenbonad idem (laeckendrapier) geen werck10,020,02
Havenbonbacker30,150,05
Havenbonbrandewijnschencker20,070,04
Havenbonbrandewijnschenker10,020,02
Havenbonbrandewijnvercooper10,050,05
Havenbonbrouwer geen neringh10,300,30
Havenbonchirurgijn10,050,05
Havenboncleyn winckeltge10,020,02
Havenboncomenijwinckeltge10,050,05
Havenbondeeckendrappier10,050,05
Havenbondrapier10,050,05
Havenbondrogetdrapier10,020,02
Havenbongroentvaerder10,050,05
Havenbonheeft een vaentje10,100,10
Havenbonherbergier20,100,05
Havenbonherbergier geen neringh10,020,02
Havenbonkomenijwinckeltge10,020,02
Havenbonlaeckendrapier40,250,06
Havenbonlaeckendrapier voor de coopluyden10,100,10
Havenbonlaeckendrapierster10,050,05
Havenbonlakendrapier20,100,05
Havenbonlakendrappier10,050,05
Havenbonlepelmaecker10,020,02
Havenbonmede laeckendrapier10,100,10
Havenbonmolenaer10,050,05
Havenbonschaerslijper10,100,10
Havenbonscheepmaker10,050,05
Havenbonschenckt brandewijn10,100,10
Havenbonschenkt brandewijn20,070,04
Havenbonschippers knecht op Amsterdam10,050,05
Havenbonschoolmeestertje10,020,02
Havenbonspeckvercooper vluchtelingh geen neringh10,020,02
Havenbonvellebloter30,200,07
Havenbonverver20,200,10
Havenbonwarmoesier40,140,04
Havenbonwijncooper10,100,10
Havenbonwolkammers10,050,05

Hogemors Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Hogemors10,100,10
Hogemorsbacker60,420,07
Hogemorsbackster10,020,02
Hogemorsbarbier10,050,05
Hogemorsbaydrappierster10,020,02
Hogemorsbouwerij van beesten10,100,10
Hogemorsbrandewijnschencker10,020,02
Hogemorsbrandewijnvercooper40,350,09
Hogemorsbrandewijnvercoper10,050,05
Hogemorsbrouwer geen neringh10,150,15
Hogemorscleermaker10,020,02
Hogemorscomenijwinckell10,050,05
Hogemorscommeniwinckell10,020,02
Hogemorsconroyer10,100,10
Hogemorscraen kruyer10,050,05
Hogemorsdeurwaarder10,050,05
Hogemorsgarentwijnder10,020,02
Hogemorsgeen neringh10,020,02
Hogemorsgreynwercker60,150,02
Hogemorsherbergier40,220,06
Hogemorsherbergierster geen neringh10,020,02
Hogemorshoeffsmith10,050,05
Hogemorsknecht op stadtstimmerwerff10,050,05
Hogemorsknecht op stadtswerff10,100,10
Hogemorsknecht van de runtmolen10,050,05
Hogemorskolffmaecker geen neringh10,000,00
Hogemorskomenijwinckell10,100,10
Hogemorskousereder10,020,02
Hogemorslaeckenspinder10,020,02
Hogemorsmeester timmerman10,050,05
Hogemorsmeester wolcammer20,100,05
Hogemorsmeesterknecht van de stads smeewinckell10,050,05
Hogemorsmeesterknecht van stadtswinckell10,050,05
Hogemorsmolenaer20,100,05
Hogemorsmolenaerster10,050,05
Hogemorsopsiender van de turff10,050,05
Hogemorsschipper op den Haech10,150,15
Hogemorsschoenmaker10,050,05
Hogemorsstadtsmetselaer10,150,15
Hogemorsstadtstimmerman10,200,20
Hogemorsstoeldrayer20,070,04
Hogemorsvettewarier20,120,06
Hogemorsvettewarierster10,100,10
Hogemorsvleeshouder10,050,05
Hogemorsvleyshouder10,050,05
Hogemorswagemaecker10,050,05
Hogemorswarmoesier20,100,05
Hogemorswarmoesier ende poortier10,020,02
Hogemorswerpreder20,040,02
Hogemorswulcammer10,100,10

Hogewoerd Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Hogewoerd10,020,02
Hogewoerdbakker60,350,06
Hogewoerdbakster40,250,06
Hogewoerdbaracandrapier10,020,02
Hogewoerdbarcanwerker10,050,05
Hogewoerdbedwinkel10,050,05
Hogewoerdbidder en linnenwever10,020,02
Hogewoerdbloemist10,100,10
Hogewoerdboekenwinkel10,050,05
Hogewoerdboekverkoper10,020,02
Hogewoerdborstelman10,020,02
Hogewoerdbrandewijnman10,050,05
Hogewoerdbrandewijnverkoopster10,020,02
Hogewoerdbrandewijnverkoper60,340,06
Hogewoerdbreister10,020,02
Hogewoerdbrouwer31,200,40
Hogewoerdchirurgijn10,150,15
Hogewoerdcommenijwinkel30,120,04
Hogewoerdcommissaris op Dordrecht en Gorcum10,020,02
Hogewoerddekenwerker20,070,04
Hogewoerddoctor40,700,18
Hogewoerddroogscheerder30,120,04
Hogewoerdgarentwijnder10,050,05
Hogewoerdherbergier10,050,05
Hogewoerdhoedenmaker10,150,15
Hogewoerdhorlogemaker10,020,02
Hogewoerdijzerkramer10,050,05
Hogewoerdkaardenzetter10,020,02
Hogewoerdkaaskoper10,050,05
Hogewoerdkaaswinkel10,020,02
Hogewoerdkammer10,050,05
Hogewoerdkannelapper10,050,05
Hogewoerdkleermaker20,070,04
Hogewoerdkoekbakker10,020,02
Hogewoerdkousenverver20,100,05
Hogewoerdkousenwinkel10,050,05
Hogewoerdkruidenierster10,050,05
Hogewoerdkruidenierswinkel10,020,02
Hogewoerdkuiper10,020,02
Hogewoerdlakenwerker10,050,05
Hogewoerdleerverkoper10,100,10
Hogewoerdmakelaar10,050,05
Hogewoerdmandenmaker10,020,02
Hogewoerdmeester kuiper10,050,05
Hogewoerdmeester timmerman10,100,10
Hogewoerdmetselaar10,100,10
Hogewoerdnotaris10,250,25
Hogewoerdperser10,050,05
Hogewoerdpletsdroger10,050,05
Hogewoerdsaaidrapier40,200,05
Hogewoerdsaaiwerker10,020,02
Hogewoerdsajetwinkel10,150,15
Hogewoerdschoenmaker60,210,04
Hogewoerdschoenmaker en winkeltje10,050,05
Hogewoerdschoolmeester20,150,08
Hogewoerdschrijnwerker10,020,02
Hogewoerdslotenmaker20,100,05
Hogewoerdsmid10,050,05
Hogewoerdsnijder40,190,05
Hogewoerdspekverkoper20,150,08
Hogewoerdspijkermaker10,050,05
Hogewoerdsuikerbakker10,050,05
Hogewoerdtabaksverkoper10,100,10
Hogewoerdtabakswinkel10,050,05
Hogewoerdtimmerman40,140,04
Hogewoerdtwijnder10,050,05
Hogewoerdvaart met de Mossel kaag10,100,10
Hogewoerdverhuurt doodskleden10,020,02
Hogewoerdverver70,670,10
Hogewoerdvettewaaier10,050,05
Hogewoerdvlaswinkel10,020,02
Hogewoerdvleeshouwer50,350,07
Hogewoerdwarmoezier30,150,05
Hogewoerdwijnverkoper10,050,05
Hogewoerdwijnwerker en linnenwinkel10,020,02
Hogewoerdwinkelier20,070,04
Hogewoerdwinkeltje30,150,05
Hogewoerdwitwerker10,020,02
Hogewoerdzeepziedersknecht10,050,05

Kerkvierendeel Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Kerkvierendeel10,020,02
Kerkvierendeelbacker30,250,08
Kerkvierendeelbackster10,100,10
Kerkvierendeelbalju van de greyneringh10,050,05
Kerkvierendeelbeddevercoopster10,050,05
Kerkvierendeelbierdrager10,050,05
Kerkvierendeelboelhuys10,050,05
Kerkvierendeelbrandewijnvercooper40,220,06
Kerkvierendeelbrandewijnvercoper10,050,05
Kerkvierendeelbrandewijnverkooper10,020,02
Kerkvierendeelchirurgijn20,070,04
Kerkvierendeelcladtschilder10,100,10
Kerkvierendeelcleermaecker10,020,02
Kerkvierendeelcleervercooper10,100,10
Kerkvierendeelcoster van de Hogelantse Kerck10,100,10
Kerkvierendeeldoctor10,100,10
KerkvierendeelDr.20,200,10
Kerkvierendeeldraettrecker10,050,05
Kerkvierendeelglaesvercooper10,150,15
Kerkvierendeelglasemaecker10,020,02
Kerkvierendeelgrutter10,100,10
Kerkvierendeelherbergier10,050,05
Kerkvierendeelhout boelhuys10,150,15
Kerkvierendeelhout een considerabell commissaell20,350,18
Kerkvierendeelkaerdemaecker10,020,02
Kerkvierendeelkaeswinckell10,100,10
Kerkvierendeelkammaeckster10,020,02
Kerkvierendeelkladtschilder10,020,02
Kerkvierendeelkleermaecker30,120,04
Kerkvierendeelkleervercooper70,500,07
Kerkvierendeelkleervercoopster10,020,02
Kerkvierendeelkleerverkoper10,020,02
Kerkvierendeelkoperslager10,050,05
Kerkvierendeelkorenkoper10,100,10
Kerkvierendeelkousevercooper10,050,05
Kerkvierendeelkousvercooper10,100,10
Kerkvierendeelkraenkruyer10,020,02
Kerkvierendeelkuyper10,050,05
Kerkvierendeellaeckenbereyder10,020,02
Kerkvierendeellaeckenperster10,050,05
Kerkvierendeellaeckenvercooper10,150,15
Kerkvierendeellindewinckell20,150,08
Kerkvierendeellootgieter10,050,05
Kerkvierendeelmaeckelaer in stoffen10,050,05
Kerkvierendeelnaeister20,000,00
Kerkvierendeelnaeyster10,050,05
Kerkvierendeelnotaris10,050,05
Kerkvierendeelschipper op Zeelant10,050,05
Kerkvierendeelschippersknecht op Amsterdam20,100,05
Kerkvierendeelschippersknecht op Rotterdam10,050,05
Kerkvierendeelschoenmaecker20,150,08
Kerkvierendeelschoenmaker40,190,05
Kerkvierendeelsilvercoopster10,050,05
Kerkvierendeelsilversmith10,050,05
Kerkvierendeelstoeldrayer10,020,02
Kerkvierendeeltabackvercooper10,150,15
Kerkvierendeeltimmerman10,050,05
Kerkvierendeelvelleplooter10,050,05
Kerkvierendeelverwer30,370,12
Kerkvierendeelvettewaerierster10,050,05
Kerkvierendeelvettewarier20,150,08
Kerkvierendeelvettewarierster10,020,02
Kerkvierendeelviskruyer10,020,02
Kerkvierendeelvleyshouder10,050,05
Kerkvierendeelwijncoper10,100,10
Kerkvierendeelwijnwercker10,050,05
Kerkvierendeelwinckelier30,120,04
Kerkvierendeelwinckell10,050,05
Kerkvierendeelwinckeltjen10,020,02

