Home <— Elites Leiden 1420 <—

 

van Zwieten
Leiden
1420 - 1510
 

van Zwieten Adriaan  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Egmond Otte
----Vroedschap Huwelijkvan Hodenpijl Machteld
1465Stadsbestuurburgemeester
1470Stadsbestuuronderschout
1472Stadsbestuurburgemeester
1473HofstedeRijswijk
1475BaljuwRijnland
1477VeertigraadLid
1479Stadsbestuurschout
1481PartijKabeljauwen
1481HoogheemraadHoogheemraad
1485Heerlijkheid AmbachtsheerOpmeer, Spanbroek, Hensbroek, Obdam (1/4 van )
1485Heerlijkheid AmbachtsheerDe Lier, Zouteveen (1/2 van)
1486Heerlijkheid AmbachtsheerHodenpijl

Stadsbestuur
Periode Functie
1465-1466burgemeester
1470-1471onderschout
1472-1473burgemeester
1479-1486schout

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1477-04-21

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Kabeljauwen

Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren
Jaar Heerlijkheid
1485De Lier, Zouteveen (1/2 van)
1485Opmeer, Spanbroek, Hensbroek, Obdam (1/4 van )
1486Hodenpijl

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1475-1480BaljuwRijnlandVan Kan, Van Zwieten II, 73

Hoogheemraad en Rentmeester
Jaar Functie Titel Leiden Overl. Diversen Voorganger Bron Naam
1481-06-26HoogheemraadridderJa1486 Huge van ZwietenOAHR inv. 833van Zwieten Adriaan

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Zwieten JanschoutLeidenvan Egmond Otte van Egmond WillemonbekendEgmondVan Kan, Van Zwieten II, 73.van Zwieten Adriaan
mvan Zwieten JanschoutLeidenvan Hodenpijl Machteld van Hodenpijl Jan (hr. van Haamstede)ambachtsheerRijswijkVan Kan, Van Zwieten II, 73.van Zwieten Adriaan

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1473-09-31 hofstedeTe BlotingeRijswijk33 morgen land en woningverheergewaardgrafelijk leen1473;opdracht aan Bruinink v BoschhuijsenARA AGH inv.887 fo. 24vo.van Zwieten Adriaan

van Zwieten Adriaan Janszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1444LenenZeeland
1470LenenMaasland
1470HofstedeLoenen
1470LenenLoenen
1470LenenHodenpijl
1470LenenLoenen
1484LenenLeiderdorp
1485LenenHazerswoude
1485Lenen-

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1444-05-12  Zeeland  Reimerswaal, Yerseke, Zoute, Lodijke,bij dode van zijn moeder Scodijke, Nieuwekerk, Ouwerdinge, HinkelooVan Kan, Van Zwieten II, 73van Zwieten Adriaan Janszn.
Land1470-08-31  Loenen14,5 morgen28 lb.waarde: mgl. met Kortemade van 4 morgenopdracht vadergrafelijk leenwaarde ARA AGH inv.877 fo.117vo.ARA AGH inv. 718 fo. 3vo.-4 (Amstelland)van Zwieten Adriaan Janszn.
Land1470-08-31 De KortemadeLoenen4 morgen  opdracht vader JanAmstel Kort, Repertorium lenen Amstel, 361van Zwieten Adriaan Janszn.
Land1470-09-30van Egmond Otte Hodenpijl7 morgen, 3 hond, 93 grd18 lb. 15s.   ten behoeve van echtgenoteARA AGH inv. 887 fo. 5vo.; 877 fo.117vo.van Zwieten Adriaan Janszn.
Tiende1470-09-30van Egmond Otte (belening voor haar)heer DanelstiendeMaasland 45 lb.koren- en smaltiendeexecutie goederen Jan van Hodenpijlgraf. lenen Maaslandwaarde: AGH inv.877 fo.117vo.Hoek, Maasland, 129. ARA AGH inv.887 fo.5vvan Zwieten Adriaan Janszn.
Land1484-09-09 Claes ScrevelshoeveLeiderdorp7,5 morgen  overlijden neef Cornelisgrafelijk leen ARA AGH inv.721 fo. 19van Zwieten Adriaan Janszn.
Tiende1485-12-21  Hazerswoude5 hoed rogge  bij dode vader Jangrafelijke lenen Van Kan, Van Zwieten II, 74van Zwieten Adriaan Janszn.
Geldleen1485-12-21  - 100 lb.van rentmeester Noordholanddood vader Jan van Zwietengrafelijke lenen Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 181van Zwieten Adriaan Janszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1470-08-31 hofstedeTer VeldeLoenen20 morgen40 lb. 12sminus 6 Beierse gulden rentmeesteropdracht door vader Jangrafelijk leenwaarde: ARA AGH inv. 877 fo.117ARA AGH inv.718 fo. 3vo.-4 Amstellandvan Zwieten Adriaan Janszn.

van Zwieten Adriaanszn.Jan

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1487Heerlijkheid AmbachtsheerDe Lier, Zouteveen (1/2 van)

Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren
Jaar Heerlijkheid
1487De Lier, Zouteveen (1/2 van)

van Zwieten Adriana

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan IJsselstein Gijsbrecht

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Zwieten GijsbrechtschoutLeidenvan IJsselstein Gijsbrechtambachtsheervan IJsselstein Herpert (hr. van Den BoschambachtsheerUtrechtVan Kan, Van Zwieten II, 61.van Zwieten Adriana

van Zwieten Adriana Gijsbrechtsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1455LenenWeesp en Weesperkerspel
1484HofstedeVoorburg
1486LenenZoeterwoude

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Geldleen1455-09-19van IJsselstein GijsbrechtzwijnsbedeWeesp en Weesperkerspel 10 lb. dood grootvader Boudijngrafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 61van Zwieten Adriana Gijsbrechtsdr.
Tiende1486-05-06van IJsselstein GijsbrechtZwietenZoeterwoude    grafelijk leendirect overdracht aan Gijsbrecht v.ZwietenVan Kan, Van Zwieten II, 61van Zwieten Adriana Gijsbrechtsdr.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1484-05-06 hofstede Voorburg28 morgen 2 woningen met resp. 22 en 6 morgendood van haar broer Huge van Zwieten-voor haar Jacob de GorterKort, Repertorium lenen Voorburg, 355van Zwieten Adriana Gijsbrechtsdr.

van Zwieten Aechte

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkSchaert Pieter

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Zwieten Dirk Willemszn.graf. ambt.LeidenSchaert Pieter*vroedschapSchaert KerstiaenvroedschapDordrechtVan Kan, Van Zwieten II, 79; Van Balen, Dordrecht, 298, 300-02van Zwieten Aechte

van Zwieten Aernt

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1469BaljuwRijnland

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1469-1472BaljuwRijnlandFockema Andreae, Hoogheemraadschap, 399

van Zwieten Aernt Dirkszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1452LenenBlokland
1452Heerlijkheid AmbachtsheerZoetermeer
1452Hofstede-
1452LenenVoorhout / Teilingen
1452LenenMonster
1452Heerlijkheid AmbachtsheerSchobbelandsambacht
1454 caHeerlijkheid AmbachtsheerCalslagen
1455HofstedeSticht
1455Lenen-
1455LenenLoenersloot
1455Lenen-
1471LenenWeesp

Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren
Jaar Heerlijkheid
1452Schobbelandsambacht
1452Zoetermeer
1454 caCalslagen

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1452-03-21van Nijenrode Otte Monster20 morgen  dood vader Dirkgrafelijke lenen Van Kan, Van Zwieten II, 56van Zwieten Aernt Dirkszn.
Land1452-03-21van Nijenrode Otte Voorhout / Teilingen60 morgen  dood vader Dirkgrafelijke lenen Van Kan, Van Zwieten II, 56van Zwieten Aernt Dirkszn.
Land1452-03-21van Nijenrode Otte Blokland18 morgen  dood vader Dirkgrafelijke lenen Van Kan, Van Zwieten II, 56van Zwieten Aernt Dirkszn.
Land1455van Nijenrode Otte Loenersloot75 morgen   Gelders leenoverdracht door oom GijsbrechtVan Kan, Van Zwieten II, 58, 59van Zwieten Aernt Dirkszn.
Tiende1455 ca.van Nijenrode OtteHeikop-   vermaakt door grootvader Boudijn  Van Kan, Van Zwieten II, 58van Zwieten Aernt Dirkszn.
Tiende1455 ca.van Nijenrode OtteOude Rijn-   vermaakt door grootvader Boudijn  Van Kan, Van Zwieten II, 58van Zwieten Aernt Dirkszn.
Land1471-10-06van Leijenburg N. Weesp24 morgen 2 zatenhuwelijkgift zwager Jan van NijenrodeAmstel Kort, Repertorium lenen, Amstel, 382van Zwieten Aernt Dirkszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1452-03-21van Nijenrode OttehofstedeBinkhorst-onbekend  dood vader Dirkgrafelijke lenen Van Kan, Van Zwieten II, 56van Zwieten Aernt Dirkszn.
1455 ca.van Nijenrode OttehofstedeLoenerslootStichtonbekend  vermaakt door grootvader Boudijn-overdracht door oom Gijsbrecht van ZwietenVan Kan, Van Zwieten II, 58, 59van Zwieten Aernt Dirkszn.

van Zwieten Aleid

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Diepenburch Claes (hr. v. Diepnburch)
----Vroedschap Huwelijkvan Beieren Everhard (bastaard)

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Zwieten Boudijngraf. ambt.Leidenvan Beieren Everhard (bastaard)baljuw Den Haaggraaf Willem VIgraafDen HaagVan Kan, Van Zwieten II, 53.van Zwieten Aleid
vvan Zwieten Boudijngraf. ambt.Leidenvan Diepenburch Claes (hr. v. Diepnburch)baljuw Den Haagvan Diepenburch GijsonbekendDen HaagVan Kan, Van Zwieten II, 52.van Zwieten Aleid

van Zwieten Alijd Boudijnsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1432LenenMaasland
1456LenenZoeterwoude / Hazerswoude

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1432-05-08van Diepenburch Claes (1e huwelijk)BorgersdijkMaasland  koren- en smaltiendeoverdracht van haar vadergrafelijk leenhuwt 2: van Beieren Everhard v. HoogwoudeVan Kan, Van Zwieten II, 53van Zwieten Alijd Boudijnsdr.
Tiende1456-05-20Eduard bastard van Holland, heer HoogwoudeRijntiende RodenburgZoeterwoude / Hazerswoude   dood van Boudijn van Zwietengrafelijke lenen Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 156van Zwieten Alijd Boudijnsdr.

van Zwieten Anna

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Leeuwen Frans mr.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Zwieten Dirk Willemszn.graf. ambt.Leidenvan Leeuwen Frans mr.graf. ambt.onbekendonbekendGoudaVan Kan, Van Zwieten II, 79.van Zwieten Anna

van Zwieten Appolonia

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1507HofstedeLeiderdorp

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1507-05-25 hofstedeRodenburgLeiderdorp24 morgen  dood vader Hugografelijke lenenvoor haar mr. Jan Boudijnsnz., grootvaderKort, Grafelijke lenen Rijnland, 158van Zwieten Appolonia

van Zwieten Boudijn

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1420LenenMaasland
1420LenenDirksland
1421Prebenden en VicariatenPieterskerk
1424Heerlijkheid AmbachtsheerCalslagen
1424HofstedeZoeterwoude
1427Prebenden en VicariatenPieterskerk
1428LenenZoeterwoude
1429HofstedeVoorburg
1429LenenWoerden
1429LenenZoeterwoude / Hazerswoude
1430Hoogheemraadhoogheemraad
1431HofstedeLoenen
1431LenenZuid-Beveland
1432Prebenden en VicariatenSt.-Anthoniskapel
1432LenenHazerswoude
1432LenenLeiden
1432LenenLoenen
1432LenenVoorhout
1432LenenDe Lier
1432LenenLeiden
1434LenenStein bij Gouda
1435HofstedeLoenersloot
1435Heerlijkheid AmbachtsheerOudenkoop
1437LenenLoenen
1440Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1455LenenWeesp en Weesperkerspel

Beheerder Charitatieve Instellingen
Jaar Instelling Jaar vermeld Bron
1440Catharina Gasthuis1440-09-20Ga. inv. 456 Cart. B p. 23

Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren
Jaar Heerlijkheid
1424Calslagen
1435Oudenkoop

Hoogheemraad en Rentmeester
Jaar Functie Titel Leiden Overl. Diversen Voorganger Bron Naam
1430 ca.hoogheemraadtresorier van HollandJa ontslag 1447 OAHR inv. 833van Zwieten Boudijn

