Charter Kleermakersgilde Leiden
Gildenarchief 694 A, 18 Februari 1436

 

Schout, schepenen en raad van Leiden oorkonden dat zij hebben goedgevonden dat alle goede devote mensen, mannen en vrouwen in Leiden, ter ere van God, Maria en de H. confessor St. Franciscus aannemen mogen en ordineren een broederschap en zusterschap, te houden in de omgang van St. Pancras[kerk] op het St. Franciscusaltaar, "om aldaer te doen goede diensten mit misssen, mit vighelien ende mit allen anderen goeden werken daer men [God etc.] loff ende eer mede doen mach." Wat zij nu of hierna ordineren, dat zal van waarde zijn gelijk alle andere broederschappen en zusterschappen gegund en toegestaan is

 

Het aanhangend dagelijks stadszegel ontbreekt

 

 

Transcriptie

Hans Endhoven

Publicatie

Kleermakersgilde Leiden 1436 - 1578

Home

www.janvanhout.nl