Home <— Leiden 1502 / 1508 <—

 

Leiden 1502
 
Vermogensbelasting
 
Gegevens per
Klasse Bedrag
 

 

 

 

  30+ Klasse Bedrag :  0 <1  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
43v Burgstreng Aernt Volckertsz. schipper 0,00   was 1,2 ,gestorven  
44r 45  Burgstreng Jan Kerstantsz. -- 0,00   blank  
45r 96  Burgstreng Michiel van Leeuwen bonmeester 0,00   was 4, 'als in de voirgaende rekeningen'  
47v 41  Gansoord Willem Kerstantsz. -- 0,00   was 48 'buyten der stede woent'  
42r Gasthuis Willem Bueckelsz. -- 0,00   was 0,75 'verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
42r Gasthuis Machteld Dibbout Hermansz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
42r 17  Gasthuis Jan van der Boichorst, weeskinderen -- 0,00   blank  
33r 10  Hogewoerd Jan Pietersz. -- 0,00   pauper  
34r 76  Hogewoerd Geryt Heynsz. Zalen -- 0,00   was 0,6 pauper  
10  45r Kerkvierendeel Jacop Pietersz. Tromper -- 0,00   in 1504 'ontfanck maken van zyn exye ende andere contribucien'  
11  45r 11  Kerkvierendeel Ewout Willemsz. Dobben -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
12  46r 47  Kerkvierendeel Willem Gerytsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
13  46r 49  Kerkvierendeel Jan de houtzager houtzager 0,00   was 1,2 'verdragen pauper'  
14  51r 12  Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
15  51r 18  Marendorp Landzijde Thomas Gerytsz. verversknecht 0,00   was 0,6 pauper  
16  51v 44  Marendorp Landzijde Jan Claesz. brouwer 0,00   blank  
17  51v 51  Marendorp Landzijde Ghysbrecht Dammesz. de Bose -- 0,00   was 0,75 pauper, met zijn kinderen  
18  52r 63  Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
19  50r 16  Marendorp Rijnzijde Jacop van Noorde -- 0,00   'als in de voirgaende rekeningen'  
20  50v 62  Marendorp Rijnzijde Symon Wiggersz. -- 0,00   was 1,5 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
21  48v 51  Nicolaasgracht Zybrant Dircxz. -- 0,00   was 0,5 'uyter stede'  
22  48v 54  Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. wever 0,00   was 0,6 pauper  
23  35r 28  Nieuwland Jan Ghysbrechtsz. -- 0,00   was 1,5 'uyter stede ende woent tot Haerlem'
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
24  35v 51  Nieuwland Willem Ewoutsz. -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
25  36r 92  Nieuwland Jan [Aerntsz.] de snijder snijder 0,00   was 0,5 pauper
[not.TB: in die Molenstege]
 
26  36r 99  Nieuwland Jan Craen -- 0,00   was 0,75 'uyter stede'
[not.TB: opte Vliet]
 
27  41r 63  Over 't Hof Bruyninck Heerman -- 0,00   'was 4,5 wordt hem verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
28  53r 30  Overmare Rijnzijde Willem Paedze -- 0,00   was 2, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
29  37r Rapenburg Jan Zybenz., idem -- 0,00   was 1,5 pauper  
30  37v 35  Rapenburg Jan van Berendrecht -- 0,00   was 2  
31  37v 45  Rapenburg Jan Eylertsz. -- 0,00   was 0,6 , pauper  
32  37v 56  Rapenburg Adriaen Allertsz. -- 0,00   was 2,5 'uuyter stede ende was van buyte ingecomen'
[not.TB: in die Blaustege]
 
33  38r 77  Rapenburg Dirck Martynsz. -- 0,00   was 0,6 pauper
[not.TB: in die Blaustege]
 
34  38r 83  Rapenburg Adriaen Moeyt -- 0,00   was 3, pauper
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
35  41v 35  Vleeshuis Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
36  32r 27  Wanthuis Geryt Bouwensz. -- 0,00   was 2,5  
37  32r 44  Wanthuis Willem Geryt Doez. -- 0,00   was 1,2 , pauper  
38  30v 16  Wolhuis Pieter Claesz. goudsmid 0,00   was 1, pauper  
39  31r 54  Wolhuis Jan Phillipsz. stadssecretaris 0,00   was 18, verdragen jegen gemaicte rentebrieven  
40  31r 64  Wolhuis Harck de wever wever 0,00   was 0,75, verdragen voir diensten den bewaerders van den bierexcyse gedaen  
41  31v 73  Wolhuis Claes de zeeman zeeman 0,00   was 0,6 , uuter stede  
42  39r 34  Zevenhuizen Cornelis Pietersz. -- 0,00   'heeft zyn goeden gevryt betalende exue of 't pontgelde'  
43  39r 39  Zevenhuizen Alyd van Leeuwen -- 0,00   was 3, pauper  
44  40r 79  Zevenhuizen Jan van Noorde koster 0,00   was 1  
     

 

 

