Home <— Elites Leiden 1420 <—

 

van Boschhuijsen
Leiden
1420 - 1510
 

van Boschhuijsen Adriana  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan der Does Hendrik
----Vroedschap Huwelijkvan Sonnevelt Jan

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen JacobschoutLeidenvan der Does Hendrikschoutvan der Does JacobvroedschapLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 18.van Boschhuijsen Adriana
vvan Boschhuijsen Willem KuiserschoutLeidenvan Sonnevelt JanvroedschapPaedze van Sonnevelt FlorisschoutLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 112.van Boschhuijsen Adriana

van Boschhuijsen Aechte Willemsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Meerburch Diert Dirkszn.
----Vroedschap Huwelijkvan Dorp Cornelis (ridder, Delft)

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen Willem (de oude)vroedschapLeidenvan Dorp Cornelis (ridder, Delft)baljuwvan Dorp Jangraf. ambt.onbekendVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 19.van Boschhuijsen Aechte Willemsdr.
vvan Boschhuijsen Willem (de oude)vroedschapLeidenvan Meerburch Diert Dirkszn.vroedschapvan Meerburch DirkonbekendLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 19.van Boschhuijsen Aechte Willemsdr.

van Boschhuijsen Aleid Willemsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkVoppe Janszn. (Vlaminck)

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen Willem (de oude)vroedschapLeidenVoppe Janszn. (Vlaminck)vroedschapJan Voppenzn. VlaminckvroedschapLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 19.van Boschhuijsen Aleid Willemsdr.

van Boschhuijsen Bartraad

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkButewech Jan Danelszn. (de Bruin)

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vWillem Hermanszn.vroedschapLeidenButewech Jan Danelszn. (de Bruin)vroedschapButewech Danel Pieterszn.vroedschapLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 14.van Boschhuijsen Bartraad

van Boschhuijsen Beatrijs

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkPaedze Willem Stoop Simon Pieterszn

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen WillemvroedschapLeidenPaedze Willem Stoop Simon PietersznvroedschapPaedze Simon Pieterszn.vroedschapLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 142.van Boschhuijsen Beatrijs

van Boschhuijsen Bruinink

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkQuekel Christine Baerntsdr.
----Vroedschap HuwelijkOem Maria Thielman Dirkszndr.
1468LenenGeervliet
1470LenenOudekerk a/d Amstel
1473HofstedeRijswijk
1473LenenZoeterwoude, Zwietersluis
1473LenenZoeterwoude
1478BaljuwStrijen
1479Stadsbestuurburgemeester
1480Stadsbestuurburgemeester
1481PartijKabeljauwen
1481VeertigraadLid
1483HofstedeRijswijk
1484LenenMonster
1484HofstedeBodegraven
1484LenenHaagambacht
1484LenenRijswijk
1487HofstedeZoeterwoude
1488LenenWaddinxveen / Poelin
1492HofstedeRijswijk
1498HofstedeAlphen

Stadsbestuur
Periode Functie
1479-1480burgemeester
1480-1481burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1481-06-20

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Kabeljauwen

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1478 voorBaljuwStrijenVan Kan, Luutgardenzn. V, 130

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Boschhuijsen Floris (ridder)schoutLeidenOem Maria Thielman Dirkszndr. van Wijngaarden Thielman Dirkszn. Oemgraf. ambt.DordrechtVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 130.van Boschhuijsen Bruinink
mvan Boschhuijsen Floris (ridder)schoutLeidenQuekel Christine Baerntsdr. Quekel BaerntvroedschapDordrechtVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 130; Balen, Dordrecht, 360.van Boschhuijsen Bruinink

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Geldleen1468-07-13Quekel Kerstine Baerntsdr.polder Nieuw MarkenburgGeervliet onbekend  hofstede Arkelhuwt 2: Oom Maria Thielmand Dirksdr.Kan, Luutgarden V, 131van Boschhuijsen Bruinink
Land1470-05-17Quekel Kerstine Baerntsdr.'tHoflandOudekerk a/d Amstel60 morgen36 lb.  Amstelbelening helft (30 m.) 1473-08-02Kort, Repertorium lenen Amstel, 371van Boschhuijsen Bruinink
Land1473-10-08Quekel Kerstine Baerntsdr. Zoeterwoude1,5 morgen   Grafelijke lenen Rijnland Van Kan, Luutgardenzn. V, 131van Boschhuijsen Bruinink
Land1473-10-08  Zoeterwoude, Zwietersluis9 morgen  overdracht Baerte van Leiden Vrank Pietersgrafelijke lenenraad en bewaarder van de registersKort, Grafelijke lenen Rijnland, 169van Boschhuijsen Bruinink
Land1484-02-04 NellekampRijswijk2,5 morgen, 1 hond   Grafelijke lenen Van Kan, Luutgardenzn. V, 131van Boschhuijsen Bruinink
Land1484-09-03  Monster7 pond ! aan land7 lb. ? door koopgrafelijkheid Kort, Grafelijke lenen 's-Gravenhage, 17van Boschhuijsen Bruinink
Geldleen1484-09-03  Haagambacht onbekendrente grafelijke lenen Van Kan, Luutgardenzn. V, 131van Boschhuijsen Bruinink
Land1488-08-30 Floris BosWaddinxveen / Poelin5 morgen  uit eigen in ruil voor 4,5 M.te Bodegravengrafelijke lenen Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 127van Boschhuijsen Bruinink

