Home <— Leiden 1502 / 1508 <—

 

Leiden 1502
 
Vermogensbelasting
 
Gegevens per
Beroep
 

 

 

 

  z Beroep :  a b  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
48r 72  Gansoord Willem Gerytsz. de apotheker apotheker 3,00   met zijn vrouw weduwe Marytgen Aernt Lourijsz.  
31v Wanthuis Cornelis de apotheker apotheker 0,75      
38v Zevenhuizen Geertrude Joest de apotheker, weduwe (van) apotheker 120,00      
31v 14  Wanthuis Cornelie de appelkoopster appelkoopster 0,75      
38v Zevenhuizen Ermgaert de appelkoopster appelkoopster 0,60      
53r 34  Overmare Rijnzijde Claes Jansz. appelkoper 1,60      
39v 58  Zevenhuizen Herman Heynricxsz. appelkoper 1,50      
33r 28  Hogewoerd Jan Jansz. appelman 1,00      
49v Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. appelman 1,25      
10  49v 104  Nicolaasgracht Lyclaes appelman 1,00      
     

 

 

  a Beroep :  b c  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
44r 46  Burgstreng Cornelis Woutersz. bakker 3,00      
47r 25  Gansoord Pieter Jacopsz. bakker 0,75      
47v 62  Gansoord Jan Goossensz. bakker 3,00      
42r 18  Gasthuis Willem Cornelisz. bakker 1,50      
43r 71  Gasthuis Reyer Ghysbrechtsz. bakker 2,40      
33v 44  Hogewoerd Pieter Jansz. bakker 1,50      
33v 55  Hogewoerd Clement Reyersz. bakker 0,75      
33v 59  Hogewoerd Claes Gell bakker 1,20      
33v 62  Hogewoerd Griet Pieter, weduwe (van) bakker 2,00      
10  34r 72  Hogewoerd Lambrecht de bakker bakker 0,75      
11  46v 85  Kerkvierendeel Claes Aerntsz. bakker 1,50      
12  51r Marendorp Landzijde Macharius de bakker bakker 1,00      
13  51v 38  Marendorp Landzijde Jan Post bakker 4,60      
14  51v 41  Marendorp Landzijde Pieter Claesz. bakker 4,00      
15  52r 56  Marendorp Landzijde Jan de Wilde bakker 0,60      
16  50r 12  Marendorp Rijnzijde Rut de bakker bakker 1,00      
17  50v 43  Marendorp Rijnzijde Sander de bakker bakker 1,50      
18  48v 23  Nicolaasgracht Willem Albrechtsz. bakker 0,75      
19  49r 88  Nicolaasgracht Geryt Dircxz. bakker 0,75      
20  34v 12  Nieuwland Huge Andriesz. [Kempens] [bakker] 17,00      
21  35v 48  Nieuwland Symon bakker 2,50   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
22  35v 56  Nieuwland Jacop Gerytsz. bakker 13,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
23  35v 68  Nieuwland Adriaen de bakker bakker 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
24  36r 93  Nieuwland Claes Jansz. bakker 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
25  40v 21  Over 't Hof Jan van der Laen bakker 4,00      
26  41r 55  Over 't Hof Katryn Danel de bakker, weduwe (van) bakker 0,60      
27  52v Overmare Rijnzijde Bruyn Claesz. bakker 0,75      
28  53r 23  Overmare Rijnzijde Joest Jacopsz. bakker 2,00      
29  53r 37  Overmare Rijnzijde Lourijs de bakker bakker 3,00      
30  37r 23  Rapenburg Cornelis Dircxz. de bakker bakker 0,75      
31  37r 31  Rapenburg Heynrick Claesz. bakker 11,00      
32  38r 88  Rapenburg Mourijn de bakker bakker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
33  31v Wanthuis Aernt Heynricxsz. bakker 1,50      
34  32v 53  Wanthuis Dirck Woutersz. bakker 24,00      
35  32v 57  Wanthuis Joest Hugenz. bakker 3,00      
36  30v 29  Wolhuis Lambrecht Splintersz. bakker 1,20      
37  31r 47  Wolhuis Claes Jansz. bakker 1,00      
38  39v 54  Zevenhuizen Jan Jansz. bakker 1,50      
39  38r 62  Rapenburg Griete de bakster bakster 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
40  43v 23  Burgstreng Geryt de ballenmaker ballenmaker 1,50      
41  44r 30  Burgstreng Claes, meester barbier 1,00      
42  44v 86  Burgstreng Heynrick, meester barbier 6,00      
43  42v 31  Gasthuis Claes, meester barbier 0,60   met zijn vader  
44  43r 57  Gasthuis Wouter, meester barbier 1,50      
45  33r 17  Hogewoerd Willem, meester barbier 1,50   met zijn kind  
46  33r 25  Hogewoerd Wouter die Jonge, meester barbier 1,20      
47  49v Marendorp Rijnzijde Ysbrant, meester barbier 1,50      
48  52v 10  Overmare Rijnzijde Martyn, meester barbier 0,60      
49  53r 38  Overmare Rijnzijde Claes, meester barbier 1,00      
50  31v 13  Wanthuis Huge, meester barbier 1,50      
51  32v 73  Wanthuis Dirck de barbier, meester barbier 3,50      
52  30r Wolhuis Pieter, meester barbier 6,00      
53  30v 31  Wolhuis Cornelis Jansz., meester barbier 0,60      
54  39v 51  Zevenhuizen Claes, meester barbier 0,80      
55  40r 81  Zevenhuizen Claes Jacopsz. beeldensnijder 2,00   met zijn zuster  
56  53r 28  Overmare Rijnzijde Cornelis Symonsz. beyerman 0,50      
57  42v 38  Gasthuis Martyn Ghysbrechtsz. bierdrager 2,00      
