Home <— Regenten <—

 

Regenten Weeshuis Leiden
Fremery

 

Fremery : Personalia
 < bron
1 > 
             
  Fremery, Jacobus de, echtgenoot van Henrietta Cornelia Christina Bovie, regentes van 1809-1810,  
  geb. Groot-Ammers 25-1-1748,  
  overl. L. 30-1-1826,  
  eigenaar van de Leidsche Zoutkeet,  
  klerk van de stedelijke thesaurie,  
  secretaris Curatoren universiteit,  
  lid van de plaatselijke schoolcommissie 1806,  
  lid van het leesgezelschap Miscens Utile Dulci,  
  lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkund,  
10    lid van de Nederlandse Huishoudelijke Maatschappij, dep. Leiden en  
11    lid van Amicitia,  
12    woonde op de Oude Singel en de Hooigracht tegenover de Groenesteeg,  
13    zoon van.....  
14    x 1e
L. 14-6-1774 Maria Vermaas,
ged. L. 5-11-1741,
overl. L. 16-11-1779,
dochter van Casper en Maria Dijkhuizen,
 
15    x 2e
L. 7-3-1782, 1ste klasse (2 x f.30,--)
Henrietta Cornelia Christina Bovie
,
geb. Nijmegen 4-2-1750,
overl. L. 29-11-1810,
dochter van Lambert Jan Bovie en Johanna Maria Catharina van Grootenraij.
 
16    Uit het eerste huwelijk:  
17    1. Casparus
ged. L. PK. 17-3-1775
 
18    2. Petrus Isaacus
geb. L. 6-9-1776; gd. L. PK 11-9-1776
 
19    Uit het tweede huwelijk:  
20    3. Johannes Martinus
geb.L. 7-11-1784; ged. L. HK 11-11-1784;
overl. L. 30-11-1784. 1ste klasse begraven, f. 30,--.
 
             
 

 

Fremery :  Notitie 1
 < pers
2 > 
             
1   -Den 10den november 1806 werd in afwachting van de nieuwe regeling der gemeentebesturen, de oude raad gecontinuteerd. Hij ging op den aangegeven weg verder en herstelde den 18den den thesaurier der stad tot welken post de sinds jaren met het werk vertrouwde klerk Jacobus de Fremery werd aangesteld met een dien eigen dag vastgesteld reglement.  
             
   
(Blok, IV, 81).
 
 

 

Fremery :  Notitie 2
 < 1
3 > 
             
1   - Jacobus de Fremery, weduwnaar (twee kinderen) van Maria Vermaas, wonende op de Hooigracht  
2   x L. 2e 7-3-1782 Henrietta Cornelia Chistina Bovie, (2x f. 30)jonged. van Nijmegen, wonende alhier op de Nieuwe Rijn.  
             
   
(GAL Kerkelijke ondertrouw WW f. 160).
 
 

 

Fremery :  Notitie 3
 < 2
4 > 
             
             
   
(ment van Jacobus de Fremery dd. 22-2-1810 bij notaris A. Kleynenbergh Jzn.
(Bron:)
 
 

 

Fremery :  Notitie 4
 < 3
5 > 
             
1   - Huwelijkse voorwaarde tussen J. de Fremery en H.C.C. Bovie dd. 23-3-1782 voor notaris A. Kleynenbergh Jzn.  
             
   
(
 
 

 

Fremery :  Notitie 5
 < 4
bron > 
             
1   - Testament van Jacobus de Fremery en H.C.C. Bovie dd. 5-2-1784 voor notaris A. Kleynenbergh Jzn.  
             
   
(
 
 

 

Fremery : Bronnen
             
  Nederland's Patriciaat 33 (1947) 148
  Blok IV, 81.
             
 

 

PublicatieAuteurHome
Leiden
Weeshuis
Regenten
Antoinette
Frijns
2008
www.janvanhout.nl
Leiden