Home <— Elites Leiden 1420 <—

 

Heerman
Leiden
1420 - 1510
 

Catharina Florisdr. (Heerman?)  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Prebenden en VicariatenPancraskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PancraskerkSt.- Gregorius Paus collatorBRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 189.Catharina Florisdr. collatrice van de Jorisprebende, was gehuwd met mr. Jan Floriszn., doctor in de medicijnen. Mogelijk zijn zij identiek aan Catharina Heerman Florisdr. en Jan van Os, beiden overleden rond 1526

Dirk Wouterszn. (voor Jan Heerman)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1509Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis

Beheerder Charitatieve Instellingen
Jaar Instelling Jaar vermeld Bron
1509Catharina Gasthuis1509-1510Ga.inv. 302 (35) blaffert 1509

Gerrit Simonszn. (Heerman)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Prebenden en VicariatenPancraskerk
1434Prebenden en VicariatenPancraskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PancraskerkSt.- Laurentius collatorVan Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 124-126. Brand, Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 184-185. GAL Ke. inv. 420 fo. 44v.; inv. 417 fo. 153. 
PancraskerkSt.- Jorisvoor 1434prebendeBRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 189. 

Heerman Aernt

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan der Does Elisabeth
----Beroep OndernemerLeverancier hout
1424Stadsbestuurschepen
1426Stadsbestuurschepen
1434Stadsbestuurburgemeester
1442Stadsbestuurschepen
1449VeertigraadLid
1465Stadsbestuurschepen
1465LenenZoeterwoude, bij Leiden
1465LenenWateringen
1465LenenZoeterwoude / Wadding
1465LenenLeiden
1466HofstedeZoeterwoude
1466Stadsbestuurschepen
1470Stadsbestuurburgemeester
1472LenenHodenpijl / Monster
1472LenenVianen bij
1473LenenWarmond
1473LenenOegstgeest
1473LenenWarmond
1473LenenOegstgeest
1473Stadsbestuurschepen
1474Stadsbestuurburgemeester
1481PartijHoeken
1482LenenOegstgeest
1494PachtRun
1499Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1503Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1504Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1504Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1505Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1506Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1507Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1508Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1509Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1510Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie

Stadsbestuur
Periode Functie
1424-1425schepen
1426-1427schepen
1434-1435burgemeester
1442-1443schepen
1465-1466schepen
1466-1467schepen
1470-1471burgemeester
1473-1474schepen
1474-1475burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-1471

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Hoeken

Beheerder Charitatieve Instellingen
Jaar Instelling Jaar vermeld Bron
1499H. Geest Pietersparochie1499-01-11AHGWK inv. 429 fo. 243v(OS)
1503H. Geest Pietersparochie1503-09-28AHGWK inv. 429 fo 249 (OS)
1504H. Geest Pietersparochie1504-12-12AHGWK inv. 429 fo. 254 (OS)
1504H. Geest Pietersparochie1504-05-22AHGWK inv. 429 fo. 251v(OS)
1505H. Geest Pietersparochie1505-04-12AHGWK inv. 429 fo. 254v(OS)
1506H. Geest Pietersparochie1506-11-10AHGWK inv. 429 fo. 257v(OS)
1507H. Geest Pietersparochie1507-02-26AHGWK inv. 429 fo. 258 (OS)
1508H. Geest Pietersparochie1508-12-03AHGWK inv. 429 fo. 262 (OS)
1509H. Geest Pietersparochie1509-06-23AHGWK inv. 429 fo. 264v(OS)
1510H. Geest Pietersparochie1510-12-12AHGWK inv. 429 fo. 264 (OS)

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
Leverancier houtHandelBrand, Van Kan, Luutgarden, 187

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1494-04-30NeeRun45-00-00 £ SA.I 954 RV.1494 fo.3vo.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mFloris HeermanvroedschapLeidenvan der Does Elisabeth Hendrik van der DoesonbekendLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 185.Heerman Aernt

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1465  Wateringen13 morgen19 lb. na zijn broer Willem Heermanhofstede WateringenWaarde: ARA AGH inv.877 fo.133vo.Hoek, Repertorium Wateringe, 483Heerman Aernt
Tiende1465-08-04van der Does Elisabethkoren-, smaltiende LeidenZoeterwoude, bij Leiden21 lb. 3 koren, 1 smaltiendedood broer Willem Heermangraven van Bloiste versterven op zoon AdriaanKort, Blois, 37 ; AGH 877 fo. 133vo.Heerman Aernt
Tiende1465-08-05van der Does Elisabeth Hendriksdr. Zoeterwoude / Wadding 10 lb.  grafelijk leen Brand, Van Kan, Luutgardenzn. II, 186Heerman Aernt
Tiende1465-08-05van der Does Elisabeth Hendriksdr. Leiden  koren- smaltiende grafelijk leen Brand, Van Kan, Luutgardenzn. II, 186Heerman Aernt
Land1472 voorvan der Does ElisabethWaarnde en ModdenlandHodenpijl / Monster11 morgen20 lb.drie percelen hofstede Polanenwaarde: ARA AGH inv. 877 fo.134Hoek, Repertorium hofstad Polanen, 578Heerman Aernt
Land1472-09-31van der Does Elisabeth Hendriksdr.BoeikopVianen bij4 morgen11 lb.  grafelijk leen Brand, Van Kan, Luutgardenzn. II, 186Heerman Aernt
Land1473 voorvan der Does Elisabeth Hendriksdr. Warmond7,5 morgen9 lb.  Wateringe ARA AGH inv.877 fo.134Heerman Aernt
Land1473-06-09van der Does Elisabeth Hendriksdr. Warmond8 hond   abdij Rijnsburg Huffer, Bronnen, 368Heerman Aernt
Land1473-06-09van der Does Elisabeth Hendriksdr. Oegstgeest2 morgen   abdij Rijnsbrug Huffer, Bronnen, 368Heerman Aernt
Land1473-06-09van der Does Elisabeth Hendriksdr. Oegstgeest14 hond   abdij Rijnsburg Huffer, Bronnen, 368Heerman Aernt
Land1482 voor OegstgeestergeestOegstgeest14 hond   Rijnsburg Kort, Lenen abdij Rijnsburg, 346Heerman Aernt

