Home <— Leiden 1502 / 1508 <—

 

Leiden 1502
 
Vermogensbelasting
 
Gegevens per
Voornaam
 

 

 

 

  Z Voornaam :  A B  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
53v 52  Overmare Rijnzijde Adam Reyersz. -- 0,60      
31v 76  Wolhuis Adriaen brandewijn 0,60      
47v 58  Gansoord Adriaen Aerntsz. schoenmaker 2,00      
37v 56  Rapenburg Adriaen Allertsz. -- 0,00   was 2,5 'uuyter stede ende was van buyte ingecomen'
[not.TB: in die Blaustege]
 
35v 68  Nieuwland Adriaen de bakker bakker 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
37v 43  Rapenburg Adriaen de timmerman timmerman 4,00      
34r 88  Hogewoerd Adriaen Dircxz. voller 1,50   [not.TB: Levendaal]  
34v Nieuwland Adriaen Dircxz. -- 84,00      
33v 52  Hogewoerd Adriaen Dircxz. Knotter, vrouw van -- 0,50      
10  35r 29  Nieuwland Adriaen Florysz. van Adrychem -- 27,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
11  39r 25  Zevenhuizen Adriaen Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 1,00      
12  31r 56  Wolhuis Adriaen Gerytsz. -- 1,50   met zijn weeskinderen  
13  41v 13  Vleeshuis Adriaen Heynricxsz. droogscheerder 0,60      
14  52v 84  Marendorp Landzijde Adriaen Joerdynsz. -- 0,75      
15  32v 82  Wanthuis Adriaen Lambrechtsz. bonmeester 9,00      
16  41v 40  Vleeshuis Adriaen Mast -- 1,50      
17  38r 83  Rapenburg Adriaen Moeyt -- 0,00   was 3, pauper
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
18  38v 10  Zevenhuizen Adriaen van der Boeckhorst, weduwe (van) -- 90,00   met haar kinderen  
19  41r 65  Over 't Hof Adriaen van Poelgeest, heer ridder 96,00      
20  30v 25  Wolhuis Adriaen Willemsz. 't Hart -- 10,00      
21  32v 76  Wanthuis Aechte Bouwen Vranckenz.z., weduwe (van) -- 1,50      
22  44r 40  Burgstreng Aechte Jan Domen -- 2,25      
23  41v 12  Vleeshuis Aechte Jan Keysers, weduwe (van) koopman 1,00      
24  41r 10  Vleeshuis Aechte Lambrechtsdr. -- 2,00      
25  39v 67  Zevenhuizen Aechte van Leyden, (=77) -- 8,00   was 4 'voir desen ende ander onbetaelde jaeren, voir eens'  
26  31v Wanthuis Aechte Willem Aerntsz.dr. -- 1,00   was 2, met haar broer ' hoir broeder is uyter stede'  
27  47v 68  Gansoord Aeff Albrecht Dircxz., weduwe (van) -- 18,00      
28  54r 20  Overmare Landzijde Aeff Claes Jansz. Loyck, weduwe (van) -- 0,75      
29  39v 66  Zevenhuizen Aeff Heertgen, weduwe (van) -- 0,75      
30  53r 24  Overmare Rijnzijde Aeff Heynrick, weduwe (van) -- 0,75      
31  48v 30  Nicolaasgracht Aeffgen Potter -- 0,75   met haar dochter  
32  44v 59  Burgstreng AelBaerent van Noorde -- 1,00      
33  35r 42  Nieuwland Aelbrant koopman 0,75   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
34  34v Nieuwland Aelwyn kuiper 6,00      
35  39r 37  Zevenhuizen Aelwyn Gerytsz. -- 2,00      
36  47v 51  Gansoord Aelwyn Gerytsz. Goelen -- 15,00      
37  40r Over 't Hof Aelwyn Pietersz. -- 9,00      
38  51r 15  Marendorp Landzijde Aernt Copheyn -- 2,50   en zijn zoon Wolbrand  
39  32r 34  Wanthuis Aernt de bontwerker bontwerker 0,50      
40  32v 74  Wanthuis Aernt Evertsz. glazenmaker 2,00      
41  47r 16  Gansoord Aernt Gerytsz. brouwer 1,00      
42  34r 92  Hogewoerd Aernt Ghysbrechtsz. voller 1,20   [not.TB: Levendaal]  
43  45v 16  Kerkvierendeel Aernt Ghysbrechtsz. -- 6,00      
44  47r 23  Gansoord Aernt Ghysbrechtsz. schoenlapper 0,80      
45  42r 20  Gasthuis Aernt Heerman -- 15,00      
46  31v Wanthuis Aernt Heynricxsz. bakker 1,50      
47  33v 67  Hogewoerd Aernt Heynricxsz. snijder 1,00      
48  37v 32  Rapenburg Aernt Jacopsz. -- 0,75      
49  34v 14  Nieuwland Aernt Jansz. -- 6,00      
50  44r 50  Burgstreng Aernt Jansz. brouwer 11,00   met zijn weeskinderen  
51  53r 18  Overmare Rijnzijde Aernt Jansz. van Katwijk -- 20,00      
52  35r 43  Nieuwland Aernt Pietersz. Reynsburch [drapenier] 3,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
53  48r Nicolaasgracht Aernt Potter -- 1,00      
54  51v 33  Marendorp Landzijde Aernt van Ryn -- 5,00      
55  43v Burgstreng Aernt Volckertsz. schipper 0,00   was 1,2 ,gestorven  
56  35r 19  Nieuwland Aernt Willemsz. voller 1,35   'voir desen ende voirgaende jaeren ende dair mede hy guyt gelaten wordt, pauper'  
57  32v 79  Wanthuis Aerst in den Hellem -- 2,50      
58  42v 28  Gasthuis Agniese Claesdr. -- 0,60   met haar zuster Aechte  
59  46r 64  Kerkvierendeel Albrecht de leidekker leidekker 1,50      
60  42v 48  Gasthuis Albrecht de schipper schipper 0,60      
61  46v 74  Kerkvierendeel Albrecht de schipper schipper 0,75      
62  50v 63  Marendorp Rijnzijde Albrecht de schipper schipper 0,75      
63  50r 23  Marendorp Rijnzijde Albrecht de schoenmaker schoenmaker 1,00      
64  43r 65  Gasthuis Albrecht den Hertog -- 2,50      
65  50v 59  Marendorp Rijnzijde Albrecht den Hertog -- 0,75      
66  34r 93  Hogewoerd Albrecht Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
67  33r 20  Hogewoerd Albrecht Heynricxsz. schoenmaker 1,20      
68  31r 50  Wolhuis Albrecht Jansz. Fem -- 1,00      
69  45r Kerkvierendeel Albrecht Pietersz. Tromper -- 10,00      
70  49v Marendorp Rijnzijde Alffert en Yde, gezusters -- 3,00      
71  50r 11  Marendorp Rijnzijde Allert Bezelisz. -- 0,75      
72  54r 26  Overmare Landzijde Allert de dekker dekker 2,00      
73  43v 14  Burgstreng Allert de mandenmaker mandenmaker 1,00      
74  48r 15  Nicolaasgracht Allert Dircxz. -- 1,00      
75  43v 19  Burgstreng Allert Heynricxsz. -- 5,00      
76  30r Wolhuis Allert Jacopsz. -- 0,60      
77  50v 50  Marendorp Rijnzijde Allert Meesz. -- 3,00      
78  44r 53  Burgstreng Allert Reyersz. -- 3,00      
79  40r 78  Zevenhuizen Alyd Jan Heerman, jonkvrouw, weduwe (van) -- 14,00      
80  39r 39  Zevenhuizen Alyd van Leeuwen -- 0,00   was 3, pauper  
81  50r 36  Marendorp Rijnzijde Alydt Claes Aelwynsz., weduwe (van) -- 138,00      
82  37r 29  Rapenburg Alydt de naaister naaister 1,00      
83  37v 42  Rapenburg Alydt den Dolphyn -- 0,50      
84  42v 42  Gasthuis Alydt Dirck Claesz., weduwe (van) -- 4,80   voir dit ende 't voirgaende jair  
85  47r 13  Gansoord Alydt Hugen, weduwe (van) -- 1,00   met haar dochter Marytgen  
86  45r 95  Burgstreng Alydt Jacop Symonsz., weduwe (van) koopman 10,00      
87  30r 12  Wolhuis Alydt Mathys, weduwe (van) -- 1,00      
88  52r 75  Marendorp Landzijde Alydt Mees Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00      
89  41v 17  Vleeshuis Alydt Stryckelinc -- 6,00   en Aerst van Werve  
90  53r 25  Overmare Rijnzijde Alydt Valck Reyersz., weduwe (van) -- 0,90      
91  40r 10  Over 't Hof Alydt Woutersdr. -- 1,00      
92  48v 35  Nicolaasgracht Alydten Florys Potter, weduwe (van) -- 1,00      
93  44r 29  Burgstreng Andries Damenz., meester -- 9,00      
94  36r 105  Nieuwland Andries Florysz. van Velde -- 13,00   'van den jaeren 1500 ende 1501 elck jaer 5 ende voir desen jaere 3'
[not.TB: opte Vliet]
 
95  47r 37  Gansoord Andries Jansz. schuitenmaker 3,00      
96  43v Burgstreng Andries Lubbertsz. -- 12,00      
97  35r 20  Nieuwland Andries Michielsz. -- 7,00   met zijn kinderen  
98  32v 58  Wanthuis Andries Pietersz. -- 12,00      
99  50r 28  Marendorp Rijnzijde Andries Reyersz. -- 0,75      
100  32v 63  Wanthuis Andries Vredricxz. -- 0,50      
     

 

 

  A Voornaam :  B C  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
40v 29  Over 't Hof Baeffgen -- 4,00      
43r 81  Gasthuis Baernt de bakker bonmeester, bakker 1,20      
40v 23  Over 't Hof Baernt de kuiper kuiper 1,00      
36r 91  Nieuwland Baernt de molenaar molenaar 1,00   [not.TB: in die Molenstege]  
45v 43  Kerkvierendeel Baernt Roelofsz. -- 0,75      
50v 72  Marendorp Rijnzijde Baernt Willemsz. -- 0,80      
42r Gasthuis Baerte Geryt Rijswijk, jonkvrouw -- 10,00      
35v 55  Nieuwland Baerte Michiel Meesz., weduwe (van) -- 18,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
41v 33  Vleeshuis Baerte van Bosch -- 6,00   'voir dit jaer 2 ende voir jair 1501 4'  
10  46r 71  Kerkvierendeel Baerte Verhouts -- 1,00      
11  41r 58  Over 't Hof Baertout koopman 1,50      
12  43r 60  Gasthuis Barbara en Lysbet, gezusters -- 1,20      
13  44r 43  Burgstreng Barbara Pieter Hermans, weduwe (van) -- 2,00      
14  34r 68  Hogewoerd Barbara Pietersdr. -- 1,00   met haar twee zusters  
15  37v 40  Rapenburg Barbara, Geryt Jacopsz., weduwe (van) -- 1,00      
16  31v 77  Wolhuis Bertelmees Andries Cellenz. -- 1,50      
17  41v 41  Vleeshuis Bertelmees de snijder snijder 0,60      
18  54r Overmare Landzijde Bertelmees de snijder snijder 0,75      
19  52r 52  Marendorp Landzijde Bertelmees de verver verver 0,75      
20  33r 33  Hogewoerd Beselis Egbairtsz. -- 1,50   met zijn vrouw  
21  37v 33  Rapenburg Bette Bertelmeesdr. -- 2,50   en haar zuster, en oom Ghysbrecht Govertsz.
[not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]
 
22  37r Rapenburg Bette Nagels -- 1,00      
23  41r 61  Over 't Hof Bette Rippertsdr. -- 0,60      
24  31r 66  Wolhuis Bosch Dircksdr. -- 1,20      
25  37r 25  Rapenburg Bouwen Claesz. kuiper 1,00      
26  39v 45  Zevenhuizen Bouwen de slotenmaker slotenmaker 3,00      
27  35r 36  Nieuwland Bouwen Jansz. voller 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
28  46r 48  Kerkvierendeel Bouwen Meesz. -- 0,75   en Heyl Joestenz.  
29  37v 46  Rapenburg Bouwen Willem Gerytsz.z. -- 6,00      
30  44r 47  Burgstreng Bouwen Willemsz. van Warmond -- 36,00      
31  35v 69  Nieuwland Bouwen Zyvertsz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
32  35r 30  Nieuwland Brechte Cornelis Jansz., weduwe (van) tinnegieter 28,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
33  53r 36  Overmare Rijnzijde Brechte Jan Govertsz., weduwe (van) koopman 1,50      
34  32v 72  Wanthuis Brons de rietmaker rietmaker 1,60      
35  52v Overmare Rijnzijde Bruyn Claesz. bakker 0,75      
36  41r 63  Over 't Hof Bruyninck Heerman -- 0,00   'was 4,5 wordt hem verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
37  39r 13  Zevenhuizen Bruyninck Spruyt -- 15,00      
38  33r Hogewoerd Bueckel Gerytsz. -- 6,00      
39  52r 69  Marendorp Landzijde Byen Yemansz. -- 0,60      
     

 

 