Marendorp Rijnzijde Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Marendorp Rijnzijde10,020,02
Marendorp Rijnzijdeadvocaet10,300,30
Marendorp Rijnzijdeappelschipper10,100,10
Marendorp Rijnzijdeappoteecquer10,100,10
Marendorp Rijnzijdebacker60,370,06
Marendorp Rijnzijdebackster10,050,05
Marendorp Rijnzijdebarbier10,050,05
Marendorp Rijnzijdebierdrager10,020,02
Marendorp Rijnzijdebinnevader in 't Aelmoesseniershuys10,050,05
Marendorp Rijnzijdeblickslager10,050,05
Marendorp Rijnzijdeboeckbinder10,100,10
Marendorp Rijnzijdeboeckebinder10,050,05
Marendorp Rijnzijdeboeckhouder10,050,05
Marendorp Rijnzijdeboommaecker10,050,05
Marendorp Rijnzijdeborder10,020,02
Marendorp Rijnzijdeborder op Amsterdam10,020,02
Marendorp Rijnzijdebostelmaecker10,020,02
Marendorp Rijnzijdebrandewijnvercooper20,250,12
Marendorp Rijnzijdebrouwer10,400,40
Marendorp Rijnzijdechirurgijn10,050,05
Marendorp Rijnzijdecleermaecker10,100,10
Marendorp Rijnzijdecleyn winckeltje10,020,02
Marendorp Rijnzijdecousecooper10,100,10
Marendorp Rijnzijdecruydenier10,100,10
Marendorp Rijnzijdedoctor41,000,25
Marendorp RijnzijdeFrance Cramerij10,100,10
Marendorp RijnzijdeFranche kramer10,100,10
Marendorp RijnzijdeFranse kramer10,100,10
Marendorp Rijnzijdeglaesemaker10,100,10
Marendorp Rijnzijdeglasemaecker10,050,05
Marendorp Rijnzijdegreynreder20,100,05
Marendorp Rijnzijdegreynwercker10,020,02
Marendorp Rijnzijdegroenschipper10,050,05
Marendorp Rijnzijdegroentschipper10,050,05
Marendorp Rijnzijdegroentvaerder10,050,05
Marendorp Rijnzijdeherbergier30,150,05
Marendorp Rijnzijdehoedecramerij10,050,05
Marendorp Rijnzijdehoedemaecker10,050,05
Marendorp Rijnzijdehout een considerabell commissael10,300,30
Marendorp Rijnzijdehout erffhuys10,050,05
Marendorp Rijnzijdehout lindewinckel10,020,02
Marendorp Rijnzijdehout naeykinderen10,050,05
Marendorp Rijnzijdehout slapers10,020,02
Marendorp Rijnzijdehoutcramer10,100,10
Marendorp Rijnzijdehoutkramer10,050,05
Marendorp Rijnzijdeijsercooper10,050,05
Marendorp Rijnzijdekalkhoven10,200,20
Marendorp Rijnzijdekassemaecker10,050,05
Marendorp Rijnzijdekladtschilder10,050,05
Marendorp Rijnzijdekleermaecker10,020,02
Marendorp Rijnzijdeknecht van de warphall10,020,02
Marendorp Rijnzijdekock10,050,05
Marendorp Rijnzijdekoeckebacker10,150,15
Marendorp Rijnzijdekousemaecker20,070,04
Marendorp Rijnzijdekousvercoopster20,060,03
Marendorp Rijnzijdelaeckenwinckel10,150,15
Marendorp Rijnzijdelindewinckel30,170,06
Marendorp Rijnzijdelintreder10,000,00
Marendorp Rijnzijdelootgieter20,120,06
Marendorp Rijnzijdeloyer10,050,05
Marendorp Rijnzijdemaeckelaer10,050,05
Marendorp Rijnzijdemeester metselaer10,050,05
Marendorp Rijnzijdemetselaer10,050,05
Marendorp Rijnzijdenotaris10,100,10
Marendorp Rijnzijdeontfanger van het clappergelt10,050,05
Marendorp Rijnzijdeprocureur10,100,10
Marendorp Rijnzijdeschipper op Amsterdam50,500,10
Marendorp Rijnzijdeschipper op den Haech en winckelier10,200,20
Marendorp Rijnzijdeschipper op Zeelant10,050,05
Marendorp Rijnzijdeschippersknecht op Amsterdam40,110,03
Marendorp Rijnzijdeschippersknecht op Haerlem10,050,05
Marendorp Rijnzijdeschoenlapper10,020,02
Marendorp Rijnzijdeschoenmaecker, vettewarier10,100,10
Marendorp Rijnzijdeschoolmeester20,100,05
Marendorp Rijnzijdesijdelaeckenwinckel10,150,15
Marendorp Rijnzijdesilversmith10,100,10
Marendorp Rijnzijdesmit10,050,05
Marendorp Rijnzijdesmith20,070,04
Marendorp Rijnzijdesnijder10,050,05
Marendorp Rijnzijdesnijer10,020,02
Marendorp Rijnzijdespeckvercooper10,100,10
Marendorp Rijnzijdespeckvercoopster10,100,10
Marendorp Rijnzijdeteercooper10,050,05
Marendorp Rijnzijdetimmerman30,090,03
Marendorp Rijnzijdetimmerman en appelvercooper10,050,05
Marendorp Rijnzijdetreckwercker10,020,02
Marendorp Rijnzijdeuytroeper10,050,05
Marendorp Rijnzijdevercoopt brandewijn10,100,10
Marendorp Rijnzijdevercoopt koecken; bierdraeger10,020,02
Marendorp Rijnzijdeverkopen bonen10,050,05
Marendorp Rijnzijdeverver10,100,10
Marendorp Rijnzijdeverwer20,320,16
Marendorp Rijnzijdevettewarier30,250,08
Marendorp Rijnzijdevlasvercooper10,050,05
Marendorp Rijnzijdevleyshouder10,100,10
Marendorp Rijnzijdewarmoesier10,050,05
Marendorp Rijnzijdewijnroeyer10,020,02
Marendorp Rijnzijdewinckelhouder10,400,40
Marendorp Rijnzijdewinckeltge20,070,04
Marendorp Rijnzijdewitwerckster10,050,05
Marendorp Rijnzijdewolscheyer10,100,10
Marendorp Rijnzijdezeemtouwer10,050,05
Marendorp Rijnzijdezeylmaecker10,050,05
Marendorp Rijnzijdezoutvercooper10,020,02

Nicolaasgracht Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Nicolaasgracht30,170,06
Nicolaasgrachtappelcooper10,020,02
Nicolaasgrachtbacker80,620,08
Nicolaasgrachtbacker ende vercoopt kaes10,100,10
Nicolaasgrachtbarbier10,020,02
Nicolaasgrachtbeesemaecker10,050,05
Nicolaasgrachtbierdrager10,050,05
Nicolaasgrachtbrandewijnbrander10,100,10
Nicolaasgrachtbrandewijnvercooper40,300,08
Nicolaasgrachtbreyster10,020,02
Nicolaasgrachtbrouwer10,400,40
Nicolaasgrachtcleermaecker10,020,02
Nicolaasgrachtconroyer10,100,10
Nicolaasgrachtcruydenier10,100,10
Nicolaasgrachtcuyper10,020,02
Nicolaasgrachtdeeckendrapierster10,050,05
Nicolaasgrachtdeeckendrappier40,300,08
Nicolaasgrachtdoctor10,050,05
Nicolaasgrachtdrapierster in saeyen10,020,02
Nicolaasgrachtdrayer10,020,02
Nicolaasgrachtdroochscheerder30,090,03
Nicolaasgrachtglasemaecker10,020,02
Nicolaasgrachtgrutter20,150,08
Nicolaasgrachtkaes ende botervercooper10,050,05
Nicolaasgrachtkousevercoopster10,020,02
Nicolaasgrachtkuyper10,050,05
Nicolaasgrachtlaeckenbereyder20,070,04
Nicolaasgrachtlaeckenwercker10,020,02
Nicolaasgrachtlaeckenwerckersknecht10,020,02
Nicolaasgrachtlakendrapier10,050,05
Nicolaasgrachtlapper10,050,05
Nicolaasgrachtleydecker10,020,02
Nicolaasgrachtloyer van huyden10,150,15
Nicolaasgrachtmandemaecker10,020,02
Nicolaasgrachtmeester cammer10,020,02
Nicolaasgrachtmeester kammer10,050,05
Nicolaasgrachtmeester spinder10,050,05
Nicolaasgrachtmeester timmerman10,100,10
Nicolaasgrachtmelckboer10,020,02
Nicolaasgrachtmetselaersknecht10,020,02
Nicolaasgrachtpottebacker30,120,04
Nicolaasgrachtsaeydrapier50,250,05
Nicolaasgrachtsaeydrapierster Nota: coopvrouw10,100,10
Nicolaasgrachtsaeydrappier30,170,06
Nicolaasgrachtsaeywercker10,020,02
Nicolaasgrachtsaeywerckersknecht10,020,02
Nicolaasgrachtschitspoelmaecker10,050,05
Nicolaasgrachtschoemaker10,020,02
Nicolaasgrachtschoenmaker ende kousvercooper10,050,05
Nicolaasgrachtsmit10,020,02
Nicolaasgrachtspeckvercooper20,070,04
Nicolaasgrachtspinder40,080,02
Nicolaasgrachtstadtswercker10,020,02
Nicolaasgrachtstatsroeper10,050,05
Nicolaasgrachttimmerman10,020,02
Nicolaasgrachttobback ende brandewijnvercooper10,050,05
Nicolaasgrachttoeback ende brandewijnvercooper10,150,15
Nicolaasgrachttwinder20,070,04
Nicolaasgrachttwinster10,020,02
Nicolaasgrachtvelleblooter10,020,02
Nicolaasgrachtvellebloter10,050,05
Nicolaasgrachtvelleplootster10,050,05
Nicolaasgrachtvelleplootter10,100,10
Nicolaasgrachtvercoopt garen10,020,02
Nicolaasgrachtverver10,050,05
Nicolaasgrachtverwer10,020,02
Nicolaasgrachtvettewarierswinckell10,050,05
Nicolaasgrachtvleeshouder10,050,05
Nicolaasgrachtvleyshouder10,020,02
Nicolaasgrachtwarmesier10,020,02
Nicolaasgrachtwarmoesier40,110,03
Nicolaasgrachtwarmoezier10,050,05
Nicolaasgrachtwarpdrapier10,050,05
Nicolaasgrachtwerckdrapier10,020,02
Nicolaasgrachtwieldrayer10,020,02
Nicolaasgrachtwijncooper10,050,05
Nicolaasgrachtwinckelier20,070,04
Nicolaasgrachtwinckeltge10,000,00
Nicolaasgrachtzaetvercooper10,100,10
NicolaasgrachtZaeydrapier10,050,05
Nicolaasgrachtzaeywercker10,020,02
Nicolaasgrachtzaeywerckersknecht10,020,02

