Home <— Elites Leiden 1420 <—

 

Butewech
Leiden
1420 - 1510
 

Butewech Clara  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Alkemade Hendrik

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vButewech GerritvroedschapLeidenvan Alkemade Hendrik    De Smidt, Leidenaars, 92.Butewech Clara

Butewech Clemeijnse

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkHeerman Jacob

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vButewech Pieter Dirkszn.vroedschapLeidenHeerman JacobvroedschapHeerman Jangraf. ambt.LeidenBrand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 189.Butewech Clemeijnse

Butewech Clemeijnse jnkvr.; wed.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
14..LenenZoeterwoude / Stompwijk

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land14..Heerman Jacob Zoeterwoude / Stompwijk15 morgen   hofstede Hontshol Hoek, Repertorium lenen Hontshol, 249Butewech Clemeijnse jnkvr.; wed.

Butewech Clemeijnse Pietersdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1466LenenZoeterwoude / Stompwijk

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1466-12-19Heerman Jacob Zoeterwoude / Stompwijk5 morgen verdolven veenovl. nicht Elisabeth Dirk Pieterszn. Butewhof Wassenaar Hoek, Leenkamers Wassenaar, 540-541Butewech Clemeijnse Pietersdr.

Butewech Danel Pieterszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkVrouwe
1422LenenLeiderdorp
1422LenenLeiderdorp
1433HofstedeLeiderdorp
1437Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1437-1438schepen

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mButewech Pieter Gerritszn.vroedschapLeidenVrouwe van Oijen Gerrit ???onbekendonbekendGAL Ke.inv.493 fo.101vo.; Hoek, Domproostdij, 10.Butewech Danel Pieterszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1422-08-07 Acht HoevenLeiderdorp18 morgen   domproostdij Utrechtbeleend met huis en vier hond land 1415Hoek, Lenen domproostdij, 16Butewech Danel Pieterszn.
Land1422-08-07Vrouwe (dochter Gerrit van Oijen ?)Acht HoevenLeiderdorp6 morgen  overdracht Gerrit van Oijendomproostdij Utrechtversterven op jongste zoon Dirk Danelszn.Hoek, Lenen domproostdij, 10Butewech Danel Pieterszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1433-04-25 hofstede Leiderdorp3,5 morgen land, woning, berg en hout hofstede Poelgeestzuster Kerstijn gehuwd met Dirk de BruinHoek, Repertorium lenen Poelgeest, 185Butewech Danel Pieterszn.

Butewech Dirk

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1508StudentLeuven

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1508-13-06Theodricus ButewechLeuven Leiden   Schillings, Matricule III, 352Butewech Dirk

Butewech Dirk Danelszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1446LenenLeiderdorp
1446LenenLeiderdorp

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1446-01-09 Acht HoevenLeiderdorp18 morgen   domproostdij UtrechtOverdracht van broer ?? Jan Danelszn.??Hoek, Lenen domproostdij, 16Butewech Dirk Danelszn.
Land1446-01-09 Acht HoevenLeiderdorp6 morgen de helft van 12 morgen domproostdij Utrecht Hoek, Lenen domproostdij, 10Butewech Dirk Danelszn.

Butewech Dirk de Bruin Pieterszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Zevender Machteld
1438LenenZoeterwoude / Stompwijk

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mButewech Pieter Dirkszn.vroedschapLeidenvan Zevender Machteld van Zevender N.onbekendonbekendGAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 fo. 190.Butewech Dirk de Bruin Pieterszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1438-12-10  Zoeterwoude / Stompwijk15 morgen   hofstede Hontshol Hoek, Repertorium lenen Hontshol, 249Butewech Dirk de Bruin Pieterszn.

Butewech Dirk Pieterszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1439LenenZoeterwoude / Stompwijk

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1439-04-30  Zoeterwoude / Stompwijk5 morgen verdolven veenovl. vader Pieter Butewech??hof Wassenaar Hoek, Leenkamers Wassenaar, 540-541Butewech Dirk Pieterszn.

