Home <— Leiden 1502 / 1508 <—

 

Leiden 1502
 
Vermogensbelasting
 
Gegevens per
Patroniem
 

 

 

 

  Z Patroniem :  A B  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
37r 18  Rapenburg Huge Abelick Leven -- 0,60   [not.TB: Rapenburg]  
48r 13  Nicolaasgracht Cornelis Adriaensz. -- 0,60      
50v 53  Marendorp Rijnzijde Geryt Adriaensz. schuitenmaker 1,50   met zijn zoon Cornelis  
40r 19  Over 't Hof Huge Adriaensz. -- 0,50      
53r 35  Overmare Rijnzijde Jan Adriaensz. brouwer 8,00      
33v 54  Hogewoerd Phillips Adriaensz. -- 0,75      
33r Hogewoerd Jan Jan Adriaensz.z. -- 5,00      
50r 36  Marendorp Rijnzijde Alydt Claes Aelwynsz., weduwe (van) -- 138,00      
32v 84  Wanthuis Geryt Aelwynsz. bonmeester 18,00      
10  37v 59  Rapenburg Jan Aelwynsz. -- 3,00   woont in Levendaal
[not.TB: in die Blaustege]
 
11  30v 42  Wolhuis Mees Aelwynsz. -- 27,00   met zijn kinderen en de kinderen van Florys Keysers  
12  30v 30  Wolhuis Ysack Aelwynsz. -- 108,00      
13  41v 39  Vleeshuis Jacop Aernstz. snijder 1,80      
14  52v 81  Marendorp Landzijde Griete Willem Aerntsdr. -- 2,00   met haar zwager Symon Claesz.  
15  47v 58  Gansoord Adriaen Aerntsz. schoenmaker 2,00      
16  32r 49  Wanthuis Claes Aerntsz. wantsnijder 3,00   met zijn kinderen  
17  34v Nieuwland Claes Aerntsz. koster 14,00      
18  46v 85  Kerkvierendeel Claes Aerntsz. bakker 1,50      
19  51v 23  Marendorp Landzijde Claes Aerntsz. -- 0,60      
20  49v 97  Nicolaasgracht Claes Dirck Aerntsz. -- 22,00      
21  51v 32  Marendorp Landzijde Cornelis Aerntsz. Crauwel -- 1,00      
22  52r 55  Marendorp Landzijde Dirck Aerntsz. slotenmaker 1,20      
23  53r 19  Overmare Rijnzijde Dirck Aerntsz. van Tetroede -- 8,00      
24  49v Marendorp Rijnzijde Engel Aerntsz. -- 1,20      
25  35r 39  Nieuwland Florys Claes Aerntsz. -- 7,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
26  30v 34  Wolhuis Geryt Aerntsz. lange printer 1,00      
27  33v 51  Hogewoerd Geryt Aerntsz. smid 0,50      
28  39v 46  Zevenhuizen Geryt Aerntsz. coecker 0,60      
29  43r 72  Gasthuis Geryt Aerntsz. wantsnijder 2,25      
30  38v 97  Rapenburg Jacop Aerntsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
31  36r 92  Nieuwland Jan [Aerntsz.] de snijder snijder 0,00   was 0,5 pauper
[not.TB: in die Molenstege]
 
32  31r 69  Wolhuis Jan Aerntsz. messenmaker 0,50      
33  32v 70  Wanthuis Jan Aerntsz. smid 0,75      
34  34v 110  Hogewoerd Jan Aerntsz. bonmeester 4,50      
35  50v 52  Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. schuitenmaker 1,00      
36  34v 13  Nieuwland Jan Aerntsz. van Beringen -- 10,00      
37  51r 74  Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. van Tetroede bonmeester 22,00      
38  32r 47  Wanthuis Jannetgen Dirck Aerntsz., weduwe (van) -- 27,00      
39  42r 15  Gasthuis Kerstant Aerntsz. -- 1,50      
40  38r 84  Rapenburg Lysbet Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
41  49r 55  Nicolaasgracht Lysbet Willem Aerntsz., weduwe (van) -- 21,00      
42  33r 26  Hogewoerd Margriet Aernt Aerntsz., weduwe (van) -- 0,60      
43  36r 94  Nieuwland Pieter Aerntsz. -- 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
44  49r 68  Nicolaasgracht Pieter Aerntsz. -- 0,75      
45  52r 65  Marendorp Landzijde Pieter Aerntsz. -- 0,60      
46  47v 38  Gansoord Reyer Jan Willem Aerntsz. -- 10,00      
47  46v 76  Kerkvierendeel Roetgen Aerntsz. -- 1,50      
48  35r 34  Nieuwland Thonis Aerntsz. voller 0,50   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
49  53r 14  Overmare Rijnzijde Truy Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,00      
50  37r 17  Rapenburg Willem Aerntsz. -- 0,50      
51  44r 33  Burgstreng Wouter Aerntsz. -- 1,00      
52  31v Wanthuis Aechte Willem Aerntsz.dr. -- 1,00   was 2, met haar broer ' hoir broeder is uyter stede'  
53  46v Gansoord Dirck Jan Willem Aerntsz.z. -- 3,00      
54  40v 45  Over 't Hof Dirck Albrechtsz. -- 0,60      
55  52r 72  Marendorp Landzijde Geryt Albrechtsz. -- 18,00      
56  46v 88  Kerkvierendeel Vranck Albrechtsz. bonmeester 6,00      
57  36r 95  Nieuwland Willem Albrechtsz. -- 1,00   [not.TB: opte Vliet]  
58  48v 23  Nicolaasgracht Willem Albrechtsz. bakker 0,75      
59  43v 27  Burgstreng Wormbout Albrechtsz. -- 12,00      
60  37v 56  Rapenburg Adriaen Allertsz. -- 0,00   was 2,5 'uuyter stede ende was van buyte ingecomen'
[not.TB: in die Blaustege]
 
61  45v 42  Kerkvierendeel Claes Allertsz. -- 1,00      
62  36v Levendaal Cornelis Allertsz. -- 0,50      
63  53v 44  Overmare Rijnzijde Jan Allertsz. dekker 0,75      
64  32v 55  Wanthuis Jan Allertsz., weduwe (van) koopman 9,00      
65  32v 67  Wanthuis Luytgert Willem Allertsz., weduwe (van) -- 0,50      
66  35v 46  Nieuwland Dirck Andries -- 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
67  34r 86  Hogewoerd Cornelis Andriesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
68  34v 12  Nieuwland Huge Andriesz. [Kempens] [bakker] 17,00      
69  36r 106  Nieuwland Jacop Andriesz. -- 3,00   [not.TB: opte Vliet]  
70  38r 75  Rapenburg Pancaes Andriesz. -- 0,80   [not.TB: in die Blaustege]  
71  30v 38  Wolhuis Willem Andriesz. -- 3,00      
72  47r 17  Gansoord Willem Andriesz. voller 2,50      
73  50v 54  Marendorp Rijnzijde Willem Andriesz. schuitenmaker 2,50   met zijn zoon Walich  
74  39r 32  Zevenhuizen Melis Apersz. -- 7,50   met een weeskind  
     

 

 

  A Patroniem :  B C  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
46r 46  Kerkvierendeel Marytgen Baerntsdr. -- 0,80      
43r 62  Gasthuis Heynrick Baerntsz. -- 0,50      
52r 67  Marendorp Landzijde Jacop Baerntsz. -- 2,00      
52r 74  Marendorp Landzijde Wernaer Baerntsz. -- 0,60      
49r 66  Nicolaasgracht Geryt Berenz. schoenmaker 0,75      
37v 33  Rapenburg Bette Bertelmeesdr. -- 2,50   en haar zuster, en oom Ghysbrecht Govertsz.
[not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]
 
45v 30  Kerkvierendeel Willem Bertelmeesz. snijder 1,50      
49v 108  Nicolaasgracht Janne Evert Beyersz., weduwe (van) -- 3,00      
50r 11  Marendorp Rijnzijde Allert Bezelisz. -- 0,75      
10  48r Nicolaasgracht Geryt Boenenz. -- 1,00      
11  35r 41  Nieuwland Cornelis Geryt Boeyenz., heer -- 24,00   'van zyns moeder goeden, mitten wesekinderen van Jan Geryt Boeynensz.'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
12  40v 43  Over 't Hof Marytgen Bouwensdr. -- 0,60      
13  32r 27  Wanthuis Geryt Bouwensz. -- 0,00   was 2,5  
14  53v 60  Overmare Rijnzijde Claes Broersz. bonmeester 1,00      
15  47r Gansoord Dirck Bruynenz. -- 14,00      
16  42r Gasthuis Willem Bueckelsz. -- 0,00   was 0,75 'verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
     

 

 