  0 Klasse Bedrag :  <1 1  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
40v 20  Over 't Hof Erm Dammesz. -- 0,30   was 0,6 'overmits hoir armoede wordt gepasseert op 0,3'  
43r 63  Gasthuis Jan Dircxz. Cleeff -- 0,45      
43v 10  Burgstreng Dirck Jacopsz. -- 0,50   was 0,75 'overmits zyn armoede'  
42v 35  Gasthuis Willem Phillipsz. -- 0,50      
42v 41  Gasthuis Jan de houtzager houtzager 0,50      
42v 49  Gasthuis Marytgen Quirynsdr. -- 0,50      
43r 58  Gasthuis Cornelis Jansz. schoenlapper 0,50      
43r 59  Gasthuis Katryn Jacopsdr. -- 0,50      
43r 62  Gasthuis Heynrick Baerntsz. -- 0,50      
10  33r Hogewoerd Willem Langevelt -- 0,50      
11  33r 13  Hogewoerd Pieter Martynsz. -- 0,50      
12  33r 18  Hogewoerd Jan kammaker 0,50      
13  33v 43  Hogewoerd Willem Hugenz. van Noorde -- 0,50      
14  33v 51  Hogewoerd Geryt Aerntsz. smid 0,50      
15  33v 52  Hogewoerd Adriaen Dircxz. Knotter, vrouw van -- 0,50      
16  34r 93  Hogewoerd Albrecht Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
17  34v 98  Hogewoerd Symon Hugenz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
18  34v 101  Hogewoerd Pieter Gillisz. steenvoerder 0,50   [not.TB: Levendaal]  
19  34v 103  Hogewoerd Quiryn Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
20  34v 104  Hogewoerd Jan Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
21  34v 105  Hogewoerd Gillis de kammaker kammaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
22  34v 106  Hogewoerd Heyn spoelmaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
23  34v 107  Hogewoerd Jan Herpersz. -- 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
24  46r 52  Kerkvierendeel Martyn de wever wever 0,50      
25  36v Levendaal Claes en Jan Willemsz. Goelt -- 0,50   'hoir moeder en Alydt hoir dochter'  
26  36v Levendaal Jan van Oes -- 0,50      
27  36v Levendaal Cornelis Allertsz. -- 0,50      
28  36v 10  Levendaal Heynrick Dirck Claesz., weduwe (van) -- 0,50   en haar dochter  
29  36v 18  Levendaal Jacop Mouback -- 0,50      
30  36v 23  Levendaal Clement de voller voller 0,50      
31  36v 26  Levendaal Willem Jansz. -- 0,50      
32  36v 27  Levendaal Dirck de koopman koopman 0,50      
33  52v 87  Marendorp Landzijde Pieter Jansz. -- 0,50      
34  48v 36  Nicolaasgracht Gover schipper 0,50      
35  49r 59  Nicolaasgracht Vranck Gerytsz. -- 0,50      
36  49v 94  Nicolaasgracht Dirck Volprechtsz. -- 0,50      
37  35r 34  Nieuwland Thonis Aerntsz. voller 0,50   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
38  35v 59  Nieuwland Jan Heynricxsz. voller 0,50   [not.TB: Raemstege]  
39  35v 72  Nieuwland Claes Lambrechtsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
40  35v 75  Nieuwland Willem Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
41  35v 76  Nieuwland Wouter Dircxz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
42  35v 79  Nieuwland Michiel Lenaertsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
43  36r 82  Nieuwland Claes Thijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
44  36r 86  Nieuwland Dieuwer Lourijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
45  36r 87  Nieuwland Jan de warmoesman warmoesman 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
46  36r 88  Nieuwland Wouter Pietersz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
47  36r 89  Nieuwland Dirck Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
48  36r 93  Nieuwland Claes Jansz. bakker 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
49  40r 14  Over 't Hof Jan Dircxz. stoeldraaier 0,50      
50  40r 15  Over 't Hof Truye Gruyters -- 0,50      
51  40r 17  Over 't Hof Dyeloff de glazenmaker glazenmaker 0,50      
52  40r 18  Over 't Hof Cornelis Voppenz. -- 0,50      
53  40r 19  Over 't Hof Huge Adriaensz. -- 0,50      
54  41r 57  Over 't Hof Griete Heynricksdr. (meester) -- 0,50   dochter van meester Heynrick  
55  54r 30  Overmare Landzijde Hobbe Jacopsz. -- 0,50      
56  54r 31  Overmare Landzijde Willem Claesz. -- 0,50      
57  53r 22  Overmare Rijnzijde Willem Jansz. schilder 0,50      
58  53r 28  Overmare Rijnzijde Cornelis Symonsz. beyerman 0,50      
59  37r Rapenburg Heynrick Heynricxsz. timmerman 0,50      
60  37r 17  Rapenburg Willem Aerntsz. -- 0,50      
61  37r 30  Rapenburg Cornelis Dircxz., was Aernt [wever] 0,50      
62  37v 42  Rapenburg Alydt den Dolphyn -- 0,50      
63  37v 55  Rapenburg Geryt de stillegankmaker stillegankmaker 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
64  38r 68  Rapenburg Jacop Haviksz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
65  38r 70  Rapenburg Cornelis Lourijsz. voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
66  38r 72  Rapenburg Jacop Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
67  38r 73  Rapenburg Symon de voller voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
68  38r 74  Rapenburg Hobbe Sandersz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
69  38r 80  Rapenburg Marie Nannen -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
70  41r Vleeshuis Cornelis Doez. -- 0,50      
71  41r Vleeshuis Geryt Gerytsz. 'gezworen van de weverye' 0,50      
72  32r 34  Wanthuis Aernt de bontwerker bontwerker 0,50      
73  32v 62  Wanthuis Vredrick Wynaertsz. -- 0,50      
74  32v 63  Wanthuis Andries Vredricxz. -- 0,50      
75  32v 66  Wanthuis Jan Wiggersz. slotenmaker 0,50      
76  32v 67  Wanthuis Luytgert Willem Allertsz., weduwe (van) -- 0,50      
77  32v 69  Wanthuis Lambrecht "kuerlam" de messenmaker messenmaker 0,50      
78  30v 18  Wolhuis Marytgen Willem Gerytsz., weduwe (van) -- 0,50      
79  31r 69  Wolhuis Jan Aerntsz. messenmaker 0,50      
80  38v Zevenhuizen Jan de Bruynen, dochter van -- 0,50      
81  39r 12  Zevenhuizen Dirck Dircxz. printer 0,50   (= op de achtergracht!)  
82  39r 27  Zevenhuizen Geryt de mandenmaker mandenmaker 0,50      
83  39r 40  Zevenhuizen Heynrick Schot -- 0,50      
84  39r 41  Zevenhuizen Jacop Wiggersz. schoenmaker 0,50      
85  39v 53  Zevenhuizen Jan Dircxz. Withemdetgen -- 0,50      
86  43v Burgstreng Claes Vrankenz. -- 0,60      
87  43v 16  Burgstreng Cornelis Jansz. -- 0,60      
88  46v Gansoord Jan Ghysbrechtsz. schoenmaker 0,60      
89  47r 18  Gansoord Weyn Pietersdr. -- 0,60      
90  47r 26  Gansoord Herman Symonsz. -- 0,60      
91  47v 50  Gansoord Ewout Harckenz. -- 0,60      
92  42r 22  Gasthuis Jan Willemsz. ketelboeter 0,60      
93  42v 28  Gasthuis Agniese Claesdr. -- 0,60   met haar zuster Aechte  
94  42v 31  Gasthuis Claes, meester barbier 0,60   met zijn vader  
95  42v 32  Gasthuis Claes van Thienden -- 0,60      
96  42v 33  Gasthuis Evert de metselaar metselaar 0,60      
97  42v 34  Gasthuis Jan Willemsz. -- 0,60   met zijn zoon Geryt  
98  42v 43  Gasthuis Marytgen Heynrick Willemsz., weduwe (van) -- 0,60      
99  42v 45  Gasthuis Heynrick Willemsz. timmerman 0,60      
100  42v 48  Gasthuis Albrecht de schipper schipper 0,60      
101  42v 55  Gasthuis Jacop Jansz. -- 0,60   met zijn broers en zusters  
102  43r 61  Gasthuis Cornelis de kruidenier kruidenier 0,60      
103  43r 64  Gasthuis Michiel de harnasmaker harnasmaker 0,60      
104  33r Hogewoerd Ott Jansz. -- 0,60   met zijn moeder  
105  33r 12  Hogewoerd Claestgen warmoesman 0,60      
106  33r 16  Hogewoerd Mees Jansz. -- 0,60      
107  33r 26  Hogewoerd Margriet Aernt Aerntsz., weduwe (van) -- 0,60      
108  33v 36  Hogewoerd Claes Voel smid 0,60      
109  33v 38  Hogewoerd Claes Lambrechtsz. schoenmaker 0,60      
110  34r 83  Hogewoerd Cornelis Jansz. koeckelaer 0,60   [not.TB: Levendaal]  
111  34r 84  Hogewoerd Huge Dircxz. voller 0,60   [not.TB: Levendaal]  
112  34r 89  Hogewoerd Jan Gerytsz. voller 'sonder clinck' 0,60   [not.TB: Levendaal]  
113  34v 99  Hogewoerd Martyn Govertsz. metselaar 0,60   [not.TB: Levendaal]  
114  34v 102  Hogewoerd Geryt Gerytsz. Koevoet -- 0,60   [not.TB: Crauwelssteeg]  
115  34v 108  Hogewoerd Pieter Heynricxsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
116  34v 109  Hogewoerd Mathys Gerytsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Barbarasteeg]  
117  36v Levendaal Jan, meester voller 0,60      
118  36v Levendaal Dirck Jansz. Voet, Jonge -- 0,60      
119  36v Levendaal Joris Jansz. Hagen -- 0,60      
120  36v 25  Levendaal Wychman Meesz. -- 0,60      
121  51r 10  Marendorp Landzijde Dirck Hermansz. -- 0,60      
122  51r 19  Marendorp Landzijde Cornelis Claesz. witmakersknecht 0,60      
123  51v 23  Marendorp Landzijde Claes Aerntsz. -- 0,60      
124  51v 25  Marendorp Landzijde Geryt Mathysz. -- 0,60      
125  51v 29  Marendorp Landzijde Dieuwer Claes Garbrants, weduwe (van) -- 0,60      
126  51v 49  Marendorp Landzijde Geryt Jansz. -- 0,60      
127  51v 50  Marendorp Landzijde Symon Gerytsz. -- 0,60      
128  52r 53  Marendorp Landzijde Volprecht Dircxz. -- 0,60      
129  52r 56  Marendorp Landzijde Jan de Wilde bakker 0,60      
130  52r 57  Marendorp Landzijde Willem Pietersz. -- 0,60      
131  52r 65  Marendorp Landzijde Pieter Aerntsz. -- 0,60      
132  52r 69  Marendorp Landzijde Byen Yemansz. -- 0,60      
133  52r 74  Marendorp Landzijde Wernaer Baerntsz. -- 0,60      
134  52v 86  Marendorp Landzijde Jan Jacopsz. -- 0,60      
135  50r 14  Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
136  50r 22  Marendorp Rijnzijde Pieter Romboutsz. -- 0,60      
137  50r 33  Marendorp Rijnzijde Evert de korenmeter korenmeter 0,60      
138  50v 45  Marendorp Rijnzijde Melten de witmaker witmaker 0,60      
139  50v 58  Marendorp Rijnzijde Dirck Hermansz. koekenbakker 0,60      
140  50v 61  Marendorp Rijnzijde Pieter Dircxz. -- 0,60      
141  50v 67  Marendorp Rijnzijde Willem de Best -- 0,60      
142  50v 68  Marendorp Rijnzijde Thijs Jacopsz. schipper 0,60      
143  50v 71  Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
144  48r Nicolaasgracht Pieter Claesz. bostelman 0,60      
145  48r Nicolaasgracht Willem Jansz. houtzager 0,60      
146  48r Nicolaasgracht Kerstant Hermansz. -- 0,60      
147  48r 12  Nicolaasgracht Jan dekker 0,60      
148  48r 13  Nicolaasgracht Cornelis Adriaensz. -- 0,60      
149  48v 37  Nicolaasgracht Heynrick Jacopsz. -- 0,60      
150  49r 69  Nicolaasgracht Claes Dircxz. houtzager 0,60      
151  49r 80  Nicolaasgracht Volckert Symonsz. -- 0,60      
152  49v 95  Nicolaasgracht Volprecht Gerytsz. -- 0,60      
153  49v 96  Nicolaasgracht Reyer Jacopsz. -- 0,60      
154  49v 98  Nicolaasgracht Geertrude Claesdr. -- 0,60      
155  49v 101  Nicolaasgracht Jan Dircxz. voller 0,60      
156  34v Nieuwland Ysbrant Ghysbrechtsz. -- 0,60      
157  35r 17  Nieuwland Geryt Claes Doez. -- 0,60      
158  35r 35  Nieuwland Cornelie Aernt Stevensz., weduwe (van) -- 0,60   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
159  35v 57  Nieuwland Harck Doez. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
160  35v 61  Nieuwland Geryt Reyersz. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
161  35v 77  Nieuwland Marytgen Schouten -- 0,60   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
162  36r 94  Nieuwland Pieter Aerntsz. -- 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
163  36r 97  Nieuwland Heyn Dircxz. koopman 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
164  40r 16  Over 't Hof Jan de droogscheerder droogscheerder 0,60      
165  40v 28  Over 't Hof Griete Hugendr. Boelinck -- 0,60      
166  40v 35  Over 't Hof Goessen de snijder snijder 0,60      
167  40v 43  Over 't Hof Marytgen Bouwensdr. -- 0,60      
168  40v 45  Over 't Hof Dirck Albrechtsz. -- 0,60      
169  41r 55  Over 't Hof Katryn Danel de bakker, weduwe (van) bakker 0,60      
170  41r 60  Over 't Hof Ysbrant Lourijsz. -- 0,60      
171  41r 61  Over 't Hof Bette Rippertsdr. -- 0,60      
172  53v Overmare Landzijde Willem Mathysz. -- 0,60      
173  54r 18  Overmare Landzijde Willem Claesz. vogelkoper 0,60      
174  54r 19  Overmare Landzijde Willem Claesz. wagenaer 0,60      
175  54r 29  Overmare Landzijde Wouter Heynricxsz. -- 0,60      
176  54r 32  Overmare Landzijde Claes Dircxz. schoenlapper 0,60      
177  54v 33  Overmare Landzijde Haze Roeloff, weduwe (van) -- 0,60      
178  54v 36  Overmare Landzijde Goossen Dircxz. -- 0,60      
179  52v Overmare Rijnzijde Jan Hermansz. wielmaker 0,60      
180  52v Overmare Rijnzijde Willem Nagel wagenaer 0,60      
181  52v Overmare Rijnzijde Dirck Symonsz. Taey -- 0,60      
182  52v 10  Overmare Rijnzijde Martyn, meester barbier 0,60      
183  53r 21  Overmare Rijnzijde Jan van Hattem snijder 0,60      
184  53r 31  Overmare Rijnzijde Rombout Kerstantsz. -- 0,60      
185  53v 47  Overmare Rijnzijde Heynrick van Naerden -- 0,60      
186  53v 49  Overmare Rijnzijde Willem Dircxz. -- 0,60      
187  53v 52  Overmare Rijnzijde Adam Reyersz. -- 0,60      
188  37r Rapenburg Jan Heynricxsz. -- 0,60      
189  37r 16  Rapenburg Ewout Meesz. Natschoe -- 0,60      
190  37r 18  Rapenburg Huge Abelick Leven -- 0,60   [not.TB: Rapenburg]  
191  37r 22  Rapenburg Geryt Symonz. -- 0,60      
192  37r 24  Rapenburg Wolfert Jansz. -- 0,60      
193  37v 52  Rapenburg Geryt van der Hoeff -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
194  37v 53  Rapenburg Marie de Vriese -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
195  38r 67  Rapenburg Jacop Screvelsz. -- 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
196  38r 71  Rapenburg Martyn Jansz. voller 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
197  38r 76  Rapenburg Cornelis de linnenwever linnenwever 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
198  41v 13  Vleeshuis Adriaen Heynricxsz. droogscheerder 0,60      
199  41v 19  Vleeshuis Jacop Hagen -- 0,60      
200  41v 41  Vleeshuis Bertelmees de snijder snijder 0,60      
201  32r 22  Wanthuis Willem Jacopsz. mandenmaker 0,60      
202  32r 43  Wanthuis Cornelis Heynricxsz. tinnegieter 0,60      
203  32v 68  Wanthuis Lambrecht Pietersz. brouwer 0,60      
204  30r Wolhuis Allert Jacopsz. -- 0,60      
205  30v 24  Wolhuis Jacop Romboutsz. -- 0,60      
206  30v 31  Wolhuis Cornelis Jansz., meester barbier 0,60      
207  31r 43  Wolhuis Symon Jansz. schoenlapper 0,60      
208  31r 48  Wolhuis Jan Pietersz. -- 0,60      
209  31r 51  Wolhuis Geryt den Engelsman -- 0,60      
210  31r 52  Wolhuis Claes Pouwelsz. -- 0,60      
211  31r 61  Wolhuis Gover de slijper slijper 0,60      
212  31r 62  Wolhuis Jacop Hagen -- 0,60      
213  31r 63  Wolhuis Symon Jansz. -- 0,60      
214  31r 70  Wolhuis Cornelis de schoenlapper schoenlapper 0,60      
215  31r 71  Wolhuis Geryt de schedemaker schedemaker 0,60      
216  31v 75  Wolhuis Claes Pietersz. droogscheerder 0,60      
217  31v 76  Wolhuis Adriaen brandewijn 0,60      
218  38v Zevenhuizen Ermgaert de appelkoopster appelkoopster 0,60      
219  38v Zevenhuizen Dirckgen van Leyden -- 0,60      
220  39r 18  Zevenhuizen Jan Roelofsz. -- 0,60      
221  39v 46  Zevenhuizen Geryt Aerntsz. coecker 0,60      
222  44r 31  Burgstreng Goessen de snijder snijder 0,75      
223  44r 32  Burgstreng Jan Pietersz. verversknecht 0,75      
224  44r 39  Burgstreng Pieter Jansz. schrijnmaker 0,75      
225  44v 76  Burgstreng Symon de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
226  45r 92  Burgstreng Dirck Pietersz. -- 0,75      
227  47r Gansoord Claes Woutersz. -- 0,75      
228  47r 10  Gansoord Pieter Pouwelsz. -- 0,75      
229  47r 20  Gansoord Jan Jansz. snijder 0,75      
230  47r 22  Gansoord Geryt Jacopsz. snijder 0,75      
231  47r 25  Gansoord Pieter Jacopsz. bakker 0,75      
232  47r 27  Gansoord Symon Claesz. -- 0,75   en Cornelis Jacopsz.  
233  47v 45  Gansoord Heynrick Dircxz. brouwer 0,75      
234  48r 76  Gansoord Pieter Eyll -- 0,75      
235  42r 12  Gasthuis Matheus de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
236  42r 13  Gasthuis Pieter Jansz. scheerder 0,75      
237  42r 19  Gasthuis Cornelis Claesz. -- 0,75      
238  42r 23  Gasthuis Jan Dircxz. van Katwijk -- 0,75      
239  42r 26  Gasthuis Cornelis de timmerman timmerman 0,75      
240  42v 36  Gasthuis Claes Dircxz. -- 0,75      
241  33r 11  Hogewoerd Dirck Ysbrantsz. droogscheerder 0,75      
242  33r 22  Hogewoerd Dirck Jansz. witmaker 0,75      
243  33r 23  Hogewoerd Jan Gerytsz. schipper 0,75      
244  33r 24  Hogewoerd Truyde Mouwerynsdr. -- 0,75      
245  33r 27  Hogewoerd Jan Ghysen koopman 0,75      
246  33r 32  Hogewoerd Willem van der Bell -- 0,75      
247  33r 34  Hogewoerd Willem Jansz. koopman 0,75      
248  33v 39  Hogewoerd Marytgen Geryt Egbertsz., weduwe (van) -- 0,75      
249  33v 42  Hogewoerd Jacop Heynricxsz. lijndraaier 0,75      
250  33v 54  Hogewoerd Phillips Adriaensz. -- 0,75      
251  33v 55  Hogewoerd Clement Reyersz. bakker 0,75      
252  33v 65  Hogewoerd Jan Willemsz. bogenmaker 0,75      
253  33v 66  Hogewoerd Jan Woutersz. -- 0,75      
254  34r 72  Hogewoerd Lambrecht de bakker bakker 0,75      
255  34r 90  Hogewoerd Lambrecht Claesz. voller 0,75   [not.TB: Levendaal]  
256  45r Kerkvierendeel Dirck Dircxz. -- 0,75      
257  45r Kerkvierendeel Frans Gerytsz. scheerder 0,75      
258  45v 25  Kerkvierendeel Jacop Reyersz. -- 0,75      
259  45v 31  Kerkvierendeel Jacop (Alydt) de Haze, moeder van -- 0,75      
260  45v 36  Kerkvierendeel Cornelis Hermansz. -- 0,75      
261  45v 37  Kerkvierendeel Jacop Claesz. verver 0,75   in de ververij van Jan Kerstantsz.  
262  45v 38  Kerkvierendeel Katryn Dirck Gerytsz., weduwe (van) -- 0,75      
263  45v 39  Kerkvierendeel Willem Claesz. smid 0,75      
264  45v 43  Kerkvierendeel Baernt Roelofsz. -- 0,75      
265  46r 48  Kerkvierendeel Bouwen Meesz. -- 0,75   en Heyl Joestenz.  
266  46r 51  Kerkvierendeel Claes brouwer 0,75      
267  46r 66  Kerkvierendeel Claes de mandemaker mandemaker 0,75   met zijn moeder  
268  46r 70  Kerkvierendeel Jacop Claesz. -- 0,75      
269  46v 74  Kerkvierendeel Albrecht de schipper schipper 0,75      
270  46v 77  Kerkvierendeel Dirck Gerytsz. Doe -- 0,75      
271  46v 80  Kerkvierendeel Cornelis Gerytsz. -- 0,75      
272  46v 81  Kerkvierendeel Geryt Claesz. verver 0,75      
273  46v 82  Kerkvierendeel Claer Cornelis Meesz., weduwe (van) -- 0,75      
274  36v Levendaal Jan van Tilburg, Jonge -- 0,75      
275  36v Levendaal Jan Ghysbrechtsz. Hagen -- 0,75      
276  36v 11  Levendaal Claes Vranckenz.z. -- 0,75      
277  36v 12  Levendaal Jan Willemsz. -- 0,75      
278  51r 11  Marendorp Landzijde Dirck koopman 0,75      
279  51r 14  Marendorp Landzijde Lievyne Christoffelsdr. -- 0,75      
280  51r 17  Marendorp Landzijde Claes Jansz. metselaar 0,75      
281  51v 24  Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. wever 0,75      
282  51v 26  Marendorp Landzijde Pouwels Heynricxsz. -- 0,75      
283  51v 27  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. verversknecht 0,75      
284  51v 34  Marendorp Landzijde Jan Pietersz. -- 0,75      
285  51v 36  Marendorp Landzijde Geryt Gerytsz. -- 0,75      
286  51v 37  Marendorp Landzijde Cornelis de bostelman bostelman 0,75      
287  51v 47  Marendorp Landzijde Willem Hermansz. -- 0,75      
288  51v 48  Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. verversknecht 0,75      
289  52r 52  Marendorp Landzijde Bertelmees de verver verver 0,75      
290  52r 77  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. -- 0,75      
291  52r 78  Marendorp Landzijde Lysbet Florys -- 0,75   met haar zoon Willem Florysz.  
292  52v 84  Marendorp Landzijde Adriaen Joerdynsz. -- 0,75      
293  52v 90  Marendorp Landzijde Symon Jansz. -- 0,75      
294  52v 92  Marendorp Landzijde Lysbet Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 0,75      
295  50r 11  Marendorp Rijnzijde Allert Bezelisz. -- 0,75      
296  50r 13  Marendorp Rijnzijde Cornelis de bierdrager bierdrager 0,75   met zijn moeder weduwe Alyd Geryt Aelbrechtsz.  
297  50r 15  Marendorp Rijnzijde Martyn Thomasz. -- 0,75      
298  50r 17  Marendorp Rijnzijde Lysbet Claes de metselaar, weduwe (van) metselaar 0,75      
299  50r 26  Marendorp Rijnzijde Willem Claes Woutersz.z. -- 0,75      
300  50r 28  Marendorp Rijnzijde Andries Reyersz. -- 0,75      
301  50r 30  Marendorp Rijnzijde Cornelis kuiper 0,75      
302  50r 31  Marendorp Rijnzijde Outgert de verver verver 0,75      
303  50r 34  Marendorp Rijnzijde Heynrick de korenmeter korenmeter 0,75      
304  50r 38  Marendorp Rijnzijde Geryt Jansz. vleeshouwer 0,75      
305  50r 41  Marendorp Rijnzijde Jacop Mathysz. -- 0,75      
306  50v 44  Marendorp Rijnzijde Geertrude Hillebrand, weduwe (van) -- 0,75      
307  50v 46  Marendorp Rijnzijde Cornelis de witmaker witmaker 0,75      
308  50v 59  Marendorp Rijnzijde Albrecht den Hertog -- 0,75      
309  50v 60  Marendorp Rijnzijde Symon 'grote korff' -- 0,75      
310  50v 63  Marendorp Rijnzijde Albrecht de schipper schipper 0,75      
311  48r 11  Nicolaasgracht Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 0,75      
312  48v 21  Nicolaasgracht Jan van der Goude -- 0,75      
313  48v 23  Nicolaasgracht Willem Albrechtsz. bakker 0,75      
314  48v 27  Nicolaasgracht Jan Jansz. 'franchynmaker' 0,75      
315  48v 29  Nicolaasgracht Claes Willemsz. warmoesman 0,75      
316  48v 30  Nicolaasgracht Aeffgen Potter -- 0,75   met haar dochter  
317  48v 31  Nicolaasgracht Jan Dircxz. -- 0,75      
318  48v 38  Nicolaasgracht Dirck Jansz. van Sande -- 0,75      
319  48v 43  Nicolaasgracht Dirck Jansz. -- 0,75      
320  48v 50  Nicolaasgracht Jacop Pietersz. -- 0,75      
321  49r 56  Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. wever 0,75      
322  49r 58  Nicolaasgracht Cornelis Heynricxsz. -- 0,75      
323  49r 60  Nicolaasgracht Heynrick van Blaeuwen, mijnheer -- 0,75      
324  49r 66  Nicolaasgracht Geryt Berenz. schoenmaker 0,75      
325  49r 68  Nicolaasgracht Pieter Aerntsz. -- 0,75      
326  49r 74  Nicolaasgracht Dirck Rennoutsz. -- 0,75      
327  49r 84  Nicolaasgracht Geryt Blok -- 0,75      
328  49r 88  Nicolaasgracht Geryt Dircxz. bakker 0,75      
329  49v 102  Nicolaasgracht Pieter Pietersz. -- 0,75      
330  49v 106  Nicolaasgracht Marie Jacop Leyssen, weduwe (van) -- 0,75      
331  35r 18  Nieuwland Wouter Jacopsz. -- 0,75      
332  35r 37  Nieuwland Pieter Claesz. in Den Raem -- 0,75   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
333  35r 42  Nieuwland Aelbrant koopman 0,75   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
334  35v 58  Nieuwland Geryt Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: Raemstege]  
335  35v 68  Nieuwland Adriaen de bakker bakker 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
336  35v 78  Nieuwland Huybrecht Heynricxsz. -- 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
337  36r 90  Nieuwland Huge Koedyck -- 0,75   [not.TB: in die Molenstege]  
338  36r 100  Nieuwland Ewout [Dircxz.] de metselaar metselaar 0,75   [not.TB: opte Vliet]  
339  40r Over 't Hof Celie Willemsdr. -- 0,75   met haar zuster  
340  40r 12  Over 't Hof Dirck, meester schrijver 0,75      
341  54r Overmare Landzijde Bertelmees de snijder snijder 0,75      
342  54r 16  Overmare Landzijde Rutger de kuiper kuiper 0,75      
343  54r 20  Overmare Landzijde Aeff Claes Jansz. Loyck, weduwe (van) -- 0,75      
344  54r 21  Overmare Landzijde Cornelis Florysz. -- 0,75      
345  54r 23  Overmare Landzijde Marytgen Govert, weduwe (van) -- 0,75      
346  54r 28  Overmare Landzijde Neeltgen Symonsdr. -- 0,75   met haar zuster  
347  52v Overmare Rijnzijde Bruyn Claesz. bakker 0,75      
348  52v Overmare Rijnzijde Geryt Pietersz. vogelkoper 0,75   met zijn zoon  
349  52v Overmare Rijnzijde Clement koopman 0,75      
350  52v Overmare Rijnzijde Willem Martynsz. timmerman 0,75      
351  52v 11  Overmare Rijnzijde Claes Lievensz. schoenmaker 0,75      
352  53r 13  Overmare Rijnzijde Jan Evertsz. -- 0,75      
353  53r 24  Overmare Rijnzijde Aeff Heynrick, weduwe (van) -- 0,75      
354  53r 33  Overmare Rijnzijde Geryt Claesz. metselaar 0,75      
355  53v 44  Overmare Rijnzijde Jan Allertsz. dekker 0,75      
356  53v 46  Overmare Rijnzijde Rippert Dircxz. -- 0,75      
357  53v 48  Overmare Rijnzijde Jan van der Duyn -- 0,75      
358  53v 50  Overmare Rijnzijde Martyn Tielman -- 0,75      
359  53v 51  Overmare Rijnzijde Jan Kerstantsz. koopman, viskoper 0,75      
360  53v 57  Overmare Rijnzijde Evert de houtkoper houtkoper 0,75      
361  53v 58  Overmare Rijnzijde Cornelis Dircxz. -- 0,75      
362  53v 61  Overmare Rijnzijde Jacop Gerytsz. bonmeester 0,75      
363  37r Rapenburg Claes Pietersz. -- 0,75      
364  37r 11  Rapenburg Jan Phillipsz. wagenaer 0,75      
365  37r 14  Rapenburg Jan Ghysbrechtsz. -- 0,75      
366  37r 15  Rapenburg Ysbrant Zyvertsz. -- 0,75      
367  37r 20  Rapenburg Willem Michielsz. -- 0,75      
368  37r 23  Rapenburg Cornelis Dircxz. de bakker bakker 0,75      
369  37v 32  Rapenburg Aernt Jacopsz. -- 0,75      
370  37v 54  Rapenburg Geryt Jansz. bontmaker 0,75   [not.TB: in Zegersstege]  
371  38r 64  Rapenburg Huge Jansz. -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
372  38r 79  Rapenburg Zoete Zegers -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
373  38r 92  Rapenburg Heer Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
374  38v 97  Rapenburg Jacop Aerntsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
375  38v 106  Rapenburg Reyer de wever wever 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
376  41r Vleeshuis Claes Gerytsz. orgelmaker 0,75      
377  41v 15  Vleeshuis Ysbrant de glazenmaker glazenmaker 0,75      
378  41v 16  Vleeshuis Magdalena Doe, weduwe (van) -- 0,75      
379  31v Wanthuis Willem Meesz. timmerman 0,75      
380  31v Wanthuis Cornelis de apotheker apotheker 0,75      
381  31v Wanthuis Mathys de schoenmaker schoenmaker 0,75      
382  31v 14  Wanthuis Cornelie de appelkoopster appelkoopster 0,75      
383  31v 19  Wanthuis Dirck, meester talman 0,75      
384  31v 20  Wanthuis Cornelis Thonisz. -- 0,75      
385  32v 70  Wanthuis Jan Aerntsz. smid 0,75      
386  32v 78  Wanthuis Jan Jansz. koopman 0,75   met zijn schoonmoeder  
387  31r 44  Wolhuis Claes Mast -- 0,75      
388  31r 59  Wolhuis Cornelis Zegersz. -- 0,75      
389  31r 72  Wolhuis Willem Jansz. metselaar 0,75      
390  31v 74  Wolhuis Marytgen Geryt Hugenz., weduwe (van) -- 0,75      
391  38v Zevenhuizen Haze, jonkvrouw -- 0,75   met haar moeder  
392  39r 16  Zevenhuizen Geerloff koopman 0,75      
393  39v 48  Zevenhuizen Symon Jansz. bontwerker 0,75      
394  39v 56  Zevenhuizen Huge Jansz. glazenmaker 0,75      
395  39v 57  Zevenhuizen Claes Jansz. Riddelof, weduwe (van) -- 0,75      
396  39v 66  Zevenhuizen Aeff Heertgen, weduwe (van) -- 0,75      
397  39v 70  Zevenhuizen Jan Post -- 0,75      
398  40r 82  Zevenhuizen Govert de schoenmaker schoenmaker 0,75      
399  47r 23  Gansoord Aernt Ghysbrechtsz. schoenlapper 0,80      
400  34v 100  Hogewoerd Cornelis Hugenz. van Noorde -- 0,80   [not.TB: Levendaal]  
401  45v 44  Kerkvierendeel Frans Ewoutsz. -- 0,80      
402  46r 46  Kerkvierendeel Marytgen Baerntsdr. -- 0,80      
403  36v Levendaal Jan Willemsz. van Zessen -- 0,80      
404  51r 16  Marendorp Landzijde Reyer Gerytsz. -- 0,80      
405  52r 59  Marendorp Landzijde Matheus Jansz. -- 0,80      
406  49v Marendorp Rijnzijde Jan Claesz. metselaar 0,80      
407  50v 72  Marendorp Rijnzijde Baernt Willemsz. -- 0,80      
408  48r 19  Nicolaasgracht Jan van Arkel -- 0,80      
409  48v 26  Nicolaasgracht Sap Symonsz. -- 0,80      
410  49r 82  Nicolaasgracht Jan Willemsz. -- 0,80      
411  49v 109  Nicolaasgracht Pieter Wiggersz. schipper 0,80      
412  35r 23  Nieuwland Jacop Quirynsz. -- 0,80   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
413  36r 101  Nieuwland Willemgen Albrecht, weduwe (van) meester -- 0,80   wwe van meester Albrecht
[not.TB: opte Vliet]
 