Butewech Dirk Simonszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1504Prebenden en VicariatenPancraskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PancraskerkSt.-Anthonius1504prebende  

Butewech Dirk Wouter Danelszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkElisabeth Dirk Dankert Coenenzn.
1445PartijHoeken
1446HofstedeLeiderdorp

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Hoeken

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mButewech Danel Pieterszn.vroedschapLeidenElisabeth Dirk Dankert Coenenzn. Dirk Dankert Coenenzn.onbekendLeidenHoek, Poelgeest, 185.Butewech Dirk Wouter Danelszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1446-08-07Elisabeth Dankert Dirk Coenenzndr.hofstede Leiderdorp3,5 morgen land, woning, berh, hout hofstede Poelgeestneef van de leenheerHoek, Repertorium lenen Poelgeest, 185Butewech Dirk Wouter Danelszn.

Butewech Elisabeth Dirk Pieterszndr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1461LenenZoeterwoude / Stompwijk

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1461-07-06van Rijn Jan ?? (doet hulde) Zoeterwoude / Stompwijk5 morgen verdolven veen hof Wassenaar Hoek, Leenkamers Wassenaar, 540-541Butewech Elisabeth Dirk Pieterszndr.

Butewech Geertruid Gerrits wed.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep OndernemerBlauwverversweduwe
----Beroep OndernemerDrapeniersweduwe

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
BlauwverversweduweTextielPosthumus, Geschiedenis, 393
DrapeniersweduweTextielPosthumus, Bronnen I, 467

Butewech Gerrit

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkGeertruid
1468Stadsbestuurschepen
1477VeertigraadLid
1481Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1481VeertigraadLid
1481PartijKabeljauwen
1483Stadsbestuurburgemeester
1484PachtStrijkerij

Stadsbestuur
Periode Functie
1468-1469schepen
1483-1484burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1477-04-21
1481-06-20

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Kabeljauwen

Beheerder Charitatieve Instellingen
Jaar Instelling Jaar vermeld Bron
1481Catharina Gasthuis1482-02-18Ga. inv. 456 Cart.B p. 348

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1484-08-01NeeStrijkerij 06-00-00 £SA.I 556 BR.1477 fo.3

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mButewech N.onbekendLeidenGeertruid onbekendonbekendonbekendGAL Ke. inv. 438.Butewech Gerrit

Butewech Gobburch

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan de Coulster Garbrand

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vButewech Pieter Dirkszn.vroedschapLeidenvan de Coulster Garbrandgraf. ambt.van de Coulster WillemkasteleinDordrechtLombarts, Memorialen IX, 63-64, 225-226.Butewech Gobburch

Butewech Hase Gerritsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkMast Claes Claeszn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vButewech GerritvroedschapLeidenMast Claes Claeszn.vroedschapMast ClaesvroedschapLeidenVan der Waag, Voorgeslacht Anna Kramer, 266-268.Butewech Hase Gerritsdr.

Butewech Haze Gerritsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterMariŽnpoel

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
MariŽnpoelVAN KAN, Van Zwieten II, 53, 65. HOEK, Nachtegael, 317, 218. VAN DER WAAG, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, 266-268.

Butewech Huge van der Hant Pieterszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkonbekend

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mButewech Pieter Gerrit Lamszn.vroedschapLeidenonbekendonbekendonbekendonbekendonbekendVan Kan, Sleutels, bijlage.Butewech Huge van der Hant Pieterszn.