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1420-12-28  Maasland20,5 morgen   grafelijk leenvrij eigen 1421Van Kan, Boudijn van Zwieten, 304van Zwieten Boudijn
Land1420-12-28 DirkslandDirksland1/80 deel   grafelijk leendoet afstand 1421 wegens bedijkingVan Kan, Boudijn van Zwieten, 304van Zwieten Boudijn
Tiende1428-07-12 RodenburgZoeterwoude    abdij van Egmond Van Kan, Boudijn van Zwieten, 304van Zwieten Boudijn
Tiende1429-08-12 Rijntiende RodenburgZoeterwoude / Hazerswoude   uitkopen 1426 van erven Claes van Zwietengrafelijke lenen Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 156van Zwieten Boudijn
Tiende1429-09  Woerdeneen vierde Polretienden, Groot- en Kleinrietveldopdracht door Olivier van OheyHofstede De HamTournooisveld, Oudeland en BredeveldKort, Repertorium lenen De Ham, 143van Zwieten Boudijn
Tiende1431-06-26 s'heer AernoutskerkeZuid-Beveland20 gemeten ter plaatse en omliggende polders  opdracht ten behoeve van Jan RuigrokVan Kan, Boudijn van Zwieten, 305van Zwieten Boudijn
Land1432-02-29 De KortemadeLoenen4 morgen   Amstel Kort, Repertorium lenen Amstel, 361van Zwieten Boudijn
Land1432-04-07  Hazerswoude13 morgen  bij dode van Jan van Rijsoordegrafelijk leen Van Kan, Boudijn van Zwieten, 75van Zwieten Boudijn
Geldleen1432-04-07  Voorhout40 schelling uit de bede en schot te Voorhout grafelijk leenopdracht aan Jan RoseVan Kan, Boudijn van Zwieten, 305van Zwieten Boudijn
Geldleen1432-04-07 de hoeveLeiden 4 lb.4 lb. jaarlijksbij dode Jan van Rijsoordgrafelijk leenopdracht aan Jan RoseARA AGH inv. 711 Beijersleenboek fo. 161van Zwieten Boudijn
Geldleen1432-04-07 klokhuis LeidenLeiden 30 sch.uit het klokhuis van Leidenna dood Jan van Rijsoordegrafelijk leen1435 opdracht aan Jan RoseVan Kan, Boudijn van Zwieten II, 3005van Zwieten Boudijn
Tiende1432-05-02 BurgersdijkDe Lier  koren- en smaltiendeoverdracht Claes van Diepenburchgraf. lenen Maaslandovergedragen op dochter AlijdHoek, Repertorium Maasland, 125van Zwieten Boudijn
Land1434-04-23 HaestenborchStein bij Goudavier viertel  opdracht door Dirk van Zuijlengrafelijk leen Van Kan, Boudijn van Zwieten, 305van Zwieten Boudijn
Land1437-11-15  Loenen13,5 morgen  na opdracht Hendrik van Cronenburchhofstede Amstel Kort, Repertorium lenen Amstel, 359van Zwieten Boudijn
Geldleen1455 voor zwijnsbedeWeesp en Weesperkerspel 10 lb. holl.jaarlijks grafelijk leen Van Kan, Boudijn van Zwieten, 305van Zwieten Boudijn

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1424-01-00 hofstedeZwietenZoeterwoude54 morgen hofstad, opstal, boomgaard, kapelriegiftoverdracht door neef Willem van Montfoorthofstad Oud-Teijlingen1435 leen van Borselen; 1441: vrij eigenHoek, Repertorium lenen Oud-Teilingen, 60van Zwieten Boudijn
1429-07-16 hofstede Voorburg28 morgen 2 woningen met resp. 22 en 6 morgenoverdracht door Jacob van der Hantgrafelijk leenleenbevestigingKort, Repertorium lenen Voorburg, 355van Zwieten Boudijn
1431-07-25 hofstedeTer VeldeLoenen20 morgen   grafelijk leen Van Kan, Boudijn van Zwieten, 305van Zwieten Boudijn
1435-04-13 hofstedeLoenerslootLoenerslootonbekend met bijbehorende goederen Stichts leen Van Kan, Boudijn van Zwieten, 305van Zwieten Boudijn

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PieterskerkJohannes de Doper1421stichterGAL Ke. inv. 322 fo. 30vį. VAN KAN, Van Zwieten II, 52. 
PieterskerkSt.- Stefanus, St.-Agnes, St.-Martinus1427stichterVAN KAN, Boudijn van Zwieten, 298. Pieter van Schoten was zijn neef. 
St.-Anthoniskapel??1432stichterVAN KAN, Boudijn van Zwieten, 298. GAL Ga. inv. 1346. 

van Zwieten Catharina

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan de Boekhorst Adriaan
----Vroedschap Huwelijkvan Reimerswaal Willem

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Zwieten GijsbrechtschoutLeidenvan de Boekhorst Adriaanvroedschapvan de Boekhorst VranckvroedschapLeidenVan Kan, Van Zwieten II, 61-62.van Zwieten Catharina
vvan Zwieten AdriaanschoutLeidenvan Reimerswaal Willem van Reimerswaal Janbaljuw SchielndonbekendVan Kan, Van Zwieten II, 74.van Zwieten Catharina

van Zwieten Catharina Boudijnsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterMariŽnpoel
----KloosterElfduizend Maagden Klooster

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
Elfduizend Maagden KloosterVAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 fį. 145.
MariŽnpoelVAN KAN, Van Zwieten II, 53, 65. HOEK, Nachtegael, 317, 218. VAN DER WAAG, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, 266-268.

van Zwieten Dirk

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1429Stadsbestuurburgemeester
1432Prebenden en VicariatenSt.-Anthoniskapel
1434Stadsbestuurschout
1439Prebenden en VicariatenPancraskerk
1445PartijKabeljauwen
1466HoogheemraadRentmeester
1473HoogheemraadRentmeester
1479HoogheemraadRentmeester

Stadsbestuur
Periode Functie
1429-1430burgemeester
1434schout

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Kabeljauwen

Hoogheemraad en Rentmeester
Jaar Functie Titel Leiden Overl. Diversen Voorganger Bron Naam
1466Rentmeester Ja   OAHR inv. 16van Zwieten Dirk
1473Rentmeester Ja   OAHR inv. 16van Zwieten Dirk
1479Rentmeester Ja   OAHR inv. 16van Zwieten Dirk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
St.-Anthoniskapel??1432officieVAN KAN, Boudijn van Zwieten, 298. GAL Ga. inv. 1346. 
PancraskerkSt.-Willibrord1439collatorGAL Ke. inv. 477. VAN KAN, Van Zwieten II, 53-55.

van Zwieten Dirk Aerntszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1452LenenRijswijk
1463LenenOegstgeest
1471LenenWeesperkarspel

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1452-03-21van Nijenrode OtteRijswijkRijswijk   dood vader Dirkgrafelijke lenenhuwt 2: Maria van CatsVan Kan, Van Zwieten II, 56van Zwieten Dirk Aerntszn.
Tiende1463-12-06 halve koren en smaltiendeOegstgeest   overdracht Adolf van der Markhofstede Teilingenbewaarder tresorie en registers HolandKort, Hofstede Teilingen, 705-706van Zwieten Dirk Aerntszn.
Land1471-10-16van Nijenrode N.BijlmerbroekWeesperkarspel20 morgen  overdracht ten huw. door zwager Jan v.N.Amstel Kort, Repertorium lenen Amstel, 382van Zwieten Dirk Aerntszn.

van Zwieten Dirk Boudijnszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
14..LenenMaasland
1427Heerlijkheid AmbachtsheerSchobbelandsambacht
1427LenenGorinchem
1429LenenGeervliet
1429LenenSommelsdijk / Mallant
1431LenenGieltjesdorp / Sticht
1431LenenGerverscoop / Sticht
1431LenenKamerik / Sticht
1432Stadsbestuurschepen
1432Heerlijkheid AmbachtsheerZoetermeer
1436HofstedeNeder-Betuwe
1436Hofstede-
1437Stadsbestuurschepen
1439LenenNaaldwijk
1439LenenRijswijk
1439LenenVoorhout / Teilingen
1439Heerlijkheid AmbachtsheerOegstgeest (1/2 van)
1453HoogheemraadHoogheemraad

