Home <— Elites Leiden 1420 <—

 

van Valkestein
Leiden
1420 - 1510
 

Simon Vrederick Willemszn. (van Valkestein)  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1445PartijKabeljauwen
1449VeertigraadLid

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-07-21

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Kabeljauwen

van Valkestein Beatrijs Gillisdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterSt.-Margriet

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
St.-MargrietGAL AHGWK inv. 113a, 38; ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f. 161v; 1461-1477 f. 552; VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 351-352; IV, 12-13. GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 93.

van Valkestein Gillis

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1494BaljuwPutten
1502Prebenden en VicariatenPancraskerk

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1494 sedertBaljuwPuttenVan Kan, Luutgardenzn. III, 355

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PancraskerkSt.-Benedictus1502collatorGROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 91. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 353-356. GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 62. 

van Valkestein Gillis Willemszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1477Prebenden en VicariatenPancraskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PancraskerkSt.-Benedictus1477prebendeGROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 91. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 353-356. GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 62. 

van Valkestein Machteld Simon Vrederick. jr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Zwieten Dirk

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Valkestein Simon Vrederick Willemszn.schoutLeidenvan Zwieten Dirkgraf. ambt.van Zwieten Willem bastaardgraf. ambt.LeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. III, 354.van Valkestein Machteld Simon Vrederick. jr.

van Valkestein Machteld Simon Vrederick. sr

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkNuweveen Jacob Willemszn. mr

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Valkestein Simon Vrederick Willemszn.schoutLeidenNuweveen Jacob Willemszn. mrpensionarisWillem NuweveenonbekendDen Haag ?Van Kan, Willem Luutgardenzn. III, 353.van Valkestein Machteld Simon Vrederick. sr

van Valkestein Machteld Simon Vredericksdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1463LenenWestenrijk
1463LenenWestenrijk

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1463-02-04 WestenrijkWestenrijk24 lb. 3 blokken, de helft van het leenoverdracht door haar vaderhofstede Puttende jongere dochter Machteld !!Kort, Lenen Putten, 182van Valkestein Machteld Simon Vredericksdr.
Tiende1463-02-04 WestenrijkWestenrijk24 lb. 3 blokken, de helft van het leenoverdracht door haar vaderhofstede Puttenvoor haar, haar oom Willem van der DoesKort, Lenen Putten, 182van Valkestein Machteld Simon Vredericksdr.

van Valkestein Machteld Willem Simonsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan der Marck Engebrecht (bastaard??)

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Valkestein Willem Simon Vrederickszn.schoutLeidenvan der Marck Engebrecht (bastaard??) Adolf III van Kleef en Marck (???)onbekendonbekendVan Kan, Willem Luutgardenzn. III, 350.van Valkestein Machteld Willem Simonsdr.

van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan der Does Aechte
----Vroedschap HuwelijkMaria Gillis Dirksdr.
1429LenenOegstgeest / Lopsen
1429LenenOegstgeest / Lopsen
1429LenenLeiderdorp / Rodenburg
1429LenenOegstgeest
1430LenenZoeterwoude / Rodenburg
1433LenenLeiderdorp
1433LenenLeiderdorp
1446HoogheemraadHoogheemraad
1448LenenLeiderdorp
1454LenenKoudekerk / Lage Waard
1455LenenWestenrijk
1455LenenWestenrijk
1459LenenGeervliet
1459BaljuwDen Briel en Voorne
1459HofstedePoortugaal
1463HoogheemraadRentmeester

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1459-1475BaljuwDen Briel en VoorneVan Kan, Luutgardenzn. III, 351

Hoogheemraad en Rentmeester
Jaar Functie Titel Leiden Overl. Diversen Voorganger Bron Naam
1446Hoogheemraaddrossaard Arkel, baljuw VoorneJa ontslag: 1465 OAHR inv. 833van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
1463Rentmeester Ja   OAHR inv. 16van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mWillem Simon Vrederickszn.vroedschapLeidenMaria Gillis Dirksdr. Gillis Dirkszn.onbekendonbekendVan Kan, Willem Luutgardenzn. III, 351.van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
mWillem Simon Vrederickszn.vroedschapLeidenvan der Does Aechte van der Does Dirk Hendrikszn.vroedschapLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. III, 351.van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1429-08-07  Leiderdorp / Rodenburg14 morgen twee maal 7 morgen grafelijk leen Van Kan, Luutgardenzn. III, 352van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Land1429-09-24  Oegstgeest / Lopsen1 morgen   Burcht van Leiden1433 ten vrij eigen in ruil ander leenHoek, Leenkamers Wassenaar, 115van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Land1429-09-24  Oegstgeest11 hond  ovl. vader Willem Simon Vrederickszn.??hof Wassenaarten vrij eigen 1433-14-10Hoek, Leenkamers Wassenaar, 556van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Land1429-09-24  Oegstgeest / Lopsen1 morgen woning en land leenkamer Burchtten vrij eigen in ruil land te LeiderdorpHoek, Leenkamers Wassenaar, 115van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Land1430-08-07  Zoeterwoude / Rodenburg7 morgen   grafelijke lenen Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 162van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Land1433-10-14  Leiderdorp6,5 morgen boomgaarden en opstallen Burcht van Leidendrie stukken van resp. 3, 2, 1,5 morgenHoek, Leenkamers Wassenaar, 104van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Land1433-10-14  Leiderdorp3 morgen boomgaarden en opstallen leenkamer Burcht Hoek, Leenkamers Wassenaar, 104van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Tiende1448-08-04  Leiderdorpde helft van de smaltiend00  hof Wassenaarwaarde ARA AGH inv. 877 fo. 134vo.Hoek, Leenkamers Wassenaar, 538van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Tiende1454-08-03  Koudekerk / Lage Waardde helft3 lb. na koopgrafelijk leenwaarde: ARA AGH inv. 877 fo.134vo.Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 381van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Tiende1455-01-31van der Does Aechte Dirksdr.WestenrijkWestenrijk48 lb.48 lb.6 blokkenopdracht na koophofstede Putten Kort, Putten, 182; ARA AGH inv.877 fo.134vovan Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Tiende1455-01-31van der Does Aechte Dirksdr.WestenrijkWestenrijk54 lb.54 lb.6 blokkenopdracht na koophofstede Puttente komen op zijn zoons Willem en GillisKort, Putten, 181; ARA AGH inv.877 fo.134vvan Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Land1459-10-10 Droge DijkGeervliet 12 lb.waarde met tienden en dijk Puttenoverdracht in 1462Van Kan, Luutgardenzn. III, 352van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1459-10-12 hofstedeValkesteinPoortugaal21 gemeten woning en landna koopPutten Van Kan, Luutgardenzn. III, 352van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.

van Valkestein Simon Vredrick Willemszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1461BaljuwGorinchem en Land van Arkel

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1461-1469DrostGorinchem en Land van ArkelVan Kan, Luutgarden III, 351

van Valkestein Willem

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1502Prebenden en VicariatenPancraskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PancraskerkSt.-Benedictus1502prebendeGROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 91. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 353-356. GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 62. 

van Valkestein Willem Simon Vredrickszn.  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1475BaljuwDen Briel en Voorne

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1475/76-1478/79BaljuwDen Briel en VoorneVan Kan, Luutgardenzn. III, 355

   

 

Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.janvanhout.nl