  B Voornaam :  C D  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
40r Over 't Hof Celie Willemsdr. -- 0,75   met haar zuster  
46v 82  Kerkvierendeel Claer Cornelis Meesz., weduwe (van) -- 0,75      
46r 51  Kerkvierendeel Claes brouwer 0,75      
32r 49  Wanthuis Claes Aerntsz. wantsnijder 3,00   met zijn kinderen  
34v Nieuwland Claes Aerntsz. koster 14,00      
46v 85  Kerkvierendeel Claes Aerntsz. bakker 1,50      
51v 23  Marendorp Landzijde Claes Aerntsz. -- 0,60      
45v 42  Kerkvierendeel Claes Allertsz. -- 1,00      
53v 60  Overmare Rijnzijde Claes Broersz. bonmeester 1,00      
10  36v 24  Levendaal Claes Claes Heynricxsz.z. -- 1,00      
11  32r 37  Wanthuis Claes Claes Jacopsz.z. bontwerker 4,00      
12  35v 73  Nieuwland Claes Claesz. koopman 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
13  39v 63  Zevenhuizen Claes Cornelisz. -- 10,00      
14  44r 49  Burgstreng Claes de kuiper kuiper 1,00      
15  44v 69  Burgstreng Claes de Man -- 8,00      
16  46r 66  Kerkvierendeel Claes de mandemaker mandemaker 0,75   met zijn moeder  
17  31v 73  Wolhuis Claes de zeeman zeeman 0,00   was 0,6 , uuter stede  
18  31v 18  Wanthuis Claes die Best -- 6,00      
19  49v 97  Nicolaasgracht Claes Dirck Aerntsz. -- 22,00      
20  30v 19  Wolhuis Claes Dircxz. houtkoper 16,00      
21  42v 36  Gasthuis Claes Dircxz. -- 0,75      
22  42v 54  Gasthuis Claes Dircxz. houtkoper 6,00   met zijn zwager  
23  49r 69  Nicolaasgracht Claes Dircxz. houtzager 0,60      
24  52v 82  Marendorp Landzijde Claes Dircxz. -- 1,50      
25  54r 32  Overmare Landzijde Claes Dircxz. schoenlapper 0,60      
26  52r 66  Marendorp Landzijde Claes Douwe -- 10,00      
27  36v Levendaal Claes en Jan Willemsz. Goelt -- 0,50   'hoir moeder en Alydt hoir dochter'  
28  53r 41  Overmare Rijnzijde Claes Engebrechtsz. -- 0,80      
29  33v 59  Hogewoerd Claes Gell bakker 1,20      
30  34r 70  Hogewoerd Claes Gerytsz. smid 1,80      
31  41r Vleeshuis Claes Gerytsz. orgelmaker 0,75      
32  44v 73  Burgstreng Claes Gerytsz. Egmont -- 24,00      
33  37r 12  Rapenburg Claes Gerytsz. Moeyclaes -- 1,80      
34  47r 11  Gansoord Claes Gerytsz. van Bancken -- 6,00      
35  45r 13  Kerkvierendeel Claes Ghysbrechtsz. -- 3,00      
36  38v 99  Rapenburg Claes Heermansz. -- 1,25   [not.TB: in die Nonnenstege]  
37  40v 36  Over 't Hof Claes Heynricxsz. -- 3,00      
38  49r 56  Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. wever 0,75      
39  49r 89  Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. koopman 4,00   met een weeskind  
40  30v 36  Wolhuis Claes Hugenz. -- 54,00      
41  31r 46  Wolhuis Claes Jacopsz. koopman 1,20      
42  34v Nieuwland Claes Jacopsz. -- 30,00      
43  40r 81  Zevenhuizen Claes Jacopsz. beeldensnijder 2,00   met zijn zuster  
44  46r 69  Kerkvierendeel Claes Jacopsz. -- 1,50      
45  46v 87  Kerkvierendeel Claes Jacopsz. bonmeester, koopman 18,00      
46  46v Gansoord Claes Jacopsz. van Noorde -- 2,00      
47  37v 37  Rapenburg Claes Jan Claesz. [verver] 33,00      
48  31r 47  Wolhuis Claes Jansz. bakker 1,00      
49  33r Hogewoerd Claes Jansz. -- 6,00      
50  36r 93  Nieuwland Claes Jansz. bakker 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
51  37r 26  Rapenburg Claes Jansz. wielmaker 2,00      
52  41v 38  Vleeshuis Claes Jansz. snijder 1,00      
53  47v 65  Gansoord Claes Jansz. -- 1,30      
54  49r 86  Nicolaasgracht Claes Jansz. roodzieder 2,00      
55  51r 17  Marendorp Landzijde Claes Jansz. metselaar 0,75      
56  51v 35  Marendorp Landzijde Claes Jansz. bierdrager 1,50      
57  53r 34  Overmare Rijnzijde Claes Jansz. appelkoper 1,60      
58  39v 57  Zevenhuizen Claes Jansz. Riddelof, weduwe (van) -- 0,75      
59  35r 21  Nieuwland Claes Joestz. -- 1,20      
60  33v 38  Hogewoerd Claes Lambrechtsz. schoenmaker 0,60      
61  35v 72  Nieuwland Claes Lambrechtsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
62  52v 11  Overmare Rijnzijde Claes Lievensz. schoenmaker 0,75      
63  49r 72  Nicolaasgracht Claes Martynsz. -- 11,00      
64  31r 44  Wolhuis Claes Mast -- 0,75      
65  46r 57  Kerkvierendeel Claes Meesz. -- 1,20      
66  39v 60  Zevenhuizen Claes Moeyt -- 1,00      
67  37v 61  Rapenburg Claes Ottenz. -- 1,50   [not.TB: in die Blaustege]  
68  31v 75  Wolhuis Claes Pietersz. droogscheerder 0,60      
69  37r Rapenburg Claes Pietersz. -- 0,75      
70  44v 62  Burgstreng Claes Pietersz. schoenmaker 4,50      
71  31r 52  Wolhuis Claes Pouwelsz. -- 0,60      
72  49r 70  Nicolaasgracht Claes Rennetsz. -- 1,50      
73  42v 52  Gasthuis Claes Reymbrandsz. -- 2,25      
74  30v 35  Wolhuis Claes Reynersz. -- 1,50      
75  47v 61  Gansoord Claes Sandersz. -- 1,20      
76  36r 83  Nieuwland Claes Symonsz. -- 1,50   met zijn zoon [of met zijn broer Lambrecht?]
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
77  40r Over 't Hof Claes Symonsz. -- 1,50      
78  36r 82  Nieuwland Claes Thijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
79  48r 70  Gansoord Claes van Bancken -- 3,00      
80  39v 73  Zevenhuizen Claes van Duysen -- 2,50      
81  42v 32  Gasthuis Claes van Thienden -- 0,60      
82  33v 36  Hogewoerd Claes Voel smid 0,60      
83  40r 80  Zevenhuizen Claes Vos koster 10,00      
84  36v 11  Levendaal Claes Vranckenz.z. -- 0,75      
85  43v Burgstreng Claes Vrankenz. -- 0,60      
86  30v 22  Wolhuis Claes Willemsz. -- 0,80      
87  32v 64  Wanthuis Claes Willemsz. droogscheerder 1,50      
88  35r 24  Nieuwland Claes Willemsz. -- 16,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
89  48v 24  Nicolaasgracht Claes Willemsz. verver 1,00      
90  48v 29  Nicolaasgracht Claes Willemsz. warmoesman 0,75      
91  52v 83  Marendorp Landzijde Claes Willemsz. vleeshouwer 8,00      
92  39v 59  Zevenhuizen Claes Woutersz. schrijnmaker 10,00      
93  47r Gansoord Claes Woutersz. -- 0,75      
94  51r 76  Marendorp Rijnzijde Claes Woutersz. bonmeester 2,00      
95  39v 51  Zevenhuizen Claes, meester barbier 0,80      
96  42r 25  Gasthuis Claes, meester dokter 3,00      
97  42v 31  Gasthuis Claes, meester barbier 0,60   met zijn vader  
98  44r 30  Burgstreng Claes, meester barbier 1,00      
99  53r 38  Overmare Rijnzijde Claes, meester barbier 1,00      
100  33r 12  Hogewoerd Claestgen warmoesman 0,60      
101  52v Overmare Rijnzijde Clement koopman 0,75      
102  36v 23  Levendaal Clement de voller voller 0,50      
103  33v 55  Hogewoerd Clement Reyersz. bakker 0,75      
104  32r 40  Wanthuis Clement Willemsz. -- 8,00      
105  35r 35  Nieuwland Cornelie Aernt Stevensz., weduwe (van) -- 0,60   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
106  34v Nieuwland Cornelie Claes van Leeuwen, weduwe (van) -- 60,00   met haar kinderen  
107  31v 14  Wanthuis Cornelie de appelkoopster appelkoopster 0,75      
108  50r 30  Marendorp Rijnzijde Cornelis kuiper 0,75      
109  48r 13  Nicolaasgracht Cornelis Adriaensz. -- 0,60      
110  51v 32  Marendorp Landzijde Cornelis Aerntsz. Crauwel -- 1,00      
111  36v Levendaal Cornelis Allertsz. -- 0,50      
112  34r 86  Hogewoerd Cornelis Andriesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
113  44v 85  Burgstreng Cornelis Claes Jacopsz.z. -- 9,00      
114  33r 31  Hogewoerd Cornelis Claesz. Oosterling -- 1,00      
115  37v 39  Rapenburg Cornelis Claesz. -- 4,00   met zijn moeder  
116  42r 19  Gasthuis Cornelis Claesz. -- 0,75      
117  43r 78  Gasthuis Cornelis Claesz. goudsmid 1,50      
118  48r 74  Gansoord Cornelis Claesz. vleeshouwer 16,00      
119  50r 18  Marendorp Rijnzijde Cornelis Claesz. -- 1,50      
120  51r 19  Marendorp Landzijde Cornelis Claesz. witmakersknecht 0,60      
121  41v 34  Vleeshuis Cornelis Claesz. Copall -- 3,00      
122  42v 30  Gasthuis Cornelis Cornelisz. Croen -- 2,50      
123  31v Wanthuis Cornelis de apotheker apotheker 0,75      
124  50r 13  Marendorp Rijnzijde Cornelis de bierdrager bierdrager 0,75   met zijn moeder weduwe Alyd Geryt Aelbrechtsz.  
125  51v 37  Marendorp Landzijde Cornelis de bostelman bostelman 0,75      
126  43r 61  Gasthuis Cornelis de kruidenier kruidenier 0,60      
127  38r 76  Rapenburg Cornelis de linnenwever linnenwever 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
128  31r 70  Wolhuis Cornelis de schoenlapper schoenlapper 0,60      
129  42r 26  Gasthuis Cornelis de timmerman timmerman 0,75      
130  32v 60  Wanthuis Cornelis de tollenaar tollenaar 1,50      
131  50v 46  Marendorp Rijnzijde Cornelis de witmaker witmaker 0,75      
132  46r 56  Kerkvierendeel Cornelis Dircxz. -- 1,00      
133  53v 58  Overmare Rijnzijde Cornelis Dircxz. -- 0,75      
134  54r Overmare Landzijde Cornelis Dircxz. blokhouwer 1,00      
135  37r 23  Rapenburg Cornelis Dircxz. de bakker bakker 0,75      
136  47v 66  Gansoord Cornelis Dircxz. den Dubbelden -- 2,00      
137  37r 30  Rapenburg Cornelis Dircxz., was Aernt [wever] 0,50      
138  41r Vleeshuis Cornelis Doez. -- 0,50      
139  45r 91  Burgstreng Cornelis Engebrechtsz. schilder 2,00   met zijn zuster  
140  41v 26  Vleeshuis Cornelis Evertsz. -- 2,50   met Alydt meester Ghysbrechts zijn schoonmoeder  
141  39v 64  Zevenhuizen Cornelis Florysz. -- 15,00      
142  54r 21  Overmare Landzijde Cornelis Florysz. -- 0,75      
143  35r 41  Nieuwland Cornelis Geryt Boeyenz., heer -- 24,00   'van zyns moeder goeden, mitten wesekinderen van Jan Geryt Boeynensz.'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
144  46v 80  Kerkvierendeel Cornelis Gerytsz. -- 0,75      
145  47v 47  Gansoord Cornelis Gerytsz. -- 18,00      
146  36r 96  Nieuwland Cornelis Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
147  44v 66  Burgstreng Cornelis Ghysbrechtsz. Vinck -- 15,00   met zijn weeskind  
148  43r 73  Gasthuis Cornelis Griemer goudsmid 3,50      
149  39v 72  Zevenhuizen Cornelis Heerman -- 8,00      
150  45v 36  Kerkvierendeel Cornelis Hermansz. -- 0,75      
151  32r 43  Wanthuis Cornelis Heynricxsz. tinnegieter 0,60      
152  37r 27  Rapenburg Cornelis Heynricxsz. [metselaar] 1,00      
153  49r 58  Nicolaasgracht Cornelis Heynricxsz. -- 0,75      
154  34v 100  Hogewoerd Cornelis Hugenz. van Noorde -- 0,80   [not.TB: Levendaal]  
155  38v 107  Rapenburg Cornelis Jacopsz. -- 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
156  48v 39  Nicolaasgracht Cornelis Jacopsz. koeman 1,60      
157  41v 30  Vleeshuis Cornelis Jan Heynricxsz.z. -- 6,00      
158  34r 83  Hogewoerd Cornelis Jansz. koeckelaer 0,60   [not.TB: Levendaal]  
159  43r 58  Gasthuis Cornelis Jansz. schoenlapper 0,50      
160  43v 16  Burgstreng Cornelis Jansz. -- 0,60      
161  48v 44  Nicolaasgracht Cornelis Jansz. voller 1,50      
162  51r 21  Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. bierdrager 1,20      
163  51v 22  Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. -- 1,20      
164  36v 14  Levendaal Cornelis Jansz. de Wilde -- 6,00      
165  31v 15  Wanthuis Cornelis Jansz. Joncker -- 9,00      
166  42r 21  Gasthuis Cornelis Jansz. van Delff -- 22,00      
167  30v 31  Wolhuis Cornelis Jansz., meester barbier 0,60      
168  35v 53  Nieuwland Cornelis Lourijsz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
169  38r 70  Rapenburg Cornelis Lourijsz. voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
170  39r 11  Zevenhuizen Cornelis Mast -- 12,00   met zijn kinderen  
171  44r 36  Burgstreng Cornelis Ottenz. -- 2,00      
172  39r 34  Zevenhuizen Cornelis Pietersz. -- 0,00   'heeft zyn goeden gevryt betalende exue of 't pontgelde'  
173  48r Nicolaasgracht Cornelis Pietersz. -- 1,80      
174  53r 28  Overmare Rijnzijde Cornelis Symonsz. beyerman 0,50      
175  31v 20  Wanthuis Cornelis Thonisz. -- 0,75      
176  52r 58  Marendorp Landzijde Cornelis van der Goude -- 28,00      
177  36v 22  Levendaal Cornelis van Zoetermeer -- 1,80      
178  40r 18  Over 't Hof Cornelis Voppenz. -- 0,50      
179  48v 54  Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. wever 0,00   was 0,6 pauper  
180  49r 65  Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. -- 1,20   met zijn moeder  
181  37r 10  Rapenburg Cornelis Wittenz. molenaar 2,25      
182  44r 46  Burgstreng Cornelis Woutersz. bakker 3,00      
183  31r 59  Wolhuis Cornelis Zegersz. -- 0,75      
184  32r 24  Wanthuis Cornelis Zieriksz. -- 6,00      
     

 

 

  C Voornaam :  D E  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
33r 14  Hogewoerd Daem Dircxz. -- 3,00      
31r 65  Wolhuis Dammes Claesz. -- 1,00      
38r 81  Rapenburg Dammes Jansz. -- 1,50   [not.TB: opte Broergensgraft]  
32r 51  Wanthuis Dammes Pietersz. koopman 6,00      
43r 75  Gasthuis Dammes Willemsz. Spronc koopman 15,00      
41r 11  Vleeshuis Danel de schrijnmaker schrijnmaker 2,00      
32r 30  Wanthuis Danel de snijder snijder 1,00      
46v 73  Kerkvierendeel Danel Florysz. -- 1,60      
46r 63  Kerkvierendeel Danel Pietersz. -- 18,00      
10  45r 10  Kerkvierendeel Danel Willemsz. -- 2,25      
11  41r 64  Over 't Hof David, meester -- 1,50      
12  51v 29  Marendorp Landzijde Dieuwer Claes Garbrants, weduwe (van) -- 0,60      
13  36r 86  Nieuwland Dieuwer Lourijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
14  52v 93  Marendorp Landzijde Dieuwer Bouwen, weduwe (van) -- 1,00   met haar zwager Garbrant  
15  51r 11  Marendorp Landzijde Dirck koopman 0,75      
16  52r 55  Marendorp Landzijde Dirck Aerntsz. slotenmaker 1,20      
17  53r 19  Overmare Rijnzijde Dirck Aerntsz. van Tetroede -- 8,00      
18  40v 45  Over 't Hof Dirck Albrechtsz. -- 0,60      
19  35v 46  Nieuwland Dirck Andries -- 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
20  39v 52  Zevenhuizen Dirck Blok snijder 1,50      
21  47r Gansoord Dirck Bruynenz. -- 14,00      
22  49v 91  Nicolaasgracht Dirck Claesz. Gell -- 14,00      
23  32v 73  Wanthuis Dirck de barbier, meester barbier 3,50      
24  32v 80  Wanthuis Dirck de kok kok 2,50      
25  36v 27  Levendaal Dirck de koopman koopman 0,50      
26  39r 12  Zevenhuizen Dirck Dircxz. printer 0,50   (= op de achtergracht!)  
27  45r Kerkvierendeel Dirck Dircxz. -- 0,75      
28  46v 90  Kerkvierendeel Dirck Dircxz. bonmeester, snijder 1,00      
29  41v 35  Vleeshuis Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
30  35r 33  Nieuwland Dirck Egbertsz. voller 3,50   met zijn vrouw
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
31  30v 37  Wolhuis Dirck Engebrechtsz. -- 48,00      
32  38v 94  Rapenburg Dirck Florysz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
33  39r 15  Zevenhuizen Dirck Florysz. -- 2,00      
34  45v 28  Kerkvierendeel Dirck Florysz. van Oeyen -- 1,50      
35  46v 77  Kerkvierendeel Dirck Gerytsz. Doe -- 0,75      
36  51r Marendorp Landzijde Dirck Gerytsz. van Oudewater -- 1,00      
37  53v 55  Overmare Rijnzijde Dirck Ghyenz. -- 0,80      
38  43r 67  Gasthuis Dirck Govertsz. -- 1,50      
39  50v 58  Marendorp Rijnzijde Dirck Hermansz. koekenbakker 0,60      
40  51r 10  Marendorp Landzijde Dirck Hermansz. -- 0,60      
41  43v 10  Burgstreng Dirck Jacopsz. -- 0,50   was 0,75 'overmits zyn armoede'  
42  53r 32  Overmare Rijnzijde Dirck Jacopsz. -- 2,00   met zijn zusters en zijn nicht Machteld  
43  46v Gansoord Dirck Jan Willem Aerntsz.z. -- 3,00      
44  32v 54  Wanthuis Dirck Jansz. droogscheerder 1,50      
45  33r 22  Hogewoerd Dirck Jansz. witmaker 0,75      
46  35r 31  Nieuwland Dirck Jansz. voller 1,20   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
47  36r 89  Nieuwland Dirck Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
48  42v 27  Gasthuis Dirck Jansz. slotenmaker 4,00      
49  48v 43  Nicolaasgracht Dirck Jansz. -- 0,75      
50  48r 71  Gansoord Dirck Jansz. de verver verver 1,60      
51  50r 32  Marendorp Rijnzijde Dirck Jansz. Duyff -- 1,00      
52  47r 14  Gansoord Dirck Jansz. van Eyck -- 11,00      
53  48v 38  Nicolaasgracht Dirck Jansz. van Sande -- 0,75      
54  36v Levendaal Dirck Jansz. Voet, Jonge -- 0,60      
55  36r 80  Nieuwland Dirck Joest -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
56  47r 12  Gansoord Dirck Kerstantsz. -- 1,00      
57  42v 44  Gasthuis Dirck Louwez. -- 2,50      
58  38r 77  Rapenburg Dirck Martynsz. -- 0,00   was 0,6 pauper
[not.TB: in die Blaustege]
 