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1473-06-19Quekel Kerstine Baerntsdr.hofstedeTe BlotingeRijswijk33 morgen   grafelijk leen Van Kan, Luutgardenzn. V, 131van Boschhuijsen Bruinink
1483-10-22Quekel Kerstine Baerntdr.hofstede Rijswijk37 morgen, 4 hond  na koop door de graaf beleend- Van Kan, Luutgardenzn. V, 131van Boschhuijsen Bruinink
1484-09-03 hofstede Bodegraven4,5 morgen woning en land grafelijke lenen Van Kan, Luutgardenzn. V, 131van Boschhuijsen Bruinink
1487-10-11 hofstedeRodenburgZoeterwoude24 morgen   grafelijke lenen Van Kan, Luutgardenzn. V, 131van Boschhuijsen Bruinink
1492 voor hofstedeSteenvoordeRijswijk17 morgen woning en land -opgedragen aan derde in 1492Van Kan, Luutgardenzn. V, 131van Boschhuijsen Bruinink
1498 voor hofstede Alphen2 morgen woning en land Voorneverkocht bij opbod na zijn doodVan Kan, Luutgardenzn. IV, 21van Boschhuijsen Bruinink

van Boschhuijsen Catharina

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkHart Gerrit Boudijnszn. (ridder)

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen Floris (ridder)schoutLeidenHart Gerrit Boudijnszn. (ridder)baljuwHart Boudijnschout DelftDelftVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 132.van Boschhuijsen Catharina

van Boschhuijsen Claes

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkonbekend
1422Stadsbestuurschepen
1426Stadsbestuurschout
1429Stadsbestuurburgemeester
1442Stadsbestuurburgemeester
1443Stadsbestuurburgemeester
1445PartijHoeken

Stadsbestuur
Periode Functie
1422-1423schepen
1426-1429schout
1429-1430burgemeester
1442-1443burgemeester
1443-1444burgemeester

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Hoeken

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mWillem Harmanszn.vroedschapLeidenonbekend onbekendonbekendonbekendVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 13.van Boschhuijsen Claes

van Boschhuijsen Coen

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Sonnevelt Aechte
1481VeertigraadLid
1493PachtVisserij stadsvest
1496Stadsbestuurschepen
1497Stadsbestuurschepen
1498Stadsbestuurburgemeester
1499Heerlijkheid AmbachtsheerZomerland en Ramshil (1/2 van 3/4 van)
1499Stadsbestuurburgemeester
1501PachtVreemde zijde en lakens
1501PachtPerkament
1502PachtBier
1502PachtTurf en hout
1502PachtBier
1503PachtWijn
1503PachtTurf en hout
1503PachtPerkament
1504PachtOlie, wijn, azijn
1504PachtBier
1505PachtWijn
1505PachtOlie, zeep, wijnazijn
1506PachtWijn
1509HofstedeLeiderdorp
1509LenenAlkemade
1509LenenLeiderdorp
1510VeertigraadLid

Stadsbestuur
Periode Functie
1496-1497schepen
1497-1498schepen
1498-1499burgemeester
1499-1500burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1481-1510
1510-10-19

Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren
Jaar Heerlijkheid
1499Zomerland en Ramshil (1/2 van 3/4 van)