414  36r 104  Nieuwland Neel Neeff -- 0,80   [not.TB: opte Vliet]  
415  40r Over 't Hof Oelryck de borduurwerker borduurwerker 0,80      
416  41r 52  Over 't Hof Pieter de verver verver 0,80      
417  52v Overmare Rijnzijde Machteld Phillip, weduwe (van) -- 0,80      
418  53r 41  Overmare Rijnzijde Claes Engebrechtsz. -- 0,80      
419  53v 42  Overmare Rijnzijde Pieter Govertsz. -- 0,80      
420  53v 55  Overmare Rijnzijde Dirck Ghyenz. -- 0,80      
421  53v 56  Overmare Rijnzijde Pieter Schoutenz. -- 0,80      
422  38r 75  Rapenburg Pancaes Andriesz. -- 0,80   [not.TB: in die Blaustege]  
423  38r 85  Rapenburg Jan Jansz. -- 0,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
424  30v 22  Wolhuis Claes Willemsz. -- 0,80      
425  39r 24  Zevenhuizen Katryn de vroedvrouw vroedvrouw 0,80   met haar zoon  
426  39v 51  Zevenhuizen Claes, meester barbier 0,80      
427  34r 95  Hogewoerd Ewout Symonsz. voller 0,90   [not.TB: Levendaal]  
428  52r 70  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. witmaker 0,90      
429  35r 32  Nieuwland Jacop Dircxz. voller 0,90   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
430  36r 84  Nieuwland Jan Wolbrantsz. -- 0,90   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
431  53r 25  Overmare Rijnzijde Alydt Valck Reyersz., weduwe (van) -- 0,90      
432  41r Vleeshuis Jan Wiggersz. schoenmaker 0,90      
     

 

 

  <1 Klasse Bedrag :  1 2  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
43v Burgstreng Yeff Volprechtsdr. -- 1,00      
43v 12  Burgstreng Pieter Willemsz. -- 1,00      
43v 14  Burgstreng Allert de mandenmaker mandenmaker 1,00      
44r 30  Burgstreng Claes, meester barbier 1,00      
44r 33  Burgstreng Wouter Aerntsz. -- 1,00      
44r 35  Burgstreng Heynrick Pietersz. bontwerker 1,00      
44r 38  Burgstreng Pieter Jansz. schilder 1,00      
44r 49  Burgstreng Claes de kuiper kuiper 1,00      
44v 59  Burgstreng AelBaerent van Noorde -- 1,00      
10  44v 64  Burgstreng Wouter Danelsz. -- 1,00      
11  46v Gansoord Katryn Dirck Hobben, weduwe (van) -- 1,00      
12  47r 12  Gansoord Dirck Kerstantsz. -- 1,00      
13  47r 13  Gansoord Alydt Hugen, weduwe (van) -- 1,00   met haar dochter Marytgen  
14  47r 16  Gansoord Aernt Gerytsz. brouwer 1,00      
15  47r 24  Gansoord Jan van Schagen schoenlapper 1,00      
16  47r 36  Gansoord Vredrick Jacopsz. koopman 1,00      
17  42r Gasthuis Jan Dircxz. glazenmaker 1,00      
18  42v 51  Gasthuis Dirck Woutersz. -- 1,00      
19  43r 77  Gasthuis Willem Dircxz. goudsmid 1,00      
20  33r 28  Hogewoerd Jan Jansz. appelman 1,00      
21  33r 29  Hogewoerd Martyn Claesz. voller 1,00      
22  33r 31  Hogewoerd Cornelis Claesz. -- 1,00      
23  33v 46  Hogewoerd Faes de lijndraaier lijndraaier 1,00      
24  33v 57  Hogewoerd Pieter Dircxz. koopman 1,00      
25  33v 63  Hogewoerd Willem kammaker 1,00   met zijn kinderen  
26  33v 67  Hogewoerd Aernt Heynricxsz. snijder 1,00      
27  34r 68  Hogewoerd Barbara Pietersdr. -- 1,00   met haar twee zusters  
28  34r 86  Hogewoerd Cornelis Andriesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
29  34r 91  Hogewoerd Jan Geryt Jansz.z. -- 1,00   met zijn zwager, elk 10 stuivers, samen 1 gl.
[not.TB: Levendaal]
 
