Home <— Regenten <—

 

Regenten Weeshuis Leiden
Muller Massis

 

Muller Massis : Personalia
 < bron
1 > 
             
  Muller Massis, mr. Dirk, regent van 1817-1828, (oranjegezind),  
  geb. Den Bosch 1-9-1758,  
  overl. L. 18-9-1828,  
  ingeschreven als student universiteit 31-1-1782, J., 23 jaar,  
  groot-poorter van Leiden 7-5-1784,  
  kapitein van de schutterij 1787,  
  lid van de veertigraad en schepen 6-2-1788-1795,  
  secretaris van de weeskamer 23-7-1791- 1795,  
  secretaris van de Hoge Vierschaar van Rijnland 1791-1795 en geremoveerd uit al zijn ambten januari 1795,  
10    vertrekt naar het huis de Rollecate te Vollenhove waar zijn schoonouders woonden,  
11    secretaris van Kampen 1808-1815,  
12    hersteld als secretaris van de weeskamer te Leiden 1815,  
13    lid van de stedelijke raad 1816-1828,  
14    burgemeester 1822,  
15    regent van Bethanienhof of Emaushof,  
16    lid van MSG en Maatschappij van Weldadigheid,  
17    gelegenheidsdichter,  
18    woonde na zijn terugkeer in Leiden met zijn gezin in een huurhuis op de Haarlemmerstraat en aan de Rijn over de Waag, in 1824 werd hij eigenaar van Rapenburg 40 dat hij met zijn vrouw, drie kinderen, zijn schoonmoeder en twee dienstboden bewoonden,  
19    zoon van Gherard Wilhelm Muller en Hester Theodora Luycx Massis,  
20    x Vollenhove 25-9-1794 Berendina Lucia Engelenburg,
geb. Vollenhove op huize Rollecate 28-12-1775,
overl. L. 28-3-1835,
dochter van Jan Vredenrijk en Maria Catharina Albertina van Braam.
 
21    Uit dit huwelijk:  
22    1. Gerard Willem
geb. Vollenhove 1795
 
23    2 Frederik Jan
geb. Vollenhove 1797
 
24    3. Theodoor
geb. Kampen 8-9-1810; overl De Bilt 17-1-1887
 
             
 

 

Muller Massis :  Notitie 1
 < pers
2 > 
             
1   - Op 31-1-1782 als student ingeschreven aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, 23 jaar.  
             
   
(Album Studiosorum, 1139).
 
 

 

Muller Massis :  Notitie 2
 < 1
3 > 
             
1   - Dirk Muller voegde in 1784 de naam van zijn moeder Massis achter de zijne.  
             
   
(Nederland's Patriciaat 3 (1912) 276-279)
 
 

 

Muller Massis :  Notitie 3
 < 2
4 > 
             
1   - Dirk Muller Massis, student, geboren 's-Hertogenbosch is op getuigenisse van de heer mr. Adriaan van Heusden, grootpoorter en Johan Andreas Cunaeus, regerend schepen dezer stad tot groot-poorter dezer stad aangenomen op 7-5-1784.  
             
   
(Poorterboek 1718-1789, f. 223).
 
 

 

Muller Massis :  Notitie 4
 < 3
5 > 
             
1   - In meerdere steden bestond het groot en klein burgerschap. De groot-burger had onmiddellijk na eedsaflegging recht op verkiezing in bestuursfuncties en soms op een bijzonder voorrecht.  
             
   
(A. Versprille, 'Het Leidsche Poorterschap' in: Leids Jaarboekje 36 (1944) 76-100).
 
 

 

Muller Massis :  Notitie 5
 < 4
6 > 
             
1   - In Leiden golden als formele benoemingscriteria dat men minstens zeven jaar poorter van de stad moest zijn en tenminste 28 jaar oud. Op de eis van een poorterschap van minimaal zeven jaar vonden in de praktijk nauwelijks overtredingen plaats.  
             
   
(D.J. Noordam, Geringe Buffels, 11, 13).
 
 

 

Muller Massis :  Notitie 6
 < 5
7 > 
             
1   - Dirk Muller Massis werd in 1788 tot lid van de veertigraad benoemd i.p.v. de afgezette patriotsgezinde regenten. In 1795 werd hij door de patriotten in hechtenis genomen en elf dagen door twee gewapende burgers bewaakt.  
2   Zijn toekomstige vrouw logeerde met het oog op haar opvoeding vaak bij een oom em tante te Leiden, waar Dirk Muller Massis haar heeft leren kennen.  
3   In 1824 vermaakte Elisabeth du Pon voor f. 7000,-- aan mr. Dirk Muller Massis Rapenburg 40 en 42 onder voorwaarde dat haar dienstbode levenslang in het huis op nr. 42 mocht blijven wonen. Laatstgenoemd pand was door de vorige eigenaar Elisabeth du Pon verheeld met nr. 40.  
4   De moeder van Dirk Muller Massis had haar jeugd in het huis Rapenburg 40 doorgebracht.  
             
   
(Rapenburg, 's Gravensteyn (Leiden 1990) Va,326-327, 336, 344-348 en Vb, 393).
 
 

 

Muller Massis :  Notitie 7
 < 6
bron > 
             
1   - Zoon Theodoor, geb. Kampen 8-9-1810, overl. De Bilt 17-1-1887, medisch dokter en lid van de gemeenteraad Leiden,  
2   x L. 4-8-1836 Catharina Maria Justina van Dam, geb. L. 26-10-1804, overl. De Bilt 11-1-1878, dochter van mr. Ysbrand van Dam em Elisabeth Adriana Wijckerheld Bisdom (regentes van 1831).  
             
   
(Nederland's Patriciaat 3 (1912) 276-279 en 43 (1957) 117).
 
 

 

Muller Massis : Bronnen
             
  - Album Studiosorum, 1139
  - Nederland's Patriciaat 3 (1912) 276-279 en 43 (1957) 117.
  - Poorterboek 1718-1789, f. 223)
  - Rapenburg, 's Gravensteyn (Leiden 1990) Va,326-327, 336, 344-348 en Vb, 393
  - HGW, inv.nr. 69, verg. 22-9-1828, overlijdensbericht van Muller Massis).
  - A. Versprille, 'Het Leidsche Poorterschap' in: Leids Jaarboekje 36 (1944) 76-100.
  - D.J. Noordam, Geringe Buffels, 11, 13.
             
 

 

PublicatieAuteurHome
Leiden
Weeshuis
Regenten
Antoinette
Frijns
2008
www.janvanhout.nl
Leiden