Home <— Regenten <—

 

Regenten Weeshuis Leiden
Mess

 

Mess : Personalia
 < bron
1 > 
             
  Mess, Pieter Gerard, echtgenoot van Johanna Busch, regentes van 1807-1813,  
  geb. Den Briel 31-1-1761,
overl. 1847,
lid van de stedelijke raad van 1808-1816, 1824-1845,
hoogheemraad 1803
baljuw, schout en secretaris der Hoge en Vrije Heerlijkheid van Benthuizen
lid van de commissie van fabricage 1816
wonende in de Breestraat
1 jaar lid van het leesgezelschap Miscens Utile Dulci
 
  Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Maatschappij van Weldadigheid
Amicitia
 
  x1e L. 12-6-1789 Johanna Busch
geb. Groningen 26-06-1767
overl. L. 9-11-1813, wonende in de Breestraat, 56 jaar , rentenierster.
dochter van Izaak Busch, koopman, en Aafje Albertina van Troijen
 
  Uit dit huwelijk:  
  1. Aafje Albertina
geb. L. 25-7-1790; ged. L.HK. 29-7-1790;
overl. L. 26-5-1800; begr. 1ste klasse.
 
  2. Johan
geb. L. 1-12-1791; ged. L.PK. 7-12-1791
overl. L. 5-5-1842
 
  3. Isaak
geb. L. 21-6-1793; ged. L.PK. 3-7-1793;
begr. L.PK. 7/14-9-1793; 1ste klasse
 
10    4. Isaak
geb. L. 7-9-1794; ged. L.HK. 25-9-1794.
overl. Den Haag 8-9-1853
 
11    5. Reinier Arnold
geb. L. 3-7-1796; ged. L.PK. 13-7-1796;
overl. L. 12-1-1807; begr. 17-1-1807.
 
12    6. Elisabeth Johanna Marcia
geb. L. 19-9-1798; ged. L.HK. 25-10-1798.
overl. Delft 2-7-1860
 
13    7. Aafje Albertina
geb. L. 25-9-1800; ged. L.PK. 2-11-1800.
 
14    8. Titia Gerardina
geb. L. 20-10-1801; ged. L.PK. 29-11-1801.
 
15    9. Johanna Petronella
geb. L. 13-7-1803; ged. L.HK. 7-8-1803.
overl. L. 30-1-1822
 
16    10. Sara Elisabeth
geb. L. 11-3-1805; ged. L.HK. 18-4-1805.
overl. Den Haag 27-11-1870
 
17    11. Reynier Arnold
geb. L. 25-10-1807; ged. L.MK., 12-11-1807.
overl. Ambon 29-11-1842
 
18    x2e 28-02-1816 L.
Maria Perrin
geb. Rotterdam 6-1-1789
overl. Den Haag 14-1-1860
dochter van Louis Joseph Perrin en Nacy Selwood
 
             
 

 

Mess :  Notitie 1
 < pers
2 > 
             
1   - P.G. Mess en Johanna Busch beiden begraven in de Groensteeg, eerste klasse graf.  
             
   
(oerman en Van maanen, Groenesteeg, 91 en 75).
 
 

 

Mess :  Notitie 2
 < 1
bron > 
             
1   - Boedelbeschrijving van Pieter Gerard Mess.  
2   Zijnde voornoemde vrouw, Maria perrin, weduwe van P.G. Mess en des overledens kinderen uit zijn eerste huwelijk met naam Isaak, Elisabeth Johanna Marcia, Titia Geraldina, Aafje Albertina en Sara Elisabeth, benevens zijn kinderen uit zijn laatste huwelijk met naam Petrus Marinus en Gerardina Maria zijn gestelde erfgenamen bij zijn oliografisch testament (dd. 11-2-1843, gedep. bij notaris Zuurdeeg blijkens acte dd. 15-2-1843) ieder voor een negende gedeelte zijner nalatenschap...  
3   Mess woonde bij zijn overlijden in 1847 in de Breestraat, wijk IV nummer 317, al waar hij gewoond heeft en den 13-10-1847 is overleden.  
4   Boedelbeschrijving:  
5   Waskamer:  
6   Strijkplank, strijk- en plooiijzers.  
7   een pers  
8   een chitse sprei en enige dito dekens  
9   Op de grote boven voorkamer:  
10   Een chinees goudleren kamerscherm  
11   een secretaire  
12   Een tafelkleed en 26 servetten, gemerkt P.G.M.  
             
   
(NA,notaris Obreen, 1847 II, acte nr. 145)
 
 

 

Mess : Bronnen
             
  - Liste Civique, nr. 859.
  - Kerkelijke Ondertrouwregisters xx 1784-1790, f. 229, lade 11.
             
 

 

PublicatieAuteurHome
Leiden
Weeshuis
Regenten
Antoinette
Frijns
2008
www.janvanhout.nl
Leiden