30  34r 94  Hogewoerd Vranck Meesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
31  34v 112  Hogewoerd Florys Martynsz. bonmeester 1,00      
32  45r Kerkvierendeel Jan Martynsz. mandenmaker 1,00      
33  45v 34  Kerkvierendeel Willem de Man -- 1,00      
34  45v 42  Kerkvierendeel Claes Allertsz. -- 1,00      
35  46r 53  Kerkvierendeel Thonis Woutersz. -- 1,00      
36  46r 55  Kerkvierendeel Marytgen Claes Claes Vranckenz., weduwe (van) -- 1,00      
37  46r 56  Kerkvierendeel Cornelis Dircxz. -- 1,00      
38  46r 61  Kerkvierendeel Pieter Jansz. verver 1,00      
39  46r 65  Kerkvierendeel Katryn Lubberts -- 1,00      
40  46r 71  Kerkvierendeel Baerte Verhouts -- 1,00      
41  46v 90  Kerkvierendeel Dirck Dircxz. bonmeester, snijder 1,00      
42  36v 13  Levendaal Steven Stevensz. -- 1,00      
43  36v 16  Levendaal Jan Jansz. Roothooft -- 1,00      
44  36v 20  Levendaal Heynrick Beyerman -- 1,00      
45  36v 24  Levendaal Claes Claes Heynricxsz.z. -- 1,00      
46  51r Marendorp Landzijde Dirck Gerytsz. van Oudewater -- 1,00      
47  51r Marendorp Landzijde Macharius de bakker bakker 1,00      
48  51r Marendorp Landzijde Jan Jansz. Knoep -- 1,00      
49  51r 13  Marendorp Landzijde Lambrecht Willemsz. -- 1,00      
50  51v 32  Marendorp Landzijde Cornelis Aerntsz. Crauwel -- 1,00      
51  51v 46  Marendorp Landzijde Garbyn de mutsenmaker mutsenmaker 1,00      
52  52v 88  Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 1,00      
53  52v 93  Marendorp Landzijde Dieuwer Bouwen, weduwe (van) -- 1,00   met haar zwager Garbrant  
54  49v Marendorp Rijnzijde Grietgen Willemsdr. -- 1,00      
55  49v Marendorp Rijnzijde Jan van Lynde -- 1,00      
56  50r 10  Marendorp Rijnzijde Jan Heynricxsz. verversknecht 1,00      
57  50r 12  Marendorp Rijnzijde Rut de bakker bakker 1,00      
58  50r 21  Marendorp Rijnzijde Hertog de stillegankmaker stillegankmaker 1,00      
59  50r 23  Marendorp Rijnzijde Albrecht de schoenmaker schoenmaker 1,00      
60  50r 24  Marendorp Rijnzijde Jan de ijzerman ijzerman 1,00      
61  50r 27  Marendorp Rijnzijde Ghys koopman 1,00      
62  50r 32  Marendorp Rijnzijde Dirck Jansz. Duyff -- 1,00      
63  50r 39  Marendorp Rijnzijde Willem van Dobben -- 1,00      
64  50v 47  Marendorp Rijnzijde Gillis Cornelisz. koopman 1,00      
65  50v 52  Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. schuitenmaker 1,00      
66  48r Nicolaasgracht Geryt Boenenz. -- 1,00      
67  48r Nicolaasgracht Aernt Potter -- 1,00      
68  48r Nicolaasgracht Kerstant van Bodegraven -- 1,00      
69  48r 15  Nicolaasgracht Allert Dircxz. -- 1,00      
70  48r 18  Nicolaasgracht Heynrick Gerytsz. metselaar 1,00      
71  48r 20  Nicolaasgracht Pieter Robbrechtsz. in Blanckenburg -- 1,00      
72  48v 24  Nicolaasgracht Claes Willemsz. verver 1,00      
73  48v 28  Nicolaasgracht Thonis Claesz. koeman 1,00      
74  48v 32  Nicolaasgracht Pieter Dircxz. van Nieuwkoop -- 1,00      
75  48v 35  Nicolaasgracht Alydten Florys Potter, weduwe (van) -- 1,00      
76  48v 42  Nicolaasgracht Pieter Cornelisz. -- 1,00      
77  48v 46  Nicolaasgracht Ewout Spint -- 1,00      
78  48v 52  Nicolaasgracht Vos Jacopsz. -- 1,00      
79  49r 57  Nicolaasgracht Florys Claesz., weduwe (van) -- 1,00   met haar weeskinderen  
80  49r 62  Nicolaasgracht Steven Stevensz. -- 1,00      
81  49r 83  Nicolaasgracht Jacop Heynricxsz. grafmaker 1,00      
82  49r 85  Nicolaasgracht Mees Willemsz. -- 1,00   met twee weeskinderen  
83  49v 100  Nicolaasgracht Pieter Dircxz. snijder 1,00      
84  49v 104  Nicolaasgracht Lyclaes appelman 1,00      
85  35r 27  Nieuwland Pieter Ghysbrechtsz. -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
86  35r 38  Nieuwland Jacop Leeuw -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
87  36r 80  Nieuwland Dirck Joest -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
88  36r 85  Nieuwland Griete Jan Heynricxsz., weduwe (van) -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
89  36r 91  Nieuwland Baernt de molenaar molenaar 1,00   [not.TB: in die Molenstege]  
90  36r 95  Nieuwland Willem Albrechtsz. -- 1,00   [not.TB: opte Vliet]  
91  40r 10  Over 't Hof Alydt Woutersdr. -- 1,00      
92  40v 23  Over 't Hof Baernt de kuiper kuiper 1,00      
93  40v 24  Over 't Hof Dirck van Toll -- 1,00      
94  40v 25  Over 't Hof Jan Jansz. schilder 1,00      
95  53v Overmare Landzijde Herman van Vliet -- 1,00      
96  53v Overmare Landzijde Symon Dircxz. -- 1,00      
97  53v Overmare Landzijde Griete Dirck "jonge" het spekwijf, weduwe (van) spekwijf 1,00      
98  54r Overmare Landzijde Cornelis Dircxz. blokhouwer 1,00      
99  54v 35  Overmare Landzijde Willem Jansz. kuiper 1,00      
100  54v 37  Overmare Landzijde Reyer Valckenz. bonmeester 1,00      
101  54v 38  Overmare Landzijde Jan Ottenz. bonmeester 1,00      
102  54v 39  Overmare Landzijde Dirck Schout bonmeester 1,00      
103  52v Overmare Rijnzijde Pieter Wiggersz. -- 1,00      
104  53r 14  Overmare Rijnzijde Truy Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,00      
105  53r 16  Overmare Rijnzijde Jan Claesz. bontwerker 1,00      
106  53r 17  Overmare Rijnzijde Katryn van Oeyen -- 1,00   met haar dochter  
107  53r 27  Overmare Rijnzijde Herman van Aken -- 1,00      
108  53r 38  Overmare Rijnzijde Claes, meester barbier 1,00      
109  53v 53  Overmare Rijnzijde Jan Heynricxsz. timmerman 1,00      
110  53v 60  Overmare Rijnzijde Claes Broersz. bonmeester 1,00      
111  53v 62  Overmare Rijnzijde Willem Woutersz. bonmeester 1,00      
112  37r Rapenburg Bette Nagels -- 1,00      
113  37r 25  Rapenburg Bouwen Claesz. kuiper 1,00      
114  37r 27  Rapenburg Cornelis Heynricxsz. [metselaar] 1,00      
115  37r 29  Rapenburg Alydt de naaister naaister 1,00      
116  37v 40  Rapenburg Barbara, Geryt Jacopsz., weduwe (van) -- 1,00      
117  38r 66  Rapenburg Dirck Meesz. -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
118  38r 69  Rapenburg Jan de Vriese -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
119  38r 78  Rapenburg Olivier de metselaar metselaar 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
120  38v 104  Rapenburg Gillis Claesz. koopman 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
121  38v 107  Rapenburg Cornelis Jacopsz. -- 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
122  41v 12  Vleeshuis Aechte Jan Keysers, weduwe (van) koopman 1,00      
123  41v 38  Vleeshuis Claes Jansz. snijder 1,00      
124  31v Wanthuis Aechte Willem Aerntsz.dr. -- 1,00   was 2, met haar broer ' hoir broeder is uyter stede'  
125  31v 10  Wanthuis Jacop Reyersz. schoenmaker 1,00      
126  31v 12  Wanthuis Jan Mathysz. viskoper 1,00      
127  32r 30  Wanthuis Danel de snijder snijder 1,00      
128  32r 31  Wanthuis Marie Joesten, weduwe (van) -- 1,00      
129  32r 38  Wanthuis Pieter van Leeuwen -- 1,00      
130  32r 46  Wanthuis Jan Symon Judenz. -- 1,00      
131  32r 50  Wanthuis Jan die snyder koopman 1,00   met zijn kinderen  
132  32v 61  Wanthuis Lysbet Frans de schipper, weduwe (van) schipper 1,00      
133  32v 71  Wanthuis Willem Gerytsz. slotenmaker 1,00      
134  32v 77  Wanthuis Heyman de schoenmaker schoenmaker 1,00      
135  30r Wolhuis Ghysbrecht van Scarpenzeel -- 1,00      
136  30r 12  Wolhuis Alydt Mathys, weduwe (van) -- 1,00      
137  30v 20  Wolhuis Steven de harnasmaker harnasmaker 1,00      
138  30v 34  Wolhuis Geryt Aerntsz. lange printer 1,00      
139  31r 47  Wolhuis Claes Jansz. bakker 1,00      
140  31r 50  Wolhuis Albrecht Jansz. Fem -- 1,00      
141  31r 65  Wolhuis Dammes Claesz. -- 1,00      
142  31r 68  Wolhuis Wouter de schoenmaker schoenmaker 1,00      
143  39r 25  Zevenhuizen Adriaen Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 1,00      
144  39r 36  Zevenhuizen Pieter Jansz. Reynsburch -- 1,00      
145  39v 60  Zevenhuizen Claes Moeyt -- 1,00      
146  39v 62  Zevenhuizen Fye Claes Mast, weduwe (van) -- 1,00      
147  39v 71  Zevenhuizen Katryn van der Does -- 1,00   met haar dochter  
148  45r 99  Burgstreng Pieter Gerytsz. Bolse bonmeester 1,10      
149  44r 37  Burgstreng Heynrick Jacopsz. bontwerker 1,20      
150  47r Gansoord Gheert Gerytsdr. -- 1,20      
151  47r 21  Gansoord Joest van Bossch -- 1,20      
152  47r 33  Gansoord Jan de Brabander wever 1,20      
153  47r 34  Gansoord Ewout Symonsz. -- 1,20      
154  47v 61  Gansoord Claes Sandersz. -- 1,20      
155  47v 69  Gansoord Neel "Oude" Pott -- 1,20      
156  43r 60  Gasthuis Barbara en Lysbet, gezusters -- 1,20      
157  43r 76  Gasthuis Pouwels Jansz. bontwerker 1,20      
158  43r 81  Gasthuis Baernt de bakker bonmeester, bakker 1,20      
159  33r 15  Hogewoerd Heynrick Jansz. -- 1,20      
160  33r 19  Hogewoerd Herper Florysz. -- 1,20      
161  33r 20  Hogewoerd Albrecht Heynricxsz. schoenmaker 1,20      
162  33r 25  Hogewoerd Wouter die Jonge, meester barbier 1,20      
163  33v 40  Hogewoerd Jan Jansz. olieslager 1,20      
164  33v 47  Hogewoerd Jan Hermansz. lijndraaier 1,20      
165  33v 59  Hogewoerd Claes Gell bakker 1,20      
166  34r 92  Hogewoerd Aernt Ghysbrechtsz. voller 1,20   [not.TB: Levendaal]  
167  45r Kerkvierendeel Koen Dircxz. -- 1,20      
168  45v 21  Kerkvierendeel Herman, meester -- 1,20      
169  45v 22  Kerkvierendeel Huge Pietersz., meester -- 1,20      
170  45v 32  Kerkvierendeel Jan vlasman 1,20      
171  45v 35  Kerkvierendeel Jan Florysz. timmerman 1,20      
172  46r 45  Kerkvierendeel Geryt Dircxz. -- 1,20      
173  46r 57  Kerkvierendeel Claes Meesz. -- 1,20      
174  51r 20  Marendorp Landzijde Kerstant Jacopsz. -- 1,20      
175  51r 21  Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. bierdrager 1,20      
176  51v 22  Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. -- 1,20      
177  52r 55  Marendorp Landzijde Dirck Aerntsz. slotenmaker 1,20      
178  49v Marendorp Rijnzijde Engel Aerntsz. -- 1,20      
179  50r 35  Marendorp Rijnzijde Jan Gerytsz. -- 1,20      
180  50v 66  Marendorp Rijnzijde Geryt Heynricxsz. de verver verver 1,20      
181  49r 65  Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. -- 1,20   met zijn moeder  
182  49r 73  Nicolaasgracht Reyner Pietersz. -- 1,20      
183  49r 87  Nicolaasgracht Pieter Willemsz. -- 1,20   met een weeskind  
184  35r 21  Nieuwland Claes Joestz. -- 1,20      
185  35r 31  Nieuwland Dirck Jansz. voller 1,20   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
186  35v 60  Nieuwland Symon Willemsz. -- 1,20   [not.TB: Raemstege]  
187  35v 74  Nieuwland Jacop Pietersz. -- 1,20   en Jan Claesz.
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
188  40v 40  Over 't Hof Katryn Pieter Meynertsz., weduwe (van) -- 1,20      
189  40v 42  Over 't Hof Marytgen Jansdr. -- 1,20   met haar zuster  
190  53r 29  Overmare Rijnzijde Pieter Kerstantsz. koopman 1,20   met zijn moeder  
191  53v 45  Overmare Rijnzijde Jacop Willemsz. veenman 1,20      
192  53v 54  Overmare Rijnzijde Florys Jacopsz. viskoper 1,20      
193  37v 38  Rapenburg Reyntgen de klapperman klapperman 1,20      
194  38r 91  Rapenburg Vredrick Vredricxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
195  38v 95  Rapenburg Heynrick Dircxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
196  38v 101  Rapenburg Phillips Oliviersz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
197  30v 14  Wolhuis Heynrick de schoenmaker schoenmaker 1,20      
198  30v 26  Wolhuis Foey Jacopsz. glazenmaker 1,20      
199  30v 29  Wolhuis Lambrecht Splintersz. bakker 1,20      
200  31r 46  Wolhuis Claes Jacopsz. koopman 1,20      
201  31r 55  Wolhuis Thonis Pietersz. snijder 1,20      
202  31r 60  Wolhuis Jan Mathysz. metselaar 1,20      
203  31r 66  Wolhuis Bosch Dircksdr. -- 1,20      
204  39r 21  Zevenhuizen Jan Claesz. bontwerker 1,20      
205  39v 49  Zevenhuizen Griete Aernt, weduwe (van) -- 1,20   met haar dochter  
206  39v 65  Zevenhuizen Vredrick Ewoutsz. schipper 1,20      
207  40r 83  Zevenhuizen Joris Willeboertsz. -- 1,20      
208  42v 40  Gasthuis Jan Willemsz. -- 1,25      
209  33r 30  Hogewoerd Heynrick van Doerren wielmaker 1,25      
210  51r Marendorp Landzijde Geryt Pietersz. -- 1,25      
211  49v Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. appelman 1,25      
212  36r 96  Nieuwland Cornelis Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
213  36r 103  Nieuwland Joest Ewoutsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
214  40v 38  Over 't Hof Willem Spoell -- 1,25      
215  54r 17  Overmare Landzijde Koen Jansz. vogelkoper 1,25      
216  38r 65  Rapenburg Jan Claesz. -- 1,25   [not.TB: in die Blaustege]  
217  38v 99  Rapenburg Claes Heermansz. -- 1,25   [not.TB: in die Nonnenstege]  
218  32v 75  Wanthuis Pieter Hoichstraet glazenmaker 1,25      
219  47v 65  Gansoord Claes Jansz. -- 1,30      
220  35r 19  Nieuwland Aernt Willemsz. voller 1,35   'voir desen ende voirgaende jaeren ende dair mede hy guyt gelaten wordt, pauper'  
221  40v 22  Over 't Hof Lourijs Lourijsz. -- 1,40      
222  41r Vleeshuis Willem Symonsz. -- 1,40      
223  43v 13  Burgstreng Willem Jansz. kuiper 1,50      
224  43v 23  Burgstreng Geryt de ballenmaker ballenmaker 1,50      
225  43v 24  Burgstreng Wouter Heynricxsz. glazenmaker 1,50      
226  44v 63  Burgstreng Jan Dircxz. koopman 1,50      
227  44v 65  Burgstreng Willem Jansz. droogscheerder 1,50      
228  44v 71  Burgstreng Tabbe Jansz. -- 1,50      
229  48r 78  Gansoord Griet Jan Claesz., weduwe (van) -- 1,50   met haar 3 kinderen  
230  42r 10  Gasthuis Jan de hoedenmaker hoedenmaker 1,50      
231  42r 15  Gasthuis Kerstant Aerntsz. -- 1,50      
232  42r 18  Gasthuis Willem Cornelisz. bakker 1,50      
233  42v 37  Gasthuis Lourijs Heynricxsz. metselaar 1,50      
234  43r 57  Gasthuis Wouter, meester barbier 1,50      
235  43r 67  Gasthuis Dirck Govertsz. -- 1,50      
236  43r 78  Gasthuis Cornelis Claesz. goudsmid 1,50      
237  33r 17  Hogewoerd Willem, meester barbier 1,50   met zijn kind  
238  33r 33  Hogewoerd Beselis Egbairtsz. -- 1,50   met zijn vrouw  
239  33v 44  Hogewoerd Pieter Jansz. bakker 1,50      
240  33v 45  Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 1,50      
241  33v 48  Hogewoerd Jacop Dircxz. vleeshouwer 1,50      
242  33v 49  Hogewoerd Lysbet Dirck Ghysbrechtsz., weduwe (van) -- 1,50   met haar weeskinderen  
243  33v 58  Hogewoerd Willem Dircxz. kuiper 1,50      
244  34r 71  Hogewoerd Ghysbrecht Jansz. koopman 1,50      
245  34r 82  Hogewoerd Lourijs Tyelmansz. -- 1,50   [not.TB: Levendaal]  
246  34r 88  Hogewoerd Adriaen Dircxz. voller 1,50   [not.TB: Levendaal]  
247  45v 14  Kerkvierendeel Jan Wormboutsz. -- 1,50      
248  45v 24  Kerkvierendeel Wijnaert de warmoesman warmoesman 1,50      
249  45v 28  Kerkvierendeel Dirck Florysz. van Oeyen -- 1,50      
250  45v 30  Kerkvierendeel Willem Bertelmeesz. snijder 1,50      
251  46r 64  Kerkvierendeel Albrecht de leidekker leidekker 1,50      
252  46r 69  Kerkvierendeel Claes Jacopsz. -- 1,50      
253  46v 76  Kerkvierendeel Roetgen Aerntsz. -- 1,50      
254  46v 78  Kerkvierendeel Geryt Codde -- 1,50      
255  46v 84  Kerkvierendeel Jan Lambrechtsz., meester -- 1,50      
256  46v 85  Kerkvierendeel Claes Aerntsz. bakker 1,50      
257  51v 35  Marendorp Landzijde Claes Jansz. bierdrager 1,50      
258  51v 40  Marendorp Landzijde Nanne Dircxz. schoenmaker 1,50      
259  52r 60  Marendorp Landzijde Huge Pietersz. -- 1,50      
260  52r 61  Marendorp Landzijde Geryt van Toll -- 1,50      
261  52r 68  Marendorp Landzijde Nyclaes Gerytsz. -- 1,50      
262  52v 82  Marendorp Landzijde Claes Dircxz. -- 1,50      
263  49v Marendorp Rijnzijde Ysbrant, meester barbier 1,50      
264  50r 18  Marendorp Rijnzijde Cornelis Claesz. -- 1,50      
265  50r 19  Marendorp Rijnzijde Vrydach Gerytsz. -- 1,50      
266  50r 20  Marendorp Rijnzijde Volckert Jacopsz. gorter 1,50      
267  50v 43  Marendorp Rijnzijde Sander de bakker bakker 1,50      
268  50v 53  Marendorp Rijnzijde Geryt Adriaensz. schuitenmaker 1,50   met zijn zoon Cornelis  
269  50v 70  Marendorp Rijnzijde Pieter van Bancken -- 1,50      
270  48r Nicolaasgracht Geryt Willemsz. schuitenmaker 1,50      
271  48r 10  Nicolaasgracht Roeloff Jansz. -- 1,50      
272  48r 14  Nicolaasgracht Pieter Claes Pouwelsz. -- 1,50   met zijn moeder  
273  48r 16  Nicolaasgracht Garbrant Garbrantsz. -- 1,50      
274  48v 22  Nicolaasgracht Geertrude Willem Doe, weduwe (van) -- 1,50      
275  48v 44  Nicolaasgracht Cornelis Jansz. voller 1,50      
276  49r 70  Nicolaasgracht Claes Rennetsz. -- 1,50      
277  49r 75  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. veenman 1,50      
278  35r 16  Nieuwland Jacop Foeytgensz. -- 1,50      
279  35r 22  Nieuwland Geryt Symonsz. voller 1,50      
280  35v 64  Nieuwland Frans Jansz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
281  35v 69  Nieuwland Bouwen Zyvertsz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
282  35v 70  Nieuwland Weyn Ewout Florysz., weduwe (van) -- 1,50   met haar kinderen
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
283  36r 81  Nieuwland Lourijs Jacopsz. -- 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
284  36r 83  Nieuwland Claes Symonsz. -- 1,50   met zijn zoon [of met zijn broer Lambrecht?]
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
285  36r 98  Nieuwland Jan Lourijsz. -- 1,50   [not.TB: opte Vliet]  
286  40r Over 't Hof Willem Doez. -- 1,50      
287  40r Over 't Hof Claes Symonsz. -- 1,50      
288  40r 13  Over 't Hof Katryn Wiggers -- 1,50      
289  41r 58  Over 't Hof Baertout koopman 1,50      
290  41r 62  Over 't Hof Janne van der Mye -- 1,50      
291  41r 64  Over 't Hof David, meester -- 1,50      
292  53r 36  Overmare Rijnzijde Brechte Jan Govertsz., weduwe (van) koopman 1,50      
293  37r Rapenburg Willem Phillipsz., idem -- 1,50      
294  37r Rapenburg Jan van Diest -- 1,50      
295  37r 13  Rapenburg Jan van der Meer lijndraaier 1,50   [not.TB: Rapenburg]  
296  37r 19  Rapenburg Jacop Jansz. -- 1,50      
297  37r 21  Rapenburg Jan Wolfertsz. -- 1,50      
298  37v 61  Rapenburg Claes Ottenz. -- 1,50   [not.TB: in die Blaustege]  
299  38r 81  Rapenburg Dammes Jansz. -- 1,50   [not.TB: opte Broergensgraft]  
300  38r 84  Rapenburg Lysbet Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
301  38v 103  Rapenburg Michiel de wever wever 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
302  41r Vleeshuis Koen Dircxz. vleeshouwer 1,50      
303  41v 23  Vleeshuis Truytgen Dircksdr. -- 1,50      
304  41v 25  Vleeshuis Wolbrant Heynricxsz. -- 1,50      
305  41v 29  Vleeshuis Evert de glazenmaker glazenmaker 1,50   met Stijntgen  
306  41v 40  Vleeshuis Adriaen Mast -- 1,50      
307  31v Wanthuis Aernt Heynricxsz. bakker 1,50      
308  31v 13  Wanthuis Huge, meester barbier 1,50      
309  32r 21  Wanthuis Symon Buytewech tinnegieter 1,50      
310  32r 23  Wanthuis Geryt de gruiter gruiter 1,50      
311  32r 32  Wanthuis Erkenraet Willem Pouwelsz., weduwe (van) -- 1,50      
312  32v 54  Wanthuis Dirck Jansz. droogscheerder 1,50      
313  32v 60  Wanthuis Cornelis de tollenaar tollenaar 1,50      
314  32v 64  Wanthuis Claes Willemsz. droogscheerder 1,50      
315  32v 76  Wanthuis Aechte Bouwen Vranckenz.z., weduwe (van) -- 1,50      
316  30r Wolhuis Jan Lambrechtsz. -- 1,50   met echtgenote  
317  30v 28  Wolhuis Engebrecht Jacopsz. -- 1,50      
318  30v 35  Wolhuis Claes Reynersz. -- 1,50      
319  31r 56  Wolhuis Adriaen Gerytsz. -- 1,50   met zijn weeskinderen  
320  31r 58  Wolhuis Reymburch Jansdr. -- 1,50   met haar kinderen  
321  31v 77  Wolhuis Bertelmees Andries Cellenz. -- 1,50      
322  39v 50  Zevenhuizen Willem Jan Gerytsz. -- 1,50      
323  39v 52  Zevenhuizen Dirck Blok snijder 1,50      
324  39v 54  Zevenhuizen Jan Jansz. bakker 1,50      
325  39v 58  Zevenhuizen Herman Heynricxsz. appelkoper 1,50      
326  44r 55  Burgstreng Symon de kuiper kuiper 1,60      
327  47r 30  Gansoord Geryt Jacopsz. de Vries voller 1,60      
328  48r 71  Gansoord Dirck Jansz. de verver verver 1,60      
329  48r 75  Gansoord Neel "Jonge" Potte -- 1,60      
330  45r Kerkvierendeel Jan Gerytsz. snijder 1,60      
331  46v 73  Kerkvierendeel Danel Florysz. -- 1,60      
332  50v 69  Marendorp Rijnzijde Ryck Willemsz. schipper 1,60   met zijn 'moeye'  
333  48v 39  Nicolaasgracht Cornelis Jacopsz. koeman 1,60      
334  40v 49  Over 't Hof Florys de metselaar metselaar 1,60      
335  54r 24  Overmare Landzijde Willem Jansz. verver 1,60      
336  53r 34  Overmare Rijnzijde Claes Jansz. appelkoper 1,60      
337  53r 40  Overmare Rijnzijde Pieter Dircxz. schrijnmaker 1,60      
338  53v 43  Overmare Rijnzijde Jan van Schengen -- 1,60      
339  32r 28  Wanthuis Geryt Jacopsz. van der Dell -- 1,60      
340  32v 72  Wanthuis Brons de rietmaker rietmaker 1,60      
341  30r Wolhuis Jacop Gerytsz. Heylich -- 1,60      
342  42v 39  Gasthuis Erm Dammesdr. -- 1,80      
343  34r 70  Hogewoerd Claes Gerytsz. smid 1,80      
344  36v 22  Levendaal Cornelis van Zoetermeer -- 1,80      
345  51r Marendorp Landzijde Ghysbrecht de warmoesman warmoesman 1,80      
346  51r Marendorp Landzijde Jan Pietersz. vleeshouwer 1,80      
347  51v 30  Marendorp Landzijde Pouwels de warmoesman warmoesman 1,80      
348  51v 43  Marendorp Landzijde Geryt van Leeuwen -- 1,80      
349  52r 64  Marendorp Landzijde Geryt Roelofsz. -- 1,80      
350  50r 40  Marendorp Rijnzijde Jacop Symonsz. -- 1,80      
351  48r Nicolaasgracht Cornelis Pietersz. -- 1,80      
352  48v 40  Nicolaasgracht Willem Haviksz. -- 1,80      
353  49v 105  Nicolaasgracht Jacop Gerytsz. -- 1,80      
354  35r 40  Nieuwland Jan Dircxz. koopman 1,80   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
355  37r 12  Rapenburg Claes Gerytsz. Moeyclaes -- 1,80      
356  38r 88  Rapenburg Mourijn de bakker bakker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
357  38r 90  Rapenburg Jacop Jansz. bontwerker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
358  41v 14  Vleeshuis Heynrick van Wassenaar -- 1,80      
359  41v 31  Vleeshuis Huge Jacopsz. schilder 1,80      
360  41v 39  Vleeshuis Jacop Aernstz. snijder 1,80      
361  32r 35  Wanthuis Lourijs Jacopsz. goudsmid 1,80      
362  32r 36  Wanthuis Huybrecht de tinnegieter tinnegieter 1,80      
     