58  51r 21  Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. bierdrager 1,20      
59  51v 35  Marendorp Landzijde Claes Jansz. bierdrager 1,50      
60  50r 13  Marendorp Rijnzijde Cornelis de bierdrager bierdrager 0,75   met zijn moeder weduwe Alyd Geryt Aelbrechtsz.  
61  54r Overmare Landzijde Cornelis Dircxz. blokhouwer 1,00      
62  33v 65  Hogewoerd Jan Willemsz. bogenmaker 0,75      
63  45r 96  Burgstreng Michiel van Leeuwen bonmeester 0,00   was 4, 'als in de voirgaende rekeningen'  
64  45r 97  Burgstreng Jan Woutersz. bonmeester, bakker 10,00      
65  45r 98  Burgstreng Nanne de huikmaker bonmeester, huikmaker 6,00      
66  45r 99  Burgstreng Pieter Gerytsz. Bolse bonmeester 1,10      
67  43r 80  Gasthuis Paridom Pietersz. bonmeester 3,50      
68  43r 81  Gasthuis Baernt de bakker bonmeester, bakker 1,20      
69  43r 82  Gasthuis Oudzier Sproncxz. bonmeester 6,00      
70  43r 83  Gasthuis Kerstant Ghysbrechtsz. bonmeester 3,00      
71  34v 110  Hogewoerd Jan Aerntsz. bonmeester 4,50      
72  34v 111  Hogewoerd Luytgen bonmeester, schoenmaker 4,00      
73  34v 112  Hogewoerd Florys Martynsz. bonmeester 1,00      
74  46v 87  Kerkvierendeel Claes Jacopsz. bonmeester, koopman 18,00      
75  46v 88  Kerkvierendeel Vranck Albrechtsz. bonmeester 6,00      
76  46v 89  Kerkvierendeel Dirck Willemsz. bonmeester 2,40      
77  46v 90  Kerkvierendeel Dirck Dircxz. bonmeester, snijder 1,00      
78  36v 28  Levendaal Huge van Noorde bonmeester 2,00      
79  36v 29  Levendaal Kerstant Pietersz. bonmeester 2,40      
80  51r 73  Marendorp Rijnzijde Jan de Wilde bonmeester, brouwer 11,00      
81  51r 74  Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. van Tetroede bonmeester 22,00      
82  51r 75  Marendorp Rijnzijde Lourijs Willemsz. bonmeester, pottenbakker 2,50      
83  51r 76  Marendorp Rijnzijde Claes Woutersz. bonmeester 2,00      
84  54v 37  Overmare Landzijde Reyer Valckenz. bonmeester 1,00      
85  54v 38  Overmare Landzijde Jan Ottenz. bonmeester 1,00      
86  54v 39  Overmare Landzijde Dirck Schout bonmeester 1,00      
87  53v 60  Overmare Rijnzijde Claes Broersz. bonmeester 1,00      
88  53v 61  Overmare Rijnzijde Jacop Gerytsz. bonmeester 0,75      
89  53v 62  Overmare Rijnzijde Willem Woutersz. bonmeester 1,00      
90  38v 110  Rapenburg Heynrick Claesz. Thierloot bonmeester 3,00      
91  38v 111  Rapenburg Jan Jacopsz. bonmeester, bontmaker 2,00      
92  32v 81  Wanthuis Michiel Gerytsz. bonmeester 3,00      
93  32v 82  Wanthuis Adriaen Lambrechtsz. bonmeester 9,00      
94  32v 83  Wanthuis Willem Jacopsz. bonmeester, koopman 7,00      
95  32v 84  Wanthuis Geryt Aelwynsz. bonmeester 18,00      
96  37v 54  Rapenburg Geryt Jansz. bontmaker 0,75   [not.TB: in Zegersstege]  
97  44r 35  Burgstreng Heynrick Pietersz. bontwerker 1,00      
98  44r 37  Burgstreng Heynrick Jacopsz. bontwerker 1,20      
99  43r 76  Gasthuis Pouwels Jansz. bontwerker 1,20      
100  53r 16  Overmare Rijnzijde Jan Claesz. bontwerker 1,00      
101  38r 90  Rapenburg Jacop Jansz. bontwerker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
102  32r 34  Wanthuis Aernt de bontwerker bontwerker 0,50      
103  32r 37  Wanthuis Claes Claes Jacopsz.z. bontwerker 4,00      
104  39r 21  Zevenhuizen Jan Claesz. bontwerker 1,20      
105  39v 48  Zevenhuizen Symon Jansz. bontwerker 0,75      
106  40r Over 't Hof Oelryck de borduurwerker borduurwerker 0,80      
107  51v 37  Marendorp Landzijde Cornelis de bostelman bostelman 0,75      
108  48r Nicolaasgracht Pieter Claesz. bostelman 0,60      
109  31v 76  Wolhuis Adriaen brandewijn 0,60      
110  44r 50  Burgstreng Aernt Jansz. brouwer 11,00   met zijn weeskinderen  
111  44r 51  Burgstreng Geryt brouwer 18,00      
112  44v 83  Burgstreng Martyn Pietersz. brouwer 10,00      
113  47r 16  Gansoord Aernt Gerytsz. brouwer 1,00      
114  47v 40  Gansoord Willem Willemsz. brouwer 54,00      
115  47v 43  Gansoord Jan Willemsz. brouwer 2,00      
116  47v 45  Gansoord Heynrick Dircxz. brouwer 0,75      
117  43r 66  Gasthuis Huge Willemsz. brouwer 16,00      
118  46r 51  Kerkvierendeel Claes brouwer 0,75      
119  51v 44  Marendorp Landzijde Jan Claesz. brouwer 0,00   blank  
120  50r Marendorp Rijnzijde Willem Symonsz. brouwer 8,00      
121  50v 65  Marendorp Rijnzijde Quiryn Dircxz. brouwer 18,00      
122  53r 35  Overmare Rijnzijde Jan Adriaensz. brouwer 8,00      
123  32v 68  Wanthuis Lambrecht Pietersz. brouwer 0,60      
     

 

 

  b Beroep :  c d  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
39v 46  Zevenhuizen Geryt Aerntsz. coecker 0,60      
     

 