59  34v Nieuwland Dirck Meesz. -- 20,00      
60  38r 66  Rapenburg Dirck Meesz. -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
61  49r 63  Nicolaasgracht Dirck Meesz. -- 10,00   met zijn moeder  
62  49v 90  Nicolaasgracht Dirck Ottenz. -- 10,00      
63  36v 15  Levendaal Dirck Pietersz. koopman 2,00      
64  45r 92  Burgstreng Dirck Pietersz. -- 0,75      
65  46v Gansoord Dirck Pietersz. koopman 60,00      
66  39r 29  Zevenhuizen Dirck Pietersz. Graeff -- 6,00      
67  49r 74  Nicolaasgracht Dirck Rennoutsz. -- 0,75      
68  54v 39  Overmare Landzijde Dirck Schout bonmeester 1,00      
69  52v Overmare Rijnzijde Dirck Symonsz. Taey -- 0,60      
70  39v 44  Zevenhuizen Dirck van Bakenesse -- 8,00      
71  34r 74  Hogewoerd Dirck van Bossch -- 3,00      
72  53r 20  Overmare Rijnzijde Dirck van Delft -- 16,00   met zijn broer  
73  30r Wolhuis Dirck van Honthorst -- 18,00      
74  39v 43  Zevenhuizen Dirck van Leeuwen -- 2,00   met zijn schoonzuster  
75  40v 24  Over 't Hof Dirck van Toll -- 1,00      
76  51v 28  Marendorp Landzijde Dirck van Vliet -- 3,00      
77  43v 25  Burgstreng Dirck van Werve -- 24,00      
78  49v 94  Nicolaasgracht Dirck Volprechtsz. -- 0,50      
79  54r 10  Overmare Landzijde Dirck Volprechtsz. vleeshouwer 2,50      
80  46r 50  Kerkvierendeel Dirck Willemsz. koeman 2,00      
81  46v 89  Kerkvierendeel Dirck Willemsz. bonmeester 2,40      
82  32v 53  Wanthuis Dirck Woutersz. bakker 24,00      
83  42v 51  Gasthuis Dirck Woutersz. -- 1,00      
84  33r 11  Hogewoerd Dirck Ysbrantsz. droogscheerder 0,75      
85  31v 19  Wanthuis Dirck, meester talman 0,75      
86  40r 12  Over 't Hof Dirck, meester schrijver 0,75      
87  38v Zevenhuizen Dirckgen van Leyden -- 0,60      
88  34r 78  Hogewoerd Duyff Jan van Berendrecht, weduwe (van) -- 30,00   met haar kinderen  
89  40r 17  Over 't Hof Dyeloff de glazenmaker glazenmaker 0,50      
     

 

 

  D Voornaam :  E F  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
30v 28  Wolhuis Engebrecht Jacopsz. -- 1,50      
49v Marendorp Rijnzijde Engel Aerntsz. -- 1,20      
32r 32  Wanthuis Erkenraet Willem Pouwelsz., weduwe (van) -- 1,50      
42v 39  Gasthuis Erm Dammesdr. -- 1,80      
40v 20  Over 't Hof Erm Dammesz. -- 0,30   was 0,6 'overmits hoir armoede wordt gepasseert op 0,3'  
46r 60  Kerkvierendeel Ermgaard Andries Dircxz., weduwe (van) -- 20,00      
38v Zevenhuizen Ermgaert de appelkoopster appelkoopster 0,60      
33v 56  Hogewoerd Ermgaert Roelen -- 3,00      
34r 69  Hogewoerd Ermgaert van Berge -- 3,00      
10  41v 29  Vleeshuis Evert de glazenmaker glazenmaker 1,50   met Stijntgen  
11  53v 57  Overmare Rijnzijde Evert de houtkoper houtkoper 0,75      
12  50r 33  Marendorp Rijnzijde Evert de korenmeter korenmeter 0,60      
13  42v 33  Gasthuis Evert de metselaar metselaar 0,60      
14  36r 100  Nieuwland Ewout [Dircxz.] de metselaar metselaar 0,75   [not.TB: opte Vliet]  
15  36v 17  Levendaal Ewout Claesz. -- 2,00   met zijn kinderen  
16  34r 80  Hogewoerd Ewout Geerlofsz. voller 5,00   [not.TB: Levendaal]  
17  47v 50  Gansoord Ewout Harckenz. -- 0,60      
18  35v 65  Nieuwland Ewout Jansz. -- 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
19  37v 50  Rapenburg Ewout Mathysz. -- 2,50      
20  37r 16  Rapenburg Ewout Meesz. Natschoe -- 0,60      
21  38r 93  Rapenburg Ewout Pietersz. de blinde -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
22  38v 100  Rapenburg Ewout Pietersz. Monck -- 4,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
23  48v 46  Nicolaasgracht Ewout Spint -- 1,00      
24  34r 95  Hogewoerd Ewout Symonsz. voller 0,90   [not.TB: Levendaal]  
25  47r 34  Gansoord Ewout Symonsz. -- 1,20      
26  47v 53  Gansoord Ewout van Santen -- 8,00   met zijn kinderen  
27  40r Over 't Hof Ewout Vos -- 4,00      
28  52r 79  Marendorp Landzijde Ewout Willemersz. -- 8,00      
29  45r 11  Kerkvierendeel Ewout Willemsz. Dobben -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
30  34v Nieuwland Eylaert Pietersz. -- 7,00      
     

 

 

  E Voornaam :  F G  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
33v 46  Hogewoerd Faes de lijndraaier lijndraaier 1,00      
35r 39  Nieuwland Florys Claes Aerntsz. -- 7,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
49r 57  Nicolaasgracht Florys Claesz., weduwe (van) -- 1,00   met haar weeskinderen  
40v 49  Over 't Hof Florys de metselaar metselaar 1,60      
41r Vleeshuis Florys Florysz. -- 5,00      
38r 89  Rapenburg Florys Heerman -- 6,00   'als in de voirgaend rekeningen', met zijn zuster
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
31r 49  Wolhuis Florys Jacopsz. -- 6,00      
53v 54  Overmare Rijnzijde Florys Jacopsz. viskoper 1,20      
34v 112  Hogewoerd Florys Martynsz. bonmeester 1,00      
10  52r 71  Marendorp Landzijde Florys Pietersz. -- 2,50      
11  35v 52  Nieuwland Florys Schoutenz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
12  44r 56  Burgstreng Florys van Bosch -- 16,00      
13  54r 15  Overmare Landzijde Florys Volprechtsz. -- 6,00      
14  30v 26  Wolhuis Foey Jacopsz. glazenmaker 1,20      
15  45v 44  Kerkvierendeel Frans Ewoutsz. -- 0,80      
16  45r Kerkvierendeel Frans Gerytsz. scheerder 0,75      
17  45v 40  Kerkvierendeel Frans Gerytsz. Doe -- 10,00      
18  34v 10  Nieuwland Frans Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 5,00   met zijn zuster  
19  51v 31  Marendorp Landzijde Frans Hermansz. -- 2,50      
20  33v 53  Hogewoerd Frans Heynricxsz. -- 15,00      
21  35v 64  Nieuwland Frans Jansz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
22  39v 62  Zevenhuizen Fye Claes Mast, weduwe (van) -- 1,00      
     

 

 

  F Voornaam :  G H  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
34r 87  Hogewoerd Garbrant Garbrantsz. -- 6,00   [not.TB: Levendaal]  
48r 16  Nicolaasgracht Garbrant Garbrantsz. -- 1,50      
51v 46  Marendorp Landzijde Garbyn de mutsenmaker mutsenmaker 1,00      
39r 16  Zevenhuizen Geerloff koopman 0,75      
40v 31  Over 't Hof Geertrude Allert Woutersz., weduwe (van) -- 18,00      
49v 98  Nicolaasgracht Geertrude Claesdr. -- 0,60      
33v 37  Hogewoerd Geertrude Dirck Onderwater, weduwe (van) -- 2,00      
44v 79  Burgstreng Geertrude Geryt Buytewech -- 26,00      
45v 29  Kerkvierendeel Geertrude Geryt Goelen, weduwe (van) -- 12,00      
10  47v 48  Gansoord Geertrude Geryt Kerstantsz., weduwe (van) -- 22,00      
11  50v 44  Marendorp Rijnzijde Geertrude Hillebrand, weduwe (van) -- 0,75      
12  39v 75  Zevenhuizen Geertrude Jacop Ewoutsz., weduwe (van) -- 22,00      
13  38v Zevenhuizen Geertrude Joest de apotheker, weduwe (van) apotheker 120,00      
14  48r 11  Nicolaasgracht Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 0,75      
15  54v 34  Overmare Landzijde Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
16  44r 42  Burgstreng Geertrude Symon Pouwelsz., weduwe (van) -- 6,00      
17  45v 17  Kerkvierendeel Geertrude Vranck kuiper 21,50      
18  48v 22  Nicolaasgracht Geertrude Willem Doe, weduwe (van) -- 1,50      
19  44r 51  Burgstreng Geryt brouwer 18,00      
20  50v 53  Marendorp Rijnzijde Geryt Adriaensz. schuitenmaker 1,50   met zijn zoon Cornelis  
21  32v 84  Wanthuis Geryt Aelwynsz. bonmeester 18,00      
22  30v 34  Wolhuis Geryt Aerntsz. lange printer 1,00      
23  33v 51  Hogewoerd Geryt Aerntsz. smid 0,50      
24  39v 46  Zevenhuizen Geryt Aerntsz. coecker 0,60      
25  43r 72  Gasthuis Geryt Aerntsz. wantsnijder 2,25      
26  52r 72  Marendorp Landzijde Geryt Albrechtsz. -- 18,00      
27  49r 66  Nicolaasgracht Geryt Berenz. schoenmaker 0,75      
28  49r 84  Nicolaasgracht Geryt Blok -- 0,75      
29  48r Nicolaasgracht Geryt Boenenz. -- 1,00      
30  32r 27  Wanthuis Geryt Bouwensz. -- 0,00   was 2,5  
31  35r 17  Nieuwland Geryt Claes Doez. -- 0,60      
32  46v 81  Kerkvierendeel Geryt Claesz. verver 0,75      
33  53r 33  Overmare Rijnzijde Geryt Claesz. metselaar 0,75      
34  44v 72  Burgstreng Geryt Claesz. Egmont -- 36,00      
35  46v 78  Kerkvierendeel Geryt Codde -- 1,50      
36  43v 23  Burgstreng Geryt de ballenmaker ballenmaker 1,50      
37  32r 23  Wanthuis Geryt de gruiter gruiter 1,50      
38  44v 58  Burgstreng Geryt de Man -- 6,00      
39  39r 27  Zevenhuizen Geryt de mandenmaker mandenmaker 0,50      
40  31r 71  Wolhuis Geryt de schedemaker schedemaker 0,60      
41  37v 55  Rapenburg Geryt de stillegankmaker stillegankmaker 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
42  31r 51  Wolhuis Geryt den Engelsman -- 0,60      
43  46r 45  Kerkvierendeel Geryt Dircxz. -- 1,20      
44  48v 45  Nicolaasgracht Geryt Dircxz. -- 2,00      
45  49r 88  Nicolaasgracht Geryt Dircxz. bakker 0,75      
46  35v 58  Nieuwland Geryt Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: Raemstege]  
47  49v 93  Nicolaasgracht Geryt Ewoutsz. -- 2,00      
48  44v 57  Burgstreng Geryt Florysz. -- 15,00      
49  50r 29  Marendorp Rijnzijde Geryt Florysz., weduwe (van) -- 3,00   met Jan Gerytsz, haar zwager  
50  38v 105  Rapenburg Geryt Gerytsz. koopman 8,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
51  41r Vleeshuis Geryt Gerytsz. 'gezworen van de weverye' 0,50      
52  46v 83  Kerkvierendeel Geryt Gerytsz. -- 2,00      
53  51v 36  Marendorp Landzijde Geryt Gerytsz. -- 0,75      
54  34v 102  Hogewoerd Geryt Gerytsz. Koevoet -- 0,60   [not.TB: Crauwelssteeg]  
55  44v 67  Burgstreng Geryt Heye -- 42,00      
56  51v 24  Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. wever 0,75      
57  52v 85  Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. -- 6,00      
58  50v 66  Marendorp Rijnzijde Geryt Heynricxsz. de verver verver 1,20      
59  34r 77  Hogewoerd Geryt Heynricxsz. Zwaan -- 3,00      
60  34r 76  Hogewoerd Geryt Heynsz. Zalen -- 0,00   was 0,6 pauper  
61  37v 60  Rapenburg Geryt Hillebrantsz. -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
62  31v Wanthuis Geryt Hugenz. goudsmid 2,50      
63  35v 47  Nieuwland Geryt Jacopsz. warmoesman 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
64  47r 22  Gansoord Geryt Jacopsz. snijder 0,75      
65  47r 31  Gansoord Geryt Jacopsz. voller 4,00      
66  47r 30  Gansoord Geryt Jacopsz. de Vries voller 1,60      
67  32r 28  Wanthuis Geryt Jacopsz. van der Dell -- 1,60      
68  30v 23  Wolhuis Geryt Jacopsz., weduwe (van) kuiper 3,00   met haar 2 kinderen  
69  37v 54  Rapenburg Geryt Jansz. bontmaker 0,75   [not.TB: in Zegersstege]  
70  50r 38  Marendorp Rijnzijde Geryt Jansz. vleeshouwer 0,75      
71  51v 49  Marendorp Landzijde Geryt Jansz. -- 0,60      
72  51v 25  Marendorp Landzijde Geryt Mathysz. -- 0,60      
73  32r 45  Wanthuis Geryt Pietersz. wantsnijder 3,00      
74  46r 67  Kerkvierendeel Geryt Pietersz. -- 13,00      
75  51r Marendorp Landzijde Geryt Pietersz. -- 1,25      
76  52v Overmare Rijnzijde Geryt Pietersz. vogelkoper 0,75   met zijn zoon  
77  35v 61  Nieuwland Geryt Reyersz. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
78  35r 44  Nieuwland Geryt Roelofsz. -- 10,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
79  52r 64  Marendorp Landzijde Geryt Roelofsz. -- 1,80      
80  40r 85  Zevenhuizen Geryt Roest -- 8,00      
81  35r 22  Nieuwland Geryt Symonsz. voller 1,50      
82  37r 22  Rapenburg Geryt Symonz. -- 0,60      
83  37v 52  Rapenburg Geryt van der Hoeff -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
84  51v 43  Marendorp Landzijde Geryt van Leeuwen -- 1,80      
85  52r 61  Marendorp Landzijde Geryt van Toll -- 1,50      
86  52v 12  Overmare Rijnzijde Geryt van Woerden -- 4,00   met weeskinderen  
87  41v 32  Vleeshuis Geryt Vinck -- 14,00      
88  43r 68  Gasthuis Geryt Willemsz. talman 3,00      
89  48r Nicolaasgracht Geryt Willemsz. schuitenmaker 1,50      
90  50v 57  Marendorp Rijnzijde Geryt Willemsz. schout van Koudekerk 2,00      
91  47r Gansoord Gheert Gerytsdr. -- 1,20      
92  50r 27  Marendorp Rijnzijde Ghys koopman 1,00      
93  51v 51  Marendorp Landzijde Ghysbrecht Dammesz. de Bose -- 0,00   was 0,75 pauper, met zijn kinderen  
94  51r Marendorp Landzijde Ghysbrecht de warmoesman warmoesman 1,80      
95  44v 82  Burgstreng Ghysbrecht Gerytsz. Goelen -- 8,00   met het weeskind van zijn vrouw  
96  37v 34  Rapenburg Ghysbrecht Govertsz. -- 2,50   [not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]  
97  34r 71  Hogewoerd Ghysbrecht Jansz. koopman 1,50      
98  47v 46  Gansoord Ghysbrecht van Lodensteyn -- 24,00      
99  30r Wolhuis Ghysbrecht van Scarpenzeel -- 1,00      
100  40r 84  Zevenhuizen Ghysgen Ghysbrechtsz., weeskind -- 2,00      
101  38v 104  Rapenburg Gillis Claesz. koopman 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
102  50v 47  Marendorp Rijnzijde Gillis Cornelisz. koopman 1,00      
103  34v 105  Hogewoerd Gillis de kammaker kammaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
104  46v 75  Kerkvierendeel Gillis Jansz. witmaker 20,00      
105  40v 35  Over 't Hof Goessen de snijder snijder 0,60      
106  44r 31  Burgstreng Goessen de snijder snijder 0,75      
107  54v 36  Overmare Landzijde Goossen Dircxz. -- 0,60      
108  48v 36  Nicolaasgracht Gover schipper 0,50      
109  31r 61  Wolhuis Gover de slijper slijper 0,60      
110  40r 82  Zevenhuizen Govert de schoenmaker schoenmaker 0,75      
111  31v Wanthuis Govert Jansz. schoenmaker 2,00      
112  48r 78  Gansoord Griet Jan Claesz., weduwe (van) -- 1,50   met haar 3 kinderen  
113  33v 62  Hogewoerd Griet Pieter, weduwe (van) bakker 2,00      
114  39v 49  Zevenhuizen Griete Aernt, weduwe (van) -- 1,20   met haar dochter  
115  38r 62  Rapenburg Griete de bakster bakster 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
116  53v Overmare Landzijde Griete Dirck "jonge" het spekwijf, weduwe (van) spekwijf 1,00      
117  47v 57  Gansoord Griete Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 2,00      
118  41r 57  Over 't Hof Griete Heynricksdr. (meester) -- 0,50   dochter van meester Heynrick  
119  40v 28  Over 't Hof Griete Hugendr. Boelinck -- 0,60      
120  36r 85  Nieuwland Griete Jan Heynricxsz., weduwe (van) -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
121  52v 81  Marendorp Landzijde Griete Willem Aerntsdr. -- 2,00   met haar zwager Symon Claesz.  
122  44v 81  Burgstreng Griete Willemsdr. Bolsen -- 15,00      
123  49v Marendorp Rijnzijde Grietgen Willemsdr. -- 1,00      
     