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1493-11-18NeeVisserij stadsvest 10-15-00 SA.I 954 RV.1494 fo.1vo.
1501-11-27NeePerkament190-00-00  SA.I 581 TR.1502 fo.12vo
1501-11-27NeeVreemde zijde en lakens221-00-00  SA.I 581 TR.1502 fo.12vo
1502-04-30NeeTurf en hout840-00-00  SA.I 581 TR.1502 fo.5
1502-08-20JaBier3951-00-00  SA.I 581 TR.1502 fo.7
1502-11-19JaBier3520-00-00  SA.I 582 TR.1503 fo.6vo.
1503-04-30NeeTurf en hout881-00-00  SA.I 582 TR.1503 fo.5
1503-08-??JaWijn968-00-00  SA.I 582 TR.1503 fo.7vo.
1503-11-24NeePerkament211-00-00  SA.I 583 TR.1504 fo.13vo.
1504-11-16JaBier3325-00-00  SA.I 581 TR.1505 fo.6
1504-11-16NeeOlie, wijn, azijn261-00-00  SA.I 581 TR.1505 fo.8
1505-02-15JaWijn  SA.I 581 TR.1501 fo.7
1505-11-15NeeOlie, zeep, wijnazijn306-00-00  SA.I 585 TR.1506 fo.7vo.
1506-02-14JaWijn931-00-00  SA.I 585 TR.1506 fo.7

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Boschhuijsen Willem Floriszn.vroedschapLeidenvan Sonnevelt Aechte van Sonnevelt JanvroedschapLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 143.van Boschhuijsen Coen

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1509-08-22van Sonnevelt Aechte Alkemade18 morgen   abdij Egmond Van Kan, Luutgardenzn. V, 144van Boschhuijsen Coen
Land1509-08-22van Sonnevelt Aechte Leiderdorp26 morgen   abdij Egmond Van Kan, Luutgardenzn. V, 144van Boschhuijsen Coen

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1509-08-22van Sonnevelt AechtehofstedeTer MijeLeiderdorp12 morgen woning en land Abdij Egmond Van Kan, Luutgardenzn. V, 144van Boschhuijsen Coen

van Boschhuijsen Cornelia

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkHaeck Cornelis Pieterszn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen Willem (ridder)vroedschapLeidenHaeck Cornelis Pieterszn.vroedschaponbekendonbekendMiddelburgVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 22.van Boschhuijsen Cornelia

van Boschhuijsen Elisabeth

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Wena Jan (heer Giessenburg)

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen WillemvroedschapLeidenvan Wena Jan (heer Giessenburg)ambachtsheervan Wena Jacob Mathijszn. (hr. GiessenburgambachtsheeronbekendVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 142.van Boschhuijsen Elisabeth

van Boschhuijsen Ermgard Coenendr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterLeeuwenhorst

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
LeeuwenhorstDE MOOR, Verborgen en geborgen, 564-568. DE MOOR, De schenkers, 13-14. KAM, Van Zijl, 204-209.

van Boschhuijsen Floris

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1429Stadsbestuurschepen
1430BaljuwRijnland
1433Stadsbestuurburgemeester
1437Stadsbestuurburgemeester
1438Stadsbestuurburgemeester
1442Stadsbestuurschout
1445PartijHoeken
1449VeertigraadLid
1459HofstedeAlphen aan de Rijn
1459BaljuwPutten
1462BaljuwStrijen
1467Stadsbestuurburgemeester
1472HofstedeAlphen

Stadsbestuur
Periode Functie
1429-1430schepen
1433-1434burgemeester
1437-1438burgemeester
1438-1439burgemeester
1442-1445 schout
1467-1468burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-1471

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Hoeken

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1430-1432BaljuwRijnlandVan Kan, Luutgardenzn. V, 126
1459 1468 (tenminste)BaljuwPuttenVan Kan, Luutgardenzn. V, 127
1462-1474 (wrschl.)RuwaardStrijenVan Kan, Luutgardenzn. V, 127

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1459-01-09Spruijt Hildegonde Bruininksdr.hofstedeBlokhuisweerAlphen aan de Rijn8 morgen hofstede met landkoop van Willem van Alkemadegrafelijke lenen Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 402van Boschhuijsen Floris
1472-09-02Spruijt Hildegonde Bruininksdr.hofstede Alphen2 morgen   hofstede Voorne Van Kan, Luutgardenzn. V, 129van Boschhuijsen Floris

van Boschhuijsen Floris (raad)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1459HofstedeLeiderdorp

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1459-01-09Spruijt Hildegonde Bruininksdr.hofstedeRodenburgLeiderdorp24 morgen  overdracht Dirk van der Does, Dirk v.Santhgrafelijke lenen1473 alles teruggebarcht tot 2 morgenKort, Grafelijke lenen Rijnland, 158van Boschhuijsen Floris (raad)

van Boschhuijsen Floris (ridder)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkSpruijt van Abcoude Hildegonde