  B Patroniem :  C D  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
31v 77  Wolhuis Bertelmees Andries Cellenz. -- 1,50      
51r 14  Marendorp Landzijde Lievyne Christoffelsdr. -- 0,75      
42v 28  Gasthuis Agniese Claesdr. -- 0,60   met haar zuster Aechte  
49v 98  Nicolaasgracht Geertrude Claesdr. -- 0,60      
42v 42  Gasthuis Alydt Dirck Claesz., weduwe (van) -- 4,80   voir dit ende 't voirgaende jair  
37r 25  Rapenburg Bouwen Claesz. kuiper 1,00      
52v Overmare Rijnzijde Bruyn Claesz. bakker 0,75      
35v 73  Nieuwland Claes Claesz. koopman 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
37v 37  Rapenburg Claes Jan Claesz. [verver] 33,00      
10  33r 31  Hogewoerd Cornelis Claesz. Oosterling -- 1,00      
11  37v 39  Rapenburg Cornelis Claesz. -- 4,00   met zijn moeder  
12  42r 19  Gasthuis Cornelis Claesz. -- 0,75      
13  43r 78  Gasthuis Cornelis Claesz. goudsmid 1,50      
14  48r 74  Gansoord Cornelis Claesz. vleeshouwer 16,00      
15  50r 18  Marendorp Rijnzijde Cornelis Claesz. -- 1,50      
16  51r 19  Marendorp Landzijde Cornelis Claesz. witmakersknecht 0,60      
17  41v 34  Vleeshuis Cornelis Claesz. Copall -- 3,00      
18  31r 65  Wolhuis Dammes Claesz. -- 1,00      
19  49v 91  Nicolaasgracht Dirck Claesz. Gell -- 14,00      
20  36v 17  Levendaal Ewout Claesz. -- 2,00   met zijn kinderen  
21  49r 57  Nicolaasgracht Florys Claesz., weduwe (van) -- 1,00   met haar weeskinderen  
22  46v 81  Kerkvierendeel Geryt Claesz. verver 0,75      
23  53r 33  Overmare Rijnzijde Geryt Claesz. metselaar 0,75      
24  44v 72  Burgstreng Geryt Claesz. Egmont -- 36,00      
25  38v 104  Rapenburg Gillis Claesz. koopman 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
26  48r 78  Gansoord Griet Jan Claesz., weduwe (van) -- 1,50   met haar 3 kinderen  
27  37r 31  Rapenburg Heynrick Claesz. bakker 11,00      
28  42r Gasthuis Heynrick Claesz. -- 5,00      
29  38v 110  Rapenburg Heynrick Claesz. Thierloot bonmeester 3,00      
30  36v 10  Levendaal Heynrick Dirck Claesz., weduwe (van) -- 0,50   en haar dochter  
31  52r 54  Marendorp Landzijde Hillegond Jacop Claesz., weduwe (van) -- 2,00      
32  53r 26  Overmare Rijnzijde Huge Claesz. -- 3,00   met een kind  
33  39r 23  Zevenhuizen Jacop Claesz. vleeshouwer 2,25      
34  45v 37  Kerkvierendeel Jacop Claesz. verver 0,75   in de ververij van Jan Kerstantsz.  
35  46r 70  Kerkvierendeel Jacop Claesz. -- 0,75      
36  33r Hogewoerd Jan Claesz. koopman 3,00      
37  38r 65  Rapenburg Jan Claesz. -- 1,25   [not.TB: in die Blaustege]  
38  39r 21  Zevenhuizen Jan Claesz. bontwerker 1,20      
39  49v Marendorp Rijnzijde Jan Claesz. metselaar 0,80      
40  51v 44  Marendorp Landzijde Jan Claesz. brouwer 0,00   blank  
41  53r 16  Overmare Rijnzijde Jan Claesz. bontwerker 1,00      
42  35v 71  Nieuwland Jan Claesz. Keyser [drapenier] 6,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
43  47r 29  Gansoord Jan Claesz. van Delff -- 4,00      
44  46v 79  Kerkvierendeel Jan Claesz. Veen -- 36,00      
45  39r 22  Zevenhuizen Katryn Dirck Claesz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
46  34r 90  Hogewoerd Lambrecht Claesz. voller 0,75   [not.TB: Levendaal]  
47  32r 48  Wanthuis Lysbet Florys Claesz., weduwe (van) -- 4,00      
48  33r 29  Hogewoerd Martyn Claesz. voller 1,00      
49  45v 20  Kerkvierendeel Martyn Claesz. snijder 5,00   met zijn kind en zijn moeder  
50  52v 91  Marendorp Landzijde Mathys Claesz. witmaker 4,00      
51  47v 39  Gansoord Mourijn Claesz. -- 12,00      
52  30v 16  Wolhuis Pieter Claesz. goudsmid 0,00   was 1, pauper  
53  48r Nicolaasgracht Pieter Claesz. bostelman 0,60      
54  51v 41  Marendorp Landzijde Pieter Claesz. bakker 4,00      
55  35r 37  Nieuwland Pieter Claesz. in Den Raem -- 0,75   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
56  39r 31  Zevenhuizen Pieter Claesz. Paedze -- 60,00      
57  44r 52  Burgstreng Reyer Claesz. verver 48,00   met zijn moeder  
58  41v 42  Vleeshuis Symon Claesz. koopman 2,00      
59  47r 27  Gansoord Symon Claesz. -- 0,75   en Cornelis Jacopsz.  
60  48v 28  Nicolaasgracht Thonis Claesz. koeman 1,00      
61  45v 39  Kerkvierendeel Willem Claesz. smid 0,75      
62  54r 18  Overmare Landzijde Willem Claesz. vogelkoper 0,60      
63  54r 19  Overmare Landzijde Willem Claesz. wagenaer 0,60      
64  54r 31  Overmare Landzijde Willem Claesz. -- 0,50      
65  39r 35  Zevenhuizen Jan Heynrick Claesz.z. -- 7,00      
66  32r 41  Wanthuis Huge Clementsz., weeskinderen -- 14,00      
67  39v 63  Zevenhuizen Claes Cornelisz. -- 10,00      
68  42v 30  Gasthuis Cornelis Cornelisz. Croen -- 2,50      
69  50v 47  Marendorp Rijnzijde Gillis Cornelisz. koopman 1,00      
70  46v 72  Kerkvierendeel Lourijs Cornelisz. witmaker 3,00      
71  48v 42  Nicolaasgracht Pieter Cornelisz. -- 1,00      
72  42r 18  Gasthuis Willem Cornelisz. bakker 1,50      
     

 

 

  C Patroniem :  D E  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
44r 29  Burgstreng Andries Damenz., meester -- 9,00      
42v 39  Gasthuis Erm Dammesdr. -- 1,80      
40v 20  Over 't Hof Erm Dammesz. -- 0,30   was 0,6 'overmits hoir armoede wordt gepasseert op 0,3'  
51v 51  Marendorp Landzijde Ghysbrecht Dammesz. de Bose -- 0,00   was 0,75 pauper, met zijn kinderen  
30v 21  Wolhuis Haze Willem Dammesz., weduwe (van) -- 2,00      
50v 48  Marendorp Rijnzijde Jacop Danelsz. van Tetroede -- 16,00      
44v 64  Burgstreng Wouter Danelsz. -- 1,00      
34r 75  Hogewoerd Joest Dibboutsz. -- 15,00      
31r 66  Wolhuis Bosch Dircksdr. -- 1,20      
10  42v 50  Gasthuis Nelle Dircksdr. -- 4,00      
11  41v 23  Vleeshuis Truytgen Dircksdr. -- 1,50      
12  34r 88  Hogewoerd Adriaen Dircxz. voller 1,50   [not.TB: Levendaal]  
13  34v Nieuwland Adriaen Dircxz. -- 84,00      
14  33v 52  Hogewoerd Adriaen Dircxz. Knotter, vrouw van -- 0,50      
15  47v 68  Gansoord Aeff Albrecht Dircxz., weduwe (van) -- 18,00      
16  48r 15  Nicolaasgracht Allert Dircxz. -- 1,00      
17  30v 19  Wolhuis Claes Dircxz. houtkoper 16,00      
18  42v 36  Gasthuis Claes Dircxz. -- 0,75      
19  42v 54  Gasthuis Claes Dircxz. houtkoper 6,00   met zijn zwager  
20  49r 69  Nicolaasgracht Claes Dircxz. houtzager 0,60      
21  52v 82  Marendorp Landzijde Claes Dircxz. -- 1,50      
22  54r 32  Overmare Landzijde Claes Dircxz. schoenlapper 0,60      
23  46r 56  Kerkvierendeel Cornelis Dircxz. -- 1,00      
24  53v 58  Overmare Rijnzijde Cornelis Dircxz. -- 0,75      
25  54r Overmare Landzijde Cornelis Dircxz. blokhouwer 1,00      
26  37r 23  Rapenburg Cornelis Dircxz. de bakker bakker 0,75      
27  47v 66  Gansoord Cornelis Dircxz. den Dubbelden -- 2,00      
28  37r 30  Rapenburg Cornelis Dircxz., was Aernt [wever] 0,50      
29  33r 14  Hogewoerd Daem Dircxz. -- 3,00      
30  39r 12  Zevenhuizen Dirck Dircxz. printer 0,50   (= op de achtergracht!)  
31  45r Kerkvierendeel Dirck Dircxz. -- 0,75      
32  46v 90  Kerkvierendeel Dirck Dircxz. bonmeester, snijder 1,00      
33  41v 35  Vleeshuis Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
34  46r 60  Kerkvierendeel Ermgaard Andries Dircxz., weduwe (van) -- 20,00      
35  36r 100  Nieuwland Ewout [Dircxz.] de metselaar metselaar 0,75   [not.TB: opte Vliet]  
36  46r 45  Kerkvierendeel Geryt Dircxz. -- 1,20      
37  48v 45  Nicolaasgracht Geryt Dircxz. -- 2,00      
38  49r 88  Nicolaasgracht Geryt Dircxz. bakker 0,75      
39  54v 36  Overmare Landzijde Goossen Dircxz. -- 0,60      
40  47v 57  Gansoord Griete Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 2,00      
41  36r 97  Nieuwland Heyn Dircxz. koopman 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
42  33r 21  Hogewoerd Heynrick Dircxz. kuiper 3,00      
43  38v 95  Rapenburg Heynrick Dircxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
44  44r 54  Burgstreng Heynrick Dircxz. vleeshouwer 5,00      
45  47v 45  Gansoord Heynrick Dircxz. brouwer 0,75      
46  46v 86  Kerkvierendeel Heynrick Dircxz. van der Goude -- 3,00      
47  34r 84  Hogewoerd Huge Dircxz. voller 0,60   [not.TB: Levendaal]  
48  33v 48  Hogewoerd Jacop Dircxz. vleeshouwer 1,50      
49  35r 32  Nieuwland Jacop Dircxz. voller 0,90   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
50  35r 40  Nieuwland Jan Dircxz. koopman 1,80   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
51  40r 14  Over 't Hof Jan Dircxz. stoeldraaier 0,50      
52  42r Gasthuis Jan Dircxz. glazenmaker 1,00      
53  44v 63  Burgstreng Jan Dircxz. koopman 1,50      
54  48v 31  Nicolaasgracht Jan Dircxz. -- 0,75      
55  49v 101  Nicolaasgracht Jan Dircxz. voller 0,60      
56  50r 14  Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
57  50v 71  Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
58  51v 27  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. verversknecht 0,75      
59  52r 70  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. witmaker 0,90      
60  52r 77  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. -- 0,75      
61  43r 63  Gasthuis Jan Dircxz. Cleeff -- 0,45      
62  39r 17  Zevenhuizen Jan Dircxz. Stryckelinck -- 4,00      
63  42r 23  Gasthuis Jan Dircxz. van Katwijk -- 0,75      
64  45r 90  Burgstreng Jan Dircxz. van Toll -- 15,00      
65  39v 53  Zevenhuizen Jan Dircxz. Withemdetgen -- 0,50      
66  44v 75  Burgstreng Jan Reyer Dircxz. -- 9,00      
67  50v 51  Marendorp Rijnzijde Joerdyn Dircxz. witmaker 13,00      
68  48v 48  Nicolaasgracht Kers Dircxz. -- 2,50      
69  41r Vleeshuis Koen Dircxz. vleeshouwer 1,50      
70  45r Kerkvierendeel Koen Dircxz. -- 1,20      
71  37r 28  Rapenburg Machteld Florys Dircxz., weduwe (van) -- 3,00      
72  51v 40  Marendorp Landzijde Nanne Dircxz. schoenmaker 1,50      
73  49v 110  Nicolaasgracht Oloff Dircxz. schipper 10,00      
74  49v 103  Nicolaasgracht Outgert Dircxz. -- 2,00   met zijn moeder  
75  33v 57  Hogewoerd Pieter Dircxz. koopman 1,00      
76  35r 25  Nieuwland Pieter Dircxz. -- 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
77  41v 24  Vleeshuis Pieter Dircxz. vleeshouwer 2,00      
78  45v 15  Kerkvierendeel Pieter Dircxz. koopman 18,00      
79  49v 100  Nicolaasgracht Pieter Dircxz. snijder 1,00      
80  50v 61  Marendorp Rijnzijde Pieter Dircxz. -- 0,60      
81  53r 40  Overmare Rijnzijde Pieter Dircxz. schrijnmaker 1,60      
82  43r 74  Gasthuis Pieter Dircxz. Keyser -- 2,00   met zijn moeder  
83  48v 32  Nicolaasgracht Pieter Dircxz. van Nieuwkoop -- 1,00      
84  50v 65  Marendorp Rijnzijde Quiryn Dircxz. brouwer 18,00      
85  32r 42  Wanthuis Reyer Dircxz. -- 18,00      
86  53v 46  Overmare Rijnzijde Rippert Dircxz. -- 0,75      
87  43v 18  Burgstreng Symon Dircxz. lichter 2,50      
88  53v Overmare Landzijde Symon Dircxz. -- 1,00      
89  52r 53  Marendorp Landzijde Volprecht Dircxz. -- 0,60      
90  33v 58  Hogewoerd Willem Dircxz. kuiper 1,50      
91  43r 77  Gasthuis Willem Dircxz. goudsmid 1,00      
92  53v 49  Overmare Rijnzijde Willem Dircxz. -- 0,60      
93  35v 76  Nieuwland Wouter Dircxz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
94  48v 51  Nicolaasgracht Zybrant Dircxz. -- 0,00   was 0,5 'uyter stede'  
95  44r 34  Burgstreng Lysbet Geryt Dircxz.dr. -- 2,50      
96  41r Vleeshuis Cornelis Doez. -- 0,50      
97  35r 17  Nieuwland Geryt Claes Doez. -- 0,60      
98  35v 57  Nieuwland Harck Doez. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
99  40r Over 't Hof Willem Doez. -- 1,50      
100  32r 44  Wanthuis Willem Geryt Doez. -- 0,00   was 1,2 , pauper  
     