Butewech Jan

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1485Prebenden en VicariatenOLV-kerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
OLV-kerkMaria en Maria-Magdalenavoor 1485vicarie  

Butewech Jan Danelszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1435HofstedeLeiderdorp
1442LenenLeiderdorp
1442LenenLeiderdorp

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1442-12-18Baertraet Willem Harmansdr.Acht HoevenLeiderdorp18 morgen  lijftocht echtgenotedomproostdij Utrechtnaar aanleiding van huwelijk ??Hoek, Lenen domproostdij, 16Butewech Jan Danelszn.
Land1442-12-18Baertraet Willem Harmansdr.Acht HoevenLeiderdorp6 morgen   domproostdij Utrecht Hoek, Lenen domproostdij, 10Butewech Jan Danelszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1435-02-07 hofstede Leiderdorp3,5 morgen land, woning, berg, hout hofstede Poelgeest Hoek, Repertorium lenen Poelgeest, 185Butewech Jan Danelszn.

Butewech Jan Danelszn. (de Bruin)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Boschhuijsen Baerte

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mButewech Danel Pieterszn.vroedschapLeidenvan Boschhuijsen Baerte Willem Hermanszn.vroedschapLeidenHoek, Domproostdij, 10; GAL ORA inv. 41 (1446-1461) fo. 65.Butewech Jan Danelszn. (de Bruin)

Butewech Jan Dirk Wouterszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1507LenenLeiderdorp

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1507-07-28  Leiderdorp4 hond   hofstede Warmond Kort, Hofstede Warmond, 701Butewech Jan Dirk Wouterszn.

Butewech Jan Taij

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkHorst Yde Gijsbrechtsdr.
1419PartijHoeken
1438Stadsbestuurburgemeester
1440Stadsbestuurschepen
1445Stadsbestuurschepen
1447WeesmeesterWeesmeester
1448Stadsbestuurschepen
1469PachtWijnkraan
1472LenenLeiderdorp

Stadsbestuur
Periode Functie
1438-1439burgemeester
1440-1441schepen
1445-1446schepen
1448-1449schepen

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1419Hoeken

Weesmeester
Jaar Datum Bron
14471447-04-24AHGWK inv. 113a, 4

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1469-08-01NeeWijnkraan34-00-00 £ SA.I 540 BR.1469 fo.3vo.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mButewech Pieter Gerrit Lamszn.vroedschapLeidenHorst Yde Gijsbrechtsdr. Horst Gijsbrecht Claeszn.vroedschapLeidenGAL Ga.inv.440; Ke.inv.841; Kam, Memorieboek, 219.Butewech Jan Taij

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1472 voor  Leiderdorp10 hond ca.   Brederode ARA AGH inv. 877 fo.36vo.Butewech Jan Taij

Butewech Kerstijn

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan der Goude Ewout

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vButewech Danel Pieterszn.vroedschapLeidenvan der Goude Ewout onbekendonbekendonbekendGAL ORA inv. 41 Kenningboek 1446-1461 fo. 65.Butewech Kerstijn

Butewech Margriet Pietersdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkClaes Janszn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vButewech PieteronbekendLeidenClaes Janszn.onbekendonbekendonbekendLeidenGAL Ga. inv. 385.Butewech Margriet Pietersdr.

Butewech Pieter

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1505StudentLeuven

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1505-02-00Petrus ButeneckeLeuven Leiden  Butewech onzekerSchillings, Matricule III, 288Butewech Pieter

Butewech Pieter Danelszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkKerstijn N.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mButewech Danel Pieterszn.vroedschapLeidenKerstijn N. onbekendonbekendonbekendHoek, Lenen domproostij, 15.Butewech Pieter Danelszn.