 

  c Beroep :  d f  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
48r 12  Nicolaasgracht Jan dekker 0,60      
54r 26  Overmare Landzijde Allert de dekker dekker 2,00      
53v 44  Overmare Rijnzijde Jan Allertsz. dekker 0,75      
42r 25  Gasthuis Claes, meester dokter 3,00      
35r 43  Nieuwland Aernt Pietersz. Reynsburch [drapenier] 3,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
35v 71  Nieuwland Jan Claesz. Keyser [drapenier] 6,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
44v 65  Burgstreng Willem Jansz. droogscheerder 1,50      
33r 11  Hogewoerd Dirck Ysbrantsz. droogscheerder 0,75      
40r 16  Over 't Hof Jan de droogscheerder droogscheerder 0,60      
10  41v 13  Vleeshuis Adriaen Heynricxsz. droogscheerder 0,60      
11  32v 54  Wanthuis Dirck Jansz. droogscheerder 1,50      
12  32v 64  Wanthuis Claes Willemsz. droogscheerder 1,50      
13  31v 75  Wolhuis Claes Pietersz. droogscheerder 0,60      
     

 

 

  d Beroep :  f g  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
48v 27  Nicolaasgracht Jan Jansz. 'franchynmaker' 0,75      
     

 

 

  f Beroep :  g h  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
41r Vleeshuis Geryt Gerytsz. 'gezworen van de weverye' 0,50      
43v 24  Burgstreng Wouter Heynricxsz. glazenmaker 1,50      
42r Gasthuis Jan Dircxz. glazenmaker 1,00      
40r 17  Over 't Hof Dyeloff de glazenmaker glazenmaker 0,50      
41v 15  Vleeshuis Ysbrant de glazenmaker glazenmaker 0,75      
41v 29  Vleeshuis Evert de glazenmaker glazenmaker 1,50   met Stijntgen  
32v 74  Wanthuis Aernt Evertsz. glazenmaker 2,00      
32v 75  Wanthuis Pieter Hoichstraet glazenmaker 1,25      
30v 26  Wolhuis Foey Jacopsz. glazenmaker 1,20      
10  39v 56  Zevenhuizen Huge Jansz. glazenmaker 0,75      
11  50r 20  Marendorp Rijnzijde Volckert Jacopsz. gorter 1,50      
12  44v 87  Burgstreng Willem Willemsz. goudsmid 6,00      
13  43r 73  Gasthuis Cornelis Griemer goudsmid 3,50      
14  43r 77  Gasthuis Willem Dircxz. goudsmid 1,00      
15  43r 78  Gasthuis Cornelis Claesz. goudsmid 1,50      
16  31v Wanthuis Geryt Hugenz. goudsmid 2,50      
17  31v 16  Wanthuis Willem Jansz. goudsmid 20,00      
18  32r 35  Wanthuis Lourijs Jacopsz. goudsmid 1,80      
19  30v 16  Wolhuis Pieter Claesz. goudsmid 0,00   was 1, pauper  
20  49r 83  Nicolaasgracht Jacop Heynricxsz. grafmaker 1,00      
21  32r 23  Wanthuis Geryt de gruiter gruiter 1,50      
     

 

 

  g Beroep :  h i  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
43r 64  Gasthuis Michiel de harnasmaker harnasmaker 0,60      
30v 20  Wolhuis Steven de harnasmaker harnasmaker 1,00      
42r 10  Gasthuis Jan de hoedenmaker hoedenmaker 1,50      
51v 39  Marendorp Landzijde Lubbet de hoedenmaker hoedenmaker 2,50      
41v 28  Vleeshuis Haze Dirck de hoenderkoper, weduwe (van) hoenderkoper 2,00      
42v 46  Gasthuis Ysbrant de houtkoper houtkoper 34,00      
42v 54  Gasthuis Claes Dircxz. houtkoper 6,00   met zijn zwager  
50v 49  Marendorp Rijnzijde Hillegont Danel Jansz. de houtkoper, weduwe (van) houtkoper 14,00   'mit Katryn ende Hillegont Jansdr.'  
53v 57  Overmare Rijnzijde Evert de houtkoper houtkoper 0,75      
10  30v 19  Wolhuis Claes Dircxz. houtkoper 16,00      
11  42v 41  Gasthuis Jan de houtzager houtzager 0,50      
12  46r 49  Kerkvierendeel Jan de houtzager houtzager 0,00   was 1,2 'verdragen pauper'  
13  48r Nicolaasgracht Willem Jansz. houtzager 0,60      
14  49r 69  Nicolaasgracht Claes Dircxz. houtzager 0,60      
15  41v 37  Vleeshuis Michiel de huikmaker huikmaker 2,00      
16  39v 69  Zevenhuizen Nanne Thomasz. huikmaker 2,00      
     

 

 

  h Beroep :  i k  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
50r 24  Marendorp Rijnzijde Jan de ijzerman ijzerman 1,00      
     

 

 