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1466-10-23 hofstedeWaddincxvlietZoeterwoude4 morgen, 1 hond,38 gaard11 lb.land met huisopdracht uit eigen,geerfd van broer Willemhofstede Polanenwaarde: ARA AGH inv. 877 fo. 134Hoek, Repertorium hofstad Polanen, 579Heerman Aernt

Heerman Aernt (tot 1 mei)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1497PachtRun (verhoging)

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1497-11-24NeeRun (verhoging)09-00-00 £ SA.I 578 TR.1498 fo.13vo

Heerman Aernt Adriaanszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkMarie Pieter Bouwendr.
1482LenenOegstgeest
1482LenenOegstgeest
1483LenenWateringen
1501Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1501-1502schepen

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman AdriaanschutterLeidenMarie Pieter Bouwendr. Pieter Bouwenzn.vroedschapLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 187.Heerman Aernt Adriaanszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1482-09-11 OegstgeestergeestOegstgeest14 hond  bij dood van grootvader Aernt Heerman  Kort, Lenen abdij Rijnsburg, 346Heerman Aernt Adriaanszn.
Land1482-09-11  Oegstgeest2 morgen  bij dode vader Aernt bij de Hofdijk, lijft. Gerrit v.RijswijkKort, Lenen abdij Rijnsburg, 345Heerman Aernt Adriaanszn.
Land1483-01-22jnkvr. Marie Pietersdr. Wateringen13 morgen   hofstede Wateringenkleinzoon van Aernt HeermanHoek, Repertorium Wateringe, 483Heerman Aernt Adriaanszn.

Heerman Agniese Florisdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Honthorst Jan Corneliszn.
----KloosterLoosduinen

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman FlorisvroedschapLeidenvan Honthorst Jan Corneliszn.veertigraadvan Honthorst CornelisonbekendUtrechtBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 203.Heerman Agniese Florisdr.

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
LoosduinenVAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 125-126. BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 198-200. GAL SA.I inv. 562 Tresrek. 1491 f°. 45v°.

Heerman Aleid Florisdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkRijswijk Jacob

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman Floris Janszn.vroedschapLeidenRijswijk JacobveertigraadRijswijk GerritvroedschapLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 185.Heerman Aleid Florisdr.

Heerman Aleid Jansdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Boschhuijsen Jacob
----Vroedschap HuwelijkJoost Floriszn. mr.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman Jan Floriszn.vroedschapLeidenJoost Floriszn. mr.vroedschaponbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 184.Heerman Aleid Jansdr.
vHeerman Jan Floriszn.vroedschapLeidenvan Boschhuijsen Jacobschoutvan Boschhuijsen Willem Willemszn.vroedschapLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 184.Heerman Aleid Jansdr.

Heerman Aleid Willemsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkRijswijk Gerrit Pieterszn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman Willem Floriszn.vroedschapLeidenRijswijk Gerrit Pieterszn.veertigraadRijswijk PieteronbekendLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 183.Heerman Aleid Willemsdr.

Heerman Baerte Gerritsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkNuweveen Dirk

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman GerritvroedschapLeidenNuweveen Dirkdrapenier/vervNuweveen Dirk RengeronbekendLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 177.Heerman Baerte Gerritsdr.

Heerman Bartelmees Janszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkAve N.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mJan die BrouweronbekendLeidenAve N. onbekendonbekendonbekendVan Kan, Willem Luutgardenzn. I, 124.Heerman Bartelmees Janszn.

Heerman Bruinink

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep OndernemerKoopman
----Vroedschap Huwelijkvan Uyternesse Margriet
1481VeertigraadLid
1491Stadsbestuurschepen
1492Stadsbestuurschepen
1494Stadsbestuurburgemeester
1495Stadsbestuurburgemeester

Stadsbestuur
Periode Functie
1491-1492schepen
1492-1493schepen
1494-1495burgemeester
1495-1496burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1481-1510

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
KoopmanHandelBrand, van Kan, Luutgarden,

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman BeukelvroedschapLeidenvan Uyternesse Margriet Van Uyternesse Albrecht Simonszn.onbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 205.Heerman Bruinink

Heerman Buekel

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1437Stadsbestuurschepen
1439Stadsbestuurschepen
1445PartijKabeljauwen
1446Stadsbestuurburgemeester
1447-1448WeesmeesterWeesmeester
1449VeertigraadLid
1449Stadsbestuurschepen
1449-1450VestmeesterVestmeester
1452Stadsbestuurschepen
1455Stadsbestuurburgemeester
1456Stadsbestuurburgemeester
1459Stadsbestuurschepen
1461Stadsbestuurburgemeester
1462-1463VestmeesterVestmeester
1465Stadsbestuurburgemeester
1471LenenMaasland

Stadsbestuur
Periode Functie
1437-1438schepen
1439-1440schepen
1446-1447burgemeester
1449-1450schepen
1452-1453schepen
1455-1456burgemeester
1456-1457burgemeester
1459-1460schepen
1461-1462burgemeester
1465-1466burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-07-21

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Kabeljauwen

Vestmeester
Jaar Bron
1449-1450GAL SA.I 381 fo.6
1462-1463GAL SA.I 528 (1463) fo.136

Weesmeester
Jaar Datum Bron
1447-14481447-12-19AHGWK inv. 113a, 107

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1471-10-07de Vriese Margriet Claesdr.BordijkstiendeMaasland   overdracht schoonvader Claes de Vriesegraf. lenen Maasland Hoek, Repertorium Maasland, 133Heerman Buekel

Heerman Buekel Jan Witgenzn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkde Vriese Margriet

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman Jan WitgenvroedschapLeidende Vriese Margriet de Vriese Claesgraf. ambt.Den HaagBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 204.Heerman Buekel Jan Witgenzn.