 

 

  G Voornaam :  H J  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
31r 64  Wolhuis Harck de wever wever 0,00   was 0,75, verdragen voir diensten den bewaerders van den bierexcyse gedaen  
35v 57  Nieuwland Harck Doez. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
43r 79  Gasthuis Harck Heynricxsz. -- 4,00      
41v 28  Vleeshuis Haze Dirck de hoenderkoper, weduwe (van) hoenderkoper 2,00      
30v 39  Wolhuis Haze Florys Pietersz., weduwe (van) -- 12,00      
54v 33  Overmare Landzijde Haze Roeloff, weduwe (van) -- 0,60      
30v 21  Wolhuis Haze Willem Dammesz., weduwe (van) -- 2,00      
38v Zevenhuizen Haze, jonkvrouw -- 0,75   met haar moeder  
38r 92  Rapenburg Heer Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
10  32r 33  Wanthuis Herman de tinnegieter tinnegieter 3,50      
11  39v 58  Zevenhuizen Herman Heynricxsz. appelkoper 1,50      
12  39v 61  Zevenhuizen Herman Jansz. -- 3,00      
13  47r 26  Gansoord Herman Symonsz. -- 0,60      
14  53r 27  Overmare Rijnzijde Herman van Aken -- 1,00      
15  53v Overmare Landzijde Herman van Vliet -- 1,00      
16  45v 21  Kerkvierendeel Herman, meester -- 1,20      
17  33r 19  Hogewoerd Herper Florysz. -- 1,20      
18  49v 107  Nicolaasgracht Hertog Albrecht schipper 6,00      
19  50r 21  Marendorp Rijnzijde Hertog de stillegankmaker stillegankmaker 1,00      
20  42v 47  Gasthuis Heyl Jan Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
21  32v 77  Wanthuis Heyman de schoenmaker schoenmaker 1,00      
22  34v 106  Hogewoerd Heyn spoelmaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
23  36r 97  Nieuwland Heyn Dircxz. koopman 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
24  43r 62  Gasthuis Heynrick Baerntsz. -- 0,50      
25  36v 20  Levendaal Heynrick Beyerman -- 1,00      
26  37r 31  Rapenburg Heynrick Claesz. bakker 11,00      
27  42r Gasthuis Heynrick Claesz. -- 5,00      
28  38v 110  Rapenburg Heynrick Claesz. Thierloot bonmeester 3,00      
29  50r 34  Marendorp Rijnzijde Heynrick de korenmeter korenmeter 0,75      
30  30v 14  Wolhuis Heynrick de schoenmaker schoenmaker 1,20      
31  36v 10  Levendaal Heynrick Dirck Claesz., weduwe (van) -- 0,50   en haar dochter  
32  33r 21  Hogewoerd Heynrick Dircxz. kuiper 3,00      
33  38v 95  Rapenburg Heynrick Dircxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
34  44r 54  Burgstreng Heynrick Dircxz. vleeshouwer 5,00      
35  47v 45  Gansoord Heynrick Dircxz. brouwer 0,75      
36  46v 86  Kerkvierendeel Heynrick Dircxz. van der Goude -- 3,00      
37  38v Zevenhuizen Heynrick Florysz. -- 16,00      
38  48r 18  Nicolaasgracht Heynrick Gerytsz. metselaar 1,00      
39  35r 15  Nieuwland Heynrick Ghysbrechtsz. -- 6,00      
40  48v 47  Nicolaasgracht Heynrick Goossenz. -- 3,00      
41  37r Rapenburg Heynrick Heynricxsz. timmerman 0,50      
42  44r 37  Burgstreng Heynrick Jacopsz. bontwerker 1,20      
43  48v 37  Nicolaasgracht Heynrick Jacopsz. -- 0,60      
44  33r 15  Hogewoerd Heynrick Jansz. -- 1,20      
45  33v 60  Hogewoerd Heynrick Jansz. koopman 5,00      
46  47r 15  Gansoord Heynrick Meesz. van Eyck -- 10,00      
47  32v 65  Wanthuis Heynrick Paedze -- 20,00      
48  34v 11  Nieuwland Heynrick Pietersz. -- 5,00      
49  44r 35  Burgstreng Heynrick Pietersz. bontwerker 1,00      
50  53v Overmare Landzijde Heynrick Pietersz. koopman 6,00      
51  39r 40  Zevenhuizen Heynrick Schot -- 0,50      
52  31v 17  Wanthuis Heynrick van Alckemade -- 12,00      
53  49r 60  Nicolaasgracht Heynrick van Blaeuwen, mijnheer -- 0,75      
54  33r 30  Hogewoerd Heynrick van Doerren wielmaker 1,25      
55  32v 59  Wanthuis Heynrick van Leeuwen -- 2,00      
56  40v 48  Over 't Hof Heynrick van Maastricht -- 9,00      
57  53v 47  Overmare Rijnzijde Heynrick van Naerden -- 0,60      
58  41v 14  Vleeshuis Heynrick van Wassenaar -- 1,80      
59  42v 45  Gasthuis Heynrick Willemsz. timmerman 0,60      
60  44v 86  Burgstreng Heynrick, meester barbier 6,00      
61  52r 54  Marendorp Landzijde Hillegond Jacop Claesz., weduwe (van) -- 2,00      
62  50v 49  Marendorp Rijnzijde Hillegont Danel Jansz. de houtkoper, weduwe (van) houtkoper 14,00   'mit Katryn ende Hillegont Jansdr.'  
63  46r 54  Kerkvierendeel Hillegont Heynrick Meesz., weduwe (van) -- 12,00      
64  54r 30  Overmare Landzijde Hobbe Jacopsz. -- 0,50      
65  42r 11  Gasthuis Hobbe Pietersz. -- 5,00      
66  38r 74  Rapenburg Hobbe Sandersz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
67  38v 96  Rapenburg Hoeff Jansz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
68  37r 18  Rapenburg Huge Abelick Leven -- 0,60   [not.TB: Rapenburg]  
69  40r 19  Over 't Hof Huge Adriaensz. -- 0,50      
70  34v 12  Nieuwland Huge Andriesz. [Kempens] [bakker] 17,00      
71  53r 26  Overmare Rijnzijde Huge Claesz. -- 3,00   met een kind  
72  32r 41  Wanthuis Huge Clementsz., weeskinderen -- 14,00      
73  34r 84  Hogewoerd Huge Dircxz. voller 0,60   [not.TB: Levendaal]  
74  48v 34  Nicolaasgracht Huge Hout molenaar 2,00      
75  30r Wolhuis Huge Hugez. van Zwieten -- 15,00      
76  41v 31  Vleeshuis Huge Jacopsz. schilder 1,80      
77  38r 64  Rapenburg Huge Jansz. -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
78  39v 56  Zevenhuizen Huge Jansz. glazenmaker 0,75      
79  36r 90  Nieuwland Huge Koedyck -- 0,75   [not.TB: in die Molenstege]  
80  32v 52  Wanthuis Huge Meesz. -- 34,00      
81  52r 60  Marendorp Landzijde Huge Pietersz. -- 1,50      
82  45v 22  Kerkvierendeel Huge Pietersz., meester -- 1,20      
83  36v 28  Levendaal Huge van Noorde bonmeester 2,00      
84  43r 66  Gasthuis Huge Willemsz. brouwer 16,00      
85  31v 13  Wanthuis Huge, meester barbier 1,50      
86  51r Marendorp Landzijde Hugge Willemsz. -- 2,50      
87  32r 36  Wanthuis Huybrecht de tinnegieter tinnegieter 1,80      
88  35v 78  Nieuwland Huybrecht Heynricxsz. -- 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
89  37r Rapenburg Huybrecht Heynricxsz. -- 2,40      
     

 

 

  H Voornaam :  J K  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
39r 20  Zevenhuizen Jacop "jonge" Tuyninck -- 3,00      
39r 19  Zevenhuizen Jacop "oude" Tuyninck -- 12,00      
45v 31  Kerkvierendeel Jacop (Alydt) de Haze, moeder van -- 0,75      
41v 39  Vleeshuis Jacop Aernstz. snijder 1,80      
38v 97  Rapenburg Jacop Aerntsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
36r 106  Nieuwland Jacop Andriesz. -- 3,00   [not.TB: opte Vliet]  
52r 67  Marendorp Landzijde Jacop Baerntsz. -- 2,00      
50r 25  Marendorp Rijnzijde Jacop Bennen, weduwe (van) -- 3,00   met haar kinderen  
39r 23  Zevenhuizen Jacop Claesz. vleeshouwer 2,25      
10  45v 37  Kerkvierendeel Jacop Claesz. verver 0,75   in de ververij van Jan Kerstantsz.  
11  46r 70  Kerkvierendeel Jacop Claesz. -- 0,75      
12  50v 48  Marendorp Rijnzijde Jacop Danelsz. van Tetroede -- 16,00      
13  43r 70  Gasthuis Jacop de Haze -- 17,00      
14  31r 67  Wolhuis Jacop de kok kok 2,00      
15  32r 29  Wanthuis Jacop de schipper schipper 2,00      
16  33v 48  Hogewoerd Jacop Dircxz. vleeshouwer 1,50      
17  35r 32  Nieuwland Jacop Dircxz. voller 0,90   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
18  47v 67  Gansoord Jacop Engebrechtsz., weduwe (van) -- 2,50      
19  35r 16  Nieuwland Jacop Foeytgensz. -- 1,50      
20  35v 56  Nieuwland Jacop Gerytsz. bakker 13,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
21  49v 105  Nicolaasgracht Jacop Gerytsz. -- 1,80      
22  53v 61  Overmare Rijnzijde Jacop Gerytsz. bonmeester 0,75      
23  30r Wolhuis Jacop Gerytsz. Heylich -- 1,60      
24  31r 62  Wolhuis Jacop Hagen -- 0,60      
25  41v 19  Vleeshuis Jacop Hagen -- 0,60      
26  38r 68  Rapenburg Jacop Haviksz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
27  39v 77  Zevenhuizen Jacop Heerman -- 42,00   met zijn moeder en zuster  
28  35v 67  Nieuwland Jacop Hermansz. -- 9,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
29  33v 42  Hogewoerd Jacop Heynricxsz. lijndraaier 0,75      
30  49r 83  Nicolaasgracht Jacop Heynricxsz. grafmaker 1,00      
31  39v 42  Zevenhuizen Jacop Hugenz. voller 5,00      
32  35v 62  Nieuwland Jacop in Den Ramen -- 3,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
33  37r 19  Rapenburg Jacop Jansz. -- 1,50      
34  38r 72  Rapenburg Jacop Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
35  38r 90  Rapenburg Jacop Jansz. bontwerker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
36  42v 55  Gasthuis Jacop Jansz. -- 0,60   met zijn broers en zusters  
37  44v 77  Burgstreng Jacop Jansz. korenkoper 4,00      
38  35r 38  Nieuwland Jacop Leeuw -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
39  34r 97  Hogewoerd Jacop Lenaertsz. voller 2,00   [not.TB: Levendaal]  
40  30v 15  Wolhuis Jacop Lourijsz., weduwe (van) -- 4,00   met haar zoon de priester  
41  50r 41  Marendorp Rijnzijde Jacop Mathysz. -- 0,75      
42  43r 56  Gasthuis Jacop Meesz. -- 12,00   met zijn kinderen  
43  36v 18  Levendaal Jacop Mouback -- 0,50      
44  33v 35  Hogewoerd Jacop Nuweveen, zoon van -- 3,00      
45  35v 74  Nieuwland Jacop Pietersz. -- 1,20   en Jan Claesz.
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
46  47r 32  Gansoord Jacop Pietersz. -- 10,00      
47  48v 50  Nicolaasgracht Jacop Pietersz. -- 0,75      
48  45r Kerkvierendeel Jacop Pietersz. Tromper -- 0,00   in 1504 'ontfanck maken van zyn exye ende andere contribucien'  
49  35r 23  Nieuwland Jacop Quirynsz. -- 0,80   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
50  31v 10  Wanthuis Jacop Reyersz. schoenmaker 1,00      
51  45v 25  Kerkvierendeel Jacop Reyersz. -- 0,75      
52  30v 24  Wolhuis Jacop Romboutsz. -- 0,60      
53  38r 67  Rapenburg Jacop Screvelsz. -- 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
54  30v 40  Wolhuis Jacop Symonsz. -- 84,00   met zijn zuster  
55  50r 40  Marendorp Rijnzijde Jacop Symonsz. -- 1,80      
56  38r 87  Rapenburg Jacop Symonsz. van Sonnevelt -- 9,50   'voir dit jair 1,5 ende voir de jaeren 1500 ende 1501 elck jair 4'
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
57  48r 17  Nicolaasgracht Jacop van Arkel -- 2,00      
58  50v 64  Marendorp Rijnzijde Jacop van Bosch schoenmaker 3,00      
59  40v 33  Over 't Hof Jacop van Bosschuysen -- 54,00      
60  47v 55  Gansoord Jacop van der Gracht -- 36,00      
61  50r 16  Marendorp Rijnzijde Jacop van Noorde -- 0,00   'als in de voirgaende rekeningen'  
62  39r 41  Zevenhuizen Jacop Wiggersz. schoenmaker 0,50      
63  39r 28  Zevenhuizen Jacop Willemsz. waerdein 36,00      
64  48v 41  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 2,00      
65  48v 53  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 3,50   en zijn zoon Reymbrand met twee weeskinderen  
66  49r 75  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. veenman 1,50      
67  53v 45  Overmare Rijnzijde Jacop Willemsz. veenman 1,20      
68  33r 18  Hogewoerd Jan kammaker 0,50      
69  45v 32  Kerkvierendeel Jan vlasman 1,20      
70  48r 12  Nicolaasgracht Jan dekker 0,60      
71  34r 85  Hogewoerd Jan "de oude" Jansz. Moeyt -- 4,00   [not.TB: Levendaal]  
72  44r 44  Burgstreng Jan "de oude" van Noorde -- 3,00      
73  36r 92  Nieuwland Jan [Aerntsz.] de snijder snijder 0,00   was 0,5 pauper
[not.TB: in die Molenstege]
 