  i Beroep :  k l  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
54r 11  Overmare Landzijde Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan kaatsbaanhouder (?) 2,50      
33r 18  Hogewoerd Jan kammaker 0,50      
33v 63  Hogewoerd Willem kammaker 1,00   met zijn kinderen  
34v 105  Hogewoerd Gillis de kammaker kammaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
42r 22  Gasthuis Jan Willemsz. ketelboeter 0,60      
37v 38  Rapenburg Reyntgen de klapperman klapperman 1,20      
34r 83  Hogewoerd Cornelis Jansz. koeckelaer 0,60   [not.TB: Levendaal]  
50v 58  Marendorp Rijnzijde Dirck Hermansz. koekenbakker 0,60      
46r 50  Kerkvierendeel Dirck Willemsz. koeman 2,00      
10  48v 28  Nicolaasgracht Thonis Claesz. koeman 1,00      
11  48v 39  Nicolaasgracht Cornelis Jacopsz. koeman 1,60      
12  32v 80  Wanthuis Dirck de kok kok 2,50      
13  31r 67  Wolhuis Jacop de kok kok 2,00      
14  43v Burgstreng Katryn Geryt, weduwe (van) koopman 4,00   met haar twee weeskinderen  
15  44v 63  Burgstreng Jan Dircxz. koopman 1,50      
16  45r 95  Burgstreng Alydt Jacop Symonsz., weduwe (van) koopman 10,00      
17  46v Gansoord Dirck Pietersz. koopman 60,00      
18  47r 19  Gansoord Vranck koopman 2,25      
19  47r 36  Gansoord Vredrick Jacopsz. koopman 1,00      
20  43r 75  Gasthuis Dammes Willemsz. Spronc koopman 15,00      
21  33r Hogewoerd Jan Claesz. koopman 3,00      
22  33r 27  Hogewoerd Jan Ghysen koopman 0,75      
23  33r 34  Hogewoerd Willem Jansz. koopman 0,75      
24  33v 57  Hogewoerd Pieter Dircxz. koopman 1,00      
25  33v 60  Hogewoerd Heynrick Jansz. koopman 5,00      
26  34r 71  Hogewoerd Ghysbrecht Jansz. koopman 1,50      
27  45v 15  Kerkvierendeel Pieter Dircxz. koopman 18,00      
28  46r 68  Kerkvierendeel Pieter Symonsz. koopman 17,00      
29  36v 15  Levendaal Dirck Pietersz. koopman 2,00      
30  36v 21  Levendaal Pieter Pietersz. koopman, voller 3,00      
31  36v 27  Levendaal Dirck de koopman koopman 0,50      
32  51r Marendorp Landzijde Symon koopman, kammaker 3,00      
33  51r 11  Marendorp Landzijde Dirck koopman 0,75      
34  50r 27  Marendorp Rijnzijde Ghys koopman 1,00      
35  50v 47  Marendorp Rijnzijde Gillis Cornelisz. koopman 1,00      
36  49r 89  Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. koopman 4,00   met een weeskind  
37  35r 40  Nieuwland Jan Dircxz. koopman 1,80   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
38  35r 42  Nieuwland Aelbrant koopman 0,75   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
39  35v 73  Nieuwland Claes Claesz. koopman 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
40  36r 97  Nieuwland Heyn Dircxz. koopman 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
41  41r 58  Over 't Hof Baertout koopman 1,50      
42  53v Overmare Landzijde Heynrick Pietersz. koopman 6,00      
43  52v Overmare Rijnzijde Clement koopman 0,75      
44  53r 29  Overmare Rijnzijde Pieter Kerstantsz. koopman 1,20   met zijn moeder  
45  53r 36  Overmare Rijnzijde Brechte Jan Govertsz., weduwe (van) koopman 1,50      
46  53v 51  Overmare Rijnzijde Jan Kerstantsz. koopman, viskoper 0,75      
47  37v 44  Rapenburg Jan Jansz. koopman 2,50      
48  38r 63  Rapenburg Pieter koopman 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
49  38v 104  Rapenburg Gillis Claesz. koopman 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
50  38v 105  Rapenburg Geryt Gerytsz. koopman 8,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
51  41r Vleeshuis Vredrick koopman 3,00      
52  41v 12  Vleeshuis Aechte Jan Keysers, weduwe (van) koopman 1,00      
53  41v 42  Vleeshuis Symon Claesz. koopman 2,00      
54  32r 50  Wanthuis Jan die snyder koopman 1,00   met zijn kinderen  
55  32r 51  Wanthuis Dammes Pietersz. koopman 6,00      
56  32v 55  Wanthuis Jan Allertsz., weduwe (van) koopman 9,00      
57  32v 78  Wanthuis Jan Jansz. koopman 0,75   met zijn schoonmoeder  
58  31r 45  Wolhuis Willem Jacopsz. koopman 2,00      
59  31r 46  Wolhuis Claes Jacopsz. koopman 1,20      
60  39r 16  Zevenhuizen Geerloff koopman 0,75      
61  32r 26  Wanthuis Pellegrom de koperslager koperslager 5,00      
62  44v 77  Burgstreng Jacop Jansz. korenkoper 4,00      
63  50r 33  Marendorp Rijnzijde Evert de korenmeter korenmeter 0,60      
64  50r 34  Marendorp Rijnzijde Heynrick de korenmeter korenmeter 0,75      
65  34v Nieuwland Claes Aerntsz. koster 14,00      
66  40r 79  Zevenhuizen Jan van Noorde koster 0,00   was 1  
67  40r 80  Zevenhuizen Claes Vos koster 10,00      
68  43r 61  Gasthuis Cornelis de kruidenier kruidenier 0,60      
69  43v 13  Burgstreng Willem Jansz. kuiper 1,50      
70  44r 49  Burgstreng Claes de kuiper kuiper 1,00      
71  44r 55  Burgstreng Symon de kuiper kuiper 1,60      
72  42v 53  Gasthuis Martyn Jansz. kuiper 2,00      
73  33r 21  Hogewoerd Heynrick Dircxz. kuiper 3,00      
74  33v 58  Hogewoerd Willem Dircxz. kuiper 1,50      
75  45v 17  Kerkvierendeel Geertrude Vranck kuiper 21,50      
76  50r 30  Marendorp Rijnzijde Cornelis kuiper 0,75      
77  34v Nieuwland Aelwyn kuiper 6,00      
78  40v 23  Over 't Hof Baernt de kuiper kuiper 1,00      
79  54r 16  Overmare Landzijde Rutger de kuiper kuiper 0,75      
80  54v 35  Overmare Landzijde Willem Jansz. kuiper 1,00      
81  37r 25  Rapenburg Bouwen Claesz. kuiper 1,00      
82  30v 23  Wolhuis Geryt Jacopsz., weduwe (van) kuiper 3,00   met haar 2 kinderen  
     

 

 

  k Beroep :  l m  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
30v 34  Wolhuis Geryt Aerntsz. lange printer 1,00      
46r 64  Kerkvierendeel Albrecht de leidekker leidekker 1,50      
43v 18  Burgstreng Symon Dircxz. lichter 2,50      
33v 42  Hogewoerd Jacop Heynricxsz. lijndraaier 0,75      
33v 46  Hogewoerd Faes de lijndraaier lijndraaier 1,00      
33v 47  Hogewoerd Jan Hermansz. lijndraaier 1,20      
37r 13  Rapenburg Jan van der Meer lijndraaier 1,50   [not.TB: Rapenburg]  
38r 76  Rapenburg Cornelis de linnenwever linnenwever 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
     

 

