Home <— Leidse Lasten <—

 

Reg. Archief Leiden, SA II, 4028 
Leidse Lasten 1674 
Auteur: Gerrit Jan Peltjes 
Klein Familiegeld 
Totalen per Beroep / Bon 

A Klein Familiegeld  

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
aardewerkverkoopsterBurgstreng10,050,05
aardewerkwinkelBurgstreng10,100,10
ad idem (laeckendrapier)Havenbon60,240,04
ad idem (laeckendrapier) geen werckHavenbon10,020,02
advocaatGasthuisvierendeel10,150,15
advocaatOver 't hof20,200,10
advocaatZevenhuizen10,200,20
advocaat en notarisWolhuis10,050,05
advocaetMarendorp Rijnzijde10,300,30
aerdewinckellOvermare Rijnzijde10,020,02
aerdewinckeltgeGansoorde10,020,02
akermaaksterZevenhuizen10,020,02
apothekerBurgstreng20,150,08
apothekerGasthuisvierendeel20,400,20
apothekerOver 't hof10,100,10
apothekerswinkelBurgstreng10,200,20
appelcooperNicolaasgracht10,020,02
appelkoperGasthuisvierendeel10,020,02
appelschipperMarendorp Rijnzijde10,100,10
appelvercooperWanthuis10,050,05
appoteecquerMarendorp Rijnzijde10,100,10
appoteecquerOvermare landzijde10,050,05

B Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
baaidrapierZuid-Rijnevest20,100,05
backerGansoorde20,100,05
backerHavenbon30,150,05
backerHogemors60,420,07
backerKerkvierendeel30,250,08
backerMarendorp Rijnzijde60,370,06
backerNicolaasgracht80,620,08
backerNieuwmaren50,450,09
backerNoord-Rapenburg50,350,07
backerNoord-Rijnevest60,450,08
backerOost-Marendorp landzijde50,450,09
backerOvermare landzijde30,250,08
backerOvermare Rijnzijde30,300,10
backerWest-Marendorp landzijde30,300,10
backerWest-Nieuwland60,270,04
backerZijloord50,250,05
backerZuid-Rapenburg40,250,06
backer en caescoperNoord-Rapenburg10,100,10
backer ende vercoopt kaesNicolaasgracht10,100,10
backer geen neringhNieuwmaren20,070,04
backer op 't armenhuysZevenhuizen10,020,02
backsterHogemors10,020,02
backsterKerkvierendeel10,100,10
backsterMarendorp Rijnzijde10,050,05
backsterNieuwmaren30,150,05
backsterNoord-Rapenburg10,020,02
backsterNoord-Rijnevest20,100,05
backsterWest-Marendorp landzijde20,070,04
backsterZijloord10,050,05
backsterZuid-Rapenburg10,100,10
backster geen neringhNoord-Rijnevest10,020,02
baeystrijckerNieuwmaren10,020,02
baeystryckerNieuwmaren10,050,05
baggermanWaardbon30,120,04
bakkerBurgstreng40,400,10
bakkerGasthuisvierendeel40,350,09
bakkerHogewoerd60,350,06
bakkerOost-Nieuwland30,200,07
bakkerOver 't hof40,200,05
bakkerVleeshuis10,050,05
bakkerZevenhuizen30,250,08
bakkerZuid-Rijnevest50,500,10
bakker en kruidenierBurgstreng10,100,10
baksterGasthuisvierendeel10,050,05
baksterHogewoerd40,250,06
balju van de greyneringhKerkvierendeel10,050,05
baljuw van de saaihalOost-Nieuwland10,050,05
baljuw van RijnlandZuid-Rijnevest10,400,40
baracandrapierHogewoerd10,020,02
barbierGasthuisvierendeel10,020,02
barbierHogemors10,050,05
barbierMarendorp Rijnzijde10,050,05
barbierNicolaasgracht10,020,02
barbierOost-Marendorp landzijde10,100,10
barcanwerkerHogewoerd10,050,05
baydrappiersterHogemors10,020,02
beddemaaksterBurgstreng10,150,15
beddemakerBurgstreng20,200,10
beddevercoopsterKerkvierendeel10,050,05
bedwinkelHogewoerd10,050,05
beesemaeckerNicolaasgracht10,050,05
berbierOvermare Rijnzijde10,050,05
besemaeckerWest-Marendorp landzijde10,020,02
besenmaeckerNoord-Rijnevest10,050,05
bezemmackerWest-Nieuwland10,050,05
bezemmakerWest-Nieuwland10,020,02
bidderGasthuisvierendeel10,020,02
bidderNoord-Rijnevest20,100,05
bidderWest-Nieuwland10,020,02
bidderZijloord10,050,05
bidderZuid-Rapenburg10,050,05
bidder en linnenweverHogewoerd10,020,02
bidder en winkelierOost-Nieuwland10,050,05
bierdragerKerkvierendeel10,050,05
bierdragerMarendorp Rijnzijde10,020,02
bierdragerNicolaasgracht10,050,05
bierdragerNoord-Rapenburg10,020,02
biersteeckerNoord-Rapenburg10,100,10
biersteeckerOvermare landzijde10,600,60
biersteecksterOvermare landzijde10,100,10
binnenvader van het weeshuisBurgstreng10,100,10
binnevader in 't AelmoesseniershuysMarendorp Rijnzijde10,050,05
binnevader van 't DolhuysOvermare landzijde10,050,05
binnevader van 't gasthuysOvermare landzijde10,050,05
blaeuwverwerZijloord10,050,05
blickslagerMarendorp Rijnzijde10,050,05
blikslagerBurgstreng10,050,05
blikslagerOver 't hof10,050,05
blockmakerWaardbon10,100,10
bloemistHogewoerd10,100,10
bodeGasthuisvierendeel20,200,10
bodeOver 't hof10,100,10
bodeVleeshuis10,100,10
bode met de roedeBurgstreng10,050,05
bode RijnlandOver 't hof10,100,10
bode van RijnlantVleeshuis10,150,15
bode van 't bailluwschap van RijnlantWest-Nieuwland10,050,05
boeckbinderMarendorp Rijnzijde10,100,10
boeckebinderMarendorp Rijnzijde10,050,05
boeckhouderMarendorp Rijnzijde10,050,05
boeckvercooperOvermare Rijnzijde10,050,05
boeckvercooperWest-Marendorp landzijde10,050,05
boekbinderBurgstreng20,070,04
boekbinderWolhuis10,020,02
boekdrukkerVleeshuis10,050,05
boekenwinkelHogewoerd10,050,05
boekhouderZevenhuizen10,050,05
boekvercooperNoord-Rapenburg10,150,15
boekvercooperZuid-Rapenburg10,050,05
boekverkoopsterOver 't hof10,150,15
boekverkoperGasthuisvierendeel10,020,02
boekverkoperHogewoerd10,020,02
boekverkoperOver 't hof80,610,08
boekverkoperZevenhuizen50,450,09
boekverkoperZuid-Rijnevest10,020,02
boekverkoper en knecht v.d. bibliotheekOver 't hof10,050,05
boelhuismeesterBurgstreng10,300,30
boelhuysKerkvierendeel10,050,05
bontverkoperBurgstreng10,050,05
bontwerkerBurgstreng10,050,05
bontwerkerGasthuisvierendeel10,050,05
boommaeckerMarendorp Rijnzijde10,050,05
boonverkoopsterBurgstreng10,100,10
borderMarendorp Rijnzijde10,020,02
border op AmsterdamMarendorp Rijnzijde10,020,02
borstelmanHogewoerd10,020,02
bostelmaeckerMarendorp Rijnzijde10,020,02
boumanNoord-Rapenburg10,050,05
boumanWaardbon10,150,15
boumanZuid-Rapenburg10,070,07
bouwerij van beestenHogemors10,100,10
brandewijn ende tabackvercooperZijloord10,050,05
brandewijnbranderNicolaasgracht10,100,10
brandewijnbranderNieuwmaren10,100,10
brandewijnbranderNoord-Rijnevest10,150,15
brandewijnbranderOver 't hof10,020,02
brandewijnbranderZuid-Rapenburg10,050,05
brandewijnbranderZuid-Rijnevest10,100,10
brandewijnmanHogewoerd10,050,05
brandewijnmanOver 't hof10,020,02
brandewijnmanZuid-Rapenburg20,070,04
brandewijnmanZuid-Rijnevest10,100,10
brandewijns winckelWest-Marendorp landzijde10,000,00
brandewijnschenckerHavenbon20,070,04
brandewijnschenckerHogemors10,020,02
brandewijnschenckerNieuwmaren50,240,05
brandewijnschenckerNoord-Rijnevest90,560,06
brandewijnschenckerOvermare landzijde20,070,04
brandewijnschenckerWaardbon20,150,08
brandewijnschenckerZijloord10,020,02
brandewijnschencker slechtNieuwmaren10,020,02
brandewijnschenkerHavenbon10,020,02
brandewijnstokerGasthuisvierendeel10,020,02
brandewijnswinckellWest-Marendorp landzijde10,020,02
brandewijnvercooperGansoorde20,120,06
brandewijnvercooperHavenbon10,050,05
brandewijnvercooperHogemors40,350,09
brandewijnvercooperKerkvierendeel40,220,06
brandewijnvercooperMarendorp Rijnzijde20,250,12
brandewijnvercooperNicolaasgracht40,300,08
brandewijnvercooperNieuwmaren40,400,10
brandewijnvercooperNoord-Rapenburg60,370,06
brandewijnvercooperNoord-Rijnevest30,120,04
brandewijnvercooperOost-Marendorp landzijde70,490,07
brandewijnvercooperOvermare landzijde40,350,09
brandewijnvercooperOvermare Rijnzijde20,200,10
brandewijnvercooperWaardbon10,050,05
brandewijnvercooperWest-Marendorp landzijde70,260,04
brandewijnvercooperWest-Nieuwland20,100,05
brandewijnvercooperZijloord10,100,10
brandewijnvercooperZuid-Rapenburg30,100,03
brandewijnvercoopsterNoord-Rapenburg10,020,02
brandewijnvercoperHogemors10,050,05
brandewijnvercoperKerkvierendeel10,050,05
brandewijnvercoperNoord-Rapenburg10,020,02
brandewijnvercoperOost-Marendorp landzijde10,050,05
brandewijnvercoperOvermare landzijde10,100,10
brandewijnvercoperOvermare Rijnzijde10,100,10
brandewijnvercoperWest-Nieuwland10,050,05
brandewijnvercoperZuid-Rapenburg20,070,04
brandewijnverkooperKerkvierendeel10,020,02
brandewijnverkoopsterBurgstreng10,100,10
brandewijnverkoopsterGasthuisvierendeel20,120,06
brandewijnverkoopsterHogewoerd10,020,02
brandewijnverkoopsterOost-Nieuwland10,050,05
brandewijnverkoopsterOver 't hof10,100,10
brandewijnverkoopsterZevenhuizen20,070,04
brandewijnverkoopsterZuid-Rijnevest10,050,05
brandewijnverkoperBurgstreng10,050,05
brandewijnverkoperGasthuisvierendeel30,200,07
brandewijnverkoperHogewoerd60,340,06
brandewijnverkoperOost-Marendorp landzijde10,100,10
brandewijnverkoperOost-Nieuwland20,250,12
brandewijnverkoperOver 't hof20,040,02
brandewijnverkoperZevenhuizen10,150,15
brandewijnverkoperZuid-Rijnevest40,200,05
brandewijnwinckeltgeWest-Marendorp landzijde10,020,02
breisterHogewoerd10,020,02
breysterNicolaasgracht10,020,02
brousterOvermare landzijde10,400,40
brouwerBurgstreng21,000,50
brouwerGansoorde10,250,25
brouwerHogewoerd31,200,40
brouwerMarendorp Rijnzijde10,400,40
brouwerNicolaasgracht10,400,40
brouwerNieuwmaren10,400,40
brouwerOost-Marendorp landzijde20,800,40
brouwerOvermare landzijde10,600,60
brouwerOvermare Rijnzijde10,800,80
brouwer geen neringhHavenbon10,300,30
brouwer geen neringhHogemors10,150,15
brouwer geen neringhNieuwmaren10,150,15
brouwer in "De Arent"Overmare Rijnzijde10,400,40
brouwersgast en vaentgeNoord-Rijnevest10,050,05
brouwsterZuid-Rapenburg10,400,40

C Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
caerdemaeckerOost-Marendorp landzijde10,020,02
caerdemaeckerZijloord20,040,02
calanderNoord-Rapenburg10,100,10
calanderNoord-Rijnevest10,020,02
calandermeesterNieuwmaren10,100,10
calandermeesterOvermare landzijde10,100,10
cammakerWest-Nieuwland10,020,02
cammakerZuid-Rapenburg10,050,05
cammanNoord-Rapenburg10,020,02
cammerNoord-Rapenburg10,020,02
cammerWest-Nieuwland10,100,10
cammerZuid-Rapenburg20,040,02
capiteyn van de waertgeldersZevenhuizen10,050,05
cardemaeckerZijloord10,050,05
casteleyn in den DoelenNoord-Rapenburg10,100,10
cathechiseermeesterWest-Nieuwland10,050,05
chirurgijnGansoorde10,050,05
chirurgijnGasthuisvierendeel10,050,05
chirurgijnHavenbon10,050,05
chirurgijnHogewoerd10,150,15
chirurgijnKerkvierendeel20,070,04
chirurgijnMarendorp Rijnzijde10,050,05
chirurgijnNieuwmaren30,200,07
chirurgijnNoord-Rapenburg10,020,02
chirurgijnNoord-Rijnevest10,050,05
chirurgijnOost-Marendorp landzijde10,100,10
chirurgijnOost-Nieuwland10,050,05
chirurgijnOver 't hof40,350,09
chirurgijnOvermare landzijde20,200,10
chirurgijnOvermare Rijnzijde10,050,05
chirurgijnWest-Marendorp landzijde10,050,05
chirurgijnZevenhuizen10,100,10
chirurgijnZuid-Rijnevest20,150,08
cipierOver 't hof10,050,05
cladtschilderKerkvierendeel10,100,10
cladtschilderZijloord10,050,05
clandermeesterOvermare landzijde10,100,10
cleermaeckerGansoorde10,100,10
cleermaeckerKerkvierendeel10,020,02
cleermaeckerMarendorp Rijnzijde10,100,10
cleermaeckerNicolaasgracht10,020,02
cleermaeckerNieuwmaren40,160,04
cleermaeckerOvermare landzijde10,020,02
cleermaeckerOvermare Rijnzijde10,050,05
cleermaeckerWest-Marendorp landzijde10,050,05
cleermaeckerWest-Nieuwland10,020,02
cleermaeckerZijloord20,100,05
cleermakerGansoorde10,050,05
cleermakerHogemors10,020,02
cleermakerNoord-Rijnevest10,020,02
cleermakerWolhuis10,020,02
cleermakerZijloord20,040,02
cleermakers winckellOvermare Rijnzijde10,020,02
cleervercooperKerkvierendeel10,100,10
cleyn winckeltgeHavenbon10,020,02
cleyn winckeltgeOost-Marendorp landzijde10,050,05
cleyn winckeltgeWaardbon10,020,02
cleyn winckeltgeWest-Marendorp landzijde20,040,02
cleyn winckeltgenWest-Marendorp landzijde10,020,02
cleyn winckeltjeMarendorp Rijnzijde10,020,02
cnaep op de laeckenhallNieuwmaren10,050,05
collecteurOver 't hof10,050,05
collecteurWest-Nieuwland10,020,02
collectriceOver 't hof10,020,02
comenijswinckelOvermare Rijnzijde10,020,02
comenijwinckelNieuwmaren10,050,05
comenijwinckelNoord-Rapenburg10,020,02
comenijwinckellHogemors10,050,05
comenijwinckellNieuwmaren10,050,05
comenijwinckeltgeHavenbon10,050,05
comenijwinckeltgeNieuwmaren20,070,04
commenijOost-Nieuwland20,150,08
commenijOver 't hof10,020,02
commenijZuid-Rapenburg10,020,02
commenij en drapierNoord-Rapenburg10,050,05
commenij winckellNoord-Rapenburg10,050,05
commenij winkelOver 't hof10,050,05
commenijwinckelNoord-Rapenburg30,200,07
commenijwinckelZuid-Rapenburg10,100,10
commenijwinckellNieuwmaren10,100,10
commenijwinkelHogewoerd30,120,04
commenijwinkelOost-Nieuwland10,050,05
commeniwinckellHogemors10,020,02
commerijNoord-Rapenburg10,020,02
commissarisWanthuis10,200,20
commissaris op Dordrecht en GorcumHogewoerd10,020,02
commissaris op HaerlemNieuwmaren10,100,10
commissaris op UtrechtZuid-Rijnevest10,050,05
commissaris op't Haechse en Delffse veerNoord-Rapenburg10,100,10
commissaris van de wagensNoord-Rapenburg10,050,05
commmissaris van 't Rotterdamsche veerWest-Nieuwland10,050,05
conroyerHogemors10,100,10
conroyerNicolaasgracht10,100,10
considerabel commissaalOver 't hof10,100,10
considerabel commissaalZuid-Rijnevest20,600,30
coordewinckeltgeWest-Marendorp landzijde10,020,02
coornmeterWest-Nieuwland10,020,02
corncoperNieuwmaren10,100,10
coster van de Hogelantse KerckKerkvierendeel10,100,10
cousecooperMarendorp Rijnzijde10,100,10
craen kruyerHogemors10,050,05
cruydenierMarendorp Rijnzijde10,100,10
cruydenierNicolaasgracht10,100,10
cruydenierNieuwmaren10,100,10
cruydenierWest-Marendorp landzijde10,100,10
cruydenierWest-Nieuwland10,050,05
cruydenierswinckelGansoorde10,100,10
cruydenierswinckelWest-Marendorp landzijde20,100,05
cruydenierswinckellGansoorde10,100,10
cruydenierswinckeltgenGansoorde10,050,05
cuyperNicolaasgracht10,020,02
cuyperNoord-Rapenburg10,050,05
cuyperOost-Marendorp landzijde10,050,05
cuyperWest-Nieuwland10,050,05
cuyperZuid-Rapenburg10,050,05

D Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
dansmeesterZevenhuizen20,040,02
deeckendrapierOost-Marendorp landzijde40,500,12
deeckendrapiersterNicolaasgracht10,050,05
deeckendrappierHavenbon10,050,05
deeckendrappierNicolaasgracht40,300,08
deeckendrappierNoord-Rijnevest20,100,05
deeckenrederOost-Marendorp landzijde10,050,05
dekenwerkerBurgstreng10,020,02
dekenwerkerHogewoerd20,070,04
deurwaarderHogemors10,050,05
deurwaarderOver 't hof10,100,10
deurwaarderVleeshuis10,020,02
deurwaarder en brandewijnverkoperVleeshuis10,050,05
deurwaarder en winkelBurgstreng10,100,10
deurwaerder ende collecteurWest-Nieuwland10,050,05
distelateurZuid-Rapenburg10,050,05
doctorHogewoerd40,700,18
doctorKerkvierendeel10,100,10
doctorMarendorp Rijnzijde41,000,25
doctorNicolaasgracht10,050,05
doctorNoord-Rapenburg10,150,15
doctorOost-Marendorp landzijde10,150,15
doctorOver 't hof10,050,05
doctorOvermare Rijnzijde20,150,08
doctorVleeshuis10,050,05
doctorWanthuis10,050,05
doctorZevenhuizen10,100,10
doctor geen practijcqGansoorde10,050,05
dokterOost-Nieuwland10,150,15
Dr.Kerkvierendeel20,200,10
draaierBurgstreng10,050,05
draettreckerKerkvierendeel10,050,05
drapierHavenbon10,050,05
drapiersterZijloord10,020,02
drapierster in saeyenNicolaasgracht10,020,02
drapiert boeselsZijloord10,020,02
drappierNoord-Rijnevest10,050,05
drappierZijloord10,050,05
drayerNicolaasgracht10,020,02
drayerNoord-Rijnevest10,020,02
drogetdrapierHavenbon10,020,02
drogetdrapierNoord-Rijnevest10,050,05
drogetdrapierZuid-Rijnevest10,050,05
drogetdrappierNoord-Rijnevest10,020,02
drogetrederNoord-Rijnevest10,050,05
drogetwerckerNoord-Rijnevest10,020,02
droochscheerderNicolaasgracht30,090,03
droochscheerderNoord-Rijnevest10,020,02
droochscheerderOvermare landzijde10,050,05
droochscheerderWaardbon10,020,02
droochscheerderZijloord20,040,02
droogerNoord-Rijnevest10,050,05
droogerijNoord-Rijnevest10,050,05
droogscheerderHogewoerd30,120,04
droogscheerderOost-Nieuwland30,150,05
droogscheerderOver 't hof20,070,04
droogscheerderWest-Nieuwland10,020,02
droogscheerderZevenhuizen10,020,02
drucksterNoord-Rapenburg10,050,05
drukkerZevenhuizen10,050,05
dubbelaersterNieuwmaren10,020,02

E Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
een cleyn winckeltgeNoord-Rijnevest10,020,02
een vaentgeNoord-Rijnevest10,020,02
een vaentjeZijloord10,020,02
een winckeltgeWest-Marendorp landzijde10,020,02
emolumentenBurgstreng20,800,40

F Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
factoorWest-Marendorp landzijde10,150,15
France CramerijMarendorp Rijnzijde10,100,10
Franche kramerMarendorp Rijnzijde10,100,10
franjemakerBurgstreng10,050,05
franjemakerGasthuisvierendeel10,050,05
franjemakerZevenhuizen10,150,15
franse kramerGasthuisvierendeel10,020,02
Franse kramerMarendorp Rijnzijde10,100,10
Franse kramerNoord-Rapenburg10,050,05
franse kramerOver 't hof10,020,02
franse kramerZevenhuizen10,020,02
fruitkoperBurgstreng10,050,05
fruitverkoperGasthuisvierendeel10,050,05
fusteynrederOost-Marendorp landzijde20,150,08

G Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
garentwijnderHogemors10,020,02
garentwijnderHogewoerd10,050,05
garentwijnderNieuwmaren10,050,05
garentwijnderZuid-Rijnevest10,020,02
garentwijnerGasthuisvierendeel10,100,10
garenwasserNoord-Rijnevest10,020,02
garenwinckelGansoorde10,050,05
garenwinckellGansoorde10,020,02
geelgieterOost-Marendorp landzijde10,020,02
geelgieterVleeshuis10,050,05
geen neringhHogemors10,020,02
gemaakte klerenverkoperBurgstreng10,050,05
geneert hem met boeren [agrariŽr]Gansoorde10,050,05
gesworen bidderGansoorde10,050,05
glaesemaeckerOvermare landzijde10,020,02
glaesemakerMarendorp Rijnzijde10,100,10
glaesmaeckerOost-Marendorp landzijde10,050,05
glaesmaeckerOvermare Rijnzijde10,100,10
glaesvercooperKerkvierendeel10,150,15
glasemaeckerKerkvierendeel10,020,02
glasemaeckerMarendorp Rijnzijde10,050,05
glasemaeckerNicolaasgracht10,020,02
glasemaeckerOost-Marendorp landzijde20,070,04
glasemaker ende tolhouderWest-Nieuwland10,150,15
glasvercooperWest-Marendorp landzijde10,000,00
glasverkoperBurgstreng10,150,15
glazemakerNoord-Rapenburg10,020,02
glazenmakerBurgstreng20,070,04
glazenmakerOost-Nieuwland10,020,02
glazenmakerOver 't hof20,070,04
glazenmakerVleeshuis20,040,02
glazenmakerZevenhuizen10,020,02
glazenschrijverZevenhuizen10,150,15
gorterNoord-Rapenburg10,050,05
goudsmidswinkelBurgstreng10,150,15
goutsmithNoord-Rapenburg10,050,05
grafmakerBurgstreng10,100,10
greinwerckerZevenhuizen10,020,02
greinwerckerZuid-Rapenburg10,020,02
greinwerkerOost-Nieuwland70,260,04
greinwerkerOver 't hof20,040,02
greinwerkerZevenhuizen40,110,03
greinwerkerZuid-Rijnevest10,050,05
greynierZuid-Rapenburg10,020,02
greynmaeckster; coopvrouwOvermare landzijde10,020,02
greynrederMarendorp Rijnzijde20,100,05
greynwerckerHogemors60,150,02
greynwerckerMarendorp Rijnzijde10,020,02
greynwerckerNieuwmaren30,150,05
greynwerckerNoord-Rapenburg40,080,02
greynwerckerOvermare landzijde10,050,05
greynwerckerOvermare Rijnzijde20,100,05
greynwerckerWest-Nieuwland10,020,02
greynwerckerZijloord20,040,02
greynwercksterZijloord10,050,05
greynweverNieuwmaren10,070,07
greynweverNoord-Rijnevest10,050,05
greynweverOvermare landzijde10,020,02
greynweverZijloord20,040,02
griffierGasthuisvierendeel10,200,20
groenschipperMarendorp Rijnzijde10,050,05
groenschipperNoord-Rijnevest10,050,05
groenschipper op AmsterdamNoord-Rijnevest10,050,05
groentschipperMarendorp Rijnzijde10,050,05
groentvaerderHavenbon10,050,05
groentvaerderMarendorp Rijnzijde10,050,05
groenvercoopsterNoord-Rijnevest10,020,02
groenwijfVleeshuis10,020,02
grofsmidBurgstreng10,020,02
grutterKerkvierendeel10,100,10
grutterNicolaasgracht20,150,08
grutterNieuwmaren20,150,08
grutterNoord-Rapenburg10,100,10
grutterNoord-Rijnevest20,150,08
grutterOost-Nieuwland20,250,12
grutterOvermare landzijde20,200,10
grutterWest-Marendorp landzijde20,200,10
grutterZuid-Rapenburg10,100,10
grutterZuid-Rijnevest10,150,15

H Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
handschoenmakerZevenhuizen10,020,02
havercooperNoord-Rapenburg10,050,05
heeft een vaentjeHavenbon10,100,10
heemraetsbodeOvermare Rijnzijde10,100,10
heetperserOost-Nieuwland10,050,05
herbergierGasthuisvierendeel60,290,05
herbergierHavenbon20,100,05
herbergierHogemors40,220,06
herbergierHogewoerd10,050,05
herbergierKerkvierendeel10,050,05
herbergierMarendorp Rijnzijde30,150,05
herbergierNoord-Rijnevest10,020,02
herbergierOost-Marendorp landzijde10,100,10
herbergierOver 't hof10,050,05
herbergierWest-Marendorp landzijde20,150,08
herbergierWest-Nieuwland20,100,05
herbergierZuid-Rijnevest20,100,05
herbergier geen neringhHavenbon10,020,02
herbergiersterNieuwmaren30,250,08
herbergiersterZuid-Rijnevest10,020,02
herbergierster geen neringhHogemors10,020,02
hoedecramerijMarendorp Rijnzijde10,050,05
hoedemaeckerMarendorp Rijnzijde10,050,05
hoedemaeckerWest-Marendorp landzijde10,050,05
hoedemakerOvermare Rijnzijde10,050,05
hoedemakerWest-Nieuwland10,100,10
hoedenkramerGasthuisvierendeel10,100,10
hoedenmakerHogewoerd10,150,15
hoedenmakerZevenhuizen10,100,10
hoedenstoffeerderBurgstreng10,150,15
hoedenstoffeerderGasthuisvierendeel10,050,05
hoedenstoffeerderOver 't hof10,020,02
hoedstoffeerderWest-Marendorp landzijde10,050,05
hoeffsmithHogemors10,050,05
hoendermanOver 't hof10,050,05
hoenderverkoperGasthuisvierendeel20,050,02
horlogemakerHogewoerd10,020,02
horlogemakerOver 't hof10,020,02
horologiemaeckerNoord-Rapenburg10,020,02
horologiemaeckerOost-Marendorp landzijde10,050,05
houdt beestenOost-Nieuwland10,100,10
houdt studentenOver 't hof10,050,05
houdt studentenVleeshuis10,020,02
houdt studentenZevenhuizen140,450,03
hout boelhuysKerkvierendeel10,150,15
hout een considerabell commissaelMarendorp Rijnzijde10,300,30
hout een considerabell commissaellGansoorde10,300,30
hout een considerabell commissaellKerkvierendeel20,350,18
hout erffhuysMarendorp Rijnzijde10,050,05
hout lindewinckelMarendorp Rijnzijde10,020,02
hout naeykinderenMarendorp Rijnzijde10,050,05
hout slapersMarendorp Rijnzijde10,020,02
hout studentenNoord-Rapenburg40,200,05
hout studentenWest-Nieuwland30,150,05
hout studentenZuid-Rapenburg10,020,02
hout twee considerable commissalenOost-Marendorp landzijde10,400,40
houtcooperWest-Nieuwland10,100,10
houtcoopsterZijloord10,100,10
houtcramerMarendorp Rijnzijde10,100,10
houtcramerOost-Marendorp landzijde10,020,02
houtkoperZuid-Rijnevest10,100,10
houtkraamsterGasthuisvierendeel10,020,02
houtkramerMarendorp Rijnzijde10,050,05
huidenvetterZevenhuizen10,100,10
huydevetsterWest-Marendorp landzijde10,050,05
huydevetterWest-Marendorp landzijde10,100,10
huydevetterWest-Nieuwland10,100,10

I Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
idem [?]West-Nieuwland20,200,10
ijsercooperMarendorp Rijnzijde10,050,05
ijsercramerOvermare Rijnzijde10,050,05
ijserwinckellWest-Marendorp landzijde10,050,05
ijzerkramerBurgstreng10,150,15
ijzerkramerGasthuisvierendeel10,050,05
ijzerkramerHogewoerd10,050,05
ijzerwinkelGasthuisvierendeel10,020,02
in de kalanderOost-Marendorp landzijde10,150,15
in greinenBurgstreng10,050,05
instrumentmakerNoord-Rapenburg10,050,05
instrumentmakerOver 't hof10,050,05
is zaeydrappierZijloord10,050,05

K Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
kaardenzetterHogewoerd10,020,02
kaarsenmakerBurgstreng10,150,15
kaarsenmakerGasthuisvierendeel10,100,10
kaarsenmaker en onderschoutOver 't hof10,150,15
kaaskoopsterOost-Nieuwland10,100,10
kaaskoperBurgstreng10,050,05
kaaskoperHogewoerd10,050,05
kaaswinkelHogewoerd10,020,02
kaatsmeesterNoord-Rapenburg10,150,15
kaerdemaeckerKerkvierendeel10,020,02
kaerdemaeckerZijloord20,070,04
kaerdemaecker ofte setterOvermare landzijde10,020,02
kaerdesetterWest-Nieuwland10,020,02
kaersemaeckerGansoorde10,100,10
kaersmaeckerWest-Marendorp landzijde10,100,10
kaerssemakerWest-Nieuwland10,150,15
kaes ende botervercooperNicolaasgracht10,050,05
kaescoperZuid-Rapenburg10,020,02
kaesdoeckrederOvermare landzijde10,050,05
kaesmeester [op een kaatsbaan]Noord-Rapenburg20,300,15
kaeswinckellKerkvierendeel10,100,10
kaetsmeesterWest-Nieuwland10,050,05
kalandermeesterNieuwmaren10,100,10
kalandermeesterWolhuis10,100,10
kalandrierBurgstreng10,150,15
kalkdragerBurgstreng10,050,05
kalkhovenMarendorp Rijnzijde10,200,20
kamerbewaarderZevenhuizen10,050,05
kammaecksterKerkvierendeel10,020,02
kammerHogewoerd10,050,05
kammerOost-Nieuwland10,020,02
kammerZuid-Rijnevest10,020,02
kamslagerOost-Marendorp landzijde10,020,02
kannelapperHogewoerd10,050,05
kantverkoperBurgstreng10,050,05
kapitein van de binnenwachtZevenhuizen10,100,10
kassemaeckerMarendorp Rijnzijde10,050,05
kassier in de bank [van lening]Zevenhuizen10,200,20
ketenpapperNieuwmaren20,100,05
ketenpapperNoord-Rijnevest10,050,05
ketenpapperOost-Nieuwland20,100,05
ketenpapperZijloord20,150,08
ketenscheerderOost-Marendorp landzijde10,050,05
ketenscheerderZijloord10,020,02
kettenpapperZijloord10,050,05
kladtschilderKerkvierendeel10,020,02
kladtschilderMarendorp Rijnzijde10,050,05
kladtschilderOvermare landzijde10,020,02
klandelaerGansoorde10,020,02
kleermaeckerGansoorde10,020,02
kleermaeckerKerkvierendeel30,120,04
kleermaeckerMarendorp Rijnzijde10,020,02
KleermaeckerOvermare landzijde10,020,02
kleermaeckerOvermare Rijnzijde10,020,02
kleermakerBurgstreng70,360,05
kleermakerGasthuisvierendeel20,040,02
kleermakerHogewoerd20,070,04
kleermakerNoord-Rapenburg30,120,04
kleermakerOost-Nieuwland20,170,08
kleermakerOver 't hof10,020,02
kleermakerOvermare landzijde10,050,05
kleermakerVleeshuis60,260,04
kleermakerWolhuis20,070,04
kleermakerZevenhuizen80,410,05
kleermakerZuid-Rijnevest10,020,02
kleermaker en winkelBurgstreng10,050,05
kleervercooperKerkvierendeel70,500,07
kleervercoopsterKerkvierendeel10,020,02
kleerverkoperKerkvierendeel10,020,02
kleerverkoperOost-Nieuwland10,100,10
klein winkeltjeBurgstreng20,040,02
klein winkeltjeZuid-Rijnevest10,020,02
klerenverkoperBurgstreng20,150,08
klerenverkoperOost-Nieuwland20,120,06
klerk ter griffieBurgstreng10,050,05
kleyn winckeltgeZijloord10,050,05
klompemaeckerOvermare landzijde10,020,02
klompenmakerBurgstreng10,020,02
knecht op de marktschuitGasthuisvierendeel10,050,05
knecht op de marktschuit van Den HaagGasthuisvierendeel10,020,02
knecht op DelffNoord-Rapenburg10,050,05
knecht op het veerNoord-Rapenburg20,100,05
knecht op stadtstimmerwerffHogemors10,050,05
knecht op stadtswerffHogemors10,100,10
knecht op 't Amsterdamsche veerWaardbon10,050,05
knecht van de AnatomieZevenhuizen10,020,02
knecht van de baeyhallOost-Marendorp landzijde10,050,05
knecht van de greinhalBurgstreng10,050,05
knecht van de runtmolenHogemors10,050,05
knecht van de warphallMarendorp Rijnzijde10,020,02
knecht van Franse collegeNoord-Rapenburg10,020,02
knoopmaeckerZevenhuizen10,020,02
knoopmakerOver 't hof10,020,02
knoopmakerVleeshuis20,100,05
knoopmakerZevenhuizen10,020,02
kockMarendorp Rijnzijde10,050,05
koeckebackerGansoorde10,050,05
koeckebackerMarendorp Rijnzijde10,150,15
koeckebackerWest-Marendorp landzijde10,020,02
koeckenbackerNoord-Rijnevest10,050,05
koekbakkerBurgstreng40,550,14
koekbakkerHogewoerd10,020,02
koekebackerWest-Nieuwland10,100,10
koffiemanOver 't hof10,020,02
koffiemanZevenhuizen10,050,05
kokBurgstreng20,150,08
kokZevenhuizen20,300,15
kolffmaecker geen neringhHogemors10,000,00
komenijwinckelGansoorde10,020,02
komenijwinckellHogemors10,100,10
komenijwinckellNieuwmaren10,050,05
komenijwinckellOost-Marendorp landzijde20,100,05
komenijwinckellOvermare Rijnzijde10,050,05
komenijwinckeltgeHavenbon10,020,02
komeniswinckeltgeOvermare Rijnzijde10,050,05
konroyerOvermare Rijnzijde10,020,02
koordewerkerVleeshuis20,040,02
koordverkoopsterOver 't hof10,020,02
koordwerkerWolhuis10,020,02
koorenvercooperNoord-Rijnevest10,100,10
koorndrager en winckeltgeZijloord10,050,05
koperslagerBurgstreng10,050,05
koperslagerKerkvierendeel10,050,05
koperslagerOvermare landzijde10,100,10
koperslagerWest-Marendorp landzijde10,020,02
korendragerGansoorde10,020,02
korendragerOost-Nieuwland10,020,02
korenkoperBurgstreng20,250,12
korenkoperKerkvierendeel10,100,10
korenverkoperBurgstreng10,300,30
kosterZevenhuizen10,100,10
koster van de fransche kerckOvermare landzijde10,050,05
kouckebackerGansoorde10,050,05
kouse gare reesterOost-Marendorp landzijde10,050,05
kousebreyderOost-Marendorp landzijde10,050,05
kousegaerderederOost-Marendorp landzijde10,020,02
kousemaeckerMarendorp Rijnzijde20,070,04
kousenkoperBurgstreng10,100,10
kousenkoperVleeshuis10,100,10
kousenrederGasthuisvierendeel10,020,02
kousenverkoopsterBurgstreng10,050,05
kousenverkoopsterGasthuisvierendeel10,020,02
kousenverkoperVleeshuis10,050,05
kousenververBurgstreng20,150,08
kousenververHogewoerd20,100,05
kousenwinkelBurgstreng20,100,05
kousenwinkelHogewoerd10,050,05
kousenwinkelZevenhuizen10,020,02
kouserederHogemors10,020,02
kouserederOost-Marendorp landzijde10,020,02
kousevercooperKerkvierendeel10,050,05
kousevercoopsterNicolaasgracht10,020,02
kouseververOvermare Rijnzijde10,100,10
kousewinckellGansoorde10,020,02
kousewinckellWest-Marendorp landzijde10,050,05
koussecooper en drappierZijloord10,100,10
kousvercooperKerkvierendeel10,100,10
kousvercooperWest-Marendorp landzijde10,100,10
kousvercoopsterMarendorp Rijnzijde20,060,03
kouswinckellWest-Marendorp landzijde10,100,10
kouswinckeltgeNoord-Rijnevest10,020,02
kraankruierGasthuisvierendeel40,170,04
kraankruierZevenhuizen10,020,02
kraenknechtWest-Marendorp landzijde10,050,05
kraenkruyerKerkvierendeel10,020,02
kruidenierBurgstreng20,350,18
kruidenierGasthuisvierendeel20,200,10
kruidenierOver 't hof10,050,05
kruideniersterHogewoerd10,050,05
kruideniersterZevenhuizen20,100,05
kruidenierswinkelBurgstreng20,200,10
kruidenierswinkelHogewoerd10,020,02
kruydenierGansoorde10,100,10
kruydenierOost-Marendorp landzijde10,150,15
kruydenierswinckellWest-Marendorp landzijde10,050,05
kuiperHogewoerd10,020,02
kuiperOost-Nieuwland10,050,05
kuiperOver 't hof10,020,02
kuyperGansoorde10,050,05
kuyperKerkvierendeel10,050,05
kuyperNicolaasgracht10,050,05
kuyperNoord-Rijnevest20,100,05
kuyperOost-Marendorp landzijde10,020,02
kuyperOvermare Rijnzijde10,050,05
kuyperWaardbon10,100,10
kuyperWest-Marendorp landzijde20,070,04
kuyperZijloord10,050,05
kuyper, gewesene ruyterOvermare landzijde10,020,02

L Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
lackendrapierZijloord10,100,10
laeckenbereyderKerkvierendeel10,020,02
laeckenbereyderNicolaasgracht20,070,04
laeckenbereyderNieuwmaren20,100,05
laeckenbereyderNoord-Rijnevest20,100,05
laeckenbereyderOost-Marendorp landzijde10,020,02
laeckenbereyderOvermare landzijde30,170,06
laeckenbereyderZijloord40,200,05
laeckenbereysterNieuwmaren10,000,00
laeckendrapierHavenbon40,250,06
laeckendrapierNieuwmaren10,050,05
laeckendrapierNoord-Rijnevest100,470,05
laeckendrapierOost-Marendorp landzijde20,100,05
laeckendrapierWest-Marendorp landzijde30,120,04
laeckendrapierZijloord40,170,04
laeckendrapier voor de coopluydenHavenbon10,100,10
laeckendrapier voor de luydenZijloord10,020,02
laeckendrapier; coopman voor sijn selffsOost-Marendorp landzijde10,050,05
laeckendrapiersNoord-Rijnevest10,100,10
laeckendrapiersterHavenbon10,050,05
laeckendrapiersterNoord-Rijnevest10,050,05
laeckendrappierNoord-Rijnevest50,220,04
laeckendrappierZijloord70,440,06
laeckendrappiersterZijloord10,050,05
laeckenpersserNoord-Rijnevest10,050,05
laeckenpersterKerkvierendeel10,050,05
laeckenspinderHogemors10,020,02
laeckenvercooperKerkvierendeel10,150,15
laeckenwerckerNicolaasgracht10,020,02
laeckenwerckerNieuwmaren30,120,04
laeckenwerckerOost-Marendorp landzijde10,050,05
laeckenwerckerZijloord30,060,02
laeckenwerckersknechtNicolaasgracht10,020,02
laeckenweverNieuwmaren10,020,02
laeckenwinckelMarendorp Rijnzijde10,150,15
laeckenwinckellOost-Marendorp landzijde10,150,15
laeckenwinckellWest-Marendorp landzijde10,050,05
laekendrappierNoord-Rijnevest10,100,10
lakenbereiderZuid-Rijnevest30,120,04
lakenbereyderWest-Nieuwland10,020,02
lakenbereyderZuid-Rapenburg10,100,10
lakendrapierHavenbon20,100,05
lakendrapierNicolaasgracht10,050,05
lakendrapierNoord-Rijnevest20,100,05
lakendrapierOvermare landzijde10,100,10
lakendrapierZuid-Rijnevest60,300,05
lakendrappierHavenbon10,050,05
lakendrappierOvermare landzijde10,050,05
lakendrappierZijloord40,250,06
lakenkoperBurgstreng20,350,18
lakenkoperZuid-Rijnevest10,020,02
lakenperserZevenhuizen10,020,02
lakenverkoperBurgstreng10,150,15
lakenverkoperGasthuisvierendeel10,200,20
lakenververZuid-Rijnevest10,100,10
lakenwerkerBurgstreng10,050,05
lakenwerkerHogewoerd10,050,05
lakenwerkerVleeshuis10,020,02
lakenwinkelBurgstreng30,400,13
lampenmakerOver 't hof10,050,05
lampenmakerZevenhuizen10,050,05
landmeterGasthuisvierendeel10,150,15
landmeter en winkelierBurgstreng10,100,10
lapperNicolaasgracht10,050,05
lector in de filosofieZevenhuizen10,050,05
leerbereiderZevenhuizen10,050,05
leerbereyderNieuwmaren10,050,05
leerbereysterOvermare landzijde10,020,02
leertouwerNoord-Rijnevest10,020,02
leervercooperGansoorde10,000,00
leerverkoperBurgstreng10,050,05
leerverkoperHogewoerd10,100,10
leidekkerZevenhuizen10,050,05
lepelmaeckerHavenbon10,020,02
leydeckerNicolaasgracht10,020,02
lijndrayerNoord-Rapenburg10,050,05
lijndrayerOvermare Rijnzijde20,070,04
lijndrayerZuid-Rapenburg10,020,02
lijnvercooperNoord-Rapenburg10,020,02
lijste ververNoord-Rijnevest10,020,02
lijstenmakerZevenhuizen20,070,04
lindeweverNoord-Rapenburg10,020,02
lindewinckelMarendorp Rijnzijde30,170,06
lindewinckelWest-Marendorp landzijde10,050,05
lindewinckelWest-Nieuwland10,020,02
lindewinckellGansoorde20,070,04
lindewinckellKerkvierendeel20,150,08
lindewinckellOost-Marendorp landzijde20,100,05
lindewinckellOvermare landzijde10,200,20
lindewinckeltgeZijloord10,020,02
lindewinckeltieOvermare landzijde10,050,05
linnennaaisterWolhuis10,020,02
linnenwinkelBurgstreng30,150,05
linnenwinkelOver 't hof10,050,05
linnenwinkelZevenhuizen30,090,03
linneweverZuid-Rapenburg10,050,05
lintrederMarendorp Rijnzijde10,000,00
lintrederOost-Marendorp landzijde10,050,05
logementhouder op de BurchBurgstreng10,150,15
loodgieterBurgstreng10,050,05
loodgieterGasthuisvierendeel10,050,05
loodgieterOost-Nieuwland10,150,15
loodgieterOver 't hof10,100,10
lootgieterKerkvierendeel10,050,05
lootgieterMarendorp Rijnzijde20,120,06
lootgieterZuid-Rapenburg10,050,05
loyerMarendorp Rijnzijde10,050,05
loyer van huydenNicolaasgracht10,150,15

M Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
maeck...Oost-Marendorp landzijde10,020,02
maeckelaerMarendorp Rijnzijde10,050,05
maeckelaerWest-Marendorp landzijde10,020,02
maeckelaerWest-Nieuwland10,050,05
maeckelaer in greynenOvermare Rijnzijde10,150,15
maeckelaer in stoffenKerkvierendeel10,050,05
makelaarGasthuisvierendeel20,200,10
makelaarHogewoerd10,050,05
makelaarWanthuis10,050,05
makelaarZevenhuizen20,200,10
makelaar in greinenBurgstreng10,100,10
makelaar in korenBurgstreng30,400,13
mandemaeckerNicolaasgracht10,020,02
mandemaeckerNoord-Rapenburg10,020,02
mandemaeckerNoord-Rijnevest10,050,05
mandemaeckerOost-Marendorp landzijde10,050,05
mandemaeckerWest-Marendorp landzijde10,020,02
mandemakerZuid-Rapenburg10,020,02
mandenmakerGasthuisvierendeel10,020,02
mandenmakerHogewoerd10,020,02
mede herbergierNieuwmaren10,100,10
mede laeckendrapierHavenbon10,100,10
mede schippersknecht op HaerlemNieuwmaren10,050,05
mede vettewarierswinckelWaardbon10,020,02
medicine doctor doch weynich te doenNieuwmaren10,100,10
meester bakkerOver 't hof10,050,05
meester cammerNicolaasgracht10,020,02
meester cammerZuid-Rapenburg60,370,06
meester cleermaeckerWest-Marendorp landzijde10,020,02
meester cleermakerGansoorde10,020,02
meester droogscheerderOost-Nieuwland10,050,05
meester in de 3e schoolZevenhuizen10,100,10
meester kamerZijloord10,050,05
meester kammerNicolaasgracht10,050,05
meester kammerOost-Nieuwland50,250,05
meester kammerZuid-Rijnevest10,050,05
meester kleermakerBurgstreng20,100,05
meester kuiperHogewoerd10,050,05
meester Latijnse schoolOver 't hof10,050,05
meester mandemaeckerOvermare landzijde10,050,05
meester metselaarBurgstreng20,070,04
meester metselaarOost-Nieuwland20,100,05
meester metselaerMarendorp Rijnzijde10,050,05
meester metselaerNieuwmaren10,100,10
meester metselaerOvermare landzijde10,050,05
meester metselaerOvermare Rijnzijde10,100,10
meester metselaerWest-Marendorp landzijde10,050,05
meester molenaerZijloord20,100,05
meester pletsvolderZijloord10,050,05
meester spinderNicolaasgracht10,050,05
meester steenhouwersknechtBurgstreng10,050,05
meester timmermanBurgstreng20,100,05
meester timmermanGasthuisvierendeel10,100,10
meester timmermanHogemors10,050,05
meester timmermanHogewoerd10,100,10
meester timmermanNicolaasgracht10,100,10
meester timmermanNieuwmaren10,100,10
meester timmermanNoord-Rapenburg10,100,10
meester timmermanNoord-Rijnevest10,050,05
meester timmermanOvermare Rijnzijde10,020,02
meester timmermanZijloord20,100,05
meester vellebloterWest-Nieuwland10,100,10
meester veruwerNieuwmaren10,300,30
meester verwerNieuwmaren10,150,15
meester wolcammerHogemors20,100,05
meesterknecht van de stads smeewinckellHogemors10,050,05
meesterknecht van stadtswinckellHogemors10,050,05
melckboerNicolaasgracht10,020,02
melckboerZuid-Rapenburg10,050,05
messenmakerGasthuisvierendeel10,050,05
messenmakerOver 't hof10,020,02
messenmakerZuid-Rijnevest10,050,05
meter op de greinhallGansoorde10,020,02
meter van de hallNieuwmaren10,050,05
metselaarGasthuisvierendeel10,050,05
metselaarHogewoerd10,100,10
metselaarOost-Nieuwland10,050,05
metselaarZuid-Rijnevest10,100,10
metselaerGansoorde20,100,05
metselaerMarendorp Rijnzijde10,050,05
metselaerNieuwmaren10,100,10
metselaerNoord-Rijnevest20,100,05
metselaerOost-Marendorp landzijde10,020,02
metselaerOvermare Rijnzijde10,100,10
metselaerWest-Marendorp landzijde10,050,05
metselaerWest-Nieuwland20,120,06
metselaerZijloord10,020,02
metselaersknechtNicolaasgracht10,020,02
metselaersknecht aen de stadtOvermare landzijde10,020,02
metsemakerOvermare landzijde10,050,05
molenaarOost-Nieuwland20,200,10
molenaarZuid-Rijnevest30,150,05
molenaerHavenbon10,050,05
molenaerHogemors20,100,05
molenaerNieuwmaren10,100,10
molenaerNoord-Rapenburg40,200,05
molenaerWest-Nieuwland20,100,05
molenaerZijloord20,100,05
molenaerZuid-Rapenburg40,200,05
molenaersterHogemors10,050,05
molenaersterZuid-Rapenburg10,050,05
mr. chirurgijnVleeshuis10,050,05
musikantOost-Marendorp landzijde10,050,05
mutsemaeckerOost-Marendorp landzijde10,050,05
mutsenmaecksterNoord-Rapenburg10,020,02
mutsenmakerOost-Nieuwland10,050,05
mutsenmakerZevenhuizen10,020,02
muziekmeesterGasthuisvierendeel10,020,02

N Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
naaisterOver 't hof20,030,02
naaisterZevenhuizen10,020,02
naeisterKerkvierendeel20,000,00
naeysterKerkvierendeel10,050,05
naeysterOvermare landzijde10,050,05
nastelingmaaksterBurgstreng10,150,15
nastelingmakerBurgstreng20,300,15
nastelmakerGansoorde10,020,02
nastelwinkelBurgstreng10,050,05
noothulp in de waech en winkeltgeWest-Nieuwland10,050,05
notarisBurgstreng10,100,10
notarisGasthuisvierendeel20,150,08
notarisHogewoerd10,250,25
notarisKerkvierendeel10,050,05
notarisMarendorp Rijnzijde10,100,10
notarisOost-Marendorp landzijde10,100,10
notarisOver 't hof10,050,05
notarisWanthuis10,100,10
notarisWest-Marendorp landzijde20,100,05
notarisWolhuis10,100,10
notarisZevenhuizen41,250,31
notaris en knecht thesaurierOver 't hof10,100,10
notaris en procureurWolhuis10,300,30
notaris en wijnkoperVleeshuis10,100,10

O Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
officierWest-Nieuwland10,600,60
onderkassier in de bankZevenhuizen10,050,05
onderschoutOver 't hof10,100,10
ontfanger van het clappergeltMarendorp Rijnzijde10,050,05
op de VismarktGasthuisvierendeel10,050,05
opsiender van de soutketenZijloord10,050,05
opsiender van de turffHogemors10,050,05
opsiender van de turffdragersOvermare landzijde10,050,05
ordinarishouderGasthuisvierendeel10,100,10
overman van de klapperluydenVleeshuis10,000,00

P Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
pachterNoord-Rijnevest10,050,05
pachterOver 't hof10,200,20
pachterWaardbon10,050,05
pachter en vettewaaierGasthuisvierendeel10,100,10
parckementmaecksterOost-Marendorp landzijde10,100,10
parckementmakerOost-Marendorp landzijde10,150,15
passementierVleeshuis10,050,05
passementwerkerBurgstreng10,100,10
pasteibakkerOver 't hof20,070,04
pasteibakkerZevenhuizen20,300,15
pedelZevenhuizen20,200,10
peltierVleeshuis10,150,15
perserHogewoerd10,050,05
perserOost-Nieuwland10,050,05
plaatsnijderOver 't hof10,020,02
plaetdruckerOost-Marendorp landzijde10,050,05
pletsdrogerHogewoerd10,050,05
pletsmolenNieuwmaren10,050,05
ploterZuid-Rijnevest30,120,04
poortierNoord-Rapenburg10,100,10
poortierWest-Nieuwland10,050,05
poortier van de MarepoortNieuwmaren10,050,05
portierZuid-Rijnevest10,050,05
pottebackerNicolaasgracht30,120,04
pottebackerZijloord10,050,05
pottebakkerOost-Nieuwland10,050,05
pottenverkoperBurgstreng20,100,05
pottevercoopsterNoord-Rijnevest10,020,02
pottewinckelOvermare landzijde10,020,02
potvercooperGansoorde10,050,05
prenterNoord-Rapenburg10,020,02
procureurMarendorp Rijnzijde10,100,10
procureurWolhuis10,100,10
procureur en notarisZevenhuizen10,600,60
professorNoord-Rapenburg20,150,08
professorOver 't hof40,500,12
professorWest-Nieuwland10,200,20
professorZevenhuizen20,400,20
professorZuid-Rapenburg10,100,10
professor in medicinaOver 't hof10,600,60
pruikmaaksterOver 't hof20,040,02
pruikmakerVleeshuis20,070,04

R Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
rector Latijnse schoolOver 't hof10,100,10
rector magnificusNoord-Rapenburg10,300,30
reder van voerlakenZijloord10,050,05
rentmeesterZevenhuizen10,150,15
rietmakerOost-Nieuwland10,020,02
rocklijffmaeckerGansoorde10,050,05
rocklijffmaeckerWest-Marendorp landzijde10,050,05
roermakerNoord-Rapenburg10,050,05
roklijfmakerBurgstreng10,050,05
roklijfmakerGasthuisvierendeel10,050,05
roklijfmakerVleeshuis10,050,05
roodververZuid-Rijnevest10,100,10
rootververZijloord10,050,05

S Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
saaidrapierHogewoerd40,200,05
saaidrapierOost-Nieuwland40,140,04
saaidrapierZuid-Rijnevest10,050,05
saaiperserOost-Nieuwland30,120,04
saaiperser en winkelierOost-Nieuwland10,050,05
saairederOost-Nieuwland10,020,02
saaiwerckerWest-Nieuwland10,050,05
saaiwerkerBurgstreng10,050,05
saaiwerkerHogewoerd10,020,02
saaiwerkerOost-Nieuwland30,090,03
saaiwerkerZuid-Rijnevest20,070,04
saaiwerker en slijter van korenOost-Nieuwland10,100,10
saaiweverOost-Nieuwland20,120,06
saalmaeckerNoord-Rapenburg10,050,05
saaywerckerZuid-Rapenburg10,050,05
saedelmaeckerOvermare landzijde10,050,05
saelmakerNoord-Rapenburg10,050,05
saeydrapierNicolaasgracht50,250,05
saeydrapierster Nota: coopvrouwNicolaasgracht10,100,10
saeydrappierNicolaasgracht30,170,06
saeydrappierWaardbon10,020,02
saeyverver geen neringheZijloord10,020,02
saeywerckerGansoorde20,040,02
saeywerckerNicolaasgracht10,020,02
saeywerckerWaardbon10,020,02
saeywerckerWest-Nieuwland10,020,02
saeywerckerZuid-Rapenburg20,070,04
saeywerckersknechtNicolaasgracht10,020,02
saeywercksterZuid-Rapenburg10,020,02
saeyweverWaardbon10,020,02
sajetwinkelHogewoerd10,150,15
santmanZijloord10,020,02
schaermaeckerNoord-Rijnevest10,020,02
schaerslijperHavenbon10,100,10
schaftmeester in de collegieZuid-Rapenburg10,150,15
scheepmaeckerNoord-Rijnevest20,100,05
scheepmaeckersknechtNoord-Rapenburg10,020,02
scheepmaeckersknechtWaardbon20,100,05
scheepmaeckersknecht aen de stadtNoord-Rijnevest10,050,05
scheepmakerHavenbon10,050,05
scheepmakerWaardbon10,020,02
scheepsmakersknechtZuid-Rapenburg10,050,05
schenck brandewijnOvermare landzijde10,020,02
schenckt brandewijnHavenbon10,100,10
schenkt brandewijnHavenbon20,070,04
schermmeesterZuid-Rapenburg10,050,05
schietspoelmaeckerWest-Marendorp landzijde10,020,02
schilderBurgstreng10,100,10
schilderGasthuisvierendeel10,050,05
schilderNoord-Rapenburg20,320,16
schilderOvermare landzijde10,100,10
schilderZijloord10,100,10
schilderZuid-Rijnevest10,050,05
schipperNoord-Rapenburg10,150,15
schipperOost-Marendorp landzijde20,070,04
schipperOvermare landzijde10,050,05
schipper Bergen op ZoomWest-Nieuwland10,100,10
schipper op AmsterdamWest-Marendorp landzijde10,100,10
schipper op AmsterdamMarendorp Rijnzijde50,500,10
schipper op AmsterdamNoord-Rijnevest20,200,10
schipper op AmsterdamOost-Nieuwland10,150,15
schipper op AmsterdamWaardbon10,100,10
schipper op Bergen op ZoomZevenhuizen10,050,05
schipper op de marcktschuyt nae DelffNoord-Rapenburg10,100,10
schipper op de marktschuit van Den HaagOver 't hof10,100,10
schipper op DelffNoord-Rapenburg20,300,15
schipper op DelftGasthuisvierendeel10,150,15
schipper op DelftZuid-Rapenburg10,150,15
schipper op Den BosNieuwmaren10,050,05
schipper op den HaechHogemors10,150,15
schipper op den Haech en winckelierMarendorp Rijnzijde10,200,20
schipper op DortNieuwmaren10,100,10
schipper op GorcumZuid-Rapenburg10,100,10
schipper op GoudaZuid-Rijnevest10,100,10
schipper op HaerlemNieuwmaren91,800,20
schipper op RotterdamNoord-Rapenburg10,200,20
schipper op RotterdamOvermare Rijnzijde20,350,18
schipper op RotterdamZuid-Rapenburg10,150,15
schipper op UtrechtNoord-Rijnevest10,050,05
schipper op UtrechtZuid-Rijnevest40,400,10
schipper op Zeeland en winkelBurgstreng10,050,05
schipper op ZeelantKerkvierendeel10,050,05
schipper op ZeelantMarendorp Rijnzijde10,050,05
schippers knecht op AmsterdamHavenbon10,050,05
schippersknechtNoord-Rapenburg50,250,05
schippersknecht op AmsterdamKerkvierendeel20,100,05
schippersknecht op AmsterdamMarendorp Rijnzijde40,110,03
schippersknecht op AmsterdamOost-Marendorp landzijde10,050,05
schippersknecht op AmsterdamWest-Marendorp landzijde10,050,05
schippersknecht op DelffOvermare Rijnzijde10,050,05
schippersknecht op HaerlemMarendorp Rijnzijde10,050,05
schippersknecht op HaerlemNieuwmaren50,250,05
schippersknecht op HaerlemOvermare landzijde10,050,05
schippersknecht op RotterdamKerkvierendeel10,050,05
schitspoelmaeckerNicolaasgracht10,050,05
schoemaeckerOost-Marendorp landzijde10,020,02
schoemakerNicolaasgracht10,020,02
schoemakerOost-Marendorp landzijde10,050,05
schoemakerOvermare landzijde30,220,07
schoemakerOvermare Rijnzijde20,070,04
schoemakerWest-Marendorp landzijde20,100,05
schoemakerZijloord10,020,02
schoenlapperMarendorp Rijnzijde10,020,02
schoenlapperOost-Nieuwland10,020,02
schoenlapperZevenhuizen10,020,02
schoenmaaksterGasthuisvierendeel10,020,02
schoenmaaksterOver 't hof10,050,05
schoenmaeckerKerkvierendeel20,150,08
schoenmaeckerOost-Marendorp landzijde10,020,02
schoenmaeckerWest-Marendorp landzijde10,050,05
schoenmaecker, vettewarierMarendorp Rijnzijde10,100,10
schoenmakerBurgstreng60,400,07
schoenmakerGasthuisvierendeel20,100,05
schoenmakerHogemors10,050,05
schoenmakerHogewoerd60,210,04
schoenmakerKerkvierendeel40,190,05
schoenmakerNoord-Rapenburg10,050,05
schoenmakerNoord-Rijnevest10,100,10
schoenmakerOost-Marendorp landzijde40,140,04
schoenmakerOost-Nieuwland10,020,02
schoenmakerOver 't hof120,450,04
schoenmakerOvermare landzijde10,020,02
schoenmakerVleeshuis20,040,02
schoenmakerWest-Marendorp landzijde10,050,05
schoenmakerWest-Nieuwland10,020,02
schoenmakerZevenhuizen60,390,06
schoenmakerZuid-Rapenburg10,020,02
schoenmakerZuid-Rijnevest10,050,05
schoenmaker en winkeltjeHogewoerd10,050,05
schoenmaker ende kousvercooperNicolaasgracht10,050,05
schoolmakerOvermare landzijde10,050,05
schoolmeesterBurgstreng30,120,04
schoolmeesterGansoorde10,020,02
schoolmeesterGasthuisvierendeel40,220,06
schoolmeesterHogewoerd20,150,08
schoolmeesterMarendorp Rijnzijde20,100,05
schoolmeesterNieuwmaren10,050,05
schoolmeesterNoord-Rijnevest10,020,02
schoolmeesterOost-Marendorp landzijde10,050,05
schoolmeesterOver 't hof10,020,02
schoolmeesterOvermare landzijde10,020,02
schoolmeesterOvermare Rijnzijde10,050,05
schoolmeesterWest-Marendorp landzijde10,050,05
schoolmeesterZevenhuizen20,200,10
schoolmeesterZijloord10,020,02
schoolmeestertjeHavenbon10,020,02
schrijft in den excijsZevenhuizen10,020,02
schrijnwerkerBurgstreng10,020,02
schrijnwerkerGasthuisvierendeel10,020,02
schrijnwerkerHogewoerd10,020,02
schrijnwerkerVleeshuis10,020,02
schrijver aan de KoepoortNoord-Rapenburg10,050,05
schrijver aen de WittepoortNoord-Rapenburg10,020,02
schrijver op een pachters comptoirZevenhuizen10,020,02
schrobbelaerOost-Marendorp landzijde10,020,02
schuitenroeierZevenhuizen10,020,02
secretarisNoord-Rapenburg10,050,05
secretarisOver 't hof10,400,40
secretarisZevenhuizen10,400,40
secretaris van RijnlantVleeshuis10,000,00
secretaris van Rijnlants BaljuwschapOvermare Rijnzijde10,200,20
seemtouwerOost-Marendorp landzijde40,350,09
seylmaeckerWaardbon10,100,10
sijdelaeckenwinckelMarendorp Rijnzijde10,150,15
silvercoopsterKerkvierendeel10,050,05
silversmithKerkvierendeel10,050,05
silversmithMarendorp Rijnzijde10,100,10
silversmithWest-Marendorp landzijde10,050,05
slagerOost-Nieuwland10,020,02
slotenmakerGasthuisvierendeel10,100,10
slotenmakerHogewoerd20,100,05
smidHogewoerd10,050,05
smidOost-Nieuwland10,050,05
smidOver 't hof10,020,02
smidVleeshuis10,020,02
smidZevenhuizen10,050,05
smitMarendorp Rijnzijde10,050,05
smitNicolaasgracht10,020,02
smitNoord-Rapenburg20,120,06
smitZuid-Rapenburg10,020,02
smithMarendorp Rijnzijde20,070,04
smithNoord-Rijnevest10,020,02
smithOost-Marendorp landzijde10,050,05
smithOvermare landzijde10,020,02
smithWaardbon10,020,02
smithWest-Marendorp landzijde10,050,05
smithZuid-Rapenburg10,050,05
snijderGasthuisvierendeel40,160,04
snijderHogewoerd40,190,05
snijderMarendorp Rijnzijde10,050,05
snijderOost-Nieuwland20,040,02
snijderOver 't hof70,230,03
snijderZevenhuizen60,120,02
snijdersknechtOver 't hof10,020,02
snijerMarendorp Rijnzijde10,020,02
speckvercooperGansoorde10,050,05
speckvercooperMarendorp Rijnzijde10,100,10
speckvercooperNicolaasgracht20,070,04
speckvercooperNoord-Rapenburg10,100,10
speckvercooperOost-Marendorp landzijde10,050,05
speckvercooperWest-Nieuwland10,100,10
speckvercooperZuid-Rapenburg10,070,07
speckvercooper vluchtelingh geen neringhHavenbon10,020,02
speckvercoopsterMarendorp Rijnzijde10,100,10
speckvercoopsterNoord-Rijnevest10,050,05
speckvercoopsterOvermare landzijde10,150,15
speckvercoperNoord-Rapenburg10,020,02
spekverkoperHogewoerd20,150,08
spekverkoperOost-Nieuwland20,200,10
spekverkoperOver 't hof10,050,05
spekverkoperZevenhuizen10,050,05
spiessemaeckerNoord-Rapenburg10,050,05
spijkermakerHogewoerd10,050,05
spijkerverkoopsterVleeshuis10,020,02
spijswijffOvermare landzijde10,050,05
spinderNicolaasgracht40,080,02
spoelmakerGasthuisvierendeel10,050,05
spraakmeesterZevenhuizen30,060,02
stadsbodeOver 't hof10,050,05
stadsbodeVleeshuis10,100,10
stadsbodeWest-Marendorp landzijde10,100,10
stadsbodeZevenhuizen10,100,10
stadswagenmaker en saaiwerkerOost-Nieuwland10,050,05
stadts glasemakerOvermare Rijnzijde10,050,05
stadts scheepmaeckerOvermare Rijnzijde10,050,05
stadts straetmakerNoord-Rapenburg10,100,10
stadtsbode met een winckeltjeNoord-Rijnevest10,150,15
stadtsmetselaerHogemors10,150,15
stadtstimmermanHogemors10,200,20
stadtswerckerNicolaasgracht10,020,02
stalderZuid-Rijnevest10,050,05
stalmeesterNoord-Rapenburg30,150,05
statsroeperNicolaasgracht10,050,05
steen en kalckbackerOvermare Rijnzijde10,200,20
steenhousterNoord-Rijnevest10,100,10
steenhouwerGasthuisvierendeel10,020,02
steentiensbackerGansoorde10,050,05
steenvercoperWest-Nieuwland10,050,05
stoeldraaierOost-Nieuwland10,050,05
stoeldraaierOver 't hof10,050,05
stoeldraaierZevenhuizen10,050,05
stoeldrayerHogemors20,070,04
stoeldrayerKerkvierendeel10,020,02
stoeldrayerOost-Marendorp landzijde10,020,02
stoeldrayerOvermare landzijde10,020,02
stoeldrayerOvermare Rijnzijde10,020,02
stoeldrayerWest-Nieuwland20,070,04
stoffenwinkelBurgstreng10,050,05
stoffewinckellWest-Marendorp landzijde30,300,10
stoffwinckeltgeNoord-Rijnevest10,050,05
stooffmaeckerNoord-Rijnevest10,100,10
sub regent [van het Staten-College]Zuid-Rapenburg10,100,10
substituyt balju van de baeyhallOost-Marendorp landzijde10,050,05
suikerbakkerHogewoerd10,050,05
suikerbakkerOver 't hof10,020,02
suikerbakkerZevenhuizen10,100,10
swaertvegerZuid-Rapenburg10,050,05

T Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
taalmeesterOver 't hof10,020,02
taback en brandewijnvercooperWest-Nieuwland20,070,04
taback ende brandewijnschenckerZijloord10,020,02
taback ende brandewijnvercooperZijloord30,170,06
tabackvercooperKerkvierendeel10,150,15
tabackvercooperWest-Nieuwland10,150,15
tabackwinckeltgeOvermare landzijde10,050,05
tabaksverkoperBurgstreng10,050,05
tabaksverkoperHogewoerd10,100,10
tabaksverkoperZevenhuizen20,100,05
tabakswinkelHogewoerd10,050,05
tabakverkoperOver 't hof20,070,04
tabakverkoperVleeshuis10,020,02
teercooperMarendorp Rijnzijde10,050,05
telderZuid-Rapenburg10,020,02
tellerZuid-Rapenburg10,020,02
timmermanGansoorde30,090,03
timmermanGasthuisvierendeel10,100,10
timmermanHogewoerd40,140,04
timmermanKerkvierendeel10,050,05
timmermanMarendorp Rijnzijde30,090,03
timmermanNicolaasgracht10,020,02
timmermanNieuwmaren10,050,05
timmermanNoord-Rapenburg20,070,04
timmermanNoord-Rijnevest10,050,05
timmermanOost-Marendorp landzijde20,070,04
timmermanOost-Nieuwland30,120,04
timmermanOver 't hof30,150,05
timmermanOvermare landzijde50,250,05
timmermanOvermare Rijnzijde10,100,10
timmermanVleeshuis10,020,02
timmermanWest-Marendorp landzijde20,100,05
timmermanWest-Nieuwland20,200,10
timmermanWolhuis10,020,02
timmermanZevenhuizen20,200,10
timmermanZijloord10,050,05
timmermanZuid-Rapenburg20,150,08
timmermanZuid-Rijnevest10,050,05
timmerman en appelvercooperMarendorp Rijnzijde10,050,05
timmerman geen werckNieuwmaren10,020,02
timmermansknechtGasthuisvierendeel10,020,02
timmermansknechtOvermare landzijde10,050,05
timmermansknechtVleeshuis10,020,02
timmermansknechtWest-Nieuwland20,070,04
timmermansknecht aen de stadtNoord-Rapenburg10,050,05
timmersmansknecht aen de stadtOvermare landzijde10,020,02
tingieterGasthuisvierendeel10,100,10
tinnegieterOost-Marendorp landzijde10,020,02
tinnegieterWest-Marendorp landzijde10,050,05
toback ende brandewijnvercooperZijloord10,050,05
tobackvercooperNoord-Rijnevest20,320,16
tobackvercooperWest-Marendorp landzijde10,050,05
tobackvercooperZijloord10,050,05
tobackwinckeltgeZijloord10,020,02
tobback ende brandewijnvercooperNicolaasgracht10,050,05
tobberder ofte basaeymaeckerOost-Marendorp landzijde10,050,05
toeback ende brandewijnschenckerZijloord10,050,05
toeback ende brandewijnvercooperNicolaasgracht10,150,15
toeback ende brandewijnvercooperZijloord30,300,10
toebackvercooperWest-Marendorp landzijde10,020,02
touwerOvermare landzijde10,020,02
trappiersterZijloord10,050,05
treckwerckerMarendorp Rijnzijde10,020,02
treckwerckerNoord-Rijnevest10,050,05
turffdragerZuid-Rapenburg10,020,02
tuynmanWest-Nieuwland10,050,05
tweede meester in de Latijnse schoolZevenhuizen10,050,05
twijnderGansoorde10,020,02
twijnderHogewoerd10,050,05
twijnderOost-Nieuwland10,020,02
twijnderZuid-Rijnevest20,100,05
twinderNicolaasgracht20,070,04
twinsterNicolaasgracht10,020,02
twinsterZijloord10,020,02

U Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
uitdragerBurgstreng10,050,05
uitdragerOost-Nieuwland10,020,02
uitdragerOver 't hof10,020,02
uytdraechsterswinckellGansoorde10,050,05
uytdragerOost-Marendorp landzijde10,020,02
uytdragerOvermare landzijde10,020,02
uytroeperMarendorp Rijnzijde10,050,05

V Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
vaantjeOost-Nieuwland10,020,02
vaart met de Mossel kaagHogewoerd10,100,10
vachtebloterNoord-Rijnevest10,050,05
vachtenbloterOost-Nieuwland30,200,07
vaentjeWaardbon10,050,05
velleblooterNicolaasgracht10,020,02
velleblooterNoord-Rijnevest10,050,05
vellebloterHavenbon30,200,07
vellebloterNicolaasgracht10,050,05
vellebloterNoord-Rijnevest50,350,07
vellebloterOost-Marendorp landzijde10,100,10
vellebloterWest-Nieuwland10,150,15
vellebloter coopmanGansoorde10,050,05
vellenbloterOost-Nieuwland60,320,05
vellenbloterZuid-Rijnevest40,250,06
velleplooterKerkvierendeel10,050,05
velleplootsterNicolaasgracht10,050,05
velleplootterNicolaasgracht10,100,10
ventmeester van de laeckenhallNieuwmaren10,050,05
verckewinckellWest-Marendorp landzijde10,050,05
vercoopt aerdewerckZijloord10,050,05
vercoopt boterOost-Marendorp landzijde10,150,15
vercoopt brandewijnGansoorde10,050,05
vercoopt brandewijnMarendorp Rijnzijde10,100,10
vercoopt brandewijnNieuwmaren10,100,10
vercoopt brandewijnOost-Marendorp landzijde20,070,04
vercoopt brandewijnOvermare landzijde10,050,05
vercoopt garenNicolaasgracht10,020,02
vercoopt koecken; bierdraegerMarendorp Rijnzijde10,020,02
vercoopt papierWest-Marendorp landzijde10,100,10
vercoopt poortaerdeWaardbon10,050,05
vercoopt steenOvermare Rijnzijde10,050,05
verfsterBurgstreng10,100,10
verhuurt doodskledenHogewoerd10,020,02
verhuyrt mantelsWest-Marendorp landzijde10,020,02
verkoopt hare wrongen [haar]Burgstreng10,020,02
verkopen bonenMarendorp Rijnzijde10,050,05
verrusterNieuwmaren10,100,10
verruwsterOver 't hof10,020,02
veruwsterNoord-Rijnevest10,100,10
veruwsterOvermare landzijde10,100,10
ververHavenbon20,200,10
ververHogewoerd70,670,10
ververMarendorp Rijnzijde10,100,10
ververNicolaasgracht10,050,05
ververNoord-Rijnevest20,200,10
ververOost-Nieuwland20,200,10
ververZuid-Rijnevest40,350,09
verver meesterknechtNieuwmaren20,100,05
verversZijloord10,100,10
verwerGansoorde10,100,10
verwerKerkvierendeel30,370,12
verwerMarendorp Rijnzijde20,320,16
verwerNicolaasgracht10,020,02
verwerNieuwmaren30,300,10
verwerNoord-Rijnevest10,100,10
verwerOvermare landzijde10,100,10
verwerWest-Nieuwland30,200,07
verwerZijloord10,150,15
verwer en costerWest-Marendorp landzijde10,050,05
verwer geen neringhNieuwmaren10,020,02
verwsterGansoorde10,050,05
verwsterOost-Marendorp landzijde10,020,02
verwsterWest-Nieuwland10,050,05
vettewaaierHogewoerd10,050,05
vettewaaierVleeshuis10,050,05
vettewaaierZevenhuizen30,220,07
vettewaaierZuid-Rijnevest30,200,07
vettewaeriersterKerkvierendeel10,050,05
vettewarierGansoorde10,150,15
vettewarierHogemors20,120,06
vettewarierKerkvierendeel20,150,08
vettewarierMarendorp Rijnzijde30,250,08
vettewarierNieuwmaren10,100,10
vettewarierNoord-Rijnevest60,370,06
vettewarierOost-Marendorp landzijde10,100,10
vettewarierOvermare landzijde20,150,08
vettewarierOvermare Rijnzijde10,100,10
vettewarierWest-Nieuwland10,100,10
vettewarierZijloord10,050,05
vettewarier winckelWest-Marendorp landzijde10,020,02
vettewarier winckeltgeOvermare landzijde10,050,05
vettewariers winckelWest-Marendorp landzijde10,020,02
vettewariersterHogemors10,100,10
vettewariersterKerkvierendeel10,020,02
vettewarierswinckelWest-Marendorp landzijde10,050,05
vettewarierswinckellNicolaasgracht10,050,05
vettewarierswinckeltgeNoord-Rijnevest10,020,02
vettewarierswinckeltgeOvermare landzijde10,100,10
vettewarierswinckeltgeZijloord20,070,04
vettewarierwinckeltgeNoord-Rijnevest10,020,02
vettewarierwinckeltgeZijloord10,020,02
vettewariesterZijloord10,050,05
vettewarij winckeltgeZijloord10,050,05
vettewarijwinckelNoord-Rijnevest10,050,05
visafslagerOver 't hof10,050,05
vischcooperOvermare Rijnzijde10,050,05
viscooperNieuwmaren10,050,05
viscooperOvermare landzijde10,020,02
viscooperOvermare Rijnzijde10,050,05
viscoperOvermare Rijnzijde10,050,05
viskoperGasthuisvierendeel50,160,03
viskruyerKerkvierendeel10,020,02
visverkoopsterBurgstreng10,050,05
vlasvercooperMarendorp Rijnzijde10,050,05
vlasvercooperZuid-Rapenburg10,050,05
vlaswinckelWest-Marendorp landzijde10,020,02
vlaswinckeltgeWest-Marendorp landzijde20,070,04
vlaswinckeltgeZijloord10,050,05
vlaswinkelHogewoerd10,020,02
vleeshouderHogemors10,050,05
vleeshouderNicolaasgracht10,050,05
vleeshouderOvermare landzijde10,100,10
vleeshouwerHogewoerd50,350,07
vleeshouwerOver 't hof10,100,10
vleeshouwerVleeshuis10,050,05
vleyshouderHogemors10,050,05
vleyshouderKerkvierendeel10,050,05
vleyshouderMarendorp Rijnzijde10,100,10
vleyshouderNicolaasgracht10,020,02
vleyshouderNieuwmaren10,100,10
vleyshouderNoord-Rapenburg10,050,05
vleyshouderNoord-Rijnevest20,150,08
vleyshouderOost-Marendorp landzijde10,100,10
vleyshouderOvermare landzijde10,100,10
vleyshouderWest-Marendorp landzijde20,150,08
vleyshouderZijloord10,050,05
vleyshouwerNoord-Rapenburg10,050,05
vleyshouwerOost-Marendorp landzijde10,050,05
vleyshouwerOvermare landzijde30,200,07
vleyshouwerWest-Nieuwland50,370,07
vleyshouwerZuid-Rapenburg10,100,10
vleyshouwer ende vettewarierWest-Nieuwland10,100,10
voermanNoord-Rapenburg60,450,08
voorleser een cleyn winckeltgeOvermare Rijnzijde10,050,05
vroedvrouwZevenhuizen10,100,10
vroetvrouwOvermare landzijde10,050,05
vrouwe winckeltjeZevenhuizen10,050,05