Heerman Catharina

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1493LenenZoeterwoude, bij Leiden

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1493-07-19van Os Jankoren-, smaltiende LeidenZoeterwoude, bij Leiden  3 koren, 1 smaltiendedood overgrootvader Aernt Heermangraven van Blois Kort, Graven van Blois, 37Heerman Catharina

Heerman Catharina Florisdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1493LenenWateringe
1493HofstedeZoeterwoude

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1493-05-28van Os Jan Wateringe7,5 morgen   hofstede Wateringe Hoek, Repertorium lenen Wateringe, 521Heerman Catharina Florisdr.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1493-05-28van Os JanhofstedeWaddincxvlietZoeterwoude4 morgen, 1 hond,38 gaard huis en landdood van heer vader Florishofstede Polanen Hoek, Repertorium hofstad Polanen, 579Heerman Catharina Florisdr.

Heerman Cornelis

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1481VeertigraadLid
1492PachtWijn
1496PachtWijn
1496PachtBier
1497PachtBier
1497PachtWijn
1497Stadsbestuurburgemeester
1497PachtBier
1497PachtWijn
1498PachtVreemde zijde en lakens
1498PachtKalk, steen, riet
1500PachtBier
1500PachtBier
1502Stadsbestuurschepen
1502PachtBier
1503PachtBier
1505PachtRun
1506PachtTurf en hout
1509Stadsbestuurburgemeester
1510VeertigraadLid

Stadsbestuur
Periode Functie
1497-1498burgemeester
1502-1503schepen
1509-1510burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1481-1510
1510-10-19

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1492-11-28JaWijn1002-00-00 £ SA.I 563 BR.1493 fo.6
1496-02-16JaWijn387-00-00 £ SA.I 564 TR.1496 fo.11vo.
1496-11-19JaBier2700-00-00 £ SA.I 577 TR.1497 fo.6vo.
1497-05-20JaBier3311-00-00 £ SA.I 577 TR.1497 fo.7vo.
1497-05-20JaWijn602-00-00 £ SA.I 577 TR.1497 fo.7vo.
1497-08-19JaBier3400-00-00 £ SA.I 577 TR.1497 fo.7vo.
1497-08-19JaWijn832-00-00 £ SA.I 577 TR.1497 fo.7vo.
1498-11-24NeeKalk, steen, riet244-00-00 £ SA.I 579 TR.1499 fo.12vo
1498-11-24NeeVreemde zijde en lakens363-00-00 £ SA.I 579 TR.1499 fo.13
1500-02-15JaBier 3382-19-08 £SA.I 580 TR.1500 fo.7
1500-08-14JaBier 3474-18-02 £SA.I 580 TR.1500 fo.7vo.
1502-05-21JaBier 3761-11-08 £SA.I 581 TR.1502 fo.7
1503-11-18JaBier3600-00-00 £ SA.I 583 TR.1504 fo.8
1505-04-30NeeRun60-00-00 £ SA.I 581 TR.1505 fo.8
1506-04-30NeeTurf en hout1000-00-00 £ SA.I 585 TR.1506 fo.5

Heerman Cornelis Beukelszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkFijck van Hove Catharina

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman BeukelvroedschapLeidenFijck van Hove Catharina Fijck van Hove BoudewijnvroedschapRotterdamBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 206.Heerman Cornelis Beukelszn.

Heerman Dirk mr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Prebenden en VicariatenPancraskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PancraskerkSt.- Paulus apostel prebendeGAL Ke. inv. 417 fo. 153; SA.I inv. 999 fo. 23v°., BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 207. 

Heerman Elisabeth Florisdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Craecken Cornelis Jacobszn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman FlorisvroedschapLeidenvan Craecken Cornelis Jacobszn. van Craecken JacobonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 201.Heerman Elisabeth Florisdr.

Heerman Elisabeth Jansdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Alkemade Willem van Cronenburch
----Vroedschap Huwelijkvan der Mije Adriaan
----Vroedschap Huwelijkvan Cralingen Jan
----Vroedschap Huwelijkvan den Abeele Renger

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman Jangraf. ambt.Leidenvan Alkemade Willem van Cronenburchgraf. ambt.van Alkemade Floris (ridder)graf. ambt.LeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 180.Heerman Elisabeth Jansdr.
vHeerman Jangraf. ambt.Leidenvan Cralingen Jan van Cralingen N.onbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 180.Heerman Elisabeth Jansdr.
vHeerman Jangraf. ambt.Leidenvan den Abeele Renger van den Abeele Florisgraf. ambt.ZierikzeeBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 180.Heerman Elisabeth Jansdr.
vHeerman Jan WitgenvroedschapLeidenvan der Mije AdriaanvroedschapJan Splinterpacht gerechtLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 199.Heerman Elisabeth Jansdr.

Heerman Elisabeth Willem Willem Luutgarden

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkHorst Gijsbrecht Claeszn. bastaard

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vWillem Willem Luutgardenzn.vroedschapLeidenHorst Gijsbrecht Claeszn. bastaardvroedschapHorst Claes (Wassenaar)schout WassenaaLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. I, 123.Heerman Elisabeth Willem Willem Luutgarden

Heerman Ermgard Simon Vrederick Bartelmees

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkWermbout Hugenzn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman Simon Vrederick Bartelmeeszn.vroedschapLeidenWermbout Hugenzn. Huge N.onbekendonbekendVan Kan, Willem Luutgardenzn. I, 126.Heerman Ermgard Simon Vrederick Bartelmees

Heerman Floorken Willemszn. zwager

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1419PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1419Hoeken