 

  l Beroep :  m n  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
46r 66  Kerkvierendeel Claes de mandemaker mandemaker 0,75   met zijn moeder  
43v 14  Burgstreng Allert de mandenmaker mandenmaker 1,00      
45r Kerkvierendeel Jan Martynsz. mandenmaker 1,00      
32r 22  Wanthuis Willem Jacopsz. mandenmaker 0,60      
39r 27  Zevenhuizen Geryt de mandenmaker mandenmaker 0,50      
45r 89  Burgstreng Willem Willemsz. meekoper 22,00   met zijn weeskinderen  
32v 69  Wanthuis Lambrecht "kuerlam" de messenmaker messenmaker 0,50      
31r 69  Wolhuis Jan Aerntsz. messenmaker 0,50      
42v 33  Gasthuis Evert de metselaar metselaar 0,60      
10  42v 37  Gasthuis Lourijs Heynricxsz. metselaar 1,50      
11  34v 99  Hogewoerd Martyn Govertsz. metselaar 0,60   [not.TB: Levendaal]  
12  51r 17  Marendorp Landzijde Claes Jansz. metselaar 0,75      
13  49v Marendorp Rijnzijde Jan Claesz. metselaar 0,80      
14  50r 17  Marendorp Rijnzijde Lysbet Claes de metselaar, weduwe (van) metselaar 0,75      
15  48r 18  Nicolaasgracht Heynrick Gerytsz. metselaar 1,00      
16  36r 100  Nieuwland Ewout [Dircxz.] de metselaar metselaar 0,75   [not.TB: opte Vliet]  
17  40v 49  Over 't Hof Florys de metselaar metselaar 1,60      
18  53r 33  Overmare Rijnzijde Geryt Claesz. metselaar 0,75      
19  37r 27  Rapenburg Cornelis Heynricxsz. [metselaar] 1,00      
20  38r 78  Rapenburg Olivier de metselaar metselaar 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
21  31r 60  Wolhuis Jan Mathysz. metselaar 1,20      
22  31r 72  Wolhuis Willem Jansz. metselaar 0,75      
23  48v 34  Nicolaasgracht Huge Hout molenaar 2,00      
24  36r 91  Nieuwland Baernt de molenaar molenaar 1,00   [not.TB: in die Molenstege]  
25  37r 10  Rapenburg Cornelis Wittenz. molenaar 2,25      
26  51v 46  Marendorp Landzijde Garbyn de mutsenmaker mutsenmaker 1,00      
     

 

 

  m Beroep :  n o  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
37r 29  Rapenburg Alydt de naaister naaister 1,00      
31v 11  Wanthuis Katryn nastelinckmaeckster (vetermaakster) 3,00   met haar zoon  
     

 

 

  n Beroep :  o p  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
33v 40  Hogewoerd Jan Jansz. olieslager 1,20      
41r Vleeshuis Claes Gerytsz. orgelmaker 0,75      
     

 

 

  o Beroep :  p r  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
39r 12  Zevenhuizen Dirck Dircxz. printer 0,50   (= op de achtergracht!)  
     

 

 

  p Beroep :  r s  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
41r 65  Over 't Hof Adriaen van Poelgeest, heer ridder 96,00      
37v 51  Rapenburg Willem van Bosschuysen, heer ridder 69,50   'voir dit jair 50 ende voir de rest de anno 1500 19,5  
32v 72  Wanthuis Brons de rietmaker rietmaker 1,60      
49r 64  Nicolaasgracht Jan Jansz. roodzieder 120,00      
49r 86  Nicolaasgracht Claes Jansz. roodzieder 2,00      
     

 

 