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mHerman Willemszn.vroedschapLeidenSpruijt van Abcoude Hildegonde Spruijt van Abcoude Bruininkgraf. ambt.LeidenVan Kan. Willem Luutgardenzn. V, 127-128.van Boschhuijsen Floris (ridder)

van Boschhuijsen Gerrit

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1425HoogheemraadHoogheemraad

Hoogheemraad en Rentmeester
Jaar Functie Titel Leiden Overl. Diversen Voorganger Bron Naam
1425Hoogheemraad Ja1429  OAHR inv. 833van Boschhuijsen Gerrit

van Boschhuijsen Gommer

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1481VeertigraadLid

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1481-1510

van Boschhuijsen Hildegonde

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Oostende Gillis Willemszn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen Bruininkgraf. ambt.Leidenvan Oostende Gillis Willemszn. van Oostende WillemonbekendZeelandVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 131.van Boschhuijsen Hildegonde

van Boschhuijsen Jacob

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep Ondernemer-
1468StudentLeuven
1478Stadsbestuurschepen
1479Stadsbestuurschepen
1480Stadsbestuuronderschout
1481VeertigraadLid
1481PartijKabeljauwen
1485Stadsbestuurburgemeester
1488Stadsbestuurschepen
1490Stadsbestuurburgemeester
1491Stadsbestuurburgemeester
1492HomanTresorier
1493HomanTresorier
1494Stadsbestuurburgemeester
1496PachtBier
1497VroonmeesterVroonmeester
1498VroonmeesterVroonmeester
1499VroonmeesterVroonmeester
1499Stadsbestuurschout
1500StudentLeuven
1504LenenPoortugaal
1504LenenPoortugaal

Stadsbestuur
Periode Functie
1478-1479schepen
1479-1480schepen
1480onderschout
1485-1486burgemeester
1488-1489schepen
1490-1491burgemeester
1491-1492burgemeester
1494-1495burgemeester
1499-1503schout

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1481-06-20

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Kabeljauwen

Vroonmeester
Jaar Opbrengst Bron
1497299.18.00GAL SA.I 577 (1497) fo. 20vo.
1498317.10.00GAL SA.I 578 (1498) fo.17
1499315.10.00GAL SA.I 579 (1499)

Homan & Tresorier
Functie Jaar Diversen Bron
Tresorier1492 SA.I inv. 563 fo.1
Tresorier1493 SA.I inv. 576 fo.1

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
-  

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1496-05-16JaBier263-17-04 ?? SA.I 564 TR.1496 8vo.-11

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1504-06-26Heerman Aleid Jansdr. (2e huwelijk)Hoge en Lage MeetPoortugaal6 gemeten  na koop door de graaf beleendhofstede Arkelhuwde 1: LuitgardVan Kan, Luutgardenzn. IV, 17van Boschhuijsen Jacob
Land1504-06-26Heerman Aleid Jansdr.ZoetendalePoortugaal10 gemeten  na koop door de graaf beleendhofstede Arkel Van Kan, Luutgardenzn. IV, 17van Boschhuijsen Jacob

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1468Jacobus Boschuhen de LeydisLeuvenartesLeiden   Wils, Matricule Louvain, 200van Boschhuijsen Jacob
1500-28-02Jacobus de BuschusenLeuven Leiden ??  herkomst alleen diocees Utrecht verneldSchillings, Matricule III, 197van Boschhuijsen Jacob

van Boschhuijsen Jacob (tresorier)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1493PachtWijn
1493PachtWijn
1493PachtWijn

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1493-02-14JaWijn 866-00-00 SA.I 563 BR.1493 fo.6vo.
1493-05-28JaWijn 752-00-00 SA.I 563 BR.1493 fo.7vo.
1493-08-18JaWijn 801-06-00 SA.I 563 BR.1493 fo.8

van Boschhuijsen Jacob (wrschl.)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1500VroonmeesterVroonmeester

Vroonmeester
Jaar Opbrengst Bron
1500325.10.00GAL SA.I 580 (1500) fo.20vo.

van Boschhuijsen Jacob Willemszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkLuitgard N.
----Vroedschap HuwelijkHeerman Aleid Jansdr. (wed.mr.Joost Floris

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Boschhuijsen WillemvroedschapLeidenHeerman Aleid Jansdr. (wed.mr.Joost Floris Heerman JanvroedschapLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 17.van Boschhuijsen Jacob Willemszn.
mvan Boschhuijsen WillemvroedschapLeidenLuitgard N. onbekendonbekendonbekendVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 17.van Boschhuijsen Jacob Willemszn.