Butewech Pieter Danelszn. heer

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
14..LenenLeiderdorp

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land14..  Leiderdorp4 hond   hofstede Warmonddatum onbekend, in 1491 op Dirk Wouterszn.Kort, Hofstede Warmond, 701Butewech Pieter Danelszn. heer

Butewech Pieter Danelszn. heer (priester)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1486HofstedeLeiderdorp

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1486-02-08 hofstede Leiderdorp3,5 morgen land, woning, berg, houtdood vader Dirk Wouter Danelszn.hofstede Poelgeestneef van leenheer Gerrit van PoelgeestHoek, Repertorium lenen Poelgeest, 185Butewech Pieter Danelszn. heer (priester)

Butewech Pieter Dirkszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkElisabeth Willem Doenendr.
----Vroedschap HuwelijkPaedze Gobburch
1419PartijHoeken
1434PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1419Hoeken
1434Hoeken

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mde Bruin DirkvroedschapLeidenElisabeth Willem Doenendr. Willem Doenenzn.onbekendonbekendGAL ORA inv.41 (1434-1446) fo.37vo., 57, 62.Butewech Pieter Dirkszn.
mde Bruin DirkvroedschapLeidenPaedze Gobburch Paedze Roelof jonge Jacobszn.korenkoperKatwijk/valkenbVan Kan, Sleutels, bijlagen.Butewech Pieter Dirkszn.

Butewech Pieter Gerrit Lamszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkAlijd N.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mButewech Gerrit LamvroedschapLeidenAlijd N. onbekendonbekendonbekendKam, Memorieboek, 219.Butewech Pieter Gerrit Lamszn.

Butewech Pieter Gerritszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1419PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1419Hoeken

Butewech Pieter Hugenzn. van der Hant

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkBaerte Simon Vredericksdr.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mButewech Huge van der HantvroedschapLeidenBaerte Simon Vredericksdr. Nuweveen Simon Vrederick Dirkszn.vroedschapLeidenGAL ORA inv. 41 (1446-1461) fo. 277, 292vo., 310.Butewech Pieter Hugenzn. van der Hant

Butewech Pieter Simonszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1500Prebenden en VicariatenPancraskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PancraskerkSt.-Jan Evangelist1500vicarie GAL Ke. inv. 445. 

Butewech Willem

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterEgmond

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
EgmondGAL. SA.I inv. 549 Burgrek. 1473 fį. 127. MEILINCK, Archief van Egmond, Reg. 1015, 1053, 1082, 1132, 1134. Jan van der Does, broer van de schepen Vrank van der Does, was keldenaar van Egmond. Divisiekroniek, 168.

Dirk Wouter Danelszn. (Butewech)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
-LenenLeiderdorp
-LenenLeiderdorp
14..LenenLeiderdorp
14..LenenLeiderdorp
1477VeertigraadLid
1481PartijHoeken

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1477-04-21

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Hoeken

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Landonbekend Acht HoevenLeiderdorp4 morgen   domproostdij Utrechtoverdracht aan Jan Robbrechtszn. 1452Hoek, Lenen domproostdij, 11Dirk Wouter Danelszn. (Butewech)
Landonbekend Acht HoevenLeiderdorp4 morgen 8 morgen, gemeen met Jacob van Sonnveltdoet overdracht aan Willem Philipszn.domproostdij Utrechtbezitter tot 1452-23-01Hoek, Lenen domproostdij, 11Dirk Wouter Danelszn. (Butewech)
Landvoor 1452 Acht HoevenLeiderdorp6 morgen   domproostdij Utrechtdraag in 1452 over aan Willem Philipszn.Hoek, Lenen domproostdij, 17Dirk Wouter Danelszn. (Butewech)
Landvoor 1452 Acht HoevenLeiderdorp6 morgen   domproostdij Utrechtdraagt in 1452 over Jan Robbrechtszn.Hoek, Lenen domproostdij, 16Dirk Wouter Danelszn. (Butewech)

Dirk Wouter Danelszn. brouwer (Butewech)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1473LenenLeiderdorp

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1473-11-15  Leiderdorp4 hond  opdracht uit eigenhofstede Warmondweer in handen op 26-04-1491 tot 1507Kort, Hofstede Warmond, 701Dirk Wouter Danelszn. brouwer (Butewech)

Jan Taij (Butewech)  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1449VeertigraadLid

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-07-21

   

 

Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.janvanhout.nl