Nieuwmaren Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Nieuwmaren40,450,11
Nieuwmarenbacker50,450,09
Nieuwmarenbacker geen neringh20,070,04
Nieuwmarenbackster30,150,05
Nieuwmarenbaeystrijcker10,020,02
Nieuwmarenbaeystrycker10,050,05
Nieuwmarenbrandewijnbrander10,100,10
Nieuwmarenbrandewijnschencker50,240,05
Nieuwmarenbrandewijnschencker slecht10,020,02
Nieuwmarenbrandewijnvercooper40,400,10
Nieuwmarenbrouwer10,400,40
Nieuwmarenbrouwer geen neringh10,150,15
Nieuwmarencalandermeester10,100,10
Nieuwmarenchirurgijn30,200,07
Nieuwmarencleermaecker40,160,04
Nieuwmarencnaep op de laeckenhall10,050,05
Nieuwmarencomenijwinckel10,050,05
Nieuwmarencomenijwinckell10,050,05
Nieuwmarencomenijwinckeltge20,070,04
Nieuwmarencommenijwinckell10,100,10
Nieuwmarencommissaris op Haerlem10,100,10
Nieuwmarencorncoper10,100,10
Nieuwmarencruydenier10,100,10
Nieuwmarendubbelaerster10,020,02
Nieuwmarengarentwijnder10,050,05
Nieuwmarengreynwercker30,150,05
Nieuwmarengreynwever10,070,07
Nieuwmarengrutter20,150,08
Nieuwmarenherbergierster30,250,08
Nieuwmarenkalandermeester10,100,10
Nieuwmarenketenpapper20,100,05
Nieuwmarenkomenijwinckell10,050,05
Nieuwmarenlaeckenbereyder20,100,05
Nieuwmarenlaeckenbereyster10,000,00
Nieuwmarenlaeckendrapier10,050,05
Nieuwmarenlaeckenwercker30,120,04
Nieuwmarenlaeckenwever10,020,02
Nieuwmarenleerbereyder10,050,05
Nieuwmarenmede herbergier10,100,10
Nieuwmarenmede schippersknecht op Haerlem10,050,05
Nieuwmarenmedicine doctor doch weynich te doen10,100,10
Nieuwmarenmeester metselaer10,100,10
Nieuwmarenmeester timmerman10,100,10
Nieuwmarenmeester veruwer10,300,30
Nieuwmarenmeester verwer10,150,15
Nieuwmarenmeter van de hall10,050,05
Nieuwmarenmetselaer10,100,10
Nieuwmarenmolenaer10,100,10
Nieuwmarenpletsmolen10,050,05
Nieuwmarenpoortier van de Marepoort10,050,05
Nieuwmarenschipper op Den Bos10,050,05
Nieuwmarenschipper op Dort10,100,10
Nieuwmarenschipper op Haerlem91,800,20
Nieuwmarenschippersknecht op Haerlem50,250,05
Nieuwmarenschoolmeester10,050,05
Nieuwmarentimmerman10,050,05
Nieuwmarentimmerman geen werck10,020,02
Nieuwmarenventmeester van de laeckenhall10,050,05
Nieuwmarenvercoopt brandewijn10,100,10
Nieuwmarenverruster10,100,10
Nieuwmarenverver meesterknecht20,100,05
Nieuwmarenverwer30,300,10
Nieuwmarenverwer geen neringh10,020,02
Nieuwmarenvettewarier10,100,10
Nieuwmarenviscooper10,050,05
Nieuwmarenvleyshouder10,100,10
Nieuwmarenwarmoesier20,070,04
Nieuwmarenwarpwercker10,050,05
Nieuwmarenwieldrayer10,050,05
Nieuwmarenwijncooper geen neringh10,050,05
Nieuwmarenwijncoper10,150,15
Nieuwmarenwijnverlater10,050,05
Nieuwmarenwolcamer10,050,05
Nieuwmarenwolcammer10,050,05
Nieuwmarenwolcamster10,050,05

Noord-Rapenburg Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Noord-Rapenburg50,210,04
Noord-Rapenburgbacker50,350,07
Noord-Rapenburgbacker en caescoper10,100,10
Noord-Rapenburgbackster10,020,02
Noord-Rapenburgbierdrager10,020,02
Noord-Rapenburgbiersteecker10,100,10
Noord-Rapenburgboekvercooper10,150,15
Noord-Rapenburgbouman10,050,05
Noord-Rapenburgbrandewijnvercooper60,370,06
Noord-Rapenburgbrandewijnvercoopster10,020,02
Noord-Rapenburgbrandewijnvercoper10,020,02
Noord-Rapenburgcalander10,100,10
Noord-Rapenburgcamman10,020,02
Noord-Rapenburgcammer10,020,02
Noord-Rapenburgcasteleyn in den Doelen10,100,10
Noord-Rapenburgchirurgijn10,020,02
Noord-Rapenburgcomenijwinckel10,020,02
Noord-Rapenburgcommenij en drapier10,050,05
Noord-Rapenburgcommenij winckell10,050,05
Noord-Rapenburgcommenijwinckel30,200,07
Noord-Rapenburgcommerij10,020,02
Noord-Rapenburgcommissaris op't Haechse en Delffse veer10,100,10
Noord-Rapenburgcommissaris van de wagens10,050,05
Noord-Rapenburgcuyper10,050,05
Noord-Rapenburgdoctor10,150,15
Noord-Rapenburgdruckster10,050,05
Noord-RapenburgFranse kramer10,050,05
Noord-Rapenburgglazemaker10,020,02
Noord-Rapenburggorter10,050,05
Noord-Rapenburggoutsmith10,050,05
Noord-Rapenburggreynwercker40,080,02
Noord-Rapenburggrutter10,100,10
Noord-Rapenburghavercooper10,050,05
Noord-Rapenburghorologiemaecker10,020,02
Noord-Rapenburghout studenten40,200,05
Noord-Rapenburginstrumentmaker10,050,05
Noord-Rapenburgkaatsmeester10,150,15
Noord-Rapenburgkaesmeester [op een kaatsbaan]20,300,15
Noord-Rapenburgkleermaker30,120,04
Noord-Rapenburgknecht op Delff10,050,05
Noord-Rapenburgknecht op het veer20,100,05
Noord-Rapenburgknecht van Franse college10,020,02
Noord-Rapenburglijndrayer10,050,05
Noord-Rapenburglijnvercooper10,020,02
Noord-Rapenburglindewever10,020,02
Noord-Rapenburgmandemaecker10,020,02
Noord-Rapenburgmeester timmerman10,100,10
Noord-Rapenburgmolenaer40,200,05
Noord-Rapenburgmutsenmaeckster10,020,02
Noord-Rapenburgpoortier10,100,10
Noord-Rapenburgprenter10,020,02
Noord-Rapenburgprofessor20,150,08
Noord-Rapenburgrector magnificus10,300,30
Noord-Rapenburgroermaker10,050,05
Noord-Rapenburgsaalmaecker10,050,05
Noord-Rapenburgsaelmaker10,050,05
Noord-Rapenburgscheepmaeckersknecht10,020,02
Noord-Rapenburgschilder20,320,16
Noord-Rapenburgschipper10,150,15
Noord-Rapenburgschipper op de marcktschuyt nae Delff10,100,10
Noord-Rapenburgschipper op Delff20,300,15
Noord-Rapenburgschipper op Rotterdam10,200,20
Noord-Rapenburgschippersknecht50,250,05
Noord-Rapenburgschoenmaker10,050,05
Noord-Rapenburgschrijver aan de Koepoort10,050,05
Noord-Rapenburgschrijver aen de Wittepoort10,020,02
Noord-Rapenburgsecretaris10,050,05
Noord-Rapenburgsmit20,120,06
Noord-Rapenburgspeckvercooper10,100,10
Noord-Rapenburgspeckvercoper10,020,02
Noord-Rapenburgspiessemaecker10,050,05
Noord-Rapenburgstadts straetmaker10,100,10
Noord-Rapenburgstalmeester30,150,05
Noord-Rapenburgtimmerman20,070,04
Noord-Rapenburgtimmermansknecht aen de stadt10,050,05
Noord-Rapenburgvleyshouder10,050,05
Noord-Rapenburgvleyshouwer10,050,05
Noord-Rapenburgvoerman60,450,08
Noord-Rapenburgwaert50,370,07
Noord-Rapenburgwaert in "'t schilt van Vranckrijck"10,200,20
Noord-Rapenburgwagenmaker10,020,02
Noord-Rapenburgwarpendrapier10,020,02
Noord-Rapenburgwielmaker10,050,05
Noord-Rapenburgwijncooper10,050,05
Noord-Rapenburgwinckel10,050,05
Noord-Rapenburgwinckelier10,050,05
Noord-Rapenburgwinckeltge10,050,05
Noord-Rapenburgwinckeltje10,020,02
Noord-Rapenburgwolcammer40,170,04
Noord-Rapenburgwoll ende greynwercker10,050,05