Heerman Floris

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1422LenenZoeterwoude, bij Leiden
1449VeertigraadLid
1454Stadsbestuurschepen
1457-1458WeesmeesterWeesmeester
1458Stadsbestuurschepen
1459Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1460Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1461PachtBier
1461PachtBier
1461Stadsbestuurschepen
1463Stadsbestuurburgemeester
1466-1467WeesmeesterWeesmeester
1467Stadsbestuurburgemeester
1468Stadsbestuurburgemeester
1469-1470VestmeesterVestmeester
1471Stadsbestuurschepen
1472Stadsbestuurschepen
1473Stadsbestuurburgemeester
1476Stadsbestuurburgemeester
1477VeertigraadLid
1478-1479WeesmeesterWeesmeester
1479Stadsbestuurburgemeester
1481PartijKabeljauwen
1481Stadsbestuurschepen
1481VeertigraadLid
1481VeertigraadLid
1498Stadsbestuurschepen
1499Stadsbestuurschepen
1500Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1454-1455schepen
1458-1459schepen
1461-1462schepen
1463-1464burgemeester
1467-1468burgemeester
1468-1469burgemeester
1471-1472schepen
1472-1473schepen
1473-1474burgemeester
1476-1477burgemeester
1479-1480burgemeester
1481-1482schepen
1498-1499schepen
1499-1500schepen
1500-1501schepen

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-1471
1477-04-21
1481-06-20
1481-1510

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Kabeljauwen

Vestmeester
Jaar Bron
1469-1470GAL SA.I 542 (1470) fo.75v.

Weesmeester
Jaar Datum Bron
1457-14581458-01-25AHGWK inv. 113a, 358
1466-14671466-11-14AHGWK inv. 113a, 220
1478-14791479-02-09AHGWK inv. 113a, 378

Beheerder Charitatieve Instellingen
Jaar Instelling Jaar vermeld Bron
1459Catharina Gasthuis1459-12-22Ga. inv. 456 Cart. B p. 250
1460Catharina Gasthuis1460-03-27Ga. inv. 456 Cart. B p. 52

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1461-02-14JaBier 2406-09-05 £SA.I 525 BR.1461 fo.10
1461-05-16JaBier 2355-18-03 £SA.I 525 BR.1461 fo.10

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1422-04-14 koren-, smaltiende LeidenZoeterwoude, bij Leiden3 bloktienden, smaltiende 3 korentienden, 1 smaltiendedood broer Willem Heermangraven van Blois Kort, Graven van Blois, 37Heerman Floris

Heerman Floris Adriaanszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1480LenenLeiden
1482LenenWarmond
1482LenenHodenpijl / Monster
1482HofstedeZoeterwoude
1483LenenWarmond

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1480Elisabeth Gerritsdr. Leiden  koren- en smaltiende grafelijk leen Brand, Van Kan, Luutgarden II, 189Heerman Floris Adriaanszn.
Land1482-01-10 Waarnde en ModdenlandHodenpijl / Monster11 morgen 3 percelendood van zijn grootvader Aernthofstede Polanen Hoek, Repertorium hofstad Polanen, 578Heerman Floris Adriaanszn.
Land1482-04-19  Warmond8 hond  bij dode van zijn grootvader Aerntabdij Rijnsburg Kort, Lenen abdij Rijnsburg, 354Heerman Floris Adriaanszn.
Land1483-01-22Elisabeth Gerritsdr. Warmond7,5 morgen   hofstede Wateringe Hoek, Repertorium lenen Wateringe, 520Heerman Floris Adriaanszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1482-01-10Elisabeth Gerritsdr.hofstedeWaddincxvlietZoeterwoude4 morgen, 1 hond,38 gaard huis met landdood van zijn grootvader Aernt Heermanhofstede Polanen Hoek, Repertorium hofstad Polanen, 579Heerman Floris Adriaanszn.

Heerman Floris Jan Witgenzn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Alkemade Johanna

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman Jan WitgenvroedschapLeidenvan Alkemade Johanna van Alkemade Floris Willemszn.graf. ambt.LeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 201.Heerman Floris Jan Witgenzn.

Heerman Floris Janszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkWive Aerntsdr.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman Jangraf. ambt.LeidenWive Aerntsdr. onbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 181.Heerman Floris Janszn.

Heerman Geertruid Florisdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterSt.-Geertruid (s-Hertogenbosch)

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
St.-Geertruid (s-Hertogenbosch)BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 188-189.

Heerman Gerrit

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1430StudentKeulen
1445PartijKabeljauwen
1446Stadsbestuurschepen
1449VeertigraadLid
1451Stadsbestuurschepen
1453Stadsbestuurburgemeester
1453-1454VestmeesterVestmeester
1455-1456VestmeesterVestmeester
1457Stadsbestuurschepen
1460PachtWijn
1460Stadsbestuurschepen
1461PachtWijn
1462PachtWijn
1462Stadsbestuurschepen
1463PachtBier
1464Stadsbestuurburgemeester
1464-1465WeesmeesterWeesmeester
1467Stadsbestuurschepen
1469Stadsbestuurschepen
1471Stadsbestuurburgemeester
1472-1473VestmeesterVestmeester
1476Stadsbestuurschepen
1477VeertigraadLid

Stadsbestuur
Periode Functie
1446-1447schepen
1451-1452schepen
1453-1454burgemeester
1457-1458schepen
1460-1461schepen
1462-1463schepen
1464-1465burgemeester
1467-1468schepen
1469-1470schepen
1471-1472burgemeester
1476-1477schepen

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-07-21
1477-04-21

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Kabeljauwen

Vestmeester
Jaar Bron
1453-1454GAL SA.I 381 fo.36
1455-1456GAL SA.I 381 fo.54,
1472-1473GAL SA.I 549 (1473) fo.97

Weesmeester
Jaar Datum Bron
1464-14651465-02-22AHGWK inv. 113a, 243

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1460-02-16JaWijn221-00-00 £ SA.I 524 BR.1460 fo.11
1461-11-14JaWijn357-00-00 £ SA.I 527 BR.1462 fo.10vo
1462-02-13JaWijn236-00-00 £ SA.I 527 BR.1462 fo.11
1463-11-19JaBier 2617-11-11 £SA.I 564 BR.1464 fo.7

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1430Gerardus HeermanKeulen Leiden02-11-1431  Keussen, Matrikel Köln I, 329Heerman Gerrit

Heerman Gerrit Floriszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1452Prebenden en VicariatenPieterskerk
1459Prebenden en VicariatenPancraskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PieterskerkSt.-Jan Baptist, Maria-Magdalenavoor 1452vicarieBRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 184-185. Vermeld op 20-03-1452. 
PancraskerkSt.- Laurentius1459prebendeVan Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 124-126. Brand, Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 184-185. GAL Ke. inv. 420 fo. 44v.; inv. 417 fo. 153. 