 

 

  D Patroniem :  E F  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
33r 33  Hogewoerd Beselis Egbairtsz. -- 1,50   met zijn vrouw  
35r 33  Nieuwland Dirck Egbertsz. voller 3,50   met zijn vrouw
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
33v 39  Hogewoerd Marytgen Geryt Egbertsz., weduwe (van) -- 0,75      
33v 45  Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 1,50      
34r 79  Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 4,00      
38v 108  Rapenburg Pieter Ellez. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
53r 41  Overmare Rijnzijde Claes Engebrechtsz. -- 0,80      
45r 91  Burgstreng Cornelis Engebrechtsz. schilder 2,00   met zijn zuster  
30v 37  Wolhuis Dirck Engebrechtsz. -- 48,00      
10  47v 67  Gansoord Jacop Engebrechtsz., weduwe (van) -- 2,50      
11  32v 74  Wanthuis Aernt Evertsz. glazenmaker 2,00      
12  41v 26  Vleeshuis Cornelis Evertsz. -- 2,50   met Alydt meester Ghysbrechts zijn schoonmoeder  
13  53r 13  Overmare Rijnzijde Jan Evertsz. -- 0,75      
14  45v 23  Kerkvierendeel Lysbet Ewouts -- 4,00   met haar weeskinderen  
15  45v 44  Kerkvierendeel Frans Ewoutsz. -- 0,80      
16  39v 75  Zevenhuizen Geertrude Jacop Ewoutsz., weduwe (van) -- 22,00      
17  35v 58  Nieuwland Geryt Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: Raemstege]  
18  49v 93  Nicolaasgracht Geryt Ewoutsz. -- 2,00      
19  38r 92  Rapenburg Heer Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
20  36r 103  Nieuwland Joest Ewoutsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
21  45v 27  Kerkvierendeel Vranck Ewoutsz. -- 3,00      
22  39v 65  Zevenhuizen Vredrick Ewoutsz. schipper 1,20      
23  35v 51  Nieuwland Willem Ewoutsz. -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
24  37v 45  Rapenburg Jan Eylertsz. -- 0,00   was 0,6 , pauper  
     

 

 

  E Patroniem :  F G  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
43v 15  Burgstreng Margriete Florysdr. -- 8,00      
35r 29  Nieuwland Adriaen Florysz. van Adrychem -- 27,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
36r 105  Nieuwland Andries Florysz. van Velde -- 13,00   'van den jaeren 1500 ende 1501 elck jaer 5 ende voir desen jaere 3'
[not.TB: opte Vliet]
 
39v 64  Zevenhuizen Cornelis Florysz. -- 15,00      
54r 21  Overmare Landzijde Cornelis Florysz. -- 0,75      
46v 73  Kerkvierendeel Danel Florysz. -- 1,60      
38v 94  Rapenburg Dirck Florysz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
39r 15  Zevenhuizen Dirck Florysz. -- 2,00      
45v 28  Kerkvierendeel Dirck Florysz. van Oeyen -- 1,50      
10  41r Vleeshuis Florys Florysz. -- 5,00      
11  44v 57  Burgstreng Geryt Florysz. -- 15,00      
12  50r 29  Marendorp Rijnzijde Geryt Florysz., weduwe (van) -- 3,00   met Jan Gerytsz, haar zwager  
13  33r 19  Hogewoerd Herper Florysz. -- 1,20      
14  38v Zevenhuizen Heynrick Florysz. -- 16,00      
15  45v 35  Kerkvierendeel Jan Florysz. timmerman 1,20      
16  37v 41  Rapenburg Symon Jude Florysz. -- 7,50   'voir den jaren 1500 ende 1501 elc jair 3 ende voir dit jair 1,5  
17  35v 70  Nieuwland Weyn Ewout Florysz., weduwe (van) -- 1,50   met haar kinderen
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
18  38r 82  Rapenburg Willem Florysz. -- 4,00   [not.TB: opte Broergensgraft]  
19  38v 102  Rapenburg Willem Florysz. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
20  35r 16  Nieuwland Jacop Foeytgensz. -- 1,50      
     

 

 

  F Patroniem :  G H  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
51v 29  Marendorp Landzijde Dieuwer Claes Garbrants, weduwe (van) -- 0,60      
34r 87  Hogewoerd Garbrant Garbrantsz. -- 6,00   [not.TB: Levendaal]  
48r 16  Nicolaasgracht Garbrant Garbrantsz. -- 1,50      
34r 80  Hogewoerd Ewout Geerlofsz. voller 5,00   [not.TB: Levendaal]  
47r Gansoord Gheert Gerytsdr. -- 1,20      
39r 25  Zevenhuizen Adriaen Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 1,00      
31r 56  Wolhuis Adriaen Gerytsz. -- 1,50   met zijn weeskinderen  
39r 37  Zevenhuizen Aelwyn Gerytsz. -- 2,00      
47v 51  Gansoord Aelwyn Gerytsz. Goelen -- 15,00      
10  47r 16  Gansoord Aernt Gerytsz. brouwer 1,00      
11  34r 93  Hogewoerd Albrecht Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
12  33r Hogewoerd Bueckel Gerytsz. -- 6,00      
13  34r 70  Hogewoerd Claes Gerytsz. smid 1,80      
14  41r Vleeshuis Claes Gerytsz. orgelmaker 0,75      
15  44v 73  Burgstreng Claes Gerytsz. Egmont -- 24,00      
16  37r 12  Rapenburg Claes Gerytsz. Moeyclaes -- 1,80      
17  47r 11  Gansoord Claes Gerytsz. van Bancken -- 6,00      
18  46v 80  Kerkvierendeel Cornelis Gerytsz. -- 0,75      
19  47v 47  Gansoord Cornelis Gerytsz. -- 18,00      
20  46v 77  Kerkvierendeel Dirck Gerytsz. Doe -- 0,75      
21  51r Marendorp Landzijde Dirck Gerytsz. van Oudewater -- 1,00      
22  45r Kerkvierendeel Frans Gerytsz. scheerder 0,75      
23  45v 40  Kerkvierendeel Frans Gerytsz. Doe -- 10,00      
24  38v 105  Rapenburg Geryt Gerytsz. koopman 8,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
25  41r Vleeshuis Geryt Gerytsz. 'gezworen van de weverye' 0,50      
26  46v 83  Kerkvierendeel Geryt Gerytsz. -- 2,00      
27  51v 36  Marendorp Landzijde Geryt Gerytsz. -- 0,75      
28  34v 102  Hogewoerd Geryt Gerytsz. Koevoet -- 0,60   [not.TB: Crauwelssteeg]  
29  44v 82  Burgstreng Ghysbrecht Gerytsz. Goelen -- 8,00   met het weeskind van zijn vrouw  
30  48r 18  Nicolaasgracht Heynrick Gerytsz. metselaar 1,00      
31  35v 56  Nieuwland Jacop Gerytsz. bakker 13,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
32  49v 105  Nicolaasgracht Jacop Gerytsz. -- 1,80      
33  53v 61  Overmare Rijnzijde Jacop Gerytsz. bonmeester 0,75      
34  30r Wolhuis Jacop Gerytsz. Heylich -- 1,60      
35  33r 23  Hogewoerd Jan Gerytsz. schipper 0,75      
36  34r 89  Hogewoerd Jan Gerytsz. voller 'sonder clinck' 0,60   [not.TB: Levendaal]  
37  45r Kerkvierendeel Jan Gerytsz. snijder 1,60      
38  50r 35  Marendorp Rijnzijde Jan Gerytsz. -- 1,20      
39  34r 73  Hogewoerd Jan Gerytsz. Smalinck -- 10,00      
40  33v 50  Hogewoerd Katryn Aernt Gerytsz., weduwe (van) -- 4,00      
41  45v 38  Kerkvierendeel Katryn Dirck Gerytsz., weduwe (van) -- 0,75      
42  41r 51  Over 't Hof Katryn Pieter Gerytsz., weduwe (van) -- 26,00      
43  35v 54  Nieuwland Lysbet Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 16,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
44  30v 18  Wolhuis Marytgen Willem Gerytsz., weduwe (van) -- 0,50      
45  34v 109  Hogewoerd Mathys Gerytsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Barbarasteeg]  
46  32v 81  Wanthuis Michiel Gerytsz. bonmeester 3,00      
47  52r 68  Marendorp Landzijde Nyclaes Gerytsz. -- 1,50      
48  45r 99  Burgstreng Pieter Gerytsz. Bolse bonmeester 1,10      
49  40v 44  Over 't Hof Pieter Gerytsz. Goelen -- 18,00      
50  51r 16  Marendorp Landzijde Reyer Gerytsz. -- 0,80      
51  51v 50  Marendorp Landzijde Symon Gerytsz. -- 0,60      
52  51r 18  Marendorp Landzijde Thomas Gerytsz. verversknecht 0,00   was 0,6 pauper  
53  49v 95  Nicolaasgracht Volprecht Gerytsz. -- 0,60      
54  49r 59  Nicolaasgracht Vranck Gerytsz. -- 0,50      
55  50r 19  Marendorp Rijnzijde Vrydach Gerytsz. -- 1,50      
56  30v 27  Wolhuis Willem Gerytsz. timmerman 4,00      
57  32v 71  Wanthuis Willem Gerytsz. slotenmaker 1,00      
58  35v 75  Nieuwland Willem Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
59  46r 47  Kerkvierendeel Willem Gerytsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
60  49r 67  Nicolaasgracht Willem Gerytsz. schipper 2,50      
61  48r 72  Gansoord Willem Gerytsz. de apotheker apotheker 3,00   met zijn vrouw weduwe Marytgen Aernt Lourijsz.  
62  54r 27  Overmare Landzijde Willem Gerytsz. Heeren -- 3,00      
63  39v 50  Zevenhuizen Willem Jan Gerytsz. -- 1,50      
64  49r 79  Nicolaasgracht Ysbrant Gerytsz. -- 4,00      
65  37v 46  Rapenburg Bouwen Willem Gerytsz.z. -- 6,00      
66  53v 55  Overmare Rijnzijde Dirck Ghyenz. -- 0,80      
67  34r 92  Hogewoerd Aernt Ghysbrechtsz. voller 1,20   [not.TB: Levendaal]  
68  45v 16  Kerkvierendeel Aernt Ghysbrechtsz. -- 6,00      
69  47r 23  Gansoord Aernt Ghysbrechtsz. schoenlapper 0,80      
70  45r 13  Kerkvierendeel Claes Ghysbrechtsz. -- 3,00      
71  44v 66  Burgstreng Cornelis Ghysbrechtsz. Vinck -- 15,00   met zijn weeskind  
72  40r 84  Zevenhuizen Ghysgen Ghysbrechtsz., weeskind -- 2,00      
73  35r 15  Nieuwland Heynrick Ghysbrechtsz. -- 6,00      
74  35r 28  Nieuwland Jan Ghysbrechtsz. -- 0,00   was 1,5 'uyter stede ende woent tot Haerlem'
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
75  37r 14  Rapenburg Jan Ghysbrechtsz. -- 0,75      
76  46v Gansoord Jan Ghysbrechtsz. schoenmaker 0,60      
77  36v Levendaal Jan Ghysbrechtsz. Hagen -- 0,75      
78  47v 54  Gansoord Jan Pieter Ghysbrechtsz. -- 100,00      
79  43r 83  Gasthuis Kerstant Ghysbrechtsz. bonmeester 3,00      
80  33v 49  Hogewoerd Lysbet Dirck Ghysbrechtsz., weduwe (van) -- 1,50   met haar weeskinderen  
81  42v 38  Gasthuis Martyn Ghysbrechtsz. bierdrager 2,00      
82  34r 81  Hogewoerd Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00   [not.TB: Levendaal]  
83  35r 27  Nieuwland Pieter Ghysbrechtsz. -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
84  53r 39  Overmare Rijnzijde Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00      
85  43r 71  Gasthuis Reyer Ghysbrechtsz. bakker 2,40      
86  49v 99  Nicolaasgracht Wigger Ghysbrechtsz. schipper 8,00      
87  47v 56  Gansoord Willemer Ghysbrechtsz. -- 4,00      
88  34v Nieuwland Ysbrant Ghysbrechtsz. -- 0,60      
89  33r 27  Hogewoerd Jan Ghysen koopman 0,75      
90  33r Hogewoerd Jan Gillisz. -- 8,00      
91  34v 101  Hogewoerd Pieter Gillisz. steenvoerder 0,50   [not.TB: Levendaal]  
92  47v 62  Gansoord Jan Goossensz. bakker 3,00      
93  48v 47  Nicolaasgracht Heynrick Goossenz. -- 3,00      
94  53r 36  Overmare Rijnzijde Brechte Jan Govertsz., weduwe (van) koopman 1,50      
95  43r 67  Gasthuis Dirck Govertsz. -- 1,50      
96  37v 34  Rapenburg Ghysbrecht Govertsz. -- 2,50   [not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]  
97  34v 99  Hogewoerd Martyn Govertsz. metselaar 0,60   [not.TB: Levendaal]  
98  53v 42  Overmare Rijnzijde Pieter Govertsz. -- 0,80      
99  40r 15  Over 't Hof Truye Gruyters -- 0,50      
100  40v 41  Over 't Hof Marytgen Gwilleyns -- 3,00      
     