van Boschhuijsen Jan

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Prebenden en VicariatenPieterskerk
1446Prebenden en VicariatenPieterskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PieterskerkJohannes baptist, Catharina, Maria vicarieGRIJPINK, Registers IV, 39-40. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. IV, 14. 
PieterskerkJacobus de Meerdere, Maria, Alle Heiligenvoor 1446vicarieGRIJPINK, Registers IV, 39-40. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. IV, 14. 

van Boschhuijsen Janne Willems wed.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep OndernemerLeverancier kalk
----Beroep OndernemerLeverancier turf
----Beroep OndernemerSteenleverancier

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
Leverancier kalkRurale nijverheidGa. inv.302 (14) (1484) fo.31vo.
Leverancier turfRurale nijverheidSA.I inv.504 (1496) fo.147vo.
SteenleverancierRurale nijverheidSA.I inv. 578 (1490) fo.158

van Boschhuijsen jr. Willem

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1466Stadsbestuurburgemeester

Stadsbestuur
Periode Functie
1466-1467burgemeester

van Boschhuijsen Luitgard

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Sonnevelt Gerrit (ridder)

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen Floris (ridder)schoutLeidenvan Sonnevelt Gerrit (ridder)vroedschapvan Sonnevelt JacobvroedschapLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 133.van Boschhuijsen Luitgard

van Boschhuijsen Luitgard Claesdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Zwieten Huge
----KloosterSt.-Margriet

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen ClaesschoutLeidenvan Zwieten Hugevroedschapvan Zwieten GijsbrechtschoutLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 13.van Boschhuijsen Luitgard Claesdr.

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
St.-MargrietGAL AHGWK inv. 113a, 38; ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f. 161v; 1461-1477 f. 552; VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 351-352; IV, 12-13. GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 93.

van Boschhuijsen Luitgard Claesdr. jnkvr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1461LenenWoerden

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1461-02-05van Zwieten Huge Woerden4,5 morgen land lenen domproostdijziju oud en ziek in 1500Hoek, Lenen domproostdij, 583van Boschhuijsen Luitgard Claesdr. jnkvr.

van Boschhuijsen Margriet Bruininksdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Wijngaarden Godschalk Oem
1507LenenLeimuiden

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen Bruininkgraf. ambt.Leidenvan Wijngaarden Godschalk Oemgraf. ambt.van Wijngaarden Jan OemonbekendDordrechtVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 132.van Boschhuijsen Margriet Bruininksdr.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1507-02-23Oem van Wijngaerden Godschalkbos te LeimuidenLeimuiden    hofstede Poelgeest Hoek, Repertorium lenen Poelgeest, 186van Boschhuijsen Margriet Bruininksdr.

van Boschhuijsen Margriet Willemsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterElfduizend Maagden Klooster

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
Elfduizend Maagden KloosterVAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f. 145.

van Boschhuijsen Maria Aechte

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkSuys Allaert (heer van Grijsoord)

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Boschhuijsen Willem (de jonge) riddervroedschapLeidenSuys Allaert (heer van Grijsoord)ambachtsheerSuys PieteronbekendonbekendVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 21-22.van Boschhuijsen Maria Aechte

van Boschhuijsen Pontiaan

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1495StudentLeuven

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1495-23-06Poncianus de BoshuyserLeuven Leiden   Schillings, Matricule III, 122van Boschhuijsen Pontiaan

van Boschhuijsen Pontiaan mr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1502Prebenden en VicariatenPancraskerk
1508Prebenden en VicariatenPancraskerk

Prebenden en Vicariaten
Instelling Altaar Datum Type Bron Info
PancraskerkSt.-Bartholomeus1502prebendeVAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. V, 141.Hij bezat tevens een vicarie op het St. Mauritiusalttar in Leiderdorp.
PancraskerkSt.- Paulus en Petrus1508vicarieVAN KAN, Het nageslacht van Willem Luitgardenzn. V, 141.Hij verkreeg deze vicarie door ruil tegen zijn prebende. GAL Ke. inv. 437; inv. 460.

van Boschhuijsen Willem

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1419PartijKabeljauwen
1436LenenPernis
1436LenenPernis, Roden
1436LenenPernis
1436LenenGeervliet
1436LenenPernis
1436LenenPernis
1436LenenPoortugaal
1436LenenPernis
1444Stadsbestuurburgemeester
1449VeertigraadLid
1461Stadsbestuurschepen
1462-1463WeesmeesterWeesmeester
1464Stadsbestuurschepen
1466Stadsbestuurschepen
1468-1469VestmeesterVestmeester
1471VroonmeesterVroonmeester
1471-1472VestmeesterVestmeester
1472Stadsbestuurburgemeester
1473Stadsbestuurburgemeester
1480Stadsbestuurburgemeester
1481VeertigraadLid
1481VeertigraadLid
1486Stadsbestuurschout
1489BaljuwRijnland
1503Heerlijkheid AmbachtsheerCalslagen
1503Stadsbestuurburgemeester
1506LenenSpijkenisse
1508Stadsbestuurschepen
1509Stadsbestuurschepen
1510Stadsbestuurschepen
1510VeertigraadLid