Noord-Rijnevest Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Noord-Rijnevestbacker60,450,08
Noord-Rijnevestbackster20,100,05
Noord-Rijnevestbackster geen neringh10,020,02
Noord-Rijnevestbesenmaecker10,050,05
Noord-Rijnevestbidder20,100,05
Noord-Rijnevestbrandewijnbrander10,150,15
Noord-Rijnevestbrandewijnschencker90,560,06
Noord-Rijnevestbrandewijnvercooper30,120,04
Noord-Rijnevestbrouwersgast en vaentge10,050,05
Noord-Rijnevestcalander10,020,02
Noord-Rijnevestchirurgijn10,050,05
Noord-Rijnevestcleermaker10,020,02
Noord-Rijnevestdeeckendrappier20,100,05
Noord-Rijnevestdrappier10,050,05
Noord-Rijnevestdrayer10,020,02
Noord-Rijnevestdrogetdrapier10,050,05
Noord-Rijnevestdrogetdrappier10,020,02
Noord-Rijnevestdrogetreder10,050,05
Noord-Rijnevestdrogetwercker10,020,02
Noord-Rijnevestdroochscheerder10,020,02
Noord-Rijnevestdrooger10,050,05
Noord-Rijnevestdroogerij10,050,05
Noord-Rijnevesteen cleyn winckeltge10,020,02
Noord-Rijnevesteen vaentge10,020,02
Noord-Rijnevestgarenwasser10,020,02
Noord-Rijnevestgreynwever10,050,05
Noord-Rijnevestgroenschipper10,050,05
Noord-Rijnevestgroenschipper op Amsterdam10,050,05
Noord-Rijnevestgroenvercoopster10,020,02
Noord-Rijnevestgrutter20,150,08
Noord-Rijnevestherbergier10,020,02
Noord-Rijnevestketenpapper10,050,05
Noord-Rijnevestkoeckenbacker10,050,05
Noord-Rijnevestkoorenvercooper10,100,10
Noord-Rijnevestkouswinckeltge10,020,02
Noord-Rijnevestkuyper20,100,05
Noord-Rijnevestlaeckenbereyder20,100,05
Noord-Rijnevestlaeckendrapier100,470,05
Noord-Rijnevestlaeckendrapiers10,100,10
Noord-Rijnevestlaeckendrapierster10,050,05
Noord-Rijnevestlaeckendrappier50,220,04
Noord-Rijnevestlaeckenpersser10,050,05
Noord-Rijnevestlaekendrappier10,100,10
Noord-Rijnevestlakendrapier20,100,05
Noord-Rijnevestleertouwer10,020,02
Noord-Rijnevestlijste verver10,020,02
Noord-Rijnevestmandemaecker10,050,05
Noord-Rijnevestmeester timmerman10,050,05
Noord-Rijnevestmetselaer20,100,05
Noord-Rijnevestpachter10,050,05
Noord-Rijnevestpottevercoopster10,020,02
Noord-Rijnevestschaermaecker10,020,02
Noord-Rijnevestscheepmaecker20,100,05
Noord-Rijnevestscheepmaeckersknecht aen de stadt10,050,05
Noord-Rijnevestschipper op Amsterdam20,200,10
Noord-Rijnevestschipper op Utrecht10,050,05
Noord-Rijnevestschoenmaker10,100,10
Noord-Rijnevestschoolmeester10,020,02
Noord-Rijnevestsmith10,020,02
Noord-Rijnevestspeckvercoopster10,050,05
Noord-Rijneveststadtsbode met een winckeltje10,150,15
Noord-Rijneveststeenhouster10,100,10
Noord-Rijneveststoffwinckeltge10,050,05
Noord-Rijneveststooffmaecker10,100,10
Noord-Rijnevesttimmerman10,050,05
Noord-Rijnevesttobackvercooper20,320,16
Noord-Rijnevesttreckwercker10,050,05
Noord-Rijnevestvachtebloter10,050,05
Noord-Rijnevestvelleblooter10,050,05
Noord-Rijnevestvellebloter50,350,07
Noord-Rijnevestveruwster10,100,10
Noord-Rijnevestverver20,200,10
Noord-Rijnevestverwer10,100,10
Noord-Rijnevestvettewarier60,370,06
Noord-Rijnevestvettewarierswinckeltge10,020,02
Noord-Rijnevestvettewarierwinckeltge10,020,02
Noord-Rijnevestvettewarijwinckel10,050,05
Noord-Rijnevestvleyshouder20,150,08
Noord-Rijnevestwarmoesier20,100,05
Noord-Rijnevestwieldrayer20,070,04
Noord-Rijnevestwijncooper10,050,05
Noord-Rijnevestwolscheyer10,050,05

Oost-Marendorp landzijde Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Oost-Marendorp landzijdebacker50,450,09
Oost-Marendorp landzijdebarbier10,100,10
Oost-Marendorp landzijdebrandewijnvercooper70,490,07
Oost-Marendorp landzijdebrandewijnvercoper10,050,05
Oost-Marendorp landzijdebrandewijnverkoper10,100,10
Oost-Marendorp landzijdebrouwer20,800,40
Oost-Marendorp landzijdecaerdemaecker10,020,02
Oost-Marendorp landzijdechirurgijn10,100,10
Oost-Marendorp landzijdecleyn winckeltge10,050,05
Oost-Marendorp landzijdecuyper10,050,05
Oost-Marendorp landzijdedeeckendrapier40,500,12
Oost-Marendorp landzijdedeeckenreder10,050,05
Oost-Marendorp landzijdedoctor10,150,15
Oost-Marendorp landzijdefusteynreder20,150,08
Oost-Marendorp landzijdegeelgieter10,020,02
Oost-Marendorp landzijdeglaesmaecker10,050,05
Oost-Marendorp landzijdeglasemaecker20,070,04
Oost-Marendorp landzijdeherbergier10,100,10
Oost-Marendorp landzijdehorologiemaecker10,050,05
Oost-Marendorp landzijdehout twee considerable commissalen10,400,40
Oost-Marendorp landzijdehoutcramer10,020,02
Oost-Marendorp landzijdein de kalander10,150,15
Oost-Marendorp landzijdekamslager10,020,02
Oost-Marendorp landzijdeketenscheerder10,050,05
Oost-Marendorp landzijdeknecht van de baeyhall10,050,05
Oost-Marendorp landzijdekomenijwinckell20,100,05
Oost-Marendorp landzijdekouse gare reester10,050,05
Oost-Marendorp landzijdekousebreyder10,050,05
Oost-Marendorp landzijdekousegaerdereder10,020,02
Oost-Marendorp landzijdekousereder10,020,02
Oost-Marendorp landzijdekruydenier10,150,15
Oost-Marendorp landzijdekuyper10,020,02
Oost-Marendorp landzijdelaeckenbereyder10,020,02
Oost-Marendorp landzijdelaeckendrapier20,100,05
Oost-Marendorp landzijdelaeckendrapier; coopman voor sijn selffs10,050,05
Oost-Marendorp landzijdelaeckenwercker10,050,05
Oost-Marendorp landzijdelaeckenwinckell10,150,15
Oost-Marendorp landzijdelindewinckell20,100,05
Oost-Marendorp landzijdelintreder10,050,05
Oost-Marendorp landzijdemaeck...10,020,02
Oost-Marendorp landzijdemandemaecker10,050,05
Oost-Marendorp landzijdemetselaer10,020,02
Oost-Marendorp landzijdemusikant10,050,05
Oost-Marendorp landzijdemutsemaecker10,050,05
Oost-Marendorp landzijdenotaris10,100,10
Oost-Marendorp landzijdeparckementmaeckster10,100,10
Oost-Marendorp landzijdeparckementmaker10,150,15
Oost-Marendorp landzijdeplaetdrucker10,050,05
Oost-Marendorp landzijdeschipper20,070,04
Oost-Marendorp landzijdeschippersknecht op Amsterdam10,050,05
Oost-Marendorp landzijdeschoemaecker10,020,02
Oost-Marendorp landzijdeschoemaker10,050,05
Oost-Marendorp landzijdeschoenmaecker10,020,02
Oost-Marendorp landzijdeschoenmaker40,140,04
Oost-Marendorp landzijdeschoolmeester10,050,05
Oost-Marendorp landzijdeschrobbelaer10,020,02
Oost-Marendorp landzijdeseemtouwer40,350,09
Oost-Marendorp landzijdesmith10,050,05
Oost-Marendorp landzijdespeckvercooper10,050,05
Oost-Marendorp landzijdestoeldrayer10,020,02
Oost-Marendorp landzijdesubstituyt balju van de baeyhall10,050,05
Oost-Marendorp landzijdetimmerman20,070,04
Oost-Marendorp landzijdetinnegieter10,020,02
Oost-Marendorp landzijdetobberder ofte basaeymaecker10,050,05
Oost-Marendorp landzijdeuytdrager10,020,02
Oost-Marendorp landzijdevellebloter10,100,10
Oost-Marendorp landzijdevercoopt boter10,150,15
Oost-Marendorp landzijdevercoopt brandewijn20,070,04
Oost-Marendorp landzijdeverwster10,020,02
Oost-Marendorp landzijdevettewarier10,100,10
Oost-Marendorp landzijdevleyshouder10,100,10
Oost-Marendorp landzijdevleyshouwer10,050,05
Oost-Marendorp landzijdewarpreder10,100,10
Oost-Marendorp landzijdewinckelier40,200,05
Oost-Marendorp landzijdewinckelier van appelen10,050,05
Oost-Marendorp landzijdewinckeltge10,100,10
Oost-Marendorp landzijdewinckeltje10,020,02
Oost-Marendorp landzijdewolscheyer10,100,10