 

 

  1 Klasse Bedrag :  2 3-4  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
44r 36  Burgstreng Cornelis Ottenz. -- 2,00      
44r 43  Burgstreng Barbara Pieter Hermans, weduwe (van) -- 2,00      
44v 68  Burgstreng Lysbet Monnicx -- 2,00      
45r 91  Burgstreng Cornelis Engebrechtsz. schilder 2,00   met zijn zuster  
46v Gansoord Claes Jacopsz. van Noorde -- 2,00      
47v 43  Gansoord Jan Willemsz. brouwer 2,00      
47v 57  Gansoord Griete Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 2,00      
47v 58  Gansoord Adriaen Aerntsz. schoenmaker 2,00      
47v 60  Gansoord Pieter Jacopsz. Keyser -- 2,00      
10  47v 66  Gansoord Cornelis Dircxz. den Dubbelden -- 2,00      
11  42v 38  Gasthuis Martyn Ghysbrechtsz. bierdrager 2,00      
12  42v 47  Gasthuis Heyl Jan Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
13  42v 53  Gasthuis Martyn Jansz. kuiper 2,00      
14  43r 74  Gasthuis Pieter Dircxz. Keyser -- 2,00   met zijn moeder  
15  33v 37  Hogewoerd Geertrude Dirck Onderwater, weduwe (van) -- 2,00      
16  33v 62  Hogewoerd Griet Pieter, weduwe (van) bakker 2,00      
17  34r 81  Hogewoerd Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00   [not.TB: Levendaal]  
18  34r 97  Hogewoerd Jacop Lenaertsz. voller 2,00   [not.TB: Levendaal]  
19  46r 50  Kerkvierendeel Dirck Willemsz. koeman 2,00      
20  46v 83  Kerkvierendeel Geryt Gerytsz. -- 2,00      
21  36v 15  Levendaal Dirck Pietersz. koopman 2,00      
22  36v 17  Levendaal Ewout Claesz. -- 2,00   met zijn kinderen  
23  36v 28  Levendaal Huge van Noorde bonmeester 2,00      
24  51r Marendorp Landzijde Katryn Geryt van der Mye, weduwe (van) -- 2,00      
25  52r 54  Marendorp Landzijde Hillegond Jacop Claesz., weduwe (van) -- 2,00      
26  52r 67  Marendorp Landzijde Jacop Baerntsz. -- 2,00      
27  52v 81  Marendorp Landzijde Griete Willem Aerntsdr. -- 2,00   met haar zwager Symon Claesz.  
28  50v 57  Marendorp Rijnzijde Geryt Willemsz. schout van Koudekerk 2,00      
29  51r 76  Marendorp Rijnzijde Claes Woutersz. bonmeester 2,00      
30  48r 17  Nicolaasgracht Jacop van Arkel -- 2,00      
31  48v 34  Nicolaasgracht Huge Hout molenaar 2,00      
32  48v 41  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 2,00      
33  48v 45  Nicolaasgracht Geryt Dircxz. -- 2,00      
34  49r 61  Nicolaasgracht Katryn Jan Willemsz., weduwe (van) -- 2,00   met haar dochter  
35  49r 71  Nicolaasgracht Roeloff Michielsz. -- 2,00      
36  49r 77  Nicolaasgracht Jan van Culenburch -- 2,00      
37  49r 86  Nicolaasgracht Claes Jansz. roodzieder 2,00      
38  49v 93  Nicolaasgracht Geryt Ewoutsz. -- 2,00      
39  49v 103  Nicolaasgracht Outgert Dircxz. -- 2,00   met zijn moeder  
40  35r 25  Nieuwland Pieter Dircxz. -- 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
41  35r 36  Nieuwland Bouwen Jansz. voller 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
42  40r Over 't Hof Thyman Woutersz. -- 2,00      
43  41r 53  Over 't Hof Zyvert de snijder snijder 2,00      
44  54r Overmare Landzijde Jan Jacopsz. van der Morsch -- 2,00      
45  54r 12  Overmare Landzijde Katryn -- 2,00   met drie zonen en een dochter  
46  54r 13  Overmare Landzijde Jan Jansz. schoenmaker 2,00      
47  54r 26  Overmare Landzijde Allert de dekker dekker 2,00      
48  54v 34  Overmare Landzijde Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
49  53r 23  Overmare Rijnzijde Joest Jacopsz. bakker 2,00      
50  53r 32  Overmare Rijnzijde Dirck Jacopsz. -- 2,00   met zijn zusters en zijn nicht Machteld  
51  53r 39  Overmare Rijnzijde Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00      
52  37r 26  Rapenburg Claes Jansz. wielmaker 2,00      
53  38v 94  Rapenburg Dirck Florysz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
54  38v 96  Rapenburg Hoeff Jansz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
55  38v 111  Rapenburg Jan Jacopsz. bonmeester, bontmaker 2,00      
56  41r 10  Vleeshuis Aechte Lambrechtsdr. -- 2,00      
57  41r 11  Vleeshuis Danel de schrijnmaker schrijnmaker 2,00      
58  41v 22  Vleeshuis Jan van Wesip, meester -- 2,00      
59  41v 24  Vleeshuis Pieter Dircxz. vleeshouwer 2,00      
60  41v 27  Vleeshuis Katryn Heynrick de bastaard, weduwe (van) -- 2,00      
61  41v 28  Vleeshuis Haze Dirck de hoenderkoper, weduwe (van) hoenderkoper 2,00      
62  41v 37  Vleeshuis Michiel de huikmaker huikmaker 2,00      
63  41v 42  Vleeshuis Symon Claesz. koopman 2,00      
64  31v Wanthuis Govert Jansz. schoenmaker 2,00      
65  32r 29  Wanthuis Jacop de schipper schipper 2,00      
66  32v 59  Wanthuis Heynrick van Leeuwen -- 2,00      
67  32v 74  Wanthuis Aernt Evertsz. glazenmaker 2,00      
68  30r Wolhuis Pieter Paedze -- 2,00      
69  30v 21  Wolhuis Haze Willem Dammesz., weduwe (van) -- 2,00      
70  31r 45  Wolhuis Willem Jacopsz. koopman 2,00      
71  31r 67  Wolhuis Jacop de kok kok 2,00      
72  39r 15  Zevenhuizen Dirck Florysz. -- 2,00      
73  39r 37  Zevenhuizen Aelwyn Gerytsz. -- 2,00      
74  39v 43  Zevenhuizen Dirck van Leeuwen -- 2,00   met zijn schoonzuster  
75  39v 55  Zevenhuizen Jan Willemsz. snijder 2,00      
76  39v 69  Zevenhuizen Nanne Thomasz. huikmaker 2,00      
77  40r 81  Zevenhuizen Claes Jacopsz. beeldensnijder 2,00   met zijn zuster  
78  40r 84  Zevenhuizen Ghysgen Ghysbrechtsz., weeskind -- 2,00      
79  34r 96  Hogewoerd Jan Splintersz. voller 2,10   [not.TB: Levendaal]  
80  35v 63  Nieuwland Willem Boll -- 2,10   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
81  38v 109  Rapenburg Ysbrant de voller voller 2,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
82  44r 40  Burgstreng Aechte Jan Domen -- 2,25      
83  47r 19  Gansoord Vranck koopman 2,25      
84  42v 52  Gasthuis Claes Reymbrandsz. -- 2,25      
85  43r 72  Gasthuis Geryt Aerntsz. wantsnijder 2,25      
86  45r 10  Kerkvierendeel Danel Willemsz. -- 2,25      
87  48r Nicolaasgracht Quiryn Pietersz. -- 2,25      
88  40r Over 't Hof Pieter Mathysz. schoenmaker 2,25      
89  37r 10  Rapenburg Cornelis Wittenz. molenaar 2,25      
90  39r 23  Zevenhuizen Jacop Claesz. vleeshouwer 2,25      
91  39r 26  Zevenhuizen Jan Willemsz. -- 2,25      
92  42r 24  Gasthuis Lambert de smid smid 2,40   met zijn kinderen  
93  43r 71  Gasthuis Reyer Ghysbrechtsz. bakker 2,40      
94  45v 19  Kerkvierendeel Willem Jansz. de Wijze -- 2,40   met Dirck Jansz zijn zwager  
95  46v 89  Kerkvierendeel Dirck Willemsz. bonmeester 2,40      
96  36v 29  Levendaal Kerstant Pietersz. bonmeester 2,40      
97  37r Rapenburg Huybrecht Heynricxsz. -- 2,40      
98  43v 18  Burgstreng Symon Dircxz. lichter 2,50      
99  44r 34  Burgstreng Lysbet Geryt Dircxz.dr. -- 2,50      
100  47r 17  Gansoord Willem Andriesz. voller 2,50      
101  47v 67  Gansoord Jacop Engebrechtsz., weduwe (van) -- 2,50      
102  42r Gasthuis Jan Pietersz. -- 2,50      
103  42r 14  Gasthuis Joest de steenhouwer steenhouwer 2,50      
104  42v 30  Gasthuis Cornelis Cornelisz. Croen -- 2,50      
105  42v 44  Gasthuis Dirck Louwez. -- 2,50      
106  43r 65  Gasthuis Albrecht den Hertog -- 2,50      
107  51r Marendorp Landzijde Hugge Willemsz. -- 2,50      
108  51r 15  Marendorp Landzijde Aernt Copheyn -- 2,50   en zijn zoon Wolbrand  
109  51v 31  Marendorp Landzijde Frans Hermansz. -- 2,50      
110  51v 39  Marendorp Landzijde Lubbet de hoedenmaker hoedenmaker 2,50      
111  52r 71  Marendorp Landzijde Florys Pietersz. -- 2,50      
112  50r 37  Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. warmoesman 2,50      
113  50v 54  Marendorp Rijnzijde Willem Andriesz. schuitenmaker 2,50   met zijn zoon Walich  
114  50v 55  Marendorp Rijnzijde Pieter Rennoutsz. -- 2,50      
115  51r 75  Marendorp Rijnzijde Lourijs Willemsz. bonmeester, pottenbakker 2,50      
116  48v 48  Nicolaasgracht Kers Dircxz. -- 2,50      
117  49r 67  Nicolaasgracht Willem Gerytsz. schipper 2,50      
118  49r 78  Nicolaasgracht Willem Hillebrantsz. -- 2,50      
119  35v 48  Nieuwland Symon bakker 2,50   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
120  41r 59  Over 't Hof Thomas Vos -- 2,50      
121  54r 10  Overmare Landzijde Dirck Volprechtsz. vleeshouwer 2,50      
122  54r 11  Overmare Landzijde Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan kaatsbaanhouder (?) 2,50      
123  54r 14  Overmare Landzijde Jan van Dorp -- 2,50      
124  37v 33  Rapenburg Bette Bertelmeesdr. -- 2,50   en haar zuster, en oom Ghysbrecht Govertsz.
[not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]
 
