Home <— Elites Leiden 1420 <—

 

Mast
Leiden
1420 - 1510
 

Mast Claes  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkButewech Hase Gerritsdr.
1420PachtVismarkt ongelote stallen
1420PachtVis
1425Stadsbestuurschepen
1449VeertigraadLid
1466Stadsbestuurschepen
1471-1472VestmeesterVestmeester
1477VeertigraadLid
1481PartijKabeljauwen
1491PachtBier
1491PachtBier
1499PachtHuiden
1499PachtPerkament
1500PachtZout
1502PachtBier

Stadsbestuur
Periode Functie
1425-1426schepen
1466-1467schepen

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-1471
1477-04-21

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Kabeljauwen

Vestmeester
Jaar Bron
1471-1472GAL SA.I 547 (1472) fo.112.

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1420NeeVismarkt ongelote stallen25-13-04 £ MvE, Stadsrek I, 373
1420-08-25JaVis49-10-00 £ MvE, Stadsrek I, 374
1491-02-14JaBier 3441-18-00 £SA.I 562 BR.1491 fo.6vo.
1491-05-20JaBier 3221-14-00 £SA.I 562 BR.1491 fo.7vo.
1499-11-23NeeHuiden 45-04-00 £SA.I 580 TR.1500 fo.13
1499-11-23NeePerkament geenSA.I 580 TR.1500 fo.13vo
1500-04-30NeeZout 242-06-00 £SA.I 580 TR.1500 fo.8vo.
1502-02-19JaBier 3637-17-03 £SA.I 581 TR.1502 fo.6vo.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mMast ClaesvroedschapLeidenButewech Hase Gerritsdr. Butewech GerritvroedschapLeidenVan der Waag, Voorgeslacht Anna Kramer, 266-268.Mast Claes

Mast Claes Claes steenhouwerszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1447PachtTurf en hout

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1447-05-01NeeTurf en hout180-00-00 £ SA.I 521 BR.1447 fo.2

Mast Cornelis

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep OndernemerDrapenier
1481VeertigraadLid
1482Stadsbestuurschepen
1510VeertigraadLid

Stadsbestuur
Periode Functie
1482-1483schepen

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1481-06-20
1510-10-19

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
DrapenierTextielPosthumus, Bronnen II, 115

Mast Cornelis Claeszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkJacoba N.
1485Stadsbestuurschepen
1498Stadsbestuurschepen
1499Stadsbestuurschepen
1505Stadsbestuurschepen
1506Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1485-1486schepen
1498-1499schepen
1499-1500schepen
1505-1506schepen
1506-1507schepen

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mMast ClaesvroedschapLeidenJacoba N. onbekendonbekendonbekendGAL SA.I inv. 579 Tresrek.1499 fo.3vo.Mast Cornelis Claeszn.

Mast Geertruid Claesdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkAlewijn Jacobszn. Cuijper

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vMast ClaesvroedschapLeidenAlewijn Jacobszn. CuijpervroedschapJacob N.onbekendonbekendVan der Waag, Voorgeslacht Anna Kramer, 145.Mast Geertruid Claesdr.

Mast Gijsbrecht

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1443Prebenden en VicariatenPieterskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PieterskerkJohannes de Dopervoor 1443vicarieIn 1443 blijkt Gijsbrecht Mast bedienaar van één van de twee door Van Zwieten gestichte vicarieën te zijn. GAL Ke. inv. 210. 

Mast Gijsbrecht (?)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Prebenden en VicariatenPieterskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PieterskerkSt.- Stefanus, St.-Agnes, St.-Martinus vicarie  

Mast Machteld Claesdr.  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Dorp Gerrit Bouwenzn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vMast ClaesvroedschapLeidenvan Dorp Gerrit Bouwenzn. van Dorp Bouwenschout Oegstg.LeidenVan der Waag, Voorgeslacht Anna Kramer, 146-148, 184-188.Mast Machteld Claesdr.

   

 

Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.janvanhout.nl