Heerman Gerrit Jacobszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkde Vriese Heilwich
1464LenenWarmond
1468LenenZoeterwoude / Stompwijk
1469LenenZoeterwoude / Stompwijk
1472Lenen-

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman JacobschoutLeidende Vriese Heilwich de Vriese Claesgraf. ambt.Den HaagBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 190.Heerman Gerrit Jacobszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1464De Vriese Heilwich Claesdr. Warmond3 morgen9 lb.twee stukken Warmondwaarde: zie ARA AGH inv. 877 fo.74Brand, Van Kan, Luutgardenzn. II, 191Heerman Gerrit Jacobszn.
Land1468-11-12De Vriese Heilwich Claesdr. Zoeterwoude / Stompwijk15 morgen  dood moeder Clemeijnse Butewechhofstede Hontshol Hoek, Repertorium lenen Hontshol, 249Heerman Gerrit Jacobszn.
Land1469-08-01De Vriese Heilwich Claesdr. Zoeterwoude / Stompwijk5 morgen verdolven veendood moeder Clemeijnse Butewechhof Wassenaar Hoek, Leenkamers Wassenaar, 540-541Heerman Gerrit Jacobszn.
Land1472 voorDe Vriese Heilwich Claesdr. -15 morgen   Naaldwijk Brand, Van Kan, Luutgardenzn. II, 191Heerman Gerrit Jacobszn.

Heerman Gobburch Gerritsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Naaldwijk Jacob

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman GerritvroedschapLeidenvan Naaldwijk Jacobschuttervan Naaldwijk Albrecht (h. Brgamb,DirkslnambachtsheeronbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 192.Heerman Gobburch Gerritsdr.

Heerman Gobburch Jacobsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Schoten IJsbrand

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman JacobschoutLeidenvan Schoten IJsbrand van Schoten JanonbekendHaarlemBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 190.Heerman Gobburch Jacobsdr.

Heerman Hildegonde Gerritsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkVan Bruheze Cornelis

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman GerritvroedschapLeidenVan Bruheze CornelisonbekendonbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 191.Heerman Hildegonde Gerritsdr.

Heerman Jacob

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep OndernemerLeverancier stenen
----Beroep OndernemerTurfstekerij (veenland)
14..LenenZoeterwoude / Stompwijk
1420Stadsbestuurschepen
1421Stadsbestuurburgemeester
1422Stadsbestuurburgemeester
1423Stadsbestuurschout
1470Stadsbestuurschepen
1487LenenMaasland
1488Stadsbestuurburgemeester
1493Stadsbestuurburgemeester
1494PachtStrijkerij
1496PachtMolengeld
1496PachtStalgeld vismarkt
1497PachtMolengeld
1497Stadsbestuurburgemeester
1497PachtVlees
1498Stadsbestuurburgemeester
1501Stadsbestuurburgemeester
1502Stadsbestuurburgemeester
1507HofstedeWassenaar
1510VeertigraadLid

Stadsbestuur
Periode Functie
1420-1421schepen
1421-1422burgemeester
1422-1423burgemeester
1423schout
1470-1471schepen
1488-1489burgemeester
1493-1494burgemeester
1497-1498burgemeester
1498-1499burgemeester
1501-1502burgemeester
1502-1503burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1510-10-19

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
Leverancier stenenRurale nijverheidSA.I inv. 580 (1502) fo.113
Turfstekerij (veenland)Rurale nijverheid 

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1494-03-01NeeStrijkerij1860-00-00 £ SA.I 954 RV,1494 fo.2vo.
1496-02-12JaStalgeld vismarkt76-00-00 £ SA.I 564 TR.1496 fo.6
1496-11-26NeeMolengeld2226-00-00 £ SA.I 577 TR.1497 fo.6
1497-04-30NeeVlees606-00-00 £ SA.I 577 TR.1497 fo.7
1497-11-24NeeMolengeld2564-00-00 £ SA.I 578 TR.1498 fo.13

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land14.. ??  Zoeterwoude / Stompwijk15 morgen  dood vader Gerrit Heermanhofstede Hontshol Hoek, Repertorium lenen Hontshol, 249Heerman Jacob
Tiende1487-08-08 BordijkstiendeMaaslandkoren- en smaltiende  overdracht door Willem Heerman Buekelszn.graf. lenen MaaslandJacob is tanteszoon van Willem Buekelszn.Hoek, Repertorium Maasland, 133Heerman Jacob

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1507-10-18 hofstedeTer WeerWassenaar17,5 morgen 15 morgen land, 2 morgen veen, woningovl. moeder Heilwich Claes de Vriesendr.Hof Wassenaarvader Gerrit H, zij beleend 1475-11-10Hoek, Leenkamers Wassenaar, 618Heerman Jacob

Heerman Jacob Gerritszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan der Does Hendrika
1477StudentKeulen
1478LenenZoeterwoude / Stompwijk
1480LenenWarmond
1481VeertigraadLid
1498LenenSchipluiden / Hodenpijl

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1481-06-20

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman GerritvroedschapLeidenvan der Does Hendrika van der Does WillemvroedschapLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 192.Heerman Jacob Gerritszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1478-05-07  Zoeterwoude / Stompwijk5 morgen verdolven veenovl. vader Gerrit Heermanhof Wassenaar Hoek, Leenkamers Wassenaar, 540-541Heerman Jacob Gerritszn.
Land1480 voorvan der Does Hendrika Warmond3 morgen twee stukken Warmondten vrij eiegen 1480Brand, Van Kan, Luutgardenzn. II, 195Heerman Jacob Gerritszn.
Geldleen1498-08-08van der Does Hendrika Schipluiden / Hodenpijl 5 lb.uit tiende Hodenpijl; grond te Vlaardingenoverdracht Ymmezoete van der Marckgrafelijk leen Hoek, Kort, Aanvullingen, 454Heerman Jacob Gerritszn.