  r Beroep :  s t  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
31r 71  Wolhuis Geryt de schedemaker schedemaker 0,60      
42r 13  Gasthuis Pieter Jansz. scheerder 0,75      
45r Kerkvierendeel Frans Gerytsz. scheerder 0,75      
44r 38  Burgstreng Pieter Jansz. schilder 1,00      
45r 91  Burgstreng Cornelis Engebrechtsz. schilder 2,00   met zijn zuster  
40v 25  Over 't Hof Jan Jansz. schilder 1,00      
53r 22  Overmare Rijnzijde Willem Jansz. schilder 0,50      
41v 31  Vleeshuis Huge Jacopsz. schilder 1,80      
43v Burgstreng Aernt Volckertsz. schipper 0,00   was 1,2 ,gestorven  
10  42v 48  Gasthuis Albrecht de schipper schipper 0,60      
11  33r 23  Hogewoerd Jan Gerytsz. schipper 0,75      
12  46v 74  Kerkvierendeel Albrecht de schipper schipper 0,75      
13  50v 63  Marendorp Rijnzijde Albrecht de schipper schipper 0,75      
14  50v 68  Marendorp Rijnzijde Thijs Jacopsz. schipper 0,60      
15  50v 69  Marendorp Rijnzijde Ryck Willemsz. schipper 1,60   met zijn 'moeye'  
16  48v 36  Nicolaasgracht Gover schipper 0,50      
17  49r 67  Nicolaasgracht Willem Gerytsz. schipper 2,50      
18  49v 99  Nicolaasgracht Wigger Ghysbrechtsz. schipper 8,00      
19  49v 107  Nicolaasgracht Hertog Albrecht schipper 6,00      
20  49v 109  Nicolaasgracht Pieter Wiggersz. schipper 0,80      
21  49v 110  Nicolaasgracht Oloff Dircxz. schipper 10,00      
22  32r 29  Wanthuis Jacop de schipper schipper 2,00      
23  32v 61  Wanthuis Lysbet Frans de schipper, weduwe (van) schipper 1,00      
24  39v 65  Zevenhuizen Vredrick Ewoutsz. schipper 1,20      
25  47r 23  Gansoord Aernt Ghysbrechtsz. schoenlapper 0,80      
26  47r 24  Gansoord Jan van Schagen schoenlapper 1,00      
27  43r 58  Gasthuis Cornelis Jansz. schoenlapper 0,50      
28  54r 32  Overmare Landzijde Claes Dircxz. schoenlapper 0,60      
29  31r 43  Wolhuis Symon Jansz. schoenlapper 0,60      
30  31r 70  Wolhuis Cornelis de schoenlapper schoenlapper 0,60      
31  44v 62  Burgstreng Claes Pietersz. schoenmaker 4,50      
32  46v Gansoord Jan Ghysbrechtsz. schoenmaker 0,60      
33  47v 58  Gansoord Adriaen Aerntsz. schoenmaker 2,00      
34  33r 20  Hogewoerd Albrecht Heynricxsz. schoenmaker 1,20      
35  33v 38  Hogewoerd Claes Lambrechtsz. schoenmaker 0,60      
36  51v 40  Marendorp Landzijde Nanne Dircxz. schoenmaker 1,50      
37  50r 23  Marendorp Rijnzijde Albrecht de schoenmaker schoenmaker 1,00      
38  50v 64  Marendorp Rijnzijde Jacop van Bosch schoenmaker 3,00      
39  49r 66  Nicolaasgracht Geryt Berenz. schoenmaker 0,75      
40  40r Over 't Hof Pieter Mathysz. schoenmaker 2,25      
41  54r 13  Overmare Landzijde Jan Jansz. schoenmaker 2,00      
42  52v 11  Overmare Rijnzijde Claes Lievensz. schoenmaker 0,75      
43  41r Vleeshuis Jan Wiggersz. schoenmaker 0,90      
44  31v Wanthuis Govert Jansz. schoenmaker 2,00      
45  31v Wanthuis Mathys de schoenmaker schoenmaker 0,75      
46  31v 10  Wanthuis Jacop Reyersz. schoenmaker 1,00      
47  32v 77  Wanthuis Heyman de schoenmaker schoenmaker 1,00      
48  30v 14  Wolhuis Heynrick de schoenmaker schoenmaker 1,20      
49  31r 68  Wolhuis Wouter de schoenmaker schoenmaker 1,00      
50  39r 41  Zevenhuizen Jacop Wiggersz. schoenmaker 0,50      
51  40r 82  Zevenhuizen Govert de schoenmaker schoenmaker 0,75      
52  50v 57  Marendorp Rijnzijde Geryt Willemsz. schout van Koudekerk 2,00      
53  44r 39  Burgstreng Pieter Jansz. schrijnmaker 0,75      
54  44v 76  Burgstreng Symon de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
55  42r 12  Gasthuis Matheus de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
56  53r 40  Overmare Rijnzijde Pieter Dircxz. schrijnmaker 1,60      
57  41r 11  Vleeshuis Danel de schrijnmaker schrijnmaker 2,00      
58  39v 59  Zevenhuizen Claes Woutersz. schrijnmaker 10,00      
59  40r 12  Over 't Hof Dirck, meester schrijver 0,75      
60  47r 37  Gansoord Andries Jansz. schuitenmaker 3,00      
61  50v 52  Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. schuitenmaker 1,00      
62  50v 53  Marendorp Rijnzijde Geryt Adriaensz. schuitenmaker 1,50   met zijn zoon Cornelis  
63  50v 54  Marendorp Rijnzijde Willem Andriesz. schuitenmaker 2,50   met zijn zoon Walich  
64  48r Nicolaasgracht Geryt Willemsz. schuitenmaker 1,50      
65  32r 25  Wanthuis Lysbet Bouwen, weduwe (van) schuitenmaker 6,00   met haar dochter  
66  31r 61  Wolhuis Gover de slijper slijper 0,60      
67  42v 27  Gasthuis Dirck Jansz. slotenmaker 4,00      
68  52r 55  Marendorp Landzijde Dirck Aerntsz. slotenmaker 1,20      
69  32v 66  Wanthuis Jan Wiggersz. slotenmaker 0,50      
70  32v 71  Wanthuis Willem Gerytsz. slotenmaker 1,00      
71  39v 45  Zevenhuizen Bouwen de slotenmaker slotenmaker 3,00      
72  42r 24  Gasthuis Lambert de smid smid 2,40   met zijn kinderen  
73  33v 36  Hogewoerd Claes Voel smid 0,60      
74  33v 51  Hogewoerd Geryt Aerntsz. smid 0,50      
75  34r 70  Hogewoerd Claes Gerytsz. smid 1,80      
76  45v 39  Kerkvierendeel Willem Claesz. smid 0,75      
77  40v 30  Over 't Hof Mees Jansz. smid 9,00      
78  37r Rapenburg Lambrecht de smid, idem smid 5,00      
79  32v 70  Wanthuis Jan Aerntsz. smid 0,75      
80  44r 31  Burgstreng Goessen de snijder snijder 0,75      
81  47r 20  Gansoord Jan Jansz. snijder 0,75      
82  47r 22  Gansoord Geryt Jacopsz. snijder 0,75      
83  33v 67  Hogewoerd Aernt Heynricxsz. snijder 1,00      
84  45r Kerkvierendeel Jan Gerytsz. snijder 1,60      
85  45v 20  Kerkvierendeel Martyn Claesz. snijder 5,00   met zijn kind en zijn moeder  
86  45v 30  Kerkvierendeel Willem Bertelmeesz. snijder 1,50      
87  49v 100  Nicolaasgracht Pieter Dircxz. snijder 1,00      
88  36r 92  Nieuwland Jan [Aerntsz.] de snijder snijder 0,00   was 0,5 pauper
[not.TB: in die Molenstege]
 
89  40v 35  Over 't Hof Goessen de snijder snijder 0,60      
90  41r 53  Over 't Hof Zyvert de snijder snijder 2,00      
91  54r Overmare Landzijde Bertelmees de snijder snijder 0,75      
92  53r 21  Overmare Rijnzijde Jan van Hattem snijder 0,60      
93  41v 20  Vleeshuis Jan Heynricxsz. snijder 3,00      
94  41v 38  Vleeshuis Claes Jansz. snijder 1,00      
95  41v 39  Vleeshuis Jacop Aernstz. snijder 1,80      
96  41v 41  Vleeshuis Bertelmees de snijder snijder 0,60      
97  32r 30  Wanthuis Danel de snijder snijder 1,00      
98  31r 55  Wolhuis Thonis Pietersz. snijder 1,20      
99  39v 52  Zevenhuizen Dirck Blok snijder 1,50      
100  39v 55  Zevenhuizen Jan Willemsz. snijder 2,00      
101  53v Overmare Landzijde Griete Dirck "jonge" het spekwijf, weduwe (van) spekwijf 1,00      
102  34v 106  Hogewoerd Heyn spoelmaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
103  31r 54  Wolhuis Jan Phillipsz. stadssecretaris 0,00   was 18, verdragen jegen gemaicte rentebrieven  
104  42r 14  Gasthuis Joest de steenhouwer steenhouwer 2,50      
105  34v 101  Hogewoerd Pieter Gillisz. steenvoerder 0,50   [not.TB: Levendaal]  
106  50r 21  Marendorp Rijnzijde Hertog de stillegankmaker stillegankmaker 1,00      
107  37v 55  Rapenburg Geryt de stillegankmaker stillegankmaker 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
108  40r 14  Over 't Hof Jan Dircxz. stoeldraaier 0,50      
     