 

 

  G Patroniem :  H J  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
47v 50  Gansoord Ewout Harckenz. -- 0,60      
38r 68  Rapenburg Jacop Haviksz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
48v 40  Nicolaasgracht Willem Haviksz. -- 1,80      
30v 17  Wolhuis Jan Geryt Heerenz. -- 2,50      
38v 99  Rapenburg Claes Heermansz. -- 1,25   [not.TB: in die Nonnenstege]  
44r 43  Burgstreng Barbara Pieter Hermans, weduwe (van) -- 2,00      
45v 36  Kerkvierendeel Cornelis Hermansz. -- 0,75      
50v 58  Marendorp Rijnzijde Dirck Hermansz. koekenbakker 0,60      
51r 10  Marendorp Landzijde Dirck Hermansz. -- 0,60      
10  51v 31  Marendorp Landzijde Frans Hermansz. -- 2,50      
11  35v 67  Nieuwland Jacop Hermansz. -- 9,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
12  33v 47  Hogewoerd Jan Hermansz. lijndraaier 1,20      
13  52v Overmare Rijnzijde Jan Hermansz. wielmaker 0,60      
14  48r Nicolaasgracht Kerstant Hermansz. -- 0,60      
15  42r Gasthuis Machteld Dibbout Hermansz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
16  51v 47  Marendorp Landzijde Willem Hermansz. -- 0,75      
17  34v 107  Hogewoerd Jan Herpersz. -- 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
18  41r 57  Over 't Hof Griete Heynricksdr. (meester) -- 0,50   dochter van meester Heynrick  
19  41v 13  Vleeshuis Adriaen Heynricxsz. droogscheerder 0,60      
20  31v Wanthuis Aernt Heynricxsz. bakker 1,50      
21  33v 67  Hogewoerd Aernt Heynricxsz. snijder 1,00      
22  33r 20  Hogewoerd Albrecht Heynricxsz. schoenmaker 1,20      
23  43v 19  Burgstreng Allert Heynricxsz. -- 5,00      
24  40v 36  Over 't Hof Claes Heynricxsz. -- 3,00      
25  49r 56  Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. wever 0,75      
26  49r 89  Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. koopman 4,00   met een weeskind  
27  32r 43  Wanthuis Cornelis Heynricxsz. tinnegieter 0,60      
28  37r 27  Rapenburg Cornelis Heynricxsz. [metselaar] 1,00      
29  49r 58  Nicolaasgracht Cornelis Heynricxsz. -- 0,75      
30  33v 53  Hogewoerd Frans Heynricxsz. -- 15,00      
31  51v 24  Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. wever 0,75      
32  52v 85  Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. -- 6,00      
33  50v 66  Marendorp Rijnzijde Geryt Heynricxsz. de verver verver 1,20      
34  34r 77  Hogewoerd Geryt Heynricxsz. Zwaan -- 3,00      
35  36r 85  Nieuwland Griete Jan Heynricxsz., weduwe (van) -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
36  43r 79  Gasthuis Harck Heynricxsz. -- 4,00      
37  39v 58  Zevenhuizen Herman Heynricxsz. appelkoper 1,50      
38  37r Rapenburg Heynrick Heynricxsz. timmerman 0,50      
39  35v 78  Nieuwland Huybrecht Heynricxsz. -- 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
40  37r Rapenburg Huybrecht Heynricxsz. -- 2,40      
41  33v 42  Hogewoerd Jacop Heynricxsz. lijndraaier 0,75      
42  49r 83  Nicolaasgracht Jacop Heynricxsz. grafmaker 1,00      
43  35v 59  Nieuwland Jan Heynricxsz. voller 0,50   [not.TB: Raemstege]  
44  37r Rapenburg Jan Heynricxsz. -- 0,60      
45  41v 20  Vleeshuis Jan Heynricxsz. snijder 3,00      
46  50r 10  Marendorp Rijnzijde Jan Heynricxsz. verversknecht 1,00      
47  53v 53  Overmare Rijnzijde Jan Heynricxsz. timmerman 1,00      
48  39r 30  Zevenhuizen Jan Heynricxsz. van Warmond -- 5,00      
49  42v 37  Gasthuis Lourijs Heynricxsz. metselaar 1,50      
50  40v 39  Over 't Hof Margriet Jan Heynricxsz., weduwe (van) jonkvrouw -- 7,00      
51  31v Wanthuis Pieter "rijke" Heynricxsz. -- 9,00      
52  34v 108  Hogewoerd Pieter Heynricxsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
53  54r 11  Overmare Landzijde Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan kaatsbaanhouder (?) 2,50      
54  51v 26  Marendorp Landzijde Pouwels Heynricxsz. -- 0,75      
55  51v 42  Marendorp Landzijde Willem Heynricxsz. -- 28,00      
56  41v 25  Vleeshuis Wolbrant Heynricxsz. -- 1,50      
57  43v 24  Burgstreng Wouter Heynricxsz. glazenmaker 1,50      
58  54r 29  Overmare Landzijde Wouter Heynricxsz. -- 0,60      
59  48r 73  Gansoord Ymme Ott Heynricxsz., weduwe (van) -- 5,00      
60  47v 64  Gansoord Zyvert Heynricxsz. -- 4,00      
61  36v 24  Levendaal Claes Claes Heynricxsz.z. -- 1,00      
62  41v 30  Vleeshuis Cornelis Jan Heynricxsz.z. -- 6,00      
63  31r 53  Wolhuis Jan Claes Heynricxsz.z. -- 15,00      
64  44v 88  Burgstreng Pieter Pieter Heynricxsz.z. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
65  35v 66  Nieuwland Willem Claes Heynricxsz.z. -- 7,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
66  34r 76  Hogewoerd Geryt Heynsz. Zalen -- 0,00   was 0,6 pauper  
67  37v 60  Rapenburg Geryt Hillebrantsz. -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
68  49r 78  Nicolaasgracht Willem Hillebrantsz. -- 2,50      
69  40v 28  Over 't Hof Griete Hugendr. Boelinck -- 0,60      
70  30v 36  Wolhuis Claes Hugenz. -- 54,00      
71  34v 100  Hogewoerd Cornelis Hugenz. van Noorde -- 0,80   [not.TB: Levendaal]  
72  31v Wanthuis Geryt Hugenz. goudsmid 2,50      
73  39v 42  Zevenhuizen Jacop Hugenz. voller 5,00      
74  32v 57  Wanthuis Joest Hugenz. bakker 3,00      
75  31v 74  Wolhuis Marytgen Geryt Hugenz., weduwe (van) -- 0,75      
76  41v 36  Vleeshuis Paedze Hugenz. -- 4,00      
77  34v 98  Hogewoerd Symon Hugenz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
78  33v 43  Hogewoerd Willem Hugenz. van Noorde -- 0,50      
79  30r Wolhuis Huge Hugez. van Zwieten -- 15,00      
     

 

 

  H Patroniem :  J K  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
43r 59  Gasthuis Katryn Jacopsdr. -- 0,50      
37v 32  Rapenburg Aernt Jacopsz. -- 0,75      
30r Wolhuis Allert Jacopsz. -- 0,60      
52r 75  Marendorp Landzijde Alydt Mees Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00      
37v 40  Rapenburg Barbara, Geryt Jacopsz., weduwe (van) -- 1,00      
31r 46  Wolhuis Claes Jacopsz. koopman 1,20      
34v Nieuwland Claes Jacopsz. -- 30,00      
40r 81  Zevenhuizen Claes Jacopsz. beeldensnijder 2,00   met zijn zuster  
46r 69  Kerkvierendeel Claes Jacopsz. -- 1,50      
10  46v 87  Kerkvierendeel Claes Jacopsz. bonmeester, koopman 18,00      
11  46v Gansoord Claes Jacopsz. van Noorde -- 2,00      
12  38v 107  Rapenburg Cornelis Jacopsz. -- 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
13  48v 39  Nicolaasgracht Cornelis Jacopsz. koeman 1,60      
14  43v 10  Burgstreng Dirck Jacopsz. -- 0,50   was 0,75 'overmits zyn armoede'  
15  53r 32  Overmare Rijnzijde Dirck Jacopsz. -- 2,00   met zijn zusters en zijn nicht Machteld  
16  30v 28  Wolhuis Engebrecht Jacopsz. -- 1,50      
17  31r 49  Wolhuis Florys Jacopsz. -- 6,00      
18  53v 54  Overmare Rijnzijde Florys Jacopsz. viskoper 1,20      
19  30v 26  Wolhuis Foey Jacopsz. glazenmaker 1,20      
20  35v 47  Nieuwland Geryt Jacopsz. warmoesman 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
21  47r 22  Gansoord Geryt Jacopsz. snijder 0,75      
22  47r 31  Gansoord Geryt Jacopsz. voller 4,00      
23  47r 30  Gansoord Geryt Jacopsz. de Vries voller 1,60      
24  32r 28  Wanthuis Geryt Jacopsz. van der Dell -- 1,60      
25  30v 23  Wolhuis Geryt Jacopsz., weduwe (van) kuiper 3,00   met haar 2 kinderen  
26  44r 37  Burgstreng Heynrick Jacopsz. bontwerker 1,20      
27  48v 37  Nicolaasgracht Heynrick Jacopsz. -- 0,60      
28  54r 30  Overmare Landzijde Hobbe Jacopsz. -- 0,50      
29  41v 31  Vleeshuis Huge Jacopsz. schilder 1,80      
30  34v 104  Hogewoerd Jan Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
31  38v 111  Rapenburg Jan Jacopsz. bonmeester, bontmaker 2,00      
32  52v 86  Marendorp Landzijde Jan Jacopsz. -- 0,60      
33  54r Overmare Landzijde Jan Jacopsz. van der Morsch -- 2,00      
34  46r 58  Kerkvierendeel Jannetgen Dirck Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
35  53r 23  Overmare Rijnzijde Joest Jacopsz. bakker 2,00      
36  51r 20  Marendorp Landzijde Kerstant Jacopsz. -- 1,20      
37  32r 35  Wanthuis Lourijs Jacopsz. goudsmid 1,80      
38  36r 81  Nieuwland Lourijs Jacopsz. -- 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
39  32r 39  Wanthuis Marie Zeger Jacopsz., weduwe (van) -- 29,00      
40  36r 102  Nieuwland Meynse Jan Jacopsz., weduwe (van) -- 4,50   met haar kinderen
[not.TB: opte Vliet]
 