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1477Jacobus Gerardi HeermanKeulenlegesLeiden   Keussen, Matrikel Köln II, 25Heerman Jacob Gerritszn.

Heerman Jacob Janszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkButewech Clemeijnse

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman Jangraf. ambt.LeidenButewech Clemeijnse Butewech Pieter Dirkszn.vroedschapLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 189.Heerman Jacob Janszn.

Heerman Jan

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep Ondernemer-
----Vroedschap HuwelijkCatharina N.
1420Stadsbestuurburgemeester
1422Stadsbestuurschepen
1424Stadsbestuurburgemeester
1425Stadsbestuurburgemeester
1428Stadsbestuurschepen
1429Stadsbestuurschepen
1430Stadsbestuurburgemeester
1433Stadsbestuurschepen
1435Stadsbestuurschepen
1436Stadsbestuurburgemeester
1437Stadsbestuurburgemeester
1440Stadsbestuurschepen
1441Stadsbestuurburgemeester
1445PartijKabeljauwen
1446PachtGraan
1459Stadsbestuurburgemeester
1494Stadsbestuurschepen
1497PachtPerkament
1499Stadsbestuurburgemeester
1502PachtBier
1502-1503WeesmeesterWeesmeester
1503Stadsbestuurschepen
1504Stadsbestuurschepen
1505Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1509Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis

Stadsbestuur
Periode Functie
1420-1421burgemeester
1422-1423schepen
1424-1425burgemeester
1425-1426burgemeester
1428-1429schepen
1429-1430schepen
1430-1431burgemeester
1433-1434schepen
1435-1436schepen
1436-1437burgemeester
1437-1438burgemeester
1440-1441schepen
1441-1442burgemeester
1459-1460burgemeester
1494-1495schepen
1499-1500burgemeester
1503-1504schepen
1504-1505schepen

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Kabeljauwen

Weesmeester
Jaar Datum Bron
1502-15031503-01-18AHGWK inv. 113a, 484

Beheerder Charitatieve Instellingen
Jaar Instelling Jaar vermeld Bron
1505Catharina Gasthuis1505-04-30Ga.inv. 456 Cart. B p.4
1509Catharina Gasthuis1509-1510Ga.inv. 302 (35) blaffert 1509

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
-  

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1446-11-27NeeGraan2023-00-00 £ SA.I 521 BR.1447 fo.7vo.
1497-11-24NeePerkament342-00-00 £ SA.I 578 TR.1498 fo.13vo
1502-02-19JaBier 3637-17-03 £SA.I 581 TR.1502 fo.6vo.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman GerritvroedschapLeidenCatharina N. onbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 178.Heerman Jan

Heerman Jan Buekelszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1486Prebenden en VicariatenPieterskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PieterskerkSt.-Jacobus apostelvoor 1486vicarieGrijpink, Registers IV, 38. vermeld hem als bedienaar van het gelijkna­mig altaar. GAL Ke. inv. 441. Brand, Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgar­denzn. II, 205. 

Heerman Jan Floriszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Sonnevelt Aleid Jacobsdr.
1448Stadsbestuurburgemeester
1448-1449WeesmeesterWeesmeester
1449VeertigraadLid
1449-1450WeesmeesterWeesmeester
1450-1451WeesmeesterWeesmeester
1451-1452WeesmeesterWeesmeester
1452Stadsbestuurburgemeester
1453-1454WeesmeesterWeesmeester
1455Stadsbestuurschepen
1481VeertigraadLid
1495Stadsbestuurschepen
1496Stadsbestuurschepen
1497Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1448-1449burgemeester
1452-1453burgemeester
1455-1456schepen
1495-1496schepen
1496-1497schepen
1497-1498schepen

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-07-21
1481-1510

Weesmeester
Jaar Datum Bron
1448-14491449-12-06AHGWK inv. 113a, 106
1449-14501450-12-07AHGWK inv. 113a, 135
1450-14511451-01-21AHGWK inv. 113a, 12
1451-14521452-08-07AHGWK inv. 113a, 163
1453-14541453-12-18AHGWK inv. 113a, 162

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman FlorisvroedschapLeidenvan Sonnevelt Aleid Jacobsdr. van Sonnevelt JacobvroedschapLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 183.Heerman Jan Floriszn.

Heerman Jan kuiper

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1463PachtWijnkraan

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1463-08-01NeeWijnkraan35-00-00 £ SA.I 528 BR.1463 fo.4

Heerman Jan Pieterszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1433LenenOegstgeest

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1433-10-05 het MiddelbonOegstgeest5,5 morgen10 lb. ca. dood vader Pieter Heermangrafelijk leen Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 377Heerman Jan Pieterszn.

Heerman Jan Willemszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkMaria N.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman WillemvroedschapLeidenMaria N. onbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 203.Heerman Jan Willemszn.

Heerman Jan Witgen

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1421LenenOegstgeest

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1421-01-13  Oegstgeest5,5 morgen   grafelijk leen Brand, Van Kan, Luutgardenzn. II, 199Heerman Jan Witgen

Heerman Jan Witgen Pieterszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkMargriet N.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman PietervroedschapLeidenMargriet N. onbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 198-199.Heerman Jan Witgen Pieterszn.