Stadsbestuur
Periode Functie
1432-1433schepen
1437-1438schepen

Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren
Jaar Heerlijkheid
1427Schobbelandsambacht
1432Zoetermeer
1439Oegstgeest (1/2 van)

Hoogheemraad en Rentmeester
Jaar Functie Titel Leiden Overl. Diversen Voorganger Bron Naam
1453-03-11Hoogheemraad Ja1482 Gerrit van ZijlOAHR inv. 833van Zwieten Dirk Boudijnszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land14..  Maasland6 morgen  dood Nicholaas van Diepenburghofstede IJsselstein Kort, Leenkamers heren Egmond, 494-495van Zwieten Dirk Boudijnszn.
Geldleen1427-02-18van Leijenburg Johannatol GorinchemGorinchem 16 schilden  grafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 55van Zwieten Dirk Boudijnszn.
Land1429-05-03van Leijenburg Johanna Sommelsdijk / Mallant  Gorzenopdracht van schoonvadergrafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 55van Zwieten Dirk Boudijnszn.
Geldleen1429-07-01van Leijenburg Johannatol GeervlietGeervliet 100 schildentol Geervliet, graf. goed. te Krabbendijkeopdracht Casper van Crabeekgrafelijk lenen Van Kan, Van Zwieten II, 55van Zwieten Dirk Boudijnszn.
Tiende1431van Leijenburg JohannaGieltjesdorpGieltjesdorp / Sticht   leen van Jacob van GaasbeekStichte lenen Van Kan, Van Zwieten II, 55van Zwieten Dirk Boudijnszn.
Tiende1431van Leijenburg JohannaKamerikKamerik / Sticht   leen van Jacob van GaasbeekStichtse lenen Van Kan, Van Zwieten II, 55van Zwieten Dirk Boudijnszn.
Tiende1431van Leijenburg JohannaGerverscoopGerverscoop / Sticht   leen van Jacob van GaasbeekStichtse lenen Van Kan, Van Zwieten II, 55van Zwieten Dirk Boudijnszn.
Tiende1439 voorvan Leijenburg JohannaRijswijkRijswijk  koren- en smaltienden grafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 55van Zwieten Dirk Boudijnszn.
Land1439-03-27van Leijenburg Johanna Voorhout / Teilingen60 morgen   grafelijke lenenachterleenman Wijnand van Arnhem in 1452Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 113van Zwieten Dirk Boudijnszn.
Land1439-03-28van Leijenburg Johanna Naaldwijk20 morgen   grafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 55van Zwieten Dirk Boudijnszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1436van Leijenburg JohannahofstedeZoelenNeder-Betuweonbekend met gerechtna opdracht door Jan van LeijenburgGelders leen Van Kan, Van Zwieten II, 55van Zwieten Dirk Boudijnszn.
1436-02-13van Leijenburg JohannahofstedeBinkhorst-onbekend  opdracht Dirk Ploechgrafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 55van Zwieten Dirk Boudijnszn.

van Zwieten Dirk Boudijnszn. II

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Leijenburg Johanna

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Zwieten Boudijngraf. ambt.Leidenvan Leijenburg Johanna van Heulekom Aerntgraf. ambt.GelreVan Kan, Van Zwieten II, 53.van Zwieten Dirk Boudijnszn. II

van Zwieten Dirk Boudijnszn. sr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1435LenenOpmeer
1437HofstedeKoudekerk
1439HofstedeOegstgeest
1447LenenZoeterwoude
1450LenenLeiderdorp
1450HofstedeOegstgeest
1451LenenOegstgeest
1464LenenOegstgeest
1473HofstedeZoeterwoude
1473HofstedeOegstgeest

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1435-03-24van de Boekhorst JanneMellem en LeijeOpmeer   na opdracht 13 morgen Hazerswoude. ZoeterwNassauten vrij eigen 1435-26-05Van Kan, Van Zwieten I, 59van Zwieten Dirk Boudijnszn. sr.
Land1447-11-14van de Boekhorst Janne Zoeterwoude18 morgen6 lb. opdracht Willem van Montfoort van ZwietenNassau Van Kan, Zwieten I, 60; AGH inv.877 fo.117van Zwieten Dirk Boudijnszn. sr.
Land1450-03-02Margriet Loefrollendr.Acht HoevenLeiderdorp16 morgen 1 hoeve land domproostdij Utrechtbeschikt bij testament nl. geen nageslachtHoek, Lenen domproostdij, 12van Zwieten Dirk Boudijnszn. sr.
Land1451-01-15van de Boekhorst Janne Oegstgeest1 morgen in een kamp van 2 morgenopdracht Willem van Alkemade IJsbrandszn.hof Wassenaar Hoek, Leenkamers Wassenaar, 553-554van Zwieten Dirk Boudijnszn. sr.
Tiende1464-06,07-12van de Boekhorst JanneDe MerschOegstgeest 18 lb.twee tiendenopdracht van der Marck en Potter v.d. Loografelijke lenenwaarde ARA AGH inv.877 fo.117-117vo.Van Kan, Van Zwieten I, 60van Zwieten Dirk Boudijnszn. sr.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1437-06-03van de Boekhorst Jannehofstede Koudekerk3 morgen7 lb.grachten, land, bomen, singelsuit vrij eigengrafelijk leen1474: ca. 2,5 morgenVan Kan, Zwieten I, 59; AGH 877 fo.117-vo.van Zwieten Dirk Boudijnszn. sr.
1439-12-18van de Boekhorst Janne Florisdr. jnkvr.hofstedeEndegeestOegstgeest30 morgen72 lb. 10s.hofstede en landerijenoverdracht Willempje van Alkemadeleenkamer BurchtZwieten breidt leen uit tot ca.30 morgenHoek,Wassenaar,119; AGH inv.877 fo.117-vo.van Zwieten Dirk Boudijnszn. sr.
1450- ?-cavan de Boekhorst Jannehofstede Oegstgeest7,5 hond   Wassenaar Van Kan, Van Zwieten I, 60van Zwieten Dirk Boudijnszn. sr.
1473 voor hofstede Zoeterwoude13 morgen17 lb. 5s.  Nassau ARA AGH inv. 877 fo.117-117vo.van Zwieten Dirk Boudijnszn. sr.
1473 voor hofstedeTer MerschOegstgeest2 morgen, 5 hond4 lb. 18s. opdracht Willem van Alkemade IJsbrandszn.Nassauwaarde en maat ARA AGH inv.877 fo.117Drossaers, Nassause domeinraad, 116van Zwieten Dirk Boudijnszn. sr.

van Zwieten Dirk Willemszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1480BaljuwBeverwijk