74  53r 35  Overmare Rijnzijde Jan Adriaensz. brouwer 8,00      
75  37v 59  Rapenburg Jan Aelwynsz. -- 3,00   woont in Levendaal
[not.TB: in die Blaustege]
 
76  30r 10  Wolhuis Jan Aernt Pouwelsz.z. -- 6,00   met zijn kinderen  
77  31r 69  Wolhuis Jan Aerntsz. messenmaker 0,50      
78  32v 70  Wanthuis Jan Aerntsz. smid 0,75      
79  34v 110  Hogewoerd Jan Aerntsz. bonmeester 4,50      
80  50v 52  Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. schuitenmaker 1,00      
81  34v 13  Nieuwland Jan Aerntsz. van Beringen -- 10,00      
82  51r 74  Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. van Tetroede bonmeester 22,00      
83  53v 44  Overmare Rijnzijde Jan Allertsz. dekker 0,75      
84  32v 55  Wanthuis Jan Allertsz., weduwe (van) koopman 9,00      
85  31r 53  Wolhuis Jan Claes Heynricxsz.z. -- 15,00      
86  33r Hogewoerd Jan Claesz. koopman 3,00      
87  38r 65  Rapenburg Jan Claesz. -- 1,25   [not.TB: in die Blaustege]  
88  39r 21  Zevenhuizen Jan Claesz. bontwerker 1,20      
89  49v Marendorp Rijnzijde Jan Claesz. metselaar 0,80      
90  51v 44  Marendorp Landzijde Jan Claesz. brouwer 0,00   blank  
91  53r 16  Overmare Rijnzijde Jan Claesz. bontwerker 1,00      
92  35v 71  Nieuwland Jan Claesz. Keyser [drapenier] 6,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
93  47r 29  Gansoord Jan Claesz. van Delff -- 4,00      
94  46v 79  Kerkvierendeel Jan Claesz. Veen -- 36,00      
95  39v 74  Zevenhuizen Jan Conincx, zoon van -- 20,00      
96  36r 99  Nieuwland Jan Craen -- 0,00   was 0,75 'uyter stede'
[not.TB: opte Vliet]
 
97  47r 33  Gansoord Jan de Brabander wever 1,20      
98  38v Zevenhuizen Jan de Bruynen, dochter van -- 0,50      
99  40r 16  Over 't Hof Jan de droogscheerder droogscheerder 0,60      
100  42r 10  Gasthuis Jan de hoedenmaker hoedenmaker 1,50      
101  42v 41  Gasthuis Jan de houtzager houtzager 0,50      
102  46r 49  Kerkvierendeel Jan de houtzager houtzager 0,00   was 1,2 'verdragen pauper'  
103  50r 24  Marendorp Rijnzijde Jan de ijzerman ijzerman 1,00      
104  38r 69  Rapenburg Jan de Vriese -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
105  36r 87  Nieuwland Jan de warmoesman warmoesman 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
106  37v 57  Rapenburg Jan de Wilde -- 3,00   met zijn vrouw: wwe Willem Lourijsz en haar kind
[not.TB: in die Blaustege]
 
107  51r 73  Marendorp Rijnzijde Jan de Wilde bonmeester, brouwer 11,00      
108  52r 56  Marendorp Landzijde Jan de Wilde bakker 0,60      
109  32r 50  Wanthuis Jan die snyder koopman 1,00   met zijn kinderen  
110  54r 25  Overmare Landzijde Jan Dirck Ysbrantsz.z. -- 3,00      
111  35r 40  Nieuwland Jan Dircxz. koopman 1,80   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
112  40r 14  Over 't Hof Jan Dircxz. stoeldraaier 0,50      
113  42r Gasthuis Jan Dircxz. glazenmaker 1,00      
114  44v 63  Burgstreng Jan Dircxz. koopman 1,50      
115  48v 31  Nicolaasgracht Jan Dircxz. -- 0,75      
116  49v 101  Nicolaasgracht Jan Dircxz. voller 0,60      
117  50r 14  Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
118  50v 71  Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
119  51v 27  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. verversknecht 0,75      
120  52r 70  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. witmaker 0,90      
121  52r 77  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. -- 0,75      
122  43r 63  Gasthuis Jan Dircxz. Cleeff -- 0,45      
123  39r 17  Zevenhuizen Jan Dircxz. Stryckelinck -- 4,00      
124  42r 23  Gasthuis Jan Dircxz. van Katwijk -- 0,75      
125  45r 90  Burgstreng Jan Dircxz. van Toll -- 15,00      
126  39v 53  Zevenhuizen Jan Dircxz. Withemdetgen -- 0,50      
127  53r 13  Overmare Rijnzijde Jan Evertsz. -- 0,75      
128  37v 45  Rapenburg Jan Eylertsz. -- 0,00   was 0,6 , pauper  
129  45v 35  Kerkvierendeel Jan Florysz. timmerman 1,20      
130  30v 17  Wolhuis Jan Geryt Heerenz. -- 2,50      
131  34r 91  Hogewoerd Jan Geryt Jansz.z. -- 1,00   met zijn zwager, elk 10 stuivers, samen 1 gl.
[not.TB: Levendaal]
 
132  33r 23  Hogewoerd Jan Gerytsz. schipper 0,75      
133  34r 89  Hogewoerd Jan Gerytsz. voller 'sonder clinck' 0,60   [not.TB: Levendaal]  
134  45r Kerkvierendeel Jan Gerytsz. snijder 1,60      
135  50r 35  Marendorp Rijnzijde Jan Gerytsz. -- 1,20      
136  34r 73  Hogewoerd Jan Gerytsz. Smalinck -- 10,00      
137  35r 28  Nieuwland Jan Ghysbrechtsz. -- 0,00   was 1,5 'uyter stede ende woent tot Haerlem'
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
138  37r 14  Rapenburg Jan Ghysbrechtsz. -- 0,75      
139  46v Gansoord Jan Ghysbrechtsz. schoenmaker 0,60      
140  36v Levendaal Jan Ghysbrechtsz. Hagen -- 0,75      
141  33r 27  Hogewoerd Jan Ghysen koopman 0,75      
142  33r Hogewoerd Jan Gillisz. -- 8,00      
143  47v 62  Gansoord Jan Goossensz. bakker 3,00      
144  40v 32  Over 't Hof Jan Heerman -- 6,00      
145  33v 47  Hogewoerd Jan Hermansz. lijndraaier 1,20      
146  52v Overmare Rijnzijde Jan Hermansz. wielmaker 0,60      
147  34v 107  Hogewoerd Jan Herpersz. -- 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
148  39r 35  Zevenhuizen Jan Heynrick Claesz.z. -- 7,00      
149  35v 59  Nieuwland Jan Heynricxsz. voller 0,50   [not.TB: Raemstege]  
150  37r Rapenburg Jan Heynricxsz. -- 0,60      
151  41v 20  Vleeshuis Jan Heynricxsz. snijder 3,00      
152  50r 10  Marendorp Rijnzijde Jan Heynricxsz. verversknecht 1,00      
153  53v 53  Overmare Rijnzijde Jan Heynricxsz. timmerman 1,00      
154  39r 30  Zevenhuizen Jan Heynricxsz. van Warmond -- 5,00      
155  34v 104  Hogewoerd Jan Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
156  38v 111  Rapenburg Jan Jacopsz. bonmeester, bontmaker 2,00      
157  52v 86  Marendorp Landzijde Jan Jacopsz. -- 0,60      
158  54r Overmare Landzijde Jan Jacopsz. van der Morsch -- 2,00      
159  33r Hogewoerd Jan Jan Adriaensz.z. -- 5,00      
160  32v 78  Wanthuis Jan Jansz. koopman 0,75   met zijn schoonmoeder  
161  33r 28  Hogewoerd Jan Jansz. appelman 1,00      
162  33v 40  Hogewoerd Jan Jansz. olieslager 1,20      
163  35r 45  Nieuwland Jan Jansz. -- 13,00   zwager van Michiel Meesz.
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
164  35v 49  Nieuwland Jan Jansz. timmerman 4,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
165  37v 44  Rapenburg Jan Jansz. koopman 2,50      
166  38r 85  Rapenburg Jan Jansz. -- 0,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
167  39v 54  Zevenhuizen Jan Jansz. bakker 1,50      
168  40v 25  Over 't Hof Jan Jansz. schilder 1,00      
169  45v 26  Kerkvierendeel Jan Jansz. verver 5,00      
170  47r 20  Gansoord Jan Jansz. snijder 0,75      
171  48v 27  Nicolaasgracht Jan Jansz. 'franchynmaker' 0,75      
172  49r 64  Nicolaasgracht Jan Jansz. roodzieder 120,00      
173  49v Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. appelman 1,25      
174  50r 37  Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. warmoesman 2,50      
175  54r 13  Overmare Landzijde Jan Jansz. schoenmaker 2,00      
176  50v 56  Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. de verver, weduwe (van) verver 14,00      
177  51r Marendorp Landzijde Jan Jansz. Knoep -- 1,00      
178  36v 16  Levendaal Jan Jansz. Roothooft -- 1,00      
179  44r 45  Burgstreng Jan Kerstantsz. -- 0,00   blank  
180  53v 51  Overmare Rijnzijde Jan Kerstantsz. koopman, viskoper 0,75      
181  38v Zevenhuizen Jan Kerstantsz. Stoop -- 72,00      
182  30r Wolhuis Jan Lambrechtsz. -- 1,50   met echtgenote  
183  49r 81  Nicolaasgracht Jan Lambrechtsz. -- 10,00      
184  46v 84  Kerkvierendeel Jan Lambrechtsz., meester -- 1,50      
185  36r 98  Nieuwland Jan Lourijsz. -- 1,50   [not.TB: opte Vliet]  
186  45r Kerkvierendeel Jan Martynsz. mandenmaker 1,00      
187  31r 60  Wolhuis Jan Mathysz. metselaar 1,20      
188  31v 12  Wanthuis Jan Mathysz. viskoper 1,00      
189  30v 41  Wolhuis Jan Mathysz., weduwe (van) -- 8,00      
190  54v 38  Overmare Landzijde Jan Ottenz. bonmeester 1,00      
191  34v Nieuwland Jan Paedze -- 30,00      
192  31r 54  Wolhuis Jan Phillipsz. stadssecretaris 0,00   was 18, verdragen jegen gemaicte rentebrieven  
193  37r 11  Rapenburg Jan Phillipsz. wagenaer 0,75      
194  47v 54  Gansoord Jan Pieter Ghysbrechtsz. -- 100,00      
195  39v 68  Zevenhuizen Jan Pieter Jan Martynsz.z. -- 12,00      
196  31r 48  Wolhuis Jan Pietersz. -- 0,60      
197  33r 10  Hogewoerd Jan Pietersz. -- 0,00   pauper  
198  42r Gasthuis Jan Pietersz. -- 2,50      
199  44r 32  Burgstreng Jan Pietersz. verversknecht 0,75      
200  51r Marendorp Landzijde Jan Pietersz. vleeshouwer 1,80      
201  51v 34  Marendorp Landzijde Jan Pietersz. -- 0,75      
202  45r Kerkvierendeel Jan Pietersz. Tromper -- 10,00      
203  39v 70  Zevenhuizen Jan Post -- 0,75      
204  51v 38  Marendorp Landzijde Jan Post bakker 4,60      
205  43v Burgstreng Jan Pouwelsz. -- 12,00      
206  44v 75  Burgstreng Jan Reyer Dircxz. -- 9,00      
207  39r 18  Zevenhuizen Jan Roelofsz. -- 0,60      
208  52v 89  Marendorp Landzijde Jan Roelofsz. -- 4,00      
209  34r 96  Hogewoerd Jan Splintersz. voller 2,10   [not.TB: Levendaal]  
210  32r 46  Wanthuis Jan Symon Judenz. -- 1,00      
211  48r 19  Nicolaasgracht Jan van Arkel -- 0,80      
212  37v 35  Rapenburg Jan van Berendrecht -- 0,00   was 2  
213  49r 77  Nicolaasgracht Jan van Culenburch -- 2,00      
214  42r 16  Gasthuis Jan van der Boichorst -- 15,00      
215  42r 17  Gasthuis Jan van der Boichorst, weeskinderen -- 0,00   blank  
216  53v 48  Overmare Rijnzijde Jan van der Duyn -- 0,75      
217  48v 21  Nicolaasgracht Jan van der Goude -- 0,75      
218  40v 21  Over 't Hof Jan van der Laen bakker 4,00      
219  37r 13  Rapenburg Jan van der Meer lijndraaier 1,50   [not.TB: Rapenburg]  
220  37r Rapenburg Jan van Diest -- 1,50      
221  54r 14  Overmare Landzijde Jan van Dorp -- 2,50      
222  41v 18  Vleeshuis Jan van Grieken -- 16,00      
223  53r 21  Overmare Rijnzijde Jan van Hattem snijder 0,60      
224  31v Wanthuis Jan van Honthorst -- 12,00      
225  38v Zevenhuizen Jan van Leyden -- 7,00      
226  30r Wolhuis Jan van Lochorst, weduwe (van) -- 48,00   met haar kinderen  
227  49v Marendorp Rijnzijde Jan van Lynde -- 1,00      
228  40r 79  Zevenhuizen Jan van Noorde koster 0,00   was 1  
229  36v Levendaal Jan van Oes -- 0,50      
230  44v 80  Burgstreng Jan van Santen -- 9,00      
231  47r 24  Gansoord Jan van Schagen schoenlapper 1,00      
232  53v 43  Overmare Rijnzijde Jan van Schengen -- 1,60      
233  36v Levendaal Jan van Tilburg, Jonge -- 0,75      
234  33r Hogewoerd Jan van Toll -- 4,00   met zijn vrouw  
235  41v 22  Vleeshuis Jan van Wesip, meester -- 2,00      
236  41r 56  Over 't Hof Jan van Zeyst, meester -- 30,00      
237  43v Burgstreng Jan van Zijl, weeskinderen -- 4,00      
238  37v 47  Rapenburg Jan van Zwieten -- 60,00      
239  32v 66  Wanthuis Jan Wiggersz. slotenmaker 0,50      
240  41r Vleeshuis Jan Wiggersz. schoenmaker 0,90      
241  33v 65  Hogewoerd Jan Willemsz. bogenmaker 0,75      
242  36v 12  Levendaal Jan Willemsz. -- 0,75      
243  39r 26  Zevenhuizen Jan Willemsz. -- 2,25      
244  39v 55  Zevenhuizen Jan Willemsz. snijder 2,00      
245  42r 22  Gasthuis Jan Willemsz. ketelboeter 0,60      
246  42v 34  Gasthuis Jan Willemsz. -- 0,60   met zijn zoon Geryt  
247  42v 40  Gasthuis Jan Willemsz. -- 1,25      
248  47v 43  Gansoord Jan Willemsz. brouwer 2,00      
249  49r 82  Nicolaasgracht Jan Willemsz. -- 0,80      
250  43v 21  Burgstreng Jan Willemsz. de Bruyn -- 12,00      
251  36v Levendaal Jan Willemsz. van Zessen -- 0,80      
252  36r 84  Nieuwland Jan Wolbrantsz. -- 0,90   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
253  37r 21  Rapenburg Jan Wolfertsz. -- 1,50      
254  45v 14  Kerkvierendeel Jan Wormboutsz. -- 1,50      
255  33v 66  Hogewoerd Jan Woutersz. -- 0,75      
256  45r 97  Burgstreng Jan Woutersz. bonmeester, bakker 10,00      
257  37r Rapenburg Jan Zybenz., idem -- 0,00   was 1,5 pauper  
258  36v Levendaal Jan, meester voller 0,60      
259  49v 108  Nicolaasgracht Janne Evert Beyersz., weduwe (van) -- 3,00      
260  41r 62  Over 't Hof Janne van der Mye -- 1,50      
261  42r Gasthuis Janne Willem van Bosschuysen, weduwe (van), jonkvrouw -- 60,00   (met haar kinderen) 'dit ende voirgaende jair 84, ontfanck gemaict 27, Coen hoir zoen 6 (ov h 11)'  
262  32r 47  Wanthuis Jannetgen Dirck Aerntsz., weduwe (van) -- 27,00      
263  46r 58  Kerkvierendeel Jannetgen Dirck Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
264  39r 38  Zevenhuizen Jannetgen Pieter Jansz., weduwe (van) -- 42,00      
265  52r 80  Marendorp Landzijde Joerden Vrankenz. -- 4,00      
266  50v 51  Marendorp Rijnzijde Joerdyn Dircxz. witmaker 13,00      
267  42r 14  Gasthuis Joest de steenhouwer steenhouwer 2,50      
268  34r 75  Hogewoerd Joest Dibboutsz. -- 15,00      
269  36r 103  Nieuwland Joest Ewoutsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
270  32v 57  Wanthuis Joest Hugenz. bakker 3,00      
271  53r 23  Overmare Rijnzijde Joest Jacopsz. bakker 2,00      
272  47r 21  Gansoord Joest van Bossch -- 1,20      
273  45r 12  Kerkvierendeel Joris Jansz. -- 24,00   met weduwe Aechte Pieter Jansz.  
274  36v Levendaal Joris Jansz. Hagen -- 0,60      
275  40r 83  Zevenhuizen Joris Willeboertsz. -- 1,20      
276  43v 17  Burgstreng Jutte Pieter Jansz., weduwe (van) -- 18,00      
     