Heerman Jnkvr Alijd Jans wed.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep OndernemerMolenexploitant

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
MolenexploitantOverig zelfstandigGa. inv. 302 (29) (1499) fo.8

Heerman Johanna Florisdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkPieter Bouwenzn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman FlorisvroedschapLeidenPieter Bouwenzn.vroedschapBouwen N.onbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 202.Heerman Johanna Florisdr.

Heerman Margaretha Jan Wittgensdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterLoosduinen

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
LoosduinenVAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 125-126. BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 198-200. GAL SA.I inv. 562 Tresrek. 1491 f°. 45v°.

Heerman Margriet Florisdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterLoosduinen

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
LoosduinenVAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 125-126. BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 198-200. GAL SA.I inv. 562 Tresrek. 1491 f°. 45v°.

Heerman Margriet Jansdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkHollant Pieter

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman Jangraf. ambt.LeidenHollant PieteronbekendonbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 181.Heerman Margriet Jansdr.

Heerman Pieter

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1419PartijKabeljauwen
1420Stadsbestuurburgemeester

Stadsbestuur
Periode Functie
1420burgemeester

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1419Kabeljauwen

Heerman Pieter Gerritszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkElisabeth N.
----Vroedschap HuwelijkGeertruid N

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman GerritvroedschapLeidenElisabeth N. onbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 197.Heerman Pieter Gerritszn.
mHeerman GerritvroedschapLeidenGeertruid N onbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 197.Heerman Pieter Gerritszn.

Heerman Roestige

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1419PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1419Hoeken

Heerman Simon

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterOnze-Lieve-Vrouweconvent (Haarlem)
1471PachtWijnkraan
1472PachtTurf en hout
1475PachtLakenhal

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1471-08-01NeeWijnkraan28-00-00 £ SA.I 543 BR.1471 fo.4
1472-05-01NeeTurf en hout196-00-00 £ SA.I 548 BR.1472 fo.4
1475-05-01NeeLakenhal53-00-00 £ SA.I 550 BR.1475 fo.3vo.

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
Onze-Lieve-Vrouweconvent (Haarlem)BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 207.

Heerman Simon glasmaker

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1466PachtWaag

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1466-08-01NeeWaag243-00-00 £ SA.I 533 BR.1466 fo.4

Heerman Simon Vrederick Bartelmeeszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkonbekend
1427Stadsbestuurschepen
1441Stadsbestuurschepen
1456Stadsbestuurschepen
1458Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1427-1428schepen
1441-1442schepen
1456-1457schepen
1458-1459schepen

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman Bartelmees Janszn. de brouwervroedschapLeidenonbekend onbekendonbekendonbekendVan Kan, Willem Luutgardenzn. I, 126.Heerman Simon Vrederick Bartelmeeszn.

Heerman Willem

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Prebenden en VicariatenPieterskerk
1420LenenZoeterwoude, bij Leiden
1426Stadsbestuurburgemeester
1429Stadsbestuurschepen
1434HomanHoman
1439Stadsbestuurburgemeester
1447WeesmeesterWeesmeester
1449Stadsbestuurburgemeester
1449VeertigraadLid
1450Stadsbestuurburgemeester
1454-1455WeesmeesterWeesmeester
1456-1457VestmeesterVestmeester
1457Stadsbestuurburgemeester
1460Stadsbestuurburgemeester
1463Stadsbestuurschepen
1473StudentKeulen
1485Stadsbestuurschepen
1486Stadsbestuurschepen
1490Stadsbestuurburgemeester
1491Stadsbestuurburgemeester
1492Stadsbestuurburgemeester
1493HomanTresorier
1495HomanTresorier
1497HomanTresorier
1498HomanTresorier
1499HomanTresorier
1501HomanTresorier
1503HomanTresorier

Stadsbestuur
Periode Functie
1426-1427burgemeester
1429-1430schepen
1439-1440burgemeester
1449-1450burgemeester
1450-1451burgemeester
1457-1458burgemeester
1460-1461burgemeester
1463-1464schepen
1485-1486schepen
1486-1487schepen
1490-1491burgemeester
1491-1492burgemeester
1492-1493burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-07-21

Vestmeester
Jaar Bron
1456-1457GAL SA.I 381 fo.61v.

Weesmeester
Jaar Datum Bron
14471447-04-24AHGWK inv. 113a, 4
1454-14551454-12-09AHGWK inv. 113a, 196

Homan & Tresorier
Functie Jaar Diversen Bron
Homan1434 Meerkamp II, 355; Marsilje, Beleid, 70.
Tresorier1493 SA.I inv. 576 fo.1
Tresorier1495 SA.I inv. 564 fo.1
Tresorier1497 SA.I inv. 578 fo.1
Tresorier1498 SA.I inv. 579 fo.1
Tresorier1499 SA.I inv. 580 fo.1
Tresorier1501 SA.I inv. 581 fo.1
Tresorier1503 SA.I inv. 583 fo.1

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1420-12-19 koren-, smaltiende LeidenZoeterwoude, bij Leiden3 blokken tienden 3 korentienden en smaltiendedood vader Jan Heerman, tresoriergraven van Blois Kort, Graven van Blois, 37Heerman Willem

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1473Wilhelmus HeermanKeulenartesLeiden  clericusKeussen, Matrikel Köln I, 865Heerman Willem

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PieterskerkJacibus de Meerdere collatorBRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 178-179. 

Heerman Willem Beukelszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkonbekend
1475LenenMaasland

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman BeukelvroedschapLeidenonbekend onbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 205.Heerman Willem Beukelszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1475-06-17 BordijkstiendeMaasland   dood vader Buekel Heermangraf. lenen Maasland Hoek, Repertorium Maasland, 133Heerman Willem Beukelszn.