41  47r 25  Gansoord Pieter Jacopsz. bakker 0,75      
42  47v 60  Gansoord Pieter Jacopsz. Keyser -- 2,00      
43  34v 103  Hogewoerd Quiryn Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
44  47v 52  Gansoord Reyer Jacopsz. -- 8,00      
45  49v 96  Nicolaasgracht Reyer Jacopsz. -- 0,60      
46  50v 68  Marendorp Rijnzijde Thijs Jacopsz. schipper 0,60      
47  50r 20  Marendorp Rijnzijde Volckert Jacopsz. gorter 1,50      
48  48v 52  Nicolaasgracht Vos Jacopsz. -- 1,00      
49  47r 36  Gansoord Vredrick Jacopsz. koopman 1,00      
50  31r 45  Wolhuis Willem Jacopsz. koopman 2,00      
51  32r 22  Wanthuis Willem Jacopsz. mandenmaker 0,60      
52  32v 83  Wanthuis Willem Jacopsz. bonmeester, koopman 7,00      
53  54r 22  Overmare Landzijde Willem Jacopsz. -- 10,00   met zijn zwager  
54  35r 18  Nieuwland Wouter Jacopsz. -- 0,75      
55  45v 18  Kerkvierendeel Wouter Jacopsz. -- 32,00      
56  32r 37  Wanthuis Claes Claes Jacopsz.z. bontwerker 4,00      
57  44v 85  Burgstreng Cornelis Claes Jacopsz.z. -- 9,00      
58  44r 40  Burgstreng Aechte Jan Domen -- 2,25      
59  43r 69  Gasthuis Katryn Jansdr. Riddelof -- 3,00   met haar zuster  
60  40v 42  Over 't Hof Marytgen Jansdr. -- 1,20   met haar zuster  
61  31r 58  Wolhuis Reymburch Jansdr. -- 1,50   met haar kinderen  
62  54r 20  Overmare Landzijde Aeff Claes Jansz. Loyck, weduwe (van) -- 0,75      
63  34v 14  Nieuwland Aernt Jansz. -- 6,00      
64  44r 50  Burgstreng Aernt Jansz. brouwer 11,00   met zijn weeskinderen  
65  53r 18  Overmare Rijnzijde Aernt Jansz. van Katwijk -- 20,00      
66  31r 50  Wolhuis Albrecht Jansz. Fem -- 1,00      
67  47r 37  Gansoord Andries Jansz. schuitenmaker 3,00      
68  35r 36  Nieuwland Bouwen Jansz. voller 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
69  35r 30  Nieuwland Brechte Cornelis Jansz., weduwe (van) tinnegieter 28,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
70  31r 47  Wolhuis Claes Jansz. bakker 1,00      
71  33r Hogewoerd Claes Jansz. -- 6,00      
72  36r 93  Nieuwland Claes Jansz. bakker 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
73  37r 26  Rapenburg Claes Jansz. wielmaker 2,00      
74  41v 38  Vleeshuis Claes Jansz. snijder 1,00      
75  47v 65  Gansoord Claes Jansz. -- 1,30      
76  49r 86  Nicolaasgracht Claes Jansz. roodzieder 2,00      
77  51r 17  Marendorp Landzijde Claes Jansz. metselaar 0,75      
78  51v 35  Marendorp Landzijde Claes Jansz. bierdrager 1,50      
79  53r 34  Overmare Rijnzijde Claes Jansz. appelkoper 1,60      
80  39v 57  Zevenhuizen Claes Jansz. Riddelof, weduwe (van) -- 0,75      
81  34r 83  Hogewoerd Cornelis Jansz. koeckelaer 0,60   [not.TB: Levendaal]  
82  43r 58  Gasthuis Cornelis Jansz. schoenlapper 0,50      
83  43v 16  Burgstreng Cornelis Jansz. -- 0,60      
84  48v 44  Nicolaasgracht Cornelis Jansz. voller 1,50      
85  51r 21  Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. bierdrager 1,20      
86  51v 22  Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. -- 1,20      
87  36v 14  Levendaal Cornelis Jansz. de Wilde -- 6,00      
88  31v 15  Wanthuis Cornelis Jansz. Joncker -- 9,00      
89  42r 21  Gasthuis Cornelis Jansz. van Delff -- 22,00      
90  30v 31  Wolhuis Cornelis Jansz., meester barbier 0,60      
91  38r 81  Rapenburg Dammes Jansz. -- 1,50   [not.TB: opte Broergensgraft]  
92  32v 54  Wanthuis Dirck Jansz. droogscheerder 1,50      
93  33r 22  Hogewoerd Dirck Jansz. witmaker 0,75      
94  35r 31  Nieuwland Dirck Jansz. voller 1,20   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
95  36r 89  Nieuwland Dirck Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
96  42v 27  Gasthuis Dirck Jansz. slotenmaker 4,00      
97  48v 43  Nicolaasgracht Dirck Jansz. -- 0,75      
98  48r 71  Gansoord Dirck Jansz. de verver verver 1,60      
99  50r 32  Marendorp Rijnzijde Dirck Jansz. Duyff -- 1,00      
100  47r 14  Gansoord Dirck Jansz. van Eyck -- 11,00      
101  48v 38  Nicolaasgracht Dirck Jansz. van Sande -- 0,75      
102  36v Levendaal Dirck Jansz. Voet, Jonge -- 0,60      
103  35v 65  Nieuwland Ewout Jansz. -- 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
104  35v 64  Nieuwland Frans Jansz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
105  48r 11  Nicolaasgracht Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 0,75      
106  54v 34  Overmare Landzijde Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
107  37v 54  Rapenburg Geryt Jansz. bontmaker 0,75   [not.TB: in Zegersstege]  
108  50r 38  Marendorp Rijnzijde Geryt Jansz. vleeshouwer 0,75      
109  51v 49  Marendorp Landzijde Geryt Jansz. -- 0,60      
110  34r 71  Hogewoerd Ghysbrecht Jansz. koopman 1,50      
111  46v 75  Kerkvierendeel Gillis Jansz. witmaker 20,00      
112  31v Wanthuis Govert Jansz. schoenmaker 2,00      
113  39v 61  Zevenhuizen Herman Jansz. -- 3,00      
114  42v 47  Gasthuis Heyl Jan Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
115  33r 15  Hogewoerd Heynrick Jansz. -- 1,20      
116  33v 60  Hogewoerd Heynrick Jansz. koopman 5,00      
117  50v 49  Marendorp Rijnzijde Hillegont Danel Jansz. de houtkoper, weduwe (van) houtkoper 14,00   'mit Katryn ende Hillegont Jansdr.'  
118  38v 96  Rapenburg Hoeff Jansz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
119  38r 64  Rapenburg Huge Jansz. -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
120  39v 56  Zevenhuizen Huge Jansz. glazenmaker 0,75      
121  37r 19  Rapenburg Jacop Jansz. -- 1,50      
122  38r 72  Rapenburg Jacop Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
123  38r 90  Rapenburg Jacop Jansz. bontwerker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
124  42v 55  Gasthuis Jacop Jansz. -- 0,60   met zijn broers en zusters  
125  44v 77  Burgstreng Jacop Jansz. korenkoper 4,00      
126  34r 85  Hogewoerd Jan "de oude" Jansz. Moeyt -- 4,00   [not.TB: Levendaal]  
127  32v 78  Wanthuis Jan Jansz. koopman 0,75   met zijn schoonmoeder  
128  33r 28  Hogewoerd Jan Jansz. appelman 1,00      
129  33v 40  Hogewoerd Jan Jansz. olieslager 1,20      
130  35r 45  Nieuwland Jan Jansz. -- 13,00   zwager van Michiel Meesz.
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
131  35v 49  Nieuwland Jan Jansz. timmerman 4,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
132  37v 44  Rapenburg Jan Jansz. koopman 2,50      
133  38r 85  Rapenburg Jan Jansz. -- 0,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
134  39v 54  Zevenhuizen Jan Jansz. bakker 1,50      
135  40v 25  Over 't Hof Jan Jansz. schilder 1,00      
136  45v 26  Kerkvierendeel Jan Jansz. verver 5,00      
137  47r 20  Gansoord Jan Jansz. snijder 0,75      
138  48v 27  Nicolaasgracht Jan Jansz. 'franchynmaker' 0,75      
139  49r 64  Nicolaasgracht Jan Jansz. roodzieder 120,00      
140  49v Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. appelman 1,25      
141  50r 37  Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. warmoesman 2,50      
142  54r 13  Overmare Landzijde Jan Jansz. schoenmaker 2,00      
143  50v 56  Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. de verver, weduwe (van) verver 14,00      
144  51r Marendorp Landzijde Jan Jansz. Knoep -- 1,00      
145  36v 16  Levendaal Jan Jansz. Roothooft -- 1,00      
146  39r 38  Zevenhuizen Jannetgen Pieter Jansz., weduwe (van) -- 42,00      
147  45r 12  Kerkvierendeel Joris Jansz. -- 24,00   met weduwe Aechte Pieter Jansz.  
148  36v Levendaal Joris Jansz. Hagen -- 0,60      
149  43v 17  Burgstreng Jutte Pieter Jansz., weduwe (van) -- 18,00      
150  41r Vleeshuis Katryn Ghysbrecht Jansz. -- 27,00      
151  54r 17  Overmare Landzijde Koen Jansz. vogelkoper 1,25      
152  39v 47  Zevenhuizen Machteld Claes Jansz. Paedze, weduwe (van) -- 16,00      
153  38r 71  Rapenburg Martyn Jansz. voller 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
154  42v 53  Gasthuis Martyn Jansz. kuiper 2,00      
155  52r 59  Marendorp Landzijde Matheus Jansz. -- 0,80      
156  33r 16  Hogewoerd Mees Jansz. -- 0,60      
157  40v 30  Over 't Hof Mees Jansz. smid 9,00      
158  33r Hogewoerd Ott Jansz. -- 0,60   met zijn moeder  
159  33v 44  Hogewoerd Pieter Jansz. bakker 1,50      
160  42r 13  Gasthuis Pieter Jansz. scheerder 0,75      
161  44r 38  Burgstreng Pieter Jansz. schilder 1,00      
162  44r 39  Burgstreng Pieter Jansz. schrijnmaker 0,75      
163  46r 61  Kerkvierendeel Pieter Jansz. verver 1,00      
164  47v 59  Gansoord Pieter Jansz. -- 36,00      
165  49v Marendorp Rijnzijde Pieter Jansz. -- 3,00      
166  52v 87  Marendorp Landzijde Pieter Jansz. -- 0,50      
167  47v 42  Gansoord Pieter Jansz. Elsbien -- 16,00      
168  37v 58  Rapenburg Pieter Jansz. Koedyck -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
169  39r 36  Zevenhuizen Pieter Jansz. Reynsburch -- 1,00      
170  46r 62  Kerkvierendeel Pieter Jansz. van Noortich -- 16,00      
171  30v 33  Wolhuis Pieter Jansz., zwager -- 9,00   (K02 wa h 32)  
172  43r 76  Gasthuis Pouwels Jansz. bontwerker 1,20      
173  48r 10  Nicolaasgracht Roeloff Jansz. -- 1,50      
174  41r 54  Over 't Hof Splinter Jansz. van Rossem -- 6,00      
175  31r 43  Wolhuis Symon Jansz. schoenlapper 0,60      
176  31r 63  Wolhuis Symon Jansz. -- 0,60      
177  39v 48  Zevenhuizen Symon Jansz. bontwerker 0,75      
178  52v 90  Marendorp Landzijde Symon Jansz. -- 0,75      
179  44v 71  Burgstreng Tabbe Jansz. -- 1,50      
180  33v 64  Hogewoerd Thonis Jansz. -- 3,00      
181  37v 36  Rapenburg Weyn Willem Jansz., weduwe (van) -- 12,00   met haar dochter  
182  31r 72  Wolhuis Willem Jansz. metselaar 0,75      
183  31v 16  Wanthuis Willem Jansz. goudsmid 20,00      
184  33r 34  Hogewoerd Willem Jansz. koopman 0,75      
185  36v 26  Levendaal Willem Jansz. -- 0,50      
186  43v 13  Burgstreng Willem Jansz. kuiper 1,50      
187  44v 65  Burgstreng Willem Jansz. droogscheerder 1,50      
188  48r Nicolaasgracht Willem Jansz. houtzager 0,60      
189  51r 12  Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
190  52v 88  Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 1,00      
191  53r 22  Overmare Rijnzijde Willem Jansz. schilder 0,50      
192  54r 24  Overmare Landzijde Willem Jansz. verver 1,60      
193  54v 35  Overmare Landzijde Willem Jansz. kuiper 1,00      
194  40v 46  Over 't Hof Willem Jansz. Conincx -- 6,00   'als in de voorgaende rekeningen'  
195  45v 19  Kerkvierendeel Willem Jansz. de Wijze -- 2,40   met Dirck Jansz zijn zwager  
196  33r Hogewoerd Willem Jansz. van Alphen -- 8,00      
197  47v 49  Gansoord Willem Jansz. van Delff -- 12,00      
198  48r 77  Gansoord Willem Jansz. van Warmond -- 13,00      
199  37r 24  Rapenburg Wolfert Jansz. -- 0,60      
200  48v 49  Nicolaasgracht Zybrant Jansz. -- 3,00      
201  34r 91  Hogewoerd Jan Geryt Jansz.z. -- 1,00   met zijn zwager, elk 10 stuivers, samen 1 gl.
[not.TB: Levendaal]
 