 

 

  J Voornaam :  K L  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
31v 11  Wanthuis Katryn nastelinckmaeckster (vetermaakster) 3,00   met haar zoon  
54r 12  Overmare Landzijde Katryn -- 2,00   met drie zonen en een dochter  
33v 50  Hogewoerd Katryn Aernt Gerytsz., weduwe (van) -- 4,00      
41r 55  Over 't Hof Katryn Danel de bakker, weduwe (van) bakker 0,60      
44r 41  Burgstreng Katryn Daniel van Tetroede, weduwe (van) -- 18,00      
39r 24  Zevenhuizen Katryn de vroedvrouw vroedvrouw 0,80   met haar zoon  
39r 22  Zevenhuizen Katryn Dirck Claesz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
45v 38  Kerkvierendeel Katryn Dirck Gerytsz., weduwe (van) -- 0,75      
46v Gansoord Katryn Dirck Hobben, weduwe (van) -- 1,00      
10  51r Marendorp Landzijde Katryn Geryt van der Mye, weduwe (van) -- 2,00      
11  43v Burgstreng Katryn Geryt, weduwe (van) koopman 4,00   met haar twee weeskinderen  
12  41r Vleeshuis Katryn Ghysbrecht Jansz. -- 27,00      
13  41v 27  Vleeshuis Katryn Heynrick de bastaard, weduwe (van) -- 2,00      
14  43r 59  Gasthuis Katryn Jacopsdr. -- 0,50      
15  49r 61  Nicolaasgracht Katryn Jan Willemsz., weduwe (van) -- 2,00   met haar dochter  
16  43r 69  Gasthuis Katryn Jansdr. Riddelof -- 3,00   met haar zuster  
17  46r 65  Kerkvierendeel Katryn Lubberts -- 1,00      
18  40v 27  Over 't Hof Katryn Phillips, weduwe (van) meester -- 5,00      
19  41r 51  Over 't Hof Katryn Pieter Gerytsz., weduwe (van) -- 26,00      
20  40v 40  Over 't Hof Katryn Pieter Meynertsz., weduwe (van) -- 1,20      
21  38r 86  Rapenburg Katryn Symon Paedze, weduwe (van) -- 7,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
22  39v 71  Zevenhuizen Katryn van der Does -- 1,00   met haar dochter  
23  40v 47  Over 't Hof Katryn van Egmonde -- 6,00      
24  53r 17  Overmare Rijnzijde Katryn van Oeyen -- 1,00   met haar dochter  
25  40r 13  Over 't Hof Katryn Wiggers -- 1,50      
26  48v 48  Nicolaasgracht Kers Dircxz. -- 2,50      
27  42r 15  Gasthuis Kerstant Aerntsz. -- 1,50      
28  43r 83  Gasthuis Kerstant Ghysbrechtsz. bonmeester 3,00      
29  48r Nicolaasgracht Kerstant Hermansz. -- 0,60      
30  51r 20  Marendorp Landzijde Kerstant Jacopsz. -- 1,20      
31  36v 29  Levendaal Kerstant Pietersz. bonmeester 2,40      
32  48r Nicolaasgracht Kerstant van Bodegraven -- 1,00      
33  54r Overmare Landzijde Kerstyne van Tetroede -- 24,00      
34  41r Vleeshuis Koen Dircxz. vleeshouwer 1,50      
35  45r Kerkvierendeel Koen Dircxz. -- 1,20      
36  54r 17  Overmare Landzijde Koen Jansz. vogelkoper 1,25      
37  40r 11  Over 't Hof Koen van Bosschuysen -- 6,00      
     

 

 

  K Voornaam :  L M  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
42r 24  Gasthuis Lambert de smid smid 2,40   met zijn kinderen  
32v 69  Wanthuis Lambrecht "kuerlam" de messenmaker messenmaker 0,50      
34r 90  Hogewoerd Lambrecht Claesz. voller 0,75   [not.TB: Levendaal]  
34r 72  Hogewoerd Lambrecht de bakker bakker 0,75      
37r Rapenburg Lambrecht de smid, idem smid 5,00      
32v 68  Wanthuis Lambrecht Pietersz. brouwer 0,60      
30v 29  Wolhuis Lambrecht Splintersz. bakker 1,20      
51r 13  Marendorp Landzijde Lambrecht Willemsz. -- 1,00      
51r 14  Marendorp Landzijde Lievyne Christoffelsdr. -- 0,75      
10  46v 72  Kerkvierendeel Lourijs Cornelisz. witmaker 3,00      
11  53r 37  Overmare Rijnzijde Lourijs de bakker bakker 3,00      
12  42v 37  Gasthuis Lourijs Heynricxsz. metselaar 1,50      
13  32r 35  Wanthuis Lourijs Jacopsz. goudsmid 1,80      
14  36r 81  Nieuwland Lourijs Jacopsz. -- 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
15  40v 22  Over 't Hof Lourijs Lourijsz. -- 1,40      
16  34r 82  Hogewoerd Lourijs Tyelmansz. -- 1,50   [not.TB: Levendaal]  
17  51r 75  Marendorp Rijnzijde Lourijs Willemsz. bonmeester, pottenbakker 2,50      
18  51v 39  Marendorp Landzijde Lubbet de hoedenmaker hoedenmaker 2,50      
19  34v 111  Hogewoerd Luytgen bonmeester, schoenmaker 4,00      
20  32v 67  Wanthuis Luytgert Willem Allertsz., weduwe (van) -- 0,50      
21  49v 104  Nicolaasgracht Lyclaes appelman 1,00      
22  43v 22  Burgstreng Lysbet (en Phillip haar zoon) van der Laen -- 24,00   met haar zoon Phillip van der Laen  
23  45v 33  Kerkvierendeel Lysbet Albrecht, weduwe (van) -- 3,00      
24  32r 25  Wanthuis Lysbet Bouwen, weduwe (van) schuitenmaker 6,00   met haar dochter  
25  50r 17  Marendorp Rijnzijde Lysbet Claes de metselaar, weduwe (van) metselaar 0,75      
26  33v 49  Hogewoerd Lysbet Dirck Ghysbrechtsz., weduwe (van) -- 1,50   met haar weeskinderen  
27  52v 92  Marendorp Landzijde Lysbet Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 0,75      
28  45v 23  Kerkvierendeel Lysbet Ewouts -- 4,00   met haar weeskinderen  
29  52r 78  Marendorp Landzijde Lysbet Florys -- 0,75   met haar zoon Willem Florysz.  
30  32r 48  Wanthuis Lysbet Florys Claesz., weduwe (van) -- 4,00      
31  32v 61  Wanthuis Lysbet Frans de schipper, weduwe (van) schipper 1,00      
32  44r 34  Burgstreng Lysbet Geryt Dircxz.dr. -- 2,50      
33  35v 54  Nieuwland Lysbet Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 16,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
34  38r 84  Rapenburg Lysbet Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
35  44v 68  Burgstreng Lysbet Monnicx -- 2,00      
36  49r 55  Nicolaasgracht Lysbet Willem Aerntsz., weduwe (van) -- 21,00      
     

 

 

  L Voornaam :  M N  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
51r Marendorp Landzijde Macharius de bakker bakker 1,00      
39v 47  Zevenhuizen Machteld Claes Jansz. Paedze, weduwe (van) -- 16,00      
42r Gasthuis Machteld Dibbout Hermansz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
37r 28  Rapenburg Machteld Florys Dircxz., weduwe (van) -- 3,00      
47r 35  Gansoord Machteld Oudtgert, weduwe (van) -- 4,00      
52v Overmare Rijnzijde Machteld Phillip, weduwe (van) -- 0,80      
45r 94  Burgstreng Machteld Phillips van Noorde, weduwe (van) -- 24,00   -,-  
43v 20  Burgstreng Machteld Pieter Martynsz., weduwe (van) -- 10,00      
41v 16  Vleeshuis Magdalena Doe, weduwe (van) -- 0,75      
10  33r 26  Hogewoerd Margriet Aernt Aerntsz., weduwe (van) -- 0,60      
11  33v 61  Hogewoerd Margriet Heynrick Roesten, weduwe (van) -- 6,00      
12  38v 98  Rapenburg Margriet Jacop Willemsz., weduwe (van) -- 3,00   met haar dochter
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
13  40v 39  Over 't Hof Margriet Jan Heynricxsz., weduwe (van) jonkvrouw -- 7,00      
14  43v 15  Burgstreng Margriete Florysdr. -- 8,00      
15  37v 53  Rapenburg Marie de Vriese -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
16  49v 106  Nicolaasgracht Marie Jacop Leyssen, weduwe (van) -- 0,75      
17  32r 31  Wanthuis Marie Joesten, weduwe (van) -- 1,00      
18  38r 80  Rapenburg Marie Nannen -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
19  39r 14  Zevenhuizen Marie Spruyts, jonkvrouw -- 13,33   'als in de voirgaende rekeningen'  
20  32r 39  Wanthuis Marie Zeger Jacopsz., weduwe (van) -- 29,00      
21  33r 29  Hogewoerd Martyn Claesz. voller 1,00      
22  45v 20  Kerkvierendeel Martyn Claesz. snijder 5,00   met zijn kind en zijn moeder  
23  46r 52  Kerkvierendeel Martyn de wever wever 0,50      
24  42v 38  Gasthuis Martyn Ghysbrechtsz. bierdrager 2,00      
25  34v 99  Hogewoerd Martyn Govertsz. metselaar 0,60   [not.TB: Levendaal]  
26  38r 71  Rapenburg Martyn Jansz. voller 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
27  42v 53  Gasthuis Martyn Jansz. kuiper 2,00      
28  39r 33  Zevenhuizen Martyn Pietersz. -- 26,00      
29  44v 83  Burgstreng Martyn Pietersz. brouwer 10,00      
30  44v 84  Burgstreng Martyn Pietersz., weeskinderen van de 1e twee vrouwen van -- 6,00      
31  46r 59  Kerkvierendeel Martyn Roelofsz. -- 25,00      
32  50r 15  Marendorp Rijnzijde Martyn Thomasz. -- 0,75      
33  53v 50  Overmare Rijnzijde Martyn Tielman -- 0,75      
34  52v 10  Overmare Rijnzijde Martyn, meester barbier 0,60      
35  46r 46  Kerkvierendeel Marytgen Baerntsdr. -- 0,80      
36  40v 43  Over 't Hof Marytgen Bouwensdr. -- 0,60      
37  46r 55  Kerkvierendeel Marytgen Claes Claes Vranckenz., weduwe (van) -- 1,00      
38  33v 39  Hogewoerd Marytgen Geryt Egbertsz., weduwe (van) -- 0,75      
39  31v 74  Wolhuis Marytgen Geryt Hugenz., weduwe (van) -- 0,75      
40  54r 23  Overmare Landzijde Marytgen Govert, weduwe (van) -- 0,75      
41  40v 41  Over 't Hof Marytgen Gwilleyns -- 3,00      
42  42v 43  Gasthuis Marytgen Heynrick Willemsz., weduwe (van) -- 0,60      
43  40v 42  Over 't Hof Marytgen Jansdr. -- 1,20   met haar zuster  
44  52r 73  Marendorp Landzijde Marytgen Pieter Pietersz., weduwe (van) -- 10,00      
45  42v 49  Gasthuis Marytgen Quirynsdr. -- 0,50      
46  35v 77  Nieuwland Marytgen Schouten -- 0,60   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
47  47v 63  Gansoord Marytgen van Dam -- 26,00   met haar kinderen  
48  30v 18  Wolhuis Marytgen Willem Gerytsz., weduwe (van) -- 0,50      
49  42r 12  Gasthuis Matheus de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
50  52r 59  Marendorp Landzijde Matheus Jansz. -- 0,80      
51  52v 91  Marendorp Landzijde Mathys Claesz. witmaker 4,00      
52  31v Wanthuis Mathys de schoenmaker schoenmaker 0,75      
53  34v 109  Hogewoerd Mathys Gerytsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Barbarasteeg]  
54  30v 42  Wolhuis Mees Aelwynsz. -- 27,00   met zijn kinderen en de kinderen van Florys Keysers  
55  35r 26  Nieuwland Mees Jan Woutersz. -- 12,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
56  33r 16  Hogewoerd Mees Jansz. -- 0,60      
57  40v 30  Over 't Hof Mees Jansz. smid 9,00      
58  49r 85  Nicolaasgracht Mees Willemsz. -- 1,00   met twee weeskinderen  
59  39r 32  Zevenhuizen Melis Apersz. -- 7,50   met een weeskind  
60  50v 45  Marendorp Rijnzijde Melten de witmaker witmaker 0,60      
61  36r 102  Nieuwland Meynse Jan Jacopsz., weduwe (van) -- 4,50   met haar kinderen
[not.TB: opte Vliet]
 
