Home <— Elites Leiden 1420 <—

 

Horst
Leiden
1420 - 1510
 

Horst Claes  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1425Stadsbestuurschepen
1427Stadsbestuurschepen
1433Stadsbestuurschepen
1449VeertigraadLid

Stadsbestuur
Periode Functie
1425-1426schepen
1427-1428schepen
1433-1434schepen

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-1471

Horst Claes Gijsbrechtszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1424LenenSchiebroek
1429LenenSchiebroek

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Geldleen1424-02-20  Schiebroek  jaarrente 16 lb., 25 hoendersdood vader Gijsbrecht Horst hoenders uit ambacht Aernt Engebrechtszn.Hoek, Repertorium Bleiswijk, 179Horst Claes Gijsbrechtszn.
Geldleen1429-03-15  Schiebroek  jaarrente 16 lb., 25 hoendersoverdracht door Jan Floriszn. uit ambacht van Aernt Engebrechtszn.Hoek, Repertorium Bleiswijk, 179Horst Claes Gijsbrechtszn.

Horst mr. Gijsbrecht Claeszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1481PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Hoeken

Horst Vranck  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Prebenden en VicariatenPancraskerk
1435StudentKeulen

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1435Franco HorstKeulenartesLeiden   Keussen, Matrikel Köln I, 377Horst Vranck

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PancraskerkSt.-Andreas II prebendeGAL Ke. inv. 322 fo. 40; inv. 431. 

   

 

Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.janvanhout.nl