Oost-Nieuwland Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Oost-Nieuwland20,120,06
Oost-Nieuwlandbakker30,200,07
Oost-Nieuwlandbaljuw van de saaihal10,050,05
Oost-Nieuwlandbidder en winkelier10,050,05
Oost-Nieuwlandbrandewijnverkoopster10,050,05
Oost-Nieuwlandbrandewijnverkoper20,250,12
Oost-Nieuwlandchirurgijn10,050,05
Oost-Nieuwlandcommenij20,150,08
Oost-Nieuwlandcommenijwinkel10,050,05
Oost-Nieuwlanddokter10,150,15
Oost-Nieuwlanddroogscheerder30,150,05
Oost-Nieuwlandglazenmaker10,020,02
Oost-Nieuwlandgreinwerker70,260,04
Oost-Nieuwlandgrutter20,250,12
Oost-Nieuwlandheetperser10,050,05
Oost-Nieuwlandhoudt beesten10,100,10
Oost-Nieuwlandkaaskoopster10,100,10
Oost-Nieuwlandkammer10,020,02
Oost-Nieuwlandketenpapper20,100,05
Oost-Nieuwlandkleermaker20,170,08
Oost-Nieuwlandkleerverkoper10,100,10
Oost-Nieuwlandklerenverkoper20,120,06
Oost-Nieuwlandkorendrager10,020,02
Oost-Nieuwlandkuiper10,050,05
Oost-Nieuwlandloodgieter10,150,15
Oost-Nieuwlandmeester droogscheerder10,050,05
Oost-Nieuwlandmeester kammer50,250,05
Oost-Nieuwlandmeester metselaar20,100,05
Oost-Nieuwlandmetselaar10,050,05
Oost-Nieuwlandmolenaar20,200,10
Oost-Nieuwlandmutsenmaker10,050,05
Oost-Nieuwlandperser10,050,05
Oost-Nieuwlandpottebakker10,050,05
Oost-Nieuwlandrietmaker10,020,02
Oost-Nieuwlandsaaidrapier40,140,04
Oost-Nieuwlandsaaiperser30,120,04
Oost-Nieuwlandsaaiperser en winkelier10,050,05
Oost-Nieuwlandsaaireder10,020,02
Oost-Nieuwlandsaaiwerker30,090,03
Oost-Nieuwlandsaaiwerker en slijter van koren10,100,10
Oost-Nieuwlandsaaiwever20,120,06
Oost-Nieuwlandschipper op Amsterdam10,150,15
Oost-Nieuwlandschoenlapper10,020,02
Oost-Nieuwlandschoenmaker10,020,02
Oost-Nieuwlandslager10,020,02
Oost-Nieuwlandsmid10,050,05
Oost-Nieuwlandsnijder20,040,02
Oost-Nieuwlandspekverkoper20,200,10
Oost-Nieuwlandstadswagenmaker en saaiwerker10,050,05
Oost-Nieuwlandstoeldraaier10,050,05
Oost-Nieuwlandtimmerman30,120,04
Oost-Nieuwlandtwijnder10,020,02
Oost-Nieuwlanduitdrager10,020,02
Oost-Nieuwlandvaantje10,020,02
Oost-Nieuwlandvachtenbloter30,200,07
Oost-Nieuwlandvellenbloter60,320,05
Oost-Nieuwlandverver20,200,10
Oost-Nieuwlandwarmoezier10,020,02
Oost-Nieuwlandwever20,040,02
Oost-Nieuwlandwijnverkoopster10,050,05
Oost-Nieuwlandwinkelier30,150,05
Oost-Nieuwlandwinkelierster10,100,10
Oost-Nieuwlandwolscheider10,020,02
Oost-Nieuwlandzwartverver10,100,10

Over 't hof Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Over 't hof60,310,05
Over 't hofadvocaat20,200,10
Over 't hofapotheker10,100,10
Over 't hofbakker40,200,05
Over 't hofblikslager10,050,05
Over 't hofbode10,100,10
Over 't hofbode Rijnland10,100,10
Over 't hofboekverkoopster10,150,15
Over 't hofboekverkoper80,610,08
Over 't hofboekverkoper en knecht v.d. bibliotheek10,050,05
Over 't hofbrandewijnbrander10,020,02
Over 't hofbrandewijnman10,020,02
Over 't hofbrandewijnverkoopster10,100,10
Over 't hofbrandewijnverkoper20,040,02
Over 't hofchirurgijn40,350,09
Over 't hofcipier10,050,05
Over 't hofcollecteur10,050,05
Over 't hofcollectrice10,020,02
Over 't hofcommenij10,020,02
Over 't hofcommenij winkel10,050,05
Over 't hofconsiderabel commissaal10,100,10
Over 't hofdeurwaarder10,100,10
Over 't hofdoctor10,050,05
Over 't hofdroogscheerder20,070,04
Over 't hoffranse kramer10,020,02
Over 't hofglazenmaker20,070,04
Over 't hofgreinwerker20,040,02
Over 't hofherbergier10,050,05
Over 't hofhoedenstoffeerder10,020,02
Over 't hofhoenderman10,050,05
Over 't hofhorlogemaker10,020,02
Over 't hofhoudt studenten10,050,05
Over 't hofinstrumentmaker10,050,05
Over 't hofkaarsenmaker en onderschout10,150,15
Over 't hofkleermaker10,020,02
Over 't hofknoopmaker10,020,02
Over 't hofkoffieman10,020,02
Over 't hofkoordverkoopster10,020,02
Over 't hofkruidenier10,050,05
Over 't hofkuiper10,020,02
Over 't hoflampenmaker10,050,05
Over 't hoflinnenwinkel10,050,05
Over 't hofloodgieter10,100,10
Over 't hofmeester bakker10,050,05
Over 't hofmeester Latijnse school10,050,05
Over 't hofmessenmaker10,020,02
Over 't hofnaaister20,030,02
Over 't hofnotaris10,050,05
Over 't hofnotaris en knecht thesaurier10,100,10
Over 't hofonderschout10,100,10
Over 't hofpachter10,200,20
Over 't hofpasteibakker20,070,04
Over 't hofplaatsnijder10,020,02
Over 't hofprofessor40,500,12
Over 't hofprofessor in medicina10,600,60
Over 't hofpruikmaakster20,040,02
Over 't hofrector Latijnse school10,100,10
Over 't hofschipper op de marktschuit van Den Haag10,100,10
Over 't hofschoenmaakster10,050,05
Over 't hofschoenmaker120,450,04
Over 't hofschoolmeester10,020,02
Over 't hofsecretaris10,400,40
Over 't hofsmid10,020,02
Over 't hofsnijder70,230,03
Over 't hofsnijdersknecht10,020,02
Over 't hofspekverkoper10,050,05
Over 't hofstadsbode10,050,05
Over 't hofstoeldraaier10,050,05
Over 't hofsuikerbakker10,020,02
Over 't hoftaalmeester10,020,02
Over 't hoftabakverkoper20,070,04
Over 't hoftimmerman30,150,05
Over 't hofuitdrager10,020,02
Over 't hofverruwster10,020,02
Over 't hofvisafslager10,050,05
Over 't hofvleeshouwer10,100,10
Over 't hofwijnkoopster10,150,15
Over 't hofwijnkoper20,250,12
Over 't hofwinkel10,100,10
Over 't hofwinkeltje60,200,03
Over 't hofzwaardveger10,050,05

Overmare landzijde Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Overmare landzijde10,050,05
Overmare landzijdeappoteecquer10,050,05
Overmare landzijdebacker30,250,08
Overmare landzijdebiersteecker10,600,60
Overmare landzijdebiersteeckster10,100,10
Overmare landzijdebinnevader van 't Dolhuys10,050,05
Overmare landzijdebinnevader van 't gasthuys10,050,05
Overmare landzijdebrandewijnschencker20,070,04
Overmare landzijdebrandewijnvercooper40,350,09
Overmare landzijdebrandewijnvercoper10,100,10
Overmare landzijdebrouster10,400,40
Overmare landzijdebrouwer10,600,60
Overmare landzijdecalandermeester10,100,10
Overmare landzijdechirurgijn20,200,10
Overmare landzijdeclandermeester10,100,10
Overmare landzijdecleermaecker10,020,02
Overmare landzijdedroochscheerder10,050,05
Overmare landzijdeglaesemaecker10,020,02
Overmare landzijdegreynmaeckster; coopvrouw10,020,02
Overmare landzijdegreynwercker10,050,05
Overmare landzijdegreynwever10,020,02
Overmare landzijdegrutter20,200,10
Overmare landzijdekaerdemaecker ofte setter10,020,02
Overmare landzijdekaesdoeckreder10,050,05
Overmare landzijdekladtschilder10,020,02
Overmare landzijdeKleermaecker10,020,02
Overmare landzijdekleermaker10,050,05
Overmare landzijdeklompemaecker10,020,02
Overmare landzijdekoperslager10,100,10
Overmare landzijdekoster van de fransche kerck10,050,05
Overmare landzijdekuyper, gewesene ruyter10,020,02
Overmare landzijdelaeckenbereyder30,170,06
Overmare landzijdelakendrapier10,100,10
Overmare landzijdelakendrappier10,050,05
Overmare landzijdeleerbereyster10,020,02
Overmare landzijdelindewinckell10,200,20
Overmare landzijdelindewinckeltie10,050,05
Overmare landzijdemeester mandemaecker10,050,05
Overmare landzijdemeester metselaer10,050,05
Overmare landzijdemetselaersknecht aen de stadt10,020,02
Overmare landzijdemetsemaker10,050,05
Overmare landzijdenaeyster10,050,05
Overmare landzijdeopsiender van de turffdragers10,050,05
Overmare landzijdepottewinckel10,020,02
Overmare landzijdesaedelmaecker10,050,05
Overmare landzijdeschenck brandewijn10,020,02
Overmare landzijdeschilder10,100,10
Overmare landzijdeschipper10,050,05
Overmare landzijdeschippersknecht op Haerlem10,050,05
Overmare landzijdeschoemaker30,220,07
Overmare landzijdeschoenmaker10,020,02
Overmare landzijdeschoolmaker10,050,05
Overmare landzijdeschoolmeester10,020,02
Overmare landzijdesmith10,020,02
Overmare landzijdespeckvercoopster10,150,15
Overmare landzijdespijswijff10,050,05
Overmare landzijdestoeldrayer10,020,02
Overmare landzijdetabackwinckeltge10,050,05
Overmare landzijdetimmerman50,250,05
Overmare landzijdetimmermansknecht10,050,05
Overmare landzijdetimmersmansknecht aen de stadt10,020,02
Overmare landzijdetouwer10,020,02
Overmare landzijdeuytdrager10,020,02
Overmare landzijdevercoopt brandewijn10,050,05
Overmare landzijdeveruwster10,100,10
Overmare landzijdeverwer10,100,10
Overmare landzijdevettewarier20,150,08
Overmare landzijdevettewarier winckeltge10,050,05
Overmare landzijdevettewarierswinckeltge10,100,10
Overmare landzijdeviscooper10,020,02
Overmare landzijdevleeshouder10,100,10
Overmare landzijdevleyshouder10,100,10
Overmare landzijdevleyshouwer30,200,07
Overmare landzijdevroetvrouw10,050,05
Overmare landzijdewarmoesier10,100,10
Overmare landzijdewijnvercooper10,050,05
Overmare landzijdewijnwercker10,020,02

