Home <— Leidse Lasten <—

 

Reg. Archief Leiden, SA II, 4028 
Leidse Lasten 1674 
Auteur: Gerrit Jan Peltjes 
Klein Familiegeld 
Totalen per Beroep 

A Klein Familiegeld  

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
aardewerkverkoopster10,050,05
aardewerkwinkel10,100,10
ad idem (laeckendrapier)60,240,04
ad idem (laeckendrapier) geen werck10,020,02
advocaat40,550,14
advocaat en notaris10,050,05
advocaet10,300,30
aerdewinckell10,020,02
aerdewinckeltge10,020,02
akermaakster10,020,02
apotheker50,650,13
apothekerswinkel10,200,20
appelcooper10,020,02
appelkoper10,020,02
appelschipper10,100,10
appelvercooper10,050,05
appoteecquer20,150,08

B Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
baaidrapier20,100,05
backer735,230,07
backer en caescoper10,100,10
backer ende vercoopt kaes10,100,10
backer geen neringh20,070,04
backer op 't armenhuys10,020,02
backster130,660,05
backster geen neringh10,020,02
baeystrijcker10,020,02
baeystrycker10,050,05
baggerman30,120,04
bakker302,300,08
bakker en kruidenier10,100,10
bakster50,300,06
balju van de greyneringh10,050,05
baljuw van de saaihal10,050,05
baljuw van Rijnland10,400,40
baracandrapier10,020,02
barbier50,240,05
barcanwerker10,050,05
baydrappierster10,020,02
beddemaakster10,150,15
beddemaker20,200,10
beddevercoopster10,050,05
bedwinkel10,050,05
beesemaecker10,050,05
berbier10,050,05
besemaecker10,020,02
besenmaecker10,050,05
bezemmacker10,050,05
bezemmaker10,020,02
bidder60,240,04
bidder en linnenwever10,020,02
bidder en winkelier10,050,05
bierdrager40,140,04
biersteecker20,700,35
biersteeckster10,100,10
binnenvader van het weeshuis10,100,10
binnevader in 't Aelmoesseniershuys10,050,05
binnevader van 't Dolhuys10,050,05
binnevader van 't gasthuys10,050,05
blaeuwverwer10,050,05
blickslager10,050,05
blikslager20,100,05
blockmaker10,100,10
bloemist10,100,10
bode40,400,10
bode met de roede10,050,05
bode Rijnland10,100,10
bode van Rijnlant10,150,15
bode van 't bailluwschap van Rijnlant10,050,05
boeckbinder10,100,10
boeckebinder10,050,05
boeckhouder10,050,05
boeckvercooper20,100,05
boekbinder30,090,03
boekdrukker10,050,05
boekenwinkel10,050,05
boekhouder10,050,05
boekvercooper20,200,10
boekverkoopster10,150,15
boekverkoper161,120,07
boekverkoper en knecht v.d. bibliotheek10,050,05
boelhuismeester10,300,30
boelhuys10,050,05
bontverkoper10,050,05
bontwerker20,100,05
boommaecker10,050,05
boonverkoopster10,100,10
border10,020,02
border op Amsterdam10,020,02
borstelman10,020,02
bostelmaecker10,020,02
bouman30,270,09
bouwerij van beesten10,100,10
brandewijn ende tabackvercooper10,050,05
brandewijnbrander60,520,09
brandewijnman50,240,05
brandewijns winckel10,000,00
brandewijnschencker221,130,05
brandewijnschencker slecht10,020,02
brandewijnschenker10,020,02
brandewijnstoker10,020,02
brandewijnswinckell10,020,02
brandewijnvercooper573,830,07
brandewijnvercoopster10,020,02
brandewijnvercoper90,490,05
brandewijnverkooper10,020,02
brandewijnverkoopster90,510,06
brandewijnverkoper201,330,07
brandewijnwinckeltge10,020,02
breister10,020,02
breyster10,020,02
brouster10,400,40
brouwer135,850,45
brouwer geen neringh30,600,20
brouwer in "De Arent"10,400,40
brouwersgast en vaentge10,050,05
brouwster10,400,40

C Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
caerdemaecker30,060,02
calander20,120,06
calandermeester20,200,10
cammaker20,070,04
camman10,020,02
cammer40,160,04
capiteyn van de waertgelders10,050,05
cardemaecker10,050,05
casteleyn in den Doelen10,100,10
cathechiseermeester10,050,05
chirurgijn251,740,07
cipier10,050,05
cladtschilder20,150,08
clandermeester10,100,10
cleermaecker140,640,05
cleermaker60,150,02
cleermakers winckell10,020,02
cleervercooper10,100,10
cleyn winckeltge50,130,03
cleyn winckeltgen10,020,02
cleyn winckeltje10,020,02
cnaep op de laeckenhall10,050,05
collecteur20,070,04
collectrice10,020,02
comenijswinckel10,020,02
comenijwinckel20,070,04
comenijwinckell20,100,05
comenijwinckeltge30,120,04
commenij40,190,05
commenij en drapier10,050,05
commenij winckell10,050,05
commenij winkel10,050,05
commenijwinckel40,300,08
commenijwinckell10,100,10
commenijwinkel40,170,04
commeniwinckell10,020,02
commerij10,020,02
commissaris10,200,20
commissaris op Dordrecht en Gorcum10,020,02
commissaris op Haerlem10,100,10
commissaris op Utrecht10,050,05
commissaris op't Haechse en Delffse veer10,100,10
commissaris van de wagens10,050,05
commmissaris van 't Rotterdamsche veer10,050,05
conroyer20,200,10
considerabel commissaal30,700,23
coordewinckeltge10,020,02
coornmeter10,020,02
corncoper10,100,10
coster van de Hogelantse Kerck10,100,10
cousecooper10,100,10
craen kruyer10,050,05
cruydenier50,450,09
cruydenierswinckel30,200,07
cruydenierswinckell10,100,10
cruydenierswinckeltgen10,050,05
cuyper50,220,04

D Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
dansmeester20,040,02
deeckendrapier40,500,12
deeckendrapierster10,050,05
deeckendrappier70,450,06
deeckenreder10,050,05
dekenwerker30,090,03
deurwaarder30,170,06
deurwaarder en brandewijnverkoper10,050,05
deurwaarder en winkel10,100,10
deurwaerder ende collecteur10,050,05
distelateur10,050,05
doctor182,550,14
doctor geen practijcq10,050,05
dokter10,150,15
Dr.20,200,10
draaier10,050,05
draettrecker10,050,05
drapier10,050,05
drapierster10,020,02
drapierster in saeyen10,020,02
drapiert boesels10,020,02
drappier20,100,05
drayer20,040,02
drogetdrapier30,120,04
drogetdrappier10,020,02
drogetreder10,050,05
drogetwercker10,020,02
droochscheerder80,220,03
drooger10,050,05
droogerij10,050,05
droogscheerder100,380,04
druckster10,050,05
drukker10,050,05
dubbelaerster10,020,02

E Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
een cleyn winckeltge10,020,02
een vaentge10,020,02
een vaentje10,020,02
een winckeltge10,020,02
emolumenten20,800,40

F Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
factoor10,150,15
France Cramerij10,100,10
Franche kramer10,100,10
franjemaker30,250,08
franse kramer50,210,04
fruitkoper10,050,05
fruitverkoper10,050,05
fusteynreder20,150,08

G Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
garentwijnder40,140,04
garentwijner10,100,10
garenwasser10,020,02
garenwinckel10,050,05
garenwinckell10,020,02
geelgieter20,070,04
geen neringh10,020,02
gemaakte klerenverkoper10,050,05
geneert hem met boeren [agrariŽr]10,050,05
gesworen bidder10,050,05
glaesemaecker10,020,02
glaesemaker10,100,10
glaesmaecker20,150,08
glaesvercooper10,150,15
glasemaecker50,160,03
glasemaker ende tolhouder10,150,15
glasvercooper10,000,00
glasverkoper10,150,15
glazemaker10,020,02
glazenmaker80,220,03
glazenschrijver10,150,15
gorter10,050,05
goudsmidswinkel10,150,15
goutsmith10,050,05
grafmaker10,100,10
greinwercker20,040,02
greinwerker140,460,03
greynier10,020,02
greynmaeckster; coopvrouw10,020,02
greynreder20,100,05
greynwercker200,610,03
greynwerckster10,050,05
greynwever50,180,04
griffier10,200,20
groenschipper20,100,05
groenschipper op Amsterdam10,050,05
groentschipper10,050,05
groentvaerder20,100,05
groenvercoopster10,020,02
groenwijf10,020,02
grofsmid10,020,02
grutter161,550,10

H Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
handschoenmaker10,020,02
havercooper10,050,05
heeft een vaentje10,100,10
heemraetsbode10,100,10
heetperser10,050,05
herbergier261,380,05
herbergier geen neringh10,020,02
herbergierster40,270,07
herbergierster geen neringh10,020,02
hoedecramerij10,050,05
hoedemaecker20,100,05
hoedemaker20,150,08
hoedenkramer10,100,10
hoedenmaker20,250,12
hoedenstoffeerder30,220,07
hoedstoffeerder10,050,05
hoeffsmith10,050,05
hoenderman10,050,05
hoenderverkoper20,050,02
horlogemaker20,040,02
horologiemaecker20,070,04
houdt beesten10,100,10
houdt studenten160,520,03
hout boelhuys10,150,15
hout een considerabell commissael10,300,30
hout een considerabell commissaell30,650,22
hout erffhuys10,050,05
hout lindewinckel10,020,02
hout naeykinderen10,050,05
hout slapers10,020,02
hout studenten80,370,05
hout twee considerable commissalen10,400,40
houtcooper10,100,10
houtcoopster10,100,10
houtcramer20,120,06
houtkoper10,100,10
houtkraamster10,020,02
houtkramer10,050,05
huidenvetter10,100,10
huydevetster10,050,05
huydevetter20,200,10

I Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
idem [?]20,200,10
ijsercooper10,050,05
ijsercramer10,050,05
ijserwinckell10,050,05
ijzerkramer30,250,08
ijzerwinkel10,020,02
in de kalander10,150,15
in greinen10,050,05
instrumentmaker20,100,05
is zaeydrappier10,050,05

K Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
kaardenzetter10,020,02
kaarsenmaker20,250,12
kaarsenmaker en onderschout10,150,15
kaaskoopster10,100,10
kaaskoper20,100,05
kaaswinkel10,020,02
kaatsmeester10,150,15
kaerdemaecker30,090,03
kaerdemaecker ofte setter10,020,02
kaerdesetter10,020,02
kaersemaecker10,100,10
kaersmaecker10,100,10
kaerssemaker10,150,15
kaes ende botervercooper10,050,05
kaescoper10,020,02
kaesdoeckreder10,050,05
kaesmeester [op een kaatsbaan]20,300,15
kaeswinckell10,100,10
kaetsmeester10,050,05
kalandermeester20,200,10
kalandrier10,150,15
kalkdrager10,050,05
kalkhoven10,200,20
kamerbewaarder10,050,05
kammaeckster10,020,02
kammer30,090,03
kamslager10,020,02
kannelapper10,050,05
kantverkoper10,050,05
kapitein van de binnenwacht10,100,10
kassemaecker10,050,05
kassier in de bank [van lening]10,200,20
ketenpapper70,400,06
ketenscheerder20,070,04
kettenpapper10,050,05
kladtschilder30,090,03
klandelaer10,020,02
kleermaecker70,200,03
kleermaker351,590,05
kleermaker en winkel10,050,05
kleervercooper70,500,07
kleervercoopster10,020,02
kleerverkoper20,120,06
klein winkeltje30,060,02
klerenverkoper40,270,07
klerk ter griffie10,050,05
kleyn winckeltge10,050,05
klompemaecker10,020,02
klompenmaker10,020,02
knecht op de marktschuit10,050,05
knecht op de marktschuit van Den Haag10,020,02
knecht op Delff10,050,05
knecht op het veer20,100,05
knecht op stadtstimmerwerff10,050,05
knecht op stadtswerff10,100,10
knecht op 't Amsterdamsche veer10,050,05
knecht van de Anatomie10,020,02
knecht van de baeyhall10,050,05
knecht van de greinhal10,050,05
knecht van de runtmolen10,050,05
knecht van de warphall10,020,02
knecht van Franse college10,020,02
knoopmaecker10,020,02
knoopmaker40,140,04
kock10,050,05
koeckebacker30,220,07
koeckenbacker10,050,05
koekbakker50,570,11
koekebacker10,100,10
koffieman20,070,04
kok40,450,11
kolffmaecker geen neringh10,000,00
komenijwinckel10,020,02
komenijwinckell50,300,06
komenijwinckeltge10,020,02
komeniswinckeltge10,050,05
konroyer10,020,02
koordewerker20,040,02
koordverkoopster10,020,02
koordwerker10,020,02
koorenvercooper10,100,10
koorndrager en winckeltge10,050,05
koperslager40,220,06
korendrager20,040,02
korenkoper30,350,12
korenverkoper10,300,30
koster10,100,10
koster van de fransche kerck10,050,05
kouckebacker10,050,05
kouse gare reester10,050,05
kousebreyder10,050,05
kousegaerdereder10,020,02
kousemaecker20,070,04
kousenkoper20,200,10
kousenreder10,020,02
kousenverkoopster20,070,04
kousenverkoper10,050,05
kousenverver40,250,06
kousenwinkel40,170,04
kousereder20,040,02
kousevercooper10,050,05
kousevercoopster10,020,02
kouseverver10,100,10
kousewinckell20,070,04
koussecooper en drappier10,100,10
kousvercooper20,200,10
kousvercoopster20,060,03
kouswinckell10,100,10
kouswinckeltge10,020,02
kraankruier50,190,04
kraenknecht10,050,05
kraenkruyer10,020,02
kruidenier50,600,12
kruidenierster30,150,05
kruidenierswinkel30,220,07
kruydenier20,250,12
kruydenierswinckell10,050,05
kuiper30,090,03
kuyper110,540,05
kuyper, gewesene ruyter10,020,02

L Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
lackendrapier10,100,10
laeckenbereyder150,680,05
laeckenbereyster10,000,00
laeckendrapier241,160,05
laeckendrapier voor de coopluyden10,100,10
laeckendrapier voor de luyden10,020,02
laeckendrapier; coopman voor sijn selffs10,050,05
laeckendrapiers10,100,10
laeckendrapierster20,100,05
laeckendrappier120,660,06
laeckendrappierster10,050,05
laeckenpersser10,050,05
laeckenperster10,050,05
laeckenspinder10,020,02
laeckenvercooper10,150,15
laeckenwercker80,250,03
laeckenwerckersknecht10,020,02
laeckenwever10,020,02
laeckenwinckel10,150,15
laeckenwinckell20,200,10
laekendrappier10,100,10
lakenbereider30,120,04
lakenbereyder20,120,06
lakendrapier120,650,05
lakendrappier60,350,06
lakenkoper30,370,12
lakenperser10,020,02
lakenverkoper20,350,18
lakenverver10,100,10
lakenwerker30,120,04
lakenwinkel30,400,13
lampenmaker20,100,05
landmeter10,150,15
landmeter en winkelier10,100,10
lapper10,050,05
lector in de filosofie10,050,05
leerbereider10,050,05
leerbereyder10,050,05
leerbereyster10,020,02
leertouwer10,020,02
leervercooper10,000,00
leerverkoper20,150,08
leidekker10,050,05
lepelmaecker10,020,02
leydecker10,020,02
lijndrayer40,140,04
lijnvercooper10,020,02
lijste verver10,020,02
lijstenmaker20,070,04
lindewever10,020,02
lindewinckel50,240,05
lindewinckell70,520,07
lindewinckeltge10,020,02
lindewinckeltie10,050,05
linnennaaister10,020,02
linnenwinkel70,290,04
linnewever10,050,05
lintreder20,050,02
logementhouder op de Burch10,150,15
loodgieter40,350,09
lootgieter40,220,06
loyer10,050,05
loyer van huyden10,150,15

M Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
maeck...10,020,02
maeckelaer30,120,04
maeckelaer in greynen10,150,15
maeckelaer in stoffen10,050,05
makelaar60,500,08
makelaar in greinen10,100,10
makelaar in koren30,400,13
mandemaecker50,160,03
mandemaker10,020,02
mandenmaker20,040,02
mede herbergier10,100,10
mede laeckendrapier10,100,10
mede schippersknecht op Haerlem10,050,05
mede vettewarierswinckel10,020,02
medicine doctor doch weynich te doen10,100,10
meester bakker10,050,05
meester cammer70,390,06
meester cleermaecker10,020,02
meester cleermaker10,020,02
meester droogscheerder10,050,05
meester in de 3e school10,100,10
meester kamer10,050,05
meester kammer70,350,05
meester kleermaker20,100,05
meester kuiper10,050,05
meester Latijnse school10,050,05
meester mandemaecker10,050,05
meester metselaar40,170,04
meester metselaer50,350,07
meester molenaer20,100,05
meester pletsvolder10,050,05
meester spinder10,050,05
meester steenhouwersknecht10,050,05
meester timmerman120,820,07
meester vellebloter10,100,10
meester veruwer10,300,30
meester verwer10,150,15
meester wolcammer20,100,05
meesterknecht van de stads smeewinckell10,050,05
meesterknecht van stadtswinckell10,050,05
melckboer20,070,04
messenmaker30,120,04
meter op de greinhall10,020,02
meter van de hall10,050,05
metselaar40,300,08
metselaer120,660,06
metselaersknecht10,020,02
metselaersknecht aen de stadt10,020,02
metsemaker10,050,05
molenaar50,350,07
molenaer160,850,05
molenaerster20,100,05
mr. chirurgijn10,050,05
musikant10,050,05
mutsemaecker10,050,05
mutsenmaeckster10,020,02
mutsenmaker20,070,04
muziekmeester10,020,02

N Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
naaister30,050,02
naeister20,000,00
naeyster20,100,05
nastelingmaakster10,150,15
nastelingmaker20,300,15
nastelmaker10,020,02
nastelwinkel10,050,05
noothulp in de waech en winkeltge10,050,05
notaris162,350,15
notaris en knecht thesaurier10,100,10
notaris en procureur10,300,30
notaris en wijnkoper10,100,10

O Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
officier10,600,60
onderkassier in de bank10,050,05
onderschout10,100,10
ontfanger van het clappergelt10,050,05
op de Vismarkt10,050,05
opsiender van de soutketen10,050,05
opsiender van de turff10,050,05
opsiender van de turffdragers10,050,05
ordinarishouder10,100,10
overman van de klapperluyden10,000,00

P Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
pachter30,300,10
pachter en vettewaaier10,100,10
parckementmaeckster10,100,10
parckementmaker10,150,15
passementier10,050,05
passementwerker10,100,10
pasteibakker40,370,09
pedel20,200,10
peltier10,150,15
perser20,100,05
plaatsnijder10,020,02
plaetdrucker10,050,05
pletsdroger10,050,05
pletsmolen10,050,05
ploter30,120,04
poortier20,150,08
poortier van de Marepoort10,050,05
portier10,050,05
pottebacker40,170,04
pottebakker10,050,05
pottenverkoper20,100,05
pottevercoopster10,020,02
pottewinckel10,020,02
potvercooper10,050,05
prenter10,020,02
procureur20,200,10
procureur en notaris10,600,60
professor101,350,14
professor in medicina10,600,60
pruikmaakster20,040,02
pruikmaker20,070,04

R Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
rector Latijnse school10,100,10
rector magnificus10,300,30
reder van voerlaken10,050,05
rentmeester10,150,15
rietmaker10,020,02
rocklijffmaecker20,100,05
roermaker10,050,05
roklijfmaker30,150,05
roodverver10,100,10
rootverver10,050,05

S Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
saaidrapier90,390,04
saaiperser30,120,04
saaiperser en winkelier10,050,05
saaireder10,020,02
saaiwercker10,050,05
saaiwerker70,230,03
saaiwerker en slijter van koren10,100,10
saaiwever20,120,06
saalmaecker10,050,05
saaywercker10,050,05
saedelmaecker10,050,05
saelmaker10,050,05
saeydrapier50,250,05
saeydrapierster Nota: coopvrouw10,100,10
saeydrappier40,190,05
saeyverver geen neringhe10,020,02
saeywercker70,170,02
saeywerckersknecht10,020,02
saeywerckster10,020,02
saeywever10,020,02
sajetwinkel10,150,15
santman10,020,02
schaermaecker10,020,02
schaerslijper10,100,10
schaftmeester in de collegie10,150,15
scheepmaecker20,100,05
scheepmaeckersknecht30,120,04
scheepmaeckersknecht aen de stadt10,050,05
scheepmaker20,070,04
scheepsmakersknecht10,050,05
schenck brandewijn10,020,02
schenckt brandewijn10,100,10
schenkt brandewijn20,070,04
schermmeester10,050,05
schietspoelmaecker10,020,02
schilder70,720,10
schipper40,270,07
schipper Bergen op Zoom10,100,10
schipper op Amsterdam10,100,10
schipper op Amsterdam90,950,11
schipper op Bergen op Zoom10,050,05
schipper op de marcktschuyt nae Delff10,100,10
schipper op de marktschuit van Den Haag10,100,10
schipper op Delff20,300,15
schipper op Delft20,300,15
schipper op Den Bos10,050,05
schipper op den Haech10,150,15
schipper op den Haech en winckelier10,200,20
schipper op Dort10,100,10
schipper op Gorcum10,100,10
schipper op Gouda10,100,10
schipper op Haerlem91,800,20
schipper op Rotterdam40,700,18
schipper op Utrecht50,450,09
schipper op Zeeland en winkel10,050,05
schipper op Zeelant20,100,05
schippers knecht op Amsterdam10,050,05
schippersknecht50,250,05
schippersknecht op Amsterdam80,310,04
schippersknecht op Delff10,050,05
schippersknecht op Haerlem70,350,05
schippersknecht op Rotterdam10,050,05
schitspoelmaecker10,050,05
schoemaecker10,020,02
schoemaker100,480,05
schoenlapper30,060,02
schoenmaakster20,070,04
schoenmaecker40,220,06
schoenmaecker, vettewarier10,100,10
schoenmaker512,300,05
schoenmaker en winkeltje10,050,05
schoenmaker ende kousvercooper10,050,05
schoolmaker10,050,05
schoolmeester221,090,05
schoolmeestertje10,020,02
schrijft in den excijs10,020,02
schrijnwerker40,080,02
schrijver aan de Koepoort10,050,05
schrijver aen de Wittepoort10,020,02
schrijver op een pachters comptoir10,020,02
schrobbelaer10,020,02
schuitenroeier10,020,02
secretaris30,850,28
secretaris van Rijnlant10,000,00
secretaris van Rijnlants Baljuwschap10,200,20
seemtouwer40,350,09
seylmaecker10,100,10
sijdelaeckenwinckel10,150,15
silvercoopster10,050,05
silversmith30,200,07
slager10,020,02
slotenmaker30,200,07
smid50,190,04
smit50,210,04
smith80,280,04
snijder240,790,03
snijdersknecht10,020,02
snijer10,020,02
speckvercooper80,540,07
speckvercooper vluchtelingh geen neringh10,020,02
speckvercoopster30,300,10
speckvercoper10,020,02
spekverkoper60,450,08
spiessemaecker10,050,05
spijkermaker10,050,05
spijkerverkoopster10,020,02
spijswijff10,050,05
spinder40,080,02
spoelmaker10,050,05
spraakmeester30,060,02
stadsbode40,350,09
stadswagenmaker en saaiwerker10,050,05
stadts glasemaker10,050,05
stadts scheepmaecker10,050,05
stadts straetmaker10,100,10
stadtsbode met een winckeltje10,150,15
stadtsmetselaer10,150,15
stadtstimmerman10,200,20
stadtswercker10,020,02
stalder10,050,05
stalmeester30,150,05
statsroeper10,050,05
steen en kalckbacker10,200,20
steenhouster10,100,10
steenhouwer10,020,02
steentiensbacker10,050,05
steenvercoper10,050,05
stoeldraaier30,150,05
stoeldrayer80,220,03
stoffenwinkel10,050,05
stoffewinckell30,300,10
stoffwinckeltge10,050,05
stooffmaecker10,100,10
sub regent [van het Staten-College]10,100,10
substituyt balju van de baeyhall10,050,05
suikerbakker30,170,06
swaertveger10,050,05

T Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
taalmeester10,020,02
taback en brandewijnvercooper20,070,04
taback ende brandewijnschencker10,020,02
taback ende brandewijnvercooper30,170,06
tabackvercooper20,300,15
tabackwinckeltge10,050,05
tabaksverkoper40,250,06
tabakswinkel10,050,05
tabakverkoper30,090,03
teercooper10,050,05
telder10,020,02
teller10,020,02
timmerman432,140,05
timmerman en appelvercooper10,050,05
timmerman geen werck10,020,02
timmermansknecht50,160,03
timmermansknecht aen de stadt10,050,05
timmersmansknecht aen de stadt10,020,02
tingieter10,100,10
tinnegieter20,070,04
toback ende brandewijnvercooper10,050,05
tobackvercooper40,420,10
tobackwinckeltge10,020,02
tobback ende brandewijnvercooper10,050,05
tobberder ofte basaeymaecker10,050,05
toeback ende brandewijnschencker10,050,05
toeback ende brandewijnvercooper40,450,11
toebackvercooper10,020,02
touwer10,020,02
trappierster10,050,05
treckwercker20,070,04
turffdrager10,020,02
tuynman10,050,05
tweede meester in de Latijnse school10,050,05
twijnder50,190,04
twinder20,070,04
twinster20,040,02

U Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
uitdrager30,090,03
uytdraechsterswinckell10,050,05
uytdrager20,040,02
uytroeper10,050,05

V Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
vaantje10,020,02
vaart met de Mossel kaag10,100,10
vachtebloter10,050,05
vachtenbloter30,200,07
vaentje10,050,05
velleblooter20,070,04
vellebloter110,850,08
vellebloter coopman10,050,05
vellenbloter100,570,06
velleplooter10,050,05
velleplootster10,050,05
velleplootter10,100,10
ventmeester van de laeckenhall10,050,05
verckewinckell10,050,05
vercoopt aerdewerck10,050,05
vercoopt boter10,150,15
vercoopt brandewijn60,370,06
vercoopt garen10,020,02
vercoopt koecken; bierdraeger10,020,02
vercoopt papier10,100,10
vercoopt poortaerde10,050,05
vercoopt steen10,050,05
verfster10,100,10
verhuurt doodskleden10,020,02
verhuyrt mantels10,020,02
verkoopt hare wrongen [haar]10,020,02
verkopen bonen10,050,05
verruster10,100,10
verruwster10,020,02
veruwster20,200,10
verver191,770,09
verver meesterknecht20,100,05
ververs10,100,10
verwer161,660,10
verwer en coster10,050,05
verwer geen neringh10,020,02
verwster30,120,04
vettewaaier80,520,06
vettewaerierster10,050,05
vettewarier211,640,08
vettewarier winckel10,020,02
vettewarier winckeltge10,050,05
vettewariers winckel10,020,02
vettewarierster20,120,06
vettewarierswinckel10,050,05
vettewarierswinckell10,050,05
vettewarierswinckeltge40,190,05
vettewarierwinckeltge20,040,02
vettewariester10,050,05
vettewarij winckeltge10,050,05
vettewarijwinckel10,050,05
visafslager10,050,05
vischcooper10,050,05
viscooper30,120,04
viscoper10,050,05
viskoper50,160,03
viskruyer10,020,02
visverkoopster10,050,05
vlasvercooper20,100,05
vlaswinckel10,020,02
vlaswinckeltge30,120,04
vlaswinkel10,020,02
vleeshouder30,200,07
vleeshouwer70,500,07
vleyshouder130,920,07
vleyshouwer110,770,07
vleyshouwer ende vettewarier10,100,10
voerman60,450,08
voorleser een cleyn winckeltge10,050,05
vroedvrouw10,100,10
vroetvrouw10,050,05
vrouwe winckeltje10,050,05