W Klein Familiegeld

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
waagmeesterGasthuisvierendeel10,100,10
waertNoord-Rapenburg50,370,07
waert in "'t schilt van Vranckrijck"Noord-Rapenburg10,200,20
wagemaeckerHogemors10,050,05
wagemaeckerZijloord10,050,05
wagenmakerNoord-Rapenburg10,020,02
warmesierNicolaasgracht10,020,02
warmoesierHavenbon40,140,04
warmoesierHogemors20,100,05
warmoesierMarendorp Rijnzijde10,050,05
warmoesierNicolaasgracht40,110,03
warmoesierNieuwmaren20,070,04
warmoesierNoord-Rijnevest20,100,05
warmoesierOvermare landzijde10,100,10
warmoesierOvermare Rijnzijde10,050,05
warmoesierWaardbon30,120,04
warmoesierWest-Marendorp landzijde40,140,04
warmoesierWest-Nieuwland10,020,02
warmoesierZijloord20,070,04
warmoesierZuid-Rapenburg40,250,06
warmoesier ende poortierHogemors10,020,02
warmoesier winckeltgeZijloord10,020,02
warmoesiersterZijloord10,050,05
warmoesiezerWest-Nieuwland10,050,05
warmoezierHogewoerd30,150,05
warmoezierNicolaasgracht10,050,05
warmoezierOost-Nieuwland10,020,02
warmoezierZuid-Rijnevest20,070,04
warp weverZijloord10,020,02
warpdrapierNicolaasgracht10,050,05
warpendrapierNoord-Rapenburg10,020,02
warprederOost-Marendorp landzijde10,100,10
warprederOvermare Rijnzijde10,020,02
warpwerckerNieuwmaren10,050,05
werckdrapierNicolaasgracht10,020,02
werprederHogemors20,040,02
weverOost-Nieuwland20,040,02
wieldraaierWanthuis10,020,02
wieldrayerGansoorde10,020,02
wieldrayerNicolaasgracht10,020,02
wieldrayerNieuwmaren10,050,05
wieldrayerNoord-Rijnevest20,070,04
wieldrayerZijloord30,200,07
wieldrayerZuid-Rapenburg10,020,02
wielmakerNoord-Rapenburg10,050,05
wijncooperHavenbon10,100,10
wijncooperNicolaasgracht10,050,05
wijncooperNoord-Rapenburg10,050,05
wijncooperNoord-Rijnevest10,050,05
wijncooperOvermare Rijnzijde10,100,10
wijncooperZijloord10,050,05
wijncooper geen neringhNieuwmaren10,050,05
wijncoperKerkvierendeel10,100,10
wijncoperNieuwmaren10,150,15
wijncoperWest-Nieuwland10,050,05
wijncoperZuid-Rapenburg10,050,05
wijnkoopsterOver 't hof10,150,15
wijnkoperBurgstreng20,300,15
wijnkoperOver 't hof20,250,12
wijnkoperVleeshuis10,050,05
wijnkoperWolhuis10,150,15
wijnkoperZuid-Rijnevest20,150,08
wijnroeyerMarendorp Rijnzijde10,020,02
wijnvercooperOvermare landzijde10,050,05
wijnverkoopsterOost-Nieuwland10,050,05
wijnverkoperBurgstreng10,050,05
wijnverkoperHogewoerd10,050,05
wijnverlaterNieuwmaren10,050,05
wijnverlatersknechtZevenhuizen10,020,02
wijnwerckerKerkvierendeel10,050,05
wijnwerckerOvermare landzijde10,020,02
wijnwerkerGasthuisvierendeel10,020,02
wijnwerkerZevenhuizen10,020,02
wijnwerker en linnenwinkelHogewoerd10,020,02
winckelNoord-Rapenburg10,050,05
winckelWest-Nieuwland10,050,05
winckelZevenhuizen10,020,02
winckelhouderMarendorp Rijnzijde10,400,40
winckelierKerkvierendeel30,120,04
winckelierNicolaasgracht20,070,04
winckelierNoord-Rapenburg10,050,05
winckelierOost-Marendorp landzijde40,200,05
winckelierWest-Nieuwland10,050,05
winckelierZuid-Rapenburg10,100,10
winckelier van appelenOost-Marendorp landzijde10,050,05
winckelier van commenijWaardbon10,050,05
winckelier winckeltge van boter etcWaardbon10,050,05
winckeliersterZuid-Rapenburg10,050,05
winckellKerkvierendeel10,050,05
winckellZuid-Rapenburg10,020,02
winckeltgeMarendorp Rijnzijde20,070,04
winckeltgeNicolaasgracht10,000,00
winckeltgeNoord-Rapenburg10,050,05
winckeltgeOost-Marendorp landzijde10,100,10
winckeltgeWest-Marendorp landzijde10,020,02
winckeltge ende nastelingenOvermare Rijnzijde10,020,02
winckeltge van boonenZijloord10,020,02
winckeltge van boterWaardbon10,050,05
winckeltjeNoord-Rapenburg10,020,02
winckeltjeOost-Marendorp landzijde10,020,02
winckeltjeZijloord10,020,02
winckeltjenKerkvierendeel10,020,02
winkelBurgstreng10,050,05
winkelOver 't hof10,100,10
winkelZevenhuizen10,020,02
winkelierGasthuisvierendeel20,040,02
winkelierHogewoerd20,070,04
winkelierOost-Nieuwland30,150,05
winkelierVleeshuis20,100,05
winkelierZevenhuizen20,150,08
winkelierZuid-Rijnevest10,100,10
winkelier in bonenBurgstreng10,050,05
winkelier in garenBurgstreng10,050,05
winkelier in vlasBurgstreng10,050,05
winkeliersterBurgstreng10,050,05
winkeliersterOost-Nieuwland10,100,10
winkeltjeBurgstreng20,100,05
winkeltjeHogewoerd30,150,05
winkeltjeOver 't hof60,200,03
winkeltjeZevenhuizen10,020,02
winkeltjeZuid-Rijnevest10,020,02
witwercksterMarendorp Rijnzijde10,050,05
witwerkerBurgstreng10,050,05
witwerkerHogewoerd10,020,02
wolcamerNieuwmaren10,050,05
wolcammerNieuwmaren10,050,05
wolcammerNoord-Rapenburg40,170,04
wolcamsterNieuwmaren10,050,05
wolcooperWest-Marendorp landzijde20,350,18
wolcooperWest-Nieuwland10,150,15
wolcoperWest-Nieuwland10,100,10
wolkammersHavenbon10,050,05
woll ende greynwerckerNoord-Rapenburg10,050,05
wolscheiderOost-Nieuwland10,020,02
wolscheyerMarendorp Rijnzijde10,100,10
wolscheyerNoord-Rijnevest10,050,05
wolscheyerOost-Marendorp landzijde10,100,10
wolscheyerOvermare Rijnzijde10,050,05
wolverwerZijloord20,200,10
wolwasserZijloord10,050,05
wulcammerHogemors10,100,10

Z Klein Familiegeld  

Beroep Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
zaetvercooperNicolaasgracht10,100,10
ZaeydrapierNicolaasgracht10,050,05
zaeydrapiersterZijloord10,020,02
zaeywerckerNicolaasgracht10,020,02
zaeywerckersknechtNicolaasgracht10,020,02
zaeyweverZijloord10,020,02
zeemtouwerMarendorp Rijnzijde10,050,05
zeepsiederOvermare Rijnzijde10,050,05
zeepziederBurgstreng10,150,15
zeepziedersknechtHogewoerd10,050,05
zeylmaeckerMarendorp Rijnzijde10,050,05
zijdelakenkoperBurgstreng10,100,10
zijdelakenwinkelBurgstreng50,400,08
zijdelakenwinkelZevenhuizen10,200,20
zilversmidBurgstreng10,100,10
zilversmidGasthuisvierendeel20,200,10
zoutvercooperMarendorp Rijnzijde10,020,02
zwaardvegerOver 't hof10,050,05
zwartververOost-Nieuwland10,100,10

 

Auteur Publicatie Home
Gerrit Jan Peltjes Leidse Lasten 1674
Klein Familiegeld
www.janvanhout.nl