Overmare Rijnzijde Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Overmare Rijnzijde10,000,00
Overmare Rijnzijdeaerdewinckell10,020,02
Overmare Rijnzijdebacker30,300,10
Overmare Rijnzijdeberbier10,050,05
Overmare Rijnzijdeboeckvercooper10,050,05
Overmare Rijnzijdebrandewijnvercooper20,200,10
Overmare Rijnzijdebrandewijnvercoper10,100,10
Overmare Rijnzijdebrouwer10,800,80
Overmare Rijnzijdebrouwer in "De Arent"10,400,40
Overmare Rijnzijdechirurgijn10,050,05
Overmare Rijnzijdecleermaecker10,050,05
Overmare Rijnzijdecleermakers winckell10,020,02
Overmare Rijnzijdecomenijswinckel10,020,02
Overmare Rijnzijdedoctor20,150,08
Overmare Rijnzijdeglaesmaecker10,100,10
Overmare Rijnzijdegreynwercker20,100,05
Overmare Rijnzijdeheemraetsbode10,100,10
Overmare Rijnzijdehoedemaker10,050,05
Overmare Rijnzijdeijsercramer10,050,05
Overmare Rijnzijdekleermaecker10,020,02
Overmare Rijnzijdekomenijwinckell10,050,05
Overmare Rijnzijdekomeniswinckeltge10,050,05
Overmare Rijnzijdekonroyer10,020,02
Overmare Rijnzijdekouseverver10,100,10
Overmare Rijnzijdekuyper10,050,05
Overmare Rijnzijdelijndrayer20,070,04
Overmare Rijnzijdemaeckelaer in greynen10,150,15
Overmare Rijnzijdemeester metselaer10,100,10
Overmare Rijnzijdemeester timmerman10,020,02
Overmare Rijnzijdemetselaer10,100,10
Overmare Rijnzijdeschipper op Rotterdam20,350,18
Overmare Rijnzijdeschippersknecht op Delff10,050,05
Overmare Rijnzijdeschoemaker20,070,04
Overmare Rijnzijdeschoolmeester10,050,05
Overmare Rijnzijdesecretaris van Rijnlants Baljuwschap10,200,20
Overmare Rijnzijdestadts glasemaker10,050,05
Overmare Rijnzijdestadts scheepmaecker10,050,05
Overmare Rijnzijdesteen en kalckbacker10,200,20
Overmare Rijnzijdestoeldrayer10,020,02
Overmare Rijnzijdetimmerman10,100,10
Overmare Rijnzijdevercoopt steen10,050,05
Overmare Rijnzijdevettewarier10,100,10
Overmare Rijnzijdevischcooper10,050,05
Overmare Rijnzijdeviscooper10,050,05
Overmare Rijnzijdeviscoper10,050,05
Overmare Rijnzijdevoorleser een cleyn winckeltge10,050,05
Overmare Rijnzijdewarmoesier10,050,05
Overmare Rijnzijdewarpreder10,020,02
Overmare Rijnzijdewijncooper10,100,10
Overmare Rijnzijdewinckeltge ende nastelingen10,020,02
Overmare Rijnzijdewolscheyer10,050,05
Overmare Rijnzijdezeepsieder10,050,05

Vleeshuis Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Vleeshuis30,040,01
Vleeshuisbakker10,050,05
Vleeshuisbode10,100,10
Vleeshuisbode van Rijnlant10,150,15
Vleeshuisboekdrukker10,050,05
Vleeshuisdeurwaarder10,020,02
Vleeshuisdeurwaarder en brandewijnverkoper10,050,05
Vleeshuisdoctor10,050,05
Vleeshuisgeelgieter10,050,05
Vleeshuisglazenmaker20,040,02
Vleeshuisgroenwijf10,020,02
Vleeshuishoudt studenten10,020,02
Vleeshuiskleermaker60,260,04
Vleeshuisknoopmaker20,100,05
Vleeshuiskoordewerker20,040,02
Vleeshuiskousenkoper10,100,10
Vleeshuiskousenverkoper10,050,05
Vleeshuislakenwerker10,020,02
Vleeshuismr. chirurgijn10,050,05
Vleeshuisnotaris en wijnkoper10,100,10
Vleeshuisoverman van de klapperluyden10,000,00
Vleeshuispassementier10,050,05
Vleeshuispeltier10,150,15
Vleeshuispruikmaker20,070,04
Vleeshuisroklijfmaker10,050,05
Vleeshuisschoenmaker20,040,02
Vleeshuisschrijnwerker10,020,02
Vleeshuissecretaris van Rijnlant10,000,00
Vleeshuissmid10,020,02
Vleeshuisspijkerverkoopster10,020,02
Vleeshuisstadsbode10,100,10
Vleeshuistabakverkoper10,020,02
Vleeshuistimmerman10,020,02
Vleeshuistimmermansknecht10,020,02
Vleeshuisvettewaaier10,050,05
Vleeshuisvleeshouwer10,050,05
Vleeshuiswijnkoper10,050,05
Vleeshuiswinkelier20,100,05

Waardbon Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Waardbonbaggerman30,120,04
Waardbonblockmaker10,100,10
Waardbonbouman10,150,15
Waardbonbrandewijnschencker20,150,08
Waardbonbrandewijnvercooper10,050,05
Waardboncleyn winckeltge10,020,02
Waardbondroochscheerder10,020,02
Waardbonknecht op 't Amsterdamsche veer10,050,05
Waardbonkuyper10,100,10
Waardbonmede vettewarierswinckel10,020,02
Waardbonpachter10,050,05
Waardbonsaeydrappier10,020,02
Waardbonsaeywercker10,020,02
Waardbonsaeywever10,020,02
Waardbonscheepmaeckersknecht20,100,05
Waardbonscheepmaker10,020,02
Waardbonschipper op Amsterdam10,100,10
Waardbonseylmaecker10,100,10
Waardbonsmith10,020,02
Waardbonvaentje10,050,05
Waardbonvercoopt poortaerde10,050,05
Waardbonwarmoesier30,120,04
Waardbonwinckelier van commenij10,050,05
Waardbonwinckelier winckeltge van boter etc10,050,05
Waardbonwinckeltge van boter10,050,05

Wanthuis Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Wanthuis786,160,08
Wanthuisappelvercooper10,050,05
Wanthuiscommissaris10,200,20
Wanthuisdoctor10,050,05
Wanthuismakelaar10,050,05
Wanthuisnotaris10,100,10
Wanthuiswieldraaier10,020,02

West-Marendorp landzijde Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
West-Marendorp landzijdebacker30,300,10
West-Marendorp landzijdebackster20,070,04
West-Marendorp landzijdebesemaecker10,020,02
West-Marendorp landzijdeboeckvercooper10,050,05
West-Marendorp landzijdebrandewijns winckel10,000,00
West-Marendorp landzijdebrandewijnswinckell10,020,02
West-Marendorp landzijdebrandewijnvercooper70,260,04
West-Marendorp landzijdebrandewijnwinckeltge10,020,02
West-Marendorp landzijdechirurgijn10,050,05
West-Marendorp landzijdecleermaecker10,050,05
West-Marendorp landzijdecleyn winckeltge20,040,02
West-Marendorp landzijdecleyn winckeltgen10,020,02
West-Marendorp landzijdecoordewinckeltge10,020,02
West-Marendorp landzijdecruydenier10,100,10
West-Marendorp landzijdecruydenierswinckel20,100,05
West-Marendorp landzijdeeen winckeltge10,020,02
West-Marendorp landzijdefactoor10,150,15
West-Marendorp landzijdeglasvercooper10,000,00
West-Marendorp landzijdegrutter20,200,10
West-Marendorp landzijdeherbergier20,150,08
West-Marendorp landzijdehoedemaecker10,050,05
West-Marendorp landzijdehoedstoffeerder10,050,05
West-Marendorp landzijdehuydevetster10,050,05
West-Marendorp landzijdehuydevetter10,100,10
West-Marendorp landzijdeijserwinckell10,050,05
West-Marendorp landzijdekaersmaecker10,100,10
West-Marendorp landzijdekoeckebacker10,020,02
West-Marendorp landzijdekoperslager10,020,02
West-Marendorp landzijdekousewinckell10,050,05
West-Marendorp landzijdekousvercooper10,100,10
West-Marendorp landzijdekouswinckell10,100,10
West-Marendorp landzijdekraenknecht10,050,05
West-Marendorp landzijdekruydenierswinckell10,050,05
West-Marendorp landzijdekuyper20,070,04
West-Marendorp landzijdelaeckendrapier30,120,04
West-Marendorp landzijdelaeckenwinckell10,050,05
West-Marendorp landzijdelindewinckel10,050,05
West-Marendorp landzijdemaeckelaer10,020,02
West-Marendorp landzijdemandemaecker10,020,02
West-Marendorp landzijdemeester cleermaecker10,020,02
West-Marendorp landzijdemeester metselaer10,050,05
West-Marendorp landzijdemetselaer10,050,05
West-Marendorp landzijdenotaris20,100,05
West-Marendorp landzijderocklijffmaecker10,050,05
West-Marendorp landzijdeschietspoelmaecker10,020,02
West-Marendorp landzijdeschipper op Amsterdam10,100,10
West-Marendorp landzijdeschippersknecht op Amsterdam10,050,05
West-Marendorp landzijdeschoemaker20,100,05
West-Marendorp landzijdeschoenmaecker10,050,05
West-Marendorp landzijdeschoenmaker10,050,05
West-Marendorp landzijdeschoolmeester10,050,05
West-Marendorp landzijdesilversmith10,050,05
West-Marendorp landzijdesmith10,050,05
West-Marendorp landzijdestadsbode10,100,10
West-Marendorp landzijdestoffewinckell30,300,10
West-Marendorp landzijdetimmerman20,100,05
West-Marendorp landzijdetinnegieter10,050,05
West-Marendorp landzijdetobackvercooper10,050,05
West-Marendorp landzijdetoebackvercooper10,020,02
West-Marendorp landzijdeverckewinckell10,050,05
West-Marendorp landzijdevercoopt papier10,100,10
West-Marendorp landzijdeverhuyrt mantels10,020,02
West-Marendorp landzijdeverwer en coster10,050,05
West-Marendorp landzijdevettewarier winckel10,020,02
West-Marendorp landzijdevettewariers winckel10,020,02
West-Marendorp landzijdevettewarierswinckel10,050,05
West-Marendorp landzijdevlaswinckel10,020,02
West-Marendorp landzijdevlaswinckeltge20,070,04
West-Marendorp landzijdevleyshouder20,150,08
West-Marendorp landzijdewarmoesier40,140,04
West-Marendorp landzijdewinckeltge10,020,02
West-Marendorp landzijdewolcooper20,350,18