W Klein Familiegeld

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
waagmeester10,100,10
waert50,370,07
waert in "'t schilt van Vranckrijck"10,200,20
wagemaecker20,100,05
wagenmaker10,020,02
warmesier10,020,02
warmoesier311,320,04
warmoesier ende poortier10,020,02
warmoesier winckeltge10,020,02
warmoesierster10,050,05
warmoesiezer10,050,05
warmoezier70,290,04
warp wever10,020,02
warpdrapier10,050,05
warpendrapier10,020,02
warpreder20,120,06
warpwercker10,050,05
werckdrapier10,020,02
werpreder20,040,02
wever20,040,02
wieldraaier10,020,02
wieldrayer90,380,04
wielmaker10,050,05
wijncooper60,400,07
wijncooper geen neringh10,050,05
wijncoper40,350,09
wijnkoopster10,150,15
wijnkoper80,900,11
wijnroeyer10,020,02
wijnvercooper10,050,05
wijnverkoopster10,050,05
wijnverkoper20,100,05
wijnverlater10,050,05
wijnverlatersknecht10,020,02
wijnwercker20,070,04
wijnwerker20,040,02
wijnwerker en linnenwinkel10,020,02
winckel30,120,04
winckelhouder10,400,40
winckelier120,590,05
winckelier van appelen10,050,05
winckelier van commenij10,050,05
winckelier winckeltge van boter etc10,050,05
winckelierster10,050,05
winckell20,070,04
winckeltge60,240,04
winckeltge ende nastelingen10,020,02
winckeltge van boonen10,020,02
winckeltge van boter10,050,05
winckeltje30,060,02
winckeltjen10,020,02
winkel30,170,06
winkelier120,610,05
winkelier in bonen10,050,05
winkelier in garen10,050,05
winkelier in vlas10,050,05
winkelierster20,150,08
winkeltje130,490,04
witwerckster10,050,05
witwerker20,070,04
wolcamer10,050,05
wolcammer50,220,04
wolcamster10,050,05
wolcooper30,500,17
wolcoper10,100,10
wolkammers10,050,05
woll ende greynwercker10,050,05
wolscheider10,020,02
wolscheyer40,300,08
wolverwer20,200,10
wolwasser10,050,05
wulcammer10,100,10

Z Klein Familiegeld  

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
zaetvercooper10,100,10
Zaeydrapier10,050,05
zaeydrapierster10,020,02
zaeywercker10,020,02
zaeywerckersknecht10,020,02
zaeywever10,020,02
zeemtouwer10,050,05
zeepsieder10,050,05
zeepzieder10,150,15
zeepziedersknecht10,050,05
zeylmaecker10,050,05
zijdelakenkoper10,100,10
zijdelakenwinkel60,600,10
zilversmid30,300,10
zoutvercooper10,020,02
zwaardveger10,050,05
zwartverver10,100,10

 

Auteur Publicatie Home
Gerrit Jan Peltjes Leidse Lasten 1674
Klein Familiegeld
www.janvanhout.nl