202  52v 84  Marendorp Landzijde Adriaen Joerdynsz. -- 0,75      
203  36r 80  Nieuwland Dirck Joest -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
204  35r 21  Nieuwland Claes Joestz. -- 1,20      
205  32r 46  Wanthuis Jan Symon Judenz. -- 1,00      
     

 

 

  J Patroniem :  K L  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
47r 12  Gansoord Dirck Kerstantsz. -- 1,00      
47v 48  Gansoord Geertrude Geryt Kerstantsz., weduwe (van) -- 22,00      
44r 45  Burgstreng Jan Kerstantsz. -- 0,00   blank  
53v 51  Overmare Rijnzijde Jan Kerstantsz. koopman, viskoper 0,75      
38v Zevenhuizen Jan Kerstantsz. Stoop -- 72,00      
53r 29  Overmare Rijnzijde Pieter Kerstantsz. koopman 1,20   met zijn moeder  
53r 31  Overmare Rijnzijde Rombout Kerstantsz. -- 0,60      
47v 44  Gansoord Willem Jan Kerstantsz. -- 15,00      
47v 41  Gansoord Willem Kerstantsz. -- 0,00   was 48 'buyten der stede woent'  
     

 

 

  K Patroniem :  L M  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
41r 10  Vleeshuis Aechte Lambrechtsdr. -- 2,00      
32v 82  Wanthuis Adriaen Lambrechtsz. bonmeester 9,00      
33v 38  Hogewoerd Claes Lambrechtsz. schoenmaker 0,60      
35v 72  Nieuwland Claes Lambrechtsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
30r Wolhuis Jan Lambrechtsz. -- 1,50   met echtgenote  
49r 81  Nicolaasgracht Jan Lambrechtsz. -- 10,00      
46v 84  Kerkvierendeel Jan Lambrechtsz., meester -- 1,50      
34r 97  Hogewoerd Jacop Lenaertsz. voller 2,00   [not.TB: Levendaal]  
35v 79  Nieuwland Michiel Lenaertsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
10  49v 106  Nicolaasgracht Marie Jacop Leyssen, weduwe (van) -- 0,75      
11  52v 11  Overmare Rijnzijde Claes Lievensz. schoenmaker 0,75      
12  35v 53  Nieuwland Cornelis Lourijsz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
13  38r 70  Rapenburg Cornelis Lourijsz. voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
14  36r 86  Nieuwland Dieuwer Lourijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
15  30v 15  Wolhuis Jacop Lourijsz., weduwe (van) -- 4,00   met haar zoon de priester  
16  36r 98  Nieuwland Jan Lourijsz. -- 1,50   [not.TB: opte Vliet]  
17  40v 22  Over 't Hof Lourijs Lourijsz. -- 1,40      
18  41r 60  Over 't Hof Ysbrant Lourijsz. -- 0,60      
19  42v 44  Gasthuis Dirck Louwez. -- 2,50      
20  46r 65  Kerkvierendeel Katryn Lubberts -- 1,00      
21  43v Burgstreng Andries Lubbertsz. -- 12,00      
     

 

 

  L Patroniem :  M N  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
49r 72  Nicolaasgracht Claes Martynsz. -- 11,00      
38r 77  Rapenburg Dirck Martynsz. -- 0,00   was 0,6 pauper
[not.TB: in die Blaustege]
 
34v 112  Hogewoerd Florys Martynsz. bonmeester 1,00      
45r Kerkvierendeel Jan Martynsz. mandenmaker 1,00      
43v 20  Burgstreng Machteld Pieter Martynsz., weduwe (van) -- 10,00      
33r 13  Hogewoerd Pieter Martynsz. -- 0,50      
52v Overmare Rijnzijde Willem Martynsz. timmerman 0,75      
48v 25  Nicolaasgracht Wouter Martynsz. -- 6,00   met zijn moeder  
39v 68  Zevenhuizen Jan Pieter Jan Martynsz.z. -- 12,00      
10  37v 50  Rapenburg Ewout Mathysz. -- 2,50      
11  51v 25  Marendorp Landzijde Geryt Mathysz. -- 0,60      
12  50r 41  Marendorp Rijnzijde Jacop Mathysz. -- 0,75      
13  31r 60  Wolhuis Jan Mathysz. metselaar 1,20      
14  31v 12  Wanthuis Jan Mathysz. viskoper 1,00      
15  30v 41  Wolhuis Jan Mathysz., weduwe (van) -- 8,00      
16  40r Over 't Hof Pieter Mathysz. schoenmaker 2,25      
17  53v Overmare Landzijde Willem Mathysz. -- 0,60      
18  50v 50  Marendorp Rijnzijde Allert Meesz. -- 3,00      
19  35v 55  Nieuwland Baerte Michiel Meesz., weduwe (van) -- 18,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
20  46r 48  Kerkvierendeel Bouwen Meesz. -- 0,75   en Heyl Joestenz.  
21  46v 82  Kerkvierendeel Claer Cornelis Meesz., weduwe (van) -- 0,75      
22  46r 57  Kerkvierendeel Claes Meesz. -- 1,20      
23  34v Nieuwland Dirck Meesz. -- 20,00      
24  38r 66  Rapenburg Dirck Meesz. -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
25  49r 63  Nicolaasgracht Dirck Meesz. -- 10,00   met zijn moeder  
26  37r 16  Rapenburg Ewout Meesz. Natschoe -- 0,60      
27  47r 15  Gansoord Heynrick Meesz. van Eyck -- 10,00      
28  46r 54  Kerkvierendeel Hillegont Heynrick Meesz., weduwe (van) -- 12,00      
29  32v 52  Wanthuis Huge Meesz. -- 34,00      
30  43r 56  Gasthuis Jacop Meesz. -- 12,00   met zijn kinderen  
31  34r 94  Hogewoerd Vranck Meesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
32  31v Wanthuis Willem Meesz. timmerman 0,75      
33  36v 25  Levendaal Wychman Meesz. -- 0,60      
34  40v 40  Over 't Hof Katryn Pieter Meynertsz., weduwe (van) -- 1,20      
35  35r 20  Nieuwland Andries Michielsz. -- 7,00   met zijn kinderen  
36  49r 71  Nicolaasgracht Roeloff Michielsz. -- 2,00      
37  37r 20  Rapenburg Willem Michielsz. -- 0,75      
38  42v 29  Gasthuis Pieter Mourijnsz. -- 6,00      
39  33r 24  Hogewoerd Truyde Mouwerynsdr. -- 0,75      
40  36r 96  Nieuwland Cornelis Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
41  34v 10  Nieuwland Frans Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 5,00   met zijn zuster  
     

 

 

  M Patroniem :  N O  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
38r 80  Rapenburg Marie Nannen -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
     

 

 

  N Patroniem :  O P  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
38v 101  Rapenburg Phillips Oliviersz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
37v 61  Rapenburg Claes Ottenz. -- 1,50   [not.TB: in die Blaustege]  
44r 36  Burgstreng Cornelis Ottenz. -- 2,00      
49v 90  Nicolaasgracht Dirck Ottenz. -- 10,00      
54v 38  Overmare Landzijde Jan Ottenz. bonmeester 1,00      
30r 11  Wolhuis Pieter Heynrick Ottenz. -- 15,00      
     

 

 