West-Nieuwland Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
West-Nieuwland40,220,06
West-Nieuwlandbacker60,270,04
West-Nieuwlandbezemmacker10,050,05
West-Nieuwlandbezemmaker10,020,02
West-Nieuwlandbidder10,020,02
West-Nieuwlandbode van 't bailluwschap van Rijnlant10,050,05
West-Nieuwlandbrandewijnvercooper20,100,05
West-Nieuwlandbrandewijnvercoper10,050,05
West-Nieuwlandcammaker10,020,02
West-Nieuwlandcammer10,100,10
West-Nieuwlandcathechiseermeester10,050,05
West-Nieuwlandcleermaecker10,020,02
West-Nieuwlandcollecteur10,020,02
West-Nieuwlandcommmissaris van 't Rotterdamsche veer10,050,05
West-Nieuwlandcoornmeter10,020,02
West-Nieuwlandcruydenier10,050,05
West-Nieuwlandcuyper10,050,05
West-Nieuwlanddeurwaerder ende collecteur10,050,05
West-Nieuwlanddroogscheerder10,020,02
West-Nieuwlandglasemaker ende tolhouder10,150,15
West-Nieuwlandgreynwercker10,020,02
West-Nieuwlandherbergier20,100,05
West-Nieuwlandhoedemaker10,100,10
West-Nieuwlandhout studenten30,150,05
West-Nieuwlandhoutcooper10,100,10
West-Nieuwlandhuydevetter10,100,10
West-Nieuwlandidem [?]20,200,10
West-Nieuwlandkaerdesetter10,020,02
West-Nieuwlandkaerssemaker10,150,15
West-Nieuwlandkaetsmeester10,050,05
West-Nieuwlandkoekebacker10,100,10
West-Nieuwlandlakenbereyder10,020,02
West-Nieuwlandlindewinckel10,020,02
West-Nieuwlandmaeckelaer10,050,05
West-Nieuwlandmeester vellebloter10,100,10
West-Nieuwlandmetselaer20,120,06
West-Nieuwlandmolenaer20,100,05
West-Nieuwlandnoothulp in de waech en winkeltge10,050,05
West-Nieuwlandofficier10,600,60
West-Nieuwlandpoortier10,050,05
West-Nieuwlandprofessor10,200,20
West-Nieuwlandsaaiwercker10,050,05
West-Nieuwlandsaeywercker10,020,02
West-Nieuwlandschipper Bergen op Zoom10,100,10
West-Nieuwlandschoenmaker10,020,02
West-Nieuwlandspeckvercooper10,100,10
West-Nieuwlandsteenvercoper10,050,05
West-Nieuwlandstoeldrayer20,070,04
West-Nieuwlandtaback en brandewijnvercooper20,070,04
West-Nieuwlandtabackvercooper10,150,15
West-Nieuwlandtimmerman20,200,10
West-Nieuwlandtimmermansknecht20,070,04
West-Nieuwlandtuynman10,050,05
West-Nieuwlandvellebloter10,150,15
West-Nieuwlandverwer30,200,07
West-Nieuwlandverwster10,050,05
West-Nieuwlandvettewarier10,100,10
West-Nieuwlandvleyshouwer50,370,07
West-Nieuwlandvleyshouwer ende vettewarier10,100,10
West-Nieuwlandwarmoesier10,020,02
West-Nieuwlandwarmoesiezer10,050,05
West-Nieuwlandwijncoper10,050,05
West-Nieuwlandwinckel10,050,05
West-Nieuwlandwinckelier10,050,05
West-Nieuwlandwolcooper10,150,15
West-Nieuwlandwolcoper10,100,10

Wolhuis Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Wolhuis613,310,05
Wolhuisadvocaat en notaris10,050,05
Wolhuisboekbinder10,020,02
Wolhuiscleermaker10,020,02
Wolhuiskalandermeester10,100,10
Wolhuiskleermaker20,070,04
Wolhuiskoordwerker10,020,02
Wolhuislinnennaaister10,020,02
Wolhuisnotaris10,100,10
Wolhuisnotaris en procureur10,300,30
Wolhuisprocureur10,100,10
Wolhuistimmerman10,020,02
Wolhuiswijnkoper10,150,15

Zevenhuizen Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Zevenhuizen50,160,03
Zevenhuizenadvocaat10,200,20
Zevenhuizenakermaakster10,020,02
Zevenhuizenbacker op 't armenhuys10,020,02
Zevenhuizenbakker30,250,08
Zevenhuizenboekhouder10,050,05
Zevenhuizenboekverkoper50,450,09
Zevenhuizenbrandewijnverkoopster20,070,04
Zevenhuizenbrandewijnverkoper10,150,15
Zevenhuizencapiteyn van de waertgelders10,050,05
Zevenhuizenchirurgijn10,100,10
Zevenhuizendansmeester20,040,02
Zevenhuizendoctor10,100,10
Zevenhuizendroogscheerder10,020,02
Zevenhuizendrukker10,050,05
Zevenhuizenfranjemaker10,150,15
Zevenhuizenfranse kramer10,020,02
Zevenhuizenglazenmaker10,020,02
Zevenhuizenglazenschrijver10,150,15
Zevenhuizengreinwercker10,020,02
Zevenhuizengreinwerker40,110,03
Zevenhuizenhandschoenmaker10,020,02
Zevenhuizenhoedenmaker10,100,10
Zevenhuizenhoudt studenten140,450,03
Zevenhuizenhuidenvetter10,100,10
Zevenhuizenkamerbewaarder10,050,05
Zevenhuizenkapitein van de binnenwacht10,100,10
Zevenhuizenkassier in de bank [van lening]10,200,20
Zevenhuizenkleermaker80,410,05
Zevenhuizenknecht van de Anatomie10,020,02
Zevenhuizenknoopmaecker10,020,02
Zevenhuizenknoopmaker10,020,02
Zevenhuizenkoffieman10,050,05
Zevenhuizenkok20,300,15
Zevenhuizenkoster10,100,10
Zevenhuizenkousenwinkel10,020,02
Zevenhuizenkraankruier10,020,02
Zevenhuizenkruidenierster20,100,05
Zevenhuizenlakenperser10,020,02
Zevenhuizenlampenmaker10,050,05
Zevenhuizenlector in de filosofie10,050,05
Zevenhuizenleerbereider10,050,05
Zevenhuizenleidekker10,050,05
Zevenhuizenlijstenmaker20,070,04
Zevenhuizenlinnenwinkel30,090,03
Zevenhuizenmakelaar20,200,10
Zevenhuizenmeester in de 3e school10,100,10
Zevenhuizenmutsenmaker10,020,02
Zevenhuizennaaister10,020,02
Zevenhuizennotaris41,250,31
Zevenhuizenonderkassier in de bank10,050,05
Zevenhuizenpasteibakker20,300,15
Zevenhuizenpedel20,200,10
Zevenhuizenprocureur en notaris10,600,60
Zevenhuizenprofessor20,400,20
Zevenhuizenrentmeester10,150,15
Zevenhuizenschipper op Bergen op Zoom10,050,05
Zevenhuizenschoenlapper10,020,02
Zevenhuizenschoenmaker60,390,06
Zevenhuizenschoolmeester20,200,10
Zevenhuizenschrijft in den excijs10,020,02
Zevenhuizenschrijver op een pachters comptoir10,020,02
Zevenhuizenschuitenroeier10,020,02
Zevenhuizensecretaris10,400,40
Zevenhuizensmid10,050,05
Zevenhuizensnijder60,120,02
Zevenhuizenspekverkoper10,050,05
Zevenhuizenspraakmeester30,060,02
Zevenhuizenstadsbode10,100,10
Zevenhuizenstoeldraaier10,050,05
Zevenhuizensuikerbakker10,100,10
Zevenhuizentabaksverkoper20,100,05
Zevenhuizentimmerman20,200,10
Zevenhuizentweede meester in de Latijnse school10,050,05
Zevenhuizenvettewaaier30,220,07
Zevenhuizenvroedvrouw10,100,10
Zevenhuizenvrouwe winckeltje10,050,05
Zevenhuizenwijnverlatersknecht10,020,02
Zevenhuizenwijnwerker10,020,02
Zevenhuizenwinckel10,020,02
Zevenhuizenwinkel10,020,02
Zevenhuizenwinkelier20,150,08
Zevenhuizenwinkeltje10,020,02
Zevenhuizenzijdelakenwinkel10,200,20