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1480-1487BaljuwBeverwijkVan Kan, Van Zwieten II, 78

van Zwieten Elisabeth

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkZibrand Doenenzn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Zwieten Dirk Boudijnszn.graf. ambt.LeidenZibrand Doenenzn.vroedschapDoenen N.onbekendLeidenVan Kan, Van Zwieten I, 60.van Zwieten Elisabeth

van Zwieten Geertruid

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkAndries Riddelofszn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Zwieten Dirk Boudijnszn.graf. ambt.LeidenAndries Riddelofszn.vroedschapRoelof Andrieszn.onbekendLeidenVan Kan, Van Zwieten I, 60.van Zwieten Geertruid

van Zwieten Gijsbrecht

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Diemen Catharina
1428Stadsbestuurschepen
1429Stadsbestuurschout
1433Stadsbestuurburgemeester
1434Stadsbestuurschout
1435HofstedeWassenaar
1442Stadsbestuurschepen
1445PartijKabeljauwen
1446Stadsbestuurschepen
1447Stadsbestuurburgemeester
1449Stadsbestuurschepen
1449VeertigraadLid
1450Stadsbestuurburgemeester
1451Stadsbestuurburgemeester
1453Prebenden en VicariatenSt.-Anthoniskapel
1455HofstedeVoorburg
1455LenenStein bij Gouda
1455Stadsbestuurschepen
1456Stadsbestuuronderschout
1484Heerlijkheid AmbachtsheerZoeterwoude

Stadsbestuur
Periode Functie
1428-1429schepen
1429-1431schout
1433-1434burgemeester
1434-1442 schout
1442-1443schepen
1446-1447schepen
1447-1448burgemeester
1449-1450schepen
1450-1451burgemeester
1451-1452burgemeester
1455-1456schepen
1456onderschout

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-07-21

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Kabeljauwen

Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren
Jaar Heerlijkheid
1484Zoeterwoude

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Zwieten Boudijngraf. ambt.Leidenvan Diemen Catharina van Diemen HugoonbekendUtrechtVan Kan, Van Zwieten II, 59.van Zwieten Gijsbrecht

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1455-07-11 HaestenborchStein bij Gouda9 viertel  bij dode van zijn vadergrafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 59van Zwieten Gijsbrecht

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1435-05-26van Diemen Catharinahofstede Wassenaar14 morgen   Nassau Drossaers, Nassause domeinraad, 173van Zwieten Gijsbrecht
1455-07-06van Diemen Catharinahofstede Voorburg28 morgen 2 woningen met resp. 22 en 6 morgenna dood van Boudijn van Zwieten- Kort, Repertorium lenen Voorburg, 355van Zwieten Gijsbrecht

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
St.-Anthoniskapel??1453collatorVAN KAN, Boudijn van Zwieten, 298. GAL Ga. inv. 1346. 

van Zwieten Hendrik Hendrikszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1445PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Hoeken

van Zwieten Huge

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Boschhuijsen Luitgard Claesdr.
1419PartijKabeljauwen
1449VeertigraadLid
1452PachtWijn
1452PachtWijn
1452PachtTurf en hout
1452-1453WeesmeesterWeesmeester
1454Stadsbestuurschepen
1456BaljuwWoerden
1468HoogheemraadHoogheemraad
1470HoogheemraadRentmeester
1472PachtBier
1472PachtWijn
1473PachtBier
1475Heerlijkheid AmbachtsheerZoeterwoude
1475Stadsbestuurburgemeester
1476Stadsbestuurburgemeester
1477HoogheemraadRentmeester
1477VeertigraadLid
1481PartijKabeljauwen
1481VeertigraadLid
1495PachtWijn
1496PachtMolengeld
1497PachtWijn

Stadsbestuur
Periode Functie
1454-1455schepen
1475-1476burgemeester
1476-1477burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-1471
1477-04-21
1481-06-20

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1419Kabeljauwen
1481Kabeljauwen

Weesmeester
Jaar Datum Bron
1452-14531453-02-06AHGWK inv. 113a, 35

Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren
Jaar Heerlijkheid
1475Zoeterwoude

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1456-1468BaljuwWoerdenVan Kan, Van Zwieten II, 62

Hoogheemraad en Rentmeester
Jaar Functie Titel Leiden Overl. Diversen Voorganger Bron Naam
1468 ?Hoogheemraad Ja1481  OAHR inv. 833van Zwieten Huge
1470Rentmeester Ja   OAHR inv. 16van Zwieten Huge
1477Rentmeester Ja   OAHR inv. 16van Zwieten Huge

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1452-02-20JaWijn236-00-00 £ SA.I 523 BR.1452 fo.11
1452-05-01NeeTurf en hout203-00-00 £ SA.I 523 BR.1452 fo.5
1452-08-19JaWijn355-00-00 £ SA.I 523 BR.1452 fo.11vo.
1472-11-15JaBier2472-00-00 £ SA.I 549 BR.1473 fo.5
1472-11-15JaWijn400-00-00 £ SA.I 549 BR.1473 fo.5
1473-05-15JaBier2600-00-00 £ SA.I 549 BR.1473 fo.6
1495-11-10JaWijn 812-14-08 £SA.I 654 TR.1496 fo.11
1496-11-26NeeMolengeld2226-00-00 £ SA.I 577 TR.1497 fo.6
1497-02-18JaWijn700-00-00 £ SA.I 577 TR.1497 fo.6vo.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Zwieten GijsbrechtschoutLeidenvan Boschhuijsen Luitgard Claesdr. van Boschhuijsen ClaesschoutLeidenVan Kan, Van Zwieten II, 62.van Zwieten Huge

van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1456LenenHeemskerk
1456LenenReierskop / Woerden
1457HofstedeZoeterwoude
1457HofstedeVoorburg
1460Hofstedes-Gravensloot
1461LenenZoeterwoude
1466LenenLeiden, bij
1468LenenLeiderdorp
1470LenenWoerden
1473LenenZoeterwoude
1474LenenZoeterwoude / Zwieten
1474LenenLeiderdorp