62  43r 64  Gasthuis Michiel de harnasmaker harnasmaker 0,60      
63  41v 37  Vleeshuis Michiel de huikmaker huikmaker 2,00      
64  38v 103  Rapenburg Michiel de wever wever 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
65  32v 81  Wanthuis Michiel Gerytsz. bonmeester 3,00      
66  35v 79  Nieuwland Michiel Lenaertsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
67  45r 96  Burgstreng Michiel van Leeuwen bonmeester 0,00   was 4, 'als in de voirgaende rekeningen'  
68  43v 26  Burgstreng Michiel van Tetroede -- 15,00      
69  47v 39  Gansoord Mourijn Claesz. -- 12,00      
70  38r 88  Rapenburg Mourijn de bakker bakker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
     

 

 

  M Voornaam :  N O  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
45r 98  Burgstreng Nanne de huikmaker bonmeester, huikmaker 6,00      
51v 40  Marendorp Landzijde Nanne Dircxz. schoenmaker 1,50      
44v 61  Burgstreng Nanne Paedze -- 108,00   met zijn zoon  
39v 69  Zevenhuizen Nanne Thomasz. huikmaker 2,00      
38v Zevenhuizen Nanne Wiggers -- 20,00      
48r 75  Gansoord Neel "Jonge" Potte -- 1,60      
47v 69  Gansoord Neel "Oude" Pott -- 1,20      
36r 104  Nieuwland Neel Neeff -- 0,80   [not.TB: opte Vliet]  
54r 28  Overmare Landzijde Neeltgen Symonsdr. -- 0,75   met haar zuster  
10  42v 50  Gasthuis Nelle Dircksdr. -- 4,00      
11  52r 68  Marendorp Landzijde Nyclaes Gerytsz. -- 1,50      
     

 

 

  N Voornaam :  O P  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
40r Over 't Hof Oelryck de borduurwerker borduurwerker 0,80      
38r 78  Rapenburg Olivier de metselaar metselaar 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
49v 110  Nicolaasgracht Oloff Dircxz. schipper 10,00      
33r Hogewoerd Ott Jansz. -- 0,60   met zijn moeder  
43r 82  Gasthuis Oudzier Sproncxz. bonmeester 6,00      
50r 31  Marendorp Rijnzijde Outgert de verver verver 0,75      
49v 103  Nicolaasgracht Outgert Dircxz. -- 2,00   met zijn moeder  
     

 

 

  O Voornaam :  P Q  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
41v 36  Vleeshuis Paedze Hugenz. -- 4,00      
38r 75  Rapenburg Pancaes Andriesz. -- 0,80   [not.TB: in die Blaustege]  
43r 80  Gasthuis Paridom Pietersz. bonmeester 3,50      
32r 26  Wanthuis Pellegrom de koperslager koperslager 5,00      
44v 60  Burgstreng Peynse Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 18,00      
40v 50  Over 't Hof Phillip Nachtegaal -- 10,00   met zijn zoon  
33v 54  Hogewoerd Phillips Adriaensz. -- 0,75      
38v 101  Rapenburg Phillips Oliviersz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
45r 93  Burgstreng Phillips van Noorde -- 84,00   samen  
10  38r 63  Rapenburg Pieter koopman 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
11  31v Wanthuis Pieter "rijke" Heynricxsz. -- 9,00      
12  36r 94  Nieuwland Pieter Aerntsz. -- 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
13  49r 68  Nicolaasgracht Pieter Aerntsz. -- 0,75      
14  52r 65  Marendorp Landzijde Pieter Aerntsz. -- 0,60      
15  48r 14  Nicolaasgracht Pieter Claes Pouwelsz. -- 1,50   met zijn moeder  
16  30v 16  Wolhuis Pieter Claesz. goudsmid 0,00   was 1, pauper  
17  48r Nicolaasgracht Pieter Claesz. bostelman 0,60      
18  51v 41  Marendorp Landzijde Pieter Claesz. bakker 4,00      
19  35r 37  Nieuwland Pieter Claesz. in Den Raem -- 0,75   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
20  39r 31  Zevenhuizen Pieter Claesz. Paedze -- 60,00      
21  48v 42  Nicolaasgracht Pieter Cornelisz. -- 1,00      
22  30r 13  Wolhuis Pieter de Grebber -- 100,00      
23  41r 52  Over 't Hof Pieter de verver verver 0,80      
24  33v 57  Hogewoerd Pieter Dircxz. koopman 1,00      
25  35r 25  Nieuwland Pieter Dircxz. -- 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
26  41v 24  Vleeshuis Pieter Dircxz. vleeshouwer 2,00      
27  45v 15  Kerkvierendeel Pieter Dircxz. koopman 18,00      
28  49v 100  Nicolaasgracht Pieter Dircxz. snijder 1,00      
29  50v 61  Marendorp Rijnzijde Pieter Dircxz. -- 0,60      
30  53r 40  Overmare Rijnzijde Pieter Dircxz. schrijnmaker 1,60      
31  43r 74  Gasthuis Pieter Dircxz. Keyser -- 2,00   met zijn moeder  
32  48v 32  Nicolaasgracht Pieter Dircxz. van Nieuwkoop -- 1,00      
33  38v 108  Rapenburg Pieter Ellez. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
34  48r 76  Gansoord Pieter Eyll -- 0,75      
35  45r 99  Burgstreng Pieter Gerytsz. Bolse bonmeester 1,10      
36  40v 44  Over 't Hof Pieter Gerytsz. Goelen -- 18,00      
37  34r 81  Hogewoerd Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00   [not.TB: Levendaal]  
38  35r 27  Nieuwland Pieter Ghysbrechtsz. -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
39  53r 39  Overmare Rijnzijde Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00      
40  34v 101  Hogewoerd Pieter Gillisz. steenvoerder 0,50   [not.TB: Levendaal]  
41  53v 42  Overmare Rijnzijde Pieter Govertsz. -- 0,80      
42  30r 11  Wolhuis Pieter Heynrick Ottenz. -- 15,00      
43  44v 78  Burgstreng Pieter Heynrick Reyersz.z. -- 10,00      
44  34v 108  Hogewoerd Pieter Heynricxsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
45  54r 11  Overmare Landzijde Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan kaatsbaanhouder (?) 2,50      
46  32v 75  Wanthuis Pieter Hoichstraet glazenmaker 1,25      
47  47r 25  Gansoord Pieter Jacopsz. bakker 0,75      
48  47v 60  Gansoord Pieter Jacopsz. Keyser -- 2,00      
49  33v 44  Hogewoerd Pieter Jansz. bakker 1,50      
50  42r 13  Gasthuis Pieter Jansz. scheerder 0,75      
51  44r 38  Burgstreng Pieter Jansz. schilder 1,00      
52  44r 39  Burgstreng Pieter Jansz. schrijnmaker 0,75      
53  46r 61  Kerkvierendeel Pieter Jansz. verver 1,00      
54  47v 59  Gansoord Pieter Jansz. -- 36,00      
55  49v Marendorp Rijnzijde Pieter Jansz. -- 3,00      
56  52v 87  Marendorp Landzijde Pieter Jansz. -- 0,50      
57  47v 42  Gansoord Pieter Jansz. Elsbien -- 16,00      
58  37v 58  Rapenburg Pieter Jansz. Koedyck -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
59  39r 36  Zevenhuizen Pieter Jansz. Reynsburch -- 1,00      
60  46r 62  Kerkvierendeel Pieter Jansz. van Noortich -- 16,00      
61  30v 33  Wolhuis Pieter Jansz., zwager -- 9,00   (K02 wa h 32)  
62  53r 29  Overmare Rijnzijde Pieter Kerstantsz. koopman 1,20   met zijn moeder  
63  33r 13  Hogewoerd Pieter Martynsz. -- 0,50      
64  40r Over 't Hof Pieter Mathysz. schoenmaker 2,25      
65  42v 29  Gasthuis Pieter Mourijnsz. -- 6,00      
66  30r Wolhuis Pieter Paedze -- 2,00      
67  44v 88  Burgstreng Pieter Pieter Heynricxsz.z. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
68  31r 57  Wolhuis Pieter Pieter Reymbrandsz.z. -- 36,00      
69  36v 21  Levendaal Pieter Pietersz. koopman, voller 3,00      
70  49v 102  Nicolaasgracht Pieter Pietersz. -- 0,75      
71  47r 10  Gansoord Pieter Pouwelsz. -- 0,75      
72  50v 55  Marendorp Rijnzijde Pieter Rennoutsz. -- 2,50      
73  48r 20  Nicolaasgracht Pieter Robbrechtsz. in Blanckenburg -- 1,00      
74  49r 76  Nicolaasgracht Pieter Romboutsz. -- 3,00      
75  50r 22  Marendorp Rijnzijde Pieter Romboutsz. -- 0,60      
76  53v 56  Overmare Rijnzijde Pieter Schoutenz. -- 0,80      
77  39v 76  Zevenhuizen Pieter Symonsz. -- 5,00      
78  46r 68  Kerkvierendeel Pieter Symonsz. koopman 17,00      
79  36v 19  Levendaal Pieter Symonsz. Sast -- 3,00      
80  50v 70  Marendorp Rijnzijde Pieter van Bancken -- 1,50      
81  32r 38  Wanthuis Pieter van Leeuwen -- 1,00      
82  43v Burgstreng Pieter van Zijl -- 80,00      
83  49v 109  Nicolaasgracht Pieter Wiggersz. schipper 0,80      
84  52v Overmare Rijnzijde Pieter Wiggersz. -- 1,00      
85  43v 12  Burgstreng Pieter Willemsz. -- 1,00      
86  49r 87  Nicolaasgracht Pieter Willemsz. -- 1,20   met een weeskind  
87  51v 48  Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. verversknecht 0,75      
88  52r 63  Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
89  30r Wolhuis Pieter, meester barbier 6,00      
90  51v 30  Marendorp Landzijde Pouwels de warmoesman warmoesman 1,80      
91  51v 26  Marendorp Landzijde Pouwels Heynricxsz. -- 0,75      
92  43r 76  Gasthuis Pouwels Jansz. bontwerker 1,20      
93  46v Gansoord Pouwels Pietersz. -- 60,00      
     

 

 

  P Voornaam :  Q R  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
50v 65  Marendorp Rijnzijde Quiryn Dircxz. brouwer 18,00      
34v 103  Hogewoerd Quiryn Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
48r Nicolaasgracht Quiryn Pietersz. -- 2,25      
     

 

 

  Q Voornaam :  R S  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
52r 62  Marendorp Landzijde Reinoud Reinoudsz. -- 7,00      
44r 52  Burgstreng Reyer Claesz. verver 48,00   met zijn moeder  
38v 106  Rapenburg Reyer de wever wever 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
32r 42  Wanthuis Reyer Dircxz. -- 18,00      
51r 16  Marendorp Landzijde Reyer Gerytsz. -- 0,80      
43r 71  Gasthuis Reyer Ghysbrechtsz. bakker 2,40      
47v 52  Gansoord Reyer Jacopsz. -- 8,00      
49v 96  Nicolaasgracht Reyer Jacopsz. -- 0,60      
47v 38  Gansoord Reyer Jan Willem Aerntsz. -- 10,00      
10  54v 37  Overmare Landzijde Reyer Valckenz. bonmeester 1,00      
11  31r 58  Wolhuis Reymburch Jansdr. -- 1,50   met haar kinderen  
12  49r 73  Nicolaasgracht Reyner Pietersz. -- 1,20      
13  37v 38  Rapenburg Reyntgen de klapperman klapperman 1,20      
14  53v 46  Overmare Rijnzijde Rippert Dircxz. -- 0,75      
15  48r 10  Nicolaasgracht Roeloff Jansz. -- 1,50      
16  49r 71  Nicolaasgracht Roeloff Michielsz. -- 2,00      
17  46v 76  Kerkvierendeel Roetgen Aerntsz. -- 1,50      
18  53r 31  Overmare Rijnzijde Rombout Kerstantsz. -- 0,60      
19  50r 12  Marendorp Rijnzijde Rut de bakker bakker 1,00      
20  54r 16  Overmare Landzijde Rutger de kuiper kuiper 0,75      
21  53v 59  Overmare Rijnzijde Ryck Reyersz. -- 3,00      
22  50v 69  Marendorp Rijnzijde Ryck Willemsz. schipper 1,60   met zijn 'moeye'  
     

 

 

  R Voornaam :  S T  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
50v 43  Marendorp Rijnzijde Sander de bakker bakker 1,50      
48v 26  Nicolaasgracht Sap Symonsz. -- 0,80      
41r 54  Over 't Hof Splinter Jansz. van Rossem -- 6,00      
30v 20  Wolhuis Steven de harnasmaker harnasmaker 1,00      
36v 13  Levendaal Steven Stevensz. -- 1,00      
49r 62  Nicolaasgracht Steven Stevensz. -- 1,00      
35v 48  Nieuwland Symon bakker 2,50   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
51r Marendorp Landzijde Symon koopman, kammaker 3,00      
32r 21  Wanthuis Symon Buytewech tinnegieter 1,50      
10  41v 42  Vleeshuis Symon Claesz. koopman 2,00      
11  47r 27  Gansoord Symon Claesz. -- 0,75   en Cornelis Jacopsz.  
12  44r 55  Burgstreng Symon de kuiper kuiper 1,60      
13  44v 76  Burgstreng Symon de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
14  38r 73  Rapenburg Symon de voller voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
15  43v 18  Burgstreng Symon Dircxz. lichter 2,50      
16  53v Overmare Landzijde Symon Dircxz. -- 1,00      
17  51v 50  Marendorp Landzijde Symon Gerytsz. -- 0,60      
18  50v 60  Marendorp Rijnzijde Symon 'grote korff' -- 0,75      
19  34v 98  Hogewoerd Symon Hugenz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
20  31r 43  Wolhuis Symon Jansz. schoenlapper 0,60      
21  31r 63  Wolhuis Symon Jansz. -- 0,60      
22  39v 48  Zevenhuizen Symon Jansz. bontwerker 0,75      
23  52v 90  Marendorp Landzijde Symon Jansz. -- 0,75      
24  37v 41  Rapenburg Symon Jude Florysz. -- 7,50   'voir den jaren 1500 ende 1501 elc jair 3 ende voir dit jair 1,5  
25  50v 62  Marendorp Rijnzijde Symon Wiggersz. -- 0,00   was 1,5 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
26  35v 60  Nieuwland Symon Willemsz. -- 1,20   [not.TB: Raemstege]  
27  44r 48  Burgstreng Symon Willemsz. -- 3,00      
     