Stadsbestuur
Periode Functie
1444-1445burgemeester
1461-1462schepen
1464-1465schepen
1466-1467schepen
1472-1473burgemeester
1473-1474burgemeester
1480-1481burgemeester
1486schout
1503-1504burgemeester
1508-1509schepen
1509-1510schepen
1510-1511schepen

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1449-07-21
1481-06-20
1481-1510
1510-10-19

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1419Kabeljauwen

Vestmeester
Jaar Bron
1468-1469GAL SA.I 539 (1469) fo.108
1471-1472GAL SA.I 547 (1472) fo.112.

Weesmeester
Jaar Datum Bron
1462-14631463-10-07AHGWK inv. 113a, 217

Vroonmeester
Jaar Opbrengst Bron
1471363.08.00GAL SA.I 543 (1491) fo. 13, 66

Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren
Jaar Heerlijkheid
1503Calslagen

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1489-1514BaljuwRijnlandFockema Andreae, Hoogheemraadschap, 399

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1436-05-31  Pernis3 gemet aan de Nieuwewegdood van zijn vader Willem v. Boschhuijsenlenen Puttenzijn vaders helftHoek, Lenen Putten, 136van Boschhuijsen Willem
Land1436-05-31  Poortugaal9,5 lijn in de Stiefmoederdood van zijn vader Willem v. Boschhuijsenlenen Puttenzijn vaders helftHoek, Lenen Putten, 136van Boschhuijsen Willem
Land1436-05-31  Pernis10 lijn, 20 roeden Zandland in Rughesantdood van zijn vader Willem v. Boschhuijsenlenen Puttenzijn vaders helftHoek, Lenen Putten, 136van Boschhuijsen Willem
Land1436-05-31  Pernis, Roden3,5 gemet Roeden over de Rodedood van zijn vader Willem v. Boschhuijsenlenen Puttenzijn vaders helftHoek, Lenen Putten, 136van Boschhuijsen Willem
Land1436-05-31  Pernis9 gemet ten westen Eijffeldood van zijn vader Willem v. Boschhuijsenlenen Puttenzijn vaders helftHoek, Lenen Putten, 136van Boschhuijsen Willem
Land1436-05-31  Pernis7 gemet, 1 lijn, 4 roeden in hoek Eijfeel bij 'sGravenambachtdood van zijn vader Willem v. Boschhuijsenlenen Puttenzijn vaders helftHoek, Lenen Putten, 136van Boschhuijsen Willem
Land1436-05-31  Pernis9 gemet, 2 lijn in de Eijffel onder huis Aernt van Riededood van zijn vader Willem v. Boschhuijsenlenen Puttenzijn vaders helftHoek, Lenen Putten, 136van Boschhuijsen Willem
Geldleen1436-05-31  Geervliet3 lb. 6 sch. op het huis bij de tol van Geervlietdood van zijn vader Willem v. Boschhuijsenlenen Puttenzijn vaders helftHoek, Lenen Putten, 136van Boschhuijsen Willem
Tiende1506-02-04 westtiende SpijkenisseSpijkenisse  de helft van het leendood moeder Elisabeth Coppierhofstede Putten Kort, Lenen hofstede Putten, 142van Boschhuijsen Willem

van Boschhuijsen Willem (baljuw)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1486PachtBier

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1486-08-19JaBier 3106-00-00SA.I 559 BR.1486 fo.8vo.

van Boschhuijsen Willem ,heer

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1487VroonmeesterVroonmeester

Vroonmeester
Jaar Opbrengst Bron
1487343.01.08GAL SA.I 560 (1487) fo.11

van Boschhuijsen Willem Cuser

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1420LenenSpijkenisse / Stollaertsdyk
1442LenenHeemskerk
1448LenenAlphen
1454HofstedePoortugaal
1467LenenSpijkenisse