125  37v 34  Rapenburg Ghysbrecht Govertsz. -- 2,50   [not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]  
126  37v 44  Rapenburg Jan Jansz. koopman 2,50      
127  37v 50  Rapenburg Ewout Mathysz. -- 2,50      
128  41v 26  Vleeshuis Cornelis Evertsz. -- 2,50   met Alydt meester Ghysbrechts zijn schoonmoeder  
129  31v Wanthuis Geryt Hugenz. goudsmid 2,50      
130  32v 79  Wanthuis Aerst in den Hellem -- 2,50      
131  32v 80  Wanthuis Dirck de kok kok 2,50      
132  30v 17  Wolhuis Jan Geryt Heerenz. -- 2,50      
133  39v 73  Zevenhuizen Claes van Duysen -- 2,50      
     

 

 

  2 Klasse Bedrag :  3-4 5-9  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
44r 44  Burgstreng Jan "de oude" van Noorde -- 3,00      
44r 46  Burgstreng Cornelis Woutersz. bakker 3,00      
44r 48  Burgstreng Symon Willemsz. -- 3,00      
44r 53  Burgstreng Allert Reyersz. -- 3,00      
46v Gansoord Dirck Jan Willem Aerntsz.z. -- 3,00      
47r 28  Gansoord Wilburg Beyer, weduwe (van) -- 3,00   met 4 weeskinderen  
47r 37  Gansoord Andries Jansz. schuitenmaker 3,00      
47v 62  Gansoord Jan Goossensz. bakker 3,00      
48r 70  Gansoord Claes van Bancken -- 3,00      
10  48r 72  Gansoord Willem Gerytsz. de apotheker apotheker 3,00   met zijn vrouw weduwe Marytgen Aernt Lourijsz.  
11  42r 25  Gasthuis Claes, meester dokter 3,00      
12  43r 68  Gasthuis Geryt Willemsz. talman 3,00      
13  43r 69  Gasthuis Katryn Jansdr. Riddelof -- 3,00   met haar zuster  
14  43r 83  Gasthuis Kerstant Ghysbrechtsz. bonmeester 3,00      
15  33r Hogewoerd Jan Claesz. koopman 3,00      
16  33r 14  Hogewoerd Daem Dircxz. -- 3,00      
17  33r 21  Hogewoerd Heynrick Dircxz. kuiper 3,00      
18  33v 35  Hogewoerd Jacop Nuweveen, zoon van -- 3,00      
19  33v 56  Hogewoerd Ermgaert Roelen -- 3,00      
20  33v 64  Hogewoerd Thonis Jansz. -- 3,00      
21  34r 69  Hogewoerd Ermgaert van Berge -- 3,00      
22  34r 74  Hogewoerd Dirck van Bossch -- 3,00      
23  34r 77  Hogewoerd Geryt Heynricxsz. Zwaan -- 3,00      
24  45r 13  Kerkvierendeel Claes Ghysbrechtsz. -- 3,00      
25  45v 27  Kerkvierendeel Vranck Ewoutsz. -- 3,00      
26  45v 33  Kerkvierendeel Lysbet Albrecht, weduwe (van) -- 3,00      
27  46v 72  Kerkvierendeel Lourijs Cornelisz. witmaker 3,00      
28  46v 86  Kerkvierendeel Heynrick Dircxz. van der Goude -- 3,00      
29  36v 19  Levendaal Pieter Symonsz. Sast -- 3,00      
30  36v 21  Levendaal Pieter Pietersz. koopman, voller 3,00      
31  51r Marendorp Landzijde Symon koopman, kammaker 3,00      
32  51v 28  Marendorp Landzijde Dirck van Vliet -- 3,00      
33  49v Marendorp Rijnzijde Pieter Jansz. -- 3,00      
34  49v Marendorp Rijnzijde Alffert en Yde, gezusters -- 3,00      
35  50r 25  Marendorp Rijnzijde Jacop Bennen, weduwe (van) -- 3,00   met haar kinderen  
36  50r 29  Marendorp Rijnzijde Geryt Florysz., weduwe (van) -- 3,00   met Jan Gerytsz, haar zwager  
37  50v 42  Marendorp Rijnzijde Willem Vrankenz. -- 3,00      
38  50v 50  Marendorp Rijnzijde Allert Meesz. -- 3,00      
39  50v 64  Marendorp Rijnzijde Jacop van Bosch schoenmaker 3,00      
40  48v 47  Nicolaasgracht Heynrick Goossenz. -- 3,00      
41  48v 49  Nicolaasgracht Zybrant Jansz. -- 3,00      
42  49r 76  Nicolaasgracht Pieter Romboutsz. -- 3,00      
43  49v 108  Nicolaasgracht Janne Evert Beyersz., weduwe (van) -- 3,00      
44  35r 43  Nieuwland Aernt Pietersz. Reynsburch [drapenier] 3,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
45  35v 62  Nieuwland Jacop in Den Ramen -- 3,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
46  36r 106  Nieuwland Jacop Andriesz. -- 3,00   [not.TB: opte Vliet]  
47  40v 36  Over 't Hof Claes Heynricxsz. -- 3,00      
48  40v 41  Over 't Hof Marytgen Gwilleyns -- 3,00      
49  54r 25  Overmare Landzijde Jan Dirck Ysbrantsz.z. -- 3,00      
50  54r 27  Overmare Landzijde Willem Gerytsz. Heeren -- 3,00      
51  53r 26  Overmare Rijnzijde Huge Claesz. -- 3,00   met een kind  
52  53r 37  Overmare Rijnzijde Lourijs de bakker bakker 3,00      
53  53v 59  Overmare Rijnzijde Ryck Reyersz. -- 3,00      
54  37r 28  Rapenburg Machteld Florys Dircxz., weduwe (van) -- 3,00      
55  37v 57  Rapenburg Jan de Wilde -- 3,00   met zijn vrouw: wwe Willem Lourijsz en haar kind
[not.TB: in die Blaustege]
 
56  37v 59  Rapenburg Jan Aelwynsz. -- 3,00   woont in Levendaal
[not.TB: in die Blaustege]
 
57  38r 93  Rapenburg Ewout Pietersz. de blinde -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
58  38v 98  Rapenburg Margriet Jacop Willemsz., weduwe (van) -- 3,00   met haar dochter
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
59  38v 102  Rapenburg Willem Florysz. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
60  38v 108  Rapenburg Pieter Ellez. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
61  38v 110  Rapenburg Heynrick Claesz. Thierloot bonmeester 3,00      
62  41r Vleeshuis Vredrick koopman 3,00      
63  41v 20  Vleeshuis Jan Heynricxsz. snijder 3,00      
64  41v 34  Vleeshuis Cornelis Claesz. Copall -- 3,00      
65  31v 11  Wanthuis Katryn nastelinckmaeckster (vetermaakster) 3,00   met haar zoon  
66  32r 45  Wanthuis Geryt Pietersz. wantsnijder 3,00      
67  32r 49  Wanthuis Claes Aerntsz. wantsnijder 3,00   met zijn kinderen  
68  32v 57  Wanthuis Joest Hugenz. bakker 3,00      
69  32v 81  Wanthuis Michiel Gerytsz. bonmeester 3,00      
70  30v 23  Wolhuis Geryt Jacopsz., weduwe (van) kuiper 3,00   met haar 2 kinderen  
71  30v 38  Wolhuis Willem Andriesz. -- 3,00      
72  39r 20  Zevenhuizen Jacop "jonge" Tuyninck -- 3,00      
73  39v 45  Zevenhuizen Bouwen de slotenmaker slotenmaker 3,00      
74  39v 61  Zevenhuizen Herman Jansz. -- 3,00      
75  43r 73  Gasthuis Cornelis Griemer goudsmid 3,50      
76  43r 80  Gasthuis Paridom Pietersz. bonmeester 3,50      
77  48v 53  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 3,50   en zijn zoon Reymbrand met twee weeskinderen  
78  35r 33  Nieuwland Dirck Egbertsz. voller 3,50   met zijn vrouw
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
79  32r 33  Wanthuis Herman de tinnegieter tinnegieter 3,50      
80  32v 73  Wanthuis Dirck de barbier, meester barbier 3,50      
81  43v Burgstreng Katryn Geryt, weduwe (van) koopman 4,00   met haar twee weeskinderen  
82  43v Burgstreng Jan van Zijl, weeskinderen -- 4,00      
83  44v 77  Burgstreng Jacop Jansz. korenkoper 4,00      
84  47r 29  Gansoord Jan Claesz. van Delff -- 4,00      
85  47r 31  Gansoord Geryt Jacopsz. voller 4,00      
86  47r 35  Gansoord Machteld Oudtgert, weduwe (van) -- 4,00      
87  47v 56  Gansoord Willemer Ghysbrechtsz. -- 4,00      
88  47v 64  Gansoord Zyvert Heynricxsz. -- 4,00      
89  42v 27  Gasthuis Dirck Jansz. slotenmaker 4,00      
90  42v 50  Gasthuis Nelle Dircksdr. -- 4,00      
91  43r 79  Gasthuis Harck Heynricxsz. -- 4,00      
92  33r Hogewoerd Jan van Toll -- 4,00   met zijn vrouw  
93  33v 50  Hogewoerd Katryn Aernt Gerytsz., weduwe (van) -- 4,00      
94  34r 79  Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 4,00      
95  34r 85  Hogewoerd Jan "de oude" Jansz. Moeyt -- 4,00   [not.TB: Levendaal]  
96  34v 111  Hogewoerd Luytgen bonmeester, schoenmaker 4,00      
97  45v 23  Kerkvierendeel Lysbet Ewouts -- 4,00   met haar weeskinderen  
98  51v 41  Marendorp Landzijde Pieter Claesz. bakker 4,00      
99  52r 80  Marendorp Landzijde Joerden Vrankenz. -- 4,00      
100  52v 89  Marendorp Landzijde Jan Roelofsz. -- 4,00      
101  52v 91  Marendorp Landzijde Mathys Claesz. witmaker 4,00      
102  49r 79  Nicolaasgracht Ysbrant Gerytsz. -- 4,00      
103  49r 89  Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. koopman 4,00   met een weeskind  
104  49v 92  Nicolaasgracht Willem Screvelsz. -- 4,00      
105  35v 49  Nieuwland Jan Jansz. timmerman 4,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
106  35v 65  Nieuwland Ewout Jansz. -- 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
107  35v 73  Nieuwland Claes Claesz. koopman 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
108  40r Over 't Hof Ewout Vos -- 4,00      
109  40v 21  Over 't Hof Jan van der Laen bakker 4,00      
110  40v 29  Over 't Hof Baeffgen -- 4,00      
111  52v 12  Overmare Rijnzijde Geryt van Woerden -- 4,00   met weeskinderen  
112  37v 39  Rapenburg Cornelis Claesz. -- 4,00   met zijn moeder  
113  37v 43  Rapenburg Adriaen de timmerman timmerman 4,00      
114  38r 62  Rapenburg Griete de bakster bakster 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
115  38r 63  Rapenburg Pieter koopman 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
116  38r 82  Rapenburg Willem Florysz. -- 4,00   [not.TB: opte Broergensgraft]  
117  38v 100  Rapenburg Ewout Pietersz. Monck -- 4,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
118  41v 36  Vleeshuis Paedze Hugenz. -- 4,00      
119  32r 37  Wanthuis Claes Claes Jacopsz.z. bontwerker 4,00      
120  32r 48  Wanthuis Lysbet Florys Claesz., weduwe (van) -- 4,00      
121  30v 15  Wolhuis Jacop Lourijsz., weduwe (van) -- 4,00   met haar zoon de priester  
122  30v 27  Wolhuis Willem Gerytsz. timmerman 4,00      
123  39r 17  Zevenhuizen Jan Dircxz. Stryckelinck -- 4,00      
124  44v 62  Burgstreng Claes Pietersz. schoenmaker 4,50      
125  34v 110  Hogewoerd Jan Aerntsz. bonmeester 4,50      
126  36r 102  Nieuwland Meynse Jan Jacopsz., weduwe (van) -- 4,50   met haar kinderen
[not.TB: opte Vliet]
 