 

 

  S Voornaam :  T V  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
44v 71  Burgstreng Tabbe Jansz. -- 1,50      
50v 68  Marendorp Rijnzijde Thijs Jacopsz. schipper 0,60      
51r 18  Marendorp Landzijde Thomas Gerytsz. verversknecht 0,00   was 0,6 pauper  
41r 59  Over 't Hof Thomas Vos -- 2,50      
35r 34  Nieuwland Thonis Aerntsz. voller 0,50   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
48v 28  Nicolaasgracht Thonis Claesz. koeman 1,00      
33v 64  Hogewoerd Thonis Jansz. -- 3,00      
31r 55  Wolhuis Thonis Pietersz. snijder 1,20      
46r 53  Kerkvierendeel Thonis Woutersz. -- 1,00      
10  40r Over 't Hof Thyman Woutersz. -- 2,00      
11  42r Gasthuis Tiebault Well, meester -- 16,00      
12  53r 14  Overmare Rijnzijde Truy Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,00      
13  33r 24  Hogewoerd Truyde Mouwerynsdr. -- 0,75      
14  40r 15  Over 't Hof Truye Gruyters -- 0,50      
15  41v 23  Vleeshuis Truytgen Dircksdr. -- 1,50      
     

 

 

  T Voornaam :  V W  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
50r 20  Marendorp Rijnzijde Volckert Jacopsz. gorter 1,50      
49r 80  Nicolaasgracht Volckert Symonsz. -- 0,60      
30v 32  Wolhuis Volpert Roelofsz. -- 18,00      
52r 53  Marendorp Landzijde Volprecht Dircxz. -- 0,60      
49v 95  Nicolaasgracht Volprecht Gerytsz. -- 0,60      
48v 52  Nicolaasgracht Vos Jacopsz. -- 1,00      
47r 19  Gansoord Vranck koopman 2,25      
46v 88  Kerkvierendeel Vranck Albrechtsz. bonmeester 6,00      
45v 27  Kerkvierendeel Vranck Ewoutsz. -- 3,00      
10  49r 59  Nicolaasgracht Vranck Gerytsz. -- 0,50      
11  34r 94  Hogewoerd Vranck Meesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
12  41r Vleeshuis Vredrick koopman 3,00      
13  39v 65  Zevenhuizen Vredrick Ewoutsz. schipper 1,20      
14  47r 36  Gansoord Vredrick Jacopsz. koopman 1,00      
15  38r 91  Rapenburg Vredrick Vredricxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
16  32v 62  Wanthuis Vredrick Wynaertsz. -- 0,50      
17  50r 19  Marendorp Rijnzijde Vrydach Gerytsz. -- 1,50      
     

 

 

  V Voornaam :  W Y  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
48v 33  Nicolaasgracht Wermer Symonsz. -- 9,00      
52r 74  Marendorp Landzijde Wernaer Baerntsz. -- 0,60      
35v 70  Nieuwland Weyn Ewout Florysz., weduwe (van) -- 1,50   met haar kinderen
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
47r 18  Gansoord Weyn Pietersdr. -- 0,60      
37v 36  Rapenburg Weyn Willem Jansz., weduwe (van) -- 12,00   met haar dochter  
49v 99  Nicolaasgracht Wigger Ghysbrechtsz. schipper 8,00      
45v 24  Kerkvierendeel Wijnaert de warmoesman warmoesman 1,50      
47r 28  Gansoord Wilburg Beyer, weduwe (van) -- 3,00   met 4 weeskinderen  
33v 63  Hogewoerd Willem kammaker 1,00   met zijn kinderen  
10  37r 17  Rapenburg Willem Aerntsz. -- 0,50      
11  36r 95  Nieuwland Willem Albrechtsz. -- 1,00   [not.TB: opte Vliet]  
12  48v 23  Nicolaasgracht Willem Albrechtsz. bakker 0,75      
13  30v 38  Wolhuis Willem Andriesz. -- 3,00      
14  47r 17  Gansoord Willem Andriesz. voller 2,50      
15  50v 54  Marendorp Rijnzijde Willem Andriesz. schuitenmaker 2,50   met zijn zoon Walich  
16  45v 30  Kerkvierendeel Willem Bertelmeesz. snijder 1,50      
17  35v 63  Nieuwland Willem Boll -- 2,10   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
18  42r Gasthuis Willem Bueckelsz. -- 0,00   was 0,75 'verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
19  35v 66  Nieuwland Willem Claes Heynricxsz.z. -- 7,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
20  50r 26  Marendorp Rijnzijde Willem Claes Woutersz.z. -- 0,75      
21  45v 39  Kerkvierendeel Willem Claesz. smid 0,75      
22  54r 18  Overmare Landzijde Willem Claesz. vogelkoper 0,60      
23  54r 19  Overmare Landzijde Willem Claesz. wagenaer 0,60      
24  54r 31  Overmare Landzijde Willem Claesz. -- 0,50      
25  42r 18  Gasthuis Willem Cornelisz. bakker 1,50      
26  50v 67  Marendorp Rijnzijde Willem de Best -- 0,60      
27  45v 34  Kerkvierendeel Willem de Man -- 1,00      
28  33v 58  Hogewoerd Willem Dircxz. kuiper 1,50      
29  43r 77  Gasthuis Willem Dircxz. goudsmid 1,00      
30  53v 49  Overmare Rijnzijde Willem Dircxz. -- 0,60      
31  40r Over 't Hof Willem Doez. -- 1,50      
32  33v 45  Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 1,50      
33  34r 79  Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 4,00      
34  35v 51  Nieuwland Willem Ewoutsz. -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
35  38r 82  Rapenburg Willem Florysz. -- 4,00   [not.TB: opte Broergensgraft]  
36  38v 102  Rapenburg Willem Florysz. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
37  32r 44  Wanthuis Willem Geryt Doez. -- 0,00   was 1,2 , pauper  
38  30v 27  Wolhuis Willem Gerytsz. timmerman 4,00      
39  32v 71  Wanthuis Willem Gerytsz. slotenmaker 1,00      
40  35v 75  Nieuwland Willem Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
41  46r 47  Kerkvierendeel Willem Gerytsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
42  49r 67  Nicolaasgracht Willem Gerytsz. schipper 2,50      
43  48r 72  Gansoord Willem Gerytsz. de apotheker apotheker 3,00   met zijn vrouw weduwe Marytgen Aernt Lourijsz.  
44  54r 27  Overmare Landzijde Willem Gerytsz. Heeren -- 3,00      
45  48v 40  Nicolaasgracht Willem Haviksz. -- 1,80      
46  40v 37  Over 't Hof Willem Heerman -- 20,00      
47  51v 47  Marendorp Landzijde Willem Hermansz. -- 0,75      
48  51v 42  Marendorp Landzijde Willem Heynricxsz. -- 28,00      
49  49r 78  Nicolaasgracht Willem Hillebrantsz. -- 2,50      
50  33v 43  Hogewoerd Willem Hugenz. van Noorde -- 0,50      
51  31r 45  Wolhuis Willem Jacopsz. koopman 2,00      
52  32r 22  Wanthuis Willem Jacopsz. mandenmaker 0,60      
53  32v 83  Wanthuis Willem Jacopsz. bonmeester, koopman 7,00      
54  54r 22  Overmare Landzijde Willem Jacopsz. -- 10,00   met zijn zwager  
55  39v 50  Zevenhuizen Willem Jan Gerytsz. -- 1,50      
56  47v 44  Gansoord Willem Jan Kerstantsz. -- 15,00      
57  43v Burgstreng Willem Jan Pouwelsz. -- 16,00      
58  31r 72  Wolhuis Willem Jansz. metselaar 0,75      
59  31v 16  Wanthuis Willem Jansz. goudsmid 20,00      
60  33r 34  Hogewoerd Willem Jansz. koopman 0,75      
61  36v 26  Levendaal Willem Jansz. -- 0,50      
62  43v 13  Burgstreng Willem Jansz. kuiper 1,50      
63  44v 65  Burgstreng Willem Jansz. droogscheerder 1,50      
64  48r Nicolaasgracht Willem Jansz. houtzager 0,60      
65  51r 12  Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
66  52v 88  Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 1,00      
67  53r 22  Overmare Rijnzijde Willem Jansz. schilder 0,50      
68  54r 24  Overmare Landzijde Willem Jansz. verver 1,60      
69  54v 35  Overmare Landzijde Willem Jansz. kuiper 1,00      
70  40v 46  Over 't Hof Willem Jansz. Conincx -- 6,00   'als in de voorgaende rekeningen'  
71  45v 19  Kerkvierendeel Willem Jansz. de Wijze -- 2,40   met Dirck Jansz zijn zwager  
72  33r Hogewoerd Willem Jansz. van Alphen -- 8,00      
73  47v 49  Gansoord Willem Jansz. van Delff -- 12,00      
74  48r 77  Gansoord Willem Jansz. van Warmond -- 13,00      
75  47v 41  Gansoord Willem Kerstantsz. -- 0,00   was 48 'buyten der stede woent'  
76  33r Hogewoerd Willem Langevelt -- 0,50      
77  52v Overmare Rijnzijde Willem Martynsz. timmerman 0,75      
78  53v Overmare Landzijde Willem Mathysz. -- 0,60      
79  31v Wanthuis Willem Meesz. timmerman 0,75      
80  37r 20  Rapenburg Willem Michielsz. -- 0,75      
81  52v Overmare Rijnzijde Willem Nagel wagenaer 0,60      
82  53r 30  Overmare Rijnzijde Willem Paedze -- 0,00   was 2, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
83  42v 35  Gasthuis Willem Phillipsz. -- 0,50      
84  37r Rapenburg Willem Phillipsz., idem -- 1,50      
85  40v 26  Over 't Hof Willem Pietersz. -- 6,50      
86  52r 57  Marendorp Landzijde Willem Pietersz. -- 0,60      
87  45r Kerkvierendeel Willem Pietersz. Tromper -- 10,00      
88  43v 11  Burgstreng Willem Reinoudsz. -- 10,00      
89  44v 70  Burgstreng Willem Reynersz. -- 16,00      
90  49v 92  Nicolaasgracht Willem Screvelsz. -- 4,00      
91  40v 38  Over 't Hof Willem Spoell -- 1,25      
92  53r 15  Overmare Rijnzijde Willem Spronck -- 8,00      
93  33v 41  Hogewoerd Willem Stoop -- 6,00      
94  41r Vleeshuis Willem Symonsz. -- 1,40      
95  50r Marendorp Rijnzijde Willem Symonsz. brouwer 8,00      
96  37v 51  Rapenburg Willem van Bosschuysen, heer ridder 69,50   'voir dit jair 50 ende voir de rest de anno 1500 19,5  
97  37v 49  Rapenburg Willem van Coulster -- 20,00      
98  42r Gasthuis Willem van Dammen, weduwe (van) -- 18,00   'voir de jaeren 1500/1501/1502 elck jaer 6'  
99  33r 32  Hogewoerd Willem van der Bell -- 0,75      
100  41v 21  Vleeshuis Willem van der Does -- 120,00      
101  50r 39  Marendorp Rijnzijde Willem van Dobben -- 1,00      
102  44v 74  Burgstreng Willem van Lodensteyn -- 18,00      
103  50v 42  Marendorp Rijnzijde Willem Vrankenz. -- 3,00      
104  44v 87  Burgstreng Willem Willemsz. goudsmid 6,00      
105  45r 89  Burgstreng Willem Willemsz. meekoper 22,00   met zijn weeskinderen  
106  47v 40  Gansoord Willem Willemsz. brouwer 54,00      
107  35v 50  Nieuwland Willem Willemsz. [Willevader] -- 25,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
108  53v 62  Overmare Rijnzijde Willem Woutersz. bonmeester 1,00      
109  33r 17  Hogewoerd Willem, meester barbier 1,50   met zijn kind  
110  47v 56  Gansoord Willemer Ghysbrechtsz. -- 4,00      
111  36r 101  Nieuwland Willemgen Albrecht, weduwe (van) meester -- 0,80   wwe van meester Albrecht
[not.TB: opte Vliet]
 
112  41v 25  Vleeshuis Wolbrant Heynricxsz. -- 1,50      
113  37r 24  Rapenburg Wolfert Jansz. -- 0,60      
114  43v 27  Burgstreng Wormbout Albrechtsz. -- 12,00      
115  44r 33  Burgstreng Wouter Aerntsz. -- 1,00      
116  44v 64  Burgstreng Wouter Danelsz. -- 1,00      
117  31r 68  Wolhuis Wouter de schoenmaker schoenmaker 1,00      
118  33r 25  Hogewoerd Wouter die Jonge, meester barbier 1,20      
119  35v 76  Nieuwland Wouter Dircxz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
120  43v 24  Burgstreng Wouter Heynricxsz. glazenmaker 1,50      
121  54r 29  Overmare Landzijde Wouter Heynricxsz. -- 0,60      
122  35r 18  Nieuwland Wouter Jacopsz. -- 0,75      
123  45v 18  Kerkvierendeel Wouter Jacopsz. -- 32,00      
124  48v 25  Nicolaasgracht Wouter Martynsz. -- 6,00   met zijn moeder  
125  36r 88  Nieuwland Wouter Pietersz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
126  43v 28  Burgstreng Wouter Pietersz. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
127  40r Over 't Hof Wouter Steen -- 9,00   met zijn zoon Ysbrant  
128  32v 56  Wanthuis Wouter van Santen -- 6,00      
129  43r 57  Gasthuis Wouter, meester barbier 1,50      
130  36v 25  Levendaal Wychman Meesz. -- 0,60      
131  52r 76  Marendorp Landzijde Wynaert de witmaker witmaker 12,00      
     

 

 

  W Voornaam :  Y Z  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
43v Burgstreng Yeff Volprechtsdr. -- 1,00      
48r 73  Gansoord Ymme Ott Heynricxsz., weduwe (van) -- 5,00      
30v 30  Wolhuis Ysack Aelwynsz. -- 108,00      
41v 15  Vleeshuis Ysbrant de glazenmaker glazenmaker 0,75      
42v 46  Gasthuis Ysbrant de houtkoper houtkoper 34,00      
38v 109  Rapenburg Ysbrant de voller voller 2,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
49r 79  Nicolaasgracht Ysbrant Gerytsz. -- 4,00      
34v Nieuwland Ysbrant Ghysbrechtsz. -- 0,60      
41r 60  Over 't Hof Ysbrant Lourijsz. -- 0,60      
10  37r 15  Rapenburg Ysbrant Zyvertsz. -- 0,75      
11  49v Marendorp Rijnzijde Ysbrant, meester barbier 1,50      
     

 

 

  Y Voornaam :  Z A  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
38r 79  Rapenburg Zoete Zegers -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
48v 51  Nicolaasgracht Zybrant Dircxz. -- 0,00   was 0,5 'uyter stede'  
48v 49  Nicolaasgracht Zybrant Jansz. -- 3,00      
45v 41  Kerkvierendeel Zyburch Geryt Doe, weduwe (van) -- 8,00      
41r 53  Over 't Hof Zyvert de snijder snijder 2,00      
47v 64  Gansoord Zyvert Heynricxsz. -- 4,00      
     

 

 

PublicatieAuteurHome
Leiden
Belasting 1502
Lening 1508
Tim Bisschops
Antwerpen
2008
www.janvanhout.nl
Leiden