 

 

  s Beroep :  t v  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
43r 68  Gasthuis Geryt Willemsz. talman 3,00      
31v 19  Wanthuis Dirck, meester talman 0,75      
42r 26  Gasthuis Cornelis de timmerman timmerman 0,75      
42v 45  Gasthuis Heynrick Willemsz. timmerman 0,60      
45v 35  Kerkvierendeel Jan Florysz. timmerman 1,20      
35v 49  Nieuwland Jan Jansz. timmerman 4,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
52v Overmare Rijnzijde Willem Martynsz. timmerman 0,75      
53v 53  Overmare Rijnzijde Jan Heynricxsz. timmerman 1,00      
37r Rapenburg Heynrick Heynricxsz. timmerman 0,50      
10  37v 43  Rapenburg Adriaen de timmerman timmerman 4,00      
11  31v Wanthuis Willem Meesz. timmerman 0,75      
12  30v 27  Wolhuis Willem Gerytsz. timmerman 4,00      
13  35r 30  Nieuwland Brechte Cornelis Jansz., weduwe (van) tinnegieter 28,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
14  32r 21  Wanthuis Symon Buytewech tinnegieter 1,50      
15  32r 33  Wanthuis Herman de tinnegieter tinnegieter 3,50      
16  32r 36  Wanthuis Huybrecht de tinnegieter tinnegieter 1,80      
17  32r 43  Wanthuis Cornelis Heynricxsz. tinnegieter 0,60      
18  32v 60  Wanthuis Cornelis de tollenaar tollenaar 1,50      
     

 

 

  t Beroep :  v w  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
49r 75  Nicolaasgracht Jacop Willemsz. veenman 1,50      
53v 45  Overmare Rijnzijde Jacop Willemsz. veenman 1,20      
44r 52  Burgstreng Reyer Claesz. verver 48,00   met zijn moeder  
48r 71  Gansoord Dirck Jansz. de verver verver 1,60      
45v 26  Kerkvierendeel Jan Jansz. verver 5,00      
45v 37  Kerkvierendeel Jacop Claesz. verver 0,75   in de ververij van Jan Kerstantsz.  
46r 61  Kerkvierendeel Pieter Jansz. verver 1,00      
46v 81  Kerkvierendeel Geryt Claesz. verver 0,75      
52r 52  Marendorp Landzijde Bertelmees de verver verver 0,75      
10  50r 31  Marendorp Rijnzijde Outgert de verver verver 0,75      
11  50v 56  Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. de verver, weduwe (van) verver 14,00      
12  50v 66  Marendorp Rijnzijde Geryt Heynricxsz. de verver verver 1,20      
13  48v 24  Nicolaasgracht Claes Willemsz. verver 1,00      
14  41r 52  Over 't Hof Pieter de verver verver 0,80      
15  54r 24  Overmare Landzijde Willem Jansz. verver 1,60      
16  37v 37  Rapenburg Claes Jan Claesz. [verver] 33,00      
17  44r 32  Burgstreng Jan Pietersz. verversknecht 0,75      
18  51r 18  Marendorp Landzijde Thomas Gerytsz. verversknecht 0,00   was 0,6 pauper  
19  51v 27  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. verversknecht 0,75      
20  51v 48  Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. verversknecht 0,75      
21  50r 10  Marendorp Rijnzijde Jan Heynricxsz. verversknecht 1,00      
22  53v 54  Overmare Rijnzijde Florys Jacopsz. viskoper 1,20      
23  31v 12  Wanthuis Jan Mathysz. viskoper 1,00      
24  45v 32  Kerkvierendeel Jan vlasman 1,20      
25  44r 54  Burgstreng Heynrick Dircxz. vleeshouwer 5,00      
26  48r 74  Gansoord Cornelis Claesz. vleeshouwer 16,00      
27  33v 48  Hogewoerd Jacop Dircxz. vleeshouwer 1,50      
28  51r Marendorp Landzijde Jan Pietersz. vleeshouwer 1,80      
29  52v 83  Marendorp Landzijde Claes Willemsz. vleeshouwer 8,00      
30  50r 38  Marendorp Rijnzijde Geryt Jansz. vleeshouwer 0,75      
31  54r 10  Overmare Landzijde Dirck Volprechtsz. vleeshouwer 2,50      
32  41r Vleeshuis Koen Dircxz. vleeshouwer 1,50      
33  41v 24  Vleeshuis Pieter Dircxz. vleeshouwer 2,00      
34  39r 23  Zevenhuizen Jacop Claesz. vleeshouwer 2,25      
35  54r 17  Overmare Landzijde Koen Jansz. vogelkoper 1,25      
36  54r 18  Overmare Landzijde Willem Claesz. vogelkoper 0,60      
37  52v Overmare Rijnzijde Geryt Pietersz. vogelkoper 0,75   met zijn zoon  
38  47r 17  Gansoord Willem Andriesz. voller 2,50      
39  47r 30  Gansoord Geryt Jacopsz. de Vries voller 1,60      
40  47r 31  Gansoord Geryt Jacopsz. voller 4,00      
41  33r 29  Hogewoerd Martyn Claesz. voller 1,00      
42  34r 80  Hogewoerd Ewout Geerlofsz. voller 5,00   [not.TB: Levendaal]  
43  34r 84  Hogewoerd Huge Dircxz. voller 0,60   [not.TB: Levendaal]  
44  34r 86  Hogewoerd Cornelis Andriesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
45  34r 88  Hogewoerd Adriaen Dircxz. voller 1,50   [not.TB: Levendaal]  
46  34r 89  Hogewoerd Jan Gerytsz. voller 'sonder clinck' 0,60   [not.TB: Levendaal]  
47  34r 90  Hogewoerd Lambrecht Claesz. voller 0,75   [not.TB: Levendaal]  
48  34r 92  Hogewoerd Aernt Ghysbrechtsz. voller 1,20   [not.TB: Levendaal]  
49  34r 93  Hogewoerd Albrecht Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
50  34r 94  Hogewoerd Vranck Meesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
51  34r 95  Hogewoerd Ewout Symonsz. voller 0,90   [not.TB: Levendaal]  
52  34r 96  Hogewoerd Jan Splintersz. voller 2,10   [not.TB: Levendaal]  
53  34r 97  Hogewoerd Jacop Lenaertsz. voller 2,00   [not.TB: Levendaal]  
54  34v 98  Hogewoerd Symon Hugenz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
55  36v Levendaal Jan, meester voller 0,60      
56  36v 23  Levendaal Clement de voller voller 0,50      
57  48v 44  Nicolaasgracht Cornelis Jansz. voller 1,50      
58  49v 101  Nicolaasgracht Jan Dircxz. voller 0,60      
59  35r 19  Nieuwland Aernt Willemsz. voller 1,35   'voir desen ende voirgaende jaeren ende dair mede hy guyt gelaten wordt, pauper'  
60  35r 22  Nieuwland Geryt Symonsz. voller 1,50      
61  35r 31  Nieuwland Dirck Jansz. voller 1,20   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
62  35r 32  Nieuwland Jacop Dircxz. voller 0,90   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
63  35r 33  Nieuwland Dirck Egbertsz. voller 3,50   met zijn vrouw
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
64  35r 34  Nieuwland Thonis Aerntsz. voller 0,50   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
65  35r 36  Nieuwland Bouwen Jansz. voller 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
66  35v 59  Nieuwland Jan Heynricxsz. voller 0,50   [not.TB: Raemstege]  
67  35v 64  Nieuwland Frans Jansz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
68  35v 69  Nieuwland Bouwen Zyvertsz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
69  35v 72  Nieuwland Claes Lambrechtsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
70  35v 75  Nieuwland Willem Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
71  38r 70  Rapenburg Cornelis Lourijsz. voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
72  38r 71  Rapenburg Martyn Jansz. voller 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
73  38r 73  Rapenburg Symon de voller voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
74  38v 109  Rapenburg Ysbrant de voller voller 2,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
75  39v 42  Zevenhuizen Jacop Hugenz. voller 5,00      
76  39r 24  Zevenhuizen Katryn de vroedvrouw vroedvrouw 0,80   met haar zoon  
     