  O Patroniem :  P Q  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
31r 54  Wolhuis Jan Phillipsz. stadssecretaris 0,00   was 18, verdragen jegen gemaicte rentebrieven  
37r 11  Rapenburg Jan Phillipsz. wagenaer 0,75      
42v 35  Gasthuis Willem Phillipsz. -- 0,50      
37r Rapenburg Willem Phillipsz., idem -- 1,50      
34r 68  Hogewoerd Barbara Pietersdr. -- 1,00   met haar twee zusters  
47r 18  Gansoord Weyn Pietersdr. -- 0,60      
40r Over 't Hof Aelwyn Pietersz. -- 9,00      
35r 43  Nieuwland Aernt Pietersz. Reynsburch [drapenier] 3,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
45r Kerkvierendeel Albrecht Pietersz. Tromper -- 10,00      
10  32v 58  Wanthuis Andries Pietersz. -- 12,00      
11  31v 75  Wolhuis Claes Pietersz. droogscheerder 0,60      
12  37r Rapenburg Claes Pietersz. -- 0,75      
13  44v 62  Burgstreng Claes Pietersz. schoenmaker 4,50      
14  39r 34  Zevenhuizen Cornelis Pietersz. -- 0,00   'heeft zyn goeden gevryt betalende exue of 't pontgelde'  
15  48r Nicolaasgracht Cornelis Pietersz. -- 1,80      
16  32r 51  Wanthuis Dammes Pietersz. koopman 6,00      
17  46r 63  Kerkvierendeel Danel Pietersz. -- 18,00      
18  36v 15  Levendaal Dirck Pietersz. koopman 2,00      
19  45r 92  Burgstreng Dirck Pietersz. -- 0,75      
20  46v Gansoord Dirck Pietersz. koopman 60,00      
21  39r 29  Zevenhuizen Dirck Pietersz. Graeff -- 6,00      
22  38r 93  Rapenburg Ewout Pietersz. de blinde -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
23  38v 100  Rapenburg Ewout Pietersz. Monck -- 4,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
24  34v Nieuwland Eylaert Pietersz. -- 7,00      
25  52r 71  Marendorp Landzijde Florys Pietersz. -- 2,50      
26  32r 45  Wanthuis Geryt Pietersz. wantsnijder 3,00      
27  46r 67  Kerkvierendeel Geryt Pietersz. -- 13,00      
28  51r Marendorp Landzijde Geryt Pietersz. -- 1,25      
29  52v Overmare Rijnzijde Geryt Pietersz. vogelkoper 0,75   met zijn zoon  
30  30v 39  Wolhuis Haze Florys Pietersz., weduwe (van) -- 12,00      
31  34v 11  Nieuwland Heynrick Pietersz. -- 5,00      
32  44r 35  Burgstreng Heynrick Pietersz. bontwerker 1,00      
33  53v Overmare Landzijde Heynrick Pietersz. koopman 6,00      
34  42r 11  Gasthuis Hobbe Pietersz. -- 5,00      
35  52r 60  Marendorp Landzijde Huge Pietersz. -- 1,50      
36  45v 22  Kerkvierendeel Huge Pietersz., meester -- 1,20      
37  35v 74  Nieuwland Jacop Pietersz. -- 1,20   en Jan Claesz.
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
38  47r 32  Gansoord Jacop Pietersz. -- 10,00      
39  48v 50  Nicolaasgracht Jacop Pietersz. -- 0,75      
40  45r Kerkvierendeel Jacop Pietersz. Tromper -- 0,00   in 1504 'ontfanck maken van zyn exye ende andere contribucien'  
41  31r 48  Wolhuis Jan Pietersz. -- 0,60      
42  33r 10  Hogewoerd Jan Pietersz. -- 0,00   pauper  
43  42r Gasthuis Jan Pietersz. -- 2,50      
44  44r 32  Burgstreng Jan Pietersz. verversknecht 0,75      
45  51r Marendorp Landzijde Jan Pietersz. vleeshouwer 1,80      
46  51v 34  Marendorp Landzijde Jan Pietersz. -- 0,75      
47  45r Kerkvierendeel Jan Pietersz. Tromper -- 10,00      
48  36v 29  Levendaal Kerstant Pietersz. bonmeester 2,40      
49  32v 68  Wanthuis Lambrecht Pietersz. brouwer 0,60      
50  39r 33  Zevenhuizen Martyn Pietersz. -- 26,00      
51  44v 83  Burgstreng Martyn Pietersz. brouwer 10,00      
52  44v 84  Burgstreng Martyn Pietersz., weeskinderen van de 1e twee vrouwen van -- 6,00      
53  52r 73  Marendorp Landzijde Marytgen Pieter Pietersz., weduwe (van) -- 10,00      
54  43r 80  Gasthuis Paridom Pietersz. bonmeester 3,50      
55  36v 21  Levendaal Pieter Pietersz. koopman, voller 3,00      
56  49v 102  Nicolaasgracht Pieter Pietersz. -- 0,75      
57  46v Gansoord Pouwels Pietersz. -- 60,00      
58  48r Nicolaasgracht Quiryn Pietersz. -- 2,25      
59  49r 73  Nicolaasgracht Reyner Pietersz. -- 1,20      
60  31r 55  Wolhuis Thonis Pietersz. snijder 1,20      
61  40v 26  Over 't Hof Willem Pietersz. -- 6,50      
62  52r 57  Marendorp Landzijde Willem Pietersz. -- 0,60      
63  45r Kerkvierendeel Willem Pietersz. Tromper -- 10,00      
64  36r 88  Nieuwland Wouter Pietersz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
65  43v 28  Burgstreng Wouter Pietersz. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
66  31r 52  Wolhuis Claes Pouwelsz. -- 0,60      
67  32r 32  Wanthuis Erkenraet Willem Pouwelsz., weduwe (van) -- 1,50      
68  44r 42  Burgstreng Geertrude Symon Pouwelsz., weduwe (van) -- 6,00      
69  43v Burgstreng Jan Pouwelsz. -- 12,00      
70  48r 14  Nicolaasgracht Pieter Claes Pouwelsz. -- 1,50   met zijn moeder  
71  47r 10  Gansoord Pieter Pouwelsz. -- 0,75      
72  43v Burgstreng Willem Jan Pouwelsz. -- 16,00      
73  30r 10  Wolhuis Jan Aernt Pouwelsz.z. -- 6,00   met zijn kinderen  
     

 

 

  P Patroniem :  Q R  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
42v 49  Gasthuis Marytgen Quirynsdr. -- 0,50      
35r 23  Nieuwland Jacop Quirynsz. -- 0,80   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
     

 

 

  Q Patroniem :  R S  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
52r 62  Marendorp Landzijde Reinoud Reinoudsz. -- 7,00      
43v 11  Burgstreng Willem Reinoudsz. -- 10,00      
49r 70  Nicolaasgracht Claes Rennetsz. -- 1,50      
49r 74  Nicolaasgracht Dirck Rennoutsz. -- 0,75      
50v 55  Marendorp Rijnzijde Pieter Rennoutsz. -- 2,50      
53v 52  Overmare Rijnzijde Adam Reyersz. -- 0,60      
44r 53  Burgstreng Allert Reyersz. -- 3,00      
53r 25  Overmare Rijnzijde Alydt Valck Reyersz., weduwe (van) -- 0,90      
50r 28  Marendorp Rijnzijde Andries Reyersz. -- 0,75      
10  33v 55  Hogewoerd Clement Reyersz. bakker 0,75      
11  35v 61  Nieuwland Geryt Reyersz. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
12  31v 10  Wanthuis Jacop Reyersz. schoenmaker 1,00      
13  45v 25  Kerkvierendeel Jacop Reyersz. -- 0,75      
14  53v 59  Overmare Rijnzijde Ryck Reyersz. -- 3,00      
15  44v 78  Burgstreng Pieter Heynrick Reyersz.z. -- 10,00      
16  42v 52  Gasthuis Claes Reymbrandsz. -- 2,25      
17  31r 57  Wolhuis Pieter Pieter Reymbrandsz.z. -- 36,00      
18  30v 35  Wolhuis Claes Reynersz. -- 1,50      
19  44v 70  Burgstreng Willem Reynersz. -- 16,00      
20  41r 61  Over 't Hof Bette Rippertsdr. -- 0,60      
21  48r 20  Nicolaasgracht Pieter Robbrechtsz. in Blanckenburg -- 1,00      
22  33v 56  Hogewoerd Ermgaert Roelen -- 3,00      
23  45v 43  Kerkvierendeel Baernt Roelofsz. -- 0,75      
24  35r 44  Nieuwland Geryt Roelofsz. -- 10,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
25  52r 64  Marendorp Landzijde Geryt Roelofsz. -- 1,80      
26  39r 18  Zevenhuizen Jan Roelofsz. -- 0,60      
27  52v 89  Marendorp Landzijde Jan Roelofsz. -- 4,00      
28  46r 59  Kerkvierendeel Martyn Roelofsz. -- 25,00      
29  30v 32  Wolhuis Volpert Roelofsz. -- 18,00      
30  30v 24  Wolhuis Jacop Romboutsz. -- 0,60      
31  49r 76  Nicolaasgracht Pieter Romboutsz. -- 3,00      
32  50r 22  Marendorp Rijnzijde Pieter Romboutsz. -- 0,60      
     

 

 

  R Patroniem :  S T  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
47v 61  Gansoord Claes Sandersz. -- 1,20      
38r 74  Rapenburg Hobbe Sandersz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
35v 52  Nieuwland Florys Schoutenz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
53v 56  Overmare Rijnzijde Pieter Schoutenz. -- 0,80      
38r 67  Rapenburg Jacop Screvelsz. -- 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
49v 92  Nicolaasgracht Willem Screvelsz. -- 4,00      
34r 96  Hogewoerd Jan Splintersz. voller 2,10   [not.TB: Levendaal]  
30v 29  Wolhuis Lambrecht Splintersz. bakker 1,20      
43r 82  Gasthuis Oudzier Sproncxz. bonmeester 6,00      
10  35r 35  Nieuwland Cornelie Aernt Stevensz., weduwe (van) -- 0,60   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
11  36v 13  Levendaal Steven Stevensz. -- 1,00      
12  49r 62  Nicolaasgracht Steven Stevensz. -- 1,00      
13  54r 28  Overmare Landzijde Neeltgen Symonsdr. -- 0,75   met haar zuster  
14  45r 95  Burgstreng Alydt Jacop Symonsz., weduwe (van) koopman 10,00      
15  36r 83  Nieuwland Claes Symonsz. -- 1,50   met zijn zoon [of met zijn broer Lambrecht?]
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
16  40r Over 't Hof Claes Symonsz. -- 1,50      
17  53r 28  Overmare Rijnzijde Cornelis Symonsz. beyerman 0,50      
18  52v Overmare Rijnzijde Dirck Symonsz. Taey -- 0,60      
19  34r 95  Hogewoerd Ewout Symonsz. voller 0,90   [not.TB: Levendaal]  
20  47r 34  Gansoord Ewout Symonsz. -- 1,20      
21  35r 22  Nieuwland Geryt Symonsz. voller 1,50      
22  47r 26  Gansoord Herman Symonsz. -- 0,60      
23  30v 40  Wolhuis Jacop Symonsz. -- 84,00   met zijn zuster  
24  50r 40  Marendorp Rijnzijde Jacop Symonsz. -- 1,80      
25  38r 87  Rapenburg Jacop Symonsz. van Sonnevelt -- 9,50   'voir dit jair 1,5 ende voir de jaeren 1500 ende 1501 elck jair 4'
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
26  52v 92  Marendorp Landzijde Lysbet Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 0,75      
27  44v 60  Burgstreng Peynse Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 18,00      
28  39v 76  Zevenhuizen Pieter Symonsz. -- 5,00      
29  46r 68  Kerkvierendeel Pieter Symonsz. koopman 17,00      
30  36v 19  Levendaal Pieter Symonsz. Sast -- 3,00      
31  48v 26  Nicolaasgracht Sap Symonsz. -- 0,80      
32  49r 80  Nicolaasgracht Volckert Symonsz. -- 0,60      
33  48v 33  Nicolaasgracht Wermer Symonsz. -- 9,00      
34  41r Vleeshuis Willem Symonsz. -- 1,40      
35  50r Marendorp Rijnzijde Willem Symonsz. brouwer 8,00      
36  37r 22  Rapenburg Geryt Symonz. -- 0,60      
     