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Tiende en Land1420-12-31Adriana Willem Rengersdr.westtiende SpijkenisseSpijkenisse / Stollaertsdyk6 lb. de helft van het leendood Willem Rengerhofstede Putten1439: ten eigen behalve de tiendeKort, Lenen hofstede Putten, 142van Boschhuijsen Willem Cuser
Land1442-02-04Adriana Willem Rengersdr.VerlijsbettenkampHeemskerk16 geersen    overdracht in 1456Van Kan, Luutgardenzn. V, 111van Boschhuijsen Willem Cuser
Land1448 voorAdriana Willem Rengersdr. Alphenonbekend kleigrond voor steenbakkerij Duitse Ordeproces wegens ongeoorloofd kleidelvenVan Kan, Luutgardenzn. V, 111van Boschhuijsen Willem Cuser
Tiende1467-02-17 westtiende SpijkenisseSpijkenisse6 lb. de helft van het leendood moeder Adriana Willem Rengersdr.hofstede Putten Kort, Lenen hofstede Putten, 142van Boschhuijsen Willem Cuser

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1454-09-15Adriana Willem Rengersdr.hofstedeValkesteinPoortugaal21 gemeten   lenen hofstede Puttenlijftocht voor hem en kinderenVan Kan, Luutgardenzn. V, 111van Boschhuijsen Willem Cuser

van Boschhuijsen Willem de oude

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1470-1471WeesmeesterWeesmeester

Weesmeester
Jaar Datum Bron
1470-14711470-12-11AHGWK inv. 113a, 331

van Boschhuijsen Willem Floriszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Oosterwijk Johanna
1469Stadsbestuurburgemeester
1470Stadsbestuurburgemeester
1470LenenOudekerk a/d Amstel
1473Stadsbestuurschepen
1477VeertigraadLid
1478LenenAlkemade
1478HofstedeLeiderdorp
1478LenenLeiderdorp
1481VeertigraadLid
1482Stadsbestuurburgemeester
1483Stadsbestuurburgemeester

Stadsbestuur
Periode Functie
1469-1470burgemeester
1470-1471burgemeester
1473-1474schepen
1482-1483burgemeester
1483-1484burgemeester

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1477-04-21
1481-06-20

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Boschhuijsen Floris (ridder)schoutLeidenvan Oosterwijk Johanna van Oosterwijk CoenvroedschapLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 140.van Boschhuijsen Willem Floriszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1470-05-17van Oosterwijk Janne'tHoflandOudekerk a/d Amstel30 morgen de helft; andere helft van broer Bruinink hofstede Amsteldraagt 1473 zijn helft overKort, Repertorium lenen Amstel, 371van Boschhuijsen Willem Floriszn.
Land1478 voorvan Oosterwijk Janne Alkemade18 morgen  van zijn vrouwAbdij Egmond Van Kan, Luutgardenzn. V, 140van Boschhuijsen Willem Floriszn.
Land1478 voorvan Oosterwijk Janne Leiderdorp26 morgen  van zijn vrouwAbdij Egmond Van Kan, Luutgardenzn. V, 140van Boschhuijsen Willem Floriszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1478 ca.van Oosterwijk JannehofstedeTer MijeLeiderdorp12 morgen woning en landafkomstig van zijn vrouwAbdij Egmond Van Kan, Luutgardenzn. V, 140van Boschhuijsen Willem Floriszn.

van Boschhuijsen Willem heer (ridder)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1486PachtGraan
1486PachtBier
1488PachtBier

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1486-11-18JaBier2912-00-00  SA.I 560 BR.1487 fo.5
1486-11-18NeeGraan5200-00-00  SA.I 560 BR.1487 fo.5
1488-02-16JaBier3704-00-00  SA.I 561 BR.1488 fo.5vo.

van Boschhuijsen Willem heer ridder

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep Ondernemer-

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
-  

van Boschhuijsen Willem Kuiser

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkAdriana Willem Rengersdr.
1432Stadsbestuurschout
1440Stadsbestuurschepen
1442Stadsbestuuronderschout
1443Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1432schout
1440-1441schepen
1442-1444onderschout
1443-1444schepen

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mWillem Hermanszn.vroedschapLeidenAdriana Willem Rengersdr. Willem Renger LeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. V, 109-110.van Boschhuijsen Willem Kuiser

van Boschhuijsen Willem ridder

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1471LenenSchollaarsdijk
1471LenenSpijkenisse
1477HofstedeTer Aar
1491Lenen-
1495HofstedeWoerden
1498HofstedeAlphen
1499LenenWaddinxveen / Peuleijen
1502PachtBier
1503PachtWijn

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1502-11-19JaBier3520-00-00  SA.I 582 TR.1503 fo.6vo.
1503-02-18JaWijn881-00-00  SA.I 582 TR.1503 fo.7