 

 

  v Beroep :  w z  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
39r 28  Zevenhuizen Jacop Willemsz. waerdein 36,00      
54r 19  Overmare Landzijde Willem Claesz. wagenaer 0,60      
52v Overmare Rijnzijde Willem Nagel wagenaer 0,60      
37r 11  Rapenburg Jan Phillipsz. wagenaer 0,75      
43r 72  Gasthuis Geryt Aerntsz. wantsnijder 2,25      
32r 45  Wanthuis Geryt Pietersz. wantsnijder 3,00      
32r 49  Wanthuis Claes Aerntsz. wantsnijder 3,00   met zijn kinderen  
33r 12  Hogewoerd Claestgen warmoesman 0,60      
45v 24  Kerkvierendeel Wijnaert de warmoesman warmoesman 1,50      
10  51r Marendorp Landzijde Ghysbrecht de warmoesman warmoesman 1,80      
11  51v 30  Marendorp Landzijde Pouwels de warmoesman warmoesman 1,80      
12  50r 37  Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. warmoesman 2,50      
13  48v 29  Nicolaasgracht Claes Willemsz. warmoesman 0,75      
14  35v 47  Nieuwland Geryt Jacopsz. warmoesman 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
15  36r 87  Nieuwland Jan de warmoesman warmoesman 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
16  47r 33  Gansoord Jan de Brabander wever 1,20      
17  46r 52  Kerkvierendeel Martyn de wever wever 0,50      
18  51v 24  Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. wever 0,75      
19  48v 54  Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. wever 0,00   was 0,6 pauper  
20  49r 56  Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. wever 0,75      
21  37r 30  Rapenburg Cornelis Dircxz., was Aernt [wever] 0,50      
22  38v 103  Rapenburg Michiel de wever wever 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
23  38v 106  Rapenburg Reyer de wever wever 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
24  31r 64  Wolhuis Harck de wever wever 0,00   was 0,75, verdragen voir diensten den bewaerders van den bierexcyse gedaen  
25  33r 30  Hogewoerd Heynrick van Doerren wielmaker 1,25      
26  52v Overmare Rijnzijde Jan Hermansz. wielmaker 0,60      
27  37r 26  Rapenburg Claes Jansz. wielmaker 2,00      
28  33r 22  Hogewoerd Dirck Jansz. witmaker 0,75      
29  46v 72  Kerkvierendeel Lourijs Cornelisz. witmaker 3,00      
30  46v 75  Kerkvierendeel Gillis Jansz. witmaker 20,00      
31  52r 70  Marendorp Landzijde Jan Dircxz. witmaker 0,90      
32  52r 76  Marendorp Landzijde Wynaert de witmaker witmaker 12,00      
33  52v 91  Marendorp Landzijde Mathys Claesz. witmaker 4,00      
34  50v 45  Marendorp Rijnzijde Melten de witmaker witmaker 0,60      
35  50v 46  Marendorp Rijnzijde Cornelis de witmaker witmaker 0,75      
36  50v 51  Marendorp Rijnzijde Joerdyn Dircxz. witmaker 13,00      
37  51r 19  Marendorp Landzijde Cornelis Claesz. witmakersknecht 0,60      
     

 

 

  w Beroep :  z a  
  Fol Nr  Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
31v 73  Wolhuis Claes de zeeman zeeman 0,00   was 0,6 , uuter stede  
     

 

 

PublicatieAuteurHome
Leiden
Belasting 1502
Lening 1508
Tim Bisschops
Antwerpen
2008
www.janvanhout.nl
Leiden