127  51v 38  Marendorp Landzijde Jan Post bakker 4,60      
128  42v 42  Gasthuis Alydt Dirck Claesz., weduwe (van) -- 4,80   voir dit ende 't voirgaende jair  
     

 

 

  3-4 Klasse Bedrag :  5-9 10-29  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
43v 19  Burgstreng Allert Heynricxsz. -- 5,00      
44r 54  Burgstreng Heynrick Dircxz. vleeshouwer 5,00      
48r 73  Gansoord Ymme Ott Heynricxsz., weduwe (van) -- 5,00      
42r Gasthuis Heynrick Claesz. -- 5,00      
42r 11  Gasthuis Hobbe Pietersz. -- 5,00      
33r Hogewoerd Jan Jan Adriaensz.z. -- 5,00      
33v 60  Hogewoerd Heynrick Jansz. koopman 5,00      
34r 80  Hogewoerd Ewout Geerlofsz. voller 5,00   [not.TB: Levendaal]  
45v 20  Kerkvierendeel Martyn Claesz. snijder 5,00   met zijn kind en zijn moeder  
10  45v 26  Kerkvierendeel Jan Jansz. verver 5,00      
11  46r 58  Kerkvierendeel Jannetgen Dirck Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
12  51v 33  Marendorp Landzijde Aernt van Ryn -- 5,00      
13  52r 75  Marendorp Landzijde Alydt Mees Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00      
14  34v 10  Nieuwland Frans Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 5,00   met zijn zuster  
15  34v 11  Nieuwland Heynrick Pietersz. -- 5,00      
16  35v 52  Nieuwland Florys Schoutenz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
17  35v 53  Nieuwland Cornelis Lourijsz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
18  40v 27  Over 't Hof Katryn Phillips, weduwe (van) meester -- 5,00      
19  37r Rapenburg Lambrecht de smid, idem smid 5,00      
20  37v 58  Rapenburg Pieter Jansz. Koedyck -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
21  37v 60  Rapenburg Geryt Hillebrantsz. -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
22  41r Vleeshuis Florys Florysz. -- 5,00      
23  32r 26  Wanthuis Pellegrom de koperslager koperslager 5,00      
24  39r 22  Zevenhuizen Katryn Dirck Claesz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
25  39r 30  Zevenhuizen Jan Heynricxsz. van Warmond -- 5,00      
26  39v 42  Zevenhuizen Jacop Hugenz. voller 5,00      
27  39v 76  Zevenhuizen Pieter Symonsz. -- 5,00      
28  43v 28  Burgstreng Wouter Pietersz. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
29  44r 42  Burgstreng Geertrude Symon Pouwelsz., weduwe (van) -- 6,00      
30  44v 58  Burgstreng Geryt de Man -- 6,00      
31  44v 84  Burgstreng Martyn Pietersz., weeskinderen van de 1e twee vrouwen van -- 6,00      
32  44v 86  Burgstreng Heynrick, meester barbier 6,00      
33  44v 87  Burgstreng Willem Willemsz. goudsmid 6,00      
34  44v 88  Burgstreng Pieter Pieter Heynricxsz.z. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
35  45r 98  Burgstreng Nanne de huikmaker bonmeester, huikmaker 6,00      
36  47r 11  Gansoord Claes Gerytsz. van Bancken -- 6,00      
37  42v 29  Gasthuis Pieter Mourijnsz. -- 6,00      
38  42v 54  Gasthuis Claes Dircxz. houtkoper 6,00   met zijn zwager  
39  43r 82  Gasthuis Oudzier Sproncxz. bonmeester 6,00      
40  33r Hogewoerd Bueckel Gerytsz. -- 6,00      
41  33r Hogewoerd Claes Jansz. -- 6,00      
42  33v 41  Hogewoerd Willem Stoop -- 6,00      
43  33v 61  Hogewoerd Margriet Heynrick Roesten, weduwe (van) -- 6,00      
44  34r 87  Hogewoerd Garbrant Garbrantsz. -- 6,00   [not.TB: Levendaal]  
45  45v 16  Kerkvierendeel Aernt Ghysbrechtsz. -- 6,00      
46  46v 88  Kerkvierendeel Vranck Albrechtsz. bonmeester 6,00      
47  36v 14  Levendaal Cornelis Jansz. de Wilde -- 6,00      
48  52v 85  Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. -- 6,00      
49  48v 25  Nicolaasgracht Wouter Martynsz. -- 6,00   met zijn moeder  
50  49v 107  Nicolaasgracht Hertog Albrecht schipper 6,00      
51  34v Nieuwland Aelwyn kuiper 6,00      
52  34v 14  Nieuwland Aernt Jansz. -- 6,00      
53  35r 15  Nieuwland Heynrick Ghysbrechtsz. -- 6,00      
54  35v 71  Nieuwland Jan Claesz. Keyser [drapenier] 6,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
55  40r 11  Over 't Hof Koen van Bosschuysen -- 6,00      
56  40v 32  Over 't Hof Jan Heerman -- 6,00      
57  40v 46  Over 't Hof Willem Jansz. Conincx -- 6,00   'als in de voorgaende rekeningen'  
58  40v 47  Over 't Hof Katryn van Egmonde -- 6,00      
59  41r 54  Over 't Hof Splinter Jansz. van Rossem -- 6,00      
60  53v Overmare Landzijde Heynrick Pietersz. koopman 6,00      
61  54r 15  Overmare Landzijde Florys Volprechtsz. -- 6,00      
62  37v 46  Rapenburg Bouwen Willem Gerytsz.z. -- 6,00      
63  38r 89  Rapenburg Florys Heerman -- 6,00   'als in de voirgaend rekeningen', met zijn zuster
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
64  41v 17  Vleeshuis Alydt Stryckelinc -- 6,00   en Aerst van Werve  
65  41v 30  Vleeshuis Cornelis Jan Heynricxsz.z. -- 6,00      
66  41v 33  Vleeshuis Baerte van Bosch -- 6,00   'voir dit jaer 2 ende voir jair 1501 4'  
67  31v 18  Wanthuis Claes die Best -- 6,00      
68  32r 24  Wanthuis Cornelis Zieriksz. -- 6,00      
69  32r 25  Wanthuis Lysbet Bouwen, weduwe (van) schuitenmaker 6,00   met haar dochter  
70  32r 51  Wanthuis Dammes Pietersz. koopman 6,00      
71  32v 56  Wanthuis Wouter van Santen -- 6,00      
72  30r Wolhuis Pieter, meester barbier 6,00      
73  30r 10  Wolhuis Jan Aernt Pouwelsz.z. -- 6,00   met zijn kinderen  
74  31r 49  Wolhuis Florys Jacopsz. -- 6,00      
75  39r 29  Zevenhuizen Dirck Pietersz. Graeff -- 6,00      
76  40v 26  Over 't Hof Willem Pietersz. -- 6,50      
77  52r 62  Marendorp Landzijde Reinoud Reinoudsz. -- 7,00      
78  34v Nieuwland Eylaert Pietersz. -- 7,00      
79  35r 20  Nieuwland Andries Michielsz. -- 7,00   met zijn kinderen  
80  35r 39  Nieuwland Florys Claes Aerntsz. -- 7,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
81  35v 66  Nieuwland Willem Claes Heynricxsz.z. -- 7,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
82  40v 39  Over 't Hof Margriet Jan Heynricxsz., weduwe (van) jonkvrouw -- 7,00      
83  38r 86  Rapenburg Katryn Symon Paedze, weduwe (van) -- 7,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
84  32v 83  Wanthuis Willem Jacopsz. bonmeester, koopman 7,00      
85  38v Zevenhuizen Jan van Leyden -- 7,00      
86  39r 35  Zevenhuizen Jan Heynrick Claesz.z. -- 7,00      
87  37v 41  Rapenburg Symon Jude Florysz. -- 7,50   'voir den jaren 1500 ende 1501 elc jair 3 ende voir dit jair 1,5  
88  39r 32  Zevenhuizen Melis Apersz. -- 7,50   met een weeskind  
89  43v 15  Burgstreng Margriete Florysdr. -- 8,00      
90  44v 69  Burgstreng Claes de Man -- 8,00      
91  44v 82  Burgstreng Ghysbrecht Gerytsz. Goelen -- 8,00   met het weeskind van zijn vrouw  
92  47v 52  Gansoord Reyer Jacopsz. -- 8,00      
93  47v 53  Gansoord Ewout van Santen -- 8,00   met zijn kinderen  
94  33r Hogewoerd Willem Jansz. van Alphen -- 8,00      
95  33r Hogewoerd Jan Gillisz. -- 8,00      
96  45v 41  Kerkvierendeel Zyburch Geryt Doe, weduwe (van) -- 8,00      
97  52r 79  Marendorp Landzijde Ewout Willemersz. -- 8,00      
98  52v 83  Marendorp Landzijde Claes Willemsz. vleeshouwer 8,00      
99  50r Marendorp Rijnzijde Willem Symonsz. brouwer 8,00      
100  49v 99  Nicolaasgracht Wigger Ghysbrechtsz. schipper 8,00      
101  40v 34  Over 't Hof van Ruyven, jonkvrouw -- 8,00      
102  53r 15  Overmare Rijnzijde Willem Spronck -- 8,00      
103  53r 19  Overmare Rijnzijde Dirck Aerntsz. van Tetroede -- 8,00      
104  53r 35  Overmare Rijnzijde Jan Adriaensz. brouwer 8,00      
105  38v 105  Rapenburg Geryt Gerytsz. koopman 8,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
106  32r 40  Wanthuis Clement Willemsz. -- 8,00      
107  30v 41  Wolhuis Jan Mathysz., weduwe (van) -- 8,00      
108  39v 44  Zevenhuizen Dirck van Bakenesse -- 8,00      
109  39v 67  Zevenhuizen Aechte van Leyden, (=77) -- 8,00   was 4 'voir desen ende ander onbetaelde jaeren, voir eens'  
110  39v 72  Zevenhuizen Cornelis Heerman -- 8,00      
111  40r 85  Zevenhuizen Geryt Roest -- 8,00      
112  44r 29  Burgstreng Andries Damenz., meester -- 9,00      
113  44v 75  Burgstreng Jan Reyer Dircxz. -- 9,00      
114  44v 80  Burgstreng Jan van Santen -- 9,00      
115  44v 85  Burgstreng Cornelis Claes Jacopsz.z. -- 9,00      
116  51v 45  Marendorp Landzijde van Berendrecht, jonkvrouw -- 9,00      
117  48v 33  Nicolaasgracht Wermer Symonsz. -- 9,00      
118  35v 67  Nieuwland Jacop Hermansz. -- 9,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
119  40r Over 't Hof Aelwyn Pietersz. -- 9,00      
120  40r Over 't Hof Wouter Steen -- 9,00   met zijn zoon Ysbrant  
121  40v 30  Over 't Hof Mees Jansz. smid 9,00      
122  40v 48  Over 't Hof Heynrick van Maastricht -- 9,00      
123  31v Wanthuis Pieter "rijke" Heynricxsz. -- 9,00      
124  31v 15  Wanthuis Cornelis Jansz. Joncker -- 9,00      
125  32v 55  Wanthuis Jan Allertsz., weduwe (van) koopman 9,00      
126  32v 82  Wanthuis Adriaen Lambrechtsz. bonmeester 9,00      
127  30v 33  Wolhuis Pieter Jansz., zwager -- 9,00   (K02 wa h 32)  
128  38r 87  Rapenburg Jacop Symonsz. van Sonnevelt -- 9,50   'voir dit jair 1,5 ende voir de jaeren 1500 ende 1501 elck jair 4'
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
     

 

 

  5-9 Klasse Bedrag :  10-29 30+  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
43v 11  Burgstreng Willem Reinoudsz. -- 10,00      
43v 20  Burgstreng Machteld Pieter Martynsz., weduwe (van) -- 10,00      
44v 78  Burgstreng Pieter Heynrick Reyersz.z. -- 10,00      
44v 83  Burgstreng Martyn Pietersz. brouwer 10,00      
45r 95  Burgstreng Alydt Jacop Symonsz., weduwe (van) koopman 10,00      
45r 97  Burgstreng Jan Woutersz. bonmeester, bakker 10,00      
47r 15  Gansoord Heynrick Meesz. van Eyck -- 10,00      
47r 32  Gansoord Jacop Pietersz. -- 10,00      
47v 38  Gansoord Reyer Jan Willem Aerntsz. -- 10,00      
10  42r Gasthuis Baerte Geryt Rijswijk, jonkvrouw -- 10,00      
11  34r 73  Hogewoerd Jan Gerytsz. Smalinck -- 10,00      
12  45r Kerkvierendeel Willem Pietersz. Tromper -- 10,00      
13  45r Kerkvierendeel Albrecht Pietersz. Tromper -- 10,00      
14  45r Kerkvierendeel Jan Pietersz. Tromper -- 10,00      
15  45v 40  Kerkvierendeel Frans Gerytsz. Doe -- 10,00      
16  52r 66  Marendorp Landzijde Claes Douwe -- 10,00      
17  52r 73  Marendorp Landzijde Marytgen Pieter Pietersz., weduwe (van) -- 10,00      
18  49r 63  Nicolaasgracht Dirck Meesz. -- 10,00   met zijn moeder  
19  49r 81  Nicolaasgracht Jan Lambrechtsz. -- 10,00      
20  49v 90  Nicolaasgracht Dirck Ottenz. -- 10,00      
21  49v 110  Nicolaasgracht Oloff Dircxz. schipper 10,00      
22  34v 13  Nieuwland Jan Aerntsz. van Beringen -- 10,00      
23  35r 44  Nieuwland Geryt Roelofsz. -- 10,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
24  40v 50  Over 't Hof Phillip Nachtegaal -- 10,00   met zijn zoon  
25  54r 22  Overmare Landzijde Willem Jacopsz. -- 10,00   met zijn zwager  
26  30v 25  Wolhuis Adriaen Willemsz. 't Hart -- 10,00      
27  39v 59  Zevenhuizen Claes Woutersz. schrijnmaker 10,00      
28  39v 63  Zevenhuizen Claes Cornelisz. -- 10,00      
29  40r 80  Zevenhuizen Claes Vos koster 10,00      
30  44r 50  Burgstreng Aernt Jansz. brouwer 11,00   met zijn weeskinderen  
31  47r 14  Gansoord Dirck Jansz. van Eyck -- 11,00      
32  51r 73  Marendorp Rijnzijde Jan de Wilde bonmeester, brouwer 11,00      
33  49r 72  Nicolaasgracht Claes Martynsz. -- 11,00      
34  37r 31  Rapenburg Heynrick Claesz. bakker 11,00      
35  43v Burgstreng Jan Pouwelsz. -- 12,00      
36  43v Burgstreng Andries Lubbertsz. -- 12,00      
37  43v 21  Burgstreng Jan Willemsz. de Bruyn -- 12,00      
38  43v 27  Burgstreng Wormbout Albrechtsz. -- 12,00      
39  47v 39  Gansoord Mourijn Claesz. -- 12,00      
40  47v 49  Gansoord Willem Jansz. van Delff -- 12,00      
41  43r 56  Gasthuis Jacop Meesz. -- 12,00   met zijn kinderen  
42  45v 29  Kerkvierendeel Geertrude Geryt Goelen, weduwe (van) -- 12,00      
43  46r 54  Kerkvierendeel Hillegont Heynrick Meesz., weduwe (van) -- 12,00      
44  52r 76  Marendorp Landzijde Wynaert de witmaker witmaker 12,00      
45  35r 26  Nieuwland Mees Jan Woutersz. -- 12,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
46  37v 36  Rapenburg Weyn Willem Jansz., weduwe (van) -- 12,00   met haar dochter  
47  31v Wanthuis Jan van Honthorst -- 12,00      
48  31v 17  Wanthuis Heynrick van Alckemade -- 12,00      
49  32v 58  Wanthuis Andries Pietersz. -- 12,00      
50  30v 39  Wolhuis Haze Florys Pietersz., weduwe (van) -- 12,00      
51  39r 11  Zevenhuizen Cornelis Mast -- 12,00   met zijn kinderen  
52  39r 19  Zevenhuizen Jacop "oude" Tuyninck -- 12,00      
53  39v 68  Zevenhuizen Jan Pieter Jan Martynsz.z. -- 12,00      
54  48r 77  Gansoord Willem Jansz. van Warmond -- 13,00      
55  46r 67  Kerkvierendeel Geryt Pietersz. -- 13,00      
56  50v 51  Marendorp Rijnzijde Joerdyn Dircxz. witmaker 13,00      
57  35r 45  Nieuwland Jan Jansz. -- 13,00   zwager van Michiel Meesz.
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
58  35v 56  Nieuwland Jacop Gerytsz. bakker 13,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
59  36r 105  Nieuwland Andries Florysz. van Velde -- 13,00   'van den jaeren 1500 ende 1501 elck jaer 5 ende voir desen jaere 3'
[not.TB: opte Vliet]
 
