Home <— Elites Leiden 1420 <—

 

van Berendrecht
Leiden
1420 - 1510
 

van Berendrecht Badeloge Willemsdr.  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----KloosterAbcoude

Leidse Kloosterlingen
Klooster Bron
AbcoudeGAL SA.I inv. 562 Tresrek. 1491 f. 66v. DE MAN, Eenige genealogische en heraldische aanteekeningen, 104.

van Berendrecht Catharina

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Noorde Jan

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.vroedschapLeidenvan Noorde JanvroedschaponbekendonbekendLeidenDe Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 100.van Berendrecht Catharina

van Berendrecht Clara

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan der Meer Frank Pieterszn. (Delft)

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Berendrecht Jan Gerritszn. LamvroedschapLeidenvan der Meer Frank Pieterszn. (Delft)*schout Delftvan der Meer PieteronbekendDelftDe Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 106.van Berendrecht Clara

van Berendrecht Ewout

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1481PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Hoeken

van Berendrecht Geertruid

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkSimon Pouwelszn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Berendrecht Gerrit LamvroedschapLeidenSimon Pouwelszn. Pouwel Reijnerszn.vroedschapLeidenDe Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 103.van Berendrecht Geertruid

van Berendrecht Gerrit Lam

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkMargriet N.
1434PartijHoeken
1477Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1477-1478schepen

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1434Hoeken

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.vroedschapLeidenMargriet N. onbekendonbekendonbekendDe Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 103.van Berendrecht Gerrit Lam

van Berendrecht Hase Willemsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
-HofstedeLeiderdorp

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
  hofstedeBerendrechtLeiderdorp19 morgen woning, land, geboomte -lijftocht haar man Foy van der DoesKort, Lenen abdij Rijnsburg, 340van Berendrecht Hase Willemsdr.

van Berendrecht Haze Willemsdr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1473LenenWoudbrugge
1473LenenWoubrugge

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1473 GodshuizenkampWoudbrugge2 morgen  ovl. vader WillemHof Wassenaaroom: Pieter van BerendrechtHoek, Leenkamers Wassenaar, 626van Berendrecht Haze Willemsdr.
Land1473-02-20 GodshuizenlandWoubrugge2 morgen  dood vader Willem Janszn. van Berendrechthofstede Raephorst Hoek, Repertorium lenen Raephorst, 105van Berendrecht Haze Willemsdr.

van Berendrecht Hildegonde

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkGerrit de Griemer
----Vroedschap Huwelijkvan Alkemade IJsbrand
----Vroedschap Huwelijkvan Scodde Floris Janszn.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
vvan Berendrecht Willem IJsbrandszn.onbekendLeidenGerrit de Griemervroedschapde Griemer ErmboudonbekendLeidenVan Kan, Sleutels, bijlagen.van Berendrecht Hildegonde
vvan Berendrecht Willem IJsbrandszn.onbekendLeidenvan Alkemade IJsbrandvroedschapvan Alkemade WillemschoutLeidenDe Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 99.van Berendrecht Hildegonde
vvan Berendrecht Willem IJsbrandszn.onbekendLeidenvan Scodde Floris Janszn. van Scodde JanonbekendHaarlemVan Kan, Sleutels, bijlagen.van Berendrecht Hildegonde

van Berendrecht Jan

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep OndernemerLeverancier turf
1475StudentLeuven
1481HomanTresorier
1481VeertigraadLid
1488LenenCapelle aan de IJssel
1494Baljuws-Gravenzande
1499PachtWijn
1500PachtBier
1501PachtWaag
1502PachtWijn
1502PachtOlie, zeep, azijn
1503PachtPerkament
1504Beh. Charitatieve InstellingCatharina Gasthuis
1505PachtBier
1505PachtBier
1510Stadsbestuurschepen
1510VeertigraadLid

Stadsbestuur
Periode Functie
1510-1511schepen

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1481-1510
1510-10-19

Beheerder Charitatieve Instellingen
Jaar Instelling Jaar vermeld Bron
1504Catharina Gasthuis1504-1505Ga.inv. 302 (34) blaffert 1504

Homan & Tresorier
Functie Jaar Diversen Bron
Tresorier1481 SA.I inv. 575 fo.1

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
Leverancier turfRurale nijverheidSA.I inv. 549 (1473) fo.124

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1494Baljuws-GravenzandeVan den Arend, Baljuwschappen, 469-471

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1499-08-16JaWijn962-00-00  SA.I 579 TR.1499 fo.8
1500-08-14JaBier 3474-18-02 SA.I 580 TR.1500 fo.7vo.
1501-10-31NeeWaag500-00-00  SA.I 581 TR.1502 fo.5
1502-02-19JaWijn800-00-00  SA.I 581 TR.1502 fo.7
1502-11-20NeeOlie, zeep, azijn301-00-00  SA.I 581 TR.1502 fo.7vo.
1503-11-24NeePerkament211-00-00  SA.I 583 TR.1504 fo.13vo.
1505-08-17JaBier 3023-07-08 SA.I 581 TR.1505 fo.7
1505-11-15JaBier 2569-03-00 SA.I 585 TR.1506 fo.6vo.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1488-06-27  Capelle aan de IJssel2 gaarden, 4,5 voet in de hoeve van Feijs Aerntszn.overdracht Jan van Cattendijk Janszn.hofstede Arkel Hoek, Repertorium lenen Arkel, 275van Berendrecht Jan

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1475Johannis Beerendreck de LeydisLeuvenartesLeiden   Wils, Matricule Louvain, 332van Berendrecht Jan

van Berendrecht Jan Gerrit Lamszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1475Stadsbestuurschepen
1476-1477VestmeesterVestmeester
1481PartijHoeken

Stadsbestuur
Periode Functie
1475-1476schepen

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Hoeken

Vestmeester
Jaar Bron
1476-1477GAL SA.I 556 (1477) fo.94

van Berendrecht Jan Gerritszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1477VeertigraadLid

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1477-04-21

van Berendrecht Jan Gerritszn. Lam

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap HuwelijkMaria Jan Stoopsdr.
----Vroedschap Huwelijkvan Bosch Margriet Claesdr.