 

 

  S Patroniem :  T V  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
36r 82  Nieuwland Claes Thijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
50r 15  Marendorp Rijnzijde Martyn Thomasz. -- 0,75      
39v 69  Zevenhuizen Nanne Thomasz. huikmaker 2,00      
31v 20  Wanthuis Cornelis Thonisz. -- 0,75      
34r 82  Hogewoerd Lourijs Tyelmansz. -- 1,50   [not.TB: Levendaal]  
     

 

 

  T Patroniem :  V W  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
54v 37  Overmare Landzijde Reyer Valckenz. bonmeester 1,00      
43v Burgstreng Aernt Volckertsz. schipper 0,00   was 1,2 ,gestorven  
43v Burgstreng Yeff Volprechtsdr. -- 1,00      
49v 94  Nicolaasgracht Dirck Volprechtsz. -- 0,50      
54r 10  Overmare Landzijde Dirck Volprechtsz. vleeshouwer 2,50      
54r 15  Overmare Landzijde Florys Volprechtsz. -- 6,00      
40r 18  Over 't Hof Cornelis Voppenz. -- 0,50      
46r 55  Kerkvierendeel Marytgen Claes Claes Vranckenz., weduwe (van) -- 1,00      
32v 76  Wanthuis Aechte Bouwen Vranckenz.z., weduwe (van) -- 1,50      
10  36v 11  Levendaal Claes Vranckenz.z. -- 0,75      
11  43v Burgstreng Claes Vrankenz. -- 0,60      
12  52r 80  Marendorp Landzijde Joerden Vrankenz. -- 4,00      
13  50v 42  Marendorp Rijnzijde Willem Vrankenz. -- 3,00      
14  32v 63  Wanthuis Andries Vredricxz. -- 0,50      
15  38r 91  Rapenburg Vredrick Vredricxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
     

 

 

  V Patroniem :  W Y  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
38v Zevenhuizen Nanne Wiggers -- 20,00      
39r 41  Zevenhuizen Jacop Wiggersz. schoenmaker 0,50      
32v 66  Wanthuis Jan Wiggersz. slotenmaker 0,50      
41r Vleeshuis Jan Wiggersz. schoenmaker 0,90      
49v 109  Nicolaasgracht Pieter Wiggersz. schipper 0,80      
52v Overmare Rijnzijde Pieter Wiggersz. -- 1,00      
50v 62  Marendorp Rijnzijde Symon Wiggersz. -- 0,00   was 1,5 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
40r 83  Zevenhuizen Joris Willeboertsz. -- 1,20      
48v 22  Nicolaasgracht Geertrude Willem Doe, weduwe (van) -- 1,50      
10  52r 79  Marendorp Landzijde Ewout Willemersz. -- 8,00      
11  40r Over 't Hof Celie Willemsdr. -- 0,75   met haar zuster  
12  44v 81  Burgstreng Griete Willemsdr. Bolsen -- 15,00      
13  49v Marendorp Rijnzijde Grietgen Willemsdr. -- 1,00      
14  30v 25  Wolhuis Adriaen Willemsz. 't Hart -- 10,00      
15  35r 19  Nieuwland Aernt Willemsz. voller 1,35   'voir desen ende voirgaende jaeren ende dair mede hy guyt gelaten wordt, pauper'  
16  50v 72  Marendorp Rijnzijde Baernt Willemsz. -- 0,80      
17  44r 47  Burgstreng Bouwen Willemsz. van Warmond -- 36,00      
18  36v Levendaal Claes en Jan Willemsz. Goelt -- 0,50   'hoir moeder en Alydt hoir dochter'  
19  30v 22  Wolhuis Claes Willemsz. -- 0,80      
20  32v 64  Wanthuis Claes Willemsz. droogscheerder 1,50      
21  35r 24  Nieuwland Claes Willemsz. -- 16,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
22  48v 24  Nicolaasgracht Claes Willemsz. verver 1,00      
23  48v 29  Nicolaasgracht Claes Willemsz. warmoesman 0,75      
24  52v 83  Marendorp Landzijde Claes Willemsz. vleeshouwer 8,00      
25  32r 40  Wanthuis Clement Willemsz. -- 8,00      
26  48v 54  Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. wever 0,00   was 0,6 pauper  
27  49r 65  Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. -- 1,20   met zijn moeder  
28  43r 75  Gasthuis Dammes Willemsz. Spronc koopman 15,00      
29  45r 10  Kerkvierendeel Danel Willemsz. -- 2,25      
30  46r 50  Kerkvierendeel Dirck Willemsz. koeman 2,00      
31  46v 89  Kerkvierendeel Dirck Willemsz. bonmeester 2,40      
32  45r 11  Kerkvierendeel Ewout Willemsz. Dobben -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
33  43r 68  Gasthuis Geryt Willemsz. talman 3,00      
34  48r Nicolaasgracht Geryt Willemsz. schuitenmaker 1,50      
35  50v 57  Marendorp Rijnzijde Geryt Willemsz. schout van Koudekerk 2,00      
36  42v 45  Gasthuis Heynrick Willemsz. timmerman 0,60      
37  43r 66  Gasthuis Huge Willemsz. brouwer 16,00      
38  51r Marendorp Landzijde Hugge Willemsz. -- 2,50      
39  39r 28  Zevenhuizen Jacop Willemsz. waerdein 36,00      
40  48v 41  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 2,00      
41  48v 53  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 3,50   en zijn zoon Reymbrand met twee weeskinderen  
42  49r 75  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. veenman 1,50      
43  53v 45  Overmare Rijnzijde Jacop Willemsz. veenman 1,20      
44  33v 65  Hogewoerd Jan Willemsz. bogenmaker 0,75      
45  36v 12  Levendaal Jan Willemsz. -- 0,75      
46  39r 26  Zevenhuizen Jan Willemsz. -- 2,25      
47  39v 55  Zevenhuizen Jan Willemsz. snijder 2,00      
48  42r 22  Gasthuis Jan Willemsz. ketelboeter 0,60      
49  42v 34  Gasthuis Jan Willemsz. -- 0,60   met zijn zoon Geryt  
50  42v 40  Gasthuis Jan Willemsz. -- 1,25      
51  47v 43  Gansoord Jan Willemsz. brouwer 2,00      
52  49r 82  Nicolaasgracht Jan Willemsz. -- 0,80      
53  43v 21  Burgstreng Jan Willemsz. de Bruyn -- 12,00      
54  36v Levendaal Jan Willemsz. van Zessen -- 0,80      
55  49r 61  Nicolaasgracht Katryn Jan Willemsz., weduwe (van) -- 2,00   met haar dochter  
56  51r 13  Marendorp Landzijde Lambrecht Willemsz. -- 1,00      
57  51r 75  Marendorp Rijnzijde Lourijs Willemsz. bonmeester, pottenbakker 2,50      
58  38v 98  Rapenburg Margriet Jacop Willemsz., weduwe (van) -- 3,00   met haar dochter
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
59  42v 43  Gasthuis Marytgen Heynrick Willemsz., weduwe (van) -- 0,60      
60  49r 85  Nicolaasgracht Mees Willemsz. -- 1,00   met twee weeskinderen  
61  43v 12  Burgstreng Pieter Willemsz. -- 1,00      
62  49r 87  Nicolaasgracht Pieter Willemsz. -- 1,20   met een weeskind  
63  51v 48  Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. verversknecht 0,75      
64  52r 63  Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
65  50v 69  Marendorp Rijnzijde Ryck Willemsz. schipper 1,60   met zijn 'moeye'  
66  35v 60  Nieuwland Symon Willemsz. -- 1,20   [not.TB: Raemstege]  
67  44r 48  Burgstreng Symon Willemsz. -- 3,00      
68  44v 87  Burgstreng Willem Willemsz. goudsmid 6,00      
69  45r 89  Burgstreng Willem Willemsz. meekoper 22,00   met zijn weeskinderen  
70  47v 40  Gansoord Willem Willemsz. brouwer 54,00      
71  35v 50  Nieuwland Willem Willemsz. [Willevader] -- 25,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
72  37r 10  Rapenburg Cornelis Wittenz. molenaar 2,25      
73  36r 84  Nieuwland Jan Wolbrantsz. -- 0,90   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
74  37r 21  Rapenburg Jan Wolfertsz. -- 1,50      
75  45v 14  Kerkvierendeel Jan Wormboutsz. -- 1,50      
76  40r 10  Over 't Hof Alydt Woutersdr. -- 1,00      
77  39v 59  Zevenhuizen Claes Woutersz. schrijnmaker 10,00      
78  47r Gansoord Claes Woutersz. -- 0,75      
79  51r 76  Marendorp Rijnzijde Claes Woutersz. bonmeester 2,00      
80  44r 46  Burgstreng Cornelis Woutersz. bakker 3,00      
81  32v 53  Wanthuis Dirck Woutersz. bakker 24,00      
82  42v 51  Gasthuis Dirck Woutersz. -- 1,00      
83  40v 31  Over 't Hof Geertrude Allert Woutersz., weduwe (van) -- 18,00      
84  33v 66  Hogewoerd Jan Woutersz. -- 0,75      
85  45r 97  Burgstreng Jan Woutersz. bonmeester, bakker 10,00      
86  35r 26  Nieuwland Mees Jan Woutersz. -- 12,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
87  46r 53  Kerkvierendeel Thonis Woutersz. -- 1,00      
88  40r Over 't Hof Thyman Woutersz. -- 2,00      
89  53v 62  Overmare Rijnzijde Willem Woutersz. bonmeester 1,00      
90  50r 26  Marendorp Rijnzijde Willem Claes Woutersz.z. -- 0,75      
91  32v 62  Wanthuis Vredrick Wynaertsz. -- 0,50      
     

 

 

  W Patroniem :  Y Z  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
52r 69  Marendorp Landzijde Byen Yemansz. -- 0,60      
33r 11  Hogewoerd Dirck Ysbrantsz. droogscheerder 0,75      
54r 25  Overmare Landzijde Jan Dirck Ysbrantsz.z. -- 3,00      
     

 

 

  Y Patroniem :  Z A  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
38r 79  Rapenburg Zoete Zegers -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
31r 59  Wolhuis Cornelis Zegersz. -- 0,75      
32r 24  Wanthuis Cornelis Zieriksz. -- 6,00      
37r Rapenburg Jan Zybenz., idem -- 0,00   was 1,5 pauper  
35v 69  Nieuwland Bouwen Zyvertsz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
37r 15  Rapenburg Ysbrant Zyvertsz. -- 0,75      
     

 

 

PublicatieAuteurHome
Leiden
Belasting 1502
Lening 1508
Tim Bisschops
Antwerpen
2008
www.janvanhout.nl
Leiden