Zijloord Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Zijloord10,020,02
Zijloordbacker50,250,05
Zijloordbackster10,050,05
Zijloordbidder10,050,05
Zijloordblaeuwverwer10,050,05
Zijloordbrandewijn ende tabackvercooper10,050,05
Zijloordbrandewijnschencker10,020,02
Zijloordbrandewijnvercooper10,100,10
Zijloordcaerdemaecker20,040,02
Zijloordcardemaecker10,050,05
Zijloordcladtschilder10,050,05
Zijloordcleermaecker20,100,05
Zijloordcleermaker20,040,02
Zijloorddrapierster10,020,02
Zijloorddrapiert boesels10,020,02
Zijloorddrappier10,050,05
Zijloorddroochscheerder20,040,02
Zijloordeen vaentje10,020,02
Zijloordgreynwercker20,040,02
Zijloordgreynwerckster10,050,05
Zijloordgreynwever20,040,02
Zijloordhoutcoopster10,100,10
Zijloordis zaeydrappier10,050,05
Zijloordkaerdemaecker20,070,04
Zijloordketenpapper20,150,08
Zijloordketenscheerder10,020,02
Zijloordkettenpapper10,050,05
Zijloordkleyn winckeltge10,050,05
Zijloordkoorndrager en winckeltge10,050,05
Zijloordkoussecooper en drappier10,100,10
Zijloordkuyper10,050,05
Zijloordlackendrapier10,100,10
Zijloordlaeckenbereyder40,200,05
Zijloordlaeckendrapier40,170,04
Zijloordlaeckendrapier voor de luyden10,020,02
Zijloordlaeckendrappier70,440,06
Zijloordlaeckendrappierster10,050,05
Zijloordlaeckenwercker30,060,02
Zijloordlakendrappier40,250,06
Zijloordlindewinckeltge10,020,02
Zijloordmeester kamer10,050,05
Zijloordmeester molenaer20,100,05
Zijloordmeester pletsvolder10,050,05
Zijloordmeester timmerman20,100,05
Zijloordmetselaer10,020,02
Zijloordmolenaer20,100,05
Zijloordopsiender van de soutketen10,050,05
Zijloordpottebacker10,050,05
Zijloordreder van voerlaken10,050,05
Zijloordrootverver10,050,05
Zijloordsaeyverver geen neringhe10,020,02
Zijloordsantman10,020,02
Zijloordschilder10,100,10
Zijloordschoemaker10,020,02
Zijloordschoolmeester10,020,02
Zijloordtaback ende brandewijnschencker10,020,02
Zijloordtaback ende brandewijnvercooper30,170,06
Zijloordtimmerman10,050,05
Zijloordtoback ende brandewijnvercooper10,050,05
Zijloordtobackvercooper10,050,05
Zijloordtobackwinckeltge10,020,02
Zijloordtoeback ende brandewijnschencker10,050,05
Zijloordtoeback ende brandewijnvercooper30,300,10
Zijloordtrappierster10,050,05
Zijloordtwinster10,020,02
Zijloordvercoopt aerdewerck10,050,05
Zijloordververs10,100,10
Zijloordverwer10,150,15
Zijloordvettewarier10,050,05
Zijloordvettewarierswinckeltge20,070,04
Zijloordvettewarierwinckeltge10,020,02
Zijloordvettewariester10,050,05
Zijloordvettewarij winckeltge10,050,05
Zijloordvlaswinckeltge10,050,05
Zijloordvleyshouder10,050,05
Zijloordwagemaecker10,050,05
Zijloordwarmoesier20,070,04
Zijloordwarmoesier winckeltge10,020,02
Zijloordwarmoesierster10,050,05
Zijloordwarp wever10,020,02
Zijloordwieldrayer30,200,07
Zijloordwijncooper10,050,05
Zijloordwinckeltge van boonen10,020,02
Zijloordwinckeltje10,020,02
Zijloordwolverwer20,200,10
Zijloordwolwasser10,050,05
Zijloordzaeydrapierster10,020,02
Zijloordzaeywever10,020,02

Zuid-Rapenburg Klein Familiegeld

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Zuid-Rapenburg30,170,06
Zuid-Rapenburgbacker40,250,06
Zuid-Rapenburgbackster10,100,10
Zuid-Rapenburgbidder10,050,05
Zuid-Rapenburgboekvercooper10,050,05
Zuid-Rapenburgbouman10,070,07
Zuid-Rapenburgbrandewijnbrander10,050,05
Zuid-Rapenburgbrandewijnman20,070,04
Zuid-Rapenburgbrandewijnvercooper30,100,03
Zuid-Rapenburgbrandewijnvercoper20,070,04
Zuid-Rapenburgbrouwster10,400,40
Zuid-Rapenburgcammaker10,050,05
Zuid-Rapenburgcammer20,040,02
Zuid-Rapenburgcommenij10,020,02
Zuid-Rapenburgcommenijwinckel10,100,10
Zuid-Rapenburgcuyper10,050,05
Zuid-Rapenburgdistelateur10,050,05
Zuid-Rapenburggreinwercker10,020,02
Zuid-Rapenburggreynier10,020,02
Zuid-Rapenburggrutter10,100,10
Zuid-Rapenburghout studenten10,020,02
Zuid-Rapenburgkaescoper10,020,02
Zuid-Rapenburglakenbereyder10,100,10
Zuid-Rapenburglijndrayer10,020,02
Zuid-Rapenburglinnewever10,050,05
Zuid-Rapenburglootgieter10,050,05
Zuid-Rapenburgmandemaker10,020,02
Zuid-Rapenburgmeester cammer60,370,06
Zuid-Rapenburgmelckboer10,050,05
Zuid-Rapenburgmolenaer40,200,05
Zuid-Rapenburgmolenaerster10,050,05
Zuid-Rapenburgprofessor10,100,10
Zuid-Rapenburgsaaywercker10,050,05
Zuid-Rapenburgsaeywercker20,070,04
Zuid-Rapenburgsaeywerckster10,020,02
Zuid-Rapenburgschaftmeester in de collegie10,150,15
Zuid-Rapenburgscheepsmakersknecht10,050,05
Zuid-Rapenburgschermmeester10,050,05
Zuid-Rapenburgschipper op Delft10,150,15
Zuid-Rapenburgschipper op Gorcum10,100,10
Zuid-Rapenburgschipper op Rotterdam10,150,15
Zuid-Rapenburgschoenmaker10,020,02
Zuid-Rapenburgsmit10,020,02
Zuid-Rapenburgsmith10,050,05
Zuid-Rapenburgspeckvercooper10,070,07
Zuid-Rapenburgsub regent [van het Staten-College]10,100,10
Zuid-Rapenburgswaertveger10,050,05
Zuid-Rapenburgtelder10,020,02
Zuid-Rapenburgteller10,020,02
Zuid-Rapenburgtimmerman20,150,08
Zuid-Rapenburgturffdrager10,020,02
Zuid-Rapenburgvlasvercooper10,050,05
Zuid-Rapenburgvleyshouwer10,100,10
Zuid-Rapenburgwarmoesier40,250,06
Zuid-Rapenburgwieldrayer10,020,02
Zuid-Rapenburgwijncoper10,050,05
Zuid-Rapenburgwinckelier10,100,10
Zuid-Rapenburgwinckelierster10,050,05
Zuid-Rapenburgwinckell10,020,02

Zuid-Rijnevest Klein Familiegeld  

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Zuid-Rijnevestbaaidrapier20,100,05
Zuid-Rijnevestbakker50,500,10
Zuid-Rijnevestbaljuw van Rijnland10,400,40
Zuid-Rijnevestboekverkoper10,020,02
Zuid-Rijnevestbrandewijnbrander10,100,10
Zuid-Rijnevestbrandewijnman10,100,10
Zuid-Rijnevestbrandewijnverkoopster10,050,05
Zuid-Rijnevestbrandewijnverkoper40,200,05
Zuid-Rijnevestchirurgijn20,150,08
Zuid-Rijnevestcommissaris op Utrecht10,050,05
Zuid-Rijnevestconsiderabel commissaal20,600,30
Zuid-Rijnevestdrogetdrapier10,050,05
Zuid-Rijnevestgarentwijnder10,020,02
Zuid-Rijnevestgreinwerker10,050,05
Zuid-Rijnevestgrutter10,150,15
Zuid-Rijnevestherbergier20,100,05
Zuid-Rijnevestherbergierster10,020,02
Zuid-Rijnevesthoutkoper10,100,10
Zuid-Rijnevestkammer10,020,02
Zuid-Rijnevestkleermaker10,020,02
Zuid-Rijnevestklein winkeltje10,020,02
Zuid-Rijnevestlakenbereider30,120,04
Zuid-Rijnevestlakendrapier60,300,05
Zuid-Rijnevestlakenkoper10,020,02
Zuid-Rijnevestlakenverver10,100,10
Zuid-Rijnevestmeester kammer10,050,05
Zuid-Rijnevestmessenmaker10,050,05
Zuid-Rijnevestmetselaar10,100,10
Zuid-Rijnevestmolenaar30,150,05
Zuid-Rijnevestploter30,120,04
Zuid-Rijnevestportier10,050,05
Zuid-Rijnevestroodverver10,100,10
Zuid-Rijnevestsaaidrapier10,050,05
Zuid-Rijnevestsaaiwerker20,070,04
Zuid-Rijnevestschilder10,050,05
Zuid-Rijnevestschipper op Gouda10,100,10
Zuid-Rijnevestschipper op Utrecht40,400,10
Zuid-Rijnevestschoenmaker10,050,05
Zuid-Rijneveststalder10,050,05
Zuid-Rijnevesttimmerman10,050,05
Zuid-Rijnevesttwijnder20,100,05
Zuid-Rijnevestvellenbloter40,250,06
Zuid-Rijnevestverver40,350,09
Zuid-Rijnevestvettewaaier30,200,07
Zuid-Rijnevestwarmoezier20,070,04
Zuid-Rijnevestwijnkoper20,150,08
Zuid-Rijnevestwinkelier10,100,10
Zuid-Rijnevestwinkeltje10,020,02

 

Auteur Publicatie Home
Gerrit Jan Peltjes Leidse Lasten 1674
Klein Familiegeld
www.janvanhout.nl