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Berendecht Gerrit LamvroedschapLeidenMaria Jan Stoopsdr. Jan StoopvroedschapLeidenGAL ORA inv.41 Kenningboek 1461-1477 fo.390vo.van Berendrecht Jan Gerritszn. Lam
mvan Berendrecht Gerrit LamvroedschapLeidenvan Bosch Margriet Claesdr. Claes Hugenzn.vroedschapLeidenDe Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 106.van Berendrecht Jan Gerritszn. Lam

van Berendrecht Jan Mattheuszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1481PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Hoeken

van Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkde Bruin Badeloge Dirksdr.
-HofstedeLeiderdorp

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Berendrecht Willem IJsbrandszn.onbekendLeidende Bruin Badeloge Dirksdr. de Bruin DirkvroedschapLeidenDe Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 99.van Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.

Hofsteden
Leendatum Echtgenoot Type Leen Benaming Plaats Waarde Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
  hofstedeBerendrechtLeiderdorp19 morgen woning, land, geboomteopdracht uit eigen- Kort, Lenen abdij Rijnsburg, 340van Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.

van Berendrecht Jnkvr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Beroep Ondernemer-

Beroep Ondernemer
Beroep Categorie Bron
-  

van Berendrecht Jodokus

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1492StudentLeuven

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1492-30-08Judocus BerendrechtLeuven Leiden   Schillings, Matricule III, 86van Berendrecht Jodokus

van Berendrecht Matheus

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1451PachtGraan

Pachter Stedelijke Accijnzen
Datum Kwrtl Pacht Bedrag Opbrengst Bron
1451-11-20NeeGraan1410-00-00  SA.I 523 BR.1452 fo.10vo.

van Berendrecht Mattheus

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1445PartijHoeken
1477VeertigraadLid

Leidse Veertigen
Kiesdatum
1477-04-21

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Hoeken

van Berendrecht Pieter

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Meerburch Margriet
1434PartijHoeken
1445PartijHoeken
1481PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1434Hoeken
1445Hoeken
1481Hoeken

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.vroedschapLeidenvan Meerburch Margriet van Meerburch Diert Dirkszn.vroedschapLeidenDe Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 102.van Berendrecht Pieter

van Berendrecht Willem

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
14..LenenWoubrugge
1444Stadsbestuurburgemeester
1445PartijHoeken
1481Baljuws-Gravenzande

Stadsbestuur
Periode Functie
1444-1445burgemeester

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1445Hoeken

Baljuw
Periode Functie Ambacht Bron
1481Baljuws-GravenzandeVan den Arend, Baljuwschappen, 469-471

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land14.. GodshuizenlandWoubrugge2 morgen   hofstede Raephorstvermeld las leenman 1439-09-06Hoek, Repertorium lenen Raephorst, 105van Berendrecht Willem

van Berendrecht Willem Gerrit Lamszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1481PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1481Hoeken

van Berendrecht Willem IJsbrandszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1437Stadsbestuurschepen

Stadsbestuur
Periode Functie
1437-1438schepen

van Berendrecht Willem Janszn.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
----Vroedschap Huwelijkvan Bosch Baerte
1430LenenWoubrugge
1434PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1434Hoeken

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
mvan Berendrecht Jan Willem IJsbrandszn.vroedschapLeidenvan Bosch Baerte van Bosch WillemvroedschapLeidenDe Man, Eenige genealogische aanteekeningen, 101.van Berendrecht Willem Janszn.

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1430-08-14 GodshuizenkampWoubrugge2 morgen  ovl. vader Jan Willem IJsbrandszn.hof Wassenaar Hoek, Leenkamers Wassenaar, 626van Berendrecht Willem Janszn.

van Berendrecht Willem mr.

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1462StudentLeuven
1486Lenens-Gravenzande

Lenen
Type Leen Leendatum Echtgenoot Benaming Plaats Omvang Waarde Samenstelling Aanleiding Leenkamer Diversen Bron Naam
Land1486-04-21  s-Gravenzande7 hond in het Noordland hofstede Hontshol Hoek, Repertorium lenen Hontshol, 203van Berendrecht Willem mr.

Leidse Studenten
Jaar Studentennaam Universiteit Richting Herkomst Baccelaure Doctor Varia Bron Naam
1462magister Wilhelmus BerendrechtLeuvendecretumLeiden   Wils, Matricule Louvain, 108van Berendrecht Willem mr.

Dirk Willem IJsbrandszn. (van Berendrecht)

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1419PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1419Hoeken

Jan Willem IJsbrandszn. (van Berendrecht)  

Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
1419PartijHoeken

Factie- en Partijkeuze
Jaar Partij
1419Hoeken

   

 

Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.janvanhout.nl