Home <— Regenten <—

 

Regenten Weeshuis Leiden
Hartevelt A Jzn

 

Hartevelt A Jzn : Personalia
 < bron
1 > 
             
  Hartevelt, Jz., Abraham, (regent van 1827-1843)  
  ged. L. MK 28-4-1793,  
  overl. L. 29-5-1866, brander, wonende op de Breestraat en de Oude Singel,  
  lid van de Raad van Leiden 1827-1846,  
  lid Prov. Staten Z.-Holland,  
  lid 1ste Kamer 1856-1863,  
  Hoogheemraad van Rijnland,  
  ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk,  
  lid van het leesgezelschap Van Tienen/Tot Nut en Genoegen,  
10    1 jaar lid van het leesgezelschap Miscens Utile Dulci,  
11    Amicitia,  
12    MSG,  
13    Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, afd. Leiden,  
14    Maatschappij van Weldadigheid en Nederlandse Kolonie Mettray,  
15    zoon van Joannes Hartevelt en Maria Cornelia van den Bergh,  
16    x Gouda 6-3-1816
Johanna Diderica van der Burch
,
geb. Gouda 29-5-1797,
overl. L. 7-3-1853,
dochter van mr. Jacobus en Geertruida van Staveren.
 
17    Uit dit huwelijk:  
18    1. Jacobus
geb. L. 8-5-1819
 
             
 

 

Hartevelt A Jzn :  Notitie 1
 < pers
2 > 
             
1   - Op 9 mei 1819 is geboren Jacobus Hartevelt, zoon van Abraham Hartevelt Jz., oud 26 jaar, brander, wonende op de Breestraat en diens huisvrouw Johanna Diederica van der Burch.  
             
   
(GAL, Doopregisters)
 
 

 

Hartevelt A Jzn :  Notitie 2
 < 1
bron > 
             
1   - Hartevelt,Jz. A. en J.D. van der Burch beiden begraven Groenesteeg, graf eerste klasse.  
             
   
(Moerman en van Maanen, Groenesteeg, 82 en 75).
 
 

 

Hartevelt A Jzn : Bronnen
             
  - Nederland's Patriciaat 9 (1918) 154
  -GAL, Doopregisters
             
 

 

PublicatieAuteurHome
Leiden
Weeshuis
Regenten
Antoinette
Frijns
2008
www.janvanhout.nl
Leiden