Home <— Regenten <—

 

Regenten Weeshuis Leiden
van Kaathoven

 

van Kaathoven : Personalia
 < bron
1 > 
             
  Kaathoven, dr. Cornelis Willem Hendrik van, (regent van 1828-1869),  
  ged. L. HK. 11-9-1796,  
  overl.L. 1-2-1879 (82 jaar,zonder beroep),  
  ingeschreven Leidse Universiteit 5-10-1810, 14 jaar M.,  
  practiserend arts,  
  lid Leidse gemeenteraad 1845-1869,  
  regent van Caecilia Gasthuis, Verenigde Gast- en Leprozenhuizen en Huiszittenhuis en diaconie-armen,  
  woonde op het Rapenburg de nrs 47 en 27 met twee dienstbodes,  
  groot kunstverzamelaar,  
10    lid van het leesgezelschap Van Tienen/Tot Nut en Genoegen,  
11    lid leesgezelschap Miscens Utile Dulci,  
12    lid geneeskundig leesgezelschap Nobis et Aliis,  
13    lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,  
14    lid MSG, lid van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij, dep. Leiden,  
15    lid van de Maatschappij van Weldadigheid,  
16    zoon van Hendrik Pieter van Kaathoven en Hasje Kalkoven  
17    x 1e  
18    L. 23-10-1823, oud 27 jaar, wonende op de Breestraat met Geertrude Sebaldine Luchtmans,
geb. L. 12-3-1794, ged. L. Waalse kerk 6-4-1794, 29 jaar oud en wonende op het Steenschuur,
overl.L. 31-12-1823, (oud 29 jaar)
dochter van Samuel Luchtmans en Constance Elisabeth Rau, boekhandelaarster.
 
19    x 2e
L. 19-4-1827 Diederica Anna Elisabeth Pompe, wonende op de Hogewoerd,
geb. Gorinchem 1-11-1807,
overl. Gorssel 24-6-1888,
dochter van Jacobus Pompe en Everdina Margaretha van Rossum.
 
20    Uit het eerste huwelijk:  
21    1. Henrietta
geb. L. 28-12-1823;
overl.L. 28-12-1823, 14 uur oud.
 
22    Uit het tweede huwelijk:  
23    1. Everdina Margaretha
geb. L. 8-4-1828;
overl. L. 10-11-1829.
 
24    2. Hendrik Pieter
geb. L. 29-4-1829;
overl. L. 10-12-1844.
 
25    3. Jacob
geb. L. 11-12-1830.
 
26    4. Everdina Margaretha
geb. L. 4-8-1832.
 
27    5. Cornelis Willem Hendrik
geb. L. 22-2-1834.
 
28    6. Jan
geb. L. 10-11-1835.
 
29    7. Margaretha
geb. L. 19-12-1837;
overl.L. 31-1-1838 (jongste van een tweeling).
 
30    8. Willem Leendert
geb. L. 19-12-1837. (oudste van een tweeling).
 
31    9. Margaretha
geb. L. 18-12-1840.
 
32    10 Sophia Hendrika Martina
geb. L. 9-11-1841.
 
             
 

 

van Kaathoven :  Notitie 1
 < pers
2 > 
             
1   - Cornelis Willem Hendrik van Kaathoven, oud 27 jaar, zijnde geboren Leiden en gedoopt te Leiden HK op 11-9-1796, med. dokter, wonende op de Breestraat, meerderjarige zoon van Hendrik Pieter van Kaathoven. part. en Masje Kalkhoven, beiden wonende op de Hooigracht,  
2   x 1ste L. 23-10-1823 Geertrude Sebaldine Luchtmans, oud 29 jaar, zijnde geboren te Leiden 12-3-1794, ged. L. Waaalse kerk 6-4-1794, part., wonende op het Steenschuur, meerderjarige dochter van Samuel Luchtmans, overl. L. 15-5-1812 en Constance Elisabeth Rau, boekhandelaarster, wonende op het Steenschuur.  
             
   
(
 
 

 

van Kaathoven :  Notitie 2
 < 1
3 > 
             
1   - Op 28-12-1823 is in het huis op het Steenschuur overleden Henrietta van Kaathoven, 14 uur oud, dochter van C.W.H. van Kaathoven, med. dr. en G.S. Luchtmans, beiden alhier woonachtig. Henrietta is geb. L. 28-12-1823.  
             
   
(
 
 

 

van Kaathoven :  Notitie 3
 < 2
4 > 
             
1   - Op 31-12-1823 is in het huis op het Steenschuur overleden Geertrude Sebaldine Luchtmans, geboren te Leiden, oud 29 jaar, gewoond hebbende in voornoemd huis, huisvrouw van C.W.H. van Kaathoven, dochter van Samuel Luchtmans en Constance Elisabeth Rau, wonende binnen deze stad.  
             
   
(
 
 

 

van Kaathoven :  Notitie 4
 < 3
5 > 
             
1   - Het gezin van Kaathoven bewoonde tot 1838 Rapenburg 47 en verbleef nadien in nr. 27 met hun talrijke kinderschaar en enige dienstboden.  
2   Na het overlijden van Van Kaathoven werd een uitgebreide boedelinventaris opgemaakt (bijlage VII, NA notaris Van Leeuwen , nr. 57, dd. 1-4-1879); van de veilingen die nadien werden gehouden bleef een catologus bewaard (bijlage VIII; Biblio. Leiden e.o. nr. 75695p, 75696p, 75697d, 39430, 39661 en 40251).  
             
   
(Rapenburg IIIa, 116-117, 145-152, 186-192, 198).
 
 

 

van Kaathoven :  Notitie 5
 < 4
6 > 
             
1   - Ook bezat Van Kaathoven een kapitale bouwmanswoning met landerijen onder Leiderdorp.  
2   - In 1834 kocht Van Kaathoven Rapenburg 27 met koetshuis en stalling voor f. 12000 en verhuurde hij Rapenburg nr. 47, dat hij in 1827 had gekocht. In 1880 na het overlijden van Van Kaathoven verkochten de erfgenamen het pand op Rapenburg 47.  
             
   
(Rapenburg, deel IIIb, 673-674, 681).
 
 

 

van Kaathoven :  Notitie 6
 < 5
7 > 
             
1   - Van Kaathoven was politiek uiterst conservatief.  
             
   
(Rapenburg VIa, 190).
 
 

 

van Kaathoven :  Notitie 7
 < 6
bron > 
             
1   - Kaathoven is begraven in de Groensteeg, graf eerste klasse.  
             
   
(Moerman en Van maanen, Groenseteeg, 86)
 
 

 

van Kaathoven : Bronnen
             
  - Album Studiosorum 1224
  - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht, dl. III a: Meyenburch (Leiden 1988) 116-117, 145-152, 186-192, 198.
  - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht, dl.Va 'sGravensteyn (Leiden 1990) 103.
  - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht, dl. VIa: Het Rijck van Pallas (Leiden 1992) 190.
             
 

 

PublicatieAuteurHome
Leiden
Weeshuis
Regenten
Antoinette
Frijns
2008
www.janvanhout.nl
Leiden