Home <— Regenten <—

 

Regenten Weeshuis Leiden
van Hoogstraten

 

van Hoogstraten : Personalia
 < bron
1 > 
             
  Hoogstraaten, mr. Cornelis Adrianus van (regent van 1809-1823),  
  geb. Zoeterwoude 6-7-1747,  
  overl. L. 14-1-1824,  
  Latijnse School in Leiden, 1758,  
  ingeschreven aan de universiteit Leiden 18-9-1760, 14 jaar, 27-12-1769 promotie, 28-7-1771, 24 jaar J.dr. en 6-2-1804, Zoeterwoude, 56 jaar, J.dr.,  
  vroedschap 1777-1795,  
  schepen 1784-85, 1787,  
  bew. VOC 1789-1795,  
  lid commissie Nederlands Hervormde Kerkgenootschap 1820-1824,  
10    woonde op de Langebrug, zoon van Samuel van Hoogstraten en Alida Meerhout,  
11    x 1e
L 6-12-1771 1ste klasse (2 x f. 30,--) Anna Bergsma,
ged. Den Haag 7-4-1749,
overl. L. 12-1-1807,
dochter van mr. Adrianus Bergsma en Catharina Regina van Bijnkerkshoek,
 
12    x 2e
L. 2-1-1808 Maria Jacoba de Bruijn,
geb. L. 23-9-1763,
overl. Zoeterwoude 18-5-1842,
dochter van Jan de Bruijn en Maria Klikspaan.
 
13    Uit het eerste huwelijk:  
14    1. Adrianus
geb. L. 3-4-1774;
overl. Amsterdam 21-1-1827.
 
             
 

 

van Hoogstraten :  Notitie 1
 < pers
2 > 
             
1   - Cornelis Adrianus van Hoogstraten kocht op 27-3-1805 voor  
2   f. 2320,-- een buitenplaats Veelzigt met desselfs huizinge, extra fraaie koepel en verdere getimmerte, hebbende een alleraangenaamst gezicht zolangs als over de Rijn gelegen aan de Hoge Rijndijk.  
             
   
(Archief Zoeterwoude, schout en schepenen, inv.nr. 105, f. 120).
 
 

 

van Hoogstraten :  Notitie 2
 < 1
bron > 
             
1   - mr. Cornelis Adrianus van Hoogstraten, weduwnaar (1 kind meerderjarig) van Anna bergsma, wonende op de Langebrug, vergeze. van Hendrik Roskes zijn goede bekende, wonende op de Mare  
2   x 2e L. 18-12-1807 Maria Jacoba de Bruin, jongd. van Leiden, wonende op de Vismarkt, vergez. van Alida de Bruyn haar zuster wonende in het hofje Broeckhoven op de Papengracht.  
             
   
(.
 
 

 

van Hoogstraten : Bronnen
             
  - Album Studiosorum, 1069, 1105, 1204.
  - Prak, Gezeten burgers, 393.
  - Archief Zoeterwoude, schout en schepenen, inv.nr. 105, f. 120.
             
 

 

PublicatieAuteurHome
Leiden
Weeshuis
Regenten
Antoinette
Frijns
2008
www.janvanhout.nl
Leiden