Heerman Willem Buekelszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1477VeertigraadLid
1481VeertigraadLid
1481PartijKabeljauwen
1484Stadsbestuurschepen
1487Stadsbestuurburgemeester

Stadsbestuur
Periode Functie
1484-1485schepen
1487-1488burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1477-04-21
1481-06-20

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Kabeljauwen

Heerman Willem Floriszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Noordwijk Catharina Gijsbrechtdr.
----Vroedschap Huwelijkvan den Woude Adriana
----Vroedschap HuwelijkGeertruid Gerrit Hugenzndr.
----Beroep Ondernemer-
1423LenenZoeterwoude, bij Leiden
1423Stadsbestuurschepen
1429LenenWarmond
1429LenenWateringen
1430Stadsbestuurschepen
1431Stadsbestuurschepen
1432Stadsbestuurschepen
1434Stadsbestuurschepen
1436Stadsbestuurschepen
1438Stadsbestuurschepen
1441Stadsbestuurschepen
1445Stadsbestuurschepen
1447Stadsbestuurschepen
1448Stadsbestuurschepen
1453Stadsbestuurschepen
1456Stadsbestuurschepen
1481VeertigraadLid
1485Stadsbestuurburgemeester
1486Stadsbestuurburgemeester
1489Stadsbestuurschepen
1490Stadsbestuurschepen
1506Stadsbestuurschepen
1507Stadsbestuurschepen
1508Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1423-1424schepen
1430-1431schepen
1431-1432schepen
1432-1433schepen
1434-1435schepen
1436-1437schepen
1438-1439schepen
1441-1442schepen
1445-1446schepen
1447-1448schepen
1448-1449schepen
1453-1454schepen
1456-1457schepen
1485-1486burgemeester
1486-1487burgemeester
1489-1490schepen
1490-1491schepen
1506-1507schepen
1507-1508schepen
1508-1509schepen

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1481-1510

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
-  

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman FlorisvroedschapLeidenGeertruid Gerrit Hugenzndr. Gerrit Hugenzn.vroedschapLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 202.Heerman Willem Floriszn.
mHeerman FlorisvroedschapLeidenvan den Woude Adriana van der Woude Jan Floriszn. van AlkemadevroedschapLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 182.Heerman Willem Floriszn.
mHeerman FlorisvroedschapLeidenvan Noordwijk Catharina Gijsbrechtdr. van Noordwijk GijsbrechtonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 182.Heerman Willem Floriszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende1423-07-02Catharina Gijsbrechtsdr. van Noordwijkkoren-, smaltiende LeidenZoeterwoude, bij Leiden  3 koren- 1 smaltiendedood vader Floris Heermangraven van Bloishuwde 2 Adriana Jansdr. van der WoudeKort, Graven van Blois, 37Heerman Willem Floriszn.
Land1429-03-24van Noordwijk Catharina Gijsbrechtsdr. Warmond7,5 morgen   leenkamer Wateringe Hoek, Repertorium lenen Wateringe, 520Heerman Willem Floriszn.
Land1429-03-24van Noordwijk Catharina Gijsbrechtsdr. Wateringen13 morgen   Hofstede Wateringennaast hofstad Dirk de BlooteHoek, Repertorium Wateringe, 483Heerman Willem Floriszn.

Heerman Willem Janszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkBaerte Foijtgensdr.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman Jangraf. ambt.LeidenBaerte Foijtgensdr. Foijtgen Foijtgenzn. heer van Waalwijkgraf. ambt.WaalwijkBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 179.Heerman Willem Janszn.

Heerman Willem Pieterszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1421Stadsbestuurschepen
1423Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1424Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1424Beh. Charitatieve InstellingH. Geest Pietersparochie
1426Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1427Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1433HomanHoman
1434Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis

Stadsbestuur
Periode Functie
1421-1422schepen

Beheerder Charitatieve Instellingen
Jaar Instelling Jaar vermeld Bron
1426Catharina Gasthuis1426-05-20Ga. inv. 456 Cart. B p. 43
1427Catharina Gasthuis1428-02-03Ga. inv. 456 Cart. B p. 109-111
1434Catharina Gasthuis1434-07-09Ga. inv. 456 Cart. B p. 216
1423H. Geest Pietersparochie1423-01-29AHGWK inv. 492 fo.130
1424H. Geest Pietersparochie1424-09-16AHGWK inv. 492 p.131
1424H. Geest Pietersparochie1424-02-02AHGWK inv. 492 p.130

Homan & Tresorier
Functie Jaar Diversen Bron
Homan1433 Meerkamp II, 361; Marsilje, Beleid, 70

Heerman Willem Pieterszn. van Beesd

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkAechte N.
----Vroedschap HuwelijkHadewich N.
----Vroedschap HuwelijkMargriet N

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHeerman PietervroedschapLeidenAechte N. onbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 197.Heerman Willem Pieterszn. van Beesd
mHeerman PietervroedschapLeidenHadewich N. onbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 197.Heerman Willem Pieterszn. van Beesd
mHeerman PietervroedschapLeidenMargriet N onbekendonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 197.Heerman Willem Pieterszn. van Beesd

Heerman Wive Jansdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Haastrecht Jan (hr. Tilburg en Goirle)
----Vroedschap Huwelijkvan Blokhoven Jan

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman Jan Floriszn.vroedschapLeidenvan Blokhoven Jan van Blokhoven FlorisonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 184.Heerman Wive Jansdr.
vHeerman Jan Floriszn.vroedschapLeidenvan Haastrecht Jan (hr. Tilburg en Goirle)ambachtsheervan Haastrecht PaulusonbekendonbekendBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn.II, 184; Dek, Ruyven, 353Heerman Wive Jansdr.

Heerman Yve Willem Bortsdr.  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkVos Jan

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vHeerman Willem Bort Gerritszn.vroedschapLeidenVos Jangraf. ambt.Hoogstraat DirkvroedschapLeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 177.Heerman Yve Willem Bortsdr.

   

 

Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.janvanhout.nl