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1471-01-23Coppier Elisabeth Jacobsdr. Spijkenisse3 lijnen  overdracht vaderPutten Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20van Boschhuijsen Willem ridder
Land1471-01-23Coppier Elisabeth Jacobsdr. Schollaarsdijk3 lijnen  overdracht door vaderPutten Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20van Boschhuijsen Willem ridder
Geldleen1491-01-22Coppier Elisabeth Jacobsdr. -onbekend rente uit hofstad Schadenbroek bisschop Utrecht Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21van Boschhuijsen Willem ridder
Land1499-05-07 Floris BosWaddinxveen / Peuleijen5 morgen  koop voor 10 lb. van Bruininkgrafelijke lenen Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 127van Boschhuijsen Willem ridder

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1477-09-09Elisabeth Jacob Coppiersdr.hofstedeDe Vrije HoeveTer Aaronbekend land, hofsteden, zaten, huizen, toebehorenoverdracht door Jacob Coppier Hendrikszn.hofstede Culemborgversterft op broer Jacob van BoschhuijsenKort, Repertorium Culemborg, 43van Boschhuijsen Willem ridder
1495-06-09Coppier Elisabeth Jacobsdr.hofstede Woerden1 hond   grafelijk leen Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21van Boschhuijsen Willem ridder
1498-09-22Coppier Elisabeth Jacobsdr.hofstede Alphen2 morgen woning en landkoop bij opbod van wijlen broer BruininkVoorne Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21van Boschhuijsen Willem ridder

van Boschhuijsen Willem Willem Cuserszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1472LenenAlphen aan de Rijn

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1472-m.-ve tSteektAlphen aan de Rijn4 morgen gemeen in 12 morgen hofstede Egmond Kort, Lenen hofstede Egmond, 368van Boschhuijsen Willem Willem Cuserszn.

van Boschhuijsen Willem Willemszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Noorde Elisabeth
1431HofstedeZoeterwoude
1455LenenSchollaarsdijk
1455LenenSpijkenisse
1455LenenSpijkenisse
1468BaljuwAmstelland, Waterland, Zeevang
1469BaljuwWoerden
1471LenenSpijkenisse
1475HofstedeZoeterwoude
1477VeertigraadLid
1482BaljuwRijnland

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1477-04-21

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1468-1469BaljuwAmstelland, Waterland, ZeevangVan Kan, Luutgardenzn. IV, 20
1469-1478BaljuwWoerdenVan Kan, Luutagrdenzn. IV, 20
1482-1513BaljuwRijnlandVan Kan, Luutgardenzn. IV, 20

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Boschhuijsen Willemgraf. ambt.Leidenvan Noorde Elisabeth van Noorde JacobveertigraadLeidenVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 16.van Boschhuijsen Willem Willemszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1455-08-13van Noorde Elisabeth Jacobsdr. Spijkenisse3 lijnen   Putten Van Kan, Luutgardenzn. IV, 16van Boschhuijsen Willem Willemszn.
Land1455-08-13van Noorde Elisabeth Jacobsdr. Schollaarsdijk3 lijnen   hofstede Putten Van Kan, Luutgardenzn. IV, 16van Boschhuijsen Willem Willemszn.
Tiende1455-08-13 westtiende SpijkenisseSpijkenisse  de helft van het leendood moeder Machteldhofstede Putten Kort, Lenen hofstede Putten, 142van Boschhuijsen Willem Willemszn.
Tiende1471-01-23 westtiende SpijkenisseSpijkenisse  de helft van het leendood vader Willem van Boschhuijsen de oudehofstede Putten Kort, Lenen hofstede Putten, 142van Boschhuijsen Willem Willemszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
1431-05-05van Noorde ElisabethhofstedeBoshuizenZoeterwoude50 morgen woning, grond en klei voor steenbakkerijdood vader Willem van Boschhuijsengrafelijke lenenechtgenote lijftocht in 1436Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 160van Boschhuijsen Willem Willemszn.
1475-06-17Coppier Elisabeth Jacobsdr.hofstedeBoshuizenZoeterwoude50 morgen woning, grond, klei voor steenbakkerijdood vader Willemgrafelijke lenen1468 lijftocht echtgenoteKort, Grafelijke lenen, 160van Boschhuijsen Willem Willemszn.

van Boschhuijsen Willem Willemszn. ridder

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkCoppier Elisabeth

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Boschhuijsen WillemvroedschapLeidenCoppier Elisabeth Coppier Jacob Hendrikszn.onbekendDen HaagVan Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 20.van Boschhuijsen Willem Willemszn. ridder

van Boschhuijsen Willem, ridder, baljuw  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1502PachtBier

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1502-08-20JaBier3951-00-00  SA.I 581 TR.1502 fo.7

   

 

Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.janvanhout.nl