60  39r 14  Zevenhuizen Marie Spruyts, jonkvrouw -- 13,33   'als in de voirgaende rekeningen'  
61  47r Gansoord Dirck Bruynenz. -- 14,00      
62  50v 49  Marendorp Rijnzijde Hillegont Danel Jansz. de houtkoper, weduwe (van) houtkoper 14,00   'mit Katryn ende Hillegont Jansdr.'  
63  50v 56  Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. de verver, weduwe (van) verver 14,00      
64  49v 91  Nicolaasgracht Dirck Claesz. Gell -- 14,00      
65  34v Nieuwland Claes Aerntsz. koster 14,00      
66  41v 32  Vleeshuis Geryt Vinck -- 14,00      
67  32r 41  Wanthuis Huge Clementsz., weeskinderen -- 14,00      
68  40r 78  Zevenhuizen Alyd Jan Heerman, jonkvrouw, weduwe (van) -- 14,00      
69  43v 26  Burgstreng Michiel van Tetroede -- 15,00      
70  44v 57  Burgstreng Geryt Florysz. -- 15,00      
71  44v 66  Burgstreng Cornelis Ghysbrechtsz. Vinck -- 15,00   met zijn weeskind  
72  44v 81  Burgstreng Griete Willemsdr. Bolsen -- 15,00      
73  45r 90  Burgstreng Jan Dircxz. van Toll -- 15,00      
74  47v 44  Gansoord Willem Jan Kerstantsz. -- 15,00      
75  47v 51  Gansoord Aelwyn Gerytsz. Goelen -- 15,00      
76  42r 16  Gasthuis Jan van der Boichorst -- 15,00      
77  42r 20  Gasthuis Aernt Heerman -- 15,00      
78  43r 75  Gasthuis Dammes Willemsz. Spronc koopman 15,00      
79  33v 53  Hogewoerd Frans Heynricxsz. -- 15,00      
80  34r 75  Hogewoerd Joest Dibboutsz. -- 15,00      
81  37v 48  Rapenburg van Opmeer, jonkvrouw -- 15,00   zijn (K02 ra b 47) zuster  
82  30r Wolhuis Huge Hugez. van Zwieten -- 15,00      
83  30r 11  Wolhuis Pieter Heynrick Ottenz. -- 15,00      
84  31r 53  Wolhuis Jan Claes Heynricxsz.z. -- 15,00      
85  39r 13  Zevenhuizen Bruyninck Spruyt -- 15,00      
86  39v 64  Zevenhuizen Cornelis Florysz. -- 15,00      
87  43v Burgstreng Willem Jan Pouwelsz. -- 16,00      
88  44r 56  Burgstreng Florys van Bosch -- 16,00      
89  44v 70  Burgstreng Willem Reynersz. -- 16,00      
90  47v 42  Gansoord Pieter Jansz. Elsbien -- 16,00      
91  48r 74  Gansoord Cornelis Claesz. vleeshouwer 16,00      
92  42r Gasthuis Tiebault Well, meester -- 16,00      
93  43r 66  Gasthuis Huge Willemsz. brouwer 16,00      
94  46r 62  Kerkvierendeel Pieter Jansz. van Noortich -- 16,00      
95  50v 48  Marendorp Rijnzijde Jacop Danelsz. van Tetroede -- 16,00      
96  35r 24  Nieuwland Claes Willemsz. -- 16,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
97  35v 54  Nieuwland Lysbet Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 16,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
98  53r 20  Overmare Rijnzijde Dirck van Delft -- 16,00   met zijn broer  
99  41v 18  Vleeshuis Jan van Grieken -- 16,00      
100  30v 19  Wolhuis Claes Dircxz. houtkoper 16,00      
101  38v Zevenhuizen Heynrick Florysz. -- 16,00      
102  39v 47  Zevenhuizen Machteld Claes Jansz. Paedze, weduwe (van) -- 16,00      
103  43r 70  Gasthuis Jacop de Haze -- 17,00      
104  46r 68  Kerkvierendeel Pieter Symonsz. koopman 17,00      
105  34v 12  Nieuwland Huge Andriesz. [Kempens] [bakker] 17,00      
106  43v 17  Burgstreng Jutte Pieter Jansz., weduwe (van) -- 18,00      
107  44r 41  Burgstreng Katryn Daniel van Tetroede, weduwe (van) -- 18,00      
108  44r 51  Burgstreng Geryt brouwer 18,00      
109  44v 60  Burgstreng Peynse Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 18,00      
110  44v 74  Burgstreng Willem van Lodensteyn -- 18,00      
111  47v 47  Gansoord Cornelis Gerytsz. -- 18,00      
112  47v 68  Gansoord Aeff Albrecht Dircxz., weduwe (van) -- 18,00      
113  42r Gasthuis Willem van Dammen, weduwe (van) -- 18,00   'voir de jaeren 1500/1501/1502 elck jaer 6'  
114  45v 15  Kerkvierendeel Pieter Dircxz. koopman 18,00      
115  46r 63  Kerkvierendeel Danel Pietersz. -- 18,00      
116  46v 87  Kerkvierendeel Claes Jacopsz. bonmeester, koopman 18,00      
117  52r 72  Marendorp Landzijde Geryt Albrechtsz. -- 18,00      
118  50v 65  Marendorp Rijnzijde Quiryn Dircxz. brouwer 18,00      
119  35v 55  Nieuwland Baerte Michiel Meesz., weduwe (van) -- 18,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
120  40v 31  Over 't Hof Geertrude Allert Woutersz., weduwe (van) -- 18,00      
121  40v 44  Over 't Hof Pieter Gerytsz. Goelen -- 18,00      
122  32r 42  Wanthuis Reyer Dircxz. -- 18,00      
123  32v 84  Wanthuis Geryt Aelwynsz. bonmeester 18,00      
124  30r Wolhuis Dirck van Honthorst -- 18,00      
125  30v 32  Wolhuis Volpert Roelofsz. -- 18,00      
126  46r 60  Kerkvierendeel Ermgaard Andries Dircxz., weduwe (van) -- 20,00      
127  46v 75  Kerkvierendeel Gillis Jansz. witmaker 20,00      
128  34v Nieuwland Dirck Meesz. -- 20,00      
129  40v 37  Over 't Hof Willem Heerman -- 20,00      
130  53r 18  Overmare Rijnzijde Aernt Jansz. van Katwijk -- 20,00      
131  37v 49  Rapenburg Willem van Coulster -- 20,00      
132  31v 16  Wanthuis Willem Jansz. goudsmid 20,00      
133  32v 65  Wanthuis Heynrick Paedze -- 20,00      
134  38v Zevenhuizen Nanne Wiggers -- 20,00      
135  39v 74  Zevenhuizen Jan Conincx, zoon van -- 20,00      
136  49r 55  Nicolaasgracht Lysbet Willem Aerntsz., weduwe (van) -- 21,00      
137  45v 17  Kerkvierendeel Geertrude Vranck kuiper 21,50      
138  45r 89  Burgstreng Willem Willemsz. meekoper 22,00   met zijn weeskinderen  
139  47v 48  Gansoord Geertrude Geryt Kerstantsz., weduwe (van) -- 22,00      
140  42r 21  Gasthuis Cornelis Jansz. van Delff -- 22,00      
141  51r 74  Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. van Tetroede bonmeester 22,00      
142  49v 97  Nicolaasgracht Claes Dirck Aerntsz. -- 22,00      
143  39v 75  Zevenhuizen Geertrude Jacop Ewoutsz., weduwe (van) -- 22,00      
144  43v 22  Burgstreng Lysbet (en Phillip haar zoon) van der Laen -- 24,00   met haar zoon Phillip van der Laen  
145  43v 25  Burgstreng Dirck van Werve -- 24,00      
146  44v 73  Burgstreng Claes Gerytsz. Egmont -- 24,00      
147  45r 94  Burgstreng Machteld Phillips van Noorde, weduwe (van) -- 24,00   -,-  
148  47v 46  Gansoord Ghysbrecht van Lodensteyn -- 24,00      
149  45r 12  Kerkvierendeel Joris Jansz. -- 24,00   met weduwe Aechte Pieter Jansz.  
150  35r 41  Nieuwland Cornelis Geryt Boeyenz., heer -- 24,00   'van zyns moeder goeden, mitten wesekinderen van Jan Geryt Boeynensz.'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
151  54r Overmare Landzijde Kerstyne van Tetroede -- 24,00      
152  32v 53  Wanthuis Dirck Woutersz. bakker 24,00      
153  46r 59  Kerkvierendeel Martyn Roelofsz. -- 25,00      
154  35v 50  Nieuwland Willem Willemsz. [Willevader] -- 25,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
155  44v 79  Burgstreng Geertrude Geryt Buytewech -- 26,00      
156  47v 63  Gansoord Marytgen van Dam -- 26,00   met haar kinderen  
157  35v 46  Nieuwland Dirck Andries -- 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
158  35v 47  Nieuwland Geryt Jacopsz. warmoesman 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
159  41r 51  Over 't Hof Katryn Pieter Gerytsz., weduwe (van) -- 26,00      
160  39r 33  Zevenhuizen Martyn Pietersz. -- 26,00      
161  35r 29  Nieuwland Adriaen Florysz. van Adrychem -- 27,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
162  41r Vleeshuis Katryn Ghysbrecht Jansz. -- 27,00      
163  32r 47  Wanthuis Jannetgen Dirck Aerntsz., weduwe (van) -- 27,00      
164  30v 42  Wolhuis Mees Aelwynsz. -- 27,00   met zijn kinderen en de kinderen van Florys Keysers  
165  51v 42  Marendorp Landzijde Willem Heynricxsz. -- 28,00      
166  52r 58  Marendorp Landzijde Cornelis van der Goude -- 28,00      
167  35r 30  Nieuwland Brechte Cornelis Jansz., weduwe (van) tinnegieter 28,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
168  32r 39  Wanthuis Marie Zeger Jacopsz., weduwe (van) -- 29,00      
     

 

 

  10-29 Klasse Bedrag :  30+ 0  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
34r 78  Hogewoerd Duyff Jan van Berendrecht, weduwe (van) -- 30,00   met haar kinderen  
34v Nieuwland Jan Paedze -- 30,00      
34v Nieuwland Claes Jacopsz. -- 30,00      
41r 56  Over 't Hof Jan van Zeyst, meester -- 30,00      
45v 18  Kerkvierendeel Wouter Jacopsz. -- 32,00      
37v 37  Rapenburg Claes Jan Claesz. [verver] 33,00      
42v 46  Gasthuis Ysbrant de houtkoper houtkoper 34,00      
32v 52  Wanthuis Huge Meesz. -- 34,00      
44r 47  Burgstreng Bouwen Willemsz. van Warmond -- 36,00      
10  44v 72  Burgstreng Geryt Claesz. Egmont -- 36,00      
11  47v 55  Gansoord Jacop van der Gracht -- 36,00      
12  47v 59  Gansoord Pieter Jansz. -- 36,00      
13  46v 79  Kerkvierendeel Jan Claesz. Veen -- 36,00      
14  31r 57  Wolhuis Pieter Pieter Reymbrandsz.z. -- 36,00      
15  39r 28  Zevenhuizen Jacop Willemsz. waerdein 36,00      
16  44v 67  Burgstreng Geryt Heye -- 42,00      
17  39r 38  Zevenhuizen Jannetgen Pieter Jansz., weduwe (van) -- 42,00      
18  39v 77  Zevenhuizen Jacop Heerman -- 42,00   met zijn moeder en zuster  
19  44r 52  Burgstreng Reyer Claesz. verver 48,00   met zijn moeder  
20  30r Wolhuis Jan van Lochorst, weduwe (van) -- 48,00   met haar kinderen  
21  30v 37  Wolhuis Dirck Engebrechtsz. -- 48,00      
22  47v 40  Gansoord Willem Willemsz. brouwer 54,00      
23  40v 33  Over 't Hof Jacop van Bosschuysen -- 54,00      
24  30v 36  Wolhuis Claes Hugenz. -- 54,00      
25  46v Gansoord Pouwels Pietersz. -- 60,00      
26  46v Gansoord Dirck Pietersz. koopman 60,00      
27  42r Gasthuis Janne Willem van Bosschuysen, weduwe (van), jonkvrouw -- 60,00   (met haar kinderen) 'dit ende voirgaende jair 84, ontfanck gemaict 27, Coen hoir zoen 6 (ov h 11)'  
28  34v Nieuwland Cornelie Claes van Leeuwen, weduwe (van) -- 60,00   met haar kinderen  
29  37v 47  Rapenburg Jan van Zwieten -- 60,00      
30  39r 31  Zevenhuizen Pieter Claesz. Paedze -- 60,00      
31  37v 51  Rapenburg Willem van Bosschuysen, heer ridder 69,50   'voir dit jair 50 ende voir de rest de anno 1500 19,5  
32  38v Zevenhuizen Jan Kerstantsz. Stoop -- 72,00      
33  43v Burgstreng Pieter van Zijl -- 80,00      
34  45r 93  Burgstreng Phillips van Noorde -- 84,00   samen  
35  34v Nieuwland Adriaen Dircxz. -- 84,00      
36  30v 40  Wolhuis Jacop Symonsz. -- 84,00   met zijn zuster  
37  38v 10  Zevenhuizen Adriaen van der Boeckhorst, weduwe (van) -- 90,00   met haar kinderen  
38  41r 65  Over 't Hof Adriaen van Poelgeest, heer ridder 96,00      
39  47v 54  Gansoord Jan Pieter Ghysbrechtsz. -- 100,00      
40  30r 13  Wolhuis Pieter de Grebber -- 100,00      
41  44v 61  Burgstreng Nanne Paedze -- 108,00   met zijn zoon  
42  30v 30  Wolhuis Ysack Aelwynsz. -- 108,00      
43  49r 64  Nicolaasgracht Jan Jansz. roodzieder 120,00      
44  41v 21  Vleeshuis Willem van der Does -- 120,00      
45  38v Zevenhuizen Geertrude Joest de apotheker, weduwe (van) apotheker 120,00      
46  50r 36  Marendorp Rijnzijde Alydt Claes Aelwynsz., weduwe (van) -- 138,00      
     

 

 

PublicatieAuteurHome
Leiden
Belasting 1502
Lening 1508
Tim Bisschops
Antwerpen
2008
www.janvanhout.nl
Leiden