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1456-02-14van Boschhuijsen LuitgardVerlijsbettenkampHeemskerk   opdracht door Willem Cuser v. Boschhuijsengrafelijk leendirecte opdracht aan Jan van HeemskerkVan Kan, Van Zwieten II, 62van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.
Land1456-07-06  Reierskop / Woerden8 morgen een halve hoevekoop van Buekel van den Rijngrafelijke lenen Woerdenvoor 43 schilden ten vrij eiegenKort, Repertorium lenen Woerden, 342.van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.
Land1461-03-04 Duifhuis- en MolenkampZoeterwoude2 kampen 18 lb. Nassauin 1482 op neef Cornelis van ZwietenDrossaers, Nassause domeinraad, 188van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.
Tiende1466-05-26 Leidse vaartLeiden, bij  kleine korentiendeaankoop na dood Jan van Leiden 40 schildgrafelijke lenen Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 156van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.
Land1468-11-15  Leiderdorp6 morgen bij het huis Ter Zijloverdracht door Willem van Zijlleenkamer Burcht Hoek, Leenkamers Wassenaar, 106van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.
Land1470 voor  Woerden1 hond deels bebouwd perceel in de stad grafelijk leenzijn zoon Huge in 1473 beleendARA AGH inv. 887 fo.16van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.
Tiende1473-09-30 tiende hofstede ZwietenZoeterwoude  met Duifhuiskamp, Molenweer en Coppersweer grafelijke lenenafgesplitst leen tiende RodenburgKort, Grafelijke lenen Rijnland, 157van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.
Land1474 voor  Zoeterwoude / Zwietenonbekend3 lb.deel uitmakend van grond te Zwieten grafelijkheid ARA AGH inv. 877 fo.115vo.van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.
Land1474 voor  Leiderdorp7,5 morgen10 lb.  grafelijk leen ARA AGH inv. 877 fo.115vo.van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1457-04-04 hofstede Voorburg28 morgen27 lb.2 woningem met resp. 22 en 6 morgendood van zijn vader Gijsbrecht-lijftocht echtgenote L. van BoschhuijsenKort, Repertorium lenen Voorburg, 355van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.
1457-07-26 hofstedeZwietenZoeterwoude54 morgen   Zuilen in het Sticht Van Kan, Zwieten II, 62; AGH 877 fo.116van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.
1460-05-07van Boschhuijsen Luitgardhofstede s-Gravensloot11 morgen   Nassauna opdracht Dirk van HonthorstDrossaers, Nassause domeinraad, 188van Zwieten Huge Gijsbrechtszn.

van Zwieten Huge Hugenzn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep OndernemerWijnleverancier
----Vroedschap HuwelijkAechte mr. Jan Boudijndr.
----Vroedschap Huwelijkonbekend
----Beroep OndernemerLeverancier stenen
----Beroep OndernemerKalkleverancier
----Beroep OndernemerDrapenier
1473LenenZoeterwoude
1473LenenWoerden
1475PachtGraan
1476PachtStrijkerij
1481LenenZoeterwoude
1481VeertigraadLid
1486PachtWijn
1486PachtStrijkerij
1487PachtStrijkerij
1487PachtBier
1487PachtBier
1487PachtWijn
1488PachtBier
1490PachtBier
1492HofstedeLeiderdorp
1492PachtWijn
1494Stadsbestuurschepen
1497Stadsbestuurschepen
1497PachtWijn
1497PachtMolengeld
1498Stadsbestuurschepen
1498PachtWijn
1498PachtMolengeld
1498PachtWijn
1499Stadsbestuurburgemeester
1501Stadsbestuurschepen
1502Stadsbestuurburgemeester
1502PachtBier
1503Stadsbestuurburgemeester
1505LenenVlieland

Stadsbestuur
Periode Functie
1494-1495schepen
1497-1498schepen
1498-1499schepen
1499-1500burgemeester
1501-1502schepen
1502-1503burgemeester
1503-1504burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1481-1510

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
DrapenierTextielPosthumus, Bronnen II, 65
KalkleverancierRurale nijverheidSA.I inv. 578 (1498) fo.168
Leverancier stenenRurale nijverheidSA.I inv.582 (1503) fo.76
WijnleverancierHandelSA.I inv. 582 (1503) fo.43vo.

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1475-11-18NeeGraan1601-00-00 £ SA.I 552 BR.1476 fo.8vo.
1476-08-01NeeStrijkerij1413-00-00 £ SA.I 552 BR.1476 fo.3vo.
1486-11-18NeeStrijkerij1476-00-00 £ SA.I 560 BR.1487 fo.3vo.
1486-11-18JaWijn761-00-00 £ SA.I 560 BR.1487 fo.5
1487-05-18JaBier3562-00-00 £ SA.I 560 BR.1487 fo.5vo.
1487-08-18JaBier3514-00-00 £ SA.I 560 BR.1487 fo.6
1487-08-18JaWijn951-00-00 £ SA.I 560 BR.1487 fo.6
1487-11-17NeeStrijkerij1337-00-00 £ SA.I 561 BR.1488 fo.3
1488-05-17JaBier3610-00-00 £ SA.I 561 BR.1488 fo.6
1490-11-27JaBier3890-00-00 £ SA.I 562 BR.1491 fo.6
1492-11-28JaWijn1002-00-00 £ SA.I 563 BR.1493 fo.6
1497-08-19JaWijn832-00-00 £ SA.I 577 TR.1497 fo.7vo.
1497-11-24NeeMolengeld2564-00-00 £ SA.I 578 TR.1498 fo.13
1498-08-18JaWijn1001-00-00 £ SA.I 578 TR.1498 fo.7vo.
1498-11-17JaWijn1002-00-00 £ SA.I 579 TR.1499 fo.7vo.
1498-11-24NeeMolengeld3800-00-00 £ SA.I 579 TR.1499 fo.12vo
1502-08-20JaBier3951-00-00 £ SA.I 581 TR.1502 fo.7

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Zwieten HugevroedschapLeidenAechte mr. Jan Boudijndr. Jan Boudijnszn. mr.graf. ambt.Den HaagVan Kan, Van Zwieten II, 63.van Zwieten Huge Hugenzn.
mvan Zwieten HugevroedschapLeidenonbekend onbekendonbekendonbekendVan Kan, Van Zwieten II, 63.van Zwieten Huge Hugenzn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1473-01-08  Woerden1 hond  afkomstig van zijn vadergrafelijk leenin de stad, bebouwd perceelVan Kan, Van Zwieten II, 63; AGH 887 fo.1van Zwieten Huge Hugenzn.
Tiende1473-10-11 Leidse vaartZoeterwoude  kleine korentiendeoverdracht vader Huge van Zwietengrafelijke lenen Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 156van Zwieten Huge Hugenzn.
Land1481-05-22  Zoeterwoude5 morgen  opdracht door vaderBinkhorst Van Kan, Van Zwieten II, 63van Zwieten Huge Hugenzn.
Land1505-04-29 Oude HefzandVlieland   opdracht van Jan van Poelgeestgrafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 64van Zwieten Huge Hugenzn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1492-03-14 hofstedeRodenburgLeiderdorp24 morgen  overdracht Bruinink van Boschhuijsengrafelijke lenen1473: teruggebracht tot 2 morgenKort, Grafelijke lenen Rijnland, 158van Zwieten Huge Hugenzn.

van Zwieten Jan

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep OndernemerDrapenier
----Beroep OndernemerSteenbakkerij
----Vroedschap Huwelijkvan den Abeele Catharina
----Vroedschap Huwelijkvan der Marck Ymmezoete
1433Stadsbestuurschepen
1434Heerlijkheid AmbachtsheerOpmeer, Spanbroek, Hensbroek, Obdam (1/4 van )
1441Stadsbestuurburgemeester
1442Stadsbestuurburgemeester
1445PartijKabeljauwen
1449VeertigraadLid
1452Stadsbestuurschepen
1453Stadsbestuurburgemeester
1454Stadsbestuurburgemeester
1455Stadsbestuurschout
1473Heerlijkheid AmbachtsheerDe Lier, Zouteveen (1/2 van)
1473Heerlijkheid AmbachtsheerHodenpijl
1480Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1480LenenMaasland
1481PartijKabeljauwen
1481VeertigraadLid
1481VeertigraadLid
1502HoogheemraadHoogheemraad
1503Stadsbestuurschout
1506HoogheemraadRentmeester
1508BaljuwGorinchem en Land van Arkel

Stadsbestuur
Periode Functie
1433-1434schepen
1441-1442burgemeester
1442-1443burgemeester
1452-1453schepen
1453-1454burgemeester
1454-1455burgemeester
1455-1479schout
1503-1509schout

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-07-21
1481-06-20
1481-1510

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Kabeljauwen
1481Kabeljauwen

Beheerder Charitatieve Instellingen
Jaar Instelling Jaar vermeld Bron
1480Catharina Gasthuis1480-06-04Ga. inv. 456 Cart.B p. 195-196

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
DrapenierTextielPosthumus, Geschiedenis, 392
SteenbakkerijRurale nijverheid 

Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren
Jaar Heerlijkheid
1434Opmeer, Spanbroek, Hensbroek, Obdam (1/4 van )
1473De Lier, Zouteveen (1/2 van)
1473Hodenpijl

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1508DrostGorinchem en Land van ArkelVan Kan, Van Zwieten II, 75

Hoogheemraad en Rentmeester
Jaar Functie Titel Leiden Overl. Diversen Voorganger Bron Naam
1502-02-27Hoogheemraaddrost van GorinchemJa1510-08-14 Adriaan van der DoesOAHR inv. 833van Zwieten Jan
1506Rentmeester Ja   OAHR inv. 16van Zwieten Jan

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Zwieten Boudijngraf. ambt.Leidenvan den Abeele Catharina van den Abeele HendrikvroedschapZierikzeeVan Kan, Van Zwieten II, 72.van Zwieten Jan
mvan Zwieten Boudijngraf. ambt.Leidenvan der Marck Ymmezoete van der Marck EngelbrechtonbekendonbekendVan Kan, Van Zwieten II, 72.van Zwieten Jan

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1480-09-20van der Marck YmmezoeteElboutstiendeMaasland  groot en kleinverleend aan Ymmezoetegrafelijke lenen Maaslandvoorheen in handen van Willem van ZwietenHoek, Kort, Aanvullngen, 452van Zwieten Jan

van Zwieten Jan Adriaanszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1485LenenHodenpijl
1485LenenMaasland
1487LenenLoenen
1487Lenen-
1487Heerlijkheid AmbachtsheerHodenpijl
1487LenenLeiderdorp
1487LenenHazerswoude
1487Heerlijkheid AmbachtsheerOpmeer, Spanbroek, Hensbroek, Obdam (1/4 van )
1493Heerlijkheid AmbachtsheerZegwaard, Benthuizen, Zevenhuizen, Rijnsaterwoude

Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren
Jaar Heerlijkheid
1487Hodenpijl
1487Opmeer, Spanbroek, Hensbroek, Obdam (1/4 van )
1493Zegwaard, Benthuizen, Zevenhuizen, Rijnsaterwoude

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1485-12-21van Heemstede Philippa Hodenpijl7 morgen, 3 hond, 93 gaar  opdracht van zijn vadergrafelijk leenaanbestorven van moeder Otte van EgmondVan Kan, Van Zwieten II, 75van Zwieten Jan Adriaanszn.
Tiende1485-12-21 heer DanelstiendeMaasland  koren- en smaltiendedood moeder Otte van Egmondgraf. lenen Maaslandminderjarig dus vader Adriaan doet huldeHoek, Repertorium Maasland, 129van Zwieten Jan Adriaanszn.
Land1487-02-29van Heemstede PhilippeClaes ScrevelshoeveLeiderdorp7,5 morgen  bij dode van zijn vadergrafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 75van Zwieten Jan Adriaanszn.
Land1487-02-29van Heemstede Philippe Loenen14,5 morgen  bij dode van zijn vadergrafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 75van Zwieten Jan Adriaanszn.
Geldleen1487-02-29van Heemstede Philippa - 100 lb.uit rentmeesterschap Noord-Hollandbij ode van zijn vadergrafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 75van Zwieten Jan Adriaanszn.
Geldleen1487-02-29van Heemstede Philippa Hazerswoude5 hoed rogge  bij dode van zijn vadergrafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 75van Zwieten Jan Adriaanszn.

van Zwieten Jan Boudijnszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
14..HofstedeBreukelen
1423LenenHazerswoude
1451LenenDen Briel
1454LenenLoenen
1454LenenLoenen
1454HofstedeLoenen
1458Hofstede-
1468LenenHazerswoude / Zoeterwoude
1473Lenen-
1473LenenZoeterwoude
1473LenenHodenpijl / Schipluiden
1473LenenZoeterwoude

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1423-10-03van de Abeele Catharina Hazerswoude5 hoed rogge  opdracht door Herpert van Foreestgrafelijk leenhuwt 2. van der Marck YmmezoeteHoek, Kort, Aanvullingen, 243van Zwieten Jan Boudijnszn.
Geldleen1451-08-04 bodeambacht Den BrielDen Briel   overdracht door mr. Odolf van der Markhofstede VoorneVan der Mark een zwager van Van ZwietenKort, Repertorium hofstad Voorne, 390van Zwieten Jan Boudijnszn.
Land1454-11-15  Loenen14,5 morgen  bij dode van zijn vaderhofstede Amstel Kort, Repertorium lenen Amstel, 359van Zwieten Jan Boudijnszn.
Land1454-11-15 Korte MadeLoenen4 morgen  bij dode van zijn vaderhofstede Amstel Kort, Repertorium lenen Amstel, 359van Zwieten Jan Boudijnszn.
Tiende1468-07-22 RijntiendenHazerswoude / Zoeterwoude 34 lb. bij dode van zijn zuster Alijdgrafelijk leen Van Kan, Zwieten II, 73;AGH inv.877 fo.116vvan Zwieten Jan Boudijnszn.
Tiende1473 voor DuifhuiskampZoeterwoude  Duifhuiskamp, Coppersweer, Molenkamp grafelijk leendeel uitmakend van de RijntiendeARA AGH inv. 718 fo. 41van Zwieten Jan Boudijnszn.
Tiende1473 voor hofstad en hoeve ZwietenZoeterwoude    grafelijk leen1473-30-08 overdracht aan neef HugeVan Kan, Van Zwieten II, 73van Zwieten Jan Boudijnszn.
Tiende1473-07-19 HodenpijlHodenpijl / Schipluiden 118 lb. 2s. 6d.4 blokkenna gedwongen verkoop Jan van Hodenpijlgrafelijkheid Van Kan, Zwieten II, 73; AGH inv.877 fo.116van Zwieten Jan Boudijnszn.
Geldleen1473-07-19  - 100 lb. gedwongen verkoop goed Jan v. Hodenpijlgrafelijk leenuit rentmeesterschap Noord-HollandVan Kan, Zwieten II, 73;AGH inv.877 fo.116vvan Zwieten Jan Boudijnszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1454-11-15 hofstedeTer VeldeLoenen20 morgen  bij dode van zijn vadergrafelijk leen ARA AGH inv. 716 fo. 8 Amstellandvan Zwieten Jan Boudijnszn.
1458-05-07 hofstedeBinkhorst-onbekend met alle toebhorenopdracht door Aernt van Zwietengrafelijk leen1464; opdracht aan Dirk PoesVan Kan, Van Zwieten II, 73van Zwieten Jan Boudijnszn.
v. 1472 hofstede Breukelenonbekend   -opdracht aan leenheer G. van NijenrodeVan Kan, Van Zwieten II, 73van Zwieten Jan Boudijnszn.

van Zwieten Jan Janszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Heemskerk Philippa

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Zwieten JanschoutLeidenvan Heemskerk Philippa Le Fevre Roeland (ontv. generl Vlaand.)graf. ambt.VlaanderenVan Kan, Van Zwieten II, 75.van Zwieten Jan Janszn.

van Zwieten Johanna Pietersdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterMariŽnpoel

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
MariŽnpoelVAN KAN, Van Zwieten II, 53, 65. HOEK, Nachtegael, 317, 218. VAN DER WAAG, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, 266-268.

van Zwieten Jooste

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan de Coulster Willem

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Zwieten PietervroedschapLeidenvan de Coulster Willemschoutvan de Coulster IJsbrandvroedschapDordrechtVan Kan, Van Zwieten II, 74.van Zwieten Jooste

van Zwieten Josina

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Wassenaar Willem (bastaard)

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Zwieten DirkschoutLeidenvan Wassenaar Willem (bastaard)subalternvan Wassenaar Hendrik ?burggraafLeidenVan Kan, Van Zwieten II, 55.van Zwieten Josina

van Zwieten Josine Boudijnsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1474LenenRijswijk

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1474 voorvan Wassenaar Willem bastaard Rijswijk 38 lb. 10 s.  grafelijk leenhij genoemd als voogd voor zijn vrouwARA AGH inv. 877 fo.139van Zwieten Josine Boudijnsdr.

van Zwieten Luitgard

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Schoten Gerrit

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Zwieten PietervroedschapLeidenvan Schoten Gerrit van Schoten JacobonbekendHaarlemVan Kan, Van Zwieten II, 65.van Zwieten Luitgard

van Zwieten Margriet

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Poelgeest Jan
----Vroedschap Huwelijkvan Wijngaarden Floris Oem
1422LenenWoerden / de Waard
1447LenenZoeterwoude

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Zwieten Boudijngraf. ambt.Leidenvan Poelgeest Janschoutvan Poelgeest Gerrit (ridder)graf. ambt.LeidenVan Kan, Van Zwieten II, 53.van Zwieten Margriet
vvan Zwieten Willem Boudijnszn.graf. ambt.Leidenvan Wijngaarden Floris Oemgraf. ambt.van Wijngaarden Floris OemvroedschapDordrechtVan Kan, Van Zwieten II, 78.van Zwieten Margriet

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1422-02-06van Poelgeest Jan Woerden / de Waard36 morgen  opdracht Claes van Diepenburchgrafelijk leen Van Kan, Van Zwieten II, 53van Zwieten Margriet
Tiende1447 v.van Poelgeest JanRodenburgertiendeZoeterwoude    abdij van Egmond Van Kan, Van Zwieten II, 53van Zwieten Margriet

van Zwieten Pieter

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Sainc Jur Maria Paulsdr.
1449VeertigraadLid
1450StudentKeulen
1458Stadsbestuurburgemeester
1459Stadsbestuurburgemeester
1462Stadsbestuurburgemeester
1463Stadsbestuurburgemeester
1466Stadsbestuurburgemeester
1467Stadsbestuurburgemeester
1470Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1471Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1472Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1473Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1473Stadsbestuurburgemeester

Stadsbestuur
Periode Functie
1458-1459burgemeester
1459-1460burgemeester
1462-1463burgemeester
1463-1464burgemeester
1466-1467burgemeester
1467-1468burgemeester
1473-1474burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-1471

Beheerder Charitatieve Instellingen
Jaar Instelling Jaar vermeld Bron
1470Catharina Gasthuis1470-10-30Ga. inv. 456 Cart. B p.74
1471Catharina Gasthuis1471-03-20Ga. inv. 456 Cart. B p.341-342
1472Catharina Gasthuis1473-01-04Ga. inv. 456 Cart. B p.28, 82
1473Catharina Gasthuis1474-02-19Ga. inv. 456 Cart. B p.286

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Zwieten GijsbrechtschoutLeidenvan Sainc Jur Maria Paulsdr. van Sainc Jur Paul Paulszn.vroedschapDelftVan Kan, Van Zwieten II, 64.van Zwieten Pieter

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1450Petrus SwetenKeulenartesLeiden  clericusKeussen, Matrikel KŲln I, 528van Zwieten Pieter

van Zwieten Rembrand

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1434PartijHoeken
1445PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1434Hoeken
1445Hoeken

van Zwieten Rembrand Claes

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1423LenenLeiderdorp

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1423-06-26  Leiderdorp  koren en smaltiende te Acht Hoeven hofstede Culemborg Kort, Repertorium Culemborg, 45van Zwieten Rembrand Claes

van Zwieten Rembrand Claeszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1419PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1419Hoeken

van Zwieten Simon

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1507LenenLeiden, bij

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1507-06-10 Leidse VaartLeiden, bij  kleine korentiendedood vader Huge Hugenzn. van Zwietengrafelijke lenen Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 156van Zwieten Simon

van Zwieten Simon Vrederick Gerritszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1443Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1443-1444schepen

van Zwieten Willem

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Ruiven Elisabeth
1449VeertigraadLid
1458Stadsbestuurschepen
1461Stadsbestuurburgemeester
1469Stadsbestuurburgemeester
1477Baljuws-Gravenzande

Stadsbestuur
Periode Functie
1458-1459schepen
1461-1462burgemeester
1469-1470burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-1471

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1477-1481Baljuws-GravenzandeVan den Arend, Baljuwschappen, 469-471

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Zwieten GijsbrechtschoutLeidenvan Ruiven Elisabeth van Ruiven WillemvroedschapHaarlemVan Kan, Van Zwieten II, 61.van Zwieten Willem

van Zwieten Willem Gijsbrechtszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1442LenenZoeterwoude

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1442-08-21van Ruiven Elisabeth Zoeterwoude5 morgen  overdracht Pieter Yorgelszn.Binkhorst Van Kan, Van Zwieten II, 61van Zwieten Willem Gijsbrechtszn.

van Zwieten Willem Hugenzn.  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1430Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1430-1431schepen

